image

Zwarte lijst met namen van artsen moet van rechter offline

maandag 11 januari 2021, 09:29 door Redactie, 37 reacties

De website zwartelijstartsen.nl, die namen van artsen, tandartsen, verpleegkundigen en psychologen bevat die medische fouten zouden hebben gemaakt, moet offline worden gehaald, zo heeft de rechter geoordeeld in een zaak die was aangespannen door Stichting Stop Online Shaming (SOS).

Volgens de rechter tast de website het recht op eer en goede naam aan en is de verwerking van persoonsgegevens op de website in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het domein zwartelijstartsen.nl is al meer dan tien jaar actief. Op de website staan bijna negenhonderd artsen en zorgverleners, veelal met foto, die medische missers zouden hebben begaan.

Het gaat onder andere om artsen die na een tuchtrechtelijke procedure een aantekening in het publiekelijk en online raadpleegbare BIG-register bij hun naam hebben staan. "Maar in deze gevallen betreft het grotendeels artsen waarvan het medisch tuchtcollege oordeelde dat zij gewoon hun beroep kunnen uitoefenen en waar patiënten veilig terecht kunnen", aldus Stichting Stop Online Shaming, die stelt dat de meeste artsen en zorgverleners op de lijst geen aantekening in het BIG-register hebben.

Volgens de stichting suggereert de term 'zwarte lijst artsen' ten onrechte dat de vermelde artsen beter gemeden kunnen worden. Het stapte daarom naar de rechter om de website offline te laten halen en de domeinnamen aan de stichting over te dragen. De rechter stelt dat het in deze zaak om een botsing van fundamentele rechten gaat. Aan de kant van Stichting SOS het recht op eerbiediging van de eer en goede naam van de zorgverleners en aan de kant van de website het recht op vrijheid van meningsuiting.

"Welk recht uiteindelijk zwaarder weegt, hangt af van aan wiens belang in de gegeven omstandigheden meer gewicht toekomt. Het belang aan de zijde van Stichting SOS is dat individuele burgers door publicaties niet worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Aan de andere kant het belang dat niet, door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, misstanden die de samenleving raken kunnen blijven voortbestaan", aldus de rechter.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het belang van de eerbiediging van de eer en goede naam van de artsen en zorgverleners zwaarder weegt dan het belang van de website. De naam zwarte lijst suggereert namelijk dat de personen op de website hun werkzaamheden niet meer mogen uitvoeren terwijl dat niet zo is, zo laat de rechter in het vonnis weten. Daarnaast is het niet duidelijk dat het geen officiële zwarte lijst betreft.

De Hoge Raad heeft ook al twee keer geoordeeld dat de plaatsing van de naam van een arts op de zwarte lijst onrechtmatig is. Ook is de website al meerdere malen veroordeeld, zelfs strafrechtelijk, om bepaalde uitlatingen/publicaties te verwijderen. Verder stelt de rechter dat de BIG-registraties die op de website staan een feitelijke basis hebben, maar desondanks onrechtmatig zijn omdat de daarmee gemoeid zijnde verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De rechter heeft nu geoordeeld dat de zwarte lijst binnen twee werkdagen offline moet worden gehaald en de domeinnamen zwartelijstartsen.nl en zwartelijstartsen.com worden overgedragen aan de stichting SOS. Ook moet de website bij Google alle verwijzingen naar zwartelijstartsen.nl en zwartelijstartsen.com uit de zoekresultaten en de cache laten verwijderen. Indien de website hier geen gehoor aan geeft kan het een dwangsom van 10.000 euro per dag krijgen opgelegd, met een maximum van 150.000 euro.

Reacties (37)
11-01-2021, 09:50 door Anoniem
Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen: oa leugenaars Jaap van Dissel en Ab Osterhaus staan op de zwarte lijst. Vandaar die haast en hoge boetes. Want de politiek verliest iedere dag geloofwaardigheid omdat het aantal schapen snel afneemt. Want hun geloofwaardigheid valt of staat door dergelijke corrupte virologen met belangenverstrengeling.
Het grote verlies van onze grondrechten begint nu Goddank ook in de mainstream door te dringen. Geef die zwarte lijsten uit Nederlandse handen en draai op buitenlandse servers. Het hosten is makkelijk uit te besteden en je bezorgt zo'n Nederlands rechtertje wat extra werk. Dan blijven deze lijsten met een beetje geluk nog een paar jaar inzichtelijk voor eenieder die wil. Het doel heiligt m.i. de middelen: Er staan vele levens op het spel en onze economie wordt momenteel om zeep geholpen.
11-01-2021, 10:03 door Anoniem
Als een arts een blunder heeft begaan dan WIL IK DAT WETEN !

Ik heb geen issue met het bestaan van deze site
11-01-2021, 10:04 door [Account Verwijderd]
Een blacklist van zorgmedewerkers op het internet. Ik wist niet dat die bestond, en nu ik ervan weet door dit bericht vind ik het terecht dat dit off-line moet gaan. Reden: Iedereen kan fouten maken. Dat geldt ook voor medici. Sterker nog: het risico dat een medicus fouten maakt is groot. Niet omdat het hem/haar aan kennis ontbreekt maar simpel omdat het menselijk organisme zoals elk hoger ontwikkeld organisme in zijn species enorm complex in elkaar zit en individueel is die complexiteit een extra factor groter: Geen mens zit eender in elkaar, zelfs eeneiïge tweelingen hebben onderlinge verschillen.

Het is natuurlijk heel ernstig als er behandelingsfouten worden gemaakt door bijvoorbeeld (verwijtbare) nalatigheid maar zelfs dat vind ik geen reden voor een openbare blacklist. Bij mij is 10 jaar geleden een inschattingsfout gemaakt bij een behandeling waar ik nu nog last van ondervind, en toch zou ik me te barsten schamen om de behandelend arts met naam en toenaam te melden bij Zwartelijstartsen.nl
Bah, Ik vind dit echt weer zo'n grenzeloze uitwas van het internet. Treurig dat dit bestaat.
11-01-2021, 10:09 door Anoniem
Was er geen betere oplossing dan tot de conclusie komen om deze site offline te halen?
Wat ik namelijk niet begrijp is, waarom zou je de aangemerkte punten niet kunnen omvormen tot een humanere oplossingen?
De site dusdanig veranderen dat het geen "schandpaal" meer is, maar meer een informatieve review-page. Ik ga er toch vanuit dat dat wel zou mogen?

Even nog een lelijke aanname van mij; maar krijg wel beetje het gevoel dat de zorgmedewerkers in de huidige maatschappij bestempeld zijn als "Helden" en dus ook niet meer anders morgen worden gereflecteerd. Kritisch blijven is wel zo fijn, ook richting helden.
11-01-2021, 10:22 door Anoniem
@Khonsu,

Maar mag het dan voor websites wel, met via de zgn. "name and shame" lijstjes.
Dan moet je die ook weghalen.

Alle blacklists of liever in het moderne jargon "denylists" verbieden,
want ja mensen maken fouten en of dat nou gevaarlijk is.
Hou ieder maar de handen boven het hoofd.

Er zal eens een geraadpleegde "expert" tussen staan of een gewaardeerde relatie van de verzekering of Big Pharma.
Neen, beter niet weten, wat je kan bedreigen.

Maakt de lodogieter een fout, staat de boel blank.
Een arts, gaat het resultaat soms naar de begraafplaats of crematorium.

Anders hoef je niemand van Twitter te halen. Want fouten maken we allemaal immers.

#sockpuppet
11-01-2021, 11:21 door Anoniem
Een mirrortje? Iemand?

Dat een arts een fout maakt, is betreurenswaardig. Maar... iedereen die wat doet, maakt wel eens een fout. Daarmee is een arts niet 'ongeschikt'. Mocht je tot z'n patiënten behoren, weet je wel waar je op moet letten.

Hoe zou het nou toch komen dat een steeds groter aantal mensen geen vertrouwen in de medische wereld hebben?
11-01-2021, 11:30 door Anoniem
Door Anoniem: Als een arts een blunder heeft begaan dan WIL IK DAT WETEN !

Ik heb geen issue met het bestaan van deze site

Kijk in het BIG.
Daar staat die informatie in.
11-01-2021, 11:36 door Anoniem
Door Anoniem: Het doel heiligt m.i. de middelen: Er staan vele levens op het spel en onze economie wordt momenteel om zeep geholpen.

Er zijn meerdere voorbeelden dat het doel niet de middelen heiligt:
1. Op 6 januari jl. de bestorming van het capitool in Washington
2. De Toeslagenaffaire
3. De endlösung ('35-'45)
11-01-2021, 11:37 door Anoniem
Door Anoniem: Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen: oa leugenaars Jaap van Dissel en Ab Osterhaus staan op de zwarte lijst. Vandaar die haast en hoge boetes. Want de politiek verliest iedere dag geloofwaardigheid omdat het aantal schapen snel afneemt. Want hun geloofwaardigheid valt of staat door dergelijke corrupte virologen met belangenverstrengeling.
Het grote verlies van onze grondrechten begint nu Goddank ook in de mainstream door te dringen. Geef die zwarte lijsten uit Nederlandse handen en draai op buitenlandse servers. Het hosten is makkelijk uit te besteden en je bezorgt zo'n Nederlands rechtertje wat extra werk. Dan blijven deze lijsten met een beetje geluk nog een paar jaar inzichtelijk voor eenieder die wil. Het doel heiligt m.i. de middelen: Er staan vele levens op het spel en onze economie wordt momenteel om zeep geholpen.

Dit ie hetzelfde geschreeuw en geblaat wat in de Vs ook is gebeurt en daarom is het zo'n puinhoop daar.
Leugens,onwaarheden,verdachtmakingen,stemmingmakerij met maar een doel: chaos maken.
Zo ging het ook in de aanloop naar 1938(toen Adolf aan de macht kwam)
Luister gewoon naar wetenschappers meneer!!
11-01-2021, 11:40 door Anoniem
Door Anoniem: Was er geen betere oplossing dan tot de conclusie komen om deze site offline te halen?
Wat ik namelijk niet begrijp is, waarom zou je de aangemerkte punten niet kunnen omvormen tot een humanere oplossingen?
De site dusdanig veranderen dat het geen "schandpaal" meer is, maar meer een informatieve review-page. Ik ga er toch vanuit dat dat wel zou mogen?

Het publieke deel van het BIG bevat alle relevante gegevens.
Maar op deze "zwarte" lijst staan mensen die niet door het tuchtcollege veroordeeld zijn.
Gewoon omdat iemand een keer een slechte ervaring bij een arts had.
Het blijft mensenwerk. Artsen zijn geen goden.


Door Anoniem: Even nog een lelijke aanname van mij; maar krijg wel beetje het gevoel dat de zorgmedewerkers in de huidige maatschappij bestempeld zijn als "Helden" en dus ook niet meer anders morgen worden gereflecteerd. Kritisch blijven is wel zo fijn, ook richting helden.

Kritisch blijven of laster/smaad verspreiden?
11-01-2021, 11:40 door Anoniem
Anders hoef je niemand van Twitter te halen. Want fouten maken we allemaal immers.

Indien die arts 1000 mensenlevens redt, en 1 niet door een fout. Is het dan een slechte arts ? Fouten maken we allemaal, artsen maken fouten, jij maakt ook fouten.

Nabestaanden zullen altijd (begrijpelijkerwijze) enkel kijken naar de casus waar het fout gegaan is, en *niet* naar de vraag hoe goed die arts verder is, en hoeveel mensenlevens hij weet te redden.

Welke criteria zijn er, alvorens wordt besloten, of iemand op zo'n zwarte lijst zou moeten staan ?

Ja, je moet voorzichtig zijn, met dit soort zaken.

sockpuppet

Een inhoudelijke discussie is leuker, dan inhoudsloze denigrerende opmerkingen. Is respect voor elkaar teveel gevraagd hier ?
11-01-2021, 11:44 door Anoniem
Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen: oa leugenaars Jaap van Dissel en Ab Osterhaus staan op de zwarte lijst.

Vast, op een zwarte lijst van artsen. Misschien een verrassing voor je, maar bijvoorbeeld Osterhaus is geen arts.

Verder staat hij ook niet op de lijst -

https://www.zwartelijstartsen.com/?s=osterhaus

Volgende keer misschien proberen, om bij de feiten te blijven ?
11-01-2021, 11:56 door Anoniem
Als een arts een blunder heeft begaan dan WIL IK DAT WETEN !

Die informatie is al lang beschikbaar

https://www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener
11-01-2021, 11:58 door Anoniem
Er zijn meerdere voorbeelden dat het doel niet de middelen heiligt:
1. Op 6 januari jl. de bestorming van het capitool in Washington
2. De Toeslagenaffaire
3. De endlösung ('35-'45)

Beetje zinloze reactie, want dit heeft *niets* met deze discussie van doen. Het gaat hier over een zwarte lijst met artsen, en iemand stelt, bij deze specifieke casus dat het doel de middelen zou heiligen. Kan je het mee eens zijn, of mee oneens zijn. Maar het is *geen* generieke uitspraak, en heeft geen relatie tot de doelen die je noemt, of de daarbij gehanteerde middelen.

Probeer eens een zinnige, inhoudelijke reactie.
11-01-2021, 12:01 door Anoniem
Als een arts een blunder heeft begaan dan WIL IK DAT WETEN !

Ik heb geen issue met het bestaan van deze site

Wil je ook weten wat hij allemaal goed doet, en wil je het % weten hoe vaak iemand in de fout gaat ? Of wil je de mening weten van 1 patient of familie, die wellicht een mindere ervaring heeft, bij een arts met een goede track record, die duizenden patienten goed heeft geholpen, tijdens zijn loopbaan.

Indien ik een review wil lezen over iemand, dan graag objectief, en niet op basis van de ervaring van 1 individu, die terecht of onterecht kwaad is en iemand op een zwarte lijst dondert.
11-01-2021, 12:30 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het doel heiligt m.i. de middelen: Er staan vele levens op het spel en onze economie wordt momenteel om zeep geholpen.

Er zijn meerdere voorbeelden dat het doel niet de middelen heiligt:
1. Op 6 januari jl. de bestorming van het capitool in Washington
2. De Toeslagenaffaire
3. De endlösung ('35-'45)
In 2018 deden de Democratische aanhangers tegen de benoeming van Rechter Kavanaugh het zelfde: het bestormen van Capitol Hill. Als MAGA zoiets doet is het natuurlijk fout, maar als de Democratische tegenhanger dit OOK doet, dan is het opeens niet fout. Zoiets wordt "meten met twee maten" genoemd...
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6246453/Protesters-melt-Capitol-Hill-Kavanaugh-confirmation.html
11-01-2021, 12:58 door Anoniem
De zwarte lijst en de stichting die haar publiceert is het initiatief van een persoon die bij een experimentele behandeling in Duitsland ernstige gezondheidsschade zegt te hebben opgelopen. Hoewel zij zegt op te komen voor het publiek belang weigert zij ledenaantallen of bestuursleden van de stichting te noemen en spreekt zij over de zwarte lijst als 'haar' website, en dan bedoelt ze niet de stichting.
11-01-2021, 12:59 door Anoniem
Door Anoniem:

Maakt de lodogieter een fout, staat de boel blank.
Een arts, gaat het resultaat soms naar de begraafplaats of crematorium.

#sockpuppet


Zo kun je natuurlijk alles bagatelliseren of erger maken om het in je straatje te laten passen:

Als de loodgieter een fout maakt sterven er soms mensen door een CO vergiftiging.
11-01-2021, 13:18 door Anoniem
Door Anoniem:
Er zijn meerdere voorbeelden dat het doel niet de middelen heiligt:
1. Op 6 januari jl. de bestorming van het capitool in Washington
2. De Toeslagenaffaire
3. De endlösung ('35-'45)

Beetje zinloze reactie, want dit heeft *niets* met deze discussie van doen. Het gaat hier over een zwarte lijst met artsen, en iemand stelt, bij deze specifieke casus dat het doel de middelen zou heiligen. Kan je het mee eens zijn, of mee oneens zijn. Maar het is *geen* generieke uitspraak, en heeft geen relatie tot de doelen die je noemt, of de daarbij gehanteerde middelen.

Probeer eens een zinnige, inhoudelijke reactie.


Ik reageerde op een stemmingmakende reactie bij deze post.

De volledige tekst waar ik op reageerde (en die jij weggelaten hebt):

"Het doel heiligt m.i. de middelen: Er staan vele levens op het spel en onze economie wordt momenteel om zeep geholpen."

Vooral de tweede zin baarde mij zorgen. De economie heeft niets te maken met deze zwarte lijst.
(De namen van Van Dissel en Osterhaus trouwens ook niet, zoals een andere reaguurder opmerkte).

Afgaande op de volledige reactie van 9.50 uur (zonder die helemaal te citeren), vond ik dat deze meneer of dame nog eens erop gewezen moest worden wat "Het doel heiligt de middelen" allemaal tot gevolg kan hebben.
Het is zo'n onschuldige uitspraak. De gevolgen kunnen echer vernietigend zijn.
En met zo'n zwarte lijst kun je een persoon kapot maken.


Maar goed, inhoudelijk dan:

Alsof een arts geen fouten kan maken. Hij/zij is god.
Maar als een arts een fout maakt, dan moet die arts maar meteen als persoon volledig kapot gemaakt worden. En zijn gezin met hem/haar. Brandstapel iemand?
Daar wordt deze wereld zoveel beter van.

Wat zijn de criteria om op zo'n lijst te komen? Een slechte "review" van 1 patient?
In ieder geval wordt niet de registratie in het BIG gevolgd.

Wat als jij op de name-and-shame lijst gezet wordt? kan zo maar gebeuren.


[sarcasme]

Maar zolang we een bijltjesdag en een name-and-shame lijst hebben, dan is alles goed in de wereld.
Toch?

[/sarcasme]
11-01-2021, 13:32 door Anoniem
Door Anoniem: Als een arts een blunder heeft begaan dan WIL IK DAT WETEN !

Ik heb geen issue met het bestaan van deze site
En waar denk je dat de BIG-registratie voor is? Of ben je van mening dat een willekeurig lijstje die door een willekeurig persoon is opgesteld, een betere weergave van de werkelijkheid is?
11-01-2021, 13:53 door Briolet
Door Anoniem: Als een arts een blunder heeft begaan dan WIL IK DAT WETEN !

Ik heb geen issue met het bestaan van deze site

Ja, maar niet via een lijst waarvan onduidelijk is hoe artsen op die lijst komen. Ik lees hierboven dat de meeste artsen op die lijst zelfs geen aantekening in het BIG register hebben.

Nu worden artsen zwart gemaakt die waarschijnlijk niets fout gedaan hebben, maar door onbewezen beschuldigingen op die lijst komen.
11-01-2021, 14:00 door Anoniem
Door Anoniem: Als een arts een blunder heeft begaan dan WIL IK DAT WETEN !

Ik heb geen issue met het bestaan van deze site

Ik zou dat ook willen weten, maar dan moet de lijst wel kloppen. Mag ik uw persoonsegevens voor mijn website slimmemensen.nl?
11-01-2021, 14:54 door Tintin and Milou
Door Anoniem: Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen: oa leugenaars Jaap van Dissel en Ab Osterhaus staan op de zwarte lijst. Vandaar die haast en hoge boetes. Want de politiek verliest iedere dag geloofwaardigheid omdat het aantal schapen snel afneemt. Want hun geloofwaardigheid valt of staat door dergelijke corrupte virologen met belangenverstrengeling.
Het grote verlies van onze grondrechten begint nu Goddank ook in de mainstream door te dringen. Geef die zwarte lijsten uit Nederlandse handen en draai op buitenlandse servers. Het hosten is makkelijk uit te besteden en je bezorgt zo'n Nederlands rechtertje wat extra werk. Dan blijven deze lijsten met een beetje geluk nog een paar jaar inzichtelijk voor eenieder die wil. Het doel heiligt m.i. de middelen: Er staan vele levens op het spel en onze economie wordt momenteel om zeep geholpen.

Bijzonder dat het hier iedere keer over privacy hebben en dit nu in eens niet van toepassing meer is?
Er staan levens op het spel, maar basis maatregelen zoals mondkapjes willen we niet aan?
Grondrechten... Leuk, maar er is een tuchtcommissie die hiervoor in het leven geroepen is. En voor eigen rechter spelen mag nu in eens wel?

Hier speelt iemand gewoon eigen rechter en dat is nu door een echte rechter verboden. Gelukkig, het recht heeft hier weer gesproken.

Trouwens Jaap van Dissel was gewoon vrijgesproken bij de tuchtcommissie. Hij staat dus op geen enkele officele zwarte lijst.
En Ab kon ik niet vinden. Heb je daar een linkje van? Zal natuurlijk wel weer niet....

Door Anoniem: Als een arts een blunder heeft begaan dan WIL IK DAT WETEN !

Ik heb geen issue met het bestaan van deze site
Een blunder? Daar zijn al procedures voor. BIG registratie bijvoorbeeld.

Dit was gewoon een lijst die door "iemand" bijgehouden werd door eigen rechter te spelen.
11-01-2021, 15:10 door Anoniem
Er stonden bijna 900 artsen en zorgverleners op die volgens de stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid (SIN) een ernstige medische fout hadden gemaakt. Maar omdat die zorgverleners na een berisping door de tuchtrechter of andere sanctie níet uit het zogeheten BIG-register zijn geschrapt en gewoon functioneren, verdienen ze het niet om aan de schandpaal te worden genageld, volgens de rechter.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/11/rechter-verbiedt-website-met-zwarte-lijst-artsen-a4027051

Ook hier is defensieve geneeskunde steeds meer aan de orde: artsen doen onderzoek en ingrepen om maar niet te kunnen worden aangeklaagd. Dokters doen te veel, omdat ze minder doen te gevaarlijk vinden. Ze zijn angstig om met de Inspectie voor de Gezondheidszorg geconfronteerd te worden. [...] steeds meer overbodige onderzoeken worden gedaan, wat in een vicieuze cirkel leidt tot meer bijwerkingen en onnodige schade aan de patiënt.

https://www.trouw.nl/nieuws/medische-schandpaal-is-een-slecht-idee~b88cd249/
11-01-2021, 16:15 door Anoniem
Door Anoniem: Als een arts een blunder heeft begaan dan WIL IK DAT WETEN !

Ik heb geen issue met het bestaan van deze site

Waarom? Wat heb je daaraan?
11-01-2021, 16:29 door spatieman
Als van dissel op die lijst staat, dan wordt die een behoorlijk overheids hand over zijn hoofd gehouden, en als het waar is ,dan is dit hele corona sircus een mega farce.
11-01-2021, 19:51 door Anoniem
Helaas is het wel zo dat er veel medische fouten gemaakt worden , dat is bij mij ook gebeurd en uiteindelijk gedeeltelijk toegegeven , maar dat wil niet zeggen dat je in je recht staat.
Medische fouten worden gemaakt , het is een juridisch wespennest en met de slachtoffers daarvan wordt geen rekening gehouden.
Die site heeft/had wel degelijk bestaansrecht.

https://www.sin-nl.org/waarom-publiceert-mr-sophie-hankes-sin-nl-websites-over-medische-fouten-en-over-falen-van-artsen/

Overigens , voor de corona discussie en ik ben geen wappie:

https://www.sin-nl.org/?s=corona
11-01-2021, 20:07 door Anoniem
Door Anoniem: Als een arts een blunder heeft begaan dan WIL IK DAT WETEN !

Ik heb geen issue met het bestaan van deze site

Graag ook alle blunders van jezelf even opsommen en publiceren dan. Is natuurlijk niet meer dan eerlijk dan.
Laten we beginnen met schreeuwen op fora als eerste blunder.

En vergeet niet, ik mag random spullen verzinnen en toevoegen aan die lijst en jij mag daar niets van vinden, want anders wordt ook dat nog gepubliceerd.

Of zullen we het toch gewoon overlaten aan de rechters, die iemand gewoon uit z'n beroep kan zetten als het echt zo erg is?
12-01-2021, 09:26 door Anoniem
Die site heeft/had wel degelijk bestaansrecht.

Daar is al het BIG register voor. En zo'n particulier initiatief. Wordt daarbij gekeken hoe terecht een klacht is ? Of het structureel is, of dat het gaat om een incident ? Is er een klachten procedure, indien de beschuldiging niet waar is ?

Vind je voor eigen rechter spelen ook goed ?
12-01-2021, 09:29 door Anoniem
Als van dissel op die lijst staat, dan wordt die een behoorlijk overheids hand over zijn hoofd gehouden, en als het waar is ,dan is dit hele corona sircus een mega farce.

Want een klacht is ten alle tijde terecht ? En indicatief, voor de vraag of een arts wel of niet goed zijn werk doet ? Op basis van de ervaringen van hoeveel mensen is dit ? Is er ook de mogelijkheid tot een weerwoord / beroep tegen de melding, mocht deze onterecht zijn ?

Vergaande conclusie, op basis van de vraag of een naam op een website staat.

Vertel ons eens de verdere details, omtrent de vraag hoe hij op die lijst terecht gekomen is, wat de inhoud is van de klachten, om de ervaringen van hoeveel mensen het gaat, etc ?
12-01-2021, 10:16 door Anoniem
Medische fouten worden gemaakt , het is een juridisch wespennest en met de slachtoffers daarvan wordt geen rekening gehouden.

Tja, bij een ongecontroleerde zwarte lijst, waar iedereen maar van alles op kan donderen, zonder wederhoor, dan kan degene die op die website gezet wordt, ook slachtoffer zijn van kwaadwillenden. Hou je daar ook rekening mee, of zijn artsen mensen zonder rechten ?

Beetje eenzijdig deze discussie, waarbij mensen het normaal vinden om zelf voor rechter te gaan spelen.
12-01-2021, 10:47 door Anoniem
Door Anoniem:
Medische fouten worden gemaakt , het is een juridisch wespennest en met de slachtoffers daarvan wordt geen rekening gehouden.

Tja, bij een ongecontroleerde zwarte lijst, waar iedereen maar van alles op kan donderen, zonder wederhoor, dan kan degene die op die website gezet wordt, ook slachtoffer zijn van kwaadwillenden. Hou je daar ook rekening mee, of zijn artsen mensen zonder rechten ?

Beetje eenzijdig deze discussie, waarbij mensen het normaal vinden om zelf voor rechter te gaan spelen.

Tja.

[Ironie]Het antwoord daarop zou zijn om een ongecontroleerde zwarte lijst te maken van eigen rechters die een fout bij hun eigenrichting hebben gemaakt. Indien dat gebeurt, er op met volledige NAW en foto.[/Ironie]
12-01-2021, 11:00 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen: oa leugenaars Jaap van Dissel en Ab Osterhaus staan op de zwarte lijst.

Ja, dat is niet zo moeilijk. Mensen op zo'n lijst zetten omdat hun beleid of uitspraken je niet aanstaan. Wist je trouwens dat jij ook op een lijst staat? Die van staatsgevaarlijke elementen.
12-01-2021, 11:26 door Anoniem
Ja, dat is niet zo moeilijk. Mensen op zo'n lijst zetten omdat hun beleid of uitspraken je niet aanstaan. Wist je trouwens dat jij ook op een lijst staat? Die van staatsgevaarlijke elementen.

Kijk je de lijst na, dan klopt de bewering niet eens. Osterhaus is bijvoorbeeld geen arts, behandeld geen patienten, en staat niet op de lijst. Maarja, boeien feiten nog, anno 2021. Men roept gewoon maar wat.
12-01-2021, 15:13 door Anoniem
[

Beetje eenzijdig deze discussie, waarbij mensen het normaal vinden om zelf voor rechter te gaan spelen.[/quote]

Er staan vooral artsen op die een tuchtrechtmaatregel hebben gekregen , voor eigen rechter spelen is dit niet.
12-01-2021, 17:07 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen: oa leugenaars Jaap van Dissel en Ab Osterhaus staan op de zwarte lijst. Vandaar die haast en hoge boetes. Want de politiek verliest iedere dag geloofwaardigheid omdat het aantal schapen snel afneemt. Want hun geloofwaardigheid valt of staat door dergelijke corrupte virologen met belangenverstrengeling.
Het grote verlies van onze grondrechten begint nu Goddank ook in de mainstream door te dringen. Geef die zwarte lijsten uit Nederlandse handen en draai op buitenlandse servers. Het hosten is makkelijk uit te besteden en je bezorgt zo'n Nederlands rechtertje wat extra werk. Dan blijven deze lijsten met een beetje geluk nog een paar jaar inzichtelijk voor eenieder die wil. Het doel heiligt m.i. de middelen: Er staan vele levens op het spel en onze economie wordt momenteel om zeep geholpen.

Dit ie hetzelfde geschreeuw en geblaat wat in de Vs ook is gebeurt en daarom is het zo'n puinhoop daar.
Leugens,onwaarheden,verdachtmakingen,stemmingmakerij met maar een doel: chaos maken.
Zo ging het ook in de aanloop naar 1938(toen Adolf aan de macht kwam)
Luister gewoon naar wetenschappers meneer!!
Spijtig genoeg heb ik Ab Osterhaus vermeldt hierin. Mijn excuses daarvoor. Ik moet bij de feiten blijven, want de man is geen arts. Maar dat maakt hem ivm belangenverstrengeling in deze scam niet minder omstreden.
Verder hou ik me bij Nederland en verre van godwins mbt een Duitse ex-dictator oid. Hoewel vergelijkingen in systematiek deze periode steeds plausibeler lijken te worden. Uw laatste zinnetje zegt me dat u vaker de televisie moet durven uitzetten, om het maar eens cryptisch uit te drukken...
13-01-2021, 00:19 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen: oa leugenaars Jaap van Dissel en Ab Osterhaus staan op de zwarte lijst. Vandaar die haast en hoge boetes. Want de politiek verliest iedere dag geloofwaardigheid omdat het aantal schapen snel afneemt. Want hun geloofwaardigheid valt of staat door dergelijke corrupte virologen met belangenverstrengeling.
Het grote verlies van onze grondrechten begint nu Goddank ook in de mainstream door te dringen. Geef die zwarte lijsten uit Nederlandse handen en draai op buitenlandse servers. Het hosten is makkelijk uit te besteden en je bezorgt zo'n Nederlands rechtertje wat extra werk. Dan blijven deze lijsten met een beetje geluk nog een paar jaar inzichtelijk voor eenieder die wil. Het doel heiligt m.i. de middelen: Er staan vele levens op het spel en onze economie wordt momenteel om zeep geholpen.

Dit ie hetzelfde geschreeuw en geblaat wat in de Vs ook is gebeurt en daarom is het zo'n puinhoop daar.
Leugens,onwaarheden,verdachtmakingen,stemmingmakerij met maar een doel: chaos maken.
Zo ging het ook in de aanloop naar 1938(toen Adolf aan de macht kwam)
Luister gewoon naar wetenschappers meneer!!
Spijtig genoeg heb ik Ab Osterhaus vermeldt hierin. Mijn excuses daarvoor. Ik moet bij de feiten blijven, want de man is geen arts. Maar dat maakt hem ivm belangenverstrengeling in deze scam niet minder omstreden.

Heb jij dat gedaan? Dan is een aangifte wegens smaad onderweg! Want je blijkt geen enkele andere reden te hebben dan vermeende 'belangenverstrengeling' en suggesties van 'scam'.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.