image

Vier miljoen Nederlanders kunnen geen digitaal zaken doen met de overheid

dinsdag 6 juli 2021, 11:57 door Redactie, 31 reacties

Vier miljoen Nederlanders zijn niet digitaal vaardig genoeg om zelfstandig digitaal zaken te doen met de overheid. Zo'n 2,5 miljoen burgers boven de 16 jaar zijn laaggeletterd en zullen in de toekomst blijvende ondersteuning nodig hebben om online hun zaken met de overheid te regelen, zo stelt demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken.

Hij wijst naar eerder CBS-onderzoek uit 2019, waaruit blijkt dat 74 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder aangeeft over een smartphone met internet te beschikken. "Maar met alleen een smartphone kunnen mensen lang niet alle digitale handelingen goed verrichten. Een cursus op afstand volgen of online solliciteren en een brief schrijven is lastig op een smartphone", aldus de staatssecretaris.

Verder blijkt dat drie procent van de deelnemers aan het onderzoek thuis geen internet heeft, wat neerkomt op zo'n 453.000 mensen. Mensen zonder internetverbinding thuis zeggen geen interesse te hebben in internet, hebben een gebrek aan kennis of vaardigheden, zijn bezorgd over privacy en veiligheid of vinden de benodigde apparatuur te duur.

Uit Eurostat-onderzoek blijkt dat Nederlanders 79 procent van de Nederlanders tussen van 16-75 jaar over digitale basisvaardigheden beschikt. Dat ligt boven het EU-gemiddelde van 58 procent. Er bestaan echter grote verschillen tussen leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus. Volgens de staatssecretaris is het nodig dat zowel ouderen als lager opgeleiden hun vaardigheden verbeteren.

"Mensen worden gevraagd welke digitale taken zij hebben uitgevoerd. De aanname is dat wie aangeeft een bepaalde activiteit uitgevoerd te hebben (zoals het versturen van een e-mail), ook bezit over de juiste vaardigheden. Niet zeker is of mensen de taak ook op een succesvolle en veilige manier hebben uitgevoerd. Hier zit dus een risico op zelfoverschatting of -onderschatting in", voegt de staatssecretaris toe.

Daarnaast zit er volgens Knops onderscheid tussen basisvaardigheden en andere digitale vaardigheden zoals het zaken doen met de overheid. "Afhankelijk van de definitie van digitale vaardigheden, is de groep niet digitaal vaardige mensen groter of kleiner." De staatssecretaris merkt op dat ook mensen die minder digitaal vaardig zijn met de samenleving mee moeten kunnen doen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken startte eerder hiervoor al het programma Digitale Inclusie.

Reacties (31)
06-07-2021, 12:21 door [Account Verwijderd]
Niet zeker is of mensen de taak ook op een succesvolle en veilige manier hebben uitgevoerd. Hier zit dus een risico op zelfoverschatting of -onderschatting in", ...

Dat komt mooi uit, dat geldt namelijk ook voor de overheid.
06-07-2021, 12:23 door Anoniem
Prachtig toch? We onderzoeken zelf dat 4 miljoen mensen niet vaardig genoeg zijn om digitaal zaken te doen met de overheid maar voeren tegelijkertijd een digitaal certificaat in wat je digitaal aan moet vragen om vrij binnen je eigen land te kunnen gaan en staan waar je wilt.

Misschien dat het ministerie van Binnenlandse Zaken maar eens met Hugo "app" de Jonge moet gaan praten.....
06-07-2021, 12:27 door Anoniem
Daar maken ze nou reclame voor op tv.
Zodat je in de bibliotheek met een wild vreemde een DigiD aan kan maken en dan verder je bij alles helpt.
Dat je dan ook alles deelt met die wild vreemde schijnt niet zoveel uit te maken.
Zo lossen ze het op bij de overheid.
gr. BertG.
06-07-2021, 12:43 door Anoniem
De staatssecretaris merkt op dat ook mensen die minder digitaal vaardig zijn met de samenleving mee moeten kunnen doen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken startte eerder hiervoor al het programma Digitale Inclusie.

Waarom er niet voor zorgen dat je ook niet digitaal met de overheid zaken kunt doen, uit bovenstaande blijkt n.l. dat je gedwongen wordt om alles digitaal te doen. Dat is een overheid onwaardig. De overheid moet er voor iedereen zijn, ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.
06-07-2021, 13:05 door Anoniem
Voel mij gediscrimineerd; Knops sluit de mensen uit die niet digitaal willen communiceren met de overheid.

Wil dit zelf pertinent niet uit privacy overwegingen. Helemaal dat straks een smartphone verplicht wordt voor DigiD en die applicatie bevat simpelweg spyware. Nog afgezien dat ik het zou moeten gebruiken vanaf een -zeer- onveilig MOS.
Daarnaast een berichtenbox waar je niet direct op kunt reageren is ook niet geheel zinvol. Maar jij bent wel verantwoordelijk wanneer je een bericht mist, zo ga je uiteraard niet met de burger om. Niet gebruiken is dan simpelweg een beter alternatief.
06-07-2021, 13:26 door Anoniem
En wat gaat de overheid doen voor die 20% van de mensen: ze dwingen digitaal zaken te doen!
Dat is de omgekeerde wereld. De overheid dient te beseffen dat een vijfde van de burgers behoefte heeft aan ander contact met de overheid dan digitaal, ofwel behoefte heeft aan persoonlijk contact. De toeslagen affaire en andere affaires hebben dat wel aangetoond, dat er behoefte is aan persoonlijk contact met de overheid, en niet alles digitaal. De overheid kan beter tijd en geld investeren in het persoonlijk contact, dan alles maar volledig te willen digitaliseren. Als ze dat niet doet zullen er meer affaires komen vergelijkbaar met de toeslagenaffaire.
06-07-2021, 13:27 door Anoniem
Door Anoniem: Voel mij gediscrimineerd; Knops sluit de mensen uit die niet digitaal willen communiceren met de overheid.

Dus of dhr Knops heeft een onderzoek laten doen met een heel begrenste opdracht, of de overheid/politiek wil gewoon niet weten hoeveel personen dwarsliggen bij het "grote digitaliseringsplan" van de politici.

Over (digitaal) veilig communiceren maken poitici zich niet druk.
Dat soort details besteden ze uit. Liefst aan marktpartijen, of anders leggen ze de bal bij de burger die er zelf vaak niets van snapt.
Waarom? Omdat politici het ook allemaal niet meer snappen. En ze de burger niet als persoon (willen) zien, maar als nummertje.
06-07-2021, 13:29 door Anoniem
Wel lekker veilig..
06-07-2021, 13:51 door Anoniem
Ik ben praktisch ingesteld en hoogopgeleid. Ik beschik over de nodige levenservaring en over goede contacten, maar ook voor mij zijn veel onderdelen van de Nederlandse wet- en regelgeving en de bureaucratie volstrekt ondoorgrondelijk. Dat is dus niet iets waar alleen laaggeletterden last van hebben. Gelukkig zijn er experts om je uit het moeras te helpen.

Stichting Kafkabrigade (www.kafkabrigade.nl) is opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Het gebeurt vaak dat mensen in situaties terecht komen waar ze door allerlei procedures en regels geen touw meer aan vast kunnen knopen.
06-07-2021, 13:56 door Anoniem
Voel mij gediscrimineerd; Knops sluit de mensen uit die niet digitaal willen communiceren met de overheid.

Het gaat niet over zeurpieten die niet willen. Maar mensen die niet kunnen en daardoor daadwerkelijk een probleem hebben. Dus hou lekker op, met je slachtoffer rolletje.
06-07-2021, 14:07 door Anoniem
Het is gemakkelijk om nu je beeld van "digitaal dat werkt niet" bevestigd te zien, maar bedenk wel dat ook bij het
ouderwetse contact met de overheid via brieven en formulieren er een flinke groep is/was die niet mee kon komen.
Brieven met ingewikkeld taalgebruik, formulieren waar niet uit te komen is, procedures waar men niets van begrijpt,
het zijn zaken die er altijd al waren.
Het is dus zeker geen uniek probleem voor digitaal contact met de overheid, er is ook het probleem van het ontstaan
van een opdeling van de samenleving in mensen die flexibel en intelligent zijn, en mensen die op dat gebied problemen
hebben.
06-07-2021, 14:08 door Anoniem
Door Anoniem: Voel mij gediscrimineerd; Knops sluit de mensen uit die niet digitaal willen communiceren met de overheid.

Wil dit zelf pertinent niet uit privacy overwegingen. Helemaal dat straks een smartphone verplicht wordt voor DigiD en die applicatie bevat simpelweg spyware. Nog afgezien dat ik het zou moeten gebruiken vanaf een -zeer- onveilig MOS.
Daarnaast een berichtenbox waar je niet direct op kunt reageren is ook niet geheel zinvol. Maar jij bent wel verantwoordelijk wanneer je een bericht mist, zo ga je uiteraard niet met de burger om. Niet gebruiken is dan simpelweg een beter alternatief.
Zelf zit je zelf ook digitaal te communiceren en misleidende informatie te verstrekken!
06-07-2021, 14:12 door Briolet - Bijgewerkt: 06-07-2021, 14:14
Vier miljoen Nederlanders zijn niet digitaal vaardig genoeg om zelfstandig digitaal zaken te doen met de overheid.

Dat wijkt niet veel af van het aantal dat vroeger ook op papier geen zelfstandige belastingaangifte kon doen. Een deel zocht hulp bij de aangifte en een deel deed geen aangifte en betaalde gewoon het bedrag via de werkgever zonder gebruik te maken van mogelijke aftrekposten. (Die er vaak waren als je zelf de aangifte deed)

Het probleem zit daarom niet alleen in het digitale deel, maar meer in het niet kunnen overzien van iets complexere materie.
06-07-2021, 14:22 door Anoniem
Zelfs al ga je naar de balie, voor die 4 miljoen mensen die veilig denken te zijn,
dan typen hun dat in die website software computer,
en is het alweer niet veilig.
06-07-2021, 16:01 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Voel mij gediscrimineerd; Knops sluit de mensen uit die niet digitaal willen communiceren met de overheid.

Wil dit zelf pertinent niet uit privacy overwegingen. Helemaal dat straks een smartphone verplicht wordt voor DigiD en die applicatie bevat simpelweg spyware. Nog afgezien dat ik het zou moeten gebruiken vanaf een -zeer- onveilig MOS.
Daarnaast een berichtenbox waar je niet direct op kunt reageren is ook niet geheel zinvol. Maar jij bent wel verantwoordelijk wanneer je een bericht mist, zo ga je uiteraard niet met de burger om. Niet gebruiken is dan simpelweg een beter alternatief.
Zelf zit je zelf ook digitaal te communiceren en misleidende informatie te verstrekken!
Ze moeten eerste maar eens beginnen met Nederlanders een gewone sociale cursus te geven zo dat er wat meer
respect is voor andere gedachten en meningen en dit land weer leefbaardere te maken.
06-07-2021, 16:19 door Anoniem
Door Anoniem:

die applicatie bevat simpelweg spyware


Bron?
06-07-2021, 16:40 door Anoniem
Door Anoniem: Het is gemakkelijk om nu je beeld van "digitaal dat werkt niet" bevestigd te zien, maar bedenk wel dat ook bij het
ouderwetse contact met de overheid via brieven en formulieren er een flinke groep is/was die niet mee kon komen.
Brieven met ingewikkeld taalgebruik, formulieren waar niet uit te komen is, procedures waar men niets van begrijpt,
het zijn zaken die er altijd al waren.
Het is dus zeker geen uniek probleem voor digitaal contact met de overheid, er is ook het probleem van het ontstaan
van een opdeling van de samenleving in mensen die flexibel en intelligent zijn, en mensen die op dat gebied problemen
hebben.

ja en nu hebben we naast dat ingewikkeld taalgebruik en formulieren de digitale variant waarbij er bovenop die probemen dus nog eens een extra bellemering wordt opgelegd.
06-07-2021, 16:40 door Anoniem
Ik ben praktisch ingesteld en hoogopgeleid. Ik beschik over de nodige levenservaring en over goede contacten, maar ook voor mij zijn veel onderdelen van de Nederlandse wet- en regelgeving en de bureaucratie volstrekt ondoorgrondelijk. Dat is dus niet iets waar alleen laaggeletterden last van hebben. Gelukkig zijn er experts om je uit het moeras te helpen.
Ik ben ook hoog opgeleid, maar tevens (wegens mijn werk) moest ik het publiek recht studeren. En daarbij komt het dat je de redenatie van de wetgever dient te volgen om de wet te kunnen begrijpen. Als die redenatie van de wetgever achterwege blijft, dan is het voor een niet-geïnformeerde inderdaad heel lastig om hierin door te komen. Dus uw situatie begrijp ik heel goed.
06-07-2021, 16:53 door Ron625
Maar er is ook een voordeel.
Wanneer een PC en/of een slimfoon verplicht zijn, dan kan iedereen deze ook aftrekken van de belasting, dat maakt die (te) dure apparaten misschien betaalbaar. :-)
Zolang dat niet kan, zullen we het op papier moeten doen.................
06-07-2021, 17:34 door Anoniem
Door Anoniem: Dus of dhr Knops heeft een onderzoek laten doen met een heel begrenste opdracht, of de overheid/politiek wil gewoon niet weten hoeveel personen dwarsliggen bij het "grote digitaliseringsplan" van de politici.
Of het is maar een kleine groep. Wat ik overigens een kortzichtig argument vind, ik ben heel erg voor terugvalmogelijkheden die voor iedereen werken, en dat zie ik in dit geval zo:
• Iedereen die niet digitaal kan moet op een andere manier dan digitaal terecht kunnen. Dus fysieke post, telefoon en ouderwetse loketten moeten beschikbaar blijven.
• Iedereen die wel digitaal kan maar niet een platformgebonden oplossing (smartphone-app) kan gebruiken moet op een universeel werkende digitale methode terug kunnen vallen. Een standards-compliant website dus die in elke moderne browser op elk platform werkt, zo nodig aangevuld met een overheidsversie van zoiets als een Rabo- of ING-scanner voor DigiD.
• Platformgebonden oplossingen voor populaire platforms kunnen zeker gemaakt worden, als dat het leven makkelijker maakt en aan de eisen voldoet, maar niet zonder de genoemde terugvalmogelijkheden.

Die terugvalmogelijkheden zijn er trouwens niet alleen voor mensen die helemaal niet aan smartphones of aan computers en internet doen, die zijn er ook voor mensen die het tijdelijk niet tot hun beschikking hebben. Als je smartphone het begeven heeft of gestolen is is het verdomd handig als je op je pc dingen kan regelen. Als je pc is gecrasht of het internet eruit ligt moet je kunnen bellen, schrijven of langsgaan.

Door Anoniem: Het gaat niet over zeurpieten die niet willen. Maar mensen die niet kunnen en daardoor daadwerkelijk een probleem hebben. Dus hou lekker op, met je slachtoffer rolletje.
Zeurpieten die niet willen moeten dezelfde terugvalmogelijkheid hebben als mensen die niet kunnen. Die zeurpieten moeten dus helemaal geen probleem opleveren.

Ik ben zelf een zeurpiet die wel digitaal wil maar die niet aan de smartphone wil, en ik heb een poosje terug bij rijksoverheid.nl een bericht gedropt waarin ik mijn bezorgdheid uitspreek over het feit dat de overheid over het hoofd lijkt te zien dat digitaal vaardig niet hetzelfde is als een smartphone bezitten, en erop wijs dat er digitaal vaardige mensen zijn die ervoor kiezen geen smartphone te hebben en die het een slechte ontwikkeling vinden als digitale communicatie met de overheid aan een dergelijk platform wordt gebonden.
06-07-2021, 17:45 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:

die applicatie bevat simpelweg spyware


Bron?
Exodus, zie hun website of als je de DigiD app geïnstalleerd hebt kan het ook via hun app. Of werp een blik de Aurora Store.
Laat graag even weten wat je daar ziet staan. Misschien dat mensen jou wel geloven.
06-07-2021, 17:54 door majortom
Door Anoniem:
Door Anoniem:

die applicatie bevat simpelweg spyware


Bron?
In ieder geval trackers. Zie https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/reports/nl.rijksoverheid.digid.pub/latest/.
06-07-2021, 18:01 door Anoniem
Voor een goede communicatie, zijn minstens twee partijen nodig. De digitale overheid communiceert net zo min als de analoge burger. Het moet van twee kanten komen anders is er geen sprake van communicatie.
06-07-2021, 18:04 door majortom
Door Anoniem:
Door Anoniem: Voel mij gediscrimineerd; Knops sluit de mensen uit die niet digitaal willen communiceren met de overheid.

Wil dit zelf pertinent niet uit privacy overwegingen. Helemaal dat straks een smartphone verplicht wordt voor DigiD en die applicatie bevat simpelweg spyware. Nog afgezien dat ik het zou moeten gebruiken vanaf een -zeer- onveilig MOS.
Daarnaast een berichtenbox waar je niet direct op kunt reageren is ook niet geheel zinvol. Maar jij bent wel verantwoordelijk wanneer je een bericht mist, zo ga je uiteraard niet met de burger om. Niet gebruiken is dan simpelweg een beter alternatief.
Zelf zit je zelf ook digitaal te communiceren en misleidende informatie te verstrekken!
Zie niet in welke misleidende informatie wordt verstrekt. Zie onder alle beweringen die worden gedaan.

Feit 1: DigiD moet straks mbv een smartphone is al gecommuniceerd.
Feit 2: De DigiD app bevat trackers.
Feit 3: mobiele OS-en (Android, IOS) kun je toch niet echt als veilig beschouwen.
Feit 4: je kunt vanaf de MijnOverheid berichtenbox geen berichten versturen.
Feit 5: je moet zelf regelmatig checken of er nieuwe berichten zijn. Ja je kunt een email notificatie instellen, maar die heeft geen juridische status; niet ontvangen van die notificatie (of dat deze in een spambox terecht komt) is geen reden om te zeggen dat je het bericht niet hebt ontvangen.
06-07-2021, 18:18 door Anoniem
Waarom zou je zaken moeten doen
met de overheid?

Het systeem hebben ze zelf gecreerd,
en nu dwingen ze burgers eraan mee te doen.

1998 was dit systeem er toen ook al?
ik denk van niet.

Gegijzeld via internet,smartphone,apps,lots,slimme devices,
en je moet en je zal op deze manier moeten communiceren en of inloggen
op onze servers die dan ook nog vaak doelwit zijn van data-diefstal,data van burgers
en zelfs in je eigen woning,moet je het ontgelden met
apparatuur wat je eigenlijk niet wilt hebben.

Nee,ze willen je gedrag in kaart brengen,ze willen je sturen en voor jou beslissen
want de overheid zorgt voor jou en bij ons ben je veilig,helaas is dat natuurlijk niet zo.

The Matrix
07-07-2021, 08:06 door Anoniem
Van die 4 miljoen zijn er 3.5 miljoen überhaupt niet in staat zelfstanding met de overheid te communiceren door een handicap, geen kennis van Nederlands of te lage intelligentie. Ik ben benieuwd naar de opmaak van die andere 1.5 miljoen. Hoeveel hoog-bejaarden zitten er in die groep, hoe veel digi-weigeraars, etc.
07-07-2021, 09:22 door Anoniem
Door Anoniem: Van die 4 miljoen zijn er 3.5 miljoen überhaupt niet in staat zelfstanding met de overheid te communiceren door een handicap, geen kennis van Nederlands of te lage intelligentie. Ik ben benieuwd naar de opmaak van die andere 1.5 miljoen. Hoeveel hoog-bejaarden zitten er in die groep, hoe veel digi-weigeraars, etc.

Waar haal je die andere 1,5 miljoen vandaan?

4 miljoen - 3,5 miljoen is 0,5 miljoen

(Of val jij in het groepje 3,5 miljoen?)
07-07-2021, 12:19 door Anoniem
Door Anoniem:
Ik ben praktisch ingesteld en hoogopgeleid. Ik beschik over de nodige levenservaring en over goede contacten, maar ook voor mij zijn veel onderdelen van de Nederlandse wet- en regelgeving en de bureaucratie volstrekt ondoorgrondelijk. Dat is dus niet iets waar alleen laaggeletterden last van hebben. Gelukkig zijn er experts om je uit het moeras te helpen.
Ik ben ook hoog opgeleid, maar tevens (wegens mijn werk) moest ik het publiek recht studeren. En daarbij komt het dat je de redenatie van de wetgever dient te volgen om de wet te kunnen begrijpen. Als die redenatie van de wetgever achterwege blijft, dan is het voor een niet-geïnformeerde inderdaad heel lastig om hierin door te komen. Dus uw situatie begrijp ik heel goed.

Het kan ook anders:

Trouw Alles in Zweden is openbaar, tenzij de staatsveiligheid in het geding is. En alles is erop gericht dat mogelijk te maken: er zijn registers met documenten, duidelijk loketten, telefoon-, sms- en whatsapp-verkeer komt beschikbaar, en ga zo maar door. Leningen, belastinginformatie, vuilnisophaalgegevens, schoolrapporten: alles is opvraagbaar en snel beschikbaar. Als twijfel bestaat over een weigeringsgrond, zoals het vermeende gevaar voor de staatsveiligheid, dan moet een rechter daar binnen enkele weken een knoop over doorhakken.

Er bestaat tussen Nederland en Zweden een fundamenteel andere houding ten aanzien van transparantie. In Zweden is alles van het openbaar bestuur openbaar, tenzij de staatsveiligheid in het geding is. Kom daar in Nederland eens om.

https://www.trouw.nl/opinie/nederland-zou-iets-kunnen-leren-van-zweden-qua-openheid-en-transparantie~b647556e/
07-07-2021, 18:00 door Anoniem
Er bestaat tussen Nederland en Zweden een fundamenteel andere houding ten aanzien van transparantie. In Zweden is alles van het openbaar bestuur openbaar, tenzij de staatsveiligheid in het geding is. Kom daar in Nederland eens om.

https://www.trouw.nl/opinie/nederland-zou-iets-kunnen-leren-van-zweden-qua-openheid-en-transparantie~b647556e/
Inderdaad wij kunnen nog veel leren van Zweden, of laten we alleen maar zien wat in ons voordeel is.

https://visitsweden.nl/over-zweden/het-allemansrecht/
28-06-2022, 15:37 door Anoniem
Door Anoniem:
Ik ben praktisch ingesteld en hoogopgeleid. Ik beschik over de nodige levenservaring en over goede contacten, maar ook voor mij zijn veel onderdelen van de Nederlandse wet- en regelgeving en de bureaucratie volstrekt ondoorgrondelijk. Dat is dus niet iets waar alleen laaggeletterden last van hebben. Gelukkig zijn er experts om je uit het moeras te helpen.[ Correctie van link: https://kafkabrigade.nl ]
Ik ben ook hoog opgeleid, maar tevens (wegens mijn werk) moest ik het publiek recht studeren. En daarbij komt het dat je de redenatie van de wetgever dient te volgen om de wet te kunnen begrijpen. Als die redenatie van de wetgever achterwege blijft, dan is het voor een niet-geïnformeerde inderdaad heel lastig om hierin door te komen. Dus uw situatie begrijp ik heel goed.

Douwe Brongers
De rechten van iedere Nederlander
Vertaald in begrijpelijk Nederlands
Uitgeverij Balans: Amsterdam, 2013
ISBN 978 94 600 36637 [paperback]

Van dezelfde auteur en uitgeverij:

De wet in gewoon Nederlands
ISBN 978 94 600 3686 6 [paperback]

https://www.uitgeverijbalans.nl/auteurs/douwe-brongers/

Douwe Brongers (1945) was jarenlang beleidsadviseur bij een grote
financiële instelling. Hij is auteur van onder meer De Uitvindersgids.
31-01-2023, 19:16 door Anoniem
Door Anoniem: Het is gemakkelijk om nu je beeld van "digitaal dat werkt niet" bevestigd te zien, maar bedenk wel dat ook bij het
ouderwetse contact met de overheid via brieven en formulieren er een flinke groep is/was die niet mee kon komen.
Brieven met ingewikkeld taalgebruik, formulieren waar niet uit te komen is, procedures waar men niets van begrijpt,
het zijn zaken die er altijd al waren.
Het is dus zeker geen uniek probleem voor digitaal contact met de overheid, er is ook het probleem van het ontstaan
van een opdeling van de samenleving in mensen die flexibel en intelligent zijn, en mensen die op dat gebied problemen
hebben.
Dat is wel heel kort door de bocht. Er zijn ook mensen die best wel flexibel en intelligent zijn, maar toch heel moeilijk in de digitale wereld mee kunnen doen. Zoals mensen met dyslexie. Ongeveer 5% van de bevolking (beweert de Rijksuniversiteit Groningen). Ik ken zo iemand die vijftig jaar geleden nog met succes een universitaire opleiding kon volgen en decennia lang normaal mee kon doen in de maatschappij, zelfs een eigen bedrijfje had, maar nu steeds minder in staat is om zelfstandig met de overheid, banken, zorg etc. te communiceren, omdat het steeds vaker alleen maar digitaal kan. Ze zegt zelf dat de maatschappij haar handicap voortdurend zwaarder maakt.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.