image

Politie en OM: meer investeren in cyberweerbaarheid Nederland

donderdag 8 april 2021, 12:33 door Redactie, 2 reacties

Politie en het Openbaar Ministerie zijn het eens met de Cyber Security Raad (CSR) dat er meer geïnvesteerd moet worden in de cyberweerbaarheid van Nederland. De CSR kwam deze week met een adviesrapport waarin wordt opgeroepen om 833 miljoen euro extra uit te trekken om de cybersecurity in ons land de komende kabinetsperiode te versterken.

"Nederland is een van de meest gedigitaliseerde economieën ter wereld, maar de stappen die zijn gezet wat betreft cyberweerbaarheid zijn nog niet overal toereikend. En dat maakt ons land kwetsbaar", reageert Theo van der Plas, programmadirecteur digitalisering en cybercrime bij de politie. "Ik maak mij vooral zorgen om het tempo waarin we nu de maatregelen doorvoeren. Dat moet echt omhoog." Het grootste deel van de 833 miljoen euro die de CSR heeft begroot, 330 miljoen euro, moet volgens de Raad naar de aanpak van cybercrime gaan en omvat onder andere handhaving, toezicht en bescherming.

Zo moet de capaciteit van politie, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee worden uitgebreid. "Alleen daarmee worden we blijvend innovatief. De Raad signaleert met het advies de belangrijke rol van de politie bij de bestrijding van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, en onderstreept daarmee ook dat er meer middelen naar de politie moeten om aan die digitaal vaardige politie een goede invulling te geven", zegt Henk Geveke, lid van de korpsleiding.

Ook wijst de Cyber Security Raad op het belang van publiek-private samenwerking. "Traditioneel opsporen alléén is niet meer voldoende’, merkt Van der Plas op. "We bedenken samen allerlei interventiestrategieën om cybercriminele fenomenen aan te pakken. En dat is nodig, want alternatieve interventies, zoals preventie en verstoren, in samenwerking met publieke en private partners zijn vaak effectiever dan alleen opsporing en vervolging."

De programmadirecteur stelt dat de bestrijding van cybercrime een andere aanpak vergt. "We werken binnen de politie landelijk samen bij de aanpak van cybercriminele fenomenen zoals ransomware, phishing, ddos-aanvallen en WhatsAppfraude. Daarvoor hebben we met het Team High Tech Crime (THTC) en de cybercrimeteams in alle eenheden een landelijk dekkend stelsel voor de aanpak van cybercrime. Enkele daders maken soms tienduizenden slachtoffers. Daarom moet je veel meer kijken naar het grote geheel. Liefst ook door zaken te automatiseren en te digitaliseren."

Bij het Openbaar Ministerie kan zich men ook in de bevindingen van de CSR vinden. "Zoals de raad aangeeft zijn we met zijn allen nu niet voldoende bestand tegen de dreigingen. Criminele en statelijke actoren maken hier misbruik van, zo staat in het advies", zegt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Volgens de CSR moet er ruim 14 miljoen euro naar het OM.

Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten dat het naast juristen ook aan andere expertise behoefte heeft. "Dat is van belang vanwege de internationale samenwerking maar ook vanwege de publiek-private samenwerking. We moeten kennis naar binnen halen die we kunnen gebruiken om fenomenen te bestrijden, met het bedrijfsleven barrières te creëren, maar vooral om de zaken die ertoe doen te vervolgen", aldus Van der Burg.

Reacties (2)
08-04-2021, 12:54 door Anoniem
Als cybersecurity een lekkende kraan is, dan is opsporing dweilen. Het helpt, maar het is niet de oplossing. Meer geld stoppen in iets waarbij de basis niet op orde is, is niet effectief. We roepen om meer uitwisseling van dreigingsinformatie, maar we hebben onze eigen risico's niet eens inzichtelijk. Leuk dat extra geld, maar het gaat niks verbeteren. Cybercriminelen en statelijke actoren gaan daar echt niet wakker van liggen.
08-04-2021, 13:21 door Anoniem
Belangrijk dat we meer grip krijgen op onze internetdomeinen. We kunnen niet voorkomen dat iemand een webservertje aanzet, maar we kunnen wel de toegang via het domeinnaamsysteem reguleren.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.