image

Commissie pleit voor aanpassen Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten

woensdag 20 januari 2021, 14:32 door Redactie, 5 reacties

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (WIV 2017) moet worden aangepast, zo stelt de Evaluatiecommissie Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ECW) in een vandaag gepubliceerd evaluatierapport (pdf). De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) zijn echter kritisch over het rapport zelf en de aanbevelingen.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd op 1 mei 2018 van kracht en geeft de AIVD en MIVD nieuwe bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. In het regeerakkoord werd overeengekomen dat de Wiv na de inwerkingtreding binnen twee jaar zal worden geëvalueerd door een onafhankelijke commissie.

Volgens de evaluatiecommissie schiet de wet op een aantal punten tekort, wat tot knelpunten leidt in de uitvoering en verschillen van opvattingen over onderdelen in de wet tussen de diensten en de toezichthouders. Daarom adviseert de evaluatiecommissie om de wet op een aantal punten te wijzigen. Zo moet het verkrijgen van bulkdata door de diensten op één manier in de wet worden geregeld. Hierbij moet het verzamelen en het gebruik van bulkdata met meer waarborgen worden omkleed.

"Gegevens uit bulkdata moeten worden geselecteerd voordat deze kunnen worden gebruikt in het inlichtingenproces. Medewerkers uit dit inlichtingenproces hebben in beginsel geen toegang tot bulkdata. Daarnaast moet alle bulkdata op relevantie worden beoordeeld op basis van de operationele waarde, binnen een termijn van drie jaar. Tenslotte geldt voor het delen van bulkdata met buitenlandse diensten de eis van ministeriële toestemming en meldplicht aan de CTIVD", aldus het advies van de evaluatiecommissie.

Verder vindt de commissie dat er extra waarborgen moeten komen voor de gegevensuitwisseling met buitenlandse diensten. Ook wil de commissie een rol voor de bestuursrechter. Die zou moeten oordelen over verschillen van mening tussen de toezichthouders en de diensten.

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

De Evaluatiecommissie stelt in het rapport ook dat de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) van grote meerwaarde is voor het toezicht. Wanneer de inlichtingendiensten hun bevoegdheden willen inzetten moeten ze een verzoek bij de minister indienen. Keurt de minister het verzoek goed, dan toetst de TIB of de toestemming door de minister rechtmatig is verleend.

Ondanks het belang van de TIB doet de Evaluatiecommissie verschillende voorstellen om de inhoudelijke toets van de TIB in de toekomst in te perken en de inzet van een aantal bevoegdheden helemaal niet meer door de TIB te laten toetsen. "Invoering van deze voorstellen zou betekenen dat bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet langer vooraf en in volle omvang door een onafhankelijke commissie bindend getoetst worden voordat deze worden ingezet", zo laat de TIB weten.

De Toetsingscommissie stelt dat dit een mogelijke achteruitgang zou betekenen in de balans tussen bescherming van de nationale veiligheid en de privacy van burgers en daarmee voor de waarborgen voor de rechtstaat Nederland. De TIB zegt het rapport eerst verder te zullen bestuderen en komt op een later moment met een inhoudelijke reactie.

CTIVD

Ook vanuit de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten is er kritiek op het rapport. Volgens de toezichthouder zijn de belangen van de diensten en de bescherming van fundamentele rechten van burgers in het rapport van de ECW niet in balans. De huidige wet kent op één onderdeel de mogelijkheid dat onafhankelijke toezichthouders bindende uitspraken kunnen doen over de verwerking van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De evaluatiecommissie wil die bevoegdheid ongedaan maken zonder dat daar andere bindende toezichtsbevoegdheden tegenover staan.

Volgens de CTIVD moet toezicht dat het onrechtmatig verwerken van gegevens van burgers kan stoppen gewaarborgd zijn. "Het kunnen stoppen van onrechtmatig handelen is ook gebruikelijk bij andere nationale toezichthouders. Dat vervolgens de besluiten van de toezichthouder bij de rechter getoetst kunnen worden, draagt alleen maar verder bij aan het vergroten van het draagvlak en de rechtsstatelijkheid."

De CTIVD komt tot de conclusie dat de operationele belangen van de diensten en de belangen van de bescherming van fundamentele rechten van burgers in het rapport van de ECW niet in balans zijn. De toezichthouder zal de komende tijd nader ingaan op specifieke onderdelen van het rapport, mede in het licht van een komende aanpassing van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Het Kabinet zal zich de komende tijd beraden over wat zij met de uitkomsten van het rapport gaat doen.

Reacties (5)
20-01-2021, 14:50 door Anoniem
Tja die aanpassing is peanuts vergeleken met wat er nu gebeurd,dus verbetering zit er niet in in uitvoering van deze wet.
De wet had er gewoon nooit moeten komen.
Als een inlichtingendienst iemand wil volgen,dan kunnen ze dat wel,je moet als je winst wil behalen iets te ontdekken er wel wat voor doen.
20-01-2021, 16:06 door Anoniem
"Tenslotte geldt voor het delen van bulkdata met buitenlandse diensten de eis van ministeriële toestemming en meldplicht aan de CTIVD", aldus het advies van de evaluatiecommissie.

De buitenlandse diensten hebben eerder inzicht in de bulkdata dan de Nederlandse diensten, dus de bovenstaande zin heeft praktisch geen waarde.

Denk aan de Russen die op de bodem van de Atlantische Oceaan een backbone aftappen. Dat is peanuts voor die diensten.
21-01-2021, 08:21 door Anoniem
Ik ben niet verbaasd over de conclusies van de commissie. Na het referendum beloofde Rutte een serie met naam en toenaam genoemde verbeteringen in de waarborgen op televisie, in de vorm van een reparatiewet. Een reparatiewet kwam ook in de consultatie... En op één na bleken alle wijzigingen verbeteringen van taal- en stijlfouten te zijn...

Die gang van zaken is erger dan het botweg openlijk doorvoeren. Het resultaat is hetzelfde, maar deze manier is bovendien tijdverknoeiend, beledigend en schofferend.

Er zal wel weer een sorry op komen, en misschien na het volgende schandaal treedt er weer een kabinet af. En ik ben er vrij zeker van over een paar maanden weer een reparatiewetje te zien met de correctie van nog een paar taal- en stijlfouten!
21-01-2021, 12:56 door Anoniem
wat er nu gewoon gebeurt is dat wij alles aftappen met goedkeuring van de minister, dat delen met de CIA en NSA en als daar iets interessants uit komt wat schade brengt aan iemand waar de VS een probleem mee heeft en geen schade aan de VS brengen ze dat weer naar ons.

zo is iedereen blij, behalve de nederlandse burger... die wordt genaaid door de eigen veiligheidsdiensten EN die van de VS (en die deze weer delen met de CGHQ en de duitsers en die weer met de hongaren, die weer delen met de russen...
Zo weet iedereen van iedereen en de burgers zijn de dupe...

allemaal onder het mom van staatsveiligheid... Staatsveiligheid bestaat niet zonder openheid.
want geheimen zijn macht en macht wordt misbruikt tegen die burgers die je zou moeten beschermen.
21-01-2021, 15:39 door Anoniem
Ondertussen in Den Haag

De ‘sleepnetwet’ is alweer verouderd:
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Vier jaar na de invoering van een nieuwe inlichtingenwet woekert de discussie over privacy voort – nu binnen de overheid.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/20/de-sleepnetwet-is-alweer-verouderd-a4028486
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.