image

Hanzehogeschool vervangt online surveillanceomgeving na datalek

maandag 22 maart 2021, 15:22 door Redactie, 0 reacties

De Hanzehogeschool Groningen heeft de online surveillanceomgeving die bij online tentamens werd gebruikt vanwege een datalek vervangen. Om toegang tot de nieuwe omgeving te krijgen moeten studenten, docenten en surveillanten met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Dat laat demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs weten.

In januari kon een journalist, nadat die een "guest link" van een student had ontvangen, in de online surveillanceomgeving van de Hanzehogeschool Groningen meekijken. In deze omgeving zijn studenten met naam in beeld en worden ze door de surveillant één voor één om identificatie gevraagd. Studenten moeten hun studentenkaart tonen, waarna de surveillant die vergelijkt met de namen en studentnummers van de studenten die in de surveillanceruimte zouden moeten zitten.

Personen die zich niet kunnen identificeren worden verwijderd. De journalist die toegang tot de surveillanceomgeving had gekregen werd gevraagd om zich te identificeren en vervolgens om de omgeving te verlaten. De journalist vertrok uit de omgeving en waarschuwde de Hanzehogeschool voor een datalek in de surveillanceomgeving, aldus Van Engelshoven in een antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren over het datalek.

De school maakte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en informeerde direct betrokken studenten dat een journalist toegang heeft gehad tot hun surveillancesessie en dat hij mogelijk beelden, namen en studentnummers heeft kunnen vastleggen. Na het datalek heeft de Hanzehogeschool de online surveillanceomgeving vervangen door een andere oplossing genaamd Blackboard Collaborate.

"Alleen studenten die ingeschreven staan voor het tentamen, de docent en surveillanten hebben toegang tot de omgeving. De nieuwe surveillanceomgeving en de procedures zijn doorgelicht en getest", merkt Van Engelshoven op. Om toegang tot de nieuwe omgeving te krijgen moeten studenten met hun persoonlijke inloggegevens inloggen. Volgens de minister is het helemaal uitsluiten van datalekken niet mogelijk. "Daarom is het van groot belang dat instellingen maatregelen blijven nemen om de online veiligheid van studenten te vergroten."

Nog geen reacties
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.