image

AP waarschuwt: smart city kan tot surveillancemaatschappij leiden

vrijdag 30 juli 2021, 14:56 door Redactie, 20 reacties
Laatst bijgewerkt: 02-08-2021, 12:20

Wifi- en bluetoothtracking, cameratoezicht en sensoren die data verzamelen over verkeer of geluid, steeds meer gemeenten maken gebruik van smart city-toepassingen, maar als hierbij de privacy niet wordt gerespecteerd kan dit leiden tot een surveillancemaatschappij waarbij burgers niet meer onbespied over straat kunnen, zo waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via de technologie kunnen persoonsgegevens van burgers worden verwerkt. Zo worden bijvoorbeeld met sensoren of meetapparatuur verkeersstromen en bezoekersaantallen gemeten of uitgaansgebieden gemonitord. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu een reeks aanbevelingen voor de ontwikkeling van smart city-toepassingen gepubliceerd (pdf). Volgens de privacytoezichthouder zijn die nodig omdat gemeenten niet altijd voldoende stilstaan bij de privacywetgeving terwijl dit juist bij smart city-toepassingen essentieel is.

"Het gevaar bestaat dat we naar een surveillancemaatschappij gaan waar je niet meer ongedwongen over straat kunt lopen. De inzet van technologie kan gemeenten weliswaar meer inzicht geven in het gebruik van de openbare ruimte, maar dat mag niet zonder stil te staan bij de prijs die de inwoners en bezoekers van die gemeente hiervoor betalen", zegt AP-voorzitter Monique Verdier.

Gemeenten moeten bijvoorbeeld stilstaan hoe het verzamelen van gegevens van burgers in de openbare ruimte zich verhoudt tot hun vrijheid. "Wie kan er allemaal bij die gegevens en waar mogen die voor worden gebruikt? Welke informatie mag aan elkaar worden gekoppeld? De technische mogelijkheden zijn oneindig, maar aan wat ethisch en juridisch toelaatbaar is zit een grens", aldus Verdier.

In de aanbevelingen die de AP doet is onder andere een belangrijke rol weggelegd voor een DPIA (Data Protection Impact Assessment). Hiermee worden de risico's in kaart gebracht en maatregelen om die te mitigeren. Gemeenten moeten een DPIA zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van smart city-toepassingen uitvoeren en vervolgens openbaar maken, zodat burgers weten hoe hun privacy is geborgd.

Verder moet bij de aanschaf van producten en diensten kritisch worden gekeken of deze aan de AVG voldoen en moeten er binnen de gemeente voldoende mensen en middelen zijn voor het organiseren van privacy. Ook adviseert de AP om de kennis van burgers te gebruiken bij het in kaart brengen van de risico's, "Zij kennen hun eigen leefomgeving het best en kunnen meedenken over de gevolgen van een technische toepassing."

Reacties (20)
30-07-2021, 15:27 door karma4
Wat we inmiddels zeker weten is dat het optreden van de AP met de wens een ieder volledig 24*7 te volgen uit privacy overwegingen tot een surveillance maatschappij leidt. Wolfsen is uitstekende bekend met chinese toestanden en wenst zelf de positie van een heerser die conform 1984 de waarheid voorschrijft.

Gaarne een wenteling naar privacy waar de burgers echt beschermd worden. en niet het recht van de sterkste geldt.
30-07-2021, 15:27 door Anoniem
Burgers moeten zelf in actie komen,'
en zolang dat niet gebeurt,gaan we verder die richting uit,
we kunnen overheden en techbedrijven niet alles de schuld hiervan geven ze veranderen
pas mee als de burger het niet meer wilt,helaas zullen we strijd moeten voeren,
anders veranderen we in een geisoleerd vol met algoritmes en de mond gesnoerde
samenleving.

The Matrix
30-07-2021, 15:45 door Anoniem
Beste karma4,

Waarom maken we geen front via een privacy-schild, dat ons afschermt van deze gouvernmentale en corporationele snoopers. Geef hen alleen info als ze het vriendelijk vragen en je hebt toestemming gegeven voor het delen van die info.

Surveillance prima, maar dan wel twee kanten op en ook met volledig transparant zijn door de surveillance maatschappij inrichters. Geen stiekem ge'snoop' en gemonitor en als het toch gebeurt, dan weten waarom je onder de loupe gaat.

Nu is ieder al a priori verdacht, tot je zelf je onschuld hebt bewezen. Dat is het Napoleontische principe, dat onder invloed van Frankrijk steeds meer oprukt in het recht. Ik ben daarentegen onschuldig tot het tegendeel klaar en duidelijk is vastgesteld.

Aan de zogeheten toeslagenaffaire zou men toch genoeg voorbeeld moeten hebben, dit niet te willen.
Maar men is horende doof bij de overheid en blijft ziende blind net als Vrouwe Justitia.

Maar als er reden voor is om een halt toe te roepen aan criminaliteit en cybercriminaliteit geeft men vaak niet thuis.
In zulke gevallen is alles zo corrupt als een een oneetbare voze radijs. Karma kan derhalve niet uitblijven.
Let maar op: what comes around, goes around.

luntrus
30-07-2021, 16:18 door Anoniem
Nederland is de DDR geworden...
30-07-2021, 16:29 door Anoniem
Door karma4: Wat we inmiddels zeker weten is dat het optreden van de AP met de wens een ieder volledig 24*7 te volgen uit privacy overwegingen tot een surveillance maatschappij leidt. Wolfsen is uitstekende bekend met chinese toestanden en wenst zelf de positie van een heerser die conform 1984 de waarheid voorschrijft.

Gaarne een wenteling naar privacy waar de burgers echt beschermd worden. en niet het recht van de sterkste geldt.

Yawn.
En wat heeft deze 'rant' van K4 nu eigenlijk met dit artikel te maken?

De kop: AP waarschuwt: smart city kan tot surveillancemaatschappij leiden.

en oa.:

"Het gevaar bestaat dat we naar een surveillancemaatschappij gaan waar je niet meer ongedwongen over straat kunt lopen. De inzet van technologie kan gemeenten weliswaar meer inzicht geven in het gebruik van de openbare ruimte, maar dat mag niet zonder stil te staan bij de prijs die de inwoners en bezoekers van die gemeente hiervoor betalen", zegt AP-voorzitter Monique Verdier.


Conclusie: K4 kan blijkbaar niet meer begrijpend lezen.
30-07-2021, 17:49 door karma4
Door Anoniem: De kop: AP waarschuwt: smart city kan tot surveillancemaatschappij leiden.
.. Conclusie: K4 kan blijkbaar niet meer begrijpend lezen.
Ik kan uitstekend lezen en verbanden zien. De AP probeert draagvlak te krijgen door zich als overheid tegen de overheid op te stellen. Smart cities ofwel bevolkingsonderzoek naar gedrag fout en goed is iets wat goed in de media ligt.
Als je dat niet door hebt ontbreekt er iets bij je.
30-07-2021, 17:55 door karma4
Door Anoniem: Beste karma4,

Waarom maken we geen front via een privacy-schild, dat ons afschermt van deze gouvernmentale en corporationele snoopers. Geef hen alleen info als ze het vriendelijk vragen en je hebt toestemming gegeven voor het delen van die info.
....
Maar als er reden voor is om een halt toe te roepen aan criminaliteit en cybercriminaliteit geeft men vaak niet thuis.
In zulke gevallen is alles zo corrupt als een een oneetbare voze radijs. Karma kan derhalve niet uitblijven.
Let maar op: what comes around, goes around.

luntrus
Ik ben voor privacy en voor het kunnen afleggen van verantwoordelijkheid.
Overheidsregistraties over bezit inkomen etc vind ik prima. Daar horen geen uitsluitingslijsten bij gewoon voor iedereen gelijk misbruik etc onderzoeken en nalopen. Geen vooringenomenheid met racisme het is een soort uitsluitingslijst (positieve discriminatie is discriminatie). Je hebt gelijk dat ze met het tegengaan van criminaliteit te vaak niet thuis geven.
Of dat uit desinteresse, niet begrijpen, of door aansturing (activisme) komt is me niet heel echt duidelijk, maar dat het niet goed is dat is duidelijk.
30-07-2021, 18:44 door Anoniem
Maar we moeten ook de media, die met geld van de overheid het geprefereerde overheidsverhaal predikt niet vrijpleiten.

Ze zorgen vaak voor het draagvlak omdat velen hen nog onvoorwaardelijk geloven of de dissociatieve gevolgen moeten ondervinden van het toelaten van de gedachte, dat een overheid misschien wel eens niet het beste met de burgers voor kan hebben of zich zelfs tegen de burger kan keren. Grote Corporaties en Globale Multinationals zijn in deze misschien nog ongeloofwaardiger en leiden ons tot wat de overheid preekt.

Dan vergaat voor een heleboel massa-mensen werkelijk hun vanaf hun vroege volwassenheid ingeslepen wereld-beeld.

Daarom kon in '39-'45 in Duitsland zo veel doorgang vinden, waarin de massa naadloos meeging,
'Sieg Heil' werd geroepen, de hakken tegen elkaar 'geklackt'.
Waarom 'die Fahnen hoch, die Reihen fest geschlossen' bleven.
Maar is er een kritisch omslagpunt eenmaal bereikt, is er geen houden meer aan.

Op polygoon geluid zing ik: " 'k Heb u lief mijn Nee-ee-derland", maar wel zonder die smart city surveillance a.u.b.

multi anoniem
30-07-2021, 19:54 door Anoniem
Door Anoniem: Burgers moeten zelf in actie komen,'
en zolang dat niet gebeurt,gaan we verder die richting uit,
we kunnen overheden en techbedrijven niet alles de schuld hiervan geven ze veranderen
pas mee als de burger het niet meer wilt,helaas zullen we strijd moeten voeren,
anders veranderen we in een geisoleerd vol met algoritmes en de mond gesnoerde
samenleving.

The Matrix

De-centraal gekozen leiderschap ontbeert ons: Onze zgn. democratische regeringen zijn niets anders dan 'vee'. Altijd. Net als 'wij'. Want voeren slechts orders uit. Evt. oppositie is vrijwel ALTIJD voor de bühne, anders staat je ridiculisatie en/of 'functie elders' te wachten.
En qua wereldresources hebben we nogal een scheef financieel systeen die voor minstens 80% 'in bezit' is van 1 à 2% van onze medemensen.
En berichtgeving over grote platforms is immer links- of rechtsgekleurd, wat dat ook moge zijn.

Slechts wanneer één of meer bovenstaande onhebbelijkheden worden opgelost kan er nogal wat ten goede worden gekeerd. Het begint met collectief inzien. De 'corona' helpt hierbij ook een handje: Kijk de mainstream eens losgaan met een nog hogere dichtheid aan rode landkaarten, pesterij van vakantiegangers en pogingen tot nog meer 'coronapas'-terreur en andere minachting van het volk.
Het positieve hieraan is dat het averechtse effect -woede ipv de door het dictaat gewenste angst- toeneemt, mensen zich écht gaan informeren en daarmee zicht op het einde van dit circus betekent. Die sneeuwbal rolt al een tijdje en wordt met de dag groter.
Want de grootste oppositie zal komen van mensen die pas in een later stadium doorkrijgen dat men wordt bedonderd, dus de huidige 'schapen' en/of 'useful idiots'. Dat zijn er nogal wat.
Een kwestie van geduld...
30-07-2021, 20:31 door Anoniem
De AP kan waarschuwen wat ze willen, maar alle burgemeesters blijven natuurlijk vrolijk meezingen:

Smart city (toet-toet-toet)
Smááárt city (toet-toet-toet)
Smart-smart city ...
feels so pretty.

(conform https://www.youtube.com/watch?v=duVD1zheXnI,
alleen de lyrics moet dus nog even grondig worden aangepast, en daar is vast en zeker wat van te maken)
31-07-2021, 15:28 door Anoniem
Ik dacht dat AP een neutrale overheids instantie is. Waarom komen ze dan met de bewering dat het een gevaar is
dat iets tot een surveillance maatschappij kan leiden? Daar hangt toch een politieke mening aan?
Waarom zeggen ze niet gewoon "smart city kan tot surveillancemaatschappij leiden" zonder daar het beeld van een
gevaar aan te hangen?

Ik ben VOOR een surveillance maatschappij. Anderen zijn er wellicht tegen. Maar een gevaar is het alleen als je
er tegen bent.
31-07-2021, 19:16 door Anoniem
Maar een gevaar alleen als je ertegen bent. Wat een logica. Natuurlijk moeten mensen in een vrije maatschappij ergens tegen of voor kunnen zijn of we moeten gezamenlijk dingen hebben afgesproken waar ieder zich aan houdt. Een surveillance maatschappij die te verdedigen valt? OK. Niet als een panopticum en met een sociaal punten systeem. Ben je geen brave burger aftrek tot je heropgevoed bent, anders naar de killing fields op termijn als onnutte figuur.
01-08-2021, 08:37 door Anoniem
En onze zuiderburen zijn als als "proef" met MESTA Fusion in zee gegaan.

https://www.msn.com/nl-nl/auto/nieuws/big-brother-robotische-superflitspaal-doet-intrede-in-belgi%C3%AB/ar-AAMKxcb?ocid=msedgntp


What's next? ..fietsers, voetgangers...

Willen we dit?
01-08-2021, 10:38 door Anoniem
Ik kan al niet onbespied me huis uit.
Hangen hier in de wijk al zo veel deurbelcamera's vooral Rings.
Daarnaast alle Google/Amazon apparatuur dat voor product verbetering je wifi/bluetooth mac address registeren.

Dus ja als burgers helpen we hier hard aan mee.
Alles voor het gemak en zogenaamd veilig voelen.
01-08-2021, 12:27 door Anoniem
We hebben kennelijk niets te willen of wensen.
01-08-2021, 13:05 door Anoniem
Door Anoniem: Maar een gevaar alleen als je ertegen bent. Wat een logica. Natuurlijk moeten mensen in een vrije maatschappij ergens tegen of voor kunnen zijn of we moeten gezamenlijk dingen hebben afgesproken waar ieder zich aan houdt. Een surveillance maatschappij die te verdedigen valt? OK. Niet als een panopticum en met een sociaal punten systeem. Ben je geen brave burger aftrek tot je heropgevoed bent, anders naar de killing fields op termijn als onnutte figuur.
Het grote voordeel van een surveillance maatschappij is dat het die persoontjes die denken dat zij zelf wel bepalen
wat ze doen en dat ze geen verantwoording verschuldigd zijn aan anderen die ze daarmee benadelen de kop in drukt.
NATUURLIJK vinden die persoontjes dat niet leuk. En voelen ze zich wellicht onnut. Maar hun slachtoffers vinden dat prima!
Er is veel te lang veel te veel vrijheid gegeven zonder het bijbehorend verantwoordelijkheidsbesef nog te onderwijzen,
en het wordt hoog tijd voor een swing in de andere richting waar je in principe in de gaten gehouden wordt en dat ok
is zolang je niks doet wat niet door de beugel kan.
01-08-2021, 17:03 door Anoniem
Door Anoniem: We hebben kennelijk niets te willen of wensen.
Ajoh boeiuh, het is niet alsof we als land op nummer 4 van de meest belastingsbetalende landen staan ofz-... ow.

Panopticon willen creeeren voor "veiligheid": nep cameras
Alles bekijkende camera's aan het internet samen met het gehele OV systeem? Ik zie geen enkel probleem met oog op statelijke actoren of criminelen. Hoe kan dit toch ook fout gaan. Alweer.
01-08-2021, 18:34 door Anoniem
Goh, ik was al in de veronderstelling dat we reeds in een surveillance maatschappij aan beland waren. Helemaal met die QR codes om zogenaamd te bewijzen dat je gezond bent maar in feite gewoon een surveillance tool betreft en goedgekeurd is door de AP.
De AP moet eerst een even gaan kijken waar zij de afgelopen tijd mee ingestemd hebben want de meeste zaken zijn onderdeel van de surveillance maatschappij. Overal camera's, in de stad, op de weg en de meesten zelfs bijzonder intelligent met gezichtsgherkening, OV chipkaart, NPR, Covid tracking apps en de lijst wordt alleen maar langer.
De AP begint, net als onze overheid en de Politie, de vijanden van de democratie te worden met de zaken die ze goedkeuren. Maar ach, zolang het domme klapvee op partijen stemt die privacy volledig aan banden willen leggen, althans niet voor zichzelf uiteraard, zal het niet ophouden en alleen maar erger worden. De GDPR kunnen ze net zo goed afschaffen want nu ook commerciële bedrijven medische gegevens in bezit hebben en verhandelen is privacy wel een heel erg dood paard, veroorzaakt door de AP zelf, waar een enkeling nog aan probeert te trekken.
02-08-2021, 10:35 door SimonS
Ik mag toch hopen dat iedereen die tegen de surveillancemaatschappij (3xwoordwaarde :) ) is geen Facebook, twitter, instagram, siri of google voica assistant of een van alle andere datagraaiende apps op zijn/haar telefoon heeft?

Anders totaal geen recht van spreken.

Ik maak me alleen maar zorgen om de transparantie van de overheid. zoals in het artikel staat: welke gegevens worden bewaart, voor hoe lang, wie heeft er toegang en hoe goed is dit beveiligd. Wanneer een burger om de laatste informatie vraagt moet dit zonder problemen beantwoord worden, binnen redelijke tijd, zonder een gang naar de rechter ivm een wob aanvraag die genegeerd wordt.
02-08-2021, 12:16 door Anoniem
Anders totaal geen recht van spreken? Wat een onzin!!! Omdat je dus bepaalde zaken vrijwillig openbaar maakt (Facebook enz) mag je geen mening hebben over het feit dat de overheid je zomaar kan volgen? Dus als ik facebook heb zou ik ook moeten toestaan dat de overheid een camera bij mij op de slaapkamer wil hangen om zo (mocht er mij iets overkomen) snel te kunnen reageren. Dit even als ridicuul voorbeeld.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.