/dev/null - Overig

Leugens van minister de Jonge

16-10-2020, 14:51 door Erik van Straten, 89 reacties
Laatst bijgewerkt: 16-10-2020, 14:56
TL;DR: geen. Als je geen zin hebt om alles te lezen, begin dan je eigen thread en roep daar wat je wilt.

Ik schrijf het antwoord op https://security.nl/posting/674076/CoronaMelder%3A+nog+meer+FP%3F#posting674462 in een nieuwe thread vanwege de (m.i.) relevantie en de vervuiling van die oude draad.

Dank, had ik nog niet gezien!

Door De baard: Dus wat betekent dat voor jouw punt 2, Erik?
Dat betekent dat minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en feitelijk heel Nederland een rad voor ogen heeft gedraaid door, na dit tweede onderzoek, te suggereren dat 10,5% van de in week 40 door hun app gewaarschuwde asymptomatische mensen positief testte en dit in dezelfde orde van grootte zat als de resultaten van personen die positief testen na via regulier BCO te zijn aangemerkt als waarschijnlijk besmet.

Over het eerste onderzoek [1], gehouden in Vught, stond minister Hugo de Jonge vorige week, 2 dagen achter elkaar [2][3], keihard te liegen, en niet alleen daarover. Ik geef een paar relevante snippets.

Ik ben pislink omdat ik verwacht dat deze prestige-app averechts werkt, dus wellicht niet helemaal fair. Lees de verslagen vooral zelf en corrigeer me waar nodig!

Uit [2] (Eerste Kamerdebat dag 1 van 5 oktober, het nut als je je niet kunt laten testen na app-alarm, vóór symptomen):
[...]
Minister De Jonge: [...] Want je moet je namelijk testen als je klachten hebt, en je moest je sowieso al testen als je klachten had. U zult dan zeggen: ja, maar wat is dan eigenlijk de toegevoegde waarde van die app? Nou, dat die beter en completer in staat is om zich de contacten te herinneren van iemand die besmet is geweest. Ik weet niet meer naast wie ik gisteren in de trein heb gezeten; ik zat gisteren trouwens ook niet in de trein. Ik weet ook niet naast wie ik bij een bushokje heb gestaan, bij wie ik net iets te dicht in de buurt ben geweest op mijn werk. Dat weet ik me allemaal niet meer te herinneren, maar die app weet dat wel. Dat is handig, en daarom maakt die app de herinnering beter en completer, en vervolgens de interventie ook nog eens een keer sneller. Want eer je al die contacten hebt gebeld, zeker met de huidige druk op de GGD, ben je toch algauw een paar dagen verder ... Het antwoord is: nee, hij is zeer zinvol. We hebben namelijk een completer beeld van met wie je in contact bent geweest en we hebben een snellere interventie. Op het moment dat je je sleutel ingeeft, worden je contacten namelijk per direct geïnformeerd. Dat geldt niet bij het bron- en contactonderzoek. Daar zit zeker nog een dag tussen.
- Dit soort apps werken niet goed in de trein door het vele metaal [4]
- Het OV streeft ernaar dat je minder lang dan 15 minuten in bushokjes staat
- Werk-contacten langer dan 15 minuten zijn je directe collega's of staan in je agenda
- Wie zijn "we" uit "We hebben namelijk een completer beeld" als je je niet meteen kunt laten testen?
- Leugen: "worden je contacten namelijk per direct geïnformeerd": dat gebeurt pas als de app van een contact gegevens van de server ophaalt; CoronaMelder 2x per dag als ik me niet vergis. Echter, sommige besturingssystemen op veelverkochte smartphones schakelen achtergrond-apps uit om de accu te sparen. Afgelopen maanden was dat een groot probleem in veel landen, waar -meen ik- nog geen goede oplossing voor bestaat - anders dan 1x per 24 uur de app even handmatig te openen.
Ik zeg dus inderdaad: ja, maar wat is dan eigenlijk de toegevoegde waarde van die app?

Uit [3] (Eerste Kamerdebat dag 2 van 6 oktober, over de 10,5% uit week 40):
[...] Minister De Jonge: [...] Uit die praktijk blijkt — daarom noem ik dat net zo in de richting van mevrouw Nooren — dat het vindpercentage van de mensen die een notificatie hebben gehad, dus het vindpercentage van de mensen die daadwerkelijk positief getest blijken te zijn, eigenlijk helemaal overeenkomt en zelfs een beetje aan de hoge kant zit ten opzichte van de mensen die in een regulier bron- en contactonderzoek ook een quarantaineadvies zouden moeten krijgen. Dat reguliere percentage is bij de nauwe contacten, de huisgenoten, 13%. Dat reguliere percentage is bij de overige nauwe contacten 6%. Dit zit op ruim 10%. Kortom, daaruit kun je afleiden dat dat een vergelijkbare groep is die normaal, als je ze zou herinneren in een regulier bron- en contactonderzoek, hetzelfde advies zou krijgen. [...]
Met die ruim 10% doelt minister de Jonge op de 10,5% uit zijn brief [5] aan de Tweede Kamer, waarvan vandaag bevestigd wordt (door Ron Roozendaal) dat dit niet representatief is. Leugens dus.

Kennelijk is minister de Jonge vergeten wat hij op 25 juni ([6], zie ook [7]) onder meer aan de Tweede Kamer schreef:
Op het terrein van het Defensie-CBRN in Vught zijn in een gecontroleerde omgeving door medewerkers van Defensie zeven representatieve praktijkscenario’s gesimuleerd. Zoals bekend is bluetooth op zichzelf onvoldoende nauwkeurig om de afstand te kunnen meten. Dat blijkt ook uit de tests.

Uit [2] (Eerste Eerste Kamerdebat dag 1 van 5 oktober), over de vermeende "betrouwbaarheid" van 75% (de presentatie over de test in Vught noemt overigens 73%, maar 75% bekt beter - vooral als je toch al aan het kwakzalven was):
[...]
De heer Nicolaï (PvdD): Het is gewoon niet waar wat de minister zegt. Die 25% heeft betrekking op de vraag of, als je binnen die 1,5 meter bent geweest en die melding komt, daar dan misschien nog fouten in zitten. Dat is 25%. Ze zeggen dat het maar in 73% betrouwbaar is. Maar 59%, zo staat hier, van de notificaties is onterecht. False positive. Hier staat: dat betekent dat de persoon een notificatie heeft gehad, maar was in de praktijk — dus in het onderzoek — niet dichtbij genoeg, namelijk binnen die 1,5 meter, om conform de RIVM-richtlijn een risico op besmetting te hebben gelopen. Zes op de tien heeft dus niet binnen die 1,5 meter verkeerd. Dat zegt uw onderzoek.

Minister De Jonge: Als er een notificatie volgt, dan was het contact in 75% van de gevallen binnen de 1,5 meter en langer dan vijftien minuten. In 90% van de gevallen was het binnen de drie meter.

De heer Nicolaï (PvdD): Ik lees toch gewoon voor uit uw eigen veldonderzoek?

Minister De Jonge: Ik ook, dat is het punt.

De heer Nicolaï (PvdD): Waar staat dat dan over die 90%? Ik ben het nog nergens tegengekomen. Ik zag het wel in uw beantwoording. Toen dacht ik: daar wordt weer iets uit de mouw geschud. Maar in dit onderzoek staat gewoon: 59% heeft ten onrechte een notificatie gekregen. Dat zijn die moeders, die werknemers en die studenten. Daar gaat het mij om.

Minister De Jonge: Laten we hier geen welles-nietesdiscussie gaan voeren over getallen, want morgen ga ik dit volmaakt correct weergeven in alle getallen die u nu citeert. [...]

Mevrouw Nooren (PvdA): Heel concreet willen we graag een reactie op de veldtest van 8 juni 2020, waarin letterlijk wordt aangegeven dat in 59% van de gevallen een foutpositieve test het resultaat is. Dat is echt heel veel. Als dat in alle gevallen is, dan moeten er heel veel mensen thuisblijven.

Minister De Jonge: Ik kom morgen terug op die exacte getallen. [...]

Uit [3] (dag 2, nadat de Jonge de relevante cijfers nog eens heeft nagekeken):
[...]
De heer Nicolaï (PvdD): [...] We kunnen er niet omheen dat in 59% van de gevallen, waar het ging om het testen van de app, mensen een notificatie kregen die niet binnen die 1,5 meter hebben verkeerd. Hoor ik nou de minister zeggen dat het onderzoek en dat resultaat niet kloppen? [...]

Minister De Jonge: [...] Die 25% van de mensen die buiten de 1,5 meter zijn geweest bekijk je dus op 80% van de totale populatie die heeft meegedaan in die testfase. Daarom zijn dat veel grotere aantallen. 75% van de 20% zijn dus lagere aantallen. Zo kom je dus tot de optelsom dat zo'n 41% van de mensen in die setting terecht een notificatie heeft gehad. [...]

De heer Nicolaï (PvdD): Het gaat alsmaar weer over die 25%, maar die 25% en die 75% zeggen iets over de vraag of de test überhaupt werkt, betrouwbaar is. Ik heb het erover dat uit het onderzoek blijkt dat in zes op de tien gevallen iemand die buiten die 1,5 meter is geweest de notificatie krijgt. Dat staat hier toch?

Minister De Jonge: Nee, dat staat er niet.

De heer Nicolaï (PvdD): "De persoon heeft een notificatie gehad, maar was in de praktijk niet dichtbij genoeg om conform de RIVM-richtlijnen risico op besmetting te hebben gelopen." Ik citeer de resultaten van het onderzoek. Dat blijkt eruit.

Minister De Jonge: Nee, dat blijkt er niet uit.

De heer Nicolaï (PvdD): Dan houdt het op.
[...]

Uit [1], de opgeleukte presentatie van de testresultaten uit Vught:
[...]
– Van alle afgegeven notificaties is 41% terecht (true-positives) en 59% onterecht (false-positives)
– N.B. de term ‘false-positive’ betekent hier: de persoon heeft een notificatie gehad maar was in de praktijk niet dichtbij genoeg (<1,5m) om conform de RIVM-richtlijnen risico op besmetting te hebben gelopen.
Maar de persoon is wél met zekerheid (100%) langer dan 10 minuten op een afstand van maximaal 10-12 meter van de besmette persoon geweest – er is immers een bluetooth signaal gemeten.
Tegen een minister die liegt over de resultaten van een test die hij zelf heeft laten uitvoeren, beginnen twee kamerleden niks als de rest van de Eersts Kamer niets begrijpt van dit cijfergegoochel. Feitelijk had deze discussie in de Tweede Kamer moeten plastsvinden met specialisten en testverantwoordelijken uit Vught erbij. Affijn, wie weet komt er nog een keer een (parlementair onderzoek naar deze stinkende gang van zaken.

Ik denk niet dat je sensitiviteit en specificiteit bij elkaar kunt vegen en dat betrouwbaarheid noemen. Bovendien zijn sensitiviteit en selectiviteit rekenkundig afgeleid van de percentages true positives, false negatives, true negatives en false positives - dus als die percentages uit de test niet representatief zouden zijn voor de "echte werkelijkheid", dan zijn de daarvan afgeleide sensitiviteit en specificiteit dat ook niet.

Om precies te zijn: sensitiviteit = TP/(TP+FN); specificiteit = TN/(TN+FP)
In elk geval ontbreken de verhoudingen FP:FN en TP:TN in sensitiviteit en specificiteit. Daarbij vind ik het extreem toevallig dat beiden 73% zijn in de Vught-test.

Ik hou het op wat ik voorrekende in [8] op basis van 1 bladzijde eerder in het rapport uit Vught en hier samenvat:
Bij grenswaarde van max. 63 dB:
>= 2m: 20 van 46: 43% afstand-FP = wel melding
<= 1m: 199 van 225: 88% afstand-FN = geen melding

Bij grenswaarde van max. 73 dB:
>= 2m: 367 van 541: 68% afstand-FP = wel melding
<= 1m: 51 van 225: 23% afstand-FN = geen melding
Omdat ik hier naar rijen kijk is het resultaat onafhankelijk van hoeveel mensen er op minder versus meer dan 1,5 meter stonden.

De echte praktijk is veel weerbarstiger. Volgens [9] en vooral [10] scheelt het zomaar 10 dB als je een telefoon verdraait, laat staan als je deze in je broekzak stopt. Van alle ministers in alle landen die dit soort apps aanvankelijk als oplossing en later als deeloplossing zien, krijgen we onvolledige maar ook onjuiste informatie.

Als je goed naar heatmaps kijkt zoals in [1] en een docunent over "de moeder aller DP3T apps" [2] (updated 11 september), dan snap je dat toen Hugo de Jonge op 25 juni aan de Tweede Kamer schreef dat "bluetooth op zichzelf onvoldoende nauwkeurig is om de afstand te kunnen meten", hij een keer niet loog. Waarbij het natuurlijk onzin is dat je de afstand nauwkeuriger zou kunnen meten door langer "contact" te vereisen, hetgeen de Jonge daar meteen aan toevoegt.

De Jonge had er verstandig aan gedaan als hij een fatsoenlijk testrapport had opgeleverd, in plaats van een opgeleukte, onvolledige en verwarrende presentatie. Dan had hij nu niet zo in zijn hemd gestaan - en was CoronaMelder al veel eerder geprullebakkeerd.

[1] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5ca0984a-bae9-4282-8e04-d2ee481b5bc0&title=COVID-19%20Notificatie%20APP.pdf
[2] https://www.eerstekamer.nl/verslag/20201005/verslag
[3] https://www.eerstekamer.nl/verslag/20201006/verslag
[4] https://www.scss.tcd.ie/Doug.Leith/pubs/luas.pdf
[5] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-over-landelijke-introductie-app-coronamelder-en-oplossing-2-digitaal-hulpmiddel-bij-thuisrapportage/kamerbrief-over-landelijke-introductie-coronamelder-en-oplossing-2.pdf
[6] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c261f1d1-d648-4e0a-81cd-3cedade17991&title=COVID-19%20Update%20stand%20van%20zaken.docx
[7] https://www.security.nl/posting/662728/PvE+van+NL+Corona+notificatie-app
[8] https://www.security.nl/posting/673753/Overheid+start+campagne+%22Voor+wie+download+jij+CoronaMelder%3F%22#posting673783
[9] https://www.scss.tcd.ie/Doug.Leith/pubs/gaen_verification.pdf
[10] https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/posorient.pdf
[11] https://github.com/admin-ch/PT-System-Documents/blob/master/SwissCovid-ExposureScore.pdf
Reacties (89)
16-10-2020, 16:48 door Anoniem
De echte praktijk is veel weerbarstiger. Volgens [9] en vooral [10] scheelt het zomaar 10 dB als je een telefoon verdraait, laat staan als je deze in je broekzak stopt.

Hoewel het BlueTooth-signaal inderdaad niet gebruikt kan worden voor afstandsbepaling voor één individu, gaat dit wel op voor grote groepen.

Om dit begrip over te brengen dien je eerst kennis te nemen van de Central Limit Theorem
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem
16-10-2020, 17:54 door Anoniem
<meta>
We leven in een samenleving waarin het blijkbaar steeds normaler wordt om politici en journalisten te bedreigen [0][1]. Dat komt deels doordat er steeds meer polarisatie ontstaat tussen mensen die bijvoorbeeld voor of tegen het overheidsbeleid zijn [2]. De altijd onderbouwde bijdragen van Erik zou ik niet direct willen classificeren als iets wat die polarisatie aanwakkert, maar tegelijk denk dat ik dat het wel beter zou zijn als een titel zoals “De leugens van [politici X]” anders was verwoord.
</meta>

[0] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2352505-arib-politici-ontvluchten-kamergebouw-vanwege-bedreigingen.html
[1] https://nos.nl/artikel/2352452-nos-haalt-na-aanhoudende-bedreigingen-logo-van-satellietwagens.html
[2] https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/10/15/dreigingsbeeld-terrorisme-nederland-53
16-10-2020, 18:02 door Anoniem
Door Anoniem:
De echte praktijk is veel weerbarstiger. Volgens [9] en vooral [10] scheelt het zomaar 10 dB als je een telefoon verdraait, laat staan als je deze in je broekzak stopt.

Hoewel het BlueTooth-signaal inderdaad niet gebruikt kan worden voor afstandsbepaling voor één individu, gaat dit wel op voor grote groepen.

Om dit begrip over te brengen dien je eerst kennis te nemen van de Central Limit Theorem
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem

OK

Ik wil best wel geloven dat als ik met CoronaMelder op m'n mobieltje vele malen dezelfde persoon vanruit verschillende hoeken en afstanden steeds weer opnieuw benader (aangenomen dat die persoon ook een werkzame CoronaMelder heeft), dat ik dan in een oneindige limiet van al die benaderingen met Bluetooth tot een juiste afstandsinschatting kom.

Hoe realistisch in die aanname in de praktijk?
16-10-2020, 18:12 door Anoniem
@ anoniem van 16:48 heden,

Ik meen dat Erik van Straten zo reageert, omdat hij dat ook vindt en dat na lang onderzoek heeft vastgesteld.
M.a.w. dat men bij de app is uitgegaan van verkeerde veronderstellingen (premissen).

De aannamen binnen het theorema veronderstellen, dat hoe meer bulk contact-info men verkrijgt
des te nauwkeuriger de uitkomst uiteindelijk zal blijken te worden.

Maar dat is dan wel afhankelijk van wat voor kwaliteit je aan bulk contact-info binnen wil halen.
Massa's aan FP's in, betekent ook een massa aan FP's out. Of zie ik dat soms verkeerd, Erik?

Tevens zal de ongeschiktheid van de gebruikte technologie (blauwtand) de uitvoerenden parten spelen.

Wie wil men eigenlijk een rad voor ogen draaien in dit geval?

Degenen, die niet beseffen op welk glad ijs ze schaatsen door hier op blind te willen varen
en een loopje te nemen met een ander onderdeel van de algemene noodzakelijke maatregelen.

Dat grote gevaar is er. Ik ga minder handjes wassen, afstand houden etc. want ik heb toch die Hugo de J.-app.
De app kan een hulpmiddeltje zijn, nooit iets om blind op te varen.
Het is zeker geen Heilige Graal. Met blind geloof erin, betaal je met je eigen goedgelovigheid.
En dat is altijd een slechte ruil. Want "Al te goed is buurman's gek" in dit geval.

luntrus
16-10-2020, 20:49 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 16-10-2020, 21:13
Door Anoniem: <meta>... het wel beter zou zijn als een titel zoals “De leugens van [politici X]” anders was verwoord.
</meta>
Ik heb daar vooraf over nagedacht. Want ook ik vind het verschrikkelijk dat politici, burgemeesters, wethouders, journalisten, handhavers, brandweermensen en zorgverleners (en allen die ik nu onopzettelijk vergeet) tijdens hun werk of zelfs privé worden lastiggevallen, bedreigd, aangevallen of erger.

Maar ik vind het ook schandalig als een minister, terwijl alle signalen op rood staan, doorgaat met ons voorliegen om ons zijn prestige-project door te strot te douwen. Als die app een gevalletje "baat het niet dan schaadt het niet" was, had ik niet zo hoog van de toren geblazen.

Echter, ik herhaal nog maar eens enkele uitspraken van kennelijk minder over dit soort zaken nadenkende mensen (wellicht daarom de typische app-gebruiker?) die lijken te denken dat zo'n app op je smartphone voorkomt dat je besmet raakt, opgetekend door Ruigrok-Netpanel in een (in opdracht van VWS uitgevoerd) onderzoek (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/07/31/gebruikservaring-coronamelder/Rapport%2BGebruikservaring%2BCoronaMelder.pdf):
> Dan hoef ik me in de supermarkt ook niet zo strikt aan de 1,5 meter afstand te houden.
> Voorheen zou ik geen kleine fietspaden nemen, maar na deze informatie kan ik dat volgens mij makkelijk doen.
> Ik ben nu minder bang om iemand op 1 meter afstand te passeren, maar bij een sociale binnenactiviteit moet ik wel meer opletten.
CoronaMelder werkt, net als vergelijkbare apps in andere landen, nauwelijks of niet - zoals nu ook klip en klaar blijkt uit de test in oost Nederland (met dik 1 miljoen gebruikers en, welliswaar veel minder besmettingen dan in Holland, maar zeker meer dan nul). Dan is het levensgevaarlijk als zelfs een klein percentage van de ondertussen 3 miljoen Nederlanders denken dat ze alle regels aan hun laars kunnen lappen omdat ze met CoronaMelder rondlopen.

Zolang ik bewindslieden niet betrap op leugens, zal ik hen niet valselijk beschuldigen. Als zij ervoor kiezen om te liegen en dit duidelijk niet in het algemeen belang is, laat ik mij de mond niet snel snoeren, en ik ben niet zo laf om anoniem te jammeren. Natuurlijk is het niet mijn bedoeling om het uitschot van onze maatschappij te voeden, maar ik vind niet dat dit een reden is om daarom maar te zwijgen.

Sterker nog, vergelijkbaar met een klein aantal hufterige horecabazen, die (niet alleen gisteren) feesten gedoogden en daardoor de hele branche schaadden: juist als enkele bewindvoerders zich niet aan geschreven en ongeschreven regels, fatsoensnormen en waarden houden, verkwanselen zij daarmee niet alleen hun eigen autoriteit, maar ook die van hun fatsoenlijke collega's. En van handhavers, journalisten etcetera.
16-10-2020, 21:51 door Anoniem
Door Anoniem: <meta>We leven in een samenleving waarin het blijkbaar steeds normaler wordt om politici en journalisten te bedreigen</meta>

Wat dacht je wat onze artsen, assistenten, verpleegkundigen en verzorgenden dagelijks krijgen te verduren...?

Bij een aantal teststraten en ziekenhuizen staat extra bewaking na incidenten met agressievelingen. Zes op de tien zorgmedewerkers ervaart de afgelopen maanden meer intimidatie op de werkvloer, volgens een peiling van beroepsorganisatie NU’91. Bijna een kwart ondervond fysiek geweld, zoals slaan, bijten of schoppen.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geweldsincidenten-door-coronamaatregelen-nemen-toe-waarom-hebben-we-zo-n-kort-lontje~ba335b27/
17-10-2020, 10:09 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
De echte praktijk is veel weerbarstiger. Volgens [9] en vooral [10] scheelt het zomaar 10 dB als je een telefoon verdraait, laat staan als je deze in je broekzak stopt.

Hoewel het BlueTooth-signaal inderdaad niet gebruikt kan worden voor afstandsbepaling voor één individu, gaat dit wel op voor grote groepen.

Om dit begrip over te brengen dien je eerst kennis te nemen van de Central Limit Theorem
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem

OK

Ik wil best wel geloven dat als ik met CoronaMelder op m'n mobieltje vele malen dezelfde persoon vanruit verschillende hoeken en afstanden steeds weer opnieuw benader (aangenomen dat die persoon ook een werkzame CoronaMelder heeft), dat ik dan in een oneindige limiet van al die benaderingen met Bluetooth tot een juiste afstandsinschatting kom.

Hoe realistisch in die aanname in de praktijk?

Central Limit Theorem is hier van toepassingen op de dubbele kansverdeling. Er is een spreiding van signaal sterkte bij verschillende interacties, en er is spreiding van signaal sterkte bij de mobieltjes. Samen genomen kan er wel een optimum gevonden worden (de central limit) waar het aantal detecties geminimaliseerd wordt op false-positives en gemaximaliseerd wordt op detectie. Dit is alleen van toepassing op de totale groep deelnemers en niet het individu.

Echter, dit optimum moet nog bepaald worden, maar moet terug te herleiden zijn uit de vergaren dataset.
17-10-2020, 13:53 door Anoniem
Geef ze een vinger en ze pakken je arm.

Ik ben zelf arts maar soms vraag ik mij af of er niet meer aan de hand is. Of "we" niet klaargestoomd worden voor slavernij, wat ontkracht wordt door alle recente (in mijn optiek overmatige) aandacht voor slavernij in de media waarvan het afschaffen van Zwarte Piet het begin was in dit land.

Ik heb veel met ICT en gelukkig gebruik ik Tor. Zonder dit product kan ik als academicus mijn vrije mening niet uiten zonder op de vingers getikt te worden. Dan noemen ze je 'rechts' terwijl ik niet rechts ben. Het lijkt dan net alsof allerlei mensen uit mijn secundaire cirkel worden geactiveerd om mij even te herinneren aan mijn carriere, of mijn maatschappelijk aanzien.
17-10-2020, 14:25 door Anoniem
De Jonge, RIVM en Rutte gaan het moeilijk krijgen https://twitter.com/i/status/1316778274983419904
En wie herinnert zich de leugens van de varkensgriep nog? https://youtu.be/iV1IZVT_LCE
Ik zeg het, de waarheid zal zegevieren.
17-10-2020, 14:41 door Anoniem
Buschauffeurs van Qbuzz kregen, volgens het RTL Nieuws, recentelijk van hun directie een mail met daarin het advies de Bluetooth functie op hun mobiel uit te zetten, zodat de CoronaMelder app niet werkt. De buschauffeurs zitten volgens Qbuzz goed beveiligd achter plexiglas, zodat ze niet door passagiers besmet zouden kunnen raken.

Ook zouden er zorgen zijn dat passagiers, die achterin de bus zitten, met hun app contact zouden kunnen maken met die van de chauffeur, ten gevolge van reflecties van het signaal door de wanden van de bus. Deze foute registraties zouden dan kunnen leiden tot het veelvuldig onterecht in quarantaine moeten gaan van het personeel.

Binnen de OV-sector bestaan vragen en zorgen over de toepassing van de app CoronaMelder in specifieke situaties in het openbaar vervoer. De app houdt volgens branchevereniging OV-NL simpel gezegd geen rekening met de beschermde werkomgeving en beschermingsmiddelen van OV-personeel. Dit kan volgens de vereniging ernstige en onnodige gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van medewerkers en daarmee dienstverlening aan reizigers.

https://www.ovpro.nl/corona/2020/10/12/ov-nl-zorgen-over-effecten-coronamelder-voor-ov-personeel/
17-10-2020, 16:59 door Anoniem
De Jonge had er verstandig aan gedaan als hij een fatsoenlijk testrapport had opgeleverd, in plaats van een opgeleukte, onvolledige en verwarrende presentatie. Dan had hij nu niet zo in zijn hemd gestaan - en was CoronaMelder al veel eerder geprullebakkeerd.
Wie A zegt wordt geacht ook B te zeggen,
en ik denk dat dit in geval van mini-ster de Jonge wel eens een grote rol mee kan spelen.
En dan wordt het voor hem een kwestie van "op hoop van zegen dan maar, maar laat alle geld, tijd en moeite a.u.b. niet verspild zijn." Halverwege afbreken zou namelijk onmiddellijk een afgang zijn (niet alleen van de app, maar ook van de verantwoordelijk minister die het heeft doorgedouwd).
Echter doorgaan zou tenminste nog "iets" kunnen opleveren.


> Dan hoef ik me in de supermarkt ook niet zo strikt aan de 1,5 meter afstand te houden.
> Voorheen zou ik geen kleine fietspaden nemen, maar na deze informatie kan ik dat volgens mij makkelijk doen.
> Ik ben nu minder bang om iemand op 1 meter afstand te passeren, maar bij een sociale binnenactiviteit moet ik wel meer opletten.
Het lijkt erop dat een aanzienlijk percentage Coronamelder gebruikers het niet helemaal goed snapt.
Voor zover het niet noodzakelijk is, moet men geen risico's nemen om besmet te raken.
Daar verandert de Coronamelder app niets aan. Behalve misschien dat je met app eerder weet of je bent besmet.
Echter liever -niet besmet- dan -snel weten dat je wél bent besmet als je dom hebt gedaan-. Toch?...

Dus waar blijft de publieke voorlichting?
Qua effectiviteit is Coronamelder namelijk net een soort mondkapje:
het zou een fractie kunnen helpen om het virus te bestrijden (misschien),
en naar mate meer mensen het gebruiken heeft het meer effect.
Maar het kan ook averechts werken als men het verkeerd gebruikt.
De corona app is niet bedoeld om meer risico's te nemen, want dan valt het beetje winst dat de Corona-app zou kunnen opleveren al snel weg. Doe met de app dus geen dingen die je zonder de app ook niet zou doen.
17-10-2020, 23:50 door Anoniem
@ de gewaardeerde anoniem van 13:53

Als linguist en proctor (dus toch nog voeling met het veld) en mijn activiteiten als vrijwillig 3rd party cold recon website analiticus en website fouten-jager kan ik uw bevroeden alleen maar beamen. Bij mij heerst er ook zo'n toenemend "unheimisch" gevoel voor toenemende druk uit de hoek van groot-commercie en globalistisch politiek. Wat voor tijden zijn dit voor de jonge studenten in deze tijd. Ik ben "een oude bok" met zeven kruisjes achter de naam, maar kan me het goed indenken allemaal.

En tot op zekere hoogte wordt het spel zeer geraffineerd en subtiel gespeeld via de mening en opinie manipulerende algoritmen (zie de ervaringen met Cambridge Analytica). Voor wie Cambridge kent met de tradities aldaar is het gebruik van de naam van dit instituut door dit bedrijf een aanfluiting. Trouwens ze opereren inmiddels al weer onder een andere naam.

Anderzijds ziet men nu al, dat men zich niet altijd weet te beperken tot dit niveau, maar ook harder moet ingrijpen met zelfs het verwijderen van nieuws op Amerikaanse regeringssites (op Twitter, op Facebook, op Google). In die gevallen is er sprake van een regelrechte vorm van censuur.

Kijk, in uw vrije beroep, naar de enorme invloed van de niet-medische bovenlaag van managers en de regulering via star vasthouden aan protocollen en de invloed van Big Pharma, letterlijk overal. Hoe kan het dat in deze tijd men naar cursussen reanimatie wordt gestuurd? Ik hoor dat soort berichten.

Daarom wijkt u voor het verkrijgen van onafhankelijke zelf te valideren informatie uit naar Tor, ongetwijfeld toch weer dwars gezeten via het overal aanwezige CloudFlare en de in te vullen eindeloze reeksen captcha's.

Voor het gevoel gebeurt dat steeds meer het laatste half jaar en voelt men zich vaak als een marmot in een wedloopkastje. Waar is de vrijheid van meningsuiting in het vrije debat gebleven? Hoe zijn we in een dergelijke dystopie van het zogenaamde vrije westen beland met z'n allen? U en mij is dat volledig duidelijk. Velen in de maatschappij helaas niet of ze hebben niet de mogelijkheid zich aan deze manipulatie te ontrekken.

Er dreigt een donkere tijd. Een nieuw soort renaisance lijkt mij verder weg dan ooit. De hoop hierop wordt allengs ijdeler.

Ontvang een vriendelijke groet,

#sockpuppet
18-10-2020, 07:19 door Anoniem
DIT HOUDT NOOIT OP - DE JENSEN SHOW #236 https://www.youtube.com/watch?v=akjJr_2bVUA

In deze doet Robert Jensen zijn verhaal.
18-10-2020, 09:54 door Anoniem
Geschreven door de broer van W. Engel? Suggestief en polariserend stukkie proza. Democratie toont maar weer eens aan dat wie zeeen van tijd heeft een eigen waarheid kan bedenken en lanceren. Neem voor lief wat er mis gaat met de start van een nieuw tijdperk waarin wij allemaal opnieuw zoekende zijn. Lever input aan je favoriete politiek partij en breng meestelijke brainwaves op de agenda bij de labs en ziekenhuizen, een betere tijdsbesteding dan braken in het publieke digitale domein.
18-10-2020, 10:34 door Anoniem
Wanneer je in Nederland bedreigd wordt als politici zonder dat je te lang in de waterstof peroxide hebt gezwommen of zelfs kaal bent, dan heb je in mijn optiek iets uit te leggen.

Bovendien roepen politici al snel dat ze bedreigd worden wanneer er 2000 mensen zich afvragen waar die politicus mee bezig is. Bedreigd voelen en bedreigd zijn is niet hetzelfde. Maar ultiem moet je als politicus jezelf kunnen verantwoorden. Je mag fouten maken, maar geef die dan toe. Waarom moeten alle politci paradepaardjes hebben? Rutten moest en zou de multinationals extra korting geven, de Jonge moest en zou een app hebben. Is dat een soort misplaatst gevoel van 'ik moet iets bereikt hebben in een omgeving waar je niets kunt bereiken'? Je zou verwachten dat je je tijd wel kon verdoen met viaducten bouwen op plekken waar geen wegen zijn, bruggen bouwen met verblindende lasers, monumenten van miljoenen..
18-10-2020, 16:35 door Anoniem
Door Anoniem: DIT HOUDT NOOIT OP - DE JENSEN SHOW #236 https://www.youtube.com/watch?v=akjJr_2bVUA

In deze doet Robert Jensen zijn verhaal.

Ik had Jensen op mijn netvlies als een overbetaalde DJ, totdat ik deze video zag.
Niet geheel gestructureerd maar daarom meer authentiek dan die voorgekauwde meuk op NOS/RTL.

Weinig roeptoeter en gewoon normale vragen stellend... Ook niet gewend van hem (wie kent niet Adriaantje teringlijer).
#1 waarom moet Nederland in lockdown wanneer het fatality rate op zware griep staat
#2 waarom is er in de route kaart van het corona virus geen status 0 van normaal?
#3 waarom is er eerder een google-translate versie opgedoken bij Boris uit Engeland?
#4 waarom kunnen er vaccins besteld worden voor een virus welke nog niet 100% bekend is?
#5 wanneer komen de vrijheden terug (die ook al sinds 9/11 ingeperkt zijn)...

Tja, hele normale vragen waar ik de overheid geen antwoord op zie geven. Politieke verantwoordelijkheid schuiven ze af op de RIVM, de RIVM zegt dat zij niet over politiek gaan en niemand heeft eindverantwoordelijkheid.
Ook vraag ik me af wanneer ik weer een tandenpasta tube mag mee nemen in het vliegtuig waar je
18-10-2020, 16:48 door De baard
Door Erik van Straten: CoronaMelder werkt, net als vergelijkbare apps in andere landen, nauwelijks of niet
Hij werkt wel, maar doet alleen niks. ;-)

Dank je wel trouwens voor je uitgebreide antwoord op mijn vraag. Ik hoop niet dat ik je van je normale werk heb gehouden. :)
18-10-2020, 17:53 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 18-10-2020, 17:59
Correctie van en mijn excuses voor een fout: de eennalaatste alinea in mijn lap tekst bovenaan de pagina had moeten beginnen met: 'Als je goed naar heatmaps kijkt zoals in [1] en een docunent over "de moeder aller DP3T apps" [11]'.

Groepstheorie?
M.b.t. de bijdragers over groepstheorie: met de huidige maatregelen zou er geen sprake meer moeten zijn van grote groepen mensen die zich allemaal binnen anderhalve meter bevinden, maar stel dat. Er passen bijvoorbeeld 28 mensen in een moderne Mini (https://www.telegraph.co.uk/motoring/car-manufacturers/mini/9680859/One-Mini-28-people-and-a-new-Guinness-World-Record.html), laten we het erop houden dat die mensen zich allemaal binnen 1,5 meter van elkaar bevinden. En laat ik eens zeer optimistisch rekenen wat dit voor een mogelijk groepseffect zou kunnen betekenen.

Aantal besmettelijke Nederlanders van 16 t/m 79 jaar
Volgens https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461BEV/table?fromstatweb zijn er (afgerond op 0,1M) 17,4M Nederlanders. Daarvan zijn er 3,6M ofwel 15 jaar of jonger, ofwel 80 jaar en ouder; er zijn dus 13,8M Nederlanders van 16 t/m 79 jaar die je "in het wild" kunt tegenkomen, die serieus besmettelijk kunnen zijn en die redelijkerwijs met CoronaMelder op een smartphone rond zouden kunnen lopen.

Aantal besmettelijke mensen "in the wild"
Volgens https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ zijn er momenteel 126'473 Nederlanders besmettelijk. Als mensen tot 8 dagen na hun positieve test besmettelijk blijven, er bijna 8000 per dag positief getest worden en zij allemaal in zelfisolatie zouden gaan, zouden er nog (afgerond naar boven) zo'n 63000 besmettelijke mensen rondlopen - die ook in Mini's zouden kunnen kruipen.

Aangezien alle 17,4 miljoen Nederlanders (in meer of mindere mate) besmettelijk zouden kunnen zijn, lopen er dus 63000 * 13.8/17.4 = 50000 besmettelijke mensen van 16 t/m 79 jaar vrij rond, oftewel 1 op de 276 Nederlanders.

Aantal "loslopende" besmettelijke mensen van 16 t/m 79 jaar met CoronaMelder bij 3 miljoen downloads
Als 3M personen van 16 t/m 79 jaar CoronaMelder hebben gedownload, zijn dat bijna 22% van die 13,8M mensen. Stel dat al die 3M personen Nederlanders zijn, bij allen CoronaMelder nog geïnstalleerd is en actief is (Bluetooth aan etc). Dat zou betekenen dat van de 50000 mensen in genoemde leeftijdsgroep, er 22% van 50000/13'800'000 = hooguit 0,08% van de besmettelijke mensen in die leeftijdsgroep met CoronaMelder rondloopt.

In het allergunstigste geval zullen:
a) Al die mensen symptomen krijgen (nodig om je te mogen laten testen), en
b) Zich daadwerkelijk laten testen (we gingen uit van besmettelijke mensen dus zal de uitslag positief zijn), en
c) In de gelegenheid worden gesteld om gegevens te uploaden (naar verluidt zelfs dat niet, zie [1]), en dat ook daadwerkelijk doen.

[1] https://tweakers.net/nieuws/173418/onbruikbare-gegevens-lieten-eerste-onderzoek-coronamelder-mislukken.html?showReaction=15062180#r_15062180

Kans op één of twee besmettelijke personen van 16 t/m 79 met CoronaMelder in een Mini
In het onwaarschijnlijke geval dat die 0,08% niet nog lager wordt, is de kans dat één van de 28 mensen in de Mini besmettelijk is en met CoronaMelder rondloopt, slechts 2,24%. De kans dat twee van die "inzittenden" besmettelijk zijn en CoronaMelder op hun smartphone hebben, is dan 0,05%.

De kans dat groeptheorie van invloed zou kunnen zijn
Met andere woorden, de kans dat groeptheorie van enige invloed zou kunnen zijn op een groep personen die zich binnen anderhalve meter van elkaar bevinden, is (bij het huidige aantal besmettelijke mensen en aantal CoronaMelder downloads) onder onrealistisch optimale omstandigheden al verwaarloosbaar.

Kans dat iemand in de Mini door de app gewaarschuwd wordt
Overigens, de kans dat zowel een besmettelijk persoon met CoronaMelder (die gegevens uploadt) als een gezond persoon met Coronamelder in die Mini zitten, is 0,08% van 22% = minder dan 0,0018%.

Om de besmettelijke persoon een waarschuwing op diens app te laten krijgen, is het nodig dat die 28 mensen minstens 15 minuten in die Mini blijven "zitten" (zonder te stikken) en er geen sprake is van zeer veel false negatives zoals proefondervindelijk vastgesteld in echte metalen OV-rijtuigen.

Eerste conclusie
Gegeven dat groepen van 28 personen die zich binnen anderhalve meter van elkaar bevinden nauwelijks realistisch zijn, zou ik al zeggen: vergeet die groepstheorie.

Waarom groepstheorie ook technisch uitgesloten kan worden
Sowieso zijn dergelijke theoriën niet van toepassing op dit soort apps. CoronaMelder is geen "lerende" en/of AI app. Als ik het goed begrepen heb, werkt het, simpel gesteld, als volgt (verbeter me svp als dit niet klopt):
Technische uitleg: Iedere smartphone met een actieve CoronaMelder verzendt elke 250ms een versleuteld datapakketje met daarin een unieke identifier (die af en toe vervangen wordt) plus calibratiegegevens voor het BLE zendvermogen van die zendende smartphone. De gebruikte encryptiesleutel wijzigt elke 24 uur.

Tevens zet elke smartphone (met CoronaMelder actief) elke 2,5 tot 5 minuten de BLE ontvanger eventjes aan (ik weet niet waarom deze niet permanent aan staat) en slaat de versleutelde pakketjes, samen met datum en ontvangen signaalsterkte, voor max. 14 dagen op (in het flashgeheugen van de smartphone).

Nadat een CoronaMelder-gebruiker positief getest is kan deze "gegevens" uploaden naar de centrale "CoronaServer". Die gegevens zijn, zeg maar, de decryptiesleutels voor de, in de afgelopen 14 dagen, verzonden versleutelde datapakketjes, plus informatie over op welke datum(s) de besmette persoon vermoedelijk het meest besmettelijk was.

Omdat elke CoronaMelder app (mits deze niet vanwege "energy-saving" door het besturingssysteem is uitgezet) 1x of 2x per 24 uur decryptiesleutels (TEK's genoemd) van de CoronaServer haalt, kan de app checken of elk van de opgehaalde sleutels past op elk van de opgeslagen versleutelde datapakketjes. Bij elke match wordt het contactrisico berekend en wordt, indien nodig, de gebruiker gewaarschuwd.

Tweede conclusie
Ik zie niet hoe groepsdynamiek invloed op het hierboven beschreven proces zou kunnen hebben. Elke ontmoeting tussen een gezonde gebruiker met CoronaMelder en een besmettelijke gebruiker met CoronaMelder wordt geheel afzonderlijk behandeld.
18-10-2020, 18:29 door Anoniem
ik heb het heel goed gevolgd, het hele verhaal van Erik van Straten, gedetailleerd, solide, goed onderbouwd verhaal en conclusies. Bravo, toppie. Goed gedaan en een handleiding voor alle eventuele gebruikers van deze fool-tool. (Not fool-proof dus).

Als we vervolgens het hele betoog volgen van Erik van Straten over de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van de corona contact app en wij kijken alleen en uitsluitend 'sec naar deze informatie, dan kom je tot de conclusie dat het een app is "voor de kat z'n viool" of hoe je dat ook zou moeten uitdrukken. In het wilde westen hadden ze voor zoiets een passende term : "Snake oil". Dit is snake oil, folks.

Is mini-ster, H. de J., een snake-oil verkoper. Kijken we dus louter naar het kunnen werken of niet kunnen werken van deze app, dan moeten we allemaal ons hart vasthouden. Erik, wij danken u voor dit te hebben willen aantonen aan de verzamelde bezoekers van security dot nl, Q.E.D., dit alles samengebracht in een aantal van je zeer verhelderende draadjes.

Alle mensen, besmet of niet, die door het gebruik van de app in nog grotere problemen komen, dan ze normaliter al zijn, moeten nog eens goed nadenken. Niet over het installeren van de app of niet, maar over het valideren van de data die ermee wordt verkregen. "Meten is weten", maar dit is dan vaker "gissen en dus missen".

luntrus
18-10-2020, 18:38 door Eric-Jan H te D
Begrijp ik nu goed dat TS een nieuwe thread is gestart en vervolgens de inhoud van de vorige thread heeft gekopieerd?
19-10-2020, 11:18 door Erik van Straten
Correctie: in mijn vorige bijdrage (https://security.nl/posting/674651) schreef ik onder het kopje "Kans dat iemand in de Mini door de app gewaarschuwd wordt" dat "minder dan 0,0018%" gewaarschuwd wordt; daarbij staat de komma op de verkeerde plaats. Helaas kan ik die bijdrage niet meer wijzigen. Juist is:
Overigens, de kans dat zowel een besmettelijk persoon met CoronaMelder (die gegevens uploadt) als een gezond persoon met Coronamelder in die Mini zitten, is 0,08% van 22% = minder dan 0,018%.
Mijn excuses hiervoor!
19-10-2020, 12:28 door Anoniem

De vraag is: "Hoe stevig zijn de cijfers uit zulke enquêtes?", uit dezelfde krant:

Neem de zorgpersoneelsenquête die het tv-programma Op1 haalde over agressie op het werk, van beroepsvereniging NU’91. De website [ http://nu91.nl ] vermeldt allerlei zorgwekkende percentages in een persbericht, maar een onderzoeksrapport ontbreekt. Op onze herhaaldelijke verzoeken er een toe te sturen, blijft het stil.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/via-peilingen-laten-leraren-aannemers-en-andere-beroepsgroepen-van-zich-horen-hoe-stevig-zijn-die-cijfers~bc6026fa/

De kritiek op de gehanteerde methodiek: "Eigenlijk zijn dit geen peilingen, maar handtekeningenacties.", aldus Sjoerd Stolwijk, die aan de Universiteit van Amsterdam op de invloed van peilingen promoveerde.
19-10-2020, 12:54 door Anoniem
Door Anoniem: Buschauffeurs van Qbuzz kregen, volgens het RTL Nieuws, recentelijk van hun directie een mail met daarin het advies de Bluetooth functie op hun mobiel uit te zetten, zodat de CoronaMelder app niet werkt. De buschauffeurs zitten volgens Qbuzz goed beveiligd achter plexiglas, zodat ze niet door passagiers besmet zouden kunnen raken.
Sowieso, wat moet een chauffeur met smartphone in de bus? Laat dat ding thuis.
19-10-2020, 13:10 door Anoniem
Nog iets om over na te denken, wat betreft de app:

Sluit je concurrent met de CoronaMelder app!
https://www.youtube.com/watch?v=2bB8xFbOfjE
Wees slim, bescherm je bedrijf en download de app NIET! NOOIT!
Is het advies met uitleg in 5 minuten.
19-10-2020, 16:38 door Anoniem
https://nos.nl/l/2352923

Schijnbaar heeft de Jonge nog meer liggen zwammen... de app zou bijna klaar zijn en de toko die het moest gebruiken, de GGD wist van niets en er waren niet eens plannen gecommuniceerd hoe de GGD het moest gebruiken, de GGD wilde de app niet eens omdat die verstorend zou kunnen werken en de app was 3 dagen voor launch niet bruikbaar volgens GGD...

Tis dat mijn rol alufolie op is (pizza en vis gebakken) maar je gaat er bijna van denken dat dit virus is gemaakt door een organisatie aka farmaceut, om hier flink aan te verdienen... en dat alles flink opgeklopt wordt om iedereen (verplicht met spoedwet?) te gaan vaccineren en hier miljarden aannte verdienen...
20-10-2020, 03:26 door De baard
Door Anoniem:...maar je gaat er bijna van denken dat dit virus is gemaakt door een organisatie aka farmaceut, om hier flink aan te verdienen... en dat alles flink opgeklopt wordt om iedereen (verplicht met spoedwet?) te gaan vaccineren en hier miljarden aan te verdienen...

Maar het vaccineren is gratis, alleen het (maken en) kopen van de vaccins kost geld. Dus aan het eind maakt het de farmaceut niet uit of de mensen gevaccineerd worden, hij heeft het geld al binnen van het verkopen van zijn snake oil.
{geeft rol alufolie door}
Je moet je dus verder afvragen wat de regeringen misschien nog extra in dat vaccin doen dat ze het (verplicht met spoedwet?) bij iedereen gaan vaccineren. ;-)
20-10-2020, 09:19 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 20-10-2020, 10:02
Te vaak blijkt het bij CoronaMelder nog erger dan ik dacht. Ik herhaal van bovenaan deze pagina:
Minister De Jonge: [...] Op het moment dat je je sleutel ingeeft, worden je contacten namelijk per direct geïnformeerd. Dat geldt niet bij het bron- en contactonderzoek. Daar zit zeker nog een dag tussen.
Als ik de data in https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ van 20201020-070203 UTC (09:02 lokale tijd, zojuist dus) mag geloven, zijn er van gisteren, 19 oktober, pas van 17 personen TEK's beschikbaar op de Nederlandse CoronaServer:

| nl | 2020-10-18 | 782 | 8149 |
| nl | 2020-10-19 | 17 | 8233 |

Voor een toelichting op dit tabelletje zie https://security.nl/posting/674787.

Naast dat CoronaMelder 1x of 2x per dag die TEK's ophaalt, lijkt er ook sprake van een vertraging tussen het moment dat mensen op de "upload knop drukken" en die gegevens op de downloadserver verschijnen.
20-10-2020, 12:26 door Anoniem
Kan kritiek niet op een fatsoenlijke manier gebracht worden....
20-10-2020, 13:11 door perplex0
Door Anoniem: https://nos.nl/l/2352923

Schijnbaar heeft de Jonge nog meer liggen zwammen... de app zou bijna klaar zijn en de toko die het moest gebruiken, de GGD wist van niets en er waren niet eens plannen gecommuniceerd hoe de GGD het moest gebruiken, de GGD wilde de app niet eens omdat die verstorend zou kunnen werken en de app was 3 dagen voor launch niet bruikbaar volgens GGD...

Tis dat mijn rol alufolie op is (pizza en vis gebakken) maar je gaat er bijna van denken dat dit virus is gemaakt door een organisatie aka farmaceut, om hier flink aan te verdienen... en dat alles flink opgeklopt wordt om iedereen (verplicht met spoedwet?) te gaan vaccineren en hier miljarden aannte verdienen...

Echt, veel dommer kan iemand bijna niet reageren. Wat een lulkoek.... Zeker teveel visvet in je hersens gestold..
21-10-2020, 13:20 door Anoniem
Schijnbaar hebben veel mensen door de corona crisis te veel tijd over en die gaan hier maar los op dit forum en denken daardoor de waarheid uit te dragen. Echter, het is slechts HUN mening! Het blijft bij verdacht makingen en bewijzen worden erbij verzonnen door uit hun verband gerukte verklaringen.
22-10-2020, 12:37 door Bitje-scheef
Door Anoniem: Schijnbaar hebben veel mensen door de corona crisis te veel tijd over en die gaan hier maar los op dit forum en denken daardoor de waarheid uit te dragen. Echter, het is slechts HUN mening! Het blijft bij verdacht makingen en bewijzen worden erbij verzonnen door uit hun verband gerukte verklaringen.

Yep..
22-10-2020, 12:59 door Anoniem
Maar lok je dat niet uit met eenzijdige berichtgeving en het voortdurend frustreren van het open debat,
waar men al lang geen open debat meer dulden wil?

De algemeen te huldigen meningen boa's zijn hier ook weer overvloedig aanwezig.
Fact-checkers en click-bait melders.

Die hebben zich decennia's lang stil gehouden, nu steekt het fenomeen de kop weer op.
"Op je kont zitten en bek houden", zo verloopt de open discussie veelal ;).

J.O.
22-10-2020, 13:15 door Erik van Straten
Door Anoniem: Het blijft bij verdacht makingen en bewijzen worden erbij verzonnen door uit hun verband gerukte verklaringen.
Waar doe ik dat?

Ik citeer notabene uit verslagen van debatten uit de Eerste Kamer en schrijf erbij dat je die vooral zelf moet lezen. Jij en Bitje-scheef zijn degenen die, zonder steekhoudende argumenten, hun mening ventileren.
22-10-2020, 19:19 door Anoniem
Beste Erik van Straten,

Veel van het goede werk dat je hier doet, is ook in zekere zin toch wederom paarlen voor de zwijnen gebleken.
Hoe kun je nu op zo'n manier tot enige waarheidsvinding komen? Men derailleert alleen maar je groeiend inzicht.

Je zult in het technische verhaal dat aan e.e.a. ten grondslag ligt de omissies en tekortkomingen moeten aantonen
en vervolgens kunnen we op basis daarvan weer verder iets vaststellen.

Ik heb het niet over aperte leugens (zoals in de OP titel), ze zijn er niet, maar meer het praten op basis van ontbrekend of veranderend inzicht.

Bijvoorbeeld je loopt niet achter iemand met een mondkapje op, want daar sluit het mondkapje niet al te goed voor af.
Betekent dus extra gevaar. Je zit naast elkaar en niet tegenover elkaar (ook op afstand), je hoest/kucht/ademt langs elkaar heen. Een goede CHI weet dit. (Corona Hulp Informant)

Ga eens oefenen met een paintball-virus-mimic wedstrijd om te zien of de werkelijkheid
enigszins in overeenstemming is met het door de kenners beweerde gebeuren.

Denk niet steeds zo rigide en voorspelbaar.

"De mens die lijdt het meest door het lijden dat hij vreest en zelden op komt dagen".

Hang deze spreuk boven je bureau en laat hem af en toe goed op je inwerken.
Aanrader voor de angstigen en angstopwekkers onder ons.

luntrus
23-10-2020, 00:00 door Anoniem
Door Erik van Straten: Correctie: in mijn vorige bijdrage (https://security.nl/posting/674651) schreef ik onder het kopje "Kans dat iemand in de Mini door de app gewaarschuwd wordt" dat "minder dan 0,0018%" gewaarschuwd wordt; daarbij staat de komma op de verkeerde plaats. Helaas kan ik die bijdrage niet meer wijzigen. Juist is:
Overigens, de kans dat zowel een besmettelijk persoon met CoronaMelder (die gegevens uploadt) als een gezond persoon met Coronamelder in die Mini zitten, is 0,08% van 22% = minder dan 0,018%.
Mijn excuses hiervoor!

Even kijken naar hoe die kans van 0,018% zou werken.
Stel je dat die kans binnen de periode van 8 dagen een constant gemiddelde en dus een soort gelijkblijvend % is?
Dat nu onder de 0,018% zou liggen.
Indien het aantal besmette mensen toeneemt groeit ook onder omstandigheden de resistentie.
Dan neemt de besmettelijkheid van nogal wat van die groep mensen na 8 dagen af.
Dit doordat een 1e herbesmetting niet in de regel hetzelfde hoeft door te werken als opnieuw besmet raken. Eenmaal besmet ligt na 8 dagen je invloed op weder-besmetting anders.
Buiten die groep besmette mensen kan de besmettelijkheid anders liggen.

Of ga je ervan uit dat de maximale kans-omslagpunt om relevant de melding te krijgen juist geen constant maximum is?

Is de kans homogeen verdeeld?
Waarschijnlijk niet als je naar het onderstaande kijkt.
Neem de teller en deler over in aantal een kleinere selectie-set dan is de kans op een niet-representatieve kans berekening in elk geval substantieel kleiner.
Breek dus de aantallen besmette mensen op in kleinere sets.
Breng ook de aantallen waarover je de verhouding tot uitdrukking wilt brengen - de deler / populus - omlaag

Als 3M personen van 16 t/m 79 jaar CoronaMelder hebben gedownload, zijn dat bijna 22% van die 13,8M mensen
Het is wellicht logisch om te veronderstellen dat de berekende kans in ieder geval afneemt bij oversterfte.
Anderzijds is de vraag wat de kans kan laten toenemen?

er zijn dus 13,8M Nederlanders van 16 t/m 79 jaar die je "in het wild" kunt tegenkomen, die serieus besmettelijk kunnen zijn en die redelijkerwijs met CoronaMelder op een smartphone rond zouden kunnen lopen.

Aangezien alle 17,4 miljoen Nederlanders (in meer of mindere mate) besmettelijk zouden kunnen zijn, lopen er dus 63000 * 13.8/17.4 = 50000 besmettelijke mensen van 16 t/m 79 jaar vrij rond, oftewel 1 op de 276 Nederlanders.

Volgens https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ zijn er momenteel 126'473 Nederlanders besmettelijk. Als mensen tot 8 dagen na hun positieve test besmettelijk blijven, er bijna 8000 per dag positief getest worden en zij allemaal in zelfisolatie zouden gaan, zouden er nog (afgerond naar boven) zo'n 63000 besmettelijke mensen rondlopen - die ook in Mini's zouden kunnen kruipen.

De kans van 0,018% is dus puur de berekende lab-test-detectie-kans.
Die lab-test-detectie-kans geldt als ik je goed begrijp thans voor een periode [datum1-datum8].
Die lab-test-detectie-kans kan afnemen indien de besmettelijkheid korter dan 8 dagen blijkt.
Is voor andere mensen de besmettelijkheid binnen diezelfde periode juist langer dan 8 dagen dan is je maximum van 0,18% niet homogeen gelijk voor de hele populus van 13,8 tot 17,4 miljoen.
Dan is die 0,018% voor bepaalde deel-groepen gedifferentieerd.
Tegelijk is de vraag over de verdeling van de 8.000 positief gemeten mensen homogeen verspreid is onder de 13,8 tot 17,4 miljoen.

De reeële - niet berekende lab-test-detectie-kans - hangt natuurlijk samen met de "loslopende" besmettelijke mensen plus de "loslopende" NIET-besmettelijke mensen.
Zou deze fysieke detectie-kans bij bijvoorbeeld 10% meer downloads ten opzichte van de niet berekende lab-test-detectie-kans (niet homogeen) 0,18% nu harder groeien dan de berekende lab-test-detectie-kans?

Van 3M downloads zou je dan 3,3M downloads hanteren.
Dan hebben we 24% van de mensen van 16 t/m 79 jaar.

Dat zou betekenen dat van de 50000 mensen in genoemde leeftijdsgroep, er 22% van 50000/13'800'000 = hooguit 0,08% van de besmettelijke mensen in die leeftijdsgroep met CoronaMelder rondloopt.
Onder eenmaal besmette mensen, en hun omgeving, liggen de App-downloads gaandeweg mogelijkerwijs hoger.
Onder niet besmet gemelde liggen de App-downloads mogelijkerwijs lager.
Dat zorgt voor een niet evenredige spreiding van de 50.000 mensen onder de 3M nu en 3,3M bij 10% meer downloads.


Waarschijnlijk is het dus raadzamer om de kans per regio of voor kleinere groepen dan 13,8M tot 17,4M te bepalen.

Bijvoorbeeld voor een arbitraire omvang gebaseerd op een populus van 3,48 M mensen.
En uitgaande van het aantal gangbare contacten in relatie tot het aantal besmettelijke contacten.
Dan weten we zeker dat we appels met appels in relatie tot elkaar blijven vergelijken.
Met 3,48M heb je een populus waarbinnen je niet door rekenwijze de geografische en gedrag-patroon factoren weg-rekent
Binnen een populus van 3,48M mensen kom je in 8 dagen tijd ook een ruim palet aan verschillende reis- en overblijfpatronen tegen.
Het aantal mensen dat door het hele verblijf- woongebied van de 3,48M mensen reist is behapbaar en bepaalbaar.
Neem de duur van 8 dagen.
Voor Maart 2020 waren ongeveer maximaal 300 contact en omstander momenten per persoon gangbaar.
Die lagen voor andere volwassen regelmatig lager, dalend tot 30-50.
Je weet straks ook wat in grote lijn het aantal contact momenten in Q4 2020 zal zijn geweest.
Met cijfers van nu, in die sets van 8dagen x maximaal 300 contacten leidt dat tot maximaal 2.400 contacten en omstanders verplaatsingen.
Daarbinnen bevinden zich natuurlijk ook mensen met een grotere actieradius, anderen verplaatsen zich binnen kleinere afstanden.
Het aandeel van mensen dat over 8 dagen tegelijk met elkaar alle mensen uit iedere set van 2.400 contacten in aanraking of opstand komt zal laag zijn.
In elk geval niet homogeen gelijkblijvend.
En dat bij alle 1.450 sets van 2.400 contacten en omstanders aantallen.
En in elk geval ligt dat aandeel van mensen per set van 2.400 contacten en omstanders lager of gelijk aan het aantal vertegenwoordigers, accountant, ziekenhuis bezoekers / personeel en vergelijkbare dagelijkse reis- en verblijf-patronen van mensen die grotere afstanden afleggen.
Daarbij vormt 300 op 3,48M mensen afgerond 0,0086 %, 1/116e deel.

Die 300 contact- en omstanders-momenten zijn getalsmatig al dermate laag ten opzichte van je populus van 3,48M dat je:
- niet snel puur rekenkundig een onevenredige verhouding krijgt binnen groepen van de wel en de niet besmette mensen.
- niet snel onterecht rekent met te weinig dagelijkse variaties en afwijkende situaties in contact-momenten over langere periode (x maal 8 dagen) binnen de set van 3,48M mensen.

Voor elke kans factor over een set van 3,48M mensen kan je de aantallen dus langdurig hanteren en onder veranderende omstandigheden dan wanneer je uitgaat van 17,4M mensen.
Bij kans-berekingen over een populus set van 17,4M mensen wijkt het percentage eerder meer af dan dat die representatief kan zijn voor de werkelijke situatie.
23-10-2020, 09:56 door Anoniem
...En terwijl NL zijn heil blijft zoeken in lekker goedkope lockdowns en gadgets, schiet Duitsland weer te hulp met hun surplus (bij de start 5x zo veel per hoofd van de bevolking en intussen verdubbeld) IC-capaciteit.
23-10-2020, 10:37 door Anoniem
want daar sluit het mondkapje niet al te goed voor af.
Ja dat is waar en zeker bij de neus is het een ramp voor brildragers, ik plak met gewone ducktape het masker
bij mijn neus af.
27-10-2020, 12:58 door Erik van Straten
Uit https://www.eerstekamer.nl/verslag/20201026/verslag
[...]
Minister De Jonge:
[...]
Inmiddels is de app dus 3,5 miljoen keer gedownload. Dat is best heel veel. Hoeveel mensen hebben al via een melding aangegeven besmet te zijn? Inmiddels zijn dit 14.000 mensen. Dat zijn er dus ook heel erg veel.
[...]
Inderdaad zijn 3,5 miljoen en 14.000 grote getallen.

Echter: in de periode 5 september t/m 25 oktober zijn er, volgens https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ (die sinds 5 september CoronaMelder volgt), 211.741 Nederlanders positief getest. Die cijfers, afkomstig van JHU, zijn meestal iets lager dan de uiteindelijke cijfers van het RIVM (omdat een deel later binnenkomt).

Dus van de ruim 211.741 positief geteste mensen hebben er 14.000, dat is 6,6%, gegevens geüpload vanuit hun CoronaMelder app naar de centrale server.

Aangezien ik er niet van houd om mensen een rad voor ogen te draaien: vooral vóór 10 oktober waren er veel minder gebruikers van CoronaMelder, en waren uploads dus vooral voor de kat z'n viool. Het momenteel grootste aantal cumulatieve TEK's in NL (op de Ierse site) is 6367 op 2020-10-19. Als ik de bijdrage daarin van vandaag niet meereken hebben we het over 8 dagen. Laat die 6367 nog oplopen (door later of zelfs te laat geüploade TEKs) naar 6800, dan hebben we het over gemiddeld 850 TEKs per dag. Omdat er de afgelopen week (aldus de Jonge) geen grote aantallen downloads bijgekomen zijn, en het aantal positieve testuitslagen per dag rond de 10.000 schommelt, schat ik dat momenteel 8,5% van de positief geteste personen data uit CoronaMelder uploadt.

Maar stel dat 8,5% een te lage schatting is, en dit vandaag 10% is. Dan betekent dit dat, als jij als gezond persoon met CoronaMelder, minstens 15 minuten erg dichtbij een besmettelijk persoon bent geweest (waarom hielden Slob en Jetten niet minstens anderhalve meter afstand?) die zich laat testen en positief test, de kans gemiddeld 10% is dat jij door jouw app wordt gewaarschuwd.

Epidemiologisch: als 20% van de Nederlanders CoronaMelder gebruikt en iedereen die door CoronaMelder wordt gewaarschuwd in quarantaine gaat en dat de vereiste tijd blijft, wordt hooguit 2% van de infectieketens doorbroken. Hooguit, want niet iedereen die besmettelijk is, weet dat (niet iedereen krijgt symptomen), niet iedereen die symptomen krijgt laat zich testen, en als de app hun eigenaar pas waarschuwt als zij al besmettelijk zijn heeft dat natuurlijk niet zoveel zin. En, als je (zoals Slob en Jetten) telefonisch wordt gewaarschuwd of als een huisgenoot positief test, geeft dat vertrouwen dat de app werkt. Maar om die infectieketens te doorbreken was de app niet meer nodig.

Daarbij: gezien de negatieve reacties in bijv. de Google Play Store geloof ik niet dat 20% van de Nederlanders CoronaMelder nog heeft draaien en buitenshuis voordurend actief heeft (of zelfs mag hebben van de baas). En als ik https://nos.nl/artikel/2354050-fnv-ook-in-nederland-besmette-zorgmedewerkers-toch-aan-het-werk.html lees, verwacht ik niet dat iedereen, die uitsluitend door CoronaMelder wordt gewaarschuwd, in quarantaine gaat.

Conclusie: de app doet niet niets. Maar bij lange na niet wat minister de Jonge ons wil doen geloven door grote getallen te noemen - en tegelijkertijd de getallen te verzwijgen die er wel toe doen.
27-10-2020, 14:43 door Anoniem
Epidemiologisch: als 20% van de Nederlanders CoronaMelder gebruikt en iedereen die door CoronaMelder wordt gewaarschuwd in quarantaine gaat en dat de vereiste tijd blijft, wordt hooguit 2% van de infectieketens doorbroken.
Die 2% moet ihgv 20% uiteraard 4% zijn (20%^2).
Overigens is dit wel een wat vertekenend gebruik van statistiek, niet dat de berekening niet klopt, maar je kunt er weinig mee. Het wel of niet gebruiken van de app is een basis voorwaarde voor de effectiviteit van de app, de app zelf heeft daar geen effect op. Nu heb je niet veel meer gedaan dan dat 20% x 20% = 4%.
Die 20% geeft weer wat de keuze van mensen is om de app te gebruiken en zegt niets over hoe de app in de praktijk werkt. Het is nuttiger om te gaan rekenen vanuit mensen die de app gebruiken ipv alle mensen. Dat maakt het ook makkelijker om te bepalen wat nu de daadwerkelijke meerwaarde van de app is. Bijvoorbeeld, hoeveel extra positieve gevallen zijn gedetecteerd ten opzichte van regulier contactonderzoek of hoeveel extra mensen hebben zich door de melding in de app wel laten testen ondanks de afwezigheid van symptomen.
Wat je overigens ook zeer correct aanstipt als relevante vragen in de rest van je verhaal!
27-10-2020, 14:50 door Anoniem
Vandaag, 12:58 door Erik van Straten (waarom hielden Slob en Jetten niet minstens anderhalve meter afstand?)
Is Slob besmet dan? Volgens mij alleen quarantaine. Mogelijk FP dus.

Dus als ik je goed begrijp hebben 14.000 mensen de door de app als "riskant" gedetecteerde contacten geüpload.
Hoeveel mensen krijgen er dan een waarschuwing?.......
27-10-2020, 16:27 door Erik van Straten
Door Anoniem: Die 2% moet ihgv 20% uiteraard 4% zijn (20%^2).
De aanname was: 20% loopt gezond rond met CoronaMelder, echter hooguit 10% van de besmettelijke positief geteste personen (die de gezonde mensen tegen kunnen komen) uploadt data uit hun CoronaMelder. Dus 20% van 10% is 2%.

Door Anoniem:
Vandaag, 12:58 door Erik van Straten (waarom hielden Slob en Jetten niet minstens anderhalve meter afstand?)
Is Slob besmet dan? Volgens mij alleen quarantaine. Mogelijk FP dus.
My bad, kan inderdaad FP zijn. Hij werd gebeld tijdens een overleg en later las ik dat zijn app hem ook had gewaarschuwd, waar het mij om ging was dat die waarschuwing feitelijk overbodig was.

Door Anoniem: Dus als ik je goed begrijp hebben 14.000 mensen de door de app als "riskant" gedetecteerde contacten geüpload.
Hoeveel mensen krijgen er dan een waarschuwing?.......
Geen idee. En als het goed is, weet niemand dat (alleen Google en Apple samen zouden dat kunnen weten).

Overigens moet je wel minstens een kwartier in de buurt (de Duitsers rekenen veiligheidshalve tot 8 meter, maar dat geldt lang niet voor elk paar smartphones en omstandigheden) van elkaar geweest zijn. Waarbij de app met name bedoeld is voor contacten met onbekenden. En, als het goed is, heb je -met de huidige halve lockdown maatregelen- nauwelijks of geen van dergelijke nabije contacten (hooguit in het OV maar daar werkt de app sowieso niet betrouwbaar).
28-10-2020, 08:19 door Anoniem
Mensen gaan dood aan iets dat onder ons is en blijft en zichzelf constant aanpast, ernstiger dan "gewone" griep. Op dit unieke scharnier van onze tijdlijn maakt u zich onsterfelijk belachelijk met stellingen die haaks staan op wat ministers beweren op basis van wetenschap en specialisten.

/dev/null is idd de juiste plek voor uw ongefundeerde stelling(en), ... nuf said.
28-10-2020, 12:04 door Anoniem
Door Anoniem: Mensen gaan dood aan iets dat onder ons is en blijft en zichzelf constant aanpast, ernstiger dan "gewone" griep. Op dit unieke scharnier van onze tijdlijn maakt u zich onsterfelijk belachelijk met stellingen die haaks staan op wat ministers beweren op basis van wetenschap en specialisten.

/dev/null is idd de juiste plek voor uw ongefundeerde stelling(en), ... nuf said.

Wat is uw beheersing van begrippen van wat er aan de hand vaag.
Ik stip de vaagheden maar even aan;

..... en zichzelf constant aanpast
met aanwenden van de woorden constant in combinatie met aanpassen suggereert u een ononderbroken voortzetting. Dat zou betekenen dat, eventueel in de korte tijdspanne zonder een besmetting gebeurtenis, dat van de virus deeltjes zich sinds half februari 2020 10.000-den mutaties hebben gevormd. Niet enkel replicaties suggereert u hiermee, nee mutaties. Naar wetenschappelijke usance is de stand van aantal muteringen echter iets boven 4 in plaats van in de 10.000-den. Nee, het virus past zich dus niet continu aan, de virus deeltjes verplaatsen zich wel naar gelang de situatie daartoe is. Door de lucht, aan levende cellen et cetera. Maar dat zijn dis-continue processen en dus zeker niet “constant” en veranderlijk. Wel is het zo dat virus deeltjes meer kunnen opduiken bij veranderlijkheden en variaties in die veranderlijkheden. Maar de oorsprong van toename gaat dan primair terug op de veranderlijke en veranderende omstandigheden.

Mensen gaan dood aan iets
U
aanpast, ernstiger dan “gewone” groep.
Ook weer geen al te heldere classificatie, oorzaken aanduiden als “iets” en daar vervolgens uit de vele gangbare oorzaken willekeurig op doorselecteren. De medische oorzaken van overlijdens variëren elk jaar in aard en aantallen.
Uw uitspraak rijkt derhalve nauwelijks verder dan er is “rook” en er overlijden mensen.
Jazeker, dat laatste is zeker tragisch.
Helemaal als je massaal begripsverwarring en begripsomdraaiing toepast zoals de ministers de Jonge en Ollongren maandag in de toelichting in de eerste kamer bij behandeling van de spoedwet en het traject daarvoor deden.
Dat besluiten daardoor op inproductieve(re) leest worden geschoeid maakt de overlijdens natuurlijk nog tragischer dan dat ze op zich al doorgaans zijn.
Het “ernstiger” zou ik toch wat nader specificeren om rook-duiding te vermijden.
Zeker voordat u vagelijk meezingt met “dev/null”.
Veel opinie, vage hantering van begrippen en weinig inhoud in uw bijdrage.
28-10-2020, 12:13 door Erik van Straten
Voor de geïnteresseerden: in https://security.nl/posting/675841 heb ik een tabel opgenomen met een reeks snapshots van het aantal geüploade TEK's naar de CoronaMelder server, verzameld door Prof. Doug Leith en Dr. Stephen Farrell van het Trinity College Dublin, waarvan de meeste recente te vinden zijn op https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/.

Het is lastig om op basis van die data te schatten hoeveel (positief geteste) personen per dag TEK's uploaden, maar ik schat dat dit momenteel de 1000 begint te benaderen.

Met dank aan Prof. Leith en Dr. Farrell voor het draaien van deze server!
29-10-2020, 11:16 door Erik van Straten
Fantastisch nieuws, uit https://nos.nl/artikel/2354277-coronamelder-10-000-meldingen-per-dag-ook-op-meer-dan-anderhalve-meter.html:
Zo'n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van de CoronaMelder-app. Dat schat Ron Roozendaal, die als chief information officer van het ministerie van Volksgezondheid de leiding heeft over de app.
Als die 10.000 per dag allemaal in quarantaine gaan, hoeft er helemaal niemand meer getest te worden!
29-10-2020, 23:05 door Anoniem
Door Erik van Straten: Fantastisch nieuws, uit https://nos.nl/artikel/2354277-coronamelder-10-000-meldingen-per-dag-ook-op-meer-dan-anderhalve-meter.html:
Zo'n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van de CoronaMelder-app. Dat schat Ron Roozendaal, die als chief information officer van het ministerie van Volksgezondheid de leiding heeft over de app.
Als die 10.000 per dag allemaal in quarantaine gaan, hoeft er helemaal niemand meer getest te worden!

Ik las in de toelichting van de TEK's dat 1 App per telefoon regulier al makkelijk 14 meldingen per dag kan doen zonder dat dat iets zou zeggen over de aantallen besmettingen.
Dus we moeten de boel nou niet gaan omdraaien.
Nog de positieve melding leidend maken voor mensen waarvan er voor vele mensen überhaupt geen reden voor quarantaine over blijft.
Zeker niet panisch blijven testen als het niet hoeft, maar lekker met z'n allen thuis in de lockdown zegt ook niet alles.
Zeker als je beseft dat BCO trajecten zijn geëvalueerd waaruit juist bleek dat de mensen die in februari over de grens bij Zuid Limburg in Duitsland juist pas tijdens zelf-quarantaine elkaar hadden besmet en allemaal op slechts 2 personen na daar met snot-neus en in sommige gevallen hoofdpijn klachten thuis zaten.
Wat zegt in quarantaine gaan dan dus juist wel/niet?

In de Rivm rapportage over het aantal afgenomen tests in week 42 (t/m 18 oktober) worden 269.753 afgenomen tests gemeld. (tegenover 223.372 in bijvoorbeeld week 40.
Het aantal positief geachte tests in week 42 is 38.859, in week 40 23.286
De ratio aantal testen : positief getest in week 40 was 9,59
In week 41 was dat ratio 7,35.
En in week 42 (vooralsnog*) 6,94.
Zoals de Rivm het zelf presenteert op pagina 30 van haar Epidemiologische situatie COVID-19 Nederland 20-10-2020 (https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-10/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201020_1141_0.pdf).
Week 42 kan dus evengoed kan ratio evengoed ergens tussen 7,35 of rond de 7,0 eindigen.

Vooralsnog zie je in 2 weken tijd een toename van 46.381 in afgenomen tests.
Als ik op mijn gevoel zou afgaan dan zou ik trouwens in mijn achterhoofd er rekening mee houden dat het ratio aantal testen : positief getest al lang rond of onder de 3 kan liggen.
Maar we halen dat niet, we zitten rond de 7.
Mede doordat er feitelijk er echt geen echte aanleiding is om meer tests af te moeten nemen
(trouwens, we zouden hier wereldwijd mee een van de koplopers zijn, maar deze orde van grootte is voorlopig dus ook niet per se een reden voor een digitaal paspoort)
We kunnen nu evengoed heel veel zogenaamde niet-symptomen hebbende mensen hebben die met elkaar virus delen zouden kunnen dragen zonder dat die tot onoverkomelijke situaties heeft geleid.
Die getals mogelijkheid kan medisch trouwens ook prima verklaarbaar blijken.

Het aantal overlijdens lag voor de afgelopen 2 weken ook relatief laag - overeenkomende de periode van het jaar - en neemt in de orde geen veelvoud van sprongen toe.

Op basis van het hierboven genoemde aantallen per week ligt het voor de hand:
- er serieus rekening mee te houden dat in week 42 tot rond 28.870 mensen een terugmelding kregen van een besmet iemand zonder dat die terugmelding getalsmatig nou werkelijk het verschil hoeft te hebben gemaakt.
Het hoeft namelijk helemaal niet te zijn dat onder alle 38.870 mensen steeds bijna 3 mensen niet besmette omstanders blijken te zijn per precies steeds 1 wel besmet gemeld persoon.
Die verhouding kan evengoed anders zijn.
Als die evenredigheid van toepassing zou zijn, zou dat erop duiden dat er allemaal clusters zijn van 4 mensen per besmetting.
- die verhouding besmet gemeld - niet besmet binnen eenzelfde cluster kan logischerwijs veel sterker variëren.
Meerdere clusters binnen die de set van 38.870 mensen kunnen verschillende denkbeeldige vertakkingen vormen.
Door alleen een opeenvolging van onderlinge nabijheid in tijd-frames van 15 minuten kan een cluster daardoor zomaar uit 10 of meer mensen omvatten.
Die clusters kunnen een mix zijn van mensen die niet besmet werden tijdens de nabijheid in tijd-frames van 15 minuten bij mensen die wel besmet waren gemeld.
Daar hoeft ook niets ernstigs met die besmet geachte mensen per cluster aan de hand te zijn.
Anders had je ogenblikkelijk andere ratio teruggezien.

Dus om nou te redeneren dat alles opgelost zou zijn door in quarantaine te gaan lijkt me een kwestie van platgeslagen kans dat precies die niet besmet gemelde mensen (set van wel getest maar niet besmet gemeld en niet geteste mensen) die zich tot 3 of meer dagen in nabijheid van wel besmet gemelde mensen ophielden onverbiddelijk met klachten een probleem vormen.
Dat dat zich nu afspeelt drukken de ziekenhuisopnames toch niet erg nadrukkelijk uit.
In bepaalde mate vormt die quarantaine als voorzorg maatregel tussentijds in ieder geval voor een nader te bepalen aantal mensen een voorbarige maatregel.
30-10-2020, 12:36 door Erik van Straten
Door Anoniem: Ik las in de toelichting van de TEK's dat 1 App per telefoon regulier al makkelijk 14 meldingen per dag kan doen zonder dat dat iets zou zeggen over de aantallen besmettingen.
Wat je in deze context precies bedoelt met "meldingen" weet ik niet, maar wat er geüpload kan worden vanaf de smartphone van een positief getest persoon is, voor zover mij bekend, één (vereenvoudigd) decryptiesleutel (TEK) per 24 uur. De app heeft voor 14 dagen van die sleutels op voorraad. Vanwege test- en uitslag doorlooptijden worden er meestal voor minder dan 14 dagen TEK's geüpload.

Op de rest van jouw bijdrage ga ik niet in. Hoe effectief BCO is etc. heeft allemaal niets met feiten over, en de effectiviteit van, CoronaMelder te maken. En ook niet met leugens daarover van Hugo de Jonge en Ron Roozendaal, vermoedelijk bedoeld om meer mensen over te halen deze app te installeren en/of de uitgaven aan dit prestigeproject te rechtvaardigen.

Als CoronaMelder apps niet aan Ron Roozendaal doorgeven hoe vaak (en wellicht wie door wie) door de app is gewaarschuwd, is een schatting van 10.000 een slag in de lucht en zegt bovendien weinig. Immers, dat huisgenoten elkaar besmetten ligt voor de hand. Dat zij een dag of 4 later door hun app worden gewaarschuwd dat zij (een dag of 4 geleden) in de buurt van hun besmettelijke huisgenoot waren, wisten die huisgenoten vóór die melding ook al wel.

Laat Ron Roozendaal een vent zijn en (in plaats van nietszeggende schattingen te publiceren), net als de Zwitsers, publiceren hoeveel actieve gebruikers er zijn en welk percentage van de positief geteste mensen, per 24 uur, TEK's uploaden. Dan hoef ik dat niet meer te beredeneren.

Het aantal positief geteste personen dat TEK's uploadt lijkt iets te zijn gestegen
Hoewel (schat ik) hooguit bijna 20% van de Nederlanders met CoronaMelder actief rondloopt, en je (bij een evenredige verdeling over geteste personen) zou kunnen verwachten dat ook ca. 20% van de positief geteste personen TEK's uploadt, zijn dat er nog steeds veel minder, maar dat percentage lijkt wel te stijgen. Ik schat dat momenteel tussen de 10% en 11% van de positief geteste personen dat doet, echter met een vertraging van gemiddeld minstens 4 dagen (de kans dat CoronaMelder waarschuwt voordat je zelf besmettelijk bent, is momenteel klein, want jouw ontmoeting kan natuurlijk al vóór die gemiddeld 4 dagen hebben plaatsgevonden).

In https://security.nl/posting/676089 heb ik eerder vandaag toegelicht waar ik deze getallen op baseer. En wat de consequenties van de huidige cijfers zijn voor de epidemiologische effectiviteit van de app, en de waarschuwingskans voor appgebruikers.
31-10-2020, 12:23 door Anoniem
Die Corona app zou toch op basis van bluetooth werken? Heeft niemand zich ooit afgevraagd hoe dat kan? Als bluetooth apparaten niet gepaird zijn dan kunnen ze hooguit zien welke bluetooth apparaten er in de buurt zitten maar zal er verder geen dataverkeer plaats kunnen vinden. Wat gebeurt daar in de achtergrond? Heeft iemand een verklaring? Wordt datagevoelige informatie, IMEI en mobiel nummer, misschien toch ergens geregistreerd op een server terwijl er wordt geroepen dat alles volledig anoniem zou zijn?
01-11-2020, 12:02 door Anoniem
Door Anoniem: Die Corona app zou toch op basis van bluetooth werken? Heeft niemand zich ooit afgevraagd hoe dat kan? Als bluetooth apparaten niet gepaird zijn dan kunnen ze hooguit zien welke bluetooth apparaten er in de buurt zitten maar zal er verder geen dataverkeer plaats kunnen vinden. Wat gebeurt daar in de achtergrond? Heeft iemand een verklaring?
Ik ben zeker geen Bluetooth-deskundige, maar zoek eens op "Bluetooth Low Energy", dat is wat hier gebruikt wordt, en je komt dan snel tegen dat dat iets is dat naast gewone Bluetooth bestaat (ook op hetzelfde apparaat) maar niet hetzelfde protocol is. En zoek op "Bluetooth unpaired" en "Bluetooth Low Energy unpaired" en je komt al snel tegen dat ook bij gewone Bluetooth unpaired communicatie wel degelijk tot de mogelijkheden behoort, maar dat voor versleutelde communicatie pairing nodig is.
Wordt datagevoelige informatie, IMEI en mobiel nummer, misschien toch ergens geregistreerd op een server terwijl er wordt geroepen dat alles volledig anoniem zou zijn?
Joh, gooi nou niet alles op een hoop. Dit zijn vragen die je kan stellen vanwege het simpele feit dát er gecommuniceerd wordt tussen apparaten. Het was, ook zonder jouw vraag over Bluetooth, evident dat er sprake is van datacommunicatie, anders zou die hele CoronaMelder zinloos zijn. Dit is dus een vraag over welke gegevens eigenlijk worden uitgewisseld en wat daarmee wordt gedaan, en die staat los van de vraag hoe het eigenlijk kan dat ze hier Bluetooth voor kunnen gebruiken.

Het antwoord op je tweede vraag is, zei het wat indirect, al in het nieuws geweest. De CoronaMelder is open source, er hebben verschillende partijen kritisch naar gekeken naar hoe die is gemaakt en die hebben gemeld dat ze geen rare dingen hebben gevonden en dat de app behoorlijk goed in elkaar lijkt te zitten. Als die extra gegevens zou doorseinen naar een server was dat vermoedelijk wel opgevallen.
01-11-2020, 18:23 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 01-11-2020, 18:38
Door Anoniem: Wordt datagevoelige informatie, IMEI en mobiel nummer, misschien toch ergens geregistreerd op een server terwijl er wordt geroepen dat alles volledig anoniem zou zijn?
Ik weet niet wat Apple en Google doen met data op de smartphone. Met name onder Android wordt er vaak (ca. elke 20 minuten) allerlei identificerende data (o.a. IMEI) via de noodzakelijkerwijs draaiende Google Play Services naar Google gestuurd [1]. Smartphones met CoronaMelder raadplegen regelmatig (ik meen 2x per dag) de CoronaMelderServer (via CDN). Daar zouden ze sowieso jouw IP-adres kunnen loggen. Welke identificerende informatie pollende en uploadende smartphones verder naar die server sturen, weet ik niet. Een m.i. prima security/privacy-risicoassessment van CoronaMelder vind je in [2].

Door Anoniem: Wat gebeurt daar in de achtergrond? Heeft iemand een verklaring?

GAEN API en TEK's
Elke smartphone die de GAEN (Google + Apple Exposure Notification) API ondersteunt en waarop een Corona-app is geïnstalleerd (die van die API gebruik maakt), genereert 1x per 24 uur een nieuwe TEK (Temporary Exposure Key). Elke TEK wordt, samen met de generatiedatum bewaard (op de smartphone en wellicht in back-ups daarvan). Na 14 dagen worden oudere gegevens op de smartphone gewist.

RPI en versleutelde metadata (calibratiegegevens BLE zender) 4x per seconde geboadcast via BLE
Afgeleid van de TEK "van vandaag" en de actuele datum en tijd wordt, telkens als het besturingssysteem het BLE (Bluetooth Low Energy) MAC-adres wijzigt, een nieuwe RPI (Rolling Proximity Identifier) gegenereerd (hiervoor wordt een cryptografische hashfunctie gebruikt zodanig dat je uit de RPI niet de TEK kunt terugrekenen). Ongeveer 4x per seconde verzendt zo'n smartphone een datapakketje via BLE met daarin de actuele RPI en, versleuteld met de TEK, calibratiegegevens voor het BLE zendvermogen van de zendende smartphone (de TEK zelf wordt dus niet via BLE verzonden). Nb. het gaat hierbij om "broadcast" pakketjes die door elke luisterende smartphone, die binnen BLE bereik is, ontvangen kunnen worden (er is dus geen sprake van "pairing").

Ontvangen BLE data
M.a.w. een ontvangende smartphone (of bluetooth sniffer) kan [*] elke ca. 250ms een pakketje ontvangen met daarin de volgende gegevens van de zendende smartphone:
- Het huidige BLE MAC adres (dat regelmatig wijzigt);
- RPI (die regelmatig wijzigt);
- Versleutelde metadata met een versienummer en calibratiegegevens (correctie voor zendvermogen).

[*] De BLE ontvanger op smartphones met de GAEN API actief luistert echter maar ca. één keer in de 2,5 tot 5 minuten gedurende ca. een halve minuut naar BLE GAEN zenders. Daardoor wordt ook de blootstellingstijd niet erg nauwkeurig gemeten. De kans op corrupte (en dus gemiste) BLE pakketjes als gevolg van storingen of multipath fading is daarmer groter dan indien er continu geluisterd zou worden.

Nog zonder TEK geen kennis van (potentieel smartphone merk+type identificerende) zendercalibratiegegevens
Zonder de decryptiesleutel voor de metadata, ziet een BLE ontvanger alleen gegevens die regelmatig wijzigen. De gebruikte (symmetrische) encryptie- en decryptiesleutel is afgeleid van de TEK "van vandaag" in combinatie met de huidige RPI (de versleutelde data is dus niet 24 uur hetzelfde). M.a.w. pas als een ontvanger de gebruikte TEK (specifiek voor één dag van 24 uur) kent, kan de metadata, verzonden door een specifieke smartphone, ontsleuteld worden.

Alle via BLE ontvangen GAEN data wordt 14 dagen bewaard
De ontvangende smartphone (met GAEN API en Corona-app) slaat de ontvangen datapakketjes op, samen met datum en tijd van ontvangst en de RSSI (BLE signaalsterkte) bij ontvangst. Deze ontvangen gegevens worden, eveneens 14 dagen, op de smartphone zelf bewaard (ik sluit niet uit dat deze gegevens bij reguliere back-ups op servers van Google of Apple belanden).

Data die een positief getest persoon uploadt (indien hij/zij daartoe in staat wordt gesteld en de opdracht ervoor geeft)
Na een positieve Covid-19 testuitslag kan een smartphonebezitter met CoronaMelder een vrijschakelcode krijgen om gegevens van diens smartphone naar de centrale CoronaMelderServer te uploaden. De gegevens die dan geüpload worden, zijn, per dag, voor maximaal 14 dagen:
- TEK;
- Datum waarop deze TEK gebruikt is (feitelijk iets ingewikkelder omdat een TEK korter dan 24 uur gebruikt kan zijn);
- Een risicoscore 1..8 (waarmee wordt aangegeven op welke datum(s) de smartphone-eigenaar vermoedelijk het meest besmettelijk was).

Deze gegevens hoeven niet allemaal en onmiddelijk op de downloadserver te worden gepubliceerd (bijv. de laatste TEK, "van vandaag" dus, kan een dag later worden gepubliceerd om de anonimiteit te helpen vergroten).

N.b. ik heb nergens aanwijzingen gevonden dat de uploadende app iets zou doen met via BLE ontvangen gegevens (in theorie zou de app bijv. geen TEK's hoeven te uploaden van dagen dat de smartphone geen risicovolle contacten heeft geregistreerd, maar door de onnauwkeurigheid van zowel de tijdmeting als het schatten van de afstand, kunnen andere smartphones op die dag wel contacten met de huidige smartphone hebben geregistreerd).

Download van GAEN data (naast configuratiegegevens) van de CoronaMelderServer
CoronaMelder apps die de server raadplegen kunnen vanuit gedownloade TEK's achterhalen welke RPI's daar (binnen bepaalde tijdsintervallen) bij hoorden en of die in de afgelopen 14 dagen zijn "gezien" (ontvangen via BLE). Zo ja, dan kan ook de bijbehorende metadata worden ontsleuteld (immers de daarvoor benodigde sleutel is afgeleid van TEK en RPI). Zodra de calibratiegegevens zijn ontsleuteld kan, in combinatie met de opgeslagen RSSI, ruwweg de afstand worden geschat. Samen met de risicofactor en hoeveel dagen geleden het contact was, bepaalt de app of de gebruiker moet worden gewaarschuwd en in welke mate.

Privacyrisico's als je positief getest wordt
Nb. zodra de metadata ontsleuteld is, kunnen de calibratiegegevens uitsluitsel geven over het merk en type smartphone (of het aantal mogelijkheden beperken) van de besmettelijke persoon. In elk geval nemen de privacy-risico's toe voor iemand die gegevens uit een Corona-app uploadt, ze worden immers op een publiek toegankelijke server gezet. In het geval van de Duitse en Belgische apps, indien het testesultaat daadwerkelijk naar de app wordt gestuurd, zou de verzender kunnen achterhalen om welke smartphone het gaat. Zie ook [3].

Effect van wijzigende RPI en TEK tijdens een 15+ minuten durend contact
Aanvankelijk vroeg ik mij af wat er gebeurt als ergens tijdens een iets meer dan 15 minuten durend contact het BLE MAC-adres, en dus de RPI, wijzigt (de kans hierop is zeer groot omdat ook dit ongeveer elke 15 minuten gebeurt). Ik vermoed nu dat dit probleem wordt opgelost doordat (meestal) dezelfde TEK wordt gebruikt, waardoor de app weet dat twee achtereenvolgende RPI's bij één contact horen. Als de TEK toevallig wijzigt tijdens een contact is dat vermoedelijk helaas pindakaas (omdat de app niet weet of twee verschillende TEK's afkomstig zijn van één smartphone).

Conclusie
Los van de in [1] en [2] genoemde risico's lijken mij dit soort apps nauwelijks in te breken op de privacy van gebruikers, en de in [2] genoemde aanvalsmogelijkheden lijken mij ook vooral theoretisch van aard. Zoals ik in [4] schrijf vind ik het risico dat deze app averechts werkt, veel groter.

[1] https://www.scss.tcd.ie/Doug.Leith/pubs/contact_tracing_app_traffic.pdf
[2] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/08/28/cryptographic-framework-and-back-end-security-evaluation/cryptographic-framework-and-back-end-security-evaluation.pdf
[3] https://security.nl/posting/676012
[4] https://security.nl/posting/676242
01-11-2020, 21:59 door Anoniem
18:23 door Erik van Straten - Bijgewerkt: Vandaag, 18:38:
N.b. ik heb nergens aanwijzingen gevonden dat de uploadende app iets zou doen met via BLE ontvangen gegevens
(in theorie zou de app bijv. geen TEK's hoeven te uploaden van dagen dat de smartphone geen risicovolle contacten heeft geregistreerd
, maar door de onnauwkeurigheid van zowel de tijdmeting als het schatten van de afstand, kunnen andere smartphones op die dag wel contacten met de huidige smartphone hebben geregistreerd).
Er is nog een andere reden.
Stel dat jij zonder het te weten besmettelijk bent, en met de TEK van vandaag worden versleutelde RPIs gegenereerd die jouw smartphone uitzendt. Ontvangers in jouw buurt ontvangen dus niet jouw TEKs maar daaruit afgeleide versleutelde RPIs. Dit is één-richtingsverkeer: BT staat in "baken-mode". Je krijgt dus geen bevestiging van ontvangst.
The beacon signal is a one-way discovery mechanism so the beacons are not aware of the phones,
only the phones are aware of the beacons
. https://locatify.com/blog/beacon-faq/.
Zo heeft jouw RPI-uitzendende telefoon dus geen enkele kennis over telefoons in jouw omgeving die de uitgezonden RPI hebben ontvangen.
Jouw telefoon heeft wél kennis van de RPIs die zijn uitgezonden door andere telefoons in jouw buurt.
Maar die RPIs zijn niet gerelateerd aan de op die dag geldende TEK in jouw telefoon, maar aan de TEK van de telefoon van de ander.
Conclusie: de laatste 14 TEKs (voor zover aanwezig) moeten bijna wel worden geupload, want als jij besmettelijk bent, kan jouw smartphone niet goed weten of jij wel of niet op een bepaalde dag iemand kan hebben besmet.
Jouw smartphone ontvangt weliswaar RPIs van andere smartphones als ze bij je in de buurt komen.
Maar jouw smartphone heeft een probleem met bepalen of het nog wel om dezelfde smartphone gaat in geval zo'n RPI na enkele minuten weer wijzigt. De "eerste encounter" kan immers net een paar minuten zijn voordat die RPI weer verandert.

Wat misschien wel kan is een TEK niet uploaden als er die dag helemaal geen versleutelde RPIs van andere toestellen zijn ontvangen. Maar anders zijn er al snel weer ingewikkeldere conditionele algoritmes nodig om te bepalen of een TEK genegeerd mag worden.

Vraag:
Weet jij of de app ook waarschuwt als je enkele malen op een dag een paar minuten bij een besmet persoon bent geweest? Want in feite maakt het toch niet zoveel uit of je meer dan 15 minuten achter elkaar of meer dan 5 maal 3 minuten verspreid over de dag vervaarlijk dicht bij een besmet persoon bent geweest?
02-11-2020, 01:31 door Anoniem
Beste Erik,

Even ingaande op je conclusie, die een enorme hiaat bevat betreffende risico's voor privacy van mensen / gebruikers.
Ik beperk me hierbij gemakshalve even tot bronnen die je verschaft.
Het onderstaande is denk ik een belangrijke aanvulling op hetgeen je zelf al aankaart.

Qua privacy is bron 1 vrij veel mening op basis van analyse, weinig validatie.
Dat kan op geen enkele manier een substantiële maatstaf zijn om op af te gaan.
In "B. Connections to android.googleapis.com/checkin" meldt het artikel dat cookies, IMEI, SIM serial number, WiFi MAC address, user email address (<...>@gmail.com).
These are all long-lived hardware identi- fiers that do not change between reinstalls of the app or even factory reset of the handset.
Je weet als het goed heel goed dat via cross-referencing technieken via computer clusters identiteiten van mensen heel makkelijk in 10 minuten ontmaskerd worden. Dat gebeurt voortdurend en is dus geen kwestie van futuristisch uitzonderlijke kwestie.
De set aan informatie die al aan een toestel hangt en in de praktijk toegevoegd door ad-kartels van Nederlands die zich via smartphone op internet begeven wordt aan de lopende band aangezuiverd.
Als je privacy inbreuk-mogelijkheden vanuit ketens en geclusterde-informatie ook maar enigszins kent weet je dat bron 1 dus juist een mega bevestiging is dat de privacy inbreuken massaal ontstaan en via gebruik van de App juist NOG verder worden bevorderd / vergemakkelijkt.


Er moet vertrouwen bestaan in die kwaliteit. De minister heeft op de vele vragen die er zijn, aangegeven dat er wat privacy betreft geen twijfel bestaat, dat die waterdicht is en dat daar niets mee aan de hand is. Velen, maar zeker ook wij, hebben gevraagd naar de afhankelijkheid van Apple en Google. Daarop heeft de minister gezegd: helemaal geen probleem, wij hebben beide bedrijven onder controle, er kan niks misgaan.

Meerdere ontwikkelaars en analytici die dit traject hebben gevolgd hebben hun vertrouwen voor de app ingetrokken.
Daarover is in serieuze publicaties en dedicated radio programma's voldoende terug te vinden.
Derhalve is het volgende statement van de minister echt een half-bakken verklaring.
Het ontwerpen en ontwikkelen volgens de meest strenge privacy- en veiligheidseisen is eigenlijk al de standaardaanpak, maar zo met open source en het betrekken van critici in een bouwteam om tot een zo goed mogelijk product te komen, is wel nieuw.

Een spreekwoordelijk "kalf" trek je niet uit de sloot als je besluit dat het eerst kan gaan verdrinken en daarbij gaat monitoren of dat gebeurt.
Dus ik heb toegezegd aan de Tweede Kamer om met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken deze aanpak te evalueren en om te kijken of dit daadwerkelijk tot de standaard zou kunnen worden verheven.

Ja, voor privacy bescherming is zeker geen recht toe instrumentarium. Maar dat weten juristen, dat wisten eerste kamer leden ook al.
De volgende passage is slechts een herbevestiging van die wetenschap.
e moet je altijd willen wapenen tegen oneigenlijk gebruik. Maar als er evident voor een privacyschending een overtreding van de wet nodig is, dan is het toch wel heel moeilijk om je daartegen te wapenen. Dus als je wederrechtelijk codes verkrijgt die je vervolgens invoert ... Tja, dat mag gewoon niet, dus dat is al verboden. Ik zou dus niet weten hoe ik dat nog verder moest verbieden of zo.[/quote

De volgende passage wijst op een keten-uitwisseling van informatie die langs gebruik van de app tot stand komt.
Dan moet de minister zich natuurlijk juist helemaal niet beperken tot slechts verantwoording van privacy en de bescherming ervan door sec de app.
Die moet de minister natuurlijk voor het gehele stelsel verantwoorden.
De minister probeert hier bewust eerste kamer leden te laten indutten door zich hiertoe te beperken, of hij heeft z'n huiswerk volstrekt niet volledig gedaan alvorens hij de eerste kamer toesprak!
Daar is de app niet voor bedoeld, want als hij dat wel zou doen, zouden we niet meer voldoen aan al onze privacyvereisten. Dan zou u waarschijnlijk helemaal niet enthousiast zijn over de app. Dus dit is gewoon de consequentie van privacy by design. Daarom worden vanuit de CoronaMelder door de GGD geen gegevens gedeeld met huisartsen. Dat kan namelijk niet.


Het is haast een gotspe dat de minister zich in dit vergevorderde wetgevende stadium nog bedient van vleierij qua privacy beeldvorming. Heeft deze minister als voormalig leraar het besef van de geschiedenis Roemeens dictator Ceausescu soms afgelegd?
Denkt hij impliciet / nadrukkelijk werkelijk dat Roemenen minder privacy voorkeuren hebben qua privacy beminning dan Nederlanders?
Dus stond de minister bij wetgeving qua privacy zeker zichzelf een potje op te hemelen met mooie beeldvorming.
Tot nu toe zijn er meer Nederlanders bij wie de kwartjes qua Edward Snowden-lessen nog lang niet gevallen zijn.
Dat is toch echt een voor-fase voordat je over heel Nederland qua privacy minnendheid kan gaan praten.
wel met een schuin oog naar Duitsland. Daar is het inmiddels gelukt om boven de 20% te komen. Dat zou ons toch ook moeten lukken, gegeven het feit dat dat toch vaak het land is waarmee wij ons het makkelijkst laten vergelijken, ook qua privacyminnendheid.

Privacy waarborgen is een geheel dat niet alleen in een flits opgaat maar juist ook na een flits-moment overeind moet zijn wil je grote woorden privacy borging met strenge eisen / volgens hoge standaarden serieus kunnen toe-eigenen.
Dat betekent dus ten principale dat het niet alleen om privacy op moment "NU" gaat, ook de gehele tijd die daarop volgt.
In die zin is de minister behoorlijk kort door de bocht door zich tot "NU" te beperken. Bovendien legt hij eerste kamerleden uit dat die zich waarschijnlijk heel gelukkig zullen prijzen.
Dat is zeer paternalistische praat, tevens enorm holle praat, de substantie qua privacy waarborgen is feitelijk dus nihil.
Als u vraagt wie er gisteren in de kerk zat en een melding heeft gedaan omdat hij de app gebruikt en daadwerkelijk besmet is geraakt, dan denk ik dat u gelukkig bent nu ik op die vraag geen antwoord kan geven. Anders zouden wij niet helemaal hebben voldaan aan de privacy-eisen.

Als je als minister nou werkelijk probeert je verhaal overtuigend te brengen dan zou je juist een bewering verwachten "laten we er maar van uit gaan dat dat grotendeels niet het geval is". Nu spreekt hij zijn eigen verklaring tegen dat de leeftijden van gebruikers überhaupt door niemand te achterhalen zijn.
Er is ervaring opgedaan. Vanwege de privacyregels weten we niet wie de app heeft gebruikt en of er ook scholieren tussen zaten die er ervaring mee hebben opgedaan. Laten wij er maar van uitgaan van wel.

Lege belofte, de minister zal de facto als dit toch gebeurt wel een blaar voelen maar hij heeft fysiek zero skin in the game.
Het falen van zijn voortraject bij de apps, zijn toch tekortschietende oriëntatie vooraf en het selectief shoppen qua onderbouwing van de wet met het trage leer-effect zijn symptomen van dat de minister de pijn niet voelt, ook al zal hij wel degelijk beweren dat hij enorm begaan is met de mensen die van alles moeten ondergaan. Hij is als een beurs-handelaar die met compartimentalized debt gaat gokken terwijl de onderliggende debt-nemers de pijn leiden.

De minister gokt de facto op situaties die hij duidelijk niet doorziet / kan overzien alsof het enkel een kwestie is of er een up-side kan optreden, terwijl de down-side hem niet/maar beperkt toehoort. Die verkoopt hij alsof hij een betrouwbare dsb-hypotheek aan de man brengt.
Maar ik wil niet het risico lopen dat iets over mijn gezondheid op straat komt te liggen. Beseft u dat verschil?
Minister De Jonge:
Jazeker. Maar er kan niets over uw gezondheid op straat komen te liggen, althans niet bij het gebruik van deze app.
De heer Van Pareren (FvD):
U garandeert hiermee dus eigenlijk dat het volstrekt onmogelijk is dat persoonlijke gezondheidsgegevens bij verkeerde mensen komen.

Hierbij uit de minister een verwachting dat de privacy alsnog zal blijken tekort te schieten. Volstrekt logisch, want hij is er al op gewezen dat hij zijn zaken niet op orde heeft. Hij moet zich, volgens zijn de minister van Justitie die de wetgeving rond de AVG optuigde, niet enkel beperken tot wat de AP aanreikt.
De vraag is dus, hoe heeft hij de vingerwijzingen van de consument geborgd?
Idem, vanuit Privacy First en andere NGO's?
Wat is als gevolg daarvan eventueel uit de App en het stelsel eromheen gesloopt?
Waar is door de minister geverifieerd en gevalideerd dat die elementen niet alsnog op andere wijze in functionele zin de privacy alsnog doorbreekt?
De nadere informatie heeft de AP niet diepgaand beoordeeld — dat is ook de gebruikelijke gang van zaken — omdat de stelling van de AP is dat het de taak van de bewindspersoon in kwestie is om te zorgen dat je aan de eisen van de AVG voldoet: "Ik heb advies gegeven over wat je daarin moet doen en dat heb je gewoon op te volgen". Op een later moment kunnen zij ambtshalve, zelfs zelfstandig, besluiten om dat wel diepgaand te beoordelen. Ik heb zomaar de indruk dat als men ook maar enigszins zorgen of aarzelingen zou hebben bij deze app, men dat wel zou doen.

Met betrekking tot de crypto strategie (bron 2) heeft de minister van Justitie al verklaard dat elke minister er letterlijk vooraf van uit moet gaan dat ook encrypted informatie ontcijferd wordt / kan worden en dat daar legio voorbeelden van zijn.
Tot en met het noemen van technieken als SHA-256, hetgeen voor een minister van Justitie wel tekenend is binnen de context van diens uitspraak.

Misschien is je primaire punt dat je vooral veel aanleidingen ziet dat de app averechts werkt.
Maar dat kan dan toch ook enkel INCLUSIEF nadelig qua privacy in plaats van "nauwelijks inbreken op privacy" zijn.
Want ten eerste zijn oook minimale inbreuken in het geval van een App die averechts werkt logischerwijs onbestaanbaar.
Ten tweede kunnen die inbreuken aantoonbaar niet als "minimaal" worden voorgehouden.
Daarvoor moet de minister om te beginnen meer huiswerk doen dan dat hij recent heeft getoond.
02-11-2020, 10:54 door Erik van Straten
Door Anoniem: Conclusie: de laatste 14 TEKs (voor zover aanwezig) moeten bijna wel worden geupload, want als jij besmettelijk bent, kan jouw smartphone niet goed weten of jij wel of niet op een bepaalde dag iemand kan hebben besmet.
Maar dat schrijf ik toch ook? (Onder het kopje "Data die een positief getest persoon uploadt ...")

Het stuk achter "Nb. ..." onder dat kopje schreef ik i.v.m. een reactie van Anoniem in https://security.nl/posting/676047 en mijn reactie daarop in https://security.nl/posting/676120 (achter "Nee!"). M.a.w. ik ga er nog steeds vanuit dat bij upload (naar de server na positieve PCR-test) er uitsluitend gebruik gemaakt wordt van gegevens die nodig waren voor het via BLE zenden vanaf de smartphone; evt. ontvangen data wordt hoogstwaarschijnlijk genegeerd.

Door Anoniem: Vraag:
Weet jij of de app ook waarschuwt als je enkele malen op een dag een paar minuten bij een besmet persoon bent geweest? Want in feite maakt het toch niet zoveel uit of je meer dan 15 minuten achter elkaar of meer dan 5 maal 3 minuten verspreid over de dag vervaarlijk dicht bij een besmet persoon bent geweest?
Dat lijkt mij niet onmogelijk. Probleem: de GAEN API zet de BLE ontvanger, naar verluidt, maar één keer in de 2,5 tot 4 minuten kortstondig aan. Daarbij wordt dus al de aanname gedaan dat, tussen twee "metingen", de smartphones niet of nauwelijks van hun plaats zijn geweest.

In de presentatie over de resultaten van de veldtest door defensie in Vught wordt hiervoor gewaarschuwd. Uit de adviespagina in https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5ca0984a-bae9-4282-8e04-d2ee481b5bc0&title=COVID-19%20Notificatie%20APP.pdf:
- Pas op met het ‘optellen’ van een aantal korte signalen tot één langer signaal, of een aantal zwakke signalen tot één sterk signaal, hierdoor worden terloopse contacten (voorbijgangers e.d.) of contacten op grotere afstand onterecht genotificeerd
Ik heb geen idee hoe CoronaMelder hier nu mee omgaat.
02-11-2020, 11:37 door Erik van Straten
@Anoniem, vandaag (2 nov.) 01:31: ik proef uit jouw bijdrage dat je vindt dat ik de privacy-risico's onderschat (maar misschien begrijp ik je verkeerd).

Ervan uitgaande dat ik jou goed begrijp: ik heb geen idee of Google data uit hun GAEN API gebruikt om Android-gebruikers nog meer te profileren. Ook weet ik niet hoe interessant dat voor Google kan zijn als inkomstenbron. Dat de GAEN API niet werkt op oudere smartphones komt ook Apple goed uit: voor sommigen kan dit aanleiding zijn om een nieuwe smartphone te kopen. Dat lijkt mij een belangrijker drijfveer dan nog meer data verzamelen (alhoewel Google en Apple, zeker als zij gegevens uitwisselen, kunnen weten wie bij wie in de buurt komt).

M.b.t. de overheid: via het afnemen van PCR-tests en BCO kan zij zeer veel te weten komen over burgers, veel meer dan via een app als CoronaMelder. De voorgestelde 30-dagen mobiel-tracking door telco's vind ik een gigantisch veel groter privacy-risico waarbij je geen keuze hebt of je hierin wilt participeren (zie o.a. mijn reactie in https://www.security.nl/posting/675834/OMT+betreurt+gebruik+Google-data%2C+wil+toegang+tot+telefoongegevens#posting675868). Immers, praatpalen langs de snelwegen zijn verwijderd omdat elke automobilist wel een mobiele telefoon zal hebben. En telefooncellen zie ik ook niet meer.

Mijn zorgen gaan echt vooral uit naar dat CoronaMelder nauwelijks bijdraagt aan het bestrijden van de SARS-Cov-2 epidemie. Belangrijker nog, "dankzij" het gebrek aan overheidsinformatie dat de app na verreweg de meeste ontmoetingen met besmettelijke personen, niet of te laat daarvoor waarschuwt, kunnen (en, ongetwijfeld door mij, zullen) mensen er een vals gevoel van veiligheid door krijgen. En zich dus onverantwoordelijk gaan gedragen. Privacy is dan mijn minste zorg.
02-11-2020, 17:38 door Anoniem
@ Erik van Straten 11:37 uur,

Ik denk dat omtrent de privacy in beginsel sowieso niet enkel gaat om privacy risico's.
Privacy is zoals mogelijk bekend een breder iets dan enkel de term van SLA's, een onderwerp van de AP of gemiddelde minister toespraken.
Privacy gaat dan ook om meer dan risico's op dat privacy doorbroken wordt.
Het gaat om meer dan een thema waarop je analyses loslaat.
Privacy begint al bij eerbiedigen.
Al staat begrip van privacy als iets dat je eerbiedigt, al helemaal omtrent dingen die je vanuit of met de overheid of vanuit een taak- of maatschappelijk nut met de overheid kortsluit, niet altijd even goed op het netvlies in vluchtige gesprekken.
Vervolgens gaat privacy erover dat we met elkaar afspraken dat de overheid bemoeienissen ingedamd horen te blijven.
En dat op alle terreinen waar iemands privacy bij kan komen kijken aldus Grapperhaus.
Veel komt daarbij voor de overheid aan op inlevingsvermogen maar ook om een lelijk woord als organisatie sensitiviteit.
Wat eigenlijk draait om niet blind en dwarsig je zin doorvoeren, al dan niet door een ander daar achteraf pas over in te lichten.

Dus gaat privacy onder andere erover dat een overheid niet ook beetje bij beetje het kleed onder iemands voet wegtrekt.
"Het gaat om meer dan privacy moet je doen" zoals minister Grapperhaus dat zelf uitlegde.
Het gaat volgens Grapperhaus ook erom dat je gebruiken en onbeschreven implicaties van het wederzijds eerbiedigen van elkaars privacy als burgers snapt en je daarbij weet dat je niet over die lijn gaat, of zelfs te dicht daarbij in de buurt komt aldus Grapperhaus zelve.
Maar het is niet enkel een gebod, inspanning- of resultaat-verplichting voor overheden en nutsbedrijven.
Het is ook een belangrijk gegeven binnen bedrijfsleven, waar HRM vaak meer ervan intern mee bezig is dan de rest van een organisatie.

Desondanks beloofde Grapperhaus dat indien daar aanleiding toe is, waar we feitelijk nu op stuiten, dat los van de bestaande interne resultaat verplichtingen en AP bemoeienissen, binnen overheden de boel extra op privacy doorgelicht wordt.
Puur omdat Grapperhaus had gemerkt dat het begrip privacy in volle omvang nog niet erg leefde binnen de overheid.

Heb je binnen het geheel van geschreven en ongeschreven rechts-regels rondom privacy dan toch even specifiek over de zogeheten risico-aspecten, dan gaat het er in beginsel om dat je dat dan ook vooraf bekijkt en doorziet voordat je steekhoudend een inschatting van de mate of ernst kan afgeven.
Anders blijft het een vrij lege huls of "vinkjes zetten op lijstjes" en langslopen van voorgekauwde stappen plannen.
En dat is nadrukkelijk niet waar privacy om gaat, aldus Grapperhaus.

Wat betreft verdient privacy in relatie tot apps en de plannen van de leerling van Grapperhaus natuurlijk alsnog zeker extra vooraf.
Zeker als je kijkt wat minister de Jonge er zelf over zegt en beweert, dan heeft ie niet echt goed naar de lessen van zijn leermeester geluisterd.

Tot slot,
het is echt zorgelijk te moeten vaststellen dat iemand die naast minister ook nog eens lijsttrekker van het CDA is dat die privacy dus allesbehalve verinnerlijkt heeft.
Dat blijkt wel door de toelichting die hij dus vorige week gaf en daarbij privacy hoofdzakelijk als iets begrensds als checks en ontwerp-aanpak voor apps ziet.
Mogelijk vindt hij het een irritante sta in de weg voor al zijn wensen en ideeën, maar daar kan ik slechts naar gissen.
Hopelijk dat privacy in elk geval dan ook een betere beschouwing krijgt dan tot op heden.
Daarbij zal Hugo de Jonge niet langer privacy hoofdzakelijk als enkelzijdig comply & explain hoofdstuk moeten behandelen in zijn debatten maar daar met een betere mindset mee om moeten gaan.
02-11-2020, 20:05 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 02-11-2020, 20:07
@Anoniem vandaag 17:37: voor mij is privacy omgekeerd evenredig met het risico dat er misbruik wordt gemaakt van gegevens van en/of over mij, in mijn nadeel of van mijn naasten.

En dan bedoel ik natuurlijk niet dat ik bezwaar maak tegen een flitser die mijn auto inclusief identificerend kenteken fotografeert als ik te hard of door rood rijd, dan overtreed ik immers zelf de democratisch overeengekomen regels (of ik die nou terecht vind of niet). Dat snelwegen vol met camera's hangen die mijn bewegingen registreren terwijl ik mij aan de regels houd, vind ik al een heel ander verhaal.

M.i. goed vergelijkbaar, Anoniem van gisteren 07:07 beschreef in https://www.security.nl/posting/676193/Belangrijkste+security+skill#posting676207 een belangrijke security skill:
Het vermogen om niet alleen maar te denken in termen van wat een systeem allemaal voor nuttigs moet doen maar juist te denken aan wat het vooral niet moet doen (en bij elk securityprobleem doet een systeem iets wat niet de bedoeling is - en met "systeem" bedoel ik niet alleen de techniek, maar ook de organisatie en de mensen die daar deel van uitmaken).
[...]

Vergelijkbaar: te veel mensen zien alleen maar de voordelen van grote dataverzamelingen en sluiten misbruik uit of denken daar überhaupt niet over na.

Maar nogmaals, niemand mag jou dwingen CoronaMelder te installeren. Als je toch al met een Android of Apple smartphone rondloopt (vooral als daarop allerlei tracking aan staat en er vage apps zijn geïnstalleerd) lijkt CoronaMelder mij geen grote inbreuk op de privacy. Maar misschien onderschat ik dat.
03-11-2020, 01:17 door Anoniem
@ Erik van Straten, 20:05 uur:


En dan bedoel ik natuurlijk niet dat ik bezwaar maak tegen een flitser die mijn auto inclusief identificerend kenteken fotografeert als ik te hard of door rood rijd, dan overtreed ik immers zelf de democratisch overeengekomen regels (of ik die nou terecht vind of niet). Dat snelwegen vol met camera's hangen die mijn bewegingen registreren terwijl ik mij aan de regels houd, vind ik al een heel ander verhaal.
Dit is een typisch voorbeeld op vlak van het zogenaamde strafrecht en overtredingen daarvan door een burger.
Ook daarbij gelden privacy regels waar een politie, justitie, een vermeende overtreder maar ook andere instanties - zoals advocaten - mee te maken hebben.

Zonder voor dat zij-pad van strafrecht uitputtend te beschrijven waar privacy daar allemaal ook een rol speelt,
allen zijn geboden zich aan de privacy regels - geschreven en ongeschreven te houden.

voor mij is privacy omgekeerd evenredig met het risico dat er misbruik wordt gemaakt van gegevens van en/of over mij, in mijn nadeel of van mijn naasten.
Dat zou je als opvatting dus feitelijk moeten bijstellen.
Misbruik maken is immers voor velerlei manieren uitlegbaar / op te vatten.
Ook is het logisch als je in je opvatting over privacy en "misbruik maken" nader onderscheid toepast tussen kans & effect.
Kijk je naar omvang ervan dan moet je zeker bij privacy en handelen die daar aan raken de typische distributie / spreiding van kans en effect meenemen.
Die verschilt namelijk logischerwijs per handeling.
Langs die route krijg je op macro-niveau namelijk een logische verfijning slag.
(Bepaalde kansen kunnen trouwens typisch een gelijke kans-verdeling hebben en een "gemiddeld" effect of juist een andere effect-verdeling.)

Qua functie beschouwing, zoals ik 'm uit jouw omschrijving over privacy als risico afleid, zou volgen dat een kans op misbruik als functie omgekeerd evenredig is aan de mogelijkheid dat er door iemand misbruik van wordt gemaakt.
Alleen maakt het voor de risico omschrijving essentieel wel uit wie de misbruiker dan zou zijn en waar dat dan uit bestaat.
Is het of een overtreder, een politie agent, een verzekering adviseur of iemand anders?

Daaruit zou dan als logische mogelijkheid volgen;
Des te verstrekkender de misbruik kan zijn, des te kleiner privacy een risico zou zijn?
Als ik je idee zo goed weergeef, dan lijkt mij dat een volledig omgekeerde duiding van wat privacy juist is en tevens een mis-duiding van privacy als risico.

Ik vrees dat er mogelijk onlogische en te grote inconsistenties uit je beschouwing van privacy en privacy als een risico kunnen volgen.

Tegelijk maakt voor beoordeling van kans op privacy inbreuken de aard waarop met de iemands privacy wordt omgesprongen feitelijk niet eens alles uit.
Dat wil zeggen of iemand misbruik of gebruik maakt van die kans wijst op de aard van de inbreuk pleging.
Maar het feit dat iemand oneigenlijk al toegang kan hebben tot iemands privacy en die mogelijk toepast is al een inbreuk op iemands privacy.
Oneigenlijk wil hierbij zeggen, zonder dat dat in domein van openbaar bestuur hoort bij de functie en taak uitoefening.
In private domein luistert het eigenlijk zelfs nog secuurder.
Ook gaat het om het vertrouwen dat iemand mag hebben dat diens privacy gewaarborgd blijft.

Over de relevantie van het karakter / aard van privacy nog het volgende;
ik merk gemakshalve op dat het verhandelen van iemands indentiteit - zoals diverse web ad bedrijven zoals trust-one en anderen doen, feitelijk juridisch een overtreding van iemands privacy rechten.
Je mag in de EU iemands identiteit en wat daar digitaal bij hoort niet overdragen aan een ander.
De data over mensen is van burgers zelf!

Over het karakter / aard van privacy als eenieders recht het volgende;
Dat brengt met zich mee dat zo'n primair recht zeker niet overdraagbaar is.
Iemand kan er juridisch dus ook geen afstand van doen.
Een overeenkomst of poging daartoe is daardoor bij voorbaat van rechtswege ongeldig.
Een derde partij kan zich bijvoorbeeld al helemaal niet, zonder een dwaling te begaan, stellen dat er sprake is van een rechtmatig handelen door die derde partij als het zelfs gaat om het verhandelen van iemands identiteit.

Een SLA of cookie voorwaarden accepteren bij website bezoek is in die zin zo'n oneigenlijke smoes.
Die proberen ze toch te benutten voor iets dat feitelijk een overtreding van andermans niet overdraagbare privacy rechten is.
Het betreft namelijk het aftroggelen van data van de mensen zelf, zoals die web ad bedrijven doen.
Die web ad bedrijven bieden met "diensten" vervolgens aan om een vorm van geheel of gedeeltelijke (afgeleide) digitale identiteit overdragen aan derden.
En dan ook nog eens denken en doen als derde partij dat je legaal geld kunt verdienen aan het begaan van de privacy overtredingen!
Voor de duidelijkheid, iemands rechten kan een private partij niet aftroggelen of via juridische toestemming inbreuken op plegen zonder dat daarbij sprake is van onrechtmatig handelen.

https://www.security.nl/posting/676193/Belangrijkste+security+skill#posting676207 een belangrijke security skill:
Het vermogen om niet alleen maar te denken in termen van wat een systeem allemaal voor nuttigs moet doen maar juist te denken aan wat het vooral niet moet doen (en bij elk securityprobleem doet een systeem iets wat niet de bedoeling is - en met "systeem" bedoel ik niet alleen de techniek, maar ook de organisatie en de mensen die daar deel van uitmaken).
Analoog aan deze security duiding ging Hugo de Jonge dus in de eerste kamer qua verantwoording van het brede begrip privacy duidelijk heel erg mis. Onderliggend was zijn duiding van privacy ook duidelijk niet on par.
Hij werd daar trouwens zeker niet goed bij in de wedstrijd geholpen door de Raad van State.
Misschien dat die het richting de minister omwille van de praktische kant ervan - hetgeen in beginsel duidelijk de dominante factor was voor de acties van de minister - gewoon hem maar in de waan liet en hem z'n praktische regeling als uitglijer liet "begaan".
Zie alleen al de passages van Anoniem, 01:31 uur.
Dergelijke hiaten was de raad van State als professionele bij het land betrokken orgaan natuurlijk ook al wel opgevallen.
Maar ze hielden zich muis stil.

Opvallend is verder dat technisch inhoudelijk op dit forum nog behoorlijk wat op dit topic uitgeplozen en nageplozen wordt.
Dat maakt dat het hele plaatje van op welke punten de app nog meer aan privacy kan raken nog niet eens inzichtelijk / rond is.
En deze inspanningen overstijgen natuurlijk ook het niveau van een doorsnee app gebruik.
De minister kan de zaak niet afdoen met een verwachting dat iedereen zich in dergelijke professionele materie verdiept.
Zoiets geeft duidelijk te denken over Hugo de Jonge zijn uitwerking en diens eigen idee in het kunnen doorzien van zijn CoronaMelder en een betrouwbare werking daarbij.
Dat schiet ernstig tekort.
03-11-2020, 08:47 door Erik van Straten
CORRECTIE: op 01-11-2020, 18:23 schreef ik:
RPI en versleutelde metadata (calibratiegegevens BLE zender) 4x per seconde geboadcast via BLE
[...]
Ongeveer 4x per seconde verzendt zo'n smartphone een datapakketje via BLE met daarin de actuele RPI en, versleuteld met de TEK, calibratiegegevens [...]
Dit moet zijn:
RPI en versleutelde metadata (calibratiegegevens BLE zender) 4x per seconde geboadcast via BLE
[...]
Ongeveer 4x per seconde verzendt zo'n smartphone een datapakketje via BLE met daarin de actuele RPI en, versleuteld met een (symmetrische) encryptie- en decryptiesleutel die is afgeleid van de TEK in combinatie met de huidige RPI, calibratiegegevens [...]

Onder het kopje "Nog zonder TEK geen kennis van (potentieel smartphone merk+type identificerende) zendercalibratiegegevens" verderop heb ik dat wel goed verwoord.
03-11-2020, 10:43 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 03-11-2020, 11:02
Door Anoniem: [...]
Door Erik van Straten: voor mij is privacy omgekeerd evenredig met het risico dat er misbruik wordt gemaakt van gegevens van en/of over mij, in mijn nadeel of van mijn naasten.
Als ik je idee zo goed weergeef, dan lijkt mij dat een volledig omgekeerde duiding van wat privacy juist is en tevens een mis-duiding van privacy als risico.
Ik schrijf toch juist omgekeerd evenredig? Hoe groter de kans x impact van misbruik, hoe minder privacy ik heb.

Ik wil in deze draad niet verder ingaan op de privacy-aspecten van CoronaMelder (want die zijn m.i. nauwelijks een issue) en zeker niet privacy in het algemeen. Het onderwerp is volksverlakkerij i.r.t. het prestigeproject CoronaMelder van Hugo de Jonge en Ron Roozendaal. Een beetje daarvan afwijken kan best, maar privacy algemeen gaat te ver.

Aanvulling: ik ben een nieuwe draad gestart in https://www.security.nl/posting/676448/privacy+%3D+1_%28misbruik+risico%29 getiteld privacy = 1/(misbruik risico) waar je desgewenst verder over dit topic kunt bijdragen.
04-11-2020, 23:04 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 04-11-2020, 23:05
Voor geïnteresseerden: volgens https://www.coronamelder.nl/ is CoronaMelder t/m 3 november 3.847.591 keer gedownload (er staat dat zoveel mensen de app hebben gedownload, maar dat is waarschijnlijk weer een leugen - want bij problemen met de app luidt het advies soms "verwijderen en opnieuw downloaden"). Los daarvan zijn er mensen die problemem blijven houden, waarbij de app helemaal niet werkt of die Bluetooth en (op Android) location services niet aanzetten. Het aantal actieve gebruikers zal dan ook kleiner zijn dan het aantal downloads. Daarom schat ik het aantal actieve gebruikers op hooguit 20% van de Nederlandse bevolking.

Ik schat dat de afgelopen 6 dagen (29 okt t/m 3 nov) ca. 10% van de positief geteste personen gegevens uit de CoronaMelder-app op hun smartphone hebben geüpload.

D.w.z. voor 1 tot hooguit 14 dagen, per dag: 1 TEK, de bijbehorende datum en risicoscore.

Hoe heb ik dat bepaald: vanochtend om 01:50 (lokale tijd) en om 07:38 heb ik de CSV files voor NL gedownload vanaf https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/. In die laatste file (met data van naar verluidt 20201104-042408 UTC) stonden al 16 TEK's vermeld voor vandaag (4 nov, da's best vroeg), en dus waren vermoedelijk ook de TEK's van de dagen daarvoor opgehoogd. Dus ga ik uit van de eerste file, met data van naar verluidt 20201104-002152 UTC.

Als ik daaruit oudere data weggooi, hou ik over:
Country,Date,TEKs,Cases
nl,2020-10-12,4409,6394
nl,2020-10-13,4930,6850
nl,2020-10-14,5397,7453
nl,2020-10-15,5845,7349
nl,2020-10-16,6341,7857
nl,2020-10-17,6739,8022
nl,2020-10-18,7298,8149
nl,2020-10-19,7891,8233
nl,2020-10-20,8233,8014
nl,2020-10-21,8374,8194
nl,2020-10-22,8853,8796
nl,2020-10-23,7932,9310
nl,2020-10-24,7912,10029
nl,2020-10-25,7677,8683
nl,2020-10-26,7419,10237
nl,2020-10-27,7029,10365
nl,2020-10-28,6381,10321
nl,2020-10-29,5723,8156
nl,2020-10-30,4735,10318
nl,2020-10-31,3666,11172
nl,2020-11-01,2514,9839
nl,2020-11-02,1520,8711
nl,2020-11-03,516,8312

Vervolgens maak ik die data op als volgt:
Dag Datum #TEKs Delta #JHU JHUsum %TJS
----------------------------------------------------
23 2020-10-12 4409 6394
22 2020-10-13 4930 6850
21 2020-10-14 5397 7453
20 2020-10-15 5845 7349
19 2020-10-16 6341 7857
18 2020-10-17 6739 8022
17 2020-10-18 7298 8149
16 2020-10-19 7891 8233
15 2020-10-20 8233 8014 140457 5,9%
----------------------------------------------------
14 2020-10-21 8374 8194 132443 6,3%
-479
13 2020-10-22 8853 8796 124249 7,1%
921
12 2020-10-23 7932 9310 115453 6,9%
20
11 2020-10-24 7912 10029 106143 7,5%
235
10 2020-10-25 7677 8683 96114 8,0%
258
9 2020-10-26 7419 10237 87431 8,5%
390
8 2020-10-27 7029 10365 77194 9,1%
648
7 2020-10-28 6381 10321 66829 9,5%
658
6 2020-10-29 5723 8156 56508 10,1%
988
5 2020-10-30 4735 10318 48352 9,8%
1069
4 2020-10-31 3666 11172 38034 9,6%
1152
3 2020-11-01 2514 9839 26862 9,4%
994
2 2020-11-02 1520 8711 17023 8,9%
1004
1 2020-11-03 516 8312 8312 6,2%
----------------------------------------------------
De linker kolom bevat het dagnummer terugtellend vanaf 3 november (ik begin niet met 0 maar met 1 omdat data van die dag meetelt). In de kolom daarna volgt de datum uit de CSV-file, en de kolom daarna bevat het aantal TEK's op dit moment op de server voor die datum (ook dit komt uit de file).

De volgende kolom, "Delta", bevat het verschil in TEK's tussen de huidige en de vorige dag. Ik doe daar verder niks mee, maar dit geeft wel een idee van waar (in de tijd) de grootste wijzigingen plaatsvinden. Het verschil tussen 1 en 2 november zou wel een kleiner kunnen zijn omdat er op zondag mogelijk minder uitslagen bekend worden gemaakt (maar dit is een gok).

De kolom "#JHU" bevat het aantal positief geteste Nederlanders volgens de New Yorkse John Hopkins university (ook dit komt uit de CSV-file, als "cases"). Nb. dit aantal is vaak lager dan de cijfers van het RIVM; vooral als je na een paar dagen kijkt zijn die lastste cijfers vaak naar boven bijgesteld. Daardoor is het door mij berekende hoogste percentage van 10,1% waarschijnlijk aan de hoge kant.

De kolom "JHUsum" bevat cumulatief, beginnend met dag 1, het aantal positief geteste mensen in het aantal dagen. Dit is namelijk precies wat er al met die TEK's is gebeurd.

In de laatste kolom, "%TJS", staat het resultaat van 100% x ( #TEKs / JHUsum).

Er worden per persoon hooguit voor 14 dagen TEK's geüpload, maar vaak minder. Door de lange doorlooptijden bij testen vindt de upload kennelijk gemiddeld pas na 6 dagen plaats, want daar zie ik momenteel het hoogste percentage. Nb. daarna neemt het percentage weer af omdat er meestal voor aanzienlijk minder dan 14 dagen TEK's worden geüpload.

Vergelijkbaar met het grafiekje onder het kopje "Häufigkeit der Tage ..." in https://www.experimental.bfs.admin.ch/expstat/de/home/innovative-methoden/swisscovid-app-monitoring.html vindt de upload van de meeste TEK's dus pas na een dag of 4 plaats. Nb. in dat grafiekje kun je op een verticaal balkje klikken om het percentage te zien, en je kunt de slider eronder bewegen. In Zwitserland wordt er in het weekend nagenoeg niet getest, waardoor je in de grafieken erboven wekelijks terugkerende dalen ziet. Het bedoelde (grijze) grafiekje is kennelijk steeds ern gemiddelde over de afgelopen week (terugkijkend vanaf de dag waar de slider naar wijst).

Overigens bestaat de kans dat er een tijdverschil zit tussen de enerzijds de datum van de TEK's en anderzijds het aantal positief geteste personen door vertragingen bij de publicatie van die laatste. Uit https://nos.nl/artikel/2354367-wat-is-er-aan-de-hand-met-de-coronacijfers-niks-structureels-zegt-ggd.html:
[...]
Dan is er ook nog sprake van een structurele vertraging. Gemiddeld zit er volgens het RIVM bijna drie dagen tussen het moment dat iemand een test doet en het moment dat het RIVM melding maakt van de positieve test.
[...]
Daardoor zou mijn berekening van ca. 10% wat kunnen afwijken, maar vermoedelijk niet veel.
07-11-2020, 17:18 door Erik van Straten
Aantal CoronaMelder downloads
Volgens https://www.coronamelder.nl/ is CoronaMelder t/m 5 november 3.884.157 keer gedownload, een toename van 36,556 in twee dagen (gemiddeld 18,278 per dag).

Nb. als 11 miljoen Nederlanders elke 3 jaar een nieuwe smartphone aanschaffen, zijn er ca. 10,000 nieuwe smartphones per dag. Als 20% van de Nederlanders na download nog met CoronaMelder in gebruik is blijven rondlopen, zijn dus ca. 2000 van die 18,278 downloads niet van nieuwe gebruikers, maar van bestaande gebruikers met een nieuwe smartphone.

Percentage positief geteste mensen dat binnen 5 dagen TEK's uploadt
Van de positief geteste personen lijkt er een iets kleiner percentage gegevens te uploaden naar de CoronaMelderserver, iets minder dan 10% in 5 dagen. Het werkelijke (maximale) percentage is mogelijk iets hoger, zie de Nb. verderop.

Als elke recente uploader voor minstens 5 dagen TEK's uploadt, kon je de afgelopen 5 dagen (d.w.z. tot vanochtend 04:00 lokale tijd) 39472 mensen tegenkomen die daarna positief testten (cijfers van de Johns Hopkins University New York).
Van hen hebben er, in die 5 dagen, 3876 TEK's geüpload (door hen had je dus tot vanochtend 04:00) gewaarschuwd kunnen worden. Dat is 9,8% van de positief geteste mensen (als je naar de laatste vier dagen kijkt, is dit percentage 9,6%).

Nb. als er een vertraging zit tussen testdatum en publicatie van de testresultaten (door JHU), zal dat percentage wat hoger kunnen zijn; immers, de cijfers dalen. Aan de andere kant zijn de cijfers van het RIVM meestal hoger en worden, in de dagen na publicatie, vaak ook nog iets naar boven bijgesteld.

Ontmoetingen van 6 dagen of langer geleden met besmettelijke personen die TEK's uploaden
Je kunt, na vanochtend 04:00, door meer mensen worden gewaarschuwd, maar van hen is het dan 6 dagen of langer geleden dat jij hen hebt ontmoet. Als je daarbij besmet bent geraakt, is de kans groot dat je ondertussen zelf al besmettelijk bent (en misschien heb je al de eerste symptomen); een waarschuwing heeft dan niet meer zoveel zin (bovendien verwacht ik dat CoronaMelder daar geen hoog-risicowaarschuwing meer voor afgeeft). In de kolom "erbij" hieronder kun je zien dat veel TEK's pas na 6 of meer zijn geüpload (aan een TEK horende bij een ontmoeting van 14 dagen geleden heb je natuurlijk bar weinig, met een beetje pech ben je ondertussen al dood en begraven - nog los van hoeveel anderen je hebt kunnen besmetten).

Nut van CoronaMelder
Als jij met CoronaMelder (actief natuurlijk) rondloopt en een besmettelijke persoon ontmoet en minstens 15 minuten op korte afstand van die persoon bent, is de kans dat je, binnen 5 dagen, door CoronaMelder wordt gewaarschuwd, ca. 10%.

Epidemiologisch: als een gezond persoon (bij 20% met CoronaMelder) een besmettelijke persoon ontmoet en minstens 15 minuten op korte afstand van die persoon verblijft, is de kans dat die eerste persoon binnen 5 dagen door CoronaMelder wordt gewaarschuwd, ca. 10% van 20% = ca. 2% (ik zie nog nauwelijks veranderingen t.o.v. mijn eerdere schattingen).

Kan beter
Bij hetzelfde aantal gebruikers zou CoronaMelder een stuk effectiever kunnen zijn als:
1) Alle app-gebruikers eerder getest zouden worden;
2) Alle app-gebruikers sneller testuitslagen zouden krijgen;
3) Alle app-gebruikers die positief testen daadwerkelijk in staat worden gesteld om gegevens (o.a. TEK's) te uploaden;
4) Meer app-gebruikers met een positieve testuitslag, die in staat worden gesteld om te uploaden, dat ook daadwerkelijk doen (in Duitsland nu ca. 58%, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Archiv_Kennzahlen/Kennzahlen_06112020.pdf?__blob=publicationFile);
5) Alle mensen die door hun app zijn gewaarschuwd, zich één of enkele keren (1x per dag) kunnen laten testen tot uiterlijk twee dagen voordat zij symptomen krijgen.

M.b.t. 1) t/m en 4): als daadwerkelijk 20% van de Nederlanders met een werkende CoronaMelder rondloopt, is 10% uploads in 5 dagen veel te weinig en vaak te laat.

Tabel met data van 3 dagen geleden en van vandaag, beide 's ochtends vroeg
Ik heb t.o.v. de vorige (bovenstaande) tabel een aantal kolommen verplaatst:
-----------------+-- 20201104-002152 UTC --+---- 20201107-030856 UTC ------
Datum #JHU |dag TEKs JHUsum %TJS |dag erbij TEKs JHUsum %TJS
-----------------+-------------------------+-------------------------------
2020-10-20 8014 |15: 8233 / 140457 = 5,9% |18: +0 8233 / 162906 = 5,1%
2020-10-21 8194 |14: 8374 / 132443 = 6,3% |17: +44 8418 / 154892 = 5,4%
2020-10-22 8796 |13: 8853 / 124249 = 7,1% |16: +76 8929 / 146698 = 6,1%
2020-10-23 9310 |12: 7932 / 115453 = 6,9% |15: +107 8039 / 137902 = 5,8%
2020-10-24 10029 |11: 7912 / 106143 = 7,5% |14: +150 8062 / 128592 = 6,3%
2020-10-25 8683 |10: 7677 / 96114 = 8,0% |13: +193 7860 / 118563 = 6,6%
2020-10-26 10237 | 9: 7419 / 87431 = 8,5% |12: +276 7695 / 109880 = 7,0%
2020-10-27 10365 | 8: 7029 / 77194 = 9,1% |11: +368 7397 / 99643 = 7,4%
2020-10-28 10321 | 7: 6381 / 66829 = 9,5% |10: +520 6901 / 89278 = 7,7%
2020-10-29 8156 | 6: 5723 / 56508 =10,1% | 9: +788 6511 / 78957 = 8,2%
2020-10-30 10318 | 5: 4735 / 48352 = 9,8% | 8: +1182 5917 / 70801 = 8,4%
2020-10-31 11172 | 4: 3666 / 38034 = 9,6% | 7: +1669 5335 / 60483 = 8,8%
2020-11-01 9839 | 3: 2514 / 26862 = 9,4% | 6: +2106 4620 / 49311 = 9,4%
2020-11-02 8711 | 2: 1520 / 17023 = 8,9% | 5: +2356 3876 / 39472 = 9,8%
2020-11-03 8312 | 1: 516 / 8312 = 6,2% | 4: +2425 2968 / 30761 = 9,6%
2020-11-04 7777 | | 3: +2098 2098 / 22449 = 9,3%
2020-11-05 7680 | | 2: +1216 1216 / 14672 = 8,3%
2020-11-06 6992 | | 1: + 365 365 / 6992 = 5,2%
-----------------+-------------------------+-------------------------------

Van links naar rechts (datum lijkt mij duidelijk):
"#JHU": aantal op die datum positief geteste mensen volgens de Johns Hopkins University (vaak iets lager dan RIVM).

Daarna twee brede kolommen, de cijfers uit de eerste zijn een kopie van 3 dagen geleden (zie vorige bijdrage), de tweede van vanochtend ca. 04:00 lokale tijd.

Daarin:
- "dag": Dagnummer, terugtellend (t/m 15 dagen);
- "erbij" (alleen de 2e brede kolom): de toename in TEK's t.o.v. 3 dagen geleden;
- "TEKs": Het aantal TEK's op dat moment beschikbaar op de server voor de gegeven dag;
- "JHUsum": cumulatief (de som van) het aantal positief geteste mensen vanaf dag 1 t/m 15 (terug in de tijd dus);
- "%TJS": 100% x ( #TEKs / JHUsum).

Laat het s.v.p. even hieronder weten als je geïnteresseerd bent in dit soort analyses van CoronaMelder.
07-11-2020, 18:05 door Anoniem
@ Erik van Straaten, 17:18 uur.

Nut van CoronaMelder
1) Je verbind zelf in gedachten de beïnvloeding werking naar mensen en via mensen naar viruspreiding.
2) virus verspreiding verloopt in aantallen gemelde besmettingen binnen een tijdframe. Het aantallen verloop kan van dag op dag grillig en niet-evenredig variëren.

Het “nut” dat je kwantitatief probeert uit te drukken gaat in werkelijkheid over het aantallen mensen die zich wel/niet in hun gedrag laten domineren door voorgeprogrammeerde aanwijzingen.
Je mag je afvragen of het in dat kader welk “nut” je probeert uit te drukken:
a- het nut van de app als geheel in allerlei situaties
b- het nut van de aanwijzingen die wel/niet de lading dekken
c- het nut dat mensen zich door aanwijzingen via een app laten sturen
d- het nut dat de app niet inteferreert met aanwijzingen ter plaatse die iemand gevraagd wordt op te volgen, bijvoorbeeld in een winkel, op een perron van het station et cetera.

Zou de 2% gaan om factor omschrijving a, b, c en/of d?
Ontbreken er nog elementen die bijdragen aan die 2% nut?
Hoe is die 2% nut opgesplitst/onderverdeeld over a, b, c en/of d?

Kan je de opbouw van het nut (2% kennelijk in dit geval) langs die componenten kwantitatief benoemen?
(De app gaat immers om gedragsveïnvloeding, los van of ik dat zelf een verstandige en kansrijke insteek acht)
07-11-2020, 21:38 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 07-11-2020, 21:41
@Anoniem 07-11-2020, 18:05: de huidige epidemiologische effectiviteit van 2% wordt alleen behaald als iedereen die een hoog-risicowaarschuwing van diens app krijgt, snel (hooguit 2 à 3 dagen na dat contact) in zelfisolatie gaat, en dat in elk geval 10 dagen na dat contact blijft. Als de app je pas 5 dagen na het contact waarschuwt, is dat sowieso al 2 à 3 dagen te laat.

Dat veel mensen in zelfisolatie zullen gaan lijkt mij een illusie, maar dat kan ik op geen enkele manier met feiten onderbouwen. Ik beperk mij daarom liever tot de zaken waar ik zeer sterke aanwijzingen voor heb. Zo heb ik er ook geen idee van hoeveel mensen (vooral onbekenden of contacten die zij zich later niet kunnen herinneren en daardoor niet gewaarschuwd worden), onder de huidige 3/4 (?) lockdownmaatregelen, nog 15 minuten dicht bij elkaar verblijven. Bovendien zitten hier ook huisgenoten bij, en die hoeven natuurlijk niet door hun app te worden gewaarschuwd.

Sterke aanwijzingen: epidemiologische effectiviteit is HOOGUIT 2%
Met andere woorden, de epidemiologische effectiviteit van CoronaMelder is waarschijnlijk veel lager dan 2%, maar ik heb geen idee hoeveel lager. Echter, 2% is al dramatisch slecht als je ziet met hoeveel bombarie deze app verdedigd en gepromoot wordt door minister de Jonge en de projectleider van CoronaMelder bij VWS, Ron Roozendaal. Daarbij loopt ook het aantal downloads niet hard meer op. Ik moet nog zien dat ooit 25% van de Nederlanders met een correct werkende CoronaMelder app gaat rondlopen. Hoe meer mensen die app van hun smartphone gooien (na onterecht thuiszitten, verwarrende waarschuwingen, andere BLE devices die niet goed meer werken, foutmeldingen en bugs), hoe minder het aantal downloads nog representatief is voor het aantal actieve gebruikers.

Corona-apps in andere Europese landen
In Duitsland loopt, geschat door mij, ruim 18% van de Duitsers met een werkende Corona-Warn-App rond. Maar daar is bijna iedereen ervan overtuigd dat die app nog geen deuk in een pakje boter slaat (die app is een tandenloze tijger genoemd door een vooraanstaand politicus) - terwijl het aantal besmettingen ook daar rap oploopt en BCO op veel plaatsen ook niet goed uitvoerbaar meer is. Politici en medici duikelen over elkaar heen met ideeën over wat er aan de app moet veranderen, variërend van meer data met de Duitse GGD delen, detecteren van groepen, bijhouden van dagboeken, verwerken van QR-codes bij horeca-bezoek tot het verplichten van de app. In https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/corona-warn-app-bekommt-updates-das-ist-der-geheime-plan-der-bundesregierung-a/ staan een aantal geplande wijzigingen (na een aantal rigoreuze aanpassingen medio oktober), waarvan https://www.mobiflip.de/shortnews/corona-warn-app-neue-funktionen/ een puntsgewijs overzicht biedt. Volgens https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Wie-viele-Testlabore-melden-an-Corona-Warn-App-414435.html zijn nog steeds niet alle PCR-testlabs aangesloten (nu 90%), waardoor een deel van de positief geteste personen veel moeite moet doen om een vrijschakelcode te verkrijgen om überhaupt te kunnen uploaden.

Ook in Zwitserland slaagt SwissCovid er niet in om de epidemie significant af te remmen. Naar verluidt zou 21,5% van de Zwitsers actief gebruikmaken van SwissCovid. In veel andere landen (België, Oostenrijk, Polen, Spanje, Italië, Tsjechië en, met centrale aanpak: Frankrijk) zijn de apps helemaal een lachertje. Nb. een aantal landen "uploadt" fake TEK's waardoor je de getallen in https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ niet voor elk land kunt vertrouwen (Duitsland is omstreeks 15 oktober gestopt met het toevoegen van fake TEK's).

RISICO van apps zoals CoronaMelder
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, als iemand met CoronaMelder maar in 1 op de 10 risicosituaties door de app wordt gewaarschuwd, zullen er mensen zijn die denken dat ze niet besmettelijk kunnen zijn als hun app ze niet heeft gewaarschuwd. Waarbij, indien die app waarschuwt (in die 10% van de gevallen dus), dat in veel gevallen gebeurt op het moment dat die mensen al besmettelijk kunnen zijn. Erop vertrouwen dat de app jou wel bijtijds waarschuwt kan tot een vals gevoel van veiligheid en dus tot risicovol gedrag leiden - dat letterlijk levensgevaarlijk kan zijn (zie ook, sarcastisch bedoeld, https://security.nl/posting/676770).
08-11-2020, 16:21 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 08-11-2020, 16:41
Epidemiologische effectiviteit (hooguit) van CoronaMelder bij binnen 5 of binnen 3 dagen alarm
Van de minder dan 10% van de positief geteste mensen die gegevens uploaden, verschijnen -momenteel- van ruim een kwart de TEK's pas na 6 of meer dagen op de CoronaMelderserver.

M.a.w. van de gezonde mensen met CoronaMelder (geschat: 20% van de Nederlanders) krijgt, na een risicovol contact met een besmettelijk persoon, in hooguit 7,5% van die gevallen (risicovolle contacten, minstens 15 minuten op ca. 1,5m) binnen maximaal 5 dagen een waarschuwing vanuit hun app.

Als je met dat maximum aantal dagen (5) rekening houdt, is de epidemiologische effectiviteit, momenteel, dus hooguit 20% van 7,5% = 1,5%. Als je binnen 3 dagen gewaarschuwd wil worden, is dat, momenteel, hooguit 0,8%.

Zie mijn vorige bijdrage hierboven waarom dat allemaal HOOGUIT is.

Zie https://www.gelderlander.nl/overijssel/toen-justin-door-de-coronamelder-werd-gewaarschuwd-bekroop-hem-een-gevoel-van-angst~a399c2a2/ voor een voorbeeld van iemand die na 6 dagen gewaarschuwd werd door CoronaMelder en (gelukkig?) negatief testte. Zie ook https://www.ad.nl/tech/drie-weken-corona-app-3-7-miljoen-downloads-en-veel-onduidelijkheid~a2ec7ebf0/ waarin erop gewezen wordt dat een waarschuwing na 6 dagen gewoon te laat is.

Aanvulling m.b.t. andere landen
In Zwitserland vertelde Il-Sang Kim (de "van Dissel" van de Zwitserse RIVM) eind oktober (publicatiedatum: 31-10-2020) dat op dat moment van 220 Zwitsers bekend was (het kunnen er meer zijn, maar vast geen veelvouden) dat zij zich lieten testen omdat zij door hun app waren gewaarschuwd. Dat is een klein getal vergeleken bij de bijna 100.000 postief geteste Zwitsers alleen al in oktober (https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/nur-wenige-hundert-personen-wegen-app-warnung-positiv-getestet-wie-die-corona-app-in-einer-nebenrolle-versank-ld.1273828).

In New South Wales (met o.a. de steden Sydney en Canberra) zouden tot eind oktober (ca. een half jaar) 17 mensen door de Australische COVIDSafe app zijn gewaarschuwd (https://www.zdnet.com/article/dta-still-backing-covidsafe-despite-only-picking-up-17-contacts/). Nb. die app is niet op de GAEN API gebaseerd waardoor deze slecht werkt op iPhones, en in Australië zijn er minder besmettingen geweest dan in Europa.

Tabel met data van eergisteren vergeleken met gisteren
Zie https://security.nl/posting/676926 voor een toelichting op onderstaande tabel, waarbij de data in de linker brede kolom een kopie is van de data in de rechter brede kolom in de tabel die ik gisteren publiceerde:
-----------------+-- 20201107-030856 UTC ---+----- 20201107-231531 UTC -----
Datum #JHU |dag TEKs JHUsum %TJS |dag erbij TEKs JHUsum %TJS
-----------------+--------------------------+-------------------------------
2020-10-22 8796 |16: 8929 / 146698 = 6,1% |17: +0 8929 / 153977 = 5,8%
2020-10-23 9310 |15: 8039 / 139702 = 5,8% |16: +20 8059 / 145181 = 5,6%
2020-10-24 10029 |14: 8062 / 128592 = 6,3% |15: +55 8117 / 135871 = 6,0%
2020-10-25 8683 |13: 7860 / 118563 = 6,6% |14: +61 7921 / 125842 = 6,3%
2020-10-26 10237 |12: 7695 / 109880 = 7,0% |13: +65 7760 / 117159 = 6,6%
2020-10-27 10365 |11: 7397 / 99643 = 7,4% |12: +80 7477 / 106922 = 7,0%
2020-10-28 10321 |10: 6901 / 89278 = 7,7% |11: +81 6990 / 96557 = 7,2%
2020-10-29 8156 | 9: 6511 / 78957 = 8,2% |10: +119 6630 / 86236 = 7,7%
2020-10-30 10318 | 8: 5917 / 70801 = 8,4% | 9: +137 6054 / 78080 = 7,8%
2020-10-31 11172 | 7: 5335 / 60483 = 8,8% | 8: +197 5532 / 67762 = 8,2%
2020-11-01 9839 | 6: 4620 / 49311 = 9,4% | 7: +327 4947 / 56590 = 8,7%
2020-11-02 8711 | 5: 3876 / 39472 = 9,8% | 6: +515 4391 / 46751 = 9,4%
2020-11-03 8312 | 4: 2968 / 30761 = 9,6% | 5: +670 3638 / 38040 = 9,6%
2020-11-04 7777 | 3: 2098 / 22449 = 9,3% | 4: +713 2811 / 29728 = 9,5%
2020-11-05 7680 | 2: 1216 / 14672 = 8,3% | 3: +744 1960 / 21951 = 8,9%
2020-11-06 6992 | 1: 365 / 6992 = 5,2% | 2: +754 1119 / 14271 = 7,8%
2020-11-07 7279 | | 1: +377 377 / 7279 = 5,2%
-----------------+--------------------------+-------------------------------
Toename dag_TEKs: +4718
Toename dag_TEKs:
In 1 dag: 377 = 377; dat is 8,0% van 4718
In 2 dagen: 754+377 = 1131; dat is 24,0% van 4718
In 3 dagen: 744+754+377 = 1875; dat is 39,7% van 4718
In 4 dagen: 713+744+754+377 = 2588; dat is 54,9% van 4718
In 5 dagen: 670+713+744+754+377 = 3258; dat is 74,8% van 4718

Opvallend in de tabel is dat er gisteren ook TEK's van 15 en zelfs 16 dagen oud zijn verschenen op de CoronaMelderserver. Dat zou niet moeten kunnen; immers de GAEN API zou gegevens ouder dan 14 dagen van smartphones verwijderen. Overigens is mij dit eerder nog niet opgevallen. Het zou kunnen dat er, in een deel van de gevallen, een vertraging zit tussen het uploaden en het verschijnen op de CoronaMelderserver.

M.b.t. dat er minder dan 24 uur tussen de twee snapshots zit: ik heb om een uur of 4 vanochtendvroeg nog even gekeken op https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/, toen waren in elk geval de onderste 3 rijen van TEKs niet gewijzigd (ik had toen geen zin meer om de CSV te downloaden).
09-11-2020, 13:46 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 09-11-2020, 14:02
Correctie (kleine impact) op eerder door mij gepubliceerde gegevens
In de kolom "cases" in https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ is, in elk geval voor Nederland, het aantal positief geteste personen (volgens https://coronavirus.jhu.edu/region/netherlands) één dag fout: op dit moment staat er op de Ierse site dat er vandaag 5699 positief geteste personen zouden zijn, maar dat is natuurlijk het getal van gisteren.

Hier zal ik voortaan rekening mee houden, en in de tabel hieronder heb ik de cijcers die ik gisteren publiceerde hiervoor gecorrigeerd. Daardoor gaat het hoogste percentage van de dag_TEK-stijging van 9,8% naar 10,0%. Omdat ik gisteren vervolgens naar 10% afrondde, maakt dit verder niet veel uit. Maar vooral bij scherpe dalingen en stijgingen zou dit relevant kunnen zijn.

Nb. ik hou er nog steeds geen rekening mee dat het publiceren van het aantal positieve uitslagen (door JHU, naar ik aanneem gebaseerd op cijfers van het RIVM) kan achterlopen op het werkelijke moment (de datum) dat zo'n testuitslag benkend wordt, simpelweg omdat ik daar geen exacte gegevens over heb. Aan de andere kant zie ik dat bijv. Zwitserland de cijfers gedurende een paar dagen na de eerste publicatie meestal nog wat naar boven bijstelt, waardoor getallen van JHU vaak wat aan de lage kant zullen zijn.

Analyse: gemiddeld aantal dagen waarvoor TEK's geüpload worden en aantal mensen dat TEK's uploadde
Volgens onderstaande tabel zijn er gisteren 4526 TEK's geüpload, terwijl er 5699 Nederlanders positief getest zijn. Als ongeveer 10% van de positief geteste mensen TEK's uploadt, zouden elk die mensen gemiddeld voor 4526 / (10% van 5699) = gemiddeld voor ca. 8 dagen TEK's uploaden. Dat lijkt mij iets aan de lage kant maar niet onmogelijk.

Als dat klopt, hebben gisteren ongeveer 4526 / 8 = ca. 566 mensen (voor gemiddeld 8 dagen, 1 per dag) TEK's geüpload.

Analyse: welke van de afgelopen dagen was CoronaMelder het effectiefst
Omdat er gisteren (zondag) 414 mensen TEK's hebben geüpload, vermoed ik dat ook TEK's van de dag van de testuitslag worden geüpload. Als het gemiddeld 2 dagen duurt vanaf het moment dat je de eerste symptomen krijgt tot je de (positieve) testuitslag verneemt, ben je -als het goed is- al twee dagen in zelfisolatie. Indien mensen onder die omstandigheden daadwerkelijk in zelfisolatie gaan, zou gezonde mensen er, vanaf dat moment, geen onbeschermde risicovolle ontmoetingen (minstens 15 minuten dichtbij elkaar) mee kunnen hebben.

Dat zou de effectiviteit van CoronaMelder, op dit moment, statistisch gezien nog verder verlagen. Immers, volgens het RIVM kun je tot 2 dagen vóórdat je symptomen krijgt, besmettelijk zijn. Van de gemiddeld 8 dagen dat iemand TEK's uploadt, is die persoon de eerste 4 dagen dus nog niet besmettelijk, en blijft (als het goed is, i.v.m. symptomen) de laatste 2 dagen daarvan in zelfisolatie. Een besmet geraakt persoon profiteert dus maximaal van een waarschuwing door CoronaMelder indien de besmetting 3 à 4 dagen geleden plaatsvond, de besmettelijke persoon ook CoronaMelder heeft, zich laat testen, na 3 à 4 dagen de positieve uitslag krijgt en daarna, zo snel als mogelijk, TEK's uploadt.

Omdat er ook mensen zullen zijn die de symptomen niet direct onderkennen als mogelijk veroorzaakt door Covid-19 (of om andere redenen wachten met zich te laten testen, of niet onmiddelijk na de uitslag TEK's uploaden), zijn TEK's van dag 5 en hoger (in het verleden) niet meteen zinloos: de uploaders daarvan kunnen dan immers toen al besmettelijk zijn geweest. Echter, zoals ik al eerder aangaf, het nut om door hen gewaarschuwd te worden neemt rap af - omdat je zelf (ca. 3 à 5 dagen na besmetting) al besmettelijk kunt zijn. TEK's van 6 dagen en ouder hebben daarom vermoedelijk nauwelijks tot geen waarde omdat daarmee te laat wordt gewaarschuwd.

Tabel met data van eergisteren vergeleken met gisteren
Zie https://security.nl/posting/676926 voor een toelichting op onderstaande tabel, waarbij de data in de linker brede kolom een kopie is van de data in de rechter brede kolom in de tabel die ik gisteren publiceerde - echter met een correctie doorgevoerd zoals aangegeven bovenaan deze bijdrage:
-----------------+-- 20201107-231531 UTC ---+----- 20201109 014114 UTC -----
Datum #JHU |dag TEKs JHUsum %TJS |dag erbij TEKs JHUsum %TJS
-----------------+--------------------------+-------------------------------
2020-10-24 8683 |15: 8117 / 132557 = 6,1% |16: +0 8117 / 138526 = 5,9%
2020-10-25 10237 |14: 7921 / 124874 = 6,3% |15: +37 7958 / 129573 = 6,1%
2020-10-26 10365 |13: 7760 / 113637 = 6,8% |14: +46 7806 / 119336 = 6,5%
2020-10-27 10321 |12: 7477 / 103272 = 7,2% |13: +59 7536 / 108971 = 6,9%
2020-10-28 8156 |11: 6990 / 92951 = 7,5% |12: +56 7046 / 98650 = 7,1%
2020-10-29 10318 |10: 6630 / 84795 = 7,8% |11: +78 6708 / 90494 = 7,4%
2020-10-30 11172 | 9: 6054 / 74477 = 8,1% |10: +97 6151 / 80176 = 7,7%
2020-10-31 9839 | 8: 5532 / 63305 = 8,7% | 9: +132 5668 / 69004 = 8,2%
2020-11-01 8711 | 7: 4947 / 53466 = 9,3% | 8: +171 5118 / 59165 = 8,7%
2020-11-02 8312 | 6: 4391 / 44755 = 9,8% | 7: +274 4665 / 50454 = 9,2%
2020-11-03 7777 | 5: 3638 / 36443 =10,0% | 6: +448 4086 / 42142 = 9,7%
2020-11-04 7680 | 4: 2811 / 28666 = 9,8% | 5: +618 3429 / 34365 =10,0%
2020-11-05 6992 | 3: 1960 / 20986 = 9,3% | 4: +673 2633 / 26685 = 9,9%
2020-11-06 7279 | 2: 1119 / 13994 = 8,0% | 3: +690 1809 / 19693 = 9,2%
2020-11-07 6715 | 1: 377 / 6715 = 5,6% | 2: +733 1110 / 12414 = 8,9%
2020-11-08 5699 | | 1: +414 414 / 5699 = 7,3%
-----------------+--------------------------+-------------------------------
Toename dag_TEKs: +4526
Toename dag_TEKs:
In 1 dag: 414 = 414; dat is 9,7% van 4526
In 2 dagen: 733+414 = 1147; dat is 25,3% van 4526
In 3 dagen: 690+733+414 = 1837; dat is 40,6% van 4526
In 4 dagen: 673+690+733+414 = 2510; dat is 55,5% van 4526
In 5 dagen: 618+673+690+733+414 = 3128; dat is 69,1% van 4526

Zoals toegelicht boven de tabel zul je de mensen die de afgelopen 2 dagen besmettelijk waren (en waarschijnlijk symptomen hadden, anders hadden zij -momenteel- niet getest kunnen worden), vermoedelijk niet "in het wild" tegenkomen.

Kans om binnen 3 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 3 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan ca. 10% TEK's zal uploaden, heeft ca. 40,6% dat binnen 3 dagen gedaan (een lichte stijging t.o.v. eergisteren, toen 39,7%). Als je 3 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kleine kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus ca. 4,1%.

Kans om binnen 4 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 4 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan ca. 10% TEK's zal uploaden, heeft ca. 55,5% dat binnen 4 dagen gedaan (een lichte stijging t.o.v. eergisteren, toen 54,9%). Als je 4 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kans van ruwweg 50% dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus ca. 5,6%.

Kans om binnen 5 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 5 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan ca. 10% TEK's zal uploaden, heeft ca. 69,1% dat binnen 5 dagen gedaan (een daling t.o.v. eergisteren, toen 74,8%). Als je 5 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een grote kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus ca. 6,9%.

Nb. als jullie denken dat ik verkeerde aannames doe en/of fouten maak, verneem ik dat graag!
10-11-2020, 00:41 door Anoniem
@ Erik van Straten, 13:46 uur

Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus ca. 6,9%.
Los van het daadwerkelijk percentage, denk je als je er nog wat dieper over nadenkt wat is dan het doel dat het percentage moet uitdrukken?
1. op het aandeel van mensen binnen de totale BCO operatie via de App een waarschuwing melding krijgt van een contact moment?
2. de kans - ongeacht de distributie verdeling van risico volle contact momenten - dat mensen in contact kwamen met iemand waar een melding uit kan volgen?

Het eerste is iets dat meer achteraf iets uitdrukt, met een specifieke distributie verdeling van het aandeel op het totaal.
De vraag van die verdeling zou mogelijk op basis van de spreiding van 3, 4 en 5 dagen nader onder de loep genomen kunnen worden.

Het tweede is - vanwege de gebruikte term "kans" - meer een indicatie met een gestelde voorspellende waarde.
De vraag in dat geval zou zijn om die kans van melden via de App uit te drukken ten opzichte van een logisch aantal ook risico volle contact momenten dat de komende 3, 4 en 5 dagen niet in het BCO traject terecht komt.
Dat zou dan logischerwijs de aantallen zijn die binnen 1 tot 2 dagen of pas na 6 of meer dagen risicovol blijken te zijn.
Dat zou logischerwijs ook gaan om de kans dat mensen in contact zijn met anderen die al reeds besmet zijn maar bijvoorbeeld meermalen met laag risico volle contacten omgaan en voor zichzelf en niet voor iedereen in hun omgeving op dat moment een even laag risico kunnen zijn.
Die laatste categorie kan door de huidige test procedures van de GGD's door verloop van tijd je a-specieke "voorraad" zijn die op een gegeven moment wel hoog besmettelijk kan worden maar tot dat moment alles behalve als een problematische drager gezien gelabeld kan worden maar wat zich realistisch gezien - zonder dat dat onoverkomelijk zou moeten zijn - wel buiten zicht van de BCO kan onttrekken.
Tegelijk drukken die hoeveel mensen met hun contacten per dag de hele tijd statistisch de kans op een "hit" per persoon per contact(en) via de App.
Dat zou dan vooral getalsmatig de kans omlaag kunnen drukken waardoor je misschien je kans spreiding over meer of minder dan 3-5 dagen wilt gaan bijhouden.

Ik ben benieuwd of de voorspellende kans-waarde van 3-5 dagen dan even maatgevend is of juist op dat zoiets voor 1 of halve dag veel meer het geval is?
En ook of de voorspellende kans-waarde bij bijvoorbeeld rond de 5.000 gemelde aantallen de volgende dagen hetzelfde ligt als bij rond de 2.500 gemelde aantallen?
10-11-2020, 12:11 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 10-11-2020, 12:20
Door Anoniem:
Door Erik van Straten: Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus ca. 6,9%.
Los van het daadwerkelijk percentage, denk je als je er nog wat dieper over nadenkt wat is dan het doel dat het percentage moet uitdrukken?
Ik heb geen aanvullende gegevens om betrouwbare schattingen te kunnen doen.

Maar als jij met zo'n app rondloopt, en zou weten dat als jij vandaag 10 besmettelijke personen ontmoet (>= 15 minuten binnen hooguit 10 meter van elkaar, die binnen 5 dagen gegevens uploaden, en dat doen na 0 - 2 dagen voor dat uploadmoment positief getest te zijn vanwege symptomen) en jij na minder dan één van die ontmoetingen gewaarschuwd wordt (in een deel van de gevallen aan de late kant of gewoon te laat), dan zegt jou dat toch ontzettend veel over de (niet) werking van die app?

Immers, ik weet niet hoeveel risicovolle ontmoetingen jij per dag hebt, maar jij wel.

Daarbij is het geenszins zeker dat jij bij die minder dan 1 op de 10 ontmoetingen, waar de app jou voor waarschuwt, ook daadwerkelijk besmet bent geraakt. Er kan bijv. best een glazen wand tussen jullie in gestaan hebben. En het is ook allesbehalve zeker dat de app jou, in dat minder-dan-1-geval, daadwerkelijk waarschuwt voor dat risicovolle contact, bijvoorbeeld als het BLE signaal tussendoor verstoord werd of als de smartphones in jullie kontzakken zaten (je kunt dus besmet raken zonder app-melding, ook als beiden met CoronaMelder actief rondlopen).

Uit https://www.security.nl/posting/676693/De+Jonge%3A+goed+dat+werkgevers+gebruik+CoronaMelder+aanmoedigen:
"Dus die app werkt fantastisch, als je hem gebruikt", ging de minister verder.
Hugo versprak zich kennelijk, want hij bedoelde te zeggen:
Ik ben een fantast, die jouw vertrouwen misbruikt.

Epidemiologisch: als 20% van de Nederlanders met die app rondloopt, is de (gemiddelde) epidemiologische effectiviteit van de app 20% van 6,9% = minder dan 1,4%. Dat wil zeggen dat na hooguit 14 van de 1000 risicovolle ontmoetingen CoronaMelder de mogelijk besmette persoon zal waarschuwen, dat in een (waarschijnlijk flink) deel van de gevallen onterecht zal zijn, en de app in een (waarschijnlijk klein) deel van de gevallen niet waarschuwt.

Sinds kort wordt, ongeveer halverwege de pagina in https://www.experimental.bfs.admin.ch/expstat/en/home/innovative-methods/swisscovid-app-monitoring.html onder "Number of telephone calls to theSwissCovid infoline concerning app warnings about a possible infection", het aantal Zwitsers per dag gepubliceerd dat de Zwitserse Corona-hulplijn belt na een alarm uit de SwissCovid app. Dat zijn er momenteel minder dan het aantal Zwitsers dat per dag TEK's uploadt (na positief te zijn getest) - maar niet iedereen die zo'n melding krijgt, zal die helpdesk bellen. Hoeveel Zwitsers na een app-melding momenteel besmet blijken, weet ik niet. Eind oktober bleek dat van alle tot dan toe positief geteste Zwitsers, slechts 220 hadden aangegeven dat zij zich hadden laten testen vanwege een app-melding (zeer weinig dus als je kijkt naar de totaal bijna 10.000 Zwitsers die in alleen oktober positief testten).

Ik heb er nog steeds geen harde cijfers over, maar het aantal false positives (app-melding maar niet besmet) lijkt zeer groot (90% vals alarm zou mij niet verbazen, en volgens Minister de Jonge en Ron Roozendaal is dat een prima resultaat; het zou daamee redelijk overeenkomen met onterecht door de GGD in quarantaine geplaatste mensen als resultaat van contactonderzoek). Dus in die amper 7% van de gevallen dat de app-gebruikers worden gewaarschuwd, is mogelijk slechts één van die tien waarschuwingen terecht en zijn zij wekelijk besmet geraakt.

Door Anoniem: Los van het daadwerkelijk percentage, denk je als je er nog wat dieper over nadenkt wat is dan het doel dat het percentage moet uitdrukken?
1. op het aandeel van mensen binnen de totale BCO operatie via de App een waarschuwing melding krijgt van een contact moment?
Geen idee. Als BCO goed verloopt, bij voorkeur door ervaren GGD-medewerkers, desnoods doordat besmette personen zelf contact opnemen, worden in elk geval huisgenoten en waarschijnlijk recentelijk ontmoette familie, vrienden en collega's gewaarschuwd. Die hebben de app dus niet nodig om gewaarschuwd te worden. Daarbij zullen sommige "contacten" worden vergeten en er kunnen "contacten" zijn waar men geen telefoonnummer van heeft; in die gevallen kan de app wel zinvol zijn. Maar juist met de huidige lockdown-maatregelen hebben de meeste mensen relatief weinig langdurige contacten en al helemaal niet met onbekenden; in winkels ben je zelden lang genoeg ononderbroken in elkaars buurt voor een app-melding. Contactberoepen zoals kappers, tandartsen en fysiotherapeuten vormen een uitzondering, maar dat zijn geen volledig onbekenden (wederzijdse telefoonnummers zouden bekend moeten zijn).

Nogmaals, geen idee, maar de effectiviteit zal, zeker met de huidige maatregelen, zeer beperkt zijn.

Door Anoniem: 2. de kans - ongeacht de distributie verdeling van risico volle contact momenten - dat mensen in contact kwamen met iemand waar een melding uit kan volgen?
Dit is enorm afhankelijk van het aantal risicovolle contacten dat mensen (met app) aangaan. Hoe zou ik dat moeten weten?

Door Anoniem: Ik ben benieuwd of de voorspellende kans-waarde van 3-5 dagen dan even maatgevend is of juist op dat zoiets voor 1 of halve dag veel meer het geval is?
In mijn vorige bijdrage, onder "Analyse: welke van de afgelopen dagen was CoronaMelder het effectiefst" heb ik dat beredeneerd. Ben je het eens met mijn aannames daarin?

Door Anoniem: En ook of de voorspellende kans-waarde bij bijvoorbeeld rond de 5.000 gemelde aantallen de volgende dagen hetzelfde ligt als bij rond de 2.500 gemelde aantallen?
Bij een gelijkblijvend aantal app-gebruikers verwacht ik dat deze kans onafhankelijk is van het aantal positief geteste personen per dag. Bij minder dan 12.500 downloads per dag zouden er wel eens net zoveel gebruikers kunnen afhaken, dus verwacht ik dat het aantal app-gebruikers momenteel redelijk stabiel is.

Ik zie wel wat veranderingen die mogelijk het gevolg zijn van het feit dat er aan het begin van de tweede golf vooral jongeren besmet bleken, en later ouderen (hoe ouder, hoe kleiner de kans dat men een voldoende jonge smartphone heeft om CoronaMelder op te kunnen draaien). De bereidheid om zich te laten testen zal bij jongeren lager kunnen zijn o.a. omdat zij vaak minder heftige symptomen hebben.

Hoe groot de invloeden hiervan zijn, weet ik niet. Ik vermoed gering, want de kans dat een app-gebruiker na een contact met een later positief getest persoon een app-melding krijgt, schat ik al een tijd op ca. 10% (dat dit binnen 5 dagen gebeurt, schat ik op 6,9%).

Overigens overweeg ik om bij toekomstige berekeningen uit te gaan van het aantal "cases" (positief geteste personen) van nog één dag eerder. Immers, hoewel momenteel in https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ staat:
Positief geteste mensen per dag

4.709 - Waarde van 9 november 2020
is dat, als ik me niet vergis, het aantal positieve uitslagen doorgegeven aan het RIVM tussen 10:00 gisteren en 10:00 vandaag. Mede omdat het doorgeven tijd zal kosten, zullen de meeste resultaten dus van gisteren (8 nov.) zijn. Daardoor zullen, als gevolg van het momenteel dalende aantal besmettingen per dag, de resultaten ietsje gunstiger zijn voor de effectiviteit van de app, en dus de kans om door de app gewaarschuwd te worden.
11-11-2020, 15:26 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 11-11-2020, 15:30
NOGMAALS de gegevens van 8 oktober - met correctie (cases gepubliceerd op 9 oktober in de middag)
Vanwege de vertraging van, geschat, gemiddeld 1 dag tussen het moment dat positief geteste personen TEK's kunnen uploaden, en het moment dat RIVM, gevolgd door JHU (Johns Hopkins University in New York), de cijfers van de afgelopen dag publiceren, ga ik voortaan rekenen met de "cases" (aantal positief geteste personen) van TWEE dagen eerder dan vermeld in https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/.

Omdat die cijfers momenteel dalen lijdt dat tot iets gunstiger cijfers voor de app: van het totale aantal positief geteste personen lijkt dan tot HOOGUIT (zie [x] onderaan deze bijdrage) 11% TEK's te uploaden.

Voor de goede orde publiceer ik daarom de tabel die ik op 9 oktober om 13:46 hierboven toonde, opnieuw - echter met de rijen voor "cases" steeds van 1 dag eerder.

Opmerkingen
Opmerking 1: afwijkingen van dagcijfers
Uit https://www.rivm.nl/nieuws/afname-covid-19-meldingen-volgens-verwachting:
Dagcijfers (in sommige media gecorrigeerd voor nagekomen wijzigingen, en in andere media niet) kunnen door nameldingen soms sterk fluctueren en zijn daarom minder geschikt om het verloop van de epidemie te monitoren.
Omdat ik wel met de als eerste gepubliceerde dagcijfers werk (en ik deze daarna niet meer kan corrigeren), kan het aantal "cases" afwijken van wat later bekend wordt. In veel gevallen komen testuitslagen wat later binnen bij het RIVM waardoor het aantal cases vaak iets aan de lage kant zal zijn. Daardoor kunnen de cijfers voor CoronaMelder gunstiger uitvallen dan zij in werkelijkheid zijn (ze zijn desondanks zo laag dat ik ervan overtuigd ben dat deze app, in elk geval momenteel, veel te weinig bijdraagt om te stellen dat deze "fantastisch werkt", zoals minister de Jonge recentelijk loog).

Opmerking 2: het werkelijke aantal besmettelijke mensen heeft geen invloed
Uit de grafiek met "Het geschat aantal besmettelijke personen voor Nederland" (Figuur 25 in https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-11/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201110_1158.pdf) blijkt dat het aantal besmettelijke personen in Nederland nog wel eens boven de 100.000 zou kunnen liggen. Zolang die mensen niet getest worden heeft dat geen invloed op de kans dat zo iemand (later) positief getest wordt en wel of niet TEK's uploadt.

Opmerking 3: het werkelijke aantal positief geteste mensen heeft wel invloed
Uit onderzoek van EenVandaag (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ruim-een-derde-van-alle-coronatests-niet-door-ggd-maar-particulier-we-verliezen-het-zicht-op-het/) bleek: "ruim een derde van alle coronatesten wordt in Nederland niet uitgevoerd door de GGD maar door commerciële teststraten". Dit heeft natuurlijk wel invloed op de kans dat een positief getest persoon TEK's uploadt. Immers, alleen als je door de GGD getest wordt kun je (voor zover ik weet) TEK's uploaden. M.a.w. de effectiviteit van CoronaMelder zal LAGER zijn naarmate meer mensen, die gebruikmaken van CoronaMelder, ergens positief testen maar geen TEK's kunnen uploaden.

Tabel met gegevens van 7 en 8 oktober
-----------------+-- 20201107-231531 UTC ---+----- 20201109 014114 UTC -----
Datum TEKs #JHU |dag TEKs JHUsum %TJS |dag erbij TEKs JHUsum %TJS
-----------------+--------------------------+-------------------------------
2020-10-24 10237 |15: 8117 / 138526 = 5,9% |16: +0 8117 / 134270 = 6,0%
2020-10-25 10365 |14: 7921 / 119336 = 6,6% |15: +37 7958 / 124033 = 6,4%
2020-10-26 10321 |13: 7760 / 108971 = 7,1% |14: +46 7806 / 113668 = 6,9%
2020-10-27 8156 |12: 7477 / 98650 = 7,6% |13: +59 7536 / 103347 = 7,3%
2020-10-28 10318 |11: 6990 / 90494 = 7,7% |12: +56 7046 / 95191 = 7,4%
2020-10-29 11172 |10: 6630 / 80176 = 8,3% |11: +78 6708 / 84873 = 7,9%
2020-10-30 9839 | 9: 6054 / 69004 = 8,8% |10: +97 6151 / 73701 = 8,3%
2020-10-31 8711 | 8: 5532 / 59165 = 9,4% | 9: +132 5668 / 63862 = 8,9%
2020-11-01 8312 | 7: 4947 / 50454 = 9,8% | 8: +171 5118 / 55151 = 9,3%
2020-11-02 7777 | 6: 4391 / 42142 =10,4% | 7: +274 4665 / 46839 =10,0%
2020-11-03 7680 | 5: 3638 / 34365 =10,6% | 6: +448 4086 / 39062 =10,5%
2020-11-04 6992 | 4: 2811 / 26685 =10,5% | 5: +618 3429 / 31382 =10,9%
2020-11-05 7279 | 3: 1960 / 19693 =10,0% | 4: +673 2633 / 24390 =10,8%
2020-11-06 6715 | 2: 1119 / 12414 = 9,0% | 3: +690 1809 / 17111 =10,6%
2020-11-07 5699 | 1: 377 / 5699 = 6,6% | 2: +733 1110 / 10396 =10,7%
2020-11-08 4697 | | 1: +414 414 / 4697 = 8,8%
-----------------+--------------------------+-------------------------------
Toename dag_TEKs: +4526

Toename dag_TEKs (stand: 2020-11-08):
In 1 dag: 414 = 414; dat is 9,7% van 4526
In 2 dagen: 733 +414 = 1147; dat is 25,3% van 4526
In 3 dagen: 690+1147 = 1837; dat is 40,6% van 4526
In 4 dagen: 673+1837 = 2510; dat is 55,5% van 4526
In 5 dagen: 618+2510 = 3128; dat is 69,1% van 4526

Kans om binnen 3 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-08)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 3 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 40,6% dat binnen 3 dagen gedaan (een lichte stijging t.o.v. 7 oktober, toen 39,7%). Als je 3 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kleine kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus HOOGUIT [x] 4,5%.

Kans om binnen 4 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-08)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 4 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 55,5% dat binnen 4 dagen gedaan (een lichte stijging t.o.v. 7 oktober, toen 54,9%). Als je 4 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kans van ruwweg 50% dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus HOOGUIT [x] 6,1%.

Kans om binnen 5 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-08)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 5 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 69,1% dat binnen 5 dagen gedaan (een daling t.o.v. 7 oktober, toen 74,8%). Als je 5 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een grote kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus HOOGUIT [x] 7,6%.

[x]: zie [x] onderaan deze bijdrage.


Gegevens van 9 oktober (cases gepubliceerd op 10 oktober omstreeks 15:00)

LET OP: vanaf 2020-10-09 stap ik over op cijfers van het RIVM.
Op 20201110 werden de cijfers (verlaat, pas om ca 15:00) van 2020-11-09 gepubliceerd door nos.nl en nu.nl: 4695. Daar ga ik nu vanuit.

Tabel met gegevens van 8 en 9 oktober
-----------------+-- 20201109 014114 UTC ---+---- 20201110-013508 UTC ------
TEKs van Cases*|dag TEKs CasesSum %TCS |dag erbij TEKs CasesSum %TCS
-----------------+--------------------------+-------------------------------
2020-10-25 10365 |15: 7958 / 124033 = 6,4% |16: +0 7958 / 128728 = 6,2%
2020-10-26 10321 |14: 7806 / 113668 = 6,9% |15: +28 7834 / 118363 = 6,6%
2020-10-27 8156 |13: 7536 / 103347 = 7,3% |14: +47 7583 / 108042 = 7,0%
2020-10-28 10318 |12: 7046 / 95191 = 7,4% |13: +42 7088 / 99886 = 7,1%
2020-10-29 11172 |11: 6708 / 84873 = 7,9% |12: +61 6769 / 89568 = 7,6%
2020-10-30 9839 |10: 6151 / 73701 = 8,3% |11: +56 6207 / 78396 = 7,9%
2020-10-31 8711 | 9: 5668 / 63862 = 8,9% |10: +76 5744 / 68557 = 8,4%
2020-11-01 8312 | 8: 5118 / 55151 = 9,3% | 9: +88 5206 / 59846 = 8,7%
2020-11-02 7777 | 7: 4665 / 46839 =10,0% | 8: +134 4798 / 51534 = 9,3%
2020-11-03 7680 | 6: 4086 / 39062 =10,5% | 7: +206 4292 / 43757 = 9,8%
2020-11-04 6992 | 5: 3429 / 31382 =10,9% | 6: +316 3745 / 36077 =10,4%
2020-11-05 7279 | 4: 2633 / 24390 =10,8% | 5: +427 3060 / 29085 =10,5%
2020-11-06 6715 | 3: 1809 / 17111 =10,6% | 4: +462 2271 / 21806 =10,4%
2020-11-07 5699 | 2: 1110 / 10396 =10,7% | 3: +482 1592 / 15091 =10,5%
2020-11-08 4697 | 1: 414 / 4697 = 8,8% | 2: +507 921 / 9392 = 9,8%
2020-11-09 4695 | | 1: +286 286 / 4695 = 6,1%
-----------------+--------------------------+-------------------------------
*Cases vanaf 9 okt. van RIVM Toename dag_TEKs: +3218

Toename dag_TEKs (stand: 2020-11-09):
In 1 dag: 286 = 286; dat is 8,9% van 3218
In 2 dagen: 507+ 286 = 793; dat is 24,6% van 3218
In 3 dagen: 482+ 793 = 1275; dat is 39,6% van 3218
In 4 dagen: 462+1275 = 1737; dat is 54,0% van 3218
In 5 dagen: 427+1737 = 2164; dat is 67,2% van 3218

Kans om binnen 3 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-09)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 3 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 39,6% dat binnen 3 dagen gedaan (een lichte daling t.o.v. 8 oktober, toen 40,6%). Als je 3 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kleine kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus HOOGUIT [x] 4,4%.

Kans om binnen 4 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-09)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 4 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 54,0% dat binnen 4 dagen gedaan (een lichte daling t.o.v. 8 oktober, toen 55,1%). Als je 4 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kans van ruwweg 50% dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus HOOGUIT [x] 5,9%.

Kans om binnen 5 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-09)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 5 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 67,2% dat binnen 5 dagen gedaan (een lichte daling t.o.v. 8 oktober, toen 69,1%). Als je 5 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een grote kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus HOOGUIT [x] 7,4%.

[x]: zie [x] onderaan deze bijdrage.


Opmerkelijk bij de gegevens van 10 oktober: fake TEK's, ook in Nederland?

Afgelopen nacht heb ik 2x de Nederlandse CSV file gedownload (vanaf https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/), volgens die webpagina met gegevens van respectievelijk:

20201110-214801 UTC = 2020-11-10 22:48:02 lokale tijd (gekeken en download op 2020-11-11 om 01:48)
20201111-014441 UTC = 2020-11-11 02:44:41 lokale tijd (gekeken en download op 2020-11-11 om 04:57)

Daarbij viel op dat bij die laatste (20201111-014441 UTC) er al 8 TEK's waren geüpload voor vandaag! In theorie kunnen 8 nensen tussen bovenstaande tijdstippen TEK's van vandaag hebben geüpload, maar in de praktijk lijkt mij dat nogal onwaarschijnlijk. Ook zouden deze TEK's geen zin moeten hebben, want (als het goed is) zijn de betrokkenen vandaag in quarantaine. De Nederlandse CSV-file van dat moment eindigt op:

Land Datum TEKs Cases
nl 2020-11-05 3527 7680
nl 2020-11-06 2900 6992
nl 2020-11-07 2262 7279
nl 2020-11-08 1592 6715
nl 2020-11-09 991 5699
nl 2020-11-10 405 4697
nl 2020-11-11 8 0

Er is zelfs een "land" (staat, Nevada) waarbij al TEK's van morgen zijn geüpload (op het moment dat het daar nog niet eens 11 oktober is):

Land Datum TEKs Cases
usnv 2020-10-10 166 772
usnv 2020-10-11 142 814
usnv 2020-10-12 128 385

Bij Nevada moet het wel om fake TEK's gaan (hier zal niemand door gewaarschuwd kunnen worden).

Ter vergelijking, steeds de laatst beschikbare data van alle landen (met uitzondering van enkele landen die extreem achterlopen) in https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/, naar verluidt van 20201111-014441 UTC, gezien op 2020-11-11 om 04:57 lokale tijd):

Land Datum TEKs Cases
at 2020-11-09 163 5933
be 2020-11-08 94 6124
br 2020-11-08 4 22380
ca 2020-11-08 410 4346
ch 2020-11-10 757 17311
cz 2020-11-08 178 7723
de 2020-11-10 1 6522
dk 2020-11-09 193 893
ee 2020-11-09 24 192
es 2020-11-10 292 52386
fi 2020-11-08 31 0
gu 2020-11-09 1 0
ie 2020-11-10 21 265
it 2020-11-10 20 25269
lv 2020-11-10 20 92
mt 2020-11-09 103 102
pl 2020-11-09 78 24785
pt 2020-11-09 78 5784
si 2020-11-09 50 891
ukenw 2020-11-10 2 19967
ukgi 2020-11-09 3645 8
ukni 2020-11-09 3671 420
uksc 2020-11-08 2901 1613
usal 2020-11-09 381 1205
usde 2020-11-10 356 662
usva 2020-11-09 8 1302
uswy 2020-11-10 356 721
za 2020-11-09 352 1372
Kortom, ik sluit niet uit dat er, ook in Nederland, fake TEK's worden geüpload (wie dat dan zou doen, weet ik niet). In mijn bijdrage van 08-11-2020, 16:21 viel het mij immers ook al op dat er 20 TEK's ouder dan 14 dagen waren geüpload, wat ook niet zou moeten kunnen.


Gegevens van 10 oktober (cases gepubliceerd op 11 oktober omstreeks 14:30)

Nb. voor de rechter brede kolom in de tabel ben ik uitgegaan van de gegevens van 20201110-214801 UTC, omdat de data die ik daarna heb gedownload (van 20201111-014441 UTC) al was "gekleurd" met data van 11 oktober.

Tabel met gegevens van 9 en 10 oktober
-----------------+-- 20201110-013508 UTC ---+----- 20201110-214801 UTC -----
TEKs van Cases*|dag TEKs CasesSum %TCS |dag erbij TEKs CasesSum %TCS
-----------------+--------------------------+-------------------------------
2020-10-26 10321 |15: 7834 / 118363 = 6,6% |16: +0 7834 / 123787 = 6,3%
2020-10-27 8156 |14: 7583 / 108042 = 7,0% |15: +23 7606 / 113467 = 6,7%
2020-10-28 10318 |13: 7088 / 99886 = 7,1% |14: +22 7110 / 105310 = 6,8%
2020-10-29 11172 |12: 6769 / 89568 = 7,6% |13: +40 6809 / 94992 = 7,2%
2020-10-30 9839 |11: 6207 / 78396 = 7,9% |12: +34 6241 / 83820 = 7,4%
2020-10-31 8711 |10: 5744 / 68557 = 8,4% |11: +45 5789 / 73981 = 7,8%
2020-11-01 8312 | 9: 5206 / 59846 = 8,7% |10: +70 5276 / 65270 = 8,1%
2020-11-02 7777 | 8: 4798 / 51534 = 9,3% | 9: +118 4916 / 56958 = 8,6%
2020-11-03 7680 | 7: 4292 / 43757 = 9,8% | 8: +164 4456 / 49181 = 9,1%
2020-11-04 6992 | 6: 3745 / 36077 =10,4% | 7: +267 4012 / 41501 = 9,7%
2020-11-05 7279 | 5: 3060 / 29085 =10,5% | 6: +448 3508 / 34509 =10,2%
2020-11-06 6715 | 4: 2271 / 21806 =10,4% | 5: +598 2869 / 27230 =10,5%
2020-11-07 5699 | 3: 1592 / 15091 =10,5% | 4: +643 2235 / 20515 =10,9%
2020-11-08 4697 | 2: 921 / 9392 = 9,8% | 3: +653 1574 / 14816 =10,6%
2020-11-09 4695 | 1: 286 / 4695 = 6,1% | 2: +688 974 / 10119 = 9,6%
2020-11-10 5424 | | 1: +382 382 / 5424 = 7,0%
-----------------+--------------------------+-------------------------------
*Cases vanaf 9 okt. van RIVM Toename dag_TEKs: +4195

Toename dag_TEKs (stand: 2020-11-10):
In 1 dag: 382 = 382; dat is 9,1% van 4195
In 2 dagen: 688+ 382 = 1070; dat is 25,5% van 4195
In 3 dagen: 653+1070 = 1723; dat is 41,1% van 4195
In 4 dagen: 643+1723 = 2366; dat is 56,4% van 4195
In 5 dagen: 598+2366 = 2964; dat is 70,7% van 4195

Kans om binnen 3 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-10)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 3 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 41,1% dat binnen 3 dagen gedaan (een lichte stijging t.o.v. 9 oktober, toen 39,6%). Als je 3 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kleine kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus HOOGUIT [x] 4,5%.

Kans om binnen 4 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-10)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 4 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 56,4% dat binnen 4 dagen gedaan (een lichte stijging t.o.v. 9 oktober, toen 54,0%). Als je 4 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kans van ruwweg 50% dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus HOOGUIT [x] 6,2%.

Kans om binnen 5 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-10)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 5 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 70,7% dat binnen 5 dagen gedaan (een lichte stijging t.o.v. 9 oktober, toen 67,2%). Als je 5 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een grote kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus HOOGUIT [x] 7,8%.

[x] HOOGUIT, want binnen 5 dagen worden TEK's geüpload door tussen de 10% en de 11% van de, door de GGD, positief geteste mensen. Let op: mensen met CoronaMelder, die door andere organisaties dan de GGD positief getest worden, kunnen geen TEK's uploaden (hoeveel TEK's er daardoor niet geüpload worden, weet ik niet). Bovendien sluit ik niet uit dat er ook in Nederland fake TEK's worden geüpload (zie eerder in deze bijdrage).

Nb. los van de kans op een waarschuwing door CoronaMelder, zul je, na zo'n waarschuwing, hoogstwaarschijnlijk in slechts een klein deel van de gevallen daadwerkelijk besmet blijken te zijn (denk aan dunne of doorzichtige wanden of mondkapjes, minder dan 15 minuten dichtbij, of een grote afstand (tot ca. 10m) die door de onnauwkeurigheid van de "afstandmeting" te laag is ingeschat). Daarbij, de kans dat CoronaMelder je waarschuwt was al klein, maar kan nog kleiner zijn, bijvoorbeeld doordat smartphones in kontzakken zitten of door radiofrequente storingen tijdens BLE communicatie.

CONCLUSIE
Zelfs als ik met het aantal "cases" van de afgelopen dag reken (die steeds vandaag, in de loop van de middag, worden gepubliceerd) is de hoogst mogelijke kans dat iemand met CoronaMelder gewaarschuwd wordt voor een risicovol contact, van hooguit 5 dagen geleden, met iemand die later TEK's uploadt, erg klein: minder dan 8%.

De epidemiologische effectiviteit van CoronaMelder is, momenteel, hooguit 1,6%.
12-11-2020, 16:04 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 12-11-2020, 16:15
CORRECTIE op mijn vorige bijdrage (10 november 15:26): niet oktober maar november
Mijn excuses voor deze stommiteit: overal waar ik in mijn vorige bijdrage "oktober" schreef, moet dat "november" zijn!

CoronaMelder downloads
wo 20201111: 3944997 +8399 in 1 dag
di 20201110: 3936598 +8031 in 1 dag
ma 20201109: 3928567 +8081 in 1 dag
zo 20201108: 3920486 +36329 in 3 dagen (gemiddeld 12109 per dag)
do 20201105: 3884157
Bron: https://coronamelder.nl/

Opmerkelijke toename van TEK's omstreeks middernacht van 10 op 11 november
Gisteren schreef ik al over de opmerkelijke +8 voor 11 november. Vandaag zag ik dat er ook sprake was van +8 op 27 oktober, dat is 15 dagen vóór 10 november, dus meer dan 14 dagen dan er aan TEK's op een smartphone staan (en dat zou dus niet moeten kunnen). Daarom vergelijk ik hieronder het aantal TEK's voor een gegeven datum uit de CSV-file van vóór en van na middernacht (om verwarring te voorkomen heb ik het aantal cases verwijderd):
2020-11-10 2020-11-11
21:48:01 UTC 01:44:41 UTC
22:48:01 +0100 02:44:41 +0100
----------------------------------------
nl,2020-10-22,8929 8929
nl,2020-10-23,8059 8059
nl,2020-10-24,8117 8117
nl,2020-10-25,7958 7958
nl,2020-10-26,7834 7834
nl,2020-10-27,7606 7614 +8
nl,2020-10-28,7110 7134 +24 ++
nl,2020-10-29,6809 6826 +17
nl,2020-10-30,6241 6262 +21
nl,2020-10-31,5789 5803 +14 --
nl,2020-11-01,5276 5294 +18
nl,2020-11-02,4916 4936 +20 +
nl,2020-11-03,4456 4474 +18
nl,2020-11-04,4012 4030 +18 -
nl,2020-11-05,3508 3527 +19
nl,2020-11-06,2869 2900 +31 ++
nl,2020-11-07,2235 2262 +27
nl,2020-11-08,1574 1592 +18
nl,2020-11-09, 974 991 +17 --
nl,2020-11-10, 382 405 +23 ++
nl,2020-11-11, - 8 +8
----------------------------------------
Er zijn in die ca. 4 uur rond middernacht dus maar liefst 31 TEK's geüpload die zijn gekoppeld aan 6 november. Ook zie ik andere onverwachte grote en kleine toenames (aangegeven met plussen en minnen helemaal rechts). Heeft iemand hier een verklaring voor?


Gegevens van 10 en 11 november (cases gepubliceerd op 12 november omstreeks 14:30)
Toelichting op de kolommen:
"TEKs van": datum gekoppeld aan de geüploade TEK's (zoals ze op de CoronaMelderserver staan)
"Cases": aantal positief geteste personen gemeld aan het RIVM tussen de "TEKs van" datum (links in de rij) en de dag erna ca. 14:00
"dag": dagnummer terugtellend in de tijd (denk er desgewenst een minteken voor; vandaag is dag 0)
"TEKs: het aantal op een gegeven moment beschikbare TEK's voor de datum onder "TEKs van"
"CasesSum": cumulatief, oplopend terug in de tijd (net zoals de TEK's doen), de som van het aantal cases
"%TCS": het percentage van het aantal positief geteste personen dat, op de "TEKs van" datum (links in de rij), reeds TEK's heeft geüpload
"erbij": de toename, sinds de dag ervoor, in geüploade TEK's voor de "TEKs van" datum (links in de rij)

Nb. de "TEKs van" datum en "TEKs" (het aantal) komen uit de CSV files voor Nederland van 10 november 21:48:01 UTC (22:48:01 NL tijd) en van 11 november 21:52:48 UTC (22:52:48 NL tijd) iets na die tijdstippen gedownload van https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/. Tot en met 8 november gebruik ik het aantal "cases" van twee dagen later in die CSV files; vanaf 9 november het aantal cases zoals de dag erna via o.a. nos.nl (afkomstig van RIVM) wordt gepubliceerd.

-----------------+-- 20201110-214801 UTC ---+----- 20201111-215248 UTC -----
TEKs van Cases*|dag TEKs CasesSum %TCS |dag erbij TEKs CasesSum %TCS
-----------------+--------------------------+-------------------------------
2020-10-26 10321 |16: 7834 / 123787 = 6,3% |17: +0 7834 / 129445 = 6,1%
2020-10-27 8156 |15: 7606 / 113467 = 6,7% |16: +8 7614 / 119124 = 6,4%
2020-10-28 10318 |14: 7110 / 105310 = 6,8% |15: +50 7160 / 110968 = 6,5%
2020-10-29 11172 |13: 6809 / 94992 = 7,2% |14: +44 6853 / 100650 = 6,8%
2020-10-30 9839 |12: 6241 / 83820 = 7,4% |13: +61 6302 / 89478 = 7,0%
2020-10-31 8711 |11: 5789 / 73981 = 7,8% |12: +61 5850 / 79639 = 7,3%
2020-11-01 8312 |10: 5276 / 65270 = 8,1% |11: +70 5346 / 70928 = 7,5%
2020-11-02 7777 | 9: 4916 / 56958 = 8,6% |10: +94 5010 / 62616 = 8,0%
2020-11-03 7680 | 8: 4456 / 49181 = 9,1% | 9: +123 4579 / 54839 = 8,3%
2020-11-04 6992 | 7: 4012 / 41501 = 9,7% | 8: +177 4189 / 47159 = 8,8%
2020-11-05 7279 | 6: 3508 / 34509 =10,2% | 7: +277 3785 / 40167 = 9,4%
2020-11-06 6715 | 5: 2869 / 27230 =10,5% | 6: +465 3334 / 32888 =10,1%
2020-11-07 5699 | 4: 2235 / 20515 =10,9% | 5: +611 2846 / 26173 =10,9%
2020-11-08 4697 | 3: 1574 / 14816 =10,6% | 4: +652 2226 / 20474 =10,9%
2020-11-09* 4695 | 2: 974 / 10119 = 9,6% | 3: +663 1637 / 15777 =10,4%
2020-11-10 5424 | 1: 382 / 5424 = 7,0% | 2: +690 1072 / 11082 = 9,7%
2020-11-11 5658 | | 1: +340 340 / 5658 = 6,0%
-----------------+--------------------------+-------------------------------
*Cases vanaf 9 nov. van RIVM Toename dag_TEKs: +4386

Toename dag_TEKs (stand: 2020-11-11):
In 1 dag: 340 = 340; dat is 7,8% van 4386
In 2 dagen: 690+ 340 = 1050; dat is 24,0% van 4386
In 3 dagen: 663+1050 = 1713; dat is 39,1% van 4386
In 4 dagen: 652+1713 = 2365; dat is 53,9% van 4386
In 5 dagen: 611+2365 = 2976; dat is 67,9% van 4386

Kans om binnen 3 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-11)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 3 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 39,1% dat binnen 3 dagen gedaan (10 november: 41,1%). Als je 3 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kleine kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 4,3%.

Kans om binnen 4 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-11)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 4 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 53,9% dat binnen 4 dagen gedaan (10 november: 56,4%). Als je 4 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kans van ruwweg 50% dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt,
dus HOOGUIT [x] 5,9%.

Kans om binnen 5 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-11)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 5 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 67,9% dat binnen 5 dagen gedaan (10 november: 70,7%). Als je 5 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een grote kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 7,5%.

[x] HOOGUIT, want binnen 5 dagen worden TEK's geüpload door tussen de 10% en de 11% van de, door de GGD, positief geteste mensen. Let op: mensen met CoronaMelder, die door andere organisaties dan de GGD positief getest worden, kunnen geen TEK's uploaden (hoeveel TEK's er daardoor niet geüpload worden, weet ik niet). Bovendien sluit ik niet uit dat er ook in Nederland fake TEK's worden geüpload (zie eerder in deze bijdrage).

Nb. los van de kans op een waarschuwing door CoronaMelder, zul je, na zo'n waarschuwing, hoogstwaarschijnlijk in slechts een klein deel van de gevallen daadwerkelijk besmet blijken te zijn (denk aan dunne of doorzichtige wanden of mondkapjes, minder dan 15 minuten dichtbij, of een grote afstand (tot ca. 10m) die door de onnauwkeurigheid van de "afstandmeting" te laag is ingeschat). Daarbij, de kans dat CoronaMelder je waarschuwt was al klein, maar kan nog kleiner zijn, bijvoorbeeld doordat smartphones in kontzakken zitten of door radiofrequente storingen tijdens BLE communicatie.

CONCLUSIE
Zelfs als ik met het aantal "cases" van de afgelopen dag reken (die steeds vandaag, in de loop van de middag, worden gepubliceerd) blijft de hoogst mogelijke kans dat iemand met CoronaMelder gewaarschuwd wordt voor een risicovol contact, van hooguit 5 dagen geleden, met iemand die later TEK's uploadt, nog steeds erg klein: minder dan 8%.

De epidemiologische effectiviteit van CoronaMelder is, momenteel (uitgaande van 20% van de Nederlanders met een werkende CoronaMelder), blijft hooguit 1,6%.
12-11-2020, 20:58 door Anoniem
Er zijn in die ca. 4 uur rond middernacht dus maar liefst 31 TEK's geüpload die zijn gekoppeld aan 6 november. Ook zie ik andere onverwachte grote en kleine toenames (aangegeven met plussen en minnen helemaal rechts). Heeft iemand hier een verklaring voor?
Mogelijk heeft het te maken met dat de meeste mensen ca. 5 dagen na besmetting symptomen krijgen?
https://www.medicalfacts.nl/2020/03/12/symptomen-van-coronavirus-beginnen-vijf-dagen-na-blootstelling/
Die "+31" die er voor 6 november bijkwamen zijn verzonden vanuit de app op 11 november.
Deze 31 TEKs stonden op de verzenddatum van 11 nov. kennelijk in de app geregistreerd als zijnde 5 dagen geleden,
en zijn als zodanig op 11 november naar de server verstuurd, en tellen dus bij voor de datum van 6 november.
Ik weet dat het niet meteen alles verklaart wat je ziet, maar het is in ieder geval iets wat te beredeneren is.
Het zou kunnen dat de GGD ook nog een "offset" moet invullen vanwege vertraging i.v.m. coronatest e.d.
zodat de datum hiervoor gecompenseerd kan worden. In dat geval is de betrouwbaarheid van je statistieken ook afhankelijk van de zorgvuldigheid van GGD-medewerkers. En verder kunnen cijfers ook gewoon grillig zijn.
Er worden niet elke dag evenveel besmettingen geconstateerd en verwerkt.
Bijv. in het weekend gaat men op stap en zouden er meer besmettingen kunnen plaatsvinden.
Maar men merkt bijv. pas 5 dagen later dat men besmet is geraakt.

Verder denk ik dat we er rekening mee dienen te houden dat die site waarvan jij TEKs download waarschijnlijk niet constant bovenop de officiële Nederlandse server zit. Die site download ook maar af en toe van de Nederlandse server verwacht ik. Dus jij download data waarvan jij misschien denkt dat die helemaal actueel is, maar in werkelijkheid kan deze data al uren geleden door https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ van de officiële Nederlandse server zijn opgehaald.
Dit kan verklaren dat het lijkt alsof er rond middernacht nog steeds TEKs bijkomen, maar in werkelijkheid is daar wellicht geen sprake van. Je bent afhankelijk van de tijden waarop https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ weer nieuwe data van de Nederlandse server download. Pas daarna kan jij die meest actuele data van https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ downloaden.
13-11-2020, 15:55 door Anoniem
@16:04 uur, Erik van Straten

Wat je aanduidt als toelichting op je doorgerekende schatting van “epidemiologische effectiviteit van CoronaMelder” gaat in werkelijkheid natuurlijk wel over enkel een fractie van wat er allemaal gebeurt / zich kan afspelen en voltrekken.
Dat fractie factor bestaat uit meerdere elementen.
We weten formeel niet of we ze allemaal al benoemd hebben in deze zoektocht.

Toch wil ik degene die me zo in herinnering staan nog maar even memoreren welke in ieder geval buiten die fractie vallen;
1. Degenen zonder ernstige klachten

2. Degenen met lichte klachten, niet die van 1 uitsluitend.

3. Degenen die zonder lichte klachten waarbij nog geen besmetting bij derden optrad maar wel sporen draagt die tot covid-19 worden gerekend, niet die van 1 uitsluitend.

4. Degenen die inmiddels klachtenvrij zijn geworden en niet hoefden te worden / werden getest.

5. Degenen die elkaar wederzijds met meer dan 5 dagen tussentijds met sporen besmetten, die van 1, 2, 3 en 4 niet uitgesloten.

6. Mensen die niet in nabijheid zijn geweest van virus deeltjes.

Mensen die onder 1 t/m 6 zijn te scharen zijn zo’n omvangrijk cohort van mensen - potentieel 3 miljoen+ tot 17,4 miljoen - dat de specifieke bijdrage van de app in afname van besmettingen nog minder toerekenbaar steekhoudend is dan “in ieder geval iets”.
Simpelweg omdat de claims die je gerechtvaardigd wel zou kunnen doen niet gaan over de grote fractie maar over de kleine fractie.

Een eventuele claim in epidemilogische zin en dus ook in statische samenhang, is wegens te enorm kleine fractie ten opzichte van alle potentiele gevallen, dan toch grootspraak.

Wel zou een minister door de reken exercitie mbt als het ware een dekkingsbijdrage van de App in detectie van de zwaardere gevallen een claim kunnen doen over de detecties.
Dat is dan binnen het grote cohort en levert de aanzienlijk kleine fractie op van mensen die met geregistreerde app in een ziekenhuis traject belandt en anderen erover kan inlichten.

Die rond <10% waar je op basis van je TEK analyse over 5 dagen wachttijd op uitkomt berust niet bij >99,5% van de bevolking. Maar <0,5% van de bevolking.


Verder is denk ik die “kleiner dan” duiding mogelijk handig als duiding voor een mogelijke beperkte orde van grootte van wat de minister z’n acties uithalen.
13-11-2020, 16:36 door Erik van Straten
Door Anoniem: Mogelijk heeft het te maken met dat de meeste mensen ca. 5 dagen na besmetting symptomen krijgen?
https://www.medicalfacts.nl/2020/03/12/symptomen-van-coronavirus-beginnen-vijf-dagen-na-blootstelling/
Die "+31" die er voor 6 november bijkwamen zijn verzonden vanuit de app op 11 november.
Deze 31 TEKs stonden op de verzenddatum van 11 nov. kennelijk in de app geregistreerd als zijnde 5 dagen geleden,
en zijn als zodanig op 11 november naar de server verstuurd, en tellen dus bij voor de datum van 6 november.
Ik weet dat het niet meteen alles verklaart wat je ziet, maar het is in ieder geval iets wat te beredeneren is.
Het zou kunnen dat de GGD ook nog een "offset" moet invullen vanwege vertraging i.v.m. coronatest e.d.
zodat de datum hiervoor gecompenseerd kan worden. In dat geval is de betrouwbaarheid van je statistieken ook afhankelijk van de zorgvuldigheid van GGD-medewerkers.
Dank voor jouw reactie en het meedenken!

Niemand (ook de GGD niet) kan de datum's gekoppeld aan de TEK's (ongestraft) wijzigen, want CoronaMelder op de ontvangende smartphone gaat van die datum uit bij het zoeken naar via BLE ontvangen RPI's (die zijn afgeleid van de bij de datum horende TEK). Dat kan m.i. dus niet (of ik begrijp de werking niet goed).

Door Anoniem: En verder kunnen cijfers ook gewoon grillig zijn.
Er worden niet elke dag evenveel besmettingen geconstateerd en verwerkt.
Bijv. in het weekend gaat men op stap en zouden er meer besmettingen kunnen plaatsvinden.
Maar men merkt bijv. pas 5 dagen later dat men besmet is geraakt.
Dat heeft er, denk ik, allemaal niets mee te maken. De app op de uploadende smartphone kan wel bijhouden dat bijv. Bluetooth een dag uitgeschakeld is geweest, maar verder zal deze, voor zover ik weet, gewoon alle nog beschikbare TEK's op de smartphone uploaden.

Ik vermoed dat TEK's worden geüpload tot en met de dag van de test (ofwel tot en met de dag dat men symptomen kreeg en in quarantaine ging). Als zo iemand na 5 dagen de uitslag krijgt, worden van de afgelopen 4 dagen dus geen TEK's geüpload. En als de betreffende persoon de app 5 dagen voordat hij symptomen kreeg installeerde, gaan die oudste 5 dagen "aan de achterkant" van die 14 af. In elk geval valt op dat de toename, per dag, vooral in de afgelopen 5 à 7 dagen zit, daarna is het peanuts (waarom precies weet ik niet, wellicht worden alleen van bij personen TEK's van 7 dagen en ouder geüpload als de GGD niet weet hoe lang die persoon mogelijk al besmettelijk is geweest).

Door Anoniem: Verder denk ik dat we er rekening mee dienen te houden dat die site waarvan jij TEKs download waarschijnlijk niet constant bovenop de officiële Nederlandse server zit. Die site download ook maar af en toe van de Nederlandse server verwacht ik. Dus jij download data waarvan jij misschien denkt dat die helemaal actueel is, maar in werkelijkheid kan deze data al uren geleden door https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ van de officiële Nederlandse server zijn opgehaald.
Ik ga er niet vanuit dat het tijdstip exact klopt (en daardoor kan de datum net 1 meer of minder zijn). Die server downloadt, zo te zien, ongeveer elke 4 uur data van alle GAEN Corona-app servers.

Net boven de tabel (in https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/) staat de datum en tijd (in UTC) wanneer dat klaar is (in het script in https://github.com/sftcd/tek_transparency/ zie je dat er wat vertragingen worden ingelast, vermoedelijk om servers niet te overbelasten met "bursts"). Ik ga uit van die datum en tijd (die zet ik steeds boven de "brede" kolommen in mijn tabel).

Door Anoniem: Dit kan verklaren dat het lijkt alsof er rond middernacht nog steeds TEKs bijkomen, maar in werkelijkheid is daar wellicht geen sprake van. Je bent afhankelijk van de tijden waarop https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ weer nieuwe data van de Nederlandse server download. Pas daarna kan jij die meest actuele data van https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ downloaden.
Dat laatste klopt zeker. Maar zoals ik al schreef, ik ga uit van de datum en tijd in UTC boven hun tabel.

Nb. dat dit niet elke dag exact om 00:00 is, maakt voor mijn berekeningen van maximale effectiviteit niet veel uit: deze is dan hooguit de ene dag wat lager of hoger dan de volgende dag. Immers, TEK's van "vandaag" die ik eventueel pas morgen "meeneem", verwerk ik uiteindelijk wel. Aangezien het maar om een tiental of zo gaat, is die invloed hiervan niet zo groot.

Hieronder vind je vergelijkbare gegevens, maar nu van de overgang van gisteren naar vandaag. Daaronder heb ik een nieuwe verklaring toegevoegd, maar ook die is onvolledig.

Opmerkelijke toename van TEK's omstreeks middernacht van 12 op 13 november
Tussen gisteravond ca. 22:50 en vanochtend ca. 03:01 zijn er geen TEK's geüpload voor vandaag (13 november), maar wel voor 29 november (gisteren 15 dagen geleden):
2020-11-12 2020-11-13
21:55:01 UTC 02:01:34 UTC
Land TEKs van Dag #TEKs #TEKs Erbij
nl 2020-10-28 16 7169 7169 0
nl 2020-10-29 15 6883 6895 12
nl 2020-10-30 14 6343 6357 14
nl 2020-10-31 13 5885 5893 8
nl 2020-11-01 12 5389 5400 11
nl 2020-11-02 11 5056 5062 6
nl 2020-11-03 10 4650 4658 8
nl 2020-11-04 9 4272 4280 8
nl 2020-11-05 8 3942 3948 6
nl 2020-11-06 7 3592 3600 8
nl 2020-11-07 6 3258 3271 13
nl 2020-11-08 5 2820 2832 12
nl 2020-11-09 4 2277 2289 12
nl 2020-11-10 3 1736 1744 8
nl 2020-11-11 2 1022 1031 9
nl 2020-11-12 1 350 365 15
Een verklaring zou kunnen zijn dat TEK's (feitelijk de combinatie van datum, TEK en risicofactor), na upload, met een variabele vertraging (per setje van TEK+datum+risico) naar de downloadserver worden doorgezet, om de "anonimiteit te verbeteren". Immers, als de geüploade gegevens van één individuele gebruiker in één keer op de downloadserver zouden verschijnen, en een geïnteresseerde heel vaak de downloadserver zou raadplegen, zou die geïnteresseerde alle geüploade gegevens van die ene gebruiker aan elkaar kunnen koppelen. Dit zou ook de vertraagde upload van de 15 TEK's (horend bij 11 november) op 12 november kunnen verklaren.

Echter, daarmee is nog niet verklaard hoe het kan dat er op 11 november om ca. 02:44 (lokale tijd) al 8 TEK's waren geüpload gekoppeld aan die 11e november, zie mijn vorge bijdtrage. De kans dat 8 (van de ca. 340) mensen, na een positieve testuitslag, wachten met uploaden tot tussen 00:00 en 02:44, lijkt mij nogal klein. Temeer daar dit er vanochtend vroeg weer 0 waren...


CoronaMelder downloads
do 20201112: 3954356 +9359 in 1 dag
wo 20201111: 3944997 +8399 in 1 dag
di 20201110: 3936598 +8031 in 1 dag
ma 20201109: 3928567 +8081 in 1 dag
zo 20201108: 3920486 +36329 in 3 dagen (gemiddeld 12109 per dag)
do 20201105: 3884157
Bron: https://coronamelder.nl/


Gegevens van 11 en 12 november (cases gepubliceerd op 13 november omstreeks 14:30)
Toelichting op de kolommen:
"TEKs van": datum gekoppeld aan de geüploade TEK's (zoals ze op de CoronaMelderserver staan)
"Cases": aantal positief geteste personen gemeld aan het RIVM tussen de "TEKs van" datum (links in de rij) en de dag erna tot omstreeks 14:30
"dag": dagnummer terugtellend in de tijd (denk er desgewenst een minteken voor; vandaag is dag 0)
"TEKs: het aantal op een gegeven moment beschikbare TEK's voor de datum onder "TEKs van"
"CasesSum": cumulatief, oplopend terug in de tijd (net zoals de TEK's doen), de som van het aantal cases
"%TCS": het percentage van het aantal positief geteste personen dat, op de "TEKs van" datum (links in de rij), reeds TEK's heeft geüpload
"erbij": de toename, sinds de dag ervoor, in geüploade TEK's voor de "TEKs van" datum (links in de rij)

Nb. de "TEKs van" datum en "TEKs" (het aantal) komen uit de CSV files voor Nederland van 11 november 21:52:48 UTC (22:52:48 NL tijd) en van 12 november 21:55:01 UTC (22:51:01 NL tijd) iets na die tijdstippen gedownload vanaf https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/. Tot en met 8 november gebruik ik het aantal "cases" van twee dagen later in die CSV files; vanaf 9 november het aantal cases zoals de dag erna via o.a. nos.nl (afkomstig van RIVM) wordt gepubliceerd.

-----------------+-- 20201111-215248 UTC ---+----- 20201112-215501 UTC -----
TEKs van Cases*|dag TEKs CasesSum %TCS |dag erbij TEKs CasesSum %TCS
-----------------+--------------------------+-------------------------------
2020-10-27 8156 |16: 7614 / 119124 = 6,4% |17: +0 7614 / 125233 = 6.1%
2020-10-28 10318 |15: 7160 / 110968 = 6,5% |16: +9 7169 / 117077 = 6.1%
2020-10-29 11172 |14: 6853 / 100650 = 6,8% |15: +30 6883 / 106759 = 6.4%
2020-10-30 9839 |13: 6302 / 89478 = 7,0% |14: +41 6343 / 95587 = 6.6%
2020-10-31 8711 |12: 5850 / 79639 = 7,3% |13: +35 5885 / 85748 = 6.9%
2020-11-01 8312 |11: 5346 / 70928 = 7,5% |12: +43 5389 / 77037 = 7.0%
2020-11-02 7777 |10: 5010 / 62616 = 8,0% |11: +46 5056 / 68725 = 7.4%
2020-11-03 7680 | 9: 4579 / 54839 = 8,3% |10: +71 4650 / 60948 = 7.6%
2020-11-04 6992 | 8: 4189 / 47159 = 8,8% | 9: +83 4272 / 53268 = 8.0%
2020-11-05 7279 | 7: 3785 / 40167 = 9,4% | 8: +157 3942 / 46276 = 8.5%
2020-11-06 6715 | 6: 3334 / 32888 =10,1% | 7: +258 3592 / 38997 = 9.2%
2020-11-07 5699 | 5: 2846 / 26173 =10,9% | 6: +412 3258 / 32282 =10.1%
2020-11-08 4697 | 4: 2226 / 20474 =10,9% | 5: +594 2820 / 26583 =10.6%
2020-11-09* 4695 | 3: 1637 / 15777 =10,4% | 4: +640 2277 / 21886 =10.4%
2020-11-10 5424 | 2: 1072 / 11082 = 9,7% | 3: +664 1736 / 17191 =10.1%
2020-11-11 5658 | 1: 340 / 5658 = 6,0% | 2: +682 1022 / 11767 = 8.7%
2020-11-12 6109 | | 1: +350 350 / 6109 = 5.7%
-----------------+--------------------------+-------------------------------
*Cases vanaf 9 nov. van RIVM Toename dag_TEKs: +4115

Toename dag_TEKs (stand: 2020-11-12):
In 1 dag: 350 = 350; dat is 8,5% van 4115
In 2 dagen: 682+ 350 = 1032; dat is 25,1% van 4115
In 3 dagen: 664+1032 = 1696; dat is 41,2% van 4115
In 4 dagen: 640+1696 = 2336; dat is 56,8% van 4115
In 5 dagen: 594+2336 = 2930; dat is 71,2% van 4115

Kans om binnen 3 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-12)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 3 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 41,2% dat binnen 3 dagen gedaan (11 november: 39,1%). Als je 3 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kleine kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 4,5%.

Kans om binnen 4 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-12)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 4 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 56,8% dat binnen 4 dagen gedaan (11 november: 53,9%). Als je 4 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kans van ruwweg 50% dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt,
dus HOOGUIT [x] 6,2%.

Kans om binnen 5 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-12)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 5 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 71,2% dat binnen 5 dagen gedaan (11 november: 67,9%). Als je 5 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een grote kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 7,8%.

[x] HOOGUIT, want binnen 5 dagen worden TEK's geüpload door tussen de 10% en de 11% van de, door de GGD, positief geteste mensen. Let op: mensen met CoronaMelder, die door andere organisaties dan de GGD positief getest worden, kunnen geen TEK's uploaden (hoeveel TEK's er daardoor niet geüpload worden, weet ik niet). Bovendien sluit ik niet uit dat er ook in Nederland fake TEK's worden geüpload (zie eerder in deze bijdrage), maar als dat zo is zijn dat er niet veel.

Nb. los van de kans op een waarschuwing door CoronaMelder, zul je, na zo'n waarschuwing, hoogstwaarschijnlijk in slechts een klein deel van de gevallen daadwerkelijk besmet blijken te zijn (denk aan dunne of doorzichtige wanden of mondkapjes, minder dan 15 minuten dichtbij, of een grote afstand (tot ca. 10m) die door de onnauwkeurigheid van de BLE "afstandmeting" te laag is ingeschat). Daarbij, de kans dat CoronaMelder je waarschuwt was al klein, maar kan nog kleiner zijn, bijvoorbeeld doordat smartphones in kontzakken zitten of door radiofrequente storingen tijdens BLE communicatie.

CONCLUSIE
Zelfs als ik met het aantal "cases" van de afgelopen dag reken (die steeds vandaag, in de loop van de middag, worden gepubliceerd) blijft de hoogst mogelijke kans dat iemand met CoronaMelder gewaarschuwd wordt voor een risicovol contact, van hooguit 5 dagen geleden, met iemand die later TEK's uploadt, nog steeds erg klein: minder dan 8%.

De epidemiologische effectiviteit van CoronaMelder is, momenteel (ervan uitgaande dat 20% van de Nederlanders met een werkende CoronaMelder rondloopt), blijft (indien 20% van de Nederlanders met een werkende CoronaMelder rondloopt) hooguit 1,6%.

Bij het huidige lage aantal downloads (minder dan 10.000 per dag) vermoed ik dat het aantal actieve gebruikers van CoronaMelder netto afneemt, o.a. door de soms vage meldingen, problemen met andere BlueTooth apparaten en doordat een groot deel van de door CoronaMelder gewaarschuwde mensen achteraf zal ontdekken dat die waarschuwing onterecht was. Die 20% zou ondertussen wel eens aan de hoge kant kunnen zijn.
13-11-2020, 17:56 door Erik van Straten
@Anoniem, vandaag 15:55: volgens mij is het heel simpel (hoewel ik het waarschijnlijk allemaal erg ingewikkeld uitleg met mijn zeer lange bijdragen).

a) Geschat 20% van de Nederlanders met een werkende CoronaMelder
Met gisteren 3954356 downloads, en niet iedereen die de app (nog) gebruikt (zie bijv. de negatieve reacties in https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.en&hl=nl&gl=nl) ga ik ervan uit dat zo'n 20% van de Nederlanders met CoronaMelder werkend rondloopt (een schatting die waarschijnlijk aan de hoge kant is).

b) Gegeven: aantal door de GGD positief geteste personen per dag
Ik ga ervan uit dat gisteren 6109 mensen positief getest zijn door de GGD, zoals gerapporteerd door de NOS. Ook voor de afgelopen weken zijn deze cijfers bekend. De cijfers van de Johns Hopkins university wijken hier soms iets van af, maar niet veel.

c) TEK's + bijbehorende datums op de downloadserver
Als een positief getest persoon een vrijschakelcode van de GGD krijgt en daadwerkelijk gegevens uploadt, betekent dit dat die persoon voor hooguit 14 dagen uploadt:
1) TEK voor een bepaalde dag
2) De bijbehorende datum
3) Een risicofactor die aangeeft hoe besmettelijk de betreffende persoon op die dag vermoedelijk was.
Omdat duidelijk is dat niet iedereen voor 14 dagen TEK's uploadt, ga ik -voorzichtigheidshalve- uit van het hoogste percentage TEK's geldig voor een bepaalde dag. Zo kom ik erop uit dat tussen de 10% en 11% van de positief geteste personen TEK's uploadt. Nb. dit is geen vreemd getal; in Duitsland was dit aanvankelijk maar 5% en is, na veel geschommel, momenteel ca. 12,5% (zie https://github.com/micb25/dka/blob/master/plots_de/plot_rki_cwa_cases_7d.png). Voor Zwitserland ligt dit momenteel misschien een procent hoger (ik heb hier alleen berekeningen van, geen grafiek). Van Duitsland is bekend dat, van de positief geteste mensen, die in staat worden gesteld gegevens te uploaden, minder dan 60% dat daadwerkelijk doet. Dan vind ik het zeer geloofwaardig dat 10% à 11% van de (door de GGD) positief geteste Nederlanders gegevens uploadt.

d) Aantal positief geteste personen dat binnen 3,4 of 5 dagen TEK's uploadt
d) Uit de tabel kan ik afleiden hoeveel van positief geteste mensen binnen 3, 4 of 5 dagen TEK's hebben geüpload (van het totale aantal mensen dat TEK's uploadt). Als de cijfers -waarop ik mij baseer- kloppen, en ik geen reken- of denkfouten maak, dan heb ik dat exact uitgerekend.

Conclusie 1a: jouw kans op een waarschuwing als jij CoronaMelder hebt
ALS jij een besmettelijk persoon ontmoet, die later door de GGD positief getest wordt, is de kans 10% à 11% dat die persoon CoronaMelder heeft en daadwerkelijk, binnen 14 dagen, na de ontmoeting, gegevens uploadt.

Daarbij kun jij alleen gewaarschuwd worden (binnen die hooguit 14 dagen) als ook jij met CoronaMelder actief rondloopt, en dichtbij genoeg die persoon bent geweest (zodat jouw smartphone, via BLE, gegevens van de smartphone van de besmettelijke persoon kon ontvangen), en die ontmoeting minstens 15 minuten duurde, en het niet zoveel dagen geleden is dat de besmettelijke persoon toen waarschijnlijk nog niet besmettelijk was (en de GGD een lage risicoscore aan die datum koppelt).

Die 10% à 11% is dus exclusief de mensen in die door een andere partij dan de GGD positief getest worden (zij kunnen immers geen gegevens uploaden). Echter, dit kan alleen maar de kans, dat jij een een besmettelijk persoon ontmoet, die later door de wie dan ook positief getest wordt en gegevens uploadt, kleiner maken dan die 10% à 11%. Vandaar dat ik overal HOOGUIT schrijf.

Conclusie 1b: jouw kans op een waarschuwing binnen 5 dagen als jij CoronaMelder hebt
ALS jij een besmettelijk persoon ontmoet, die later door de GGD positief getest wordt, is de kans minder dan 8% dat die persoon CoronaMelder heeft en daadwerkelijk gegevens uploadt, is de kans dat jij, binnen 5 dagen na die ontmoeting, gewaarschuwd wordt [*], minder dan 8%.[/b]

[*] Die 5 dagen is ruim aan de hoge kant; immers, de kans dat X al besmettelijk is als hij pas na 5 dagen wordt gewaarschuwd, is groot.

Conclusie 2: epidemiologisch
Daarna, als mijn schatting klopt dat ca. 20% van de Nederlanders met een werkende CoronaMelder klopt, geldt het volgende. Gegeven twee willekeurige personen:
Persoon X: een gezonde Nederlander met CoronaMelder: 20% van de Nederlanders
Persoon Y: een besmettelijke Nederlander die binnen 5 dagen gegevens uploadt: max. 8% van postitief geteste personen

Als persoon X voldoende dicht in de buurt van persoon Y verblijft voor een voldoende sterk BLE signaal, gedurende minstens 15 minuten, is de kans dat persoon X binnen 5 dagen na die ontmoeting gewaarschuwd wordt [*], ca. 20% van hooguit 8% = hooguit 1,6%.

[*] Die 5 dagen is ruim aan de hoge kant; immers, de kans dat X al besmettelijk is als hij pas na 5 dagen wordt gewaarschuwd, is groot.

Ik kan er niks anders van maken, en ik claim ook niks anders - behalve dat die effectiviteit waarschijnlijk veel lager is - maar ik heb geen cijfers om dat hard te maken. Echter, 1,6% is al belachelijk laag - en dat kan niet het doel zijn van zo'n app - gezien de kosten, de (welliswaar beperkte) privacy-risico's en de kans dat een groot deel van de gewaarschuwden voor niks thuis gaat zitten (indien zij zich aan dat advies houden).
13-11-2020, 19:33 door Anoniem
Erik, dank voor je reactie van 16:36.
Ik geef toe dat ik ook zoekende ben. 't Is niet altijd even makkelijk om alles meteen goed te kunnen verklaren.

Opmerkelijke toename van TEK's omstreeks middernacht van 12 op 13 november
Tussen gisteravond ca. 22:50 en vanochtend ca. 03:01 zijn er geen TEK's geüpload voor vandaag (13 november), maar wel voor 29 november (gisteren 15 dagen geleden)
Waarschijnlijk bedoel je met het vetgedrukte "november" eigenlijk "oktober". ( ff bijwerken? )


Ik las net nog het volgende op https://github.com/google/exposure-notifications-server/blob/main/docs/tek_validation.md
Embargo

If a key [men bedoelt TEK] received is still valid (roling start interval number is in the past, but rolling period indicates the key is still valid), that key should be embargoed until 2 hours after the end of the current UTC day.
Dit zou de verklaring kunnen zijn waarom er na middernacht nog TEKs bij kunnen komen.
Als alles goed op tijd loopt, en zich aan de regels houdt, kan je zulke "embargoed TEKs" 's nachts na 2.00u UTC verwachten.

(ik kwam hier achter via https://developers.google.com/android/exposure-notifications/implementation-guide#guidance-server en vervolgens via de link genoemd onder "Guidance on verification server implementation")
13-11-2020, 20:22 door Erik van Straten
Door Anoniem:
Opmerkelijke toename van TEK's omstreeks middernacht van 12 op 13 november
Tussen gisteravond ca. 22:50 en vanochtend ca. 03:01 zijn er geen TEK's geüpload voor vandaag (13 november), maar wel voor 29 november (gisteren 15 dagen geleden)
Waarschijnlijk bedoel je met het vetgedrukte "november" eigenlijk "oktober". ( ff bijwerken? )
Aarrghh weer fout (een paar keer nagelezen en elke keer overheen gekeken)! Helaas kan ik die bijdrage niet meer editten. Dank voor het ontdekken en, aan alle lezers, excuses voor mijn fout!

Door Anoniem: Ik las net nog het volgende op https://github.com/google/exposure-notifications-server/blob/main/docs/tek_validation.md
Embargo

If a key [men bedoelt TEK] received is still valid (roling start interval number is in the past, but rolling period indicates the key is still valid), that key should be embargoed until 2 hours after the end of the current UTC day.
Dit zou de verklaring kunnen zijn waarom er na middernacht nog TEKs bij kunnen komen.
Als alles goed op tijd loopt, en zich aan de regels houdt, kan je zulke "embargoed TEKs" 's nachts na 2.00u UTC verwachten.

(ik kwam hier achter via https://developers.google.com/android/exposure-notifications/implementation-guide#guidance-server en vervolgens via de link genoemd onder "Guidance on verification server implementation")
Ah, dat zou wellicht kunnen. Ik heb ergens gelezen dat de klokken van smartphones max. 2 uur mogen afwijken, maar ik weet nog niet precies hoe die vork in de steel zit. En over de serverkant heb ik nog niet veel gelezen, ik ga daar binnenkort eens induiken. Dank nogmaals voor het meedenken!
14-11-2020, 17:12 door Erik van Straten
Uit https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/10/de-waarschuwingen-zijn-soms-lastig-te-verklaren-a4019485:
Door Rik Wassens en Merel Wiersma, 10 november 2020: ‘U liep risico’, zegt de app. En dan?
[...]
De CoronaMelder is sinds de lancering bijna vier miljoen keer gedownload. 31.370 positief geteste mensen waarschuwden tot nu toe anderen voor hun besmetting, via de app, zegt Roozendaal „Dat is echt een aanzienlijk percentage van de Nederlandse bevolking. De combinatie van zo veel downloads en zo veel gemelde besmettingen zou een zichtbaar effect moeten hebben op de verspreiding van het virus.”
Als 31.370 mensen gegevens uit CoronaMelder hebben geüpload (na positief te zijn getest), wil dat niet zeggen dat er evenveel contacten zijn gewaarschuwd. Bovendien kunnen dat huisgenoten zijn (en dat heeft natuurlijk niet zoveel zin).

En, als ik mij niet vergis is 31.370 (bij 17,4 miljoen Nederlanders) 0,18%. Is dat echt een aanzienlijk percentage van de Nederlandse bevolking?

Bovendien is 31.370 slechts een fractie van het totale aantal Nederlanders dat, sinds de landelijke introductie van de app, positief getest is door de GGD'en.

GGD-medewerkers moeten bij het doorgeven van een positieve test vragen naar gebruik van de CoronaMelder. In de weken na de landelijke introductie werd dat soms vergeten, erkent Roozendaal. Maar dat was incidenteel. De medewerkers zijn nu beter getraind.
Stel dat 4 miljoen Nederlanders met CoronaMelder ouden rondlopen (wat ik niet geloof), dan zou het om bijna 23% van de Nederlanders gaan. Uit mijn berekeningen blijkt dat HOOGUIT 11% van de positief geteste Nederlanders de afgelopen week gegevens uit CoronaMelder uploadt, dus minder dan de helft. Hoe kan dat?

- Zijn er zoveel leechers, egoïstische Nederlanders dus, die alleen maar gewaarschuwd willen worden door hun app, maar zelf niet bereid zijn om gegevens te uploaden?

- Of gaat er bij de GGD'en nog steeds te veel mis, waardoor mensen niet weten hoe zij kunnen uploaden?

- Of is een heel stel van de gedownloade apps gedeïnstalleerd en/of werkt de app niet goed?

- Of lopen vooral jongeren rond met CoronaMelder rond en laten zij zich in veel minder gevallen testen dan mensen zonder CoronaMelder?

- Of is het een combinatie van bovenstaande factoren?

Ik vermoed het laatste. Linksom of rechtsom is het dramatisch voor de effectiviteit van CoronaMelder dat slechts 10% à 11% van de positief geteste mensen gegevens uploadt. Nog dramatischer wordt het als je weet dat minder dan de helft daarvan binnen drie dagen nadat zij mogelijk anderen hebben besmet, gegevens uploaden. Immers, ca. 5 dagen na een besmetting beginnen de eerste symptomen, en 2 dagen vóór het begin van die symptomen (3 dagen na besmetting dus) kan een besmet geraakt persoon al besmettelijk zijn. Als mensen 4 dagen of meer na een onmoeting gewaarschuwd worden, kunnen zij al anderen hebben besmet - en dat voorkomen was nou net het doel van deze app.

Uit het NRC artikel blijkt dat er nog meer misgaat met deze app. Medio november zouden Hugo de Jonge en Ron Roozendaal een evaluatie van CoronaMelder naar de Tweede Kamer sturen. Dat wordt dus ofwel toegeven dat CoronaMelder geflopt is, of er volgen nog meer leugens. Ik ben benieuwd...


Gegevens van 12 en 13 november (cases gepubliceerd op 14 november omstreeks 14:30)
Toelichting op de kolommen:
"TEKs van": datum gekoppeld aan de geploade TEK's (zoals ze op de CoronaMelderserver staan)
"Cases": aantal positief geteste personen gemeld aan het RIVM tussen de "TEKs van" datum (links in de rij) en de dag erna tot omstreeks 14:30
"dag": dagnummer terugtellend in de tijd (denk er desgewenst een minteken voor; vandaag is dag 0)
"TEKs: het aantal op een gegeven moment beschikbare TEK's voor de datum onder "TEKs van"
"CasesSum": cumulatief, oplopend terug in de tijd (net zoals de TEK's doen), de som van het aantal cases
"%TCS": het percentage van het aantal positief geteste personen dat, op de "TEKs van" datum (links in de rij), reeds TEK's heeft gepload
"erbij": de toename, sinds de dag ervoor, in geploade TEK's voor de "TEKs van" datum (links in de rij)

Nb. de "TEKs van" datum en "TEKs" (het aantal) komen uit de CSV files voor Nederland waarvan de datum en tijd (in UTC) te zien is bovenaan onderstaande tabel, d.w.z. dat is de datum en tijd van de gegevens zoals vermeld op https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ (vermoedelijk zijn de gegevens van de Nederlandse server ergens halverwege het hele uur en de aangegeven tijd gedownload door die Ierse server).
Tot en met 8 november gebruik ik het aantal "cases" van twee dagen later in die CSV files; vanaf 9 november het aantal cases zoals de dag erna via o.a. nos.nl (afkomstig van RIVM) wordt gepubliceerd.

-----------------+-- 20201112-215501 UTC ---+----- 20201113-222512 UTC -----
TEKs van Cases*|dag TEKs CasesSum %TCS |dag erbij TEKs CasesSum %TCS
-----------------+--------------------------+-------------------------------
2020-10-28 10318 |16: 7169 / 117077 = 6.1% |17: +0 7169 / 123018 = 5.8%
2020-10-29 11172 |15: 6883 / 106759 = 6.4% |16: +12 6895 / 112700 = 6.1%
2020-10-30 9839 |14: 6343 / 95587 = 6.6% |15: +37 6380 / 101528 = 6.3%
2020-10-31 8711 |13: 5885 / 85748 = 6.9% |14: +32 5917 / 91689 = 6.5%
2020-11-01 8312 |12: 5389 / 77037 = 7.0% |13: +49 5438 / 82978 = 6.6%
2020-11-02 7777 |11: 5056 / 68725 = 7.4% |12: +37 5093 / 74666 = 6.8%
2020-11-03 7680 |10: 4650 / 60948 = 7.6% |11: +55 4705 / 66889 = 7.0%
2020-11-04 6992 | 9: 4272 / 53268 = 8.0% |10: +67 4339 / 59209 = 7.3%
2020-11-05 7279 | 8: 3942 / 46276 = 8.5% | 9: +93 4035 / 52217 = 7.7%
2020-11-06 6715 | 7: 3592 / 38997 = 9.2% | 8: +152 3744 / 44938 = 8.3%
2020-11-07 5699 | 6: 3258 / 32282 =10.1% | 7: +277 3535 / 38223 = 9.2%
2020-11-08 4697 | 5: 2820 / 26583 =10.6% | 6: +432 3252 / 32524 =10.0%
2020-11-09* 4695 | 4: 2277 / 21886 =10.4% | 5: +596 2873 / 27827 =10.3%
2020-11-10 5424 | 3: 1736 / 17191 =10.1% | 4: +637 2373 / 23132 =10.3%
2020-11-11 5658 | 2: 1022 / 11767 = 8.7% | 3: +667 1689 / 17708 = 9.5%
2020-11-12 6109 | 1: 350 / 6109 = 5.7% | 2: +694 1044 / 12050 = 8.7%
2020-11-13 5941 | | 1: +344 344 / 5941 = 5.8%
-----------------+--------------------------+-------------------------------
*Cases vanaf 9 nov. van RIVM Toename dag_TEKs: +4181

Toename dag_TEKs (stand: 2020-11-13):
In 1 dag: 344 = 344; dat is 8,2% van 4181
In 2 dagen: 694+ 344 = 1038; dat is 24,8% van 4181
In 3 dagen: 664+1032 = 1705; dat is 40,8% van 4181
In 4 dagen: 640+1696 = 2342; dat is 56,0% van 4181
In 5 dagen: 594+2336 = 2938; dat is 70,3% van 4181

Kans om binnen 3 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-13)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 3 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 40,8% dat binnen 3 dagen gedaan (12 november: 41,2%). Als je 3 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kleine kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 4,5%.

Kans om binnen 4 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-13)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 4 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 56,0% dat binnen 4 dagen gedaan (12 november: 56,8%). Als je 4 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kans van ruwweg 50% dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt,
dus HOOGUIT [x] 6,2%.

Kans om binnen 5 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-13)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 5 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 70,3% dat binnen 5 dagen gedaan (12 november: 71,2%). Als je 5 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een grote kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 7,7%.

[x] HOOGUIT, want binnen 5 dagen worden TEK's gepload door tussen de 10% en de 11% van de, door de GGD, positief geteste mensen. Let op: mensen met CoronaMelder, die door andere organisaties dan de GGD positief getest worden, kunnen geen TEK's uploaden (hoeveel TEK's er daardoor niet gepload worden, weet ik niet). Bovendien sluit ik niet uit dat er ook in Nederland fake TEK's worden gepload (zie eerder in deze bijdrage), maar als dat zo is zijn dat er niet veel.

Nb. los van de kans op een waarschuwing door CoronaMelder, zul je, na zo'n waarschuwing, hoogstwaarschijnlijk in slechts een klein deel van de gevallen daadwerkelijk besmet blijken te zijn (denk aan dunne of doorzichtige wanden of mondkapjes, minder dan 15 minuten dichtbij, of een grote afstand (tot ca. 10m) die door de onnauwkeurigheid van de BLE "afstandmeting" te laag is ingeschat). Daarbij, de kans dat CoronaMelder je waarschuwt was al klein, maar kan nog kleiner zijn, bijvoorbeeld doordat smartphones in kontzakken zitten of door radiofrequente storingen tijdens BLE communicatie.

CONCLUSIE
Zelfs als ik met het aantal "cases" van de afgelopen dag reken (die steeds vandaag, in de loop van de middag, worden gepubliceerd) blijft de hoogst mogelijke kans dat iemand met CoronaMelder gewaarschuwd wordt voor een risicovol contact, van hooguit 5 dagen geleden, met iemand die later TEK's uploadt, nog steeds erg klein: minder dan 8%.

De epidemiologische effectiviteit van CoronaMelder is, momenteel (ervan uitgaande dat 20% van de Nederlanders met een werkende CoronaMelder rondloopt), blijft (indien 20% van de Nederlanders met een werkende CoronaMelder rondloopt) hooguit 1,6%.

Bij het huidige lage aantal downloads (minder dan 10.000 per dag) vermoed ik dat het aantal actieve gebruikers van CoronaMelder netto afneemt, o.a. door de soms vage meldingen, problemen met andere BlueTooth apparaten en doordat een groot deel van de door CoronaMelder gewaarschuwde mensen achteraf zal ontdekken dat die waarschuwing onterecht was. Die 20% zou ondertussen wel eens aan de hoge kant kunnen zijn.
14-11-2020, 22:22 door Anoniem
Als 31.370 mensen gegevens uit CoronaMelder hebben geüpload (na positief te zijn getest), wil dat niet zeggen dat er evenveel contacten zijn gewaarschuwd.
Klopt. Het gaat om risicovolle contacten gedurende maximaal 14 dagen.
Stel je hebt 10 van die risicovolle contacten per dag, dan zouden er 140 personen gewaarschuwd kunnen worden.
Maar stel het aantal contacten per dag is gemiddeld ca.7, dan zouden er ca. 100 personen gewaarschuwd kunnen worden door de app.
Als 31.370 van zulke mensen hun TEKs hebben verzonden, zouden er ca. 3 miljoen mensen kunnen zijn gewaarschuwd.
Dat is meer dan 15% van de Nederlandse bevolking.

Het verhaal van "false positives" met de app is niet nieuw.
Er waren altijd al "false positives", ook bij ouderwets bron en contactonderzoek van de GGD:
mensen die in quarantaine moesten, maar waarvan 80% nooit ziek werd.
Dat hoort er nu eenmaal bij. Het is nu eenmaal de "prijs" om een epidemie de baas te kunnen worden,
en dit is bij de app niet anders. Het gaat namelijk niet om perfect scoren, maar om de epidemie bedwingen.
Zie ook https://www.ronroozendaal.nl/blog/2020/10/terecht-in-vrijwillige-quarantaine
15-11-2020, 17:11 door Erik van Straten
Door Anoniem:
Als 31.370 mensen gegevens uit CoronaMelder hebben geüpload (na positief te zijn getest), wil dat niet zeggen dat er evenveel contacten zijn gewaarschuwd.
Klopt. Het gaat om risicovolle contacten gedurende maximaal 14 dagen.
Stel je hebt 10 van die risicovolle contacten per dag, dan zouden er 140 personen gewaarschuwd kunnen worden.
Maar stel het aantal contacten per dag is gemiddeld ca.7, dan zouden er ca. 100 personen gewaarschuwd kunnen worden door de app.
Als 31.370 van zulke mensen hun TEKs hebben verzonden, zouden er ca. 3 miljoen mensen kunnen zijn gewaarschuwd.
Dat is meer dan 15% van de Nederlandse bevolking.
Dank voor jouw reactie, hou mij scherp!

Maar, naast dat wat je schrijft op ongefundeerde schattingen gebaseerd is, klopt het niet. Want uitsluitend gezonde Nederlanders die met CoronaMelder rondlopen, kunnen via die door 31.370 mensen, die TEK's hebben geüpload, zijn gewaarschuwd (en alleen indien zij minstens 15 minuten dicht genoeg in hun buurt zijn geweest, en de waarschuwing binnen ca. 7 dagen na de ontmoeting verschijnt; daarbij weet ik niet precies na hoeveel dagen er geen hoog-risico waarschuwing meer gegeven wordt).

Maar laten we beginnen met uitgaan van jouw 7 risicovolle contacten per dag, gedurende 14 dagen, en de daarbij onrealistische aanname dat het elke dag om 7 andere personen gaat.

Als elk van die 31.370 personen, gedurende 14 dagen, elke dag 7 risicovolle contacten heeft met telkens een andere gezonde persoon, zouden -in theorie- inderdaad 31.370 x 14 x 7 = ruim 3 miljoen mensen besmet kunnen zijn geraakt.

Terzijde: om aan te geven hoe belachelijk dat getal van 3 miljoen is: stel dat 20% van de Nederlanders met CoronaMelder rondloopt, en iedereen met app, die positief test, gegevens uploadt, dan zou 80% van de positief getesten geen app hebben en dus niet uploaden. Dan zouden er dus, in dezelfde periode, 5 x 31.370 = 156.850 mensen positief getest zijn (omdat mijn berekeningen uitkomen op 10% à 11%, zijn dat er waarschijnlijk bijna 2x zoveel, maar stel dat jij gelijk hebt en die app het veel beter doet dan ik bereken).

Nb. ik vermoed dat CoronaMelder averechts werkt en mensen met die app veel meer risico's nemen indien hun app geen waarschuwingen geeft..

Maar laten we ervan uitgaan dat ik ook dat fout heb. Dan zou elk van die 156.850 mensen evenveel risico's nemen. En zou elk van hen elke dag 7 risicovolle contacten hebben = ruim 1 miljoen risicovolle contacten per dag. Als alle gezonde mensen bij zo'n contact besmet zouden raken, hadden we in minder dan 2 weken groepsimmuniteit; dan zou namelijk ruim 60% van de Nederlanders besmet zijn geraakt.

Aangezien we weten dat dit niet het geval is, zijn er 2 mogelijkheden, of een combinatie van:
1) Besmettelijke app-gebruikers (nog onwetend dat zij besmettelijk zijn) hebben veel minder dan 14x7 risicovolle contacten in 2 weken;
2) De app denkt dat het om een risicovol contact gaat en waarschuwt zeer vaak onterecht.

Kortom, het is ongelofelijk lastig om betrouwbare schattingen te doen. Bij gebrek aan betrouwbare gegevens uit Nederland, die zijn opgetekend door geloofwaardige onderzoekers (niet de WC- eenden Hugo de Jonge en Ron Roozendaal), kunnen we schattingen voor Nederland ook op onderzoeksresultaten elders baseren: bijvoorbeeld op een recentelijk in Zwitserland gepubliceerd onderzoek met gegevens uit het kanton Zürich (https://www.ebpi.uzh.ch/dam/jcr:5fc56fb7-3e7e-40bf-8df4-1852a067a625/Estimation%2520of%2520SwissCovid%2520effectiveness%2520for%2520the%2520Canton%2520of%2520Zurich%2520in%2520September%25202020_V1.5.pdf).

Opgemerkt moet worden dat epidemioloog Marcel Salathé één van die onderzoekers is (niet zo duidelijk in bovengenoemde PDF, zie https://www.graduateinstitute.ch/sites/internet/files/2020-10/vonWyl_PT_effectiveness_Switzerland_20201027_V2.pdf). Marcel Salathé is een van de geestelijk vaders van het DP3T protocol, voorvechter dit soort apps en adviseert de Zwitserse regering hierover. De onderzoekers zullen dus waarschijnlijk geneigd zijn de SwissCovid app er zo positief mogelijk uit te laten komen (dat blijkt uit hun conclusie). Aan de andere kant zijn dit zelden leugenaars zoals voor marketeer spelende politici dat kunnen zijn, dus heb ik wel vertrouwen in de gepresenteerde cijfers (daarmee rommelen is een wetenschappelijke doodzonde).

Nb. de situatie in Zwitserland is, v.w.b. de app, redelijk vergelijkbaar met Nederland. Zij hebben hun app echter al ruim 4 maanden. Met een bevolking van ca. 8,6 miljoen heeft Zwitserland ongeveer half zoveel inwoners als Nederland. De SwissCovid app was afgelopen maandag 2.768.968 maal gedownload (de afgelopen week ca. 4000 downloads per dag) en heeft iets minder dan 1,9 miljoen actieve gebruikers. Wel is hun tweede golf een paar weken later begonnen dan de onze.

Uit pagina 6 van https://www.ebpi.uzh.ch/dam/jcr:5fc56fb7-3e7e-40bf-8df4-1852a067a625/Estimation%2520of%2520SwissCovid%2520effectiveness%2520for%2520the%2520Canton%2520of%2520Zurich%2520in%2520September%25202020_V1.5.pdf blijkt:

- Van 1715 positief geteste personen gebruikten 429 personen de SwissCovid app: dat is 25%. Hoewel gemiddeld ca. 22% van de Zwitsers hun app actief gebruikt, wonen er waarschijnlijk nogal wat techniekstudenten in dat kanton, en bij de beginnende golf in Zwitserland (tijdens het onderzoek) zullen ook daar wellicht relatief meer jongeren (vaker met app) zijn getest.

- Van die 429 personen (met app) hebben er 344 gegevens geüpload, met bijna 80,2% best veel. Van de 1715 positief geteste personen heeft dus bijna 20% TEK's geüpload (elke persoon voor max. 14 dagen).

- In elk geval leidden de uploads door die 344 personen in de onderzoeksperiode tot 756 telefoontjes naar de medische hulplijn voor de app (waarbij, als ik het goed begrijp, de bellers aangaven dat zij door hun app waren gewaarschuwd).

- Uiteindelijk zijn 30 personen, die gewaarschuwd waren door hun app, positief getest. Dat is maar 8,7% van de 344 mensen die TEK's hebben geüpload. Hoeveel van hen huisgenoten zijn, of anderen die ook zonder app wel zouden zijn gewaarschuwd, weet ik niet.

- De onderzoekers schatten dat, zonder uit te leggen waar zij die schatting op baseren, in de onderzoeksperiode 1418 Zwitsers door hun SwissCovid app zouden zijn gewaarschuwd. Dat zou betekenen dat uploaders in 1418/344 = minder dan 4,2 risicovolle contacten hebben gehad - in hooguit 14 dagen. Omdat daar huisgenoten, medestudenten en collega's tussen kunnen zitten, kan dezelfde gezonde persoon natuurlijk wel vaker dan één keer risicovol zijn ontmoet. Maar indien die klopt, en uiteindelijk maar 30 mensen positief testen, heeft de app slechts in 100% x 30/1418 = 2,12% van de gevallen terecht gewaarschuwd; dan zouden dus 98,8% van de app-waarschuwingen onterecht zijn.. Maar goed, die 1418 is een schatting.

- Als we uitgaan van die eerdergenoemde 756 telefoontjes, zouden nog "slechts" 100% x (756-30)/756 = 96% van de (door hun app) gewaarschuwde Zwitsers, onterecht door SwissCovid zijn gewaarschuwd (niet besmet geraakt, false positives dus).

- Van de 756 Zwitsers die, na een app-waarschuwing, de hotline belden, kregen er 166 het advies om in quarantaine te gaan (de rest waarschijnlijk niet omdat het contact te lang geleden was, of mensen konden uitsluiten dat zij op de in de app vermeldde datum risicovolle contacten hadden gehad). Zelfs dat mondelinge quarantaine-advies was dus, in 100% x (166-30)/166 = bijna 82% van de gevallen, onterecht.

- De conclusie (onderaan pagina 1) van de onderzoekers luidt:
Conclusion: Although requiring further confirmation, the estimated numbers of app-notified persons receiving quarantine recommendations or testing positive after notification suggest relevant contributions to pandemic mitigation. Increasing SwissCovid app uptake will further enhance this contribution.
Het klopt dat SwissCovid een beetje bijdraagt aan de bestrijding van de epidemie; er zijn immers 30 personen terecht gewaarschuwd. Of de "collateral damage", zeer veel mensen die onterecht worden gewaarschuwd, tot een verdere groei van het aantal actieve app-gebruikers zal leiden (dat netto momenteel weer iets daalt), waag ik ten zeerste te betwijfelen. Terwijl ik steeds minder twijfel over het grote risico dat dit soort apps averechts werken.

Conclusie
Zeker is dat, na de upload van TEK's door 344 positief geteste Zwitsers, minstens 756 gezonde Zwitsers door hun app zijn gewaarschuwd (zij hebben immers de hotline gebeld).
- Als zij niet die hotline hadden gebeld en meteen in quarantaine waren gegaan, had 96% dat voor niets gedaan.
- Door te bellen heeft "slechts" 82% onterecht het advies gekregen om in quarantaine te gaan.
- De upload van TEK's door 344 positief geteste mensen leidde tot slechts 30 terecht gewaarschuwde personen.
- Hoe meer mensen onterecht in quarantaine gaan (of daartoe geadviseerd worden), hoe minder app-gebruikers.
- De kans dat dit soort apps averechts werken, is zeer groot.
15-11-2020, 23:31 door Anoniem
Vandaag, 17:11 door Erik van Straten,

Indien de daling van aantal gemeldde besmettingen op datum dd-m-2020 -7 dagen niet meer is dan op bijvoorbeeld datum dd-m-2020 - 3 dag maar het app bijdrage onder de terugmeldingen vrijwel rond de 10% (+/- 2 tot 3%) ligt dan draagt de app niet aantoonbaar bij aan een snellere afname van het aantal gemeldde besmettingen.

Tussen 27 okt en 3 nov werden 56.851 besmettingen gemeld.
(Tabel 4 - https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-11/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201103_1216_0.pdf)
Tussen 3 nov en 10 nov werden 40.400 besmettingen gemeld.
(Tabel 4 - https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-11/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201110_1158.pdf)
Dat is een verschil van 16.451 over beide 7 daagse periodes.
Noot: dat zegt klinnisch nog niet 1 op 1 zegt dat de werkelijke verloop van de ernstige buiten de logistieke keten gelijkelijk is afgenomen.

Op 12 november zouden 3.954.356 mensen de App gedownload hebben.
Ten opzichte van je melding op 18-10-2020 van bijna 3 miljoen downloads zouden er nu bijna 1 miljoen downloads bij zijn gekomen.
Vraag: zouden her-installaties en meervoudige installatie per persoon die bijvoorbeeld meerdere mobiele toestellen gebruikt uit de toename zijn gellimineerd?


Bevolking: 17.400.000
Tot 18 oktober zouden 310.722 getest zijn, waarvan 47.086 positief zijn gemeld.
(1.1786 % van de bevolking werd getest, 5.15% van de testen was positief, 0.2706% van de bevolking zou positief zijn.)

Tot 25 oktober zouden 321.363 getest zijn, waarvan 59.092 positief zijn gemeld.
(1.8469 % van de bevolking werd getest, 18.39% van de testen was positief, 0.3396% van de bevolking zou positief zijn.)

Tot 1 november zouden 293.876 getest zijn, waarvan 48.728 positief gemeld zijn.
(1.6889 % van de bevolking werd getest, 16.58% van de testen was positief, 0.2800% van de bevolking zou positief zijn.)

Tot 8 november zouden 243.341 getest zijn, waarvan 35.349 positief gemeld zijn.
(1.3985 % van de bevolking werd getest, 14.53% van de testen was positief, 0.2031% van de bevolking zou positief zijn.)

Tot 8 november betreft het totaal 3.606.807 testen met 315.586 positieve meldingen.
(cummulatief 1.8137% van de hele bevolking zou positief zijn)

Analyse van het beleid over de voorgenomen scherpere maatregelen:
Op 25 oktober lag een piek in testen op 59.092 positieve test resultaten.
Dat betrof slechts 0.3396% van de bevolking.
Klopt de gevolgde test methode en het test beleid?

Intrepetatie van het beleid en relevantie van bijstellingen daarin:
De stijging in besmettingen gaat dus feitelijk over een betrekkelijk klein van de bevolking.
Per afgenomen monstername kwamen ze wel op een toename van positieve gevallen.
Niet 20% maar slechts minder dan 2% van de mensen een potentiele aanleiding hadden om zich te laten testen.
Het deel dat werd getest heeft dus vanwege het lage aantal mensen ten opzichte van de hele bevolking een zeer lage representatief aandeel voor het test beleid.


Conclusie:
Degenen die wel positief waren zijn misschien wel gevallen die op zichzelf staand zorgelijk kunnen zijn.
Het kan om mensen gaan die specifiek eigen aanleiding en/of omstandigheden hebben waardoor ze positief testen, maar kunnen op basis van de statstieken niet als representatief voor de hele bevolking worden gesteld.
Noch voor welke gefundeerde beleidskeuzes voor restrictief beleid voor de gehele bevolking dan ook.

Tenzij men specifiek medisch heeft bewezen voor die gevallen dat ze specifieke reden hebben om extra bezorgd te zijn dat hun situatie generiek enorm veel overeenkomsten heeft met de overige meer dan 98% van de bevolking.Als 31.370 van zulke mensen hun TEKs hebben verzonden, zouden er ca. 3 miljoen mensen kunnen zijn gewaarschuwd.
Dat is meer dan 15% van de Nederlandse bevolking.
Stel nou dat er eventueel wel 3 miljoen mensen zouden worden gewaarschuwd via de app.
Dan hoeft dat afgezet tegen de aantallen van het totaal van circa 3,6 miljoen afgenomen testen tot nu toe nog weinig te zeggen.
Het kan zomaar zijn dat de voorbije 3 weken slechts tot 14,5-18,4 % van die 3,6 miljoen mensen uberhaupt geen kans heeft om met echt behoorlijke klachten te eindigen.
Daardoor is het niet uitgesloten en zeer waarschijnlijk dat bij deze aantallen 15.062.400 van de mensen zonder relevante virus issue's is gebleven!
Dat bij 662.400 (=81,6% van app gebruikers met lage reden tot zorg) en 14.400.000 mensen (waaronder grotendeels niet app gebruikers) => 15.062.400.
Dat is dus voor 86.565% van de bevolking met reeele kans voor weinig reden tot zorgen.
Dat is dus 13.4344% van de bevolking reden om sowieso na te gaan door hoe het komt dat ze in de molen terecht kwamen.
Kan het beleid dan nog wel wel ergens op slaan bij dermate hoge aantallen App gebruik?
Kloppen de gevolgde test-meet-methoden en daarmee dus terugmeld aantallen?
Zijn alle gepresenteerde percentages clean?
Zijn daarop beslissingen gestoeld die niet louter percentages over hele smalle tranches zijn genomen?
Zijn de onderliggende intrepetaties gedaan over smal-delen maar worden de gevolgen van alle tranches opgerekt / bij elkaar opgeteld met een vertekend plaatje tot gevolg?


Kortom, het is ongelofelijk lastig om betrouwbare schattingen te doen. Bij gebrek aan betrouwbare gegevens uit Nederland, die zijn opgetekend door geloofwaardige onderzoekers (niet de WC- eenden Hugo de Jonge en Ron Roozendaal)

Dat zijn denk ik wel een paar stevige nagels in de doodskist van het app initiatief.


Misschien moeten we Hugo de Jonge en zijn collega's maar vriendelijk bedanken voor hun oplettende houding.
Tegelijk kunnen we ook niet zo complimenteus zijn over het gemak waarmee ze voorbij gaan aan de enorme consequenties van misvattingen in de getroffen en nog beoogde maatregelen.
Hun maatregelen blijken op basis van hun eigen naakte cijfers nauwelijks relevante effecten aan te tonen.

Daarom kunnen verdere maatregelen - in hetzelfde gevolgde spoor van inperkingen- nauwelijks opportuun/kansrijk en eerder vrij onrealistisch zijn.
Zeker gezien de door hen niet nader opgehelderde hiaten in hun test en monitoring aanpak.
Zeker moeten hun misvattingen aannemelijk worden geacht op basis van de eigen officiele overheids cijfers.
Daaruit blijkt dat ze behoorlijk de plank mis slaan en ondertussen zeer ten onrechte steeds harder willen gaan rammen.
16-11-2020, 18:09 door Anoniem
van 6 juli t/m 3 november waren......
75,2% van de gemelde besmettingen in de thuissituatie en bij bezoek bij mensen thuis
12.7 % van de besmettingen geassocieerd met werksituatie (niet zijnde ziekenhuizen, huisartsen praktijken, horeca)
1.5% van de besmettingen geassocieerd met het reizen / vakantie / meereizen.
3.0% van de besmettingen geassocieerd met sportclubs / vrije tijd bestedingen.
7.6% van de besmettingen worden met elders binnen (daaronder hospice, verpleeghuizen, overige woonvoorziening, dagopvang en dergelijke) binnen geassocieerd.

van 31 augustus t/m 10 november waren......
74% van de gemelde besmettingen in thuissituatie(57.2%) en bij bezoek bij mensen thuis (16.8 %)
13.8% van de besmettingen geassocieerd met werksituatie (niet zijnde ziekenhuizen, huisartsen praktijken, horeca)
0,8% van de besmettingen geassocieerd met het reizen / vakantie / meereizen.
2,9% van de besmettingen geassocieerd met sportclubs / vrije tijd bestedingen.
8.5% van de besmettingen worden met elders binnen (daaronder hospice, verpleeghuizen, overige woonvoorziening, dagopvang en dergelijke) binnen geassocieerd.


de week van 3 november waren ..........
77.1% an de gemelde besmettingen in thuissituatie
14.5 % van de besmettingen geassocieerd met werksituatie (niet zijnde ziekenhuizen, huisartsen praktijken, horeca)
0,8% van de besmettingen geassocieerd met het reizen / vakantie / meereizen.
1,5% van de besmettingen geassocieerd met sportclubs / vrije tijd bestedingen.
6.1% van de besmettingen worden met elders binnen (daaronder hospice, verpleeghuizen, overige woonvoorziening, dagopvang en dergelijke) binnen geassocieerd.


de week van 10 november waren ........
72.6% an de gemelde besmettingen in thuissituatie
16.8 % van de besmettingen geassocieerd met werksituatie (niet zijnde ziekenhuizen, huisartsen praktijken, horeca)
0,5% van de besmettingen geassocieerd met het reizen / vakantie / meereizen.
1,3% van de besmettingen geassocieerd met sportclubs / vrije tijd bestedingen.
8.8% van de besmettingen worden met elders binnen (daaronder hospice, verpleeghuizen, overige woonvoorziening, dagopvang en dergelijke) binnen geassocieerd.

Tussen 1-06-2020 en 8-11-2020 waren er totaal 3.606.807 testen afgenomen waarvan 315.586 (8,7%) positief waren.
1) Tussen 19-10-2020 en 25-10-2020 waren er 321.363 testen afgenomen waarvan 59.092 (18,4%) positief waren.
2) Tussen 26-10-2020 en 1-11-2020 waren er 293.876 testen afgenomen waarvan 48.728 (16,6%) positief waren.
3) Tussen 2-11-2020 en 8-11-2020 waren er 243.341 testen afgenomen waarvan 35.349 (14,5%) positief waren.
Van periode 2) op 1) zijn 27.487 minder testen afgenomen.
Van periode 3) op 2) zijn 50.535 minder testen afgenomen.
Dat is bijna een verdubbelde afname in aantal testen.
Ligt hier een keuze verandering aan ten grondslag?
Bijvoorbeeld de houding van mensen van ik ga maar niet testen en ik doe wel iets anders dan normaal?
Meer mensen lieten zich niet of juist niet herhaaldelijk testen?
Werden (voorliggende periodes) minder mensen geweigerd te testen of op de lange baan geschoven?

De vraag hierbij is of de locatie van besmetting er wezenlijk verschil maakt?
Zouden mensen die buiten de deur met besmettingen zijn geassocieerd dat ook zijn geworden als ze thuis waren gebleven c.q. bij anderen thuis op bezoek waren gegaan?

Er waren voordat het hele App circus in NL door Hugo de Jonge werden opgevat als belangrijk middel en werden opstart onder andere verhalen uit Singapore (App) en NoordRhein-Westfalen (net over de grens bij Sittard-Limburg - zonder App) trajecten gevolgd.
De gevallen in NoordRhein-Westfalen waren blijkens de BCO rapporten op 2 van de meer dan 200 mensen ook thuis ontstaan.
De verhalen uit Singapore werden kwistig in nieuwsberichten gemeld.

Afgaande op de NRW gevallen en de verhalen over de cijfers uit Singeapore lijkt er van juli t/m 10 november 2020 hier in NL iets bijzonders aan de hand te zijn.
Namelijk dat je met App-gebruik EN vrijheid ristricterende maatregelen verhoudinggewijs nog altijd nauwelijks substantiele verschuivingen in locaties van besmetting ziet ontstaan.
Zeker geen grote verschuivingen in verhoudingen tussen de gerapporteerde plekken waarvan je al zou kunnen verwachten met traditionele BCO monitoring met App ten opzichte van zonder App.

De verschuivingen in locaties van besmetting van periode tot periode zijn nu dus steeds globaal binnen 2% verschil per locatie.
Aangezien de gemeldde aantallen testen en besmettingen in absolute zin wel dalen is het dus haast wel evident om veronderstellingen over de besmettingen met Covid-19 fundamenteler te durven bekijken en heroverwegen.
16-11-2020, 22:15 door Erik van Straten
CoronaMelder downloads
zo 20201115: 3975005 +20649 in 3 dagen (gemiddeld 6883 per dag)
do 20201112: 3954356 +9359 in 1 dag
wo 20201111: 3944997 +8399 in 1 dag
di 20201110: 3936598 +8031 in 1 dag
ma 20201109: 3928567 +8081 in 1 dag
zo 20201108: 3920486 +36329 in 3 dagen (gemiddeld 12109 per dag)
do 20201105: 3884157
Bron: https://coronamelder.nl/


Gegevens van 13 en 14 november (cases gepubliceerd op 15 november omstreeks 14:30)
Toelichting op de kolommen:
"TEKs van": datum gekoppeld aan de geploade TEK's (zoals ze op de CoronaMelderserver staan)
"Cases": aantal positief geteste personen gemeld aan het RIVM tussen de "TEKs van" datum (links in de rij) en de dag erna tot omstreeks 14:30
"dag": dagnummer terugtellend in de tijd (denk er desgewenst een minteken voor; vandaag is dag 0)
"TEKs: het aantal op een gegeven moment beschikbare TEK's voor de datum onder "TEKs van"
"CasesSum": cumulatief, oplopend terug in de tijd (net zoals de TEK's doen), de som van het aantal cases
"%TCS": het percentage van het aantal positief geteste personen dat, op de "TEKs van" datum (links in de rij), reeds TEK's heeft gepload
"erbij": de toename, sinds de dag ervoor, in geploade TEK's voor de "TEKs van" datum (links in de rij)

Nb. de "TEKs van" datum en "TEKs" (het aantal) komen uit de CSV files voor Nederland waarvan de datum en tijd (in UTC) te zien is bovenaan onderstaande tabel, d.w.z. dat is de datum en tijd van de gegevens zoals vermeld op https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ (vermoedelijk zijn de gegevens van de Nederlandse server ergens halverwege het hele uur en de aangegeven tijd gedownload door die Ierse server).
Tot en met 8 november gebruik ik het aantal "cases" van twee dagen later in die CSV files; vanaf 9 november het aantal cases zoals de dag erna via o.a. nos.nl (afkomstig van RIVM) wordt gepubliceerd.

-----------------+-- 20201113-222512 UTC ---+----- 20201114-224321 UTC -----
TEKs van Cases*|dag TEKs CasesSum %TCS |dag erbij TEKs CasesSum %TCS
-----------------+--------------------------+-------------------------------
2020-10-29 11172 |16: 6895 / 112700 = 6.1% |17: +0 6895 / 118157 = 5.8%
2020-10-30 9839 |15: 6380 / 101528 = 6.3% |16: +6 6386 / 106985 = 6.0%
2020-10-31 8711 |14: 5917 / 91689 = 6.5% |15: +33 5950 / 97146 = 6.1%
2020-11-01 8312 |13: 5438 / 82978 = 6.6% |14: +47 5485 / 88435 = 6.2%
2020-11-02 7777 |12: 5093 / 74666 = 6.8% |13: +54 5147 / 80123 = 6.4%
2020-11-03 7680 |11: 4705 / 66889 = 7.0% |12: +59 4764 / 72346 = 6.6%
2020-11-04 6992 |10: 4339 / 59209 = 7.3% |11: +74 4413 / 64666 = 6.8%
2020-11-05 7279 | 9: 4035 / 52217 = 7.7% |10: +83 4118 / 57674 = 7.1%
2020-11-06 6715 | 8: 3744 / 44938 = 8.3% | 9: +131 3875 / 50395 = 7.7%
2020-11-07 5699 | 7: 3535 / 38223 = 9.2% | 8: +164 3699 / 43680 = 8.5%
2020-11-08 4697 | 6: 3252 / 32524 =10.0% | 7: +262 3514 / 37981 = 9.3%
2020-11-09* 4695 | 5: 2873 / 27827 =10.3% | 6: +437 3310 / 33284 = 9.9%
2020-11-10 5424 | 4: 2373 / 23132 =10.3% | 5: +575 2948 / 28589 =10.3%
2020-11-11 5658 | 3: 1689 / 17708 = 9.5% | 4: +606 2295 / 23165 = 9.9%
2020-11-12 6109 | 2: 1044 / 12050 = 8.7% | 3: +635 1679 / 17507 = 9.6%
2020-11-13 5941 | 1: 344 / 5941 = 5.8% | 2: +642 986 / 11398 = 8.7%
2020-11-14 5457 | 1: +354 354 / 5457 = 6.5%
-----------------+--------------------------+-------------------------------
*Cases vanaf 9 nov. van RIVM Toename dag_TEKs: +4162

Toename dag_TEKs (stand: 2020-11-14):
In 1 dag: 354 = 354; dat is 8,5% van 4162
In 2 dagen: 642+ 354 = 996; dat is 23,9% van 4162
In 3 dagen: 635+ 996 = 1631; dat is 39,2% van 4162
In 4 dagen: 606+1631 = 2237; dat is 53,7% van 4162
In 5 dagen: 575+2237 = 2812; dat is 67,6% van 4162


Gegevens van 14 en 15 november (cases gepubliceerd op 16 november omstreeks 14:30)
-----------------+-- 20201114-224321 UTC ---+----- 20201115-230747 UTC -----
TEKs van Cases*|dag TEKs CasesSum %TCS |dag erbij TEKs CasesSum %TCS
-----------------+--------------------------+-------------------------------
2020-10-30 9839 |16: 6386 / 106985 = 6.0% |17: +0 6386 / 111858 = 5.7%
2020-10-31 8711 |15: 5950 / 97146 = 6.1% |16: +0 5950 / 102019 = 5.8%
2020-11-01 8312 |14: 5485 / 88435 = 6.2% |15: +10 5495 / 93308 = 5.9%
2020-11-02 7777 |13: 5147 / 80123 = 6.4% |14: +27 5174 / 84996 = 6.1%
2020-11-03 7680 |12: 4764 / 72346 = 6.6% |13: +24 4788 / 77219 = 6.2%
2020-11-04 6992 |11: 4413 / 64666 = 6.8% |12: +30 4443 / 69539 = 6.4%
2020-11-05 7279 |10: 4118 / 57674 = 7.1% |11: +37 4155 / 62547 = 6.6%
2020-11-06 6715 | 9: 3875 / 50395 = 7.7% |10: +52 3927 / 55268 = 7.1%
2020-11-07 5699 | 8: 3699 / 43680 = 8.5% | 9: +96 3795 / 48553 = 7.8%
2020-11-08 4697 | 7: 3514 / 37981 = 9.3% | 8: +175 3689 / 42854 = 8.6%
2020-11-09* 4695 | 6: 3310 / 33284 = 9.9% | 7: +291 3601 / 38157 = 9.4%
2020-11-10 5424 | 5: 2948 / 28589 =10.3% | 6: +441 3389 / 33462 =10.1%
2020-11-11 5658 | 4: 2295 / 23165 = 9.9% | 5: +605 2900 / 28038 =10.3%
2020-11-12 6109 | 3: 1679 / 17507 = 9.6% | 4: +641 2320 / 22380 =10.4%
2020-11-13 5941 | 2: 986 / 11398 = 8.7% | 3: +654 1640 / 16271 =10.1%
2020-11-14 5457 | 1: 354 / 5457 = 6.5% | 2: +689 1043 / 10330 =10.1%
2020-11-15 4873 | | 1: +334 334 / 4873 = 6.9%
-----------------+--------------------------+-------------------------------
*Cases vanaf 9 nov. van RIVM Toename dag_TEKs: +4106

Toename dag_TEKs (stand: 2020-11-15):
In 1 dag: 334 = 334; dat is 8,1% van 4106
In 2 dagen: 689+ 334 = 1023; dat is 24,9% van 4106
In 3 dagen: 654+1023 = 1677; dat is 40,8% van 4106
In 4 dagen: 641+1677 = 2318; dat is 56,5% van 4106
In 5 dagen: 605+2318 = 2923; dat is 71,2% van 4106

Kans om binnen 3 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-15)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 3 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 40,8% dat binnen 3 dagen gedaan. Als je 3 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kleine kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 4,5%.

Kans om binnen 4 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-15)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 4 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 56,5% dat binnen 4 dagen gedaan. Als je 4 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kans van ruwweg 50% dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 6,2%.

Kans om binnen 5 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-15)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 5 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 71,2% dat binnen 5 dagen gedaan. Als je 5 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een grote kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 7,8%.

[x] HOOGUIT, want binnen 3 à 5 dagen worden TEK's gepload door tussen de 10% en de 11% van de, door de GGD, positief geteste mensen. Let op: mensen met CoronaMelder, die door andere organisaties dan de GGD positief getest worden, kunnen geen TEK's uploaden (hoeveel TEK's er daardoor niet gepload worden, weet ik niet). Bovendien sluit ik niet uit dat er ook in Nederland fake TEK's worden gepload (zie eerder in deze bijdrage), maar als dat zo is zijn dat er vermoedelijk niet veel.

Nb. los van de kans op een waarschuwing door CoronaMelder, zul je, na zo'n waarschuwing, hoogstwaarschijnlijk in slechts een klein deel van de gevallen daadwerkelijk besmet blijken te zijn (denk aan dunne of doorzichtige wanden of mondkapjes, minder dan 15 minuten dichtbij, of een grote afstand (tot ca. 10m) die door de onnauwkeurigheid van de BLE "afstandmeting" te laag is ingeschat). Daarbij, de kans dat CoronaMelder je waarschuwt was al klein, maar kan nog kleiner zijn, bijvoorbeeld doordat smartphones in kontzakken zitten of door radiofrequente storingen tijdens BLE communicatie.

CONCLUSIE
Zelfs als ik met het aantal "cases" van de afgelopen dag reken (die steeds vandaag, in de loop van de middag, worden gepubliceerd) blijft de hoogst mogelijke kans dat iemand met CoronaMelder gewaarschuwd wordt voor een risicovol contact, van hooguit 5 dagen geleden, met iemand die later TEK's uploadt, nog steeds erg klein: minder dan 8%.

De epidemiologische effectiviteit van CoronaMelder is, momenteel (ervan uitgaande dat 20% van de Nederlanders met een werkende CoronaMelder rondloopt), blijft (indien 20% van de Nederlanders met een werkende CoronaMelder rondloopt) hooguit 1,6% (rekenend met upload binnen 5 dagen).

Bij het huidige lage aantal downloads (afgelopen 3 dagen gemiddeld 6883 per dag) vermoed ik dat het aantal actieve gebruikers van CoronaMelder netto afneemt, o.a. door de soms vage meldingen, problemen met andere BlueTooth apparaten en doordat een groot deel van de door CoronaMelder gewaarschuwde mensen achteraf zal ontdekken dat die waarschuwing onterecht was. Die 20% zou ondertussen wel eens aan de hoge kant kunnen zijn.
16-11-2020, 23:23 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 16-11-2020, 23:29
Door Anoniem 15-11-2020, 23:31: Indien de daling van aantal gemeldde besmettingen op datum dd-m-2020 -7 dagen niet meer is dan op bijvoorbeeld datum dd-m-2020 - 3 dag maar het app bijdrage onder de terugmeldingen vrijwel rond de 10% (+/- 2 tot 3%) ligt dan draagt de app niet aantoonbaar bij aan een snellere afname van het aantal gemeldde besmettingen.
Ik weet niet of ik je goed begrijp, maar als je met die 10% doelt op de 10% à 11% van de positief geteste mensen dat gegevens uploadt: dan is het niet vreemd dat dit ongeveer gelijk blijft, d.w.z. onafhankelijk is van het aantal positief geteste personen per dag. Immers, als het aantal positief geteste personen per dag daalt, en het aantal geüploade TEK's daalt evenredig mee, dan blijft het percentage daartussen hetzelfde. Of is dit niet wat je bedoelt?

Door Anoniem 15-11-2020, 23:31: Tussen 27 okt en 3 nov werden 56.851 besmettingen gemeld.
(Tabel 4 - https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-11/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201103_1216_0.pdf)
Tussen 3 nov en 10 nov werden 40.400 besmettingen gemeld.
(Tabel 4 - https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-11/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201110_1158.pdf)
Dat is een verschil van 16.451 over beide 7 daagse periodes.
Noot: dat zegt klinnisch nog niet 1 op 1 zegt dat de werkelijke verloop van de ernstige buiten de logistieke keten gelijkelijk is afgenomen.
Klopt, maar die daling is toch ook te zien in de tabellen die ik gebruik?

Door Anoniem 15-11-2020, 23:31: Op 12 november zouden 3.954.356 mensen de App gedownload hebben.
Ten opzichte van je melding op 18-10-2020 van bijna 3 miljoen downloads zouden er nu bijna 1 miljoen downloads bij zijn gekomen.
Dat is goed mogelijk. Dergelijke stijgingen zie je ook in andere landen, daarna vlakt het al snel af. In Duitsland is, bij de start van de tweede golf (en wellicht een nieuwe reclamecampagne), een opleving te zien, maar ook stijging daarvan neemt alweer af, zie https://github.com/micb25/dka/blob/master/plots_de/plot_cwa_downloads.png.

Door Anoniem 15-11-2020, 23:31: Vraag: zouden her-installaties en meervoudige installatie per persoon die bijvoorbeeld meerdere mobiele toestellen gebruikt uit de toename zijn gellimineerd?
Wat ik ervan begrepen heb publiceert Google op de ontwikkelaarspagina het totale aantal downloads, ongeacht herinstallaties. Echter op de downloadpagina (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp) wordt momenteel "Installs: 10,000,000+" getoond. Opvallend was dat het RKI in Duitsland een stuk eerder publiceerde dat er meer dan 10 miljoen downloads waren, dan dat die 10,000,000+ verscheen. Ik vermoed dat op de downloadpagina het aantal installaties wordt getoond die ooit hebben plaatsgevonden. Hoe Apple hiermee omgaat, weet ik niet.

Met andere woorden: in de downloadpagina leiden herinstallaties niet tot het ophogen van het getal, maar het verwijderen van een app verlaagt dat getal niet. Het door het RKI gepubliceerde [1] aantal is waarschijnlijk wel inclusief herinstallaties, en daardoor hoger. Ik vermoed dat ook voor CoronaMelder het aantal donwloads en niet het aantal installs ooit (laat staan het aantal actuele gebruikers) wordt getoond.

[1] https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Archiv_Kennzahlen/WarnApp_KennzahlenTab.html

Zwitserlandt publiceert zowel het aantal downloads als het (geschatte) aantal actieve gebruikers in https://www.experimental.bfs.admin.ch/expstat/en/home/innovative-methods/swisscovid-app-monitoring.html.

Door Anoniem 15-11-2020, 23:31: Bevolking: 17.400.000
Tot 18 oktober zouden 310.722 getest zijn, waarvan 47.086 positief zijn gemeld.
[...]
Intrepetatie van het beleid en relevantie van bijstellingen daarin:
De stijging in besmettingen gaat dus feitelijk over een betrekkelijk klein van de bevolking.
Er zijn landen waar ze nu de hele bevolking willen testen, maar dat lijkt mij voor Nederland niet realistisch. Bij een te lage testcapaciteit kun je niet anders dan prioriteren.

Als een waarschuwing door CoronaMelder een grotere kans zou betekenen dat de gewaarschuwde daadwerkelijk besmet is dan iemand met vage symptomen, zou je er voor kunnen pleiten om door CoronaMelder gewaarschuwden voorrang te geven. Maar als ik naar de cijfers van Zwitserland kijk (enorme aantallen false positives), zou daarmee zeer veel testcapaciteit worden verspild.

Door Anoniem 15-11-2020, 23:31: Conclusie:
Degenen die wel positief waren zijn misschien wel gevallen die op zichzelf staand zorgelijk kunnen zijn.
Het kan om mensen gaan die specifiek eigen aanleiding en/of omstandigheden hebben waardoor ze positief testen, maar kunnen op basis van de statstieken niet als representatief voor de hele bevolking worden gesteld.
Noch voor welke gefundeerde beleidskeuzes voor restrictief beleid voor de gehele bevolking dan ook.

Tenzij men specifiek medisch heeft bewezen voor die gevallen dat ze specifieke reden hebben om extra bezorgd te zijn dat hun situatie generiek enorm veel overeenkomsten heeft met de overige meer dan 98% van de bevolking.
Ik begrijp niet wat dit met CoronaMelder te maken heeft.

Door Anoniem 15-11-2020, 23:31:
Als 31.370 van zulke mensen hun TEKs hebben verzonden, zouden er ca. 3 miljoen mensen kunnen zijn gewaarschuwd. Dat is meer dan 15% van de Nederlandse bevolking.
Stel nou dat er eventueel wel 3 miljoen mensen zouden worden gewaarschuwd via de app.
Dan kan het toch niet anders dat verreweg de meeste van die waarschuwingen onterecht waren? Anders waren er al veel meer mensen ziek geworden, en waren de ziekenhuizen en mortuaria overspoeld...

Op 29 oktober schatte Ron Zoozendaal het aantal per dag gewaarschuwden door CoronaMelder op 10.000 (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/29/coronamelder-geeft-10-000-waarschuwingen-per-dag-70-procent-binnen-anderhalve-meter-a4017880; volgens https://tweakers.net/nieuws/173956/coronamelder-stuurt-naar-schatting-10000-keer-per-dag-melding-van-besmetting.html zou het om minimaal 7000 en maximaal 22.500 meldingen per dag gaan). En dat was op de piek van de tweede golf. Waarop Ron Roozendaal en/of VWS die schattingen baseren, wordt niet vermeld, noch de invloed van een partiële lockdown op die aantallen.

En als 75% van die waarschuwingen (zie de volgende Anoniem hieronder) huisgenoten betreffen, dan zijn die meestal zinloos (die weten waarschijnlijk eerder dat jij een positieve uitslag hebt dan dat hun app de laatste updates van de server haalt).


Door Anoniem 16-11-2020, 18:09: van 6 juli t/m 3 november waren......
75,2% van de gemelde besmettingen in de thuissituatie en bij bezoek bij mensen thuis
[...]
De vraag hierbij is of de locatie van besmetting er wezenlijk verschil maakt?
Uit https://coronamelder.nl/nl/faq/1-waarom-is-coronamelder-nodig/:
De app is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD.
BCO gebeurt nu nauwelijks door de vele besmettingen. In theorie zou CoronaMelder het BCO door de GGD kunnen vervangen, maar daar is hij niet voor ontworpen, mensen die door de app gewaarschuwd worden zitten vaak met veel vragen en de waarschuwingen door CoronaMelder zijn meestal onterecht. De GGD'en zitten echt niet te wachten op verontruste telefoontjes van CoronaMelder-gebruikers.

Als regulier BCO zou werken, had je die app niet nodig voor contacten thuis; dit soort apps zijn vooral effectief in situaties waar een besmettelijk persoon onbekenden heeft ontmoet die door hem/haar kunnen zijn besmet, en geen contact met hen kan (laten) opnemen.

Voor het overige beperk ik mij tot discussies over CoronaMelder, niet over de generieke aanpak van Covid-19.
17-11-2020, 00:04 door Anoniem
Alleen voor shows zeiden ze... op Standard ET time en terwijl dit gaat over iets in Nederland. Wazig verhaal, dan maar naar buiten treden als het niet via een formele en officiele manier wordt Rechtgezet.

Dan er is ook nog altijd de Rechtspraak. Wat een openbare database is overigens...
17-11-2020, 01:55 door Anoniem
@ Erik van Straten, 23:23 uur

Het regulier BCO heeft veel ruis in de pijplijn.
Achtergrond:
a-Deels door BCO zelf waarbij niet ieder persoon een ander in diens nabijheid even bevattelijk voor dezelfde klachten hoeft te zijn (lichaams conditie gebonden van betrokken personen)
b-Deels door BCO zelf waarbij niet ieder besmet iemand werkelijk een ander in diens nabijheid zou moeten besmetten (situationele kans factor, met toevallige nabijheid die bij voorbaat probleemloos kan zijn zoals bijvoorbeeld bij filerijden en andere elders genoemde situaties )
c-Deels door test wijze, niet ieder positief geteste daadwerkelijk besmet hoeft te blijken, zo blijkt bij verdere controle of hertesten (test wijze gebonden)
d-Deels door andere potentiele oorzaken

Die kunnen ook het effect creëeren van zinloos tegen de klippen van de interne werk-processen op te werken.
Dat maakt de coronamelder App dan nog niet zozeer zinvol als relevante “aanvulling”.
De App zou vooral werk uit handen nemen en sneller terugmelding zou moeten doen.
Maar bij rond de 75% van de gevallen heb je überhaupt zoals je ook aangeeft weinig snelheid winst met de App in het terugmelden.
Plus dat we volgens mij niet weten of de onterechte terugmeldingen in de thuis situaties zich meer voordoen dan de andere.
Waardoor het meer vragen oproept over wat de App werkelijk bijdraagt.
Maar dat is al vanaf het begin gememoreerd.
Namelijk als ergens in nabijheid van een paar mensen een groter aantal mensen ook klachten krijgen dan hoeft dat niet te betekenen dat die grotere groep vervolgens met hetzelfde ratio bij nog weer latere contacten gaat veroorzaken.
Vanwege de onbekende asynchromiteit die kan spelen in onstandigheden van de hele onderzoekgroep van dat moment.

We hebben dus door omstandigheden en cijfers - die hier op een rij zijn gezet en in context worden geplaatst - het over app gebruik voor in principe de ernstige gevallen.
Dat terwijl de aantallen van ernstige gevallen inderdaad niet de afgelopen maanden tot een substantieel aangetoonde hoeveelheid covid doden onder de totale overlijdens leiden.
De covid doden zijn namelijk - op basis van de officiële registraties van overlijdens - gelukkig een fractie van het totaal aan mensen dat periodiek overlijdt.
Dat blijkt mij nu na verloop van tijd, omdat in de periode dat de App ruim gepusht werd, het hele beeld van de totale overlijdens opeens niet werd bijgewerkt (!!!).
Waardoor de eventuele invloed van het app gebruik

Dat betekent dus dat de reguliere bco noch de app beiden zijn ingezet ten tijde dat de cijfers nogal verwarrend waren ten opzichte van de cijfers die we nu zien.
De cijfers zijn in de voorbije maanden trouwens ook een paar keer met fundamentele verschillende wijze anders tot stand gebracht.

De eventuele 3 miljoen mensen met terugmemdingen kan je volgens mij zien als potentieel scenario, met een aantal van anybodies guess dat in nu in werkelijkheid al aan de hand kan zijn.
In die zin zou ik Rons getallen die in het nrc artikel staan niet eens willen bestrijden.
Daarvoor zitten er teveel hiaten en gaten in de gevolgde methodes.

Verder hoeft de eventuele kans dat 3 miljoen mensen met terugmeldingen en ook nog onderhuids virus deeltjes hebben, niet er onlosmakelijk te betekenen of binnenkort ertoe te leiden dat de ic’s en mortuari binnenkort alsnog over-vol zouden gaan raken.
Wel zou het met gelijke verhoudingen app gebruikers - niet app gebruikers als nu uit de wel gerapporteerde cijfers volgt zo kunnen zijn dat de situatie inmiddels of al langere tijd zeer stabiel zou zijn.
Dat vanwege de beperkte verschuivingen in verhoudingen van gerapporteerde getallen.
Er lijkt namelijk sprake van behoorlijk gelijkblijvende verhoudingen.

Verder kan je die genoemde illustratie van 3 miljoen mensen met terugmeldingen zien als een poging om uit te drukken dat er wel degelijk gebruik-scenario’s kunnen zijn waar mogelijk sterk uiteenlopende verschillen in verhoudingen en aantallen wel terugmeldingen aan app gebruikers naast eventuele reguliere bco terug meldingen en mogelijk werkelijke situatie buiten kunnen spelen.
Dat bijvoorbeeld ruim meer dan 11,5 miljoen mensen virus deeltjes zouden hebben zonder grote problemen, minder dan 0,5 miljoen wel enige mate van problemen heeft en binnen deze in totaal 12 miljoen Nederlanders er 3 miljoen terugmeldingen via een App zouden zijn.
Als deze realistisch ook denkbare situatie nu feit zou zijn dan is er ook nog geen man overboord omdat er nu geen overlopende mortuaria zijn. In tegenstelling tot de doemscenario’s die ervan uitgaan dat we hier niet meer uit kunnen/zullen komen zonder meer ingrijpendere maatregelen.
Hetgeen dus realistisch nu op een stabiele weerstand in relatie tot covid19 onder de mensen kan duiden, zonder dat je dat op basis van het App gebruik en reguliere bco teweten kan komen.


Daarom kijken de ervaren rotten ook met schuin oog naar het aantal overlijdens en de vastgestelde oorzaak en vormt dat App gebruik en de cijfers in zekere zin een niet uit te sluiten naar zeker geen richtinggevende fictie.
Eerder een op zichzelfstaande fictie.
Een die veel meer duiding vereist voordat je het als serieus hulpmiddel kan overwegen in te gaan zetten.

Wat dat betreft heeft Hugo de App de wisdom of crowds alles behalve haar ongelijk aangetoond.
En met de crowd bedoel ik diegenen die de app niet gebruiken en/of gedwonload hebben, al dan niet uit nuchterheid of andere redenen.
Tegelijk zou Hugo de Jonge wel kunnen proberen een theorie op te houden dat die App en de cijfers het gelijk van zijn maatregelen bevestigd maar dan moet ie dat dan eerst maar nader onderbouwen.
Want voorlopig is de analyse namelijk:
door aanwijsbare redenen van onnauwkeurigheid (oorzaken a t/m e) komt ruim meer dan 50% van de mensen in het test- en meldtraject terecht.
Waarmee er met die gevallen vooral cloacking wordt veroorzaakt omdat ze zonder klinisch vast te stellen reden niet goed in de ketens voor serieuzere gevallen blijken te passen.
Dit terwijl gezien hun hoge aandeel van meer dan 50% van de gevallen wijzen op grote marges van onnauwkeurigheid bij de intake.
De thressholds bij de bco (incl. de app als ondersteuner daarbij) en de test keten kunnen methodisch prima verklaarbaar zijn maar als onderdeel van een gehele keten (contacteren-testen-medische ingrepen) zijn deze percentages te hoog.
Het is net alsof je vermoedt louter bepaalde appels aan te treffen maar in werkelijkheid meer dan 50% van wat je meldt geen appel hoeft te zijn of niet als zodanig blijkt te zijn vastgesteld. Dan de kwestie heel scheef aan.
Dat wijst op dat voor een klein deel van het totaal het wel functioneert maar voor het overgrote deel dat dus geen wezenlijke bijdrage oplevert. Dat je je moet afvragen of je wel met de juiste aanpak en verwachtingen bezig bent.
En dan druk ik me maar even uit met nog een positieve variant van wat het euvel evengoed ook kan zijn.
17-11-2020, 20:18 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 17-11-2020, 20:30
CoronaMelder-alarm: vanaf 1 dec. testen zonder symptomen, doch pas 5 dagen na risico-contact
Zie https://www.security.nl/posting/678206/Kabinet+trekt+6%2C8+miljoen+euro+extra+uit+voor+doorontwikkeling+corona-apps#posting678315.


CoronaMelder downloads
ma 20201116: 3982293 +7288 in 1 dag
zo 20201115: 3975005 +20649 in 3 dagen (gemiddeld 6883 per dag)
do 20201112: 3954356 +9359 in 1 dag
wo 20201111: 3944997 +8399 in 1 dag
di 20201110: 3936598 +8031 in 1 dag
ma 20201109: 3928567 +8081 in 1 dag
zo 20201108: 3920486 +36329 in 3 dagen (gemiddeld 12109 per dag)
do 20201105: 3884157
Bron: https://coronamelder.nl/


Gegevens van 15 en 16 november (cases gepubliceerd op 17 november omstreeks 14:15)
Toelichting op de kolommen:
"TEKs van": datum gekoppeld aan de geploade TEK's (zoals ze op de CoronaMelderserver staan)
"Cases": aantal positief geteste personen gemeld aan het RIVM tussen de "TEKs van" datum (links in de rij) en de dag erna tot omstreeks 14:30
"dag": dagnummer terugtellend in de tijd (denk er desgewenst een minteken voor; vandaag is dag 0)
"TEKs: het aantal op een gegeven moment beschikbare TEK's voor de datum onder "TEKs van"
"CasesSum": cumulatief, oplopend terug in de tijd (net zoals de TEK's doen), de som van het aantal cases
"%TCS": het percentage van het aantal positief geteste personen dat, op de "TEKs van" datum (links in de rij), reeds TEK's heeft gepload
"erbij": de toename, sinds de dag ervoor, in geploade TEK's voor de "TEKs van" datum (links in de rij)

Nb. de "TEKs van" datum en "TEKs" (het aantal) komen uit de CSV files voor Nederland waarvan de datum en tijd (in UTC) te zien is bovenaan onderstaande tabel, d.w.z. dat is de datum en tijd van de gegevens zoals vermeld op https://down.dsg.cs.tcd.ie/tact/tek-counts/ (vermoedelijk zijn de gegevens van de Nederlandse server ergens halverwege het hele uur en de aangegeven tijd gedownload door die Ierse server).
Tot en met 8 november gebruik ik het aantal "cases" van twee dagen later in die CSV files; vanaf 9 november het aantal cases zoals de dag erna via o.a. nos.nl (afkomstig van RIVM) wordt gepubliceerd.

-----------------+-- 20201115-230747 UTC ---+----- 20201116-232701 UTC -----
TEKs van Cases*|dag TEKs CasesSum %TCS |dag erbij TEKs CasesSum %TCS
-----------------+--------------------------+-------------------------------
2020-10-31 8711 |16: 5950 / 102019 = 5,8% |17: +0 5950 / 106339 = 5,6%
2020-11-01 8312 |15: 5495 / 93308 = 5,9% |16: +8 5503 / 97628 = 5,6%
2020-11-02 7777 |14: 5174 / 84996 = 6,1% |15: +20 5194 / 89316 = 5,8%
2020-11-03 7680 |13: 4788 / 77219 = 6,2% |14: +38 4826 / 81539 = 5,9%
2020-11-04 6992 |12: 4443 / 69539 = 6,4% |13: +52 4495 / 73859 = 6,1%
2020-11-05 7279 |11: 4155 / 62547 = 6,6% |12: +52 4207 / 66867 = 6,3%
2020-11-06 6715 |10: 3927 / 55268 = 7,1% |11: +55 3982 / 59588 = 6,7%
2020-11-07 5699 | 9: 3795 / 48553 = 7,8% |10: +74 3869 / 52873 = 7,3%
2020-11-08 4697 | 8: 3689 / 42854 = 8,6% | 9: +96 3785 / 47174 = 8,0%
2020-11-09* 4695 | 7: 3601 / 38157 = 9,4% | 8: +146 3747 / 42477 = 8,8%
2020-11-10 5424 | 6: 3389 / 33462 =10,1% | 7: +261 3650 / 37782 = 9,6%
2020-11-11 5658 | 5: 2900 / 28038 =10,3% | 6: +391 3291 / 32358 =10,1%
2020-11-12 6109 | 4: 2320 / 22380 =10,4% | 5: +520 2840 / 26700 =10,6%
2020-11-13 5941 | 3: 1640 / 16271 =10,1% | 4: +565 2205 / 20591 =10,7%
2020-11-14 5457 | 2: 1043 / 10330 =10,1% | 3: +584 1627 / 14650 =11,0%
2020-11-15 4873 | 1: 334 / 4873 = 6,9% | 2: +602 936 / 9193 =10,1%
2020-11-16 4320 | | 1: +315 315 / 4320 = 7,1%
-----------------+--------------------------+-------------------------------
*Cases vanaf 9 nov. van RIVM Toename dag_TEKs: +3779

Toename dag_TEKs (stand: 2020-11-16):
In 1 dag: 315 = 315; dat is 8,3% van 3779
In 2 dagen: 602+ 315 = 917; dat is 24,3% van 3779
In 3 dagen: 584+ 917 = 1501; dat is 39,7% van 3779
In 4 dagen: 565+1501 = 2066; dat is 54,7% van 3779
In 5 dagen: 520+2066 = 2586; dat is 68,4% van 3779

Kans om binnen 3 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-16)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 3 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 39,7% dat binnen 3 dagen gedaan. Als je 3 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kleine kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 4,4%.

Kans om binnen 4 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-16)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 4 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 54,7% dat binnen 4 dagen gedaan. Als je 4 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een kans van ruwweg 50% dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 6,0%.

Kans om binnen 5 dagen na besmetting door CoronaMelder te worden gewaarschuwd (stand: 2020-11-16)
Van de ondertussen positief geteste mensen die je 5 dagen geleden kon tegenkomen, waarvan HOOGUIT [x] 11% TEK's zal uploaden, heeft ca. 68,4% dat binnen 5 dagen gedaan. Als je 5 dagen geleden besmet bent geraakt, bestaat er -vermoed ik- een grote kans dat je vandaag zelf al besmettelijk bent. Als je met CoronaMelder perfect werkend rondloopt, is de kans dat je vandaag voor dat risicovolle contact gewaarschuwd wordt, dus
HOOGUIT [x] 7,1%.

[x] HOOGUIT, want binnen 3 à 5 dagen worden TEK's gepload door tussen de 10% en de 11% van de, door de GGD, positief geteste mensen. Let op: mensen met CoronaMelder, die door andere organisaties dan de GGD positief getest worden, kunnen geen TEK's uploaden (hoeveel TEK's er daardoor niet gepload worden, weet ik niet). Bovendien sluit ik niet uit dat er ook in Nederland fake TEK's worden gepload (zie eerder in deze bijdrage), maar als dat zo is zijn dat er vermoedelijk niet veel.

Nb. los van de kans op een waarschuwing door CoronaMelder, zul je, na zo'n waarschuwing, hoogstwaarschijnlijk in slechts een klein deel van de gevallen daadwerkelijk besmet blijken te zijn (denk aan dunne of doorzichtige wanden of mondkapjes, minder dan 15 minuten dichtbij, of een grote afstand (tot ca. 10m) die door de onnauwkeurigheid van de BLE "afstandmeting" te laag is ingeschat). Daarbij, de kans dat CoronaMelder je waarschuwt was al klein, maar kan nog kleiner zijn, bijvoorbeeld doordat smartphones in kontzakken zitten of door radiofrequente storingen tijdens BLE communicatie.

CONCLUSIE
Zelfs als ik met het aantal "cases" van de afgelopen dag reken (die steeds vandaag, in de loop van de middag, worden gepubliceerd) blijft de hoogst mogelijke kans dat iemand met CoronaMelder gewaarschuwd wordt voor een risicovol contact, van hooguit 5 dagen geleden, met iemand die later TEK's uploadt, nog steeds erg klein: minder dan 8%. De kans om binnen 3 dagen te worden gewaarschuwd is minder dan 5%.

De epidemiologische effectiviteit van CoronaMelder is, momenteel (indien 20% van de Nederlanders met een werkende CoronaMelder rondloopt) hooguit 1,6% - rekenend met upload binnen 5 dagen, en hooguit 1% als wilt dat mensen binnen 3 dagen gewaarschuwd worden.

Bij het huidige lage aantal downloads (afgelopen week gemiddeld 7676 per dag) vermoed ik dat het aantal actieve gebruikers van CoronaMelder netto afneemt, o.a. door de soms vage meldingen, problemen met andere BlueTooth apparaten en doordat een groot deel van de door CoronaMelder gewaarschuwde mensen achteraf zal ontdekken dat die waarschuwing onterecht was. Die 20% zou ondertussen wel eens aan de hoge kant kunnen zijn.
18-11-2020, 23:51 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 18-11-2020, 23:56
Ik haal een aantal stukken aan uit de kamerbrief "Stand van zakenbrief COVID-19" dd. 17 november 2020 van minister Hugo de Jonge (https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c711b83f-494e-4d0d-a23c-22350e737d2f&title=Stand%20van%20zakenbrief%20COVID-19.docx) en geef daar commentaar op (ik begin steeds met het paginanummer):

P12: Testen en traceren
1. Vanaf 1 december wil ik dat mensen zonder klachten, die naar voren komen als nauwe contacten via Bron- en Contactonderzoek (BCO) en/of de CoronaMelder-app, getest kunnen worden. Op basis van het 85e OMT-advies van 9 november jl. kunnen deze mensen zich op dag 5 na het laatste blootstellingsmoment laten testen.
Dus als je 3 dagen naast een besmettelijke collega hebt gezeten moet je 3 dagen langer wachten totdat je getest kunt worden? Bizar.

P17: Feiten en Cijfers (tabel)
Percentage mensen met nieuwe klachten dat bereid is zich te laten testen (4): 32% (onderzoek tussen 30 september en 4 oktober)

(4) Bron: Gedragsonderzoek RIVM & GGD via https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
Of dit ook geldt voor gebruikers van CoronaMelder, weet ik niet. Maar het is wel een erg laag percentage.

P19: Zicht op testuitslagen en testvraag buiten de GGD-testlocaties
Voor week 45, de laatste week die een redelijk compleet beeld geeft vanwege nagekomen meldingen, zijn er 43.621 personen gemeld met een positieve testuitslag, waarvan er 35.349 afkomstig zijn van de GGD-testlocaties. Het is lastig aan te geven welke informatie we missen, maar met de ingezette acties, namelijk het publiceren van de uitgangspunten, de aankomende LCI-richtlijn, het eenvoudiger melden van testuitslagen aan het IT-systeem van de GGD en het toezicht van de IGJ zal het beeld steeds completer worden.
Met andere woorden, hooguit 81% van de tests vindt nu plaats via de GGD; voor zover ik weet kunnen alleen door de GGD positief geteste personen een vrijschakelcode krijgen om gegevens mee te kunnen uploaden.

P20: Bron- en contactonderzoek (BCO)
Met de capaciteit op volle sterkte kan half december 3.400 volledige BCO per dag uitgevoerd worden (dit was 2.720 volledig BCO) en 8.250 risicogestuurd BCO (dit was 6.600 risicogestuurd BCO). Mochten de besmettingen verder oplopen, kunnen de GGD’en het BCO verder aanpassen om elke besmetting op te volgen met minimaal BCO (13.000 BCO per dag), ‘lean’ BCO (25.000 BCO per dag) of uitslagen doorbellen (50.000 BCO per dag).
Ik begrijp niet goed hoe die cijfers (en de cijfers in de tabel op P17 in de kamerbrief) gerijmd kunnen worden met gegevens van het RIVM ("COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201117_1237.pdf"):

Contactinventarisatie [1]
Gevonden ihkv BCO uitgevoerd
Periode Meldingen Aantal % Aantal %
05-10-2020-11-10-2020 42646 2123 5.0 33835 79.3
12-10-2020-18-10-2020 56657 2848 5.0 47041 83.0
19-10-2020-25-10-2020 66430 3727 5.6 57895 87.2
26-10-2020-01-11-2020 63048 6785 10.8 52799 83.7
02-11-2020-08-11-2020 44210 6497 14.7 38559 87.2
09-11-2020-15-11-2020 36942 6354 17.2 32489 87.9

[1] Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding
in kaart brengt welke contacten deze patiënt heeft gehad tijdens de
besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

P20: Het asymptomatisch testen per 1 december zal leiden tot het vinden van meer positieven, die opgevolgd moeten worden met een BCO. Het exacte aantal is afhankelijk van de prevalentie per 1 december en de besmettingsgraad onder de doelgroep ‘asymptomaten’. Deze extra BCO’s zullen opgevangen moeten worden door de beschikbare BCO-capaciteit.
Het aantal positieve resultaten is tot nu toe laag (zie mijn analyse onderaan deze bijdrage). In elk geval hebben al deze mensen CoronaMelder; als ze daadwerkelijk uploaden zou dat moeten schelen.

P22: 7. Digitale ondersteuning
In totaal hebben op 16 november 36.496 mensen, samen met de GGD, een melding gedaan van besmetting waarmee zij andere mensen hebben gewaarschuwd dat zij mogelijk ook besmet zijn.
Dat had moeten zijn: "waarmee zij mogelijk andere mensen hebben gewaarschuwd". In elk geval is er dus, t/m 16 november, door 36.496 mensen geüpload. Helaas ontbreekt hier informatie over hoeveel mensen met app, die positief getest zijn, niet hebben geüpload.

P23: Nauwkeurigheid meldingen
Ik constateer dat er berichten zijn over onterechte CoronaMelder notificaties waarbij, bijvoorbeeld, sprake zou kunnen zijn geweest van signalen van buren door muren heen. Tijdens de technische tests in Vught, waar eerder de werking van de gebruikte bluetooth-techniek is gevalideerd, is gebleken dat de meeste notificaties terecht zijn. Maar ook dat incidenteel mensen die buiten de 1,5 meter waren toch een notificatie kunnen ontvangen. De meeste obstakels (zoals muren, ramen en autodeuren) bleken tijdens deze tests de bluetoothsignalen dusdanig te verzwakken dat ook de kans op notificatie sterk afnam. Het is echter denkbaar dat er situaties zijn waarbij bepaalde muren niet voor voldoende verzwakking van het signaal zorgen. Met een hogere adoptie zullen dit soort uitzonderingssituaties zich vaker voordoen.
Binnenkort komt een tweede versie van het framework van Apple en Google beschikbaar. Deze versie zal nog beter onderscheid kunnen maken bij obstakels.
Met BLE kun je geen "onderscheid maken bij obstakels". Wel kan het aantal meetfouten zijn verkleind, bijvoorbeeld door op meerdere kanalen te zenden en te ontangen en/of door de ontvanger vaker en/of langer aan te zetten.

Ik vraag mij wel af wat dit soort updates van de GAEN werkwijze betekenen voor de internationalisatie: als één land over is naar die nieuwe GAEN versie, werkt die app dan ook betrouwbaar in landen waar de app nog van de vorige GAEN versie gebruik maakt?

P24: Adoptie en gebruik
De eerste inzichten uit deze surveys laten zien dat van de respondenten die de app op dit moment al gebruiken, de overgrote meerderheid (+- 96%) aangeeft de app te zullen blijven gebruiken in de komende twee maanden. Ook is te zien dat er nog een groep mensen is die neutraal staat tegenover het gebruik van de app. De mogelijkheid om vanaf 1 december mensen zonder klachten die naar voren komen als nauw contacten uit zowel het reguliere BCO als na een melding van CoronaMelder op dag 5 na blootstelling te laten testen, kan voor deze groep mensen een reden zijn om de app alsnog te gaan gebruiken. Dit ga ik de komende periode volgen.
Hier ontbreekt een voorspelling of wens om een bepaald aantal downloads te bereiken. Bovendien ontbreekt informatie over het daadwerkelijke aantal gebruikers (dat kun je best privacy-vriendelijk uitvragen).

P25: (In)direct beoogde effecten
Van de mensen die bij het aanvragen van een test aangaven dat ze een melding van CoronaMelder hadden gehad was 99,8% op het moment van het aanvragen van de test nog niet benaderd door de GGD vanuit het reguliere BCO. Dit indiceert dat CoronaMelder op dit moment inderdaad sneller nauwe contacten bereikt.

Gezien het grote aantal mensen dat zich meldt voor een test na notificatie (in totaal 21.227 op 16 november) is het waarschijnlijk ook een grotere groep dan gevonden wordt via het reguliere BCO.

Deze snellere opsporing van nauwe contacten kan verklaard worden doordat een notificatie sneller wordt verstuurd dan in het analoge proces nauwe contacten kunnen worden benaderd. Daartoe moeten immers eerst de nauwe contacten bij de besmette persoon worden uitgevraagd, waarna deze daarna één voor één worden benaderd. Hierbij is het ook mogelijk dat een besmet persoon zich niet alle nauwe contacten herinnert of zelfs kent, waardoor CoronaMelder niet alleen sneller maar ook meer nauwe contacten kan bereiken.

Het hoge percentage nog niet vanuit regulier BCO benaderde nauwe contacten kan overigens mede zijn veroorzaakt doordat het BCO tijdelijk was afgeschaald. Dit zal de komende tijd moeten blijken.
Wat een gezwam in de ruimte. Zie de tabel hierboven onder "P20: Bron- en contactonderzoek (BCO)": in de eerste drie weken van de app werd maar 5% tot 5,6% van de geïnventariseerde contacten gebeld door de GGD, en in veel gevallen waarschijnlijk met een flinke vertraging.

Bovendien blijkt uit mijn onderzoeken dat veel mensen pas na minstens 5 dagen sinds een risicovol contact worden gewaarschuwd door hun app, dus te laat; zij kunnen dan immers al besmettelijk zijn.

P25: (In)direct beoogde effecten (voortzetting)
In de eerste weken na landelijke introductie bleek tussen de 11,0% en 14,1% van de mensen die zich na notificatie en met klachten liet testen ook daadwerkelijk besmet met het Coronavirus.

Ik heb de begeleidingscommissie gevraagd om advies over hoe deze cijfers te onderzoeken en te duiden. De commissie heeft mij aangegeven de cijfers bemoedigend te vinden. De commissie geeft aan met een duiding te komen en adviseert ook in de evaluatie een vergelijking met specifieke groepen zoals nauwe contacten en huisgenoten in reguliere bron- en contactopsporing mee te nemen.
Zie mijn analyse van de cijfers onderaan deze bijdrage.

P25-P26: Niet beoogde effecten
Zoals toegezegd aan uw Kamer naar aanleiding van de breed aangenomen motie van het lid Middendorp zet ik extra in op het onderzoeken van de (negatieve) niet beoogde effecten van CoronaMelder. De app is nu een aantal weken in gebruik en ik herken dat er al signalen zijn van niet beoogde gedrags-, sociale en maatschappelijk effecten. In de media circuleren bijvoorbeeld vragen rondom appgebruik door werknemers, scholieren en mensen in de zorg. Uit navraag bij de CoronaMelder Helpdesk blijkt een klein aandeel van de vragen hierover te gaan. Op CoronaMelder.nl wordt extra aandacht besteed aan deze maatschappelijk vraagstukken maar ik neem deze signalen ook mee in de onderzoeken.

In de aanpak van de doorlopende evaluatie is rekening gehouden met onderzoek naar deze onvoorziene effecten. Hiertoe worden momenteel ook al vragenlijsten uitgezet onder GGD-medewerkers (bron- en contactonderzoek- en ICT-medewerkers) en huisartsen om te onderzoeken wat de impact van het gebruik van CoronaMelder is op het werkproces en de werklast van hen. Dit in navolging op de voor de lancering uitgevoerde Uitvoeringstoets door Bureau Berenschot waarover uw Kamer eerder geïnformeerd is [17]. Ik zal u in een volgende brief informeren over de eerste resultaten uit dit onderzoek.

[17] Kamerstukken 25 295, nr. 620
Geen woord erover dat mensen, die geen waarschuwing van CoronaMelder krijgen, denken dat zij niet besmet kunnen zijn en zich daardoor risicovoller gedragen. Bizar.

P26: Rapportage over cijfers ten aanzien van CoronaMelder

De in deze rapportage genoemde cijfers en de tussentijdse resultaten uit de doorlopende evaluatie zullen binnenkort ook online beschikbaar komen. Zo kan, in lijn met de open en transparante wijze waarop CoronaMelder tot stand is gekomen, de voortgang van de evaluatie worden gevolgd. In een volgende brief zal ik u informeren over de digitale vindplaats hiervan.
Beter laat dan nooit. Ik benieuwd of deze informatie net zo gedetailleerd zal zijn als bijvoorbeeld in Zwitserland.

P26: Advies 13 begeleidingscommissie
Op 27 oktober heeft de Begeleidingscommissie haar dertiende advies (bijgevoegd) uitgebracht. Dit advies richt zich op het belang van het houden van regie op de testcapaciteit, het versnellen van de verwerking van positieve testuitslagen, en het registreren van snel- en zelftest uitslagen. De commissie geeft aan dat bij al deze aspecten ICT een belangrijke rol kan spelen. In het geval van CoronaMelder kan gebruikers van de app bijvoorbeeld de mogelijkheid worden gegeven om hun meldcode, welke zij gebruiken om in de app samen met de GGD anderen te waarschuwen, al door te geven bij het aanvragen van een test. Het waarschuwen van contacten via CoronaMelder na het ontvangen van een positieve testuitslag kan hierdoor direct en sneller plaatsvinden zonder tussenkomst van de GGD medewerker waardoor mogelijk onbewuste en ongewilde besmettingen kunnen worden voorkomen.

De commissie adviseert daarnaast ook voor registratie van snel- en zelftesten gebruik te maken van digitale oplossingen om het verloop van de epidemie goed te kunnen volgen. Deze adviezen neem ik mee bij de doorontwikkeling van CoronaMelder. Momenteel wordt verkend om gebruikers van CoronaMelder deze mogelijkheid te geven. Dit moet technisch mogelijk worden gemaakt en daarna ook in de praktijk geïmplementeerd worden. Ik kom daar in een volgende brief op terug.
Met andere woorden: bij een positieve testuitslag, die mensen online inzien, moeten zij wachten tot de GGD hen belt met de vrijschakelcode om te kunnen uploaden, waarmee er kostbare tijd verloren gaat. Waarom wordt dit nu pas bedacht?

Analyse van de getallen voor CoronaMelder uit de kamerbrief
Aantal uploads (op 16 nov): 36.496
Aantal mensen dat zich meldt voor een test na notificatie (op 16 nov.): 21.227
Dat betekent dat 100 uploads tot slechts 58,2 gewaarschuwde mensen leidt die zich laten testen...

Percentage "in de eerste weken na introductie" van mensen, die -na notificatie door CoronaMelder, zich met klachten lieten testen en ook daadwerkelijk besmet bleken: 11,0% en 14,1%. Als dit de hele periode 14,1% was, zou dat lager zijn dan het percentage van mensen zonder CoronaMelder die positief worden getest (in https://nos.nl/artikel/2357013-corona-app-spoort-nog-weinig-besmette-mensen-op.html gaat de NOS uit van deze cijfers). En dan zouden 2.993 mensen "die zich na notificatie en met klachten liet testen ook daadwerkelijk besmet [zijn] met het Coronavirus".

Percentage positieve tests bij GGD (bron: "COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201117_1237.pdf" van het RIVM):
Periode Tests Positief %
05-10-2020-11-10-2020 278477 37914 13.6
12-10-2020-18-10-2020 310722 47086 15.2
19-10-2020-25-10-2020 321366 59092 18.4
26-10-2020-01-11-2020 293882 48730 16.6
02-11-2020-08-11-2020 244019 35492 14.5
09-11-2020-15-11-2020 226083 31219 13.8

Laat ik in de berekening verderop de app het voordeel van de twijfel geven en van dezelfde percentages uitgaan, gemiddeld is dat (bijna) 15,4%. Dan zouden 3.269 mensen, na een app-waarschuwing, positief zijn getest.

Op 29 oktober schatte Ron Roozendaal dat er 10.000 mensen per dag door hun app gewaarschuwd worden. Dat was op het moment dat we ook ca. 10.000 positief geteste personen per dag hadden. Als de schatting van Ron Roozendaal klopt, is het aantal door de app gewaarschuwden vermoedelijk ongeveer even groot als het aantal mensen dat positief getest wordt.

In de periode 2020-10-20 t/m 2020-11-16 (4 weken) werden, volgens het RIVM, 212612 mensen positief getest. Nb. dat is vanaf 20 oktober, de app had niet meteen 3,5 miljoen gebruikers en bovendien duurt het wel een week of zo voordat er voldoende uploads zijn om meldingen te kunnen veroorzaken.

Als er evenveel mensen door hun app zijn gewaarschuwd als in die periode positief zijn getest, hebben we de volgende situatie:
Aantal uploads: 36.496
Aantal mensen gewaarschuwd door CoronaMelder: 212.612
Idem en getest: 21.227 = ca. 10% van 212.612
Idem en positief getest: 3.269 = ca. 15,4% van 21.227
= ca. 9% van 36.496
= ca. 1,54% van 212.612

Op basis van de gegevens van Hugo de Jonge en Ron Roozendaal is, van die 212.612 door CoronaMelder gegenereerde waarschuwingen, dus 98,46% onterecht.

Gaat er nog iemand thuiszitten na een app-waarschuwing?
19-11-2020, 20:14 door Anoniem
Percentage "in de eerste weken na introductie" van mensen, die -na notificatie door CoronaMelder, zich met klachten lieten testen en ook daadwerkelijk besmet bleken: 11,0% en 14,1%. Als dit de hele periode 14,1% was, zou dat lager zijn dan het percentage van mensen zonder CoronaMelder die positief worden getest (in https://nos.nl/artikel/2357013-corona-app-spoort-nog-weinig-besmette-mensen-op.html gaat de NOS uit van deze cijfers)
Is toch heel logisch dat bij de app het aantal positief geteste mensen procentueel lager ligt.
Immers mensen die naar een teststraat gaan om zich daar te laten testen doen dat meestal niet voor de lol.
Ik schat in dat er een behoorlijke categorie uit eigen beweging naar de teststraat gaat omdat ze al symptomen hebben.
En als men al symptomen heeft die doen denken aan coronabesmetting, dan is de kans dat men ook daadwerkelijk een coronabesmetting heeft opgelopen natuurlijk groter dan wanneer je geen symptomen hebt.

De app daarentegen selecteert in eerste instantie niemand op symptomen, maar of je vervaarlijk in de buurt bent geweest van iemand die besmet blijkt te zijn met corona.
Nou ik kan je vertellen dat veel mensen die door de app worden gewaarschuwd zich plotseling al een beetje ziek voelen
(ook als dat niet zo is), omdat ze gewoon voor alle zekerheid zo snel mogelijk getest willen worden.
De uitslag zal daarom (procentueel) vaker negatief zijn, omdat het minder vaak mensen met (echte) symptomen zijn.
20-11-2020, 12:11 door Erik van Straten
Door Anoniem: Nou ik kan je vertellen dat veel mensen die door de app worden gewaarschuwd zich plotseling al een beetje ziek voelen (ook als dat niet zo is), omdat ze gewoon voor alle zekerheid zo snel mogelijk getest willen worden.
Eens. Hoewel er ook app-junks zijn die zoiets wel geinig vinden, zullen velen de app gebruiken omdat zij zich zorgen maken over hun naasten en/of zichzelf. Iedereen snottert wel eens, dus kun je al snel symptomen veinzen als je getest wilt worden.

Door Anoniem: De uitslag zal daarom (procentueel) vaker negatief zijn, omdat het minder vaak mensen met (echte) symptomen zijn.
We zijn het er dus over eens dat de app, in een deel van de gevallen, onterecht waarschuwt (maar dit mes snijdt aan twee kanten, zie de onderste regel in deze bijdrage).

Echter omdat men zich formeel pas kan laten testen bij echte symptomen en we niet weten hoeveel van de geteste mensen serieuze symptomen had of dachten/logen iets van symptomen te hebben, zegt dit nauwelijks iets. Dit zal hopelijk duidelijk worden zodra mensen met app-waarschuwing getest kunnen worden voordat zij symptomen krijgen. Met die 5 dagen wachttijd gaat dat dus nog nauwelijks gebeuren vanaf 1 december, want mensen kunnen al 3 dagen na een risicovol contact besmettelijk zijn.

Veel belangrijker dan het percentage met symptomen (al dan niet fake) plus app-waarschuwing dat positief test, vind ik het aantal mensen dat door de app gewaarschuwd wordt en, nog zonder symptomen, positief test. En van dat laatste aantal natuurlijk de verhouding met mensen zonder CoronaMelder (of met app, maar zonder waarschuwing) die positief getest zijn.

En zelfs als CoronaMelder alarm slaat, is het niet zeker dat je besmet bent geraakt tijdens het contact waar die app voor waarschuwt; immers maar 1 op de 5 besmettelijke personen loopt (naast jou) ook met zo'n app rond, volgens het RIVM laat maar 32% van de besmettelijke mensen zich testen, en slechts een deel van de positief geteste mensen met app uploadt gegevens (waardoor jouw app jou kan waarschuwen). Daarnaast kun je ook besmet zijn geraakt door een contact dat korter dan 15 minuten duurde en/of over een grotere afstand dan de grenswaarde voor de BLE signaalsterkte. Veel koffiedik dus.

Juist daarom ben ik niet uitgegaan van de hooguit 14,1% zoals de NOS, maar van het werkelijke percentage positief geteste mensen. D.w.z. die zich allemaal vanwege symptomen lieten testen, en waarvan een deel de app gebruikt en door CoronaMelder was gewaarschuwd (waarbij we niet weten hoe lang geleden de ontmoeting was waarvoor de app waarschuwde, en ook niet hoe groot het risico was dat de app meldde).

En zelfs dan blijken, sinds de app in augustus in een deel van Nederland in gebruik werd genomen (en al heel snel 1 miljoen downloads had), slechts 3269 van de honderdduizenden sindsdien positief geteste personen, naast (al dan niet fake) symptomen te hebben, ook ooit door hun app te zijn gewaarschuwd - althans dat zeggen ze.

M.b.t. dat laatste punt: één van de zorgen van Ron Roozendaal over het onderzoek in oost-Nederland was dat mensen kunnen liegen dat hun app ze gewaarschuwd zijn, nl. als zij -zonder symptomen- gratis getest willen worden - bijv. om naar het buitenland te mogen reizen. Ook dit kan vanaf 1 december weer een rol gaan spelen, als mensen liegen dat zij 5 dagen geleden door de app zijn gewaarschuwd maar die waarschuwing daarna "zouden hebben weggedrukt" en deze daarom niet meer kunnen laten zien.

Als mensen zich nu vanwege symptomen laten testen, zou dat ook nog een rol kunnen spelen, om overtuigender over te komen naar de GGD: "ik heb symptomen, en oh ja, de app heeft mij ook nog gewaarschuwd (maar die waarschuwing heb ik al weggedrukt), kan ik snel getest worden?"

Hoe dan ook, zelfs als een deel van die 3269 mensen liegen dat zij door hun app zijn gewaarschuwd (of wel ooit door hun app zijn gewaarschuwd voor mogelijk een laag-risicocontact en/of de huidige besmetting losstaat van het contact waar de app voor waarschuwde), is 3269 nog steeds een veel te laag getal, en werkt CoronaMelder -epidemiologisch- helemaal niet "fantastisch".

Conclusie: CoronaMelder-waarschuwingen worden veel te laat (veel daarvan na 5 dagen of meer) ontvangen, en extreem weinig app-waarschuwingen zijn terecht (leiden tot een positief testresultaat). In principe zal het epidemiologen een biet zijn als 98,46% van de door hun app gewaarschuwde mensen onterecht meerdere dagen thuis gaat zitten, in hun ogen is dat beter dan een volledige lockdown. Immers, die mensen zijn wel echt allemaal lang in de buurt geweest van een besmettelijk persoon; het is pech voor ze als daar toevallig een ruit of gipsplaten-kantoormuur tussen zat, en/of zij een mondkapje droegen, en/of de besmettelijke persoon op dat moment nog nauwelijks of nauwelijks nog besmettelijk was.

Echter deze aanpak houdt geen stand (na één of enkele app-waarschuwingen plus negatieve tests houden velen deze app ongetwijfeld voor gezien). En met hooguit 3269 mensen, waarvan (schat ik) ca. de helft besmettelijk zullen hebben rondgelopen voordat ze door hun app werden gewaarschuwd, heeft deze app tijdens de tweede golf (tot nu toe) nauwelijks bijgedragen aan het bestrijden van de epidemie. En heeft CoronaMelder, ondanks bijna 4 miljoen downloads eind oktober (net als in alle andere landen met zo'n app), die tweede golf zeker niet kunnen voorkomen.

CoronaMelder doet niet niets tegen Corona, maar veel te weinig. En laat veel te veel app-gebruikers onterecht denken dat ze besmet zijn, en laat bovendien veel te veel app-gebruikers denken dat zij niet besmet kunnen zijn als de app hen de afgelopen week niet heeft gewaarschuwd. En daarom kunnen er zelfs symptomatische mensen zijn die zich niet laten testen omdat hun app hen niet heeft gewaarschuwd en zij daarom denken dat het wel een griepje zal zijn...
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.