image

Dekker zal motie over budget Autoriteit Persoonsgegevens niet uitvoeren

dinsdag 2 maart 2021, 10:08 door Redactie, 20 reacties

Begin februari nam de Tweede Kamer een motie van SP-Kamerlid Hijink aan om het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens te verhogen, maar minister Dekker voor Rechtsbescherming zal deze motie niet uitvoeren. Dat laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Vorig jaar maakte de minister al duidelijk dat een volgend kabinet over de groei van de privacytoezichthouder moet oordelen. Dat was een reactie op een onderzoek dat KPMG deed naar de capaciteit van de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de onderzoekers zijn erop dit moment onvoldoende processen bij de toezichthouder vastgelegd waardoor taken en benodigde financiële middelen alleen met onzekerheden zijn te beschrijven.

Dit maakt het niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven hoeveel geld en medewerkers de Autoriteit Persoonsgegevens nodig heeft om de taken uit te voeren, reageerde Dekker in een reactie op het KPMG-rapport. Ook in een reactie op de motie wijst de minister hiernaar. "Tijdens het debat heb ik toegelicht dat de KPMG-onderzoekers concluderen dat er nog te veel onzekerheden aanwezig zijn om voor de Autoriteit Persoonsgegevens tot een eenduidige, meerjarige, vooruitkijkende capaciteitsraming te komen."

"Naast het feit dat uit het onafhankelijke onderzoek geen concreet groeipad volgt is het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens niet op voorhand eenduidig te bepalen. Dit volgt mede uit de onzekerheden waarover de onderzoekers hebben gerapporteerd", gaat Dekker verder, die toevoegt dat de motie niet is voorzien van een financiële dekking. Door de demissionaire status van het kabinet is het volgens de minister niet mogelijk om toezeggingen te doen over de uitvoering van de motie, aangezien dit nieuw beleid zou betreffen. "Ik laat de besluitvorming over de uitvoering van deze motie daarom over aan een volgend kabinet", komt Dekker tot de conclusie.

Image

Reacties (20)
02-03-2021, 10:15 door Anoniem
toch wel grappig in het vorige bericht zeggen 2 minister dat er privacyrisico's zijn bij gebruik van Google G Suite en deze wil niet het niet het budget verhogen voor de privacytoezichthouder.

en deze faal ministers krijgen netto 1000 euro per dag
02-03-2021, 10:16 door Anoniem
Volgens de onderzoekers zijn erop dit moment onvoldoende processen bij de toezichthouder vastgelegd waardoor taken en benodigde financiële middelen alleen met onzekerheden zijn te beschrijven.

Dit is consultancy-taal voor 'Het is daar een puinhoop'.
02-03-2021, 10:49 door Anoniem
Vast patroon is dat onder druk van de publieke en of politieke opinie door de overheid (lees ambtelijke top) een controlerende c.q. toeziende organisatie of wettelijke regeling wordt ingesteld, die vervolgens logistiek en financieel door dezelfde overheid wordt uitgekleed, waardoor het een tandeloos instrument wordt.
02-03-2021, 11:22 door Anoniem
Het is natuurlijk niet handig als AP tijd krijgt om het doorlopend falen van onze overheid te gaan benoemen. De reactie is dus niet geheel onverwacht...
02-03-2021, 12:34 door Anoniem
Bij corona heeft dit demissionair kabinet dan weer geen problemen om nieuwe wetgeving te maken...
02-03-2021, 14:27 door Anoniem
Door Anoniem:
Volgens de onderzoekers zijn erop dit moment onvoldoende processen bij de toezichthouder vastgelegd waardoor taken en benodigde financiële middelen alleen met onzekerheden zijn te beschrijven.

Dit is consultancy-taal voor 'Het is daar een puinhoop'.
De enige zekerheid is dat het budget niet toereikend is voor het takenpakket. Je hoeft geen consultancy taal te kennen om dat op te maken uit het rapport.
02-03-2021, 14:31 door spatieman
ah, het wordt dus ,of aan india uitbesteed,of bij facebook..
02-03-2021, 15:14 door Anoniem
en deze faal ministers krijgen netto 1000 euro per dag

Ze krijgen nog niet de helft:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/salaris-minister-staatssecretaris-en-bestuurders-provincies-en-gemeenten
02-03-2021, 16:07 door Briolet
Door Anoniem: Bij corona heeft dit demissionair kabinet dan weer geen problemen om nieuwe wetgeving te maken...

Dat is een onderwerp dat geen uitstel verdraagt. Begrotingen aanpassen is iets waar je al demissionair kabinet zo veel mogelijk van af moet blijven. Je moet een nieuwe ploeg niet met beslissingen opschepen, waar ze misschien heel anders over denken. Wat is anders de status "demissionair' nog waard als je gewoon verder regeert als ervoor?
02-03-2021, 16:42 door Anoniem
Door Anoniem:
en deze faal ministers krijgen netto 1000 euro per dag

Ze krijgen nog niet de helft:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/salaris-minister-staatssecretaris-en-bestuurders-provincies-en-gemeenten


Op jaarbasis gaat het Binnenhof zelfs vijftien weken op slot

Twee maanden vergadervrij in de zomer, drie weken met kerst, twee weken in mei en dan ook nog een week geen Tweede Kamer in de herfstvakantie én tijdens de krokusvakantie

Het salaris van de minister-president is € 170.910 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering (2020). Daarnaast heeft hij recht op een vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen. Dat is geregeld in artikel 10 van het Voorzieningenbesluit. De minister-president verdient hetzelfde salaris als een minister.

52x5 is 260 dagen - 105 dagen vakantie is 155 dagen werken voor € 170.910 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering (2020)

en dan nog niet eens de royale vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen
02-03-2021, 17:52 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: toch wel grappig in het vorige bericht zeggen 2 minister dat er privacyrisico's zijn bij gebruik van Google G Suite en deze wil niet het niet het budget verhogen voor de privacytoezichthouder.

en deze faal ministers krijgen netto 1000 euro per dag

Interessante opmerking alleen weer totaal tenietgedaan door lulkoek als sluitstuk m.b.t. het inkomen.

Gemiddeld inkomen ministerspost is € 300,00 bruto per dag, inclusief vakantie geld.

Nu zal er wel weer een - oh neen meerderen! - komen zeiken met allerhande te verzinnen ontwijkende opmerkingen, maar het feit blijft bestaan - al ga je op je kop staan! - dat haantje de voorste grappenmaker van 10:15 uur ontiegelijk gigantisch uit zijn nek kletst met het bedrag aan inkomen voor een minister dat hij fantasierijk uit zijn dikke duim heeft gezogen!

Wat denk je toch te bereiken met leugens?
(RELLEN EN TROLLEN!)
Doe je dat altijd?
Blij dat ik geen zier met liegbeesten zoals van jouw slag van doen heb!
02-03-2021, 18:13 door karma4
De Ap is een op macht beluste instantie geworden met een eigen minitrue en BIG Brother neigingen.
Die moet je niet laten groeien met meer geld. Je moet er zorg voor dragen dat ze hun taak AVP toezicht efficiënter moeten gaan doen zonder allerlei bijzaken en ander taken naar zich toetrekkend.
02-03-2021, 18:22 door Anoniem
Door Staewoldt:
Door Anoniem: toch wel grappig in het vorige bericht zeggen 2 minister dat er privacyrisico's zijn bij gebruik van Google G Suite en deze wil niet het niet het budget verhogen voor de privacytoezichthouder.

en deze faal ministers krijgen netto 1000 euro per dag

Interessante opmerking alleen weer totaal tenietgedaan door lulkoek als sluitstuk m.b.t. het inkomen.

Gemiddeld inkomen ministerspost is € 300,00 bruto per dag, inclusief vakantie geld.

Nu zal er wel weer een - oh neen meerderen! - komen zeiken met allerhande te verzinnen ontwijkende opmerkingen, maar het feit blijft bestaan - al ga je op je kop staan! - dat haantje de voorste grappenmaker van 10:15 uur ontiegelijk gigantisch uit zijn nek kletst met het bedrag aan inkomen voor een minister dat hij fantasierijk uit zijn dikke duim heeft gezogen!

Wat denk je toch te bereiken met leugens?
(RELLEN EN TROLLEN!)
Doe je dat altijd?
Blij dat ik geen zier met liegbeesten zoals van jouw slag van doen heb!


hij zit er niet ver naast € 170.910 is bruto als je vakantiedagen aftrekt is het BRUTO meer dan €1000 per dag en niet 300 zoals jij claimt.
02-03-2021, 22:41 door Anoniem
Door Staewoldt:
Door Anoniem: toch wel grappig in het vorige bericht zeggen 2 minister dat er privacyrisico's zijn bij gebruik van Google G Suite en deze wil niet het niet het budget verhogen voor de privacytoezichthouder.

en deze faal ministers krijgen netto 1000 euro per dag


Blij dat ik geen zier met liegbeesten zoals van jouw slag van doen heb!

En toch laat je je huizenhoog de kast opjagen. Ben jij soms zelf minister of erger nog 1 van de 700 (!!!) communicatiemedewerkers van de nationale overheid?

De bewering is overigens correct, de netto werktijd in aanmerking nemend.
02-03-2021, 23:28 door Anoniem
Door Anoniem:
en deze faal ministers krijgen netto 1000 euro per dag

Ze krijgen nog niet de helft:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/salaris-minister-staatssecretaris-en-bestuurders-provincies-en-gemeenten
Het ligt nog veel hoger, als je kijkt naar het aantal dagen dat ze 'werken'.
03-03-2021, 02:14 door Anoniem
Door karma4: De Ap is een op macht beluste instantie geworden met een eigen minitrue en BIG Brother neigingen.
Oh, hoe weet jij dit?

Door karma4: Die moet je niet laten groeien met meer geld. Je moet er zorg voor dragen dat ze hun taak AVP toezicht efficiënter moeten gaan doen zonder allerlei bijzaken en ander taken naar zich toetrekkend.
Ga dan daar werken om invloed uit te oefenen!
03-03-2021, 12:29 door Anoniem
Deze minister mist duidelijk overtuigingskracht en argumentatie kracht. Hij staat al z'n hele politieke pad alleen voor bestendiging van wat al besloten was. Niet bepaald een track record dat zou passen bij zijn rol in het team.
Let wel, dat het er uberhaupt toe kon komen dat er een minister voor "rechtsbescherming" nodig was is al een teken aan de wand van een langjarige trend.
Een trend van niet uit zichzelf de opkomen voor je portefeuille, pas als er een niet te ontkennen of te downplayen verontwaardiging als golf door de nieuws-media gaat tot beperkt concrete resultaten willen komen.

De onkunde druipt er natuurlijk van af als je na 4 jaar kabinet aanwezigheid slechts komt tot een onafhankelijk onderzoek waar geen "concreet groeipad" uit blijkt.
Het gaat er voor een Autoriteit Persoonsgegevens als ZBO natuurlijk in de EERSTE plaats om dat NIET de bureaucratische budgettering een overkill aan onderbouwing vergt.
Het budget voor een AP kan ten TWEEDE natuurlijk ook GEEN sluitpost / voortvloeisel zijn van wat bij een kabinet naast het bordje valt om als vraag aan de AP voor te leggen, mis gaat aan privacy kwesties, wat het kabinet nog meer aan ballast creëert. Een kabinet is immers GEEN formele bestuurlijke opdrachtgever van de AP.
Het gaat ten DERDE er ook natuurlijk WEL om dat - in lijn met de verhandelingen bij de instellingswet van de AP, de AP grotendeels (70% tot meer) als maatwerk organisatie haar uitvoering kan blijven voldoen en dat het niet als volstrekt misverstand geen organisatie wordt gekneed die bij wijze tot fabriek voor privacy kwesties wordt geperst. Dat zou nou namelijk volgens de verhandelingen van de daarvoor verantwoordelijke minister TEVEEL erop lijken dat een overheid aan het opschuiven is richting het opleggen van een onvrije samenleving aan burgers en maatschappij.

KPMG was dus duidelijk OF bewust met de verkeerde vraagstelling door onze minister van rechtsbescherming op pad gestuurd.
OF KPMG heeft zelf niet de HELE context van een AP begrepen / zich erin verdiept.
Ze hebben kennelijk aanleiding geboden voor antwoorden / bezwaren van de zijde van de minister voor rechtsbescherming die helemaal niet horen bij vraagstukken rondom een AP.
Het is zoiets als een slager op pad sturen voor een rapportage bij een vegetarische slager en dan uit het rapport oplezen dat er bij die vegetarische slager geen dierlijk vlees verkocht en dus ook niet gevonden kon worden.

De beantwoording door minister Dekker suggereert op z'n minst dat de adviseurs van KPMG qua maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen voor dergelijk duur betaalde maar logischerwijs dan ook wel vergaand zelf-ontwikkeld personeel en directeuren toch wel een paar basis elementen rondom de AP als precaire en extra bijzondere ZBO zijn ontgaan.
Werd er onderling overeengekomen dat KPMG even een standaard onderzoekje met rapport van bevindingen moest uitwerken?
Zaten de adviseurs van KPMG dan wel op de juiste plek als ze bovenstaande 3 basis beginselen rondom de AP - als unieke en geen standaard ZBO - niet zelf door hadden?
Je vraagt immers een slager ook niet of hij voortaan APK keuringen voor automobielen wil gaan toetsen.
04-03-2021, 18:50 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 04-03-2021, 18:51
Door Anoniem:
Door Staewoldt:
Door Anoniem: toch wel grappig in het vorige bericht zeggen 2 minister dat er privacyrisico's zijn bij gebruik van Google G Suite en deze wil niet het niet het budget verhogen voor de privacytoezichthouder.

en deze faal ministers krijgen netto 1000 euro per dag

Interessante opmerking alleen weer totaal tenietgedaan door lulkoek als sluitstuk m.b.t. het inkomen.

Gemiddeld inkomen ministerspost is € 300,00 bruto per dag, inclusief vakantie geld.

Nu zal er wel weer een - oh neen meerderen! - komen zeiken met allerhande te verzinnen ontwijkende opmerkingen, maar het feit blijft bestaan - al ga je op je kop staan! - dat haantje de voorste grappenmaker van 10:15 uur ontiegelijk gigantisch uit zijn nek kletst met het bedrag aan inkomen voor een minister dat hij fantasierijk uit zijn dikke duim heeft gezogen!

Wat denk je toch te bereiken met leugens?
(RELLEN EN TROLLEN!)
Doe je dat altijd?
Blij dat ik geen zier met liegbeesten zoals van jouw slag van doen heb!


hij zit er niet ver naast € 170.910 is bruto als je vakantiedagen aftrekt is het BRUTO meer dan €1000 per dag en niet 300 zoals jij claimt.

MIJN EXCUSES. IK HEB MIJ VERGIST IN DE BEREKENING ! !

Maar ik houd wel staande dat het hier meer regel dan uitzondering is om wild gemopper op de overheid te lezen inclusief de warrige praat van het door elkaar halen van vier begrippen: overheid, ministerraad, parlement en ambtenaren.
06-03-2021, 09:46 door Anoniem
Mooie beschrijving van kpmg, oftewel eerst een plan en dan het geldt en nu niets storten in een bodemloze put. De leiding van de AP kan aan de slag om niet alleen op de inhoud zuiver te toetsen maar de bedrijfsvoering ook strak in te richten.
08-03-2021, 17:06 door Anoniem
Door Anoniem: Mooie beschrijving van kpmg, oftewel eerst een plan en dan het geldt en nu niets storten in een bodemloze put. De leiding van de AP kan aan de slag om niet alleen op de inhoud zuiver te toetsen maar de bedrijfsvoering ook strak in te richten.

Tja, bepaald niet fraaier zijn de aanzetten vanuit het Rijk om beveiliging niveau's te verlagen.
Of zijn dat weer virtuele canard's om D66 te laten shinen als privacy voorvechter in de 2e kamer?
Niet bepaald zou je zeggen, leden van de toezichtsraad zijn ook niet enthousiast over de stappen van de DEMISSIONAIRE regering.
Kennelijk heeft team Rutte III volledig LAK aan die term die hun status behelst, namelijk missie AF.
Rutte III is klaar.

Het eerste dat ze zou moeten doen is zorgen van betere continuiteit van de bestuursorganen.
Zeker zodat ze zoals gemeld ALLE taken kunnen uitvoeren, oftewel dit betreft een reeds gevestigd belang.
De bestuursorganen verzorgen immers voor zowel belangrijke taken EN in geval de AP (Zelfstandig Bestuurs Orgaan) ook nog eens wat Rutte III weigert, namelijk het borgen van burgerbelangen en rechtvaardigheid waar borgen hoort.

Een minister voor rechtsbescherming hoeft niet een ZBO te gaan controleren op rechtvaardigheid van taken van de AP.
De taken van de AP zijn al vooraf vastgelegd bij instelling van de AP.
Als daar gaandeweg meer middelen mee gemoeid raken dan is dat natuurlijk GEEN nieuw beleid.
Het is ook alles behalve aan de minister om beleid voor de AP als Zelfstandig Bestuurs Orgaan te gaan verzinnen.
De relevantie van de opmerking:
Door de demissionaire status van het kabinet is het volgens de minister niet mogelijk om toezeggingen te doen over de uitvoering van de motie, aangezien dit nieuw beleid zou betreffen
Het is dus à priori BESTAAND beleid, geen nieuw beleid.
De minister Rechtsbescherming moet dus gewoon over de brug komen nu.

Anders moet ie sowieso heeeeeel rap zorgen dat dit kabinet geen stappen tot verdere verlaging van beveiligingen zet.
Zie https://www.security.nl/posting/692852/NOS%3A+overheid+werkt+nog+steeds+aan+plan+om+encryptie+te+verzwakken
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.