image

Gemeente moet gegevens van oud-inwoners in jeugdhulpdossier vernietigen

donderdag 27 mei 2021, 09:38 door Redactie, 5 reacties

De gemeente Langedijk moet de gegevens in het jeugdhulpdossier van een oud-inwoner en haar zoon vernietigen, zo heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De oud-inwoner had gevraagd om de gegevens te vernietigen, maar de gemeente weigerde dit. Volgens de gemeente moeten de gegevens in het jeugdhulpdossier op grond van de Jeugdwet minimaal twintig jaar na de laatste wijziging worden bewaard.

Over de zoon werden de afgelopen jaren meerdere zorgmeldingen gedaan. De moeder stelde dat het bewaren van de gegevens geen enkel doel dient. Er is volgens haar nooit jeugdhulp verleend en de gedane zorgmeldingen zijn nooit opgevolgd. De moeder liet verder weten dat het van groot belang is dat onjuiste informatie geen eigen leven blijft leiden en onnodig ingezet kan worden.

Tevens stelde de moeder dat het bewaren en volharden in de bewaarplicht het recht op de bescherming van haar persoonlijke levenssfeer schond, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De moeder acht alle informatie die de gemeente over haar en haar zoon heeft als een disproportionele inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer, omdat de gemeente niet terughoudend is wat betreft de dataminimalisatie.

De rechter oordeelt dat de gemeente de wet verkeerd toepast. Daarin staat namelijk dat de jeugdhulpverlener gegevens uit het dossier binnen drie maanden moet vernietigen als betrokkene daarom vraagt. Alleen wanneer het bewaren van de gegevens belang heeft voor anderen ligt dat anders. De gemeente heeft dit echter niet aangetoond en vond dat ook niet nodig.

"De rechtbank begrijpt niet hoe de gemeente tot de door haar gehanteerde uitleg is gekomen. Bij raadpleging van vakliteratuur en diverse eerdere uitspraken had de gemeente kunnen concluderen dat zij de wet onjuist toepaste. Er zijn immers al meer zaken geweest waarin ouders verzocht hebben om gegevens uit het jeugdhulpdossier te verwijderen", zo laat de rechter in het vonnis weten.

De rechter kreeg naar eigen zeggen de indruk dat er bij de gemeente een situatie is ontstaan waarbij het in de procedures met de moeder inmiddels gaat om gelijk krijgen en de gemeente daarbij de inhoud uit het oog verloren is. "Deze indruk van de rechtbank komt ook voort uit het feit dat de gemeente in deze procedure veel producties in het geding heeft gebracht, die privacygevoelige informatie over de moeder bevatten", merkte de rechter op.

Volgens de rechter heeft de gemeente door dit handelen de visie van de moeder onderstreept dat haar gegevens bij de gemeente niet in goede handen zijn. De rechtbank oordeelde dat de gemeente de gegevens in het jeugdhulpdossier van de moeder en haar zoon, ook voor zover die gegevens in het archiefsysteem (DMS) of in de vakapplicatie van de gemeente staan, moet vernietigen. Tevens moet de gemeente de proceskosten van de moeder van 1430 euro betalen.

Reacties (5)
27-05-2021, 09:45 door Anoniem
Ik neem aan dat die wet dan wel gewijzigd gaat worden, er was gisteren nog een rapport in het nieuws waar bleek dat de terrorist die in de Utrechtse sneltram mensen had vermoord niet op de juiste manier gevolgd werd door de diverse betrokken instanties en dat die daar niet goed genoeg over vastlegden en communiceerden. Betere informatie uitwisseling tussen zorginstanties, de gemeente, etc wordt bepleit.
En laten we eerlijk zijn, een dergelijk incident (en het voorkomen ervan) is belangrijker voor de samenleving dan de zorgen van een moeder over de dossiers van haar zoon. Dus daat wordt vast wel een en ander aan gedaan.
27-05-2021, 09:57 door Anoniem
Helaas is er altijd wel een backup van de backup van de enz..
27-05-2021, 10:33 door buttonius
Dat is een goede en duidelijke uitspraak. Jammer dat het nodig was in deze zaak de rechter in te schakelen.
Gemeentes zouden ons geld beter moeten besteden.
27-05-2021, 11:20 door Anoniem
Door Anoniem: Ik neem aan dat die wet dan wel gewijzigd gaat worden,
Ik denk dat de wet zonder wetswijziging het al mogelijk maakt rekening te houden met gevaarlijke mensen.

De jeugdwet maakt namelijk een uitzondering, in de woorden van de rechter, "indien redelijkerwijs aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet".

Als iemand een gevaar is voor anderen dan lijkt me dat dat aanmerkelijke belang voor anderen wel redelijkerwijs aannemelijk is. Er is geen wetswijziging nodig om op grond daarvan gegevens te bewaren, daar voorziet de wet al in.
27-05-2021, 14:05 door Anoniem
Door Anoniem: Helaas is er altijd wel een backup van de backup van de enz..

Jawel, maar data die verstopt zit in zo'n backup in een bvackup, is alleen toegankelijk voor de beheerders. En niet de andere medewerkers die iets in het algemene systeem moeten opzoeken. En op basis daarvan wellicht onterechte conclusies kunnen trekken.

Prima uitkomst. Hopelijk lezen andere gemeentes mee en hoeft het in de toekomst niet opnieuw tot een rechtszaak te komen als een burger zijn recht probeert uit te oefenen.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.