image

Overheid wil inloggen via DigiD met sms-code terugdringen ten gunste van app

zondag 4 oktober 2020, 11:19 door Redactie, 42 reacties

Er is een stijging van het aantal Nederlandse burgers dat tijdens het inloggen met DigiD van een tweede factor gebruikmaakt, maar als het aan de overheid ligt zal dit steeds minder vaak via een sms-code gebeuren. In plaats daarvan wordt er actief ingezet om het gebruik van de DigiD-app te promoten.

Dat laat staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer weten. In de brief gaat Knops in op het "Onderzoek Toegang Digitale Overheid". Het gaat hierbij om alle voorzieningen die burgers of bedrijven in staat stellen om digitaal zaken met de overheid te doen. DigiD speelt hierbij een belangrijke rol en inmiddels maken meer dan 13,7 miljoen Nederlanders er gebruik van.

DigiD kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het basisniveau bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle. Als derde is er het substantiële niveau. Dit is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Dan is er ook het niveau DigiD Hoog.

DigiD Substantieel en DigiD Hoog vereisen het eenmalig respectievelijk telkens uitlezen van de chip van het rijbewijs en identiteitskaart. Dit kan met de NFC-functie in tablets en smartphones of NFC-lezers verbonden aan computers.

Betrouwbaarheidsniveau

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er in Nederland veel gebruik gemaakt van overheidsdienstverlening via internet. "Het huidige DigiD heeft een laag betrouwbaarheidsniveau en het gebruik ervan is meestal nog gebaseerd op vrijwilligheid. Voor steeds meer overheidsdiensten is sprake van verplicht digitaal afhandelen. Mede gelet op het toenemend verplicht gebruik, is een publiek eID-middel met een hoog betrouwbaar karakter noodzakelijk", aldus het ministerie begin dit jaar.

Meer dan twaalf miljoen actieve DigiD-accounts ondersteunen tweefactorauthenticatie. Het gebruik van een tweede factor tijdens het inloggen met DigiD is de afgelopen periode, mede dankzij communicatiecampagnes gericht op gezinnen met jonge kinderen en studenten, verder gestegen naar bijna vijftig procent van het totaal aantal authenticaties, aldus Knops.

De staatssecretaris laat aanvullend weten dat de overheid het gebruik van sms als tweede factor verder wil terugdringen. In plaats daarvan zullen burgers worden gestimuleerd om de DigiD-app te gebruiken, zodat de stap om vervolgens de app op te waarderen naar DigiD Substantieel kleiner wordt.

De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store, wat inhoudt dat burgers over een Apple ID of Google-account moeten beschikken om van de DigiD-app gebruik te kunnen maken. Logius, de overheidsinstantie die voor DigiD verantwoordelijk is, liet eerder aan Security.NL weten dat het niet van plan is om de app bijvoorbeeld via de eigen website aan te bieden.

Image

Reacties (42)
04-10-2020, 11:35 door Anoniem
Ze zullen toch ook rekening moeten houden met mensen, die geen mobieltje hebben en gewoon via de pc willen blijven werken.
04-10-2020, 12:02 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 04-10-2020, 12:25
...De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store, wat inhoudt dat burgers over een Apple ID of Google-account moeten beschikken om van de DigiD-app gebruik te kunnen maken. Logius, de overheidsinstantie die voor DigiD verantwoordelijk is, liet eerder aan Security.NL weten dat het niet van plan is om de app bijvoorbeeld via de eigen website aan te bieden...

...wat inhoudt dat de overheid zijn burgers dwingend oplegt feitelijk een commerciële transactie aan te gaan, door hen te verplichten een smartphone te moeten kopen, óók als zij al een GSM toestel hebben en individueel nooit de behoefte hebben gevoeld een Smartphone te kopen.

Hiermee belemmert de overheid de volledige vrijheid (1) om zich uitsluitend dát te verwerven dat hij/zij in de persoonlijke levenssfeer voor zichzelf van belang acht.

(1):
Deze vrijheid mag alleen belemmerd worden, of strafrechtelijk beoordeeld, indien het verwerven of het verworvene in strijd is met wetsartikelen waarin bijvoorbeeld het bezit van (vuur)wapens is geregeld.

Bijkomend maar niet minder van negatieve aard is het subjectief extra kwalijk omdat dit het nepnieuws voedt dat de overheid een derde agenda heeft met multinationale ondernemingen én wat allemaal niet meer voor vage onzin wordt gespuid.... ook hier, maar vooral op social media: Facebook, Whatsap, Twitter.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Toegevoegd, 12:25 uur:

Imaginair zou het zelfs te vergelijken zijn met een 'wederrechtelijk persoon' (overheid) die onder bedreiging (géén toegang meer tot DigiD) dwingt een handeling uit te voeren (aankoop smartphone)

Ik ben zeer benieuwd hoe dit zich als geheel zou ontwikkelen als iemand, die over de middelen beschikt, een proefproces zou starten.
04-10-2020, 12:11 door meeuw
Zo hee Piet, heb je jezelf al die tijd een Smart phone onthouden zodat je nu zo'n tirade kunt geven? Koop zo'n ding (desnoods tweedehands) en gebruik heb alleen als je hem nodig hebt.
04-10-2020, 12:22 door Anoniem
Voor steeds meer overheidsdiensten is sprake van verplicht digitaal afhandelen. Mede gelet op het toenemend verplicht gebruik, is een publiek eID-middel met een hoog betrouwbaar karakter noodzakelijk", aldus het ministerie begin dit jaar.
De titel van dit artikel klopt niet.
Wil je werkelijk de essentie van de voorgenomen stappen van dit kabinet (en dus niet de te algemene term " de overheid") benoemen dan moet je er iets van maken in de trant van "persbericht: de regering wil meer diensten verder digitaliseren, het gebruik van de digitale varianten van reguliere diensten afschaffen en stelt dat zwaardere authenticatie grepen nodig zijn".

De inleiding van het artikel kan daarbij evengoed zijn de afgelopen tijd richtte de landelijke overheid zich daarbij sterk op ouders, jonge kinderen en op studenten. Vermeld de betreffende campagnes van de landelijke overheid daarbij en als het even kan de argumentatie-boodschappen ervan en de eerdere bevindingen van evaluatie over of de ingezette digitale technieken daadwerkelijk bieden wat de regering en de landelijke overheid doet alsof ze als meerwaarde bieden..
Nu bevat het verhaal spijtig genoeg voor een professioneel forum ook nog eens vrij veel overheidspeak.
Denk aan termen als "niveau DigiD Hoog", " het substantiële niveau" en het middenniveau.
"Het huidige DigiD heeft een laag betrouwbaarheidsniveau en het gebruik ervan is meestal nog gebaseerd op vrijwilligheid"
"De staatssecretaris laat aanvullend weten dat de overheid het gebruik van sms als tweede factor verder wil terugdringen. In plaats daarvan zullen burgers worden gestimuleerd om de DigiD-app te gebruiken, zodat de stap om vervolgens de app op te waarderen naar DigiD Substantieel kleiner wordt."
Dat heeft meer weg van dwang en duwen richting een nog veel anoniemere en slecht aanspreekbare overheid.
Meer dan het handiger, verstandiger en veiliger maken van de overheid dienstverlening.
Daarvoor hebben deze en voorgaande regeringen al telkemale een negatief advies gekregen en dringende oproepen, stop daarmee.
Ondermeer via de VNG, ouderenbonden, belangen vertegenwoordigers van gehandicapten en tal van andere mensen.
De boodschap is telkens reken je niet rijk!
Houd het bij de huidge digitalisering want er zijn teveel mensen waar een computer of ander ICT apparaat gaandeweg als optie afvalt.
Bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke beperkingen, al dan niet aangeboren of ontstaan als gevolg tijdens de ouderdom.
Aangezien deze oproepen er niet bij zijn vermeld heeft het artikel een inhoudelijk zwaartepunt dat ligt bij wat vooral de regering nastreeft in kader van agenda's waar niet via elke politieke parij door kiezers voor is gekozen.
Tel daar bij op dat tussen 1999 en 2004 door de EU telkens is bepaald dat digitale dienstverlening door elke overheid organisatie een additie is maar geen vervanging en dat uit interne bevindingen en evaluaties van de Working Groups vanaf 2004 de agenda van EU werkgroepen verregaand vanuit de Europese Commissarissen is beïnvloedt en gepolitiseerd en daarbij het additie standpunt van digitale dienstverlening gaandweg binnen de EU is vertroebeld.
Na 2008 zijn er zelfs inzichten gedeeld op EU bijeenkomsten in Brussel zelf met de titel "EU-Mayors" waar WG leiders tijdens de bijeenkomsten zelf nog maar eens fijntjes op de kanttekeningen van digitale dienstverlening wezen maar waar menig burgemeester die zich had verbonden aan de agenda van die digitale dienstverlening zelf grotendeels tot volledig niet aanwezig bleek te zijn bij de bijeenkomsten daarover, noch bereikbaar bleek voor de lessons learned qua digitale dienstverlening.
Van meerdere landen, daaronder Nederland en GB, ontbraken de sleutelfiguren volledig en bleken ze niet bereikbaar voor uitwisseling van gedachten en inzichten daaromtrent.
Dit ondanks de toch vrij uitgebreide publieke communicatie waarin diverse sleutelfiguren zelf met naam en toenaam werden genoemd en op de voorgrond zijn geplaatst.
04-10-2020, 12:24 door Anoniem
Door meeuw: Zo hee Piet, heb je jezelf al die tijd een Smart phone onthouden zodat je nu zo'n tirade kunt geven? Koop zo'n ding (desnoods tweedehands) en gebruik heb alleen als je hem nodig hebt.

Zo hee meeuw, wat heb jij toch 'n verlichtende aanpak. Lumineus man.
Nu nog even breder nadenken over mogelijke motieven voordat je denkt dat je inhoudelijk een bijdrage levert.
Dat scheelt 'n stuk.
04-10-2020, 12:33 door Anoniem
De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store.
Dus koop verplicht een smartphone en maak verplicht een account bij de grote datagraaiers van de wereld.
En betaal je blauw aan belastingen.
04-10-2020, 12:37 door Anoniem
Door meeuw: Zo hee Piet, heb je jezelf al die tijd een Smart phone onthouden zodat je nu zo'n tirade kunt geven? Koop zo'n ding (desnoods tweedehands) en gebruik heb alleen als je hem nodig hebt.

Het gaat er niet om de telefoon zelf maar dat je je bij een derde partij moet registreren om die telefoon en APP te kunnen gebruiken.

Deze partijen zijn niet onschuldigen zoals Google die politieke invloed uitoefend en de ene boete na de andere krijgt i.v.m. privacy schendingen. Apple doet ook vreemde dingen. Het ecosystem is vergiftigd, waar de vertegenwoordigers van ons ons wil toe dwingen.
04-10-2020, 12:42 door Anoniem
Als je niet aan de smartphone wil, meeuw, dan zullen we je desnoods chippen.
Ook groot voorstander van, neem ik aan. Oh en er bestaat ook nog zoiets als een tablet.

Trouwens elke app verdient extra voor de reclame-business en misschien wil Piet dat helemaal niet,
Admob etc. op zijn grootvader-telefoon.

#sockpuppet
04-10-2020, 12:47 door Anoniem
de aanduidingen van de beveiliging niveau's dekken nog altijd de lading niet.
Niet qua eenduidige inschaling van welke mate van gevoelige en persoonlijke gegevens er worden verwerkt.
Ook niet qua eenduidige inschatting van hoe goed de digitale beveiliging keten van organisatie zelf en eindgebruiker correspondeert bij het verwachte beveiliging.

De beveiliging van ICT is een beetje als Boeing.
Deze fabrikant evolueerde steeds het ontwerp van haar vlietgtuig-toestellen waarbij ze ook steeds meer ICT introduceerde.
Met gebruikmaking van "moderne" ontwikkelmethodes als Lean.
Dat inherent lastig samengaat met andere tegengestelde corporate-directie doelstellingen.
Zoals onder andere zelf meer aan de knoppen kunnen zitten van wat er de teams in de ontwerp-productie wel en niet voor keuzes kunnen maken.
Dat gaat gepaard met relatieve under-funding van die teams afgezet tegen de toenemende veelomvattendheid waar ICT een rol in moe(s)t gaan spelen.
Zoals de Nederlandse regering dat ook al meerdere jaren met digid doet.
Door de under-funding en incrementieel toenemende veelomvattendheid van de opgave werden Boeing toestellen in de lucht steeds lastiger te corrigeren en veilig in gebruik.
Zoals dat onvermijdelijk nu ook gebeurt met het inmiddels totaal ontsporende digid programma.
En het is toen daadwerkelijk ontsporend.
Omdat er al tussen 2008 en 2012 namelijk is aangestuurd en enorm gelobbyd achter de schermen om meer lagen en organisaties van de overheid hun functie-eisen in het digid een plek te laten krijgen.
Dit terwijl de digitale beveiliging door de omvang en onoverbrugbare veelvoud aan ervaringsniveau's van gebruikers de bijkomende ICT enkel verantwoord is voor passieve feeds (inlog sessies om info op te halen) maar niet goed geschikt is voor actieve en omvangrijke real-time uploads van algemenere ongevoelige tot gevoelige en zeer persoonsgebonden informatie.
Noch voor digitale authenticatie van massa verwerking sessies met informatie uitwisseling via het eID-stelsel tussen overheid instanties die elkaar niet regelmatig in persoon zien en dus geen gezamenlijk team zijn.
De geleerde lessen over digitale beveiliging na 2012 zijn prominenter op vlak van wet- en regelgeving dan bij het optuigen c.q. afblazen van digitale projecten door de overheid.
De ene app is daardoor nauwelijks klaar of die blijft voor uitbrengen qua functionaliteit al achter bij de meest recente gebruikerswensen en tegelijk tergend onvolwassen / sterk onderontwikkeld als het gaat om hoe het in elkaar is gezet.
Want het moet snel en flexibel.
Vooral ministers en ook wethouders beginnen onvoorbereid met een blinde paniek/hoop aan dit soort projecten om vervolgens nauwelijks tot niet door omstanders tot bezinning te willen worden gebracht.
04-10-2020, 12:52 door Anoniem
Ik koop over een paar maanden wel een nieuwe Europese ID om mee in te loggen. Ben hem kwijt of zo.
Ben ik waarschijnlijk voordeliger én veiliger mee uit dan een smartphone aanschaffen en daarop met DigiD app werken.
Én mag ik weer gedurende 10 jaren door Europa reizen.
https://www.security.nl/posting/670947/Overheid+verwacht+dat+Nederlanders+volgend+jaar+vaker+via+DigiD+inloggen
04-10-2020, 13:09 door Anoniem
Door Anoniem: De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store.
Dus koop verplicht een smartphone en maak verplicht een account bij de grote datagraaiers van de wereld.
En betaal je blauw aan belastingen.

Inderdaad.
Een poging tot versmelting van overheden met super-monopolisten met wereldwijde invloed.
Een D66 en andere partijen die doen alsof ze voor mensen- en ook consumentenrechten zijn zouden beter moeten weten.
Lieden als Kees Verhoeven zijn duidelijk ingekakt door mooie PR-praat.

Overigens is al op het World Economic Forum medio 2010-2012 in Davos gemeld dat bepaalde verdere digitalisering van de overheid waarvan men hoopte of slechts zei te vermoeden dat het MOGELIJK veelbelovend kon gaan zijn voor overheden hoogstwaarschijnlijk pas aan de orde zou worden gesteld als zich wereldwijde catastrofe of crisis zouden voordoen.
Waarbij de theoretische vraag werd opgeworpen of overheden dan wel of niet met Facebook in zee zouden gaan.
Het was ook toen dat Mark Zuckerberg als een van de zogenaamde "eregasten" van het WEF aanwezig was en Facebook als showcase meldde hoe mooi toch hun samenwerking voor digitale diensten met de Indonesische overheid was.
Nu is het in geval van Nederland dus niet enkel Facebook waar ze overheid campagnes draaien, maar sinds de wereldwijde corona crisis mensen ook nog eens ijskoud als gebruikers bij super-monopolisten Google en Apple in de schoot wil duwen.
Hoezo vrije samenleving en "we moeten het samen doen"?
Nee, een vrije samenleving betekent inderdaad niet alleen dat alles en iedereen het naar de zin kan worden gemaakt.
En dus ook niet degenen die vooral meer digitalisering een gaaf idee vinden.
Ik vraag me toch af of iemand als Kees Verhoeven die op security.nl al vaker de spotlights op hem kreeg gericht hier werkelijk over droomt.

En hoewel er al ontstellend veel mensen zich mee laten slepen in de publieks-campagnes niet tot nauwelijks onderbouwde onzin belofte van zogenaamde vergezichten van de digitale samenleving - welke al lang zeer concreet zijn belicht in technical papers.
Tegelijk zijn de aantallen van het werkelijk dagelijks gebruik van digid en dergelijke evident laag.
Gelukkig zeg ik er persoonlijk bij, want dat houdt nog ruimte open tot bezinning.
Zeker als je bedenkt dat er nu al dagelijks tientallen log-ins plaatsvinden per afdeling van ambtenaren / hulporganisaties waar men actief mensen moet begeleiden met overheid dienstverlening.
Kennelijk is dat nog te weinig naar de zin van bepaalde figuren en gaat men nu in de overdrive stand en mensen richting gebruik van veel meer digitale diensten wil dwingen.
Digitale dwang 1.0 dus.
04-10-2020, 13:10 door Anoniem
Door Anoniem: Ze zullen toch ook rekening moeten houden met mensen, die geen mobieltje hebben en gewoon via de pc willen blijven werken.
Je kan ervoor kiezen een gesproken sms op je vaste lijn te ontvangen.

Door meeuw: Zo hee Piet, heb je jezelf al die tijd een Smart phone onthouden zodat je nu zo'n tirade kunt geven? Koop zo'n ding (desnoods tweedehands) en gebruik heb alleen als je hem nodig hebt.
Ik ben het wel met Piet eens. Ik heb nooit een smartphone gekocht. Dat was in het begin omdat ik allang geleerd heb dat ik vaker spijt dan plezier heb van meerennen met alle nieuwe rages.

Vervolgens kwam daar bij dat als ik een apparaat met een prijskaartje zoals smartphones toen nog hadden koop en ik niet de keuze heb (of door ingewikkelde hoepels moet springen) om er op een gegeven moment een besturingssysteem naar keuze op te zetten ik vooraf wil weten dat dat besturingssysteem minimaal vijf jaar na aankoop ondersteund wordt. Die garantie is er geloof ik nog steeds niet.

Ondertussen zag ik hoeveel mensen ongeveer vastgekleefd zitten aan dat ding, voortdurend ermee bezig moeten zijn, eraan verslaafd zijn. Ik weet dat ik daar gevoelig voor ben, daar wil ik mezelf dus niet aan blootstellen.

En dan is ook steeds duidelijker geworden hoezeer dergelijke verslavingen doelbewust in produkten en diensten worden ingebouwd. Nog meer reden om mezelf daar niet aan bloot te willen stellen.

Zie je waarom ik geen smartphone heb?

Ik vind een toestel als de Librem 5 trouwens zeer interessant, wie weet koop ik die nog een keer, maar aangezien dat niet op Android of iOS draait gaan daar de apps die banken en overheden maken niet op draaien, lijkt me.

Wat ik bij dat hele DigiD-gedoe trouwens tenenkrommend vind is dat de overheid niet al jaren geleden heeft besloten om digipassen of de moderne scanner-varianten ervan te ondersteunen. Banken hebben al lang en breed aangetoond dat dat goed werkt, en het voordeel van dergelijke apparaatjes is dat ze totaal onafhankelijk zijn van wat de burger aan besturingssystemen gebruikt en een veilig eindpunt vormen dat niet door malware gecompromitteerd gaat worden.
04-10-2020, 13:32 door Anoniem
DigiD speelt hierbij een belangrijke rol en inmiddels maken meer dan 13,7 miljoen Nederlanders er gebruik van.
Ik vraag mij af of dit getal wel klopt, wij zijn met 17 440 679 inwoners dan hebben 3 740 679 geen DigiD volgens mij zijn er
veel meer Nederlanders die geen digid hebben, kan iemand mij hier meer over vertellen.

Door meeuw: Zo hee Piet, heb je jezelf al die tijd een Smart phone onthouden zodat je nu zo'n tirade kunt geven? Koop zo'n ding (desnoods tweedehands) en gebruik heb alleen als je hem nodig hebt.

Nou in plaats van die opmerking kun je beter iets proberen te leren van Piet Slagwerker. En is het wel slim om met
een tweedehands mobieltje overheids of bank zaken te doen. En van mensen op deze site mag je toch wel verwachten
dat ze bekent zijn hoe Google aan zijn vermogen komt.
04-10-2020, 13:42 door Anoniem
Er is een stijging van het aantal Nederlandse burgers dat tijdens het inloggen met DigiD van een tweede factor gebruikmaakt

Zou dat soms komen omdat steeds meet sites die gebruik maken van DigiD dit eisen, ipv dat burgers hier zelfstandig in volledige vrijheid, voor kiezen. Hiermee creer je je eigen klandizie als "leverancier".


DigiD speelt hierbij een belangrijke rol en inmiddels maken meer dan 13,7 miljoen Nederlanders er gebruik van.

Het is niet alsof die 13,7 miljoen mensen veel andere keuzes hebben. Iets van gedwongen winkelnering door de overheid. Het is niet alsof je naar de concurrent kunt gaan.


DigiD Substantieel en DigiD Hoog vereisen het eenmalig respectievelijk telkens uitlezen van de chip van het rijbewijs en identiteitskaart. Dit kan met de NFC-functie in tablets en smartphones of NFC-lezers verbonden aan computer

Wat betekent dat die 13,7 miljoen mensen weer moeten vernieuwen om bij te blijven bij de digitaliseringsdwang van de overheid. Waar eerst geen en toen een simpel toestel voldoende was, moet het nu al een smartphone zijn en straks een smartphone met nfc-functie.
De kosten om met de overheid te "mogen" communcieren worden voor de burger steeds hoger.


De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store, wat inhoudt dat burgers over een Apple ID of Google-account moeten beschikken om van de DigiD-app gebruik te kunnen maken. Logius, de overheidsinstantie die voor DigiD verantwoordelijk is, liet eerder aan Security.NL weten dat het niet van plan is om de app bijvoorbeeld via de eigen website aan te bieden.

Dus om met de overheid te mogen communcieren heeft men steeds vaker de digid-app nodig. Daar stuurt de overheid bewust op aan.
Om die app te kunnen installeren moet men een account aanmaken bij 2 van de grootste data-graaiers van de wereld. Google en Apple. En ook hun OS-en gebruiken. Geen windows of linux oid als alternatief mogelijk.
Gedwongen winkelnering en gedwongen inbreuk op de privacy.
Aangeboden door uw overheid.

Wat was het ook al weer: Privacy by design. Toch?
04-10-2020, 13:44 door Anoniem
Door Anoniem: De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store.
Dus koop verplicht een smartphone en maak verplicht een account bij de grote datagraaiers van de wereld.
En betaal je blauw aan belastingen.
Wat heeft jouw opmerking over belastingen nu te maken met het onderwerp?
04-10-2020, 13:47 door johanw
Door Anoniem: De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store.
Dus koop verplicht een smartphone en maak verplicht een account bij de grote datagraaiers van de wereld.
Welnee, je kunt de Play Store apps ook downloaden zonder er een account aan te maken, bijvoorbeeld via Aurora Store (https://gitlab.com/AuroraOSS/AuroraStore). Werkt zonder account alleen voor gratis apps maar daar valt de DigiD app onder.
04-10-2020, 14:59 door Anoniem
Door johanw:
Door Anoniem: De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store.
Dus koop verplicht een smartphone en maak verplicht een account bij de grote datagraaiers van de wereld.
Welnee, je kunt de Play Store apps ook downloaden zonder er een account aan te maken, bijvoorbeeld via Aurora Store (https://gitlab.com/AuroraOSS/AuroraStore). Werkt zonder account alleen voor gratis apps maar daar valt de DigiD app onder.

En dan draait de app niet op het Android platform?
Want zonder account ben je niet te volgen door Google op haar Android OS?

Dream on.
04-10-2020, 15:23 door Anoniem
ik gebruik de sms authenticatie omdat dat de enige constante factor is. ik wissel best vaak van telefoon en mijn nummer blijft dus gelijk. geen gedoe met omzetten profielen enz
04-10-2020, 15:44 door Anoniem
Door johanw:
Door Anoniem: De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store.
Dus koop verplicht een smartphone en maak verplicht een account bij de grote datagraaiers van de wereld.
Welnee, je kunt de Play Store apps ook downloaden zonder er een account aan te maken, bijvoorbeeld via Aurora Store (https://gitlab.com/AuroraOSS/AuroraStore). Werkt zonder account alleen voor gratis apps maar daar valt de DigiD app onder.

Ja maar dat is dan wel weer een (tijdelijk?) geitepaadje dat (a) bekend moet zijn, (b) extra kennis/inspanningen vergt voor een gebruiker en (c) volgens mij op zeker ogenblik door Google zal worden tegengegaan.

Waarom vinden we het normaal dat middelen voor overheidscommunicatie uitsluitend via (niet ter verantwoording te
roepen) private partijen verloopt terwijl zoiets ook gewoon op de website van Binnenlandse Zaken kan staan? Dit is
feitelijk overheidssteun aan private partijen.
04-10-2020, 16:01 door Anoniem
Beste burgers,mopperaars en klagers van dit forum,

stem op jou partij die nog voor je rechten,privacy,vrijheden vecht!

Tijdens de verkiezingen in nederland ga dan stemmen,

De burgers kunnen het tij keren,niet de tech-bedrijven en de overheid,
dat doen ze pas,als de burger het niet meer wilt.


The Matrix
04-10-2020, 16:11 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store.
Dus koop verplicht een smartphone en maak verplicht een account bij de grote datagraaiers van de wereld.
En betaal je blauw aan belastingen.
Wat heeft jouw opmerking over belastingen nu te maken met het onderwerp?

Het is niet mijn opmerking maar ik reageer even als meelezer.
De opmerking over belasting beschouw ik enerzijds als persoonlijke beleving, tegelijk wordt in Nederland zo’n 2/3 van het geld dat via betalingen verandert belast.
Denk aan wat ondernemers aan belasting betalen, de werkgevers en werknemers delen van loonbelasting, de btw op kapitaal goederen, bpm, accijnzen en toeslagen. Ondermeer ook bij energie afname in verband met groene thematiek.
Getalsmatig is dat gewoon vrij stevig en veel belasting.
Los van of je die wel of niet het waard vind voor bepaalde overheid bestedingen, inzake kosten die de minister maakt voor de app moeten we er zeker van uit kunnen gaan dat het bij voorbaat zinnig is.
Door het verloop en de aanpak kleeft er sterk experimenteel karakter en verregaand afwezige onderbouwing aan en snijdt de opmerking van de opstelller over het blauw betalen aan belasting in relatie tot een overbodige app natuurlijk wel hout.
Het maar blijven jammeren door Hugo over z’n zieltogende en mislukkende aanpak en denken dat hij kritiek even simpel kan wegtikken komt natuurlijk neer op het figuurlijk gevangen houden van de samenleving met mislukte projecten.
Ze exploderen in zijn gezicht en dan pas gaat hij meer stil staan bij de rationele kritieken ten aanzien van z’n aanpak en hang naar meer ict als ware het ook maar enigzins een uitkomst of uitweg uit deze crisis.
Een crisis die in de eerste plaats ontstaat door beleid en daarbij gemaakte keuzes voor en tijdens de maand december-januari 2020 en na maart 2020 en daarbij tegen beter weten in toch proberen falende keuzes oneindig door te drijven.
Al is het tegelijk ook nog eens Hugo de Jonge die cda kopstuk is, lukt het het cda niet om fatsoenlijk en foutloos een verkiezing app en het proces erom te laten slagen, als schoolmeester namens het cda minister van volksgezondheid heet te zijn en heeft het cda in de Haagse kringen al in 2019 uitgebreid getwitterd zeer geporteerd te zijn van meer ict in de zorg.
Het geheel heeft meer weg van persoonlijke questes voor en door Hugo de Jonge voor meer onbezonnen invulling (ict).

Dat geeft toch echt te denken, want daar is ons belastinggeld dus echt niet voor bedoeld.
Ik snap de opmerking van de opsteller hierboven dus goed begrijpen.
Hopelijk u nu ook.
04-10-2020, 19:44 door Anoniem
Vanuit IT perspectief is het volslagen idioot om cruciale communicatie via een enkele app vanuit een gesloten ecosysteem dat volledig in handen is van een 2-tal monopolisten, aan te bieden.

Hoe afhankelijk wil je als overheid zijn van commerciele partijen?

Begrijp er echt niets van waarom sms niet gewoon wordt vervangen door een open standaard, die met alle apparaten kan werken, ipv alleen bij mensen die een smartphone en extra accounts daarvoor hebben.

Heeft die app een bug of de backend ervan een storing, dan is er helemaal geen alternatief om mee in te loggen.

Oerdom.
04-10-2020, 23:56 door Anoniem
Door Anoniem: Beste burgers,mopperaars en klagers van dit forum,

stem op jou partij die nog voor je rechten,privacy,vrijheden vecht!

Tijdens de verkiezingen in nederland ga dan stemmen,

De burgers kunnen het tij keren,niet de tech-bedrijven en de overheid,
dat doen ze pas,als de burger het niet meer wilt.


The Matrix

Beste Matrix,
Je bent aardig zelf geconditioneerd, al was het maar omdat je kennelijk de impact van een maatschappelijk debat onderschat.
Zonder grondig maatschappelijk is het een clean sweep voor elke regering coalitie. Ongeacht onderwerp en stand van het debat rondom het betreffende onderwerp.
Getuige ondermeer de neiging van het rechtssysteem om de onmogelijkheden van technische middelen geweld aan te doen.
Water stroomt niet naar de zee.
Een plank hout kan je inkorten met zaag maar ook met een schroevendraaier, als je blind voor technische geschiktheid ermee aan de slag gaat.
Zo gaat het ook met DNA.
DNA is eerder al gehypt en gewhite washt als iets buitengewoon fijnzinnigs en geavanceerd en betrouwbaar in gebruik.
Dit terwijl het nadrukkelijk enkel werd toegelaten omdat het slechts onvolledig en partieel bewijsmiddel kan dienen maar ondertussen ondanks de ongeschiktheid ervoor via een oneigelijke casus voor een novum al vele jaren als technisch op zichzelf staand bewijslast door rechters wordt beschouwd.
Iets dat in het maatschappelijk debat grote deels onbesproken is gebleven.


Regering coalities zijn al sinds Kabinet balkenende een kwestie van dwars door onderwerpen heen proberen te slaan die een absolute no-go voor politiek zijn.
Dit door menig middel uit te breiden waarvoor het inherent ongeschikt is.
Vaak maatschappelijk nauwelijks besprokeb.

Grapperhaus memoreerde onder verwijzing van statements van ondermeer Snowden naar het belang dat er een uitgebreider maatschappelijk plaats vindt waarbij dat naar voorlopig oordeel van Grapperhaus teveel afwezig is.
Waarom ga jij vervolgens als dat debat zich ontplooit de rol van mensen - die dat debat voeren - als nihil afspiegelen?
Ben je wel op de hoogte van Snowdens pleidooien waar Grapperhaus naar verwees?
Waarom ga je omhoog kijken naar wat er van de 2e kamer verkiezingen als enig mogelijk heil te verwachten valt?
05-10-2020, 08:48 door Anoniem
Als je geen smartphone wil kopen kan je altijd nog een android emulator gebruiken als je een keer moet inloggen
05-10-2020, 09:03 door Anoniem
Door Anoniem: Vanuit IT perspectief is het volslagen idioot om cruciale communicatie via een enkele app vanuit een gesloten ecosysteem dat volledig in handen is van een 2-tal monopolisten, aan te bieden.

Hoe afhankelijk wil je als overheid zijn van commerciele partijen?

Begrijp er echt niets van waarom sms niet gewoon wordt vervangen door een open standaard, die met alle apparaten kan werken, ipv alleen bij mensen die een smartphone en extra accounts daarvoor hebben.

Heeft die app een bug of de backend ervan een storing, dan is er helemaal geen alternatief om mee in te loggen.

Oerdom.

Als je die vraag moet stellen, dan ben je ongeschikt als architect van DigiD. Veel meer is er eigenlijk niet over te zeggen.
05-10-2020, 09:49 door SPer
Door Anoniem:
Door Anoniem: Ze zullen toch ook rekening moeten houden met mensen, die geen mobieltje hebben en gewoon via de pc willen blijven werken.
Je kan ervoor kiezen een gesproken sms op je vaste lijn te ontvangen.

Ik heb alleen een PC en geen telefoon smart noch otherwise, is volgens mij ook niet verplicht, toch ?
05-10-2020, 10:25 door Anoniem
Ik heb alleen een PC en geen telefoon smart noch otherwise, is volgens mij ook niet verplicht, toch ?
Ik ook niet, dan maar een apparaatje zoals de ing heeft, dat kunnen ze betalen van extra inkomsten van Apple en Google.
05-10-2020, 11:48 door Anoniem
Door meeuw: Zo hee Piet, heb je jezelf al die tijd een Smart phone onthouden zodat je nu zo'n tirade kunt geven? Koop zo'n ding (desnoods tweedehands) en gebruik heb alleen als je hem nodig hebt.

Deze tirade van Piet is terecht. Deze koppeling is inderdaad niet pluis want tweedehands telefoons zijn vaak niet meer goed up to date te houden. Hierdoor is bijvoorbeeld een oudere Android versie vulnerable voor allerlei backdoors en is (helaas) de app minder veilig dan de SMS code... Hier heeft onze overheid nog een lange weg te gaan. De app zou bijvoorbeeld niet meer mogen draaien op Android < 8. Dat is dus helaas wel het geval...
05-10-2020, 12:03 door Anoniem
Vind ik waardeloos dat ze dit weer doen,het werkt prima met sms controle.
Ik heb in het verleden die digid app al eens gedownload en gebruikt dat ding had elke keer mankementen.
Dus maar weer verwijderd.
Typisch weer zo`n overheid aktie de mensen weer dwingen in een bepaalde richting.
En vooral voor ouderen ook daar is het ook lastig voor.
En als we nu wisten dat bij de overheid alle ict projecten foutloos waren en de data altijd goed beschermd
maar ach de wakkere onder ons weten beter.
En ja ik weet het fouten heb je altijd wel maar je ziet het nu weer met die corona app hoe soepel dat weer loopt
[niet dus!]
En dat gedoe met donor register item dito nou moet je zelf weer aangeven als je geen donor wilt zijn
waar dat eerder was ,als je je niet aangemeld had was je automatisch geen donor!
Maar nee hun moeten het weer omdraaien voor ons gemak,maar niet heus.
05-10-2020, 12:44 door Anoniem
Ik moet met digid inloggen om mijn rekeningen te kunnen zien van de ziektekosten verzekering. Ik mag niet!!! kiezen voor het versturen van de facturen naar een door mij gekozen mail adres. Hoe ziek is dat? Het gaat om mijn privacy maar ik heb geen zeggenschap over hier ik daar mee om wenst te gaan? Dit is ook weer zo'n dingetje die de tweedeling uitvergroot, arm tegen rijk en digibeet tegen digifoob of digifiel. Hoezo de overheid is een vertegenwoordiger voor ons allemaal, duidelijk niet!

Ik wil gewoon alle communicatie wat mij aangaat via de post, mail of telefoon ontvangen, maar dat mag niet? Het keerpunt is bereikt van democratie naar dictatuur. De overheid dicteert steeds meer en neemt steeds vaker aan dat we makke schapen zijn. Oh ja, maar we zijn ook makke schapen :-)
05-10-2020, 13:21 door Tintin and Milou
Door Anoniem: Vind ik waardeloos dat ze dit weer doen,het werkt prima met sms controle.
Afgezien de App meer veiligheid kan bieden.

Ik heb in het verleden die digid app al eens gedownload en gebruikt dat ding had elke keer mankementen.
Dus maar weer verwijderd.
Je weet dat software regelmatig updates krijgt? En je mankementen dus misschien al lang opgelost kunnen zijn?

Maar welke mankementen had je precies?

Typisch weer zo`n overheid aktie de mensen weer dwingen in een bepaalde richting.
Je bedoelt dat ze een keer niet stil blijven staan, en door ontwikkelen?

En vooral voor ouderen ook daar is het ook lastig voor.
Aan de andere kant, een app kan een stuk gemakkelijker zijn voor ouderen.

En als we nu wisten dat bij de overheid alle ict projecten foutloos waren en de data altijd goed beschermd
maar ach de wakkere onder ons weten beter.
Klopt. Maar Logius en zeker DigiD zijn juist voorbeelden, dat het ook heel goed kan kaan.

En ja ik weet het fouten heb je altijd wel maar je ziet het nu weer met die corona app hoe soepel dat weer loopt
[niet dus!]
Ligt alleen niet aan de app.

En dat gedoe met donor register item dito nou moet je zelf weer aangeven als je geen donor wilt zijn
waar dat eerder was ,als je je niet aangemeld had was je automatisch geen donor!
Is ook geen technisch probleem.
05-10-2020, 13:28 door Tintin and Milou
Door Anoniem: Ik moet met digid inloggen om mijn rekeningen te kunnen zien van de ziektekosten verzekering.
Klopt.

Ik mag niet!!! kiezen voor het versturen van de facturen naar een door mij gekozen mail adres.
Hoe ziek is dat? Het gaat om mijn privacy maar ik heb geen zeggenschap over hier ik daar mee om wenst te gaan?
Heel goed van je verzekering. Ze snappen duidelijk waarom je (medische) facturen niet per mail moet versturen.
Om dit veilig te kunnen aanbieden, hebben ze juist een goed portaal voor ontwikkeld.

Dit is ook weer zo'n dingetje die de tweedeling uitvergroot, arm tegen rijk en digibeet tegen digifoob of digifiel. Hoezo de overheid is een vertegenwoordiger voor ons allemaal, duidelijk niet!
Je vergeet domheid.

Ik wil gewoon alle communicatie wat mij aangaat via de post, mail of telefoon ontvangen, maar dat mag niet?
Je kan dit natuurlijk altijd vragen. Kan je huidige zorgverzekering dit niet, kan je altijd overstappen naar een partij die dit nog wel doet.
Maar bijna alles gaat tegenwoordig digitaal. Sneller, effectiever, goedkoper en veiliger. En beter voor het milieu.

Ik zit er echt niet op te wachten om iedere factuur per post of telefoon te krijgen. Dat zijn er afgelopen jaar, al zoveel, dat dit echt direct bij out papier gaat (eerst papierversnipperaar natuurlijk)

Het keerpunt is bereikt van democratie naar dictatuur.
Ik zou je adviseren even in te lezen, wat nu exact een dictatuur is.

De overheid dicteert steeds meer en neemt steeds vaker aan dat we makke schapen zijn.
Overdrijven is ook een vak.

Oh ja, maar we zijn ook makke schapen :-)
Domheid en eigenwijs zien we helaas ook voorbij komen.
05-10-2020, 14:02 door Anoniem
Door Anoniem: Als je geen smartphone wil kopen kan je altijd nog een android emulator gebruiken als je een keer moet inloggen
Volgens mij is dit inderdaad nog steeds een optie, al zie ik nog niet helemaal hoe je vervolgens je ID kaart zou kunnen scannen (DigiD Substantieel/Hoog). Bovendien kan Logius ook besluiten dat het gebruik gaat maken van Google Play SafetyNet om dit soort installaties tegen te gaan.

Los daarvan is het idee dat er ook een DigiD app voor op de PC komt. Maar zoals het laat raden: Windows/Mac only.
05-10-2020, 14:05 door fvandillen
Het lijkt mij verstandig om dan eerst maar eens te zorgen voor het correct functioneren van de app. Deze loopt in veel gevallen vast bij het inloggen, waardoor inloggen niet mogelijk is. De SMS optie moet nu steevast worden gebruikt om toegang te krijgen tot de achterliggende dienst.
05-10-2020, 14:08 door Anoniem
Ik heb liever een SMS of een ttop code voor Google Authenticatior zodat ik bij een kapotte telefoon gewoon een andere telefoon kan gebruiken.
05-10-2020, 15:56 door Anoniem
Door fvandillen: Het lijkt mij verstandig om dan eerst maar eens te zorgen voor het correct functioneren van de app. Deze loopt in veel gevallen vast bij het inloggen, waardoor inloggen niet mogelijk is. De SMS optie moet nu steevast worden gebruikt om toegang te krijgen tot de achterliggende dienst.
Sommige mensen zeggen altijd problemen te hebben, maar het gros heeft GEEN problemen. Gevalletje onderbuikgevoelens.
05-10-2020, 16:57 door Anoniem
Het gaat juist zo goed met Digid en SMS code . Ik ben er nu aangewend . Ga nu niet weer iets anders verzinnen want ik vind het heerlijk om op de PC in te loggen . Ander moet je op zo klein mobieltje gaan kloten . Ik ben senior dus laat het zo .
05-10-2020, 18:49 door Anoniem
Door Anoniem: Het gaat juist zo goed met Digid en SMS code . Ik ben er nu aangewend . Ga nu niet weer iets anders verzinnen want ik vind het heerlijk om op de PC in te loggen . Ander moet je op zo klein mobieltje gaan kloten . Ik ben senior dus laat het zo .

Dat u er nu aan gewend bent kan ik me voorstellen.
Dat u voldoende heeft aan SMS weet ik niet, misschien zou u al gezien de oorspronkelijke afspraken en toezeggingen aan burgers over digid al voldoende moeten hebben aan digid ZONDER sms.
En hoe heeft u vastgesteld dat het "zo goed" gaat met alleen al Digid?
05-10-2020, 18:57 door Anoniem
Door Anoniem: Ik moet met digid inloggen om mijn rekeningen te kunnen zien van de ziektekosten verzekering. Ik mag niet!!! kiezen voor het versturen van de facturen naar een door mij gekozen mail adres. Hoe ziek is dat? Het gaat om mijn privacy maar ik heb geen zeggenschap over hier ik daar mee om wenst te gaan? Dit is ook weer zo'n dingetje die de tweedeling uitvergroot, arm tegen rijk en digibeet tegen digifoob of digifiel. Hoezo de overheid is een vertegenwoordiger voor ons allemaal, duidelijk niet!

Ik wil gewoon alle communicatie wat mij aangaat via de post, mail of telefoon ontvangen, maar dat mag niet? Het keerpunt is bereikt van democratie naar dictatuur. De overheid dicteert steeds meer en neemt steeds vaker aan dat we makke schapen zijn. Oh ja, maar we zijn ook makke schapen :-)
Door Anoniem: Ik moet met digid inloggen om mijn rekeningen te kunnen zien van de ziektekosten verzekering. Ik mag niet!!! kiezen voor het versturen van de facturen naar een door mij gekozen mail adres. Hoe ziek is dat? Het gaat om mijn privacy maar ik heb geen zeggenschap over hier ik daar mee om wenst te gaan? Dit is ook weer zo'n dingetje die de tweedeling uitvergroot, arm tegen rijk en digibeet tegen digifoob of digifiel. Hoezo de overheid is een vertegenwoordiger voor ons allemaal, duidelijk niet!

Ik wil gewoon alle communicatie wat mij aangaat via de post, mail of telefoon ontvangen, maar dat mag niet? Het keerpunt is bereikt van democratie naar dictatuur. De overheid dicteert steeds meer en neemt steeds vaker aan dat we makke schapen zijn. Oh ja, maar we zijn ook makke schapen :-)

Vraag uw ziektekosten verzekeraar waar dat is verboden om de communicatie via de post, mail en telefoon te gaan of blijven regelen?
Uit het recht voor consumenten volgt bovendien dat u uw toestemming intrekken om bepaalde gegevens via bepaalde digitale systemen te ontsluiten. Verder is met ziektenkostenverzekraars geregeld dat de meeste gegevens behalve de rekening administratie die zij vastleggen van u zijn, niet van de ziektekosten verzekeraar.
Dan duurt het wellicht iets langer voordat u over uw gegevens kunt beschikken maar schrikbarend veel langer hoeft dat niet te zijn. Want ze produceren de gegevens immers ook in dat geval niet met handgeschreven brieven en typemachines nietwaar?
Als ze kinderachtig doen, zou ik denken kunnen ze natuurlijk op hetzelfde niveau worden behandeld.
05-10-2020, 21:54 door Anoniem
Door fvandillen: Het lijkt mij verstandig om dan eerst maar eens te zorgen voor het correct functioneren van de app. Deze loopt in veel gevallen vast bij het inloggen, waardoor inloggen niet mogelijk is. De SMS optie moet nu steevast worden gebruikt om toegang te krijgen tot de achterliggende dienst.
Nog nooit last van gehad, eigenlijk ook nog nooit eerder gehoord, dat men structureel hier last van heeft.

Door Anoniem: Ik heb liever een SMS of een ttop code voor Google Authenticatior zodat ik bij een kapotte telefoon gewoon een andere telefoon kan gebruiken.
ttop klinkt leuk. Maar is ook minder veilig. Is namelijk te backupen via bijvoorbeeld cloudally. Of via root toegang.
Dat zijn best grote security issues, wat je niet wilt als overheid.

Daarom is dit minder veilig, de logius heeft hier juist goede keuzes in gemaakt qua veiligheid om dit dit juist niet te gebruiken.
06-10-2020, 04:55 door Anoniem
Door meeuw: Zo hee Piet, heb je jezelf al die tijd een Smart phone onthouden zodat je nu zo'n tirade kunt geven? Koop zo'n ding (desnoods tweedehands) en gebruik heb alleen als je hem nodig hebt.
Je bedoelt zo'n tweedehands waarop al geen veiligheidsupdates worden uitgerold. Of zelfs een nieuwe waar dat updaten al na 2 jaar stopt en je op de tocht komt te staan met je "hoge" of "substantiële" beveiligingsniveau.
06-10-2020, 10:41 door Anoniem
Je kan nog steeds SMS gebruiken als je wilt

Hoewel ik zelf de app prefereer

Waar klagen jullie over ?

Eerst was de klacht dat sms niet secuur genoeg was nu het via de app kan is het nog niet goed .

Klagen alleen om het klagen.

Een app buiten de grote spelers Apple & Android om is onrealistisch en dat weten jullie dondersgoed
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.