Privacy - Wat niemand over je mag weten

Openbaarheid van rechtssysteem zoals KVK en Kadaster wenselijk

15-09-2021, 10:12 door waterlelie, 3 reacties
In de VS is het rechtssysteem openbaar, en kan iedereen daar informatie opvragen van personen die daar in zijn geregistreerd. In de praktijk betekend dit dat er bedrijven zijn die zich daarin hebben gespecialiseerd, en als particulier kun je een abonnement afsluiten, en dan heb je toegang tot allerlei gegevens van mensen, met uitzondering van vertrouwelijke dossiers die in het rechtssysteem zijn opgenomen.

Onder de definitie van het rechtssysteem wat openbaar is, moet je zeker denken aan KVK en Kadaster, maar ook Strafregister, of dat iemand in de gevangenis zit. Je kunt dus zien, of je buurman ook een criminele achtergrond heeft, of dat hij nog verkeersboetes open heeft staan etc.. Je kunt het eigenlijk niet zo gek bedenken, of je kun er informatie over opvragen.

Wie op Google zoek met trefwoorden als Public Records komt al snel bij het grootste en bekendste van deze online achtergrondservice bedrijven Truthfinder terecht een betaalservice, die van elke Amerikaan die geregistreerd is gegevens verzamelt.

Hier in Nederland is onlangs met name door ZZPers ( "Zelfstandige zonder personeel") bezwaar gemaakt over het feit dat hun registratie in register van de KVK (kamer van Koophandel) ook hun woonadres vermeld, en dat vinden ze niet fijn om diverse redenen. Als belangrijkste argument daartegen noemen ze de privacy, maar in werkelijkheid, zijn ze bang zijn, dat schuldeisers of boze klanten dan sneller op de stoep bij hen staan. Dat kan zo zijn, maar heeft de schuldeiser dan niet het recht om te mogen weten waar de ondernemer woont die hem nog geld schuldig is, zodat hij sneller naar de rechter kan gaan, en op het juiste adres de dagvaarding kan laten bezorgen.

Ook de gegevens van politici die door de KVK zouden zijn gelekt aan een oud advocaat, is een argument dat de voorstanders van een nog strengere AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming) opwerpen om deze openbare gegevens nog moeilijker te kunnen raadplegen. Het is natuurlijk incidenten politiek.
De enigen die daar in werkelijkheid van lijken te gaan profiteren zijn de zakenlieden die er een flexibele moraal en ethiek op nahouden.

Maar wie vragen nu werkelijk de gegevens bij de KVK op, dat zijn niet de gewone burgers maar vooral ondernemers, die o.a. willen controleren, of ze zakendoen met een legitiem bedrijf. Het kost namelijk geld..

Ook de openbaarheid van het kadaster is heel belangrijk, met name voor makelaars en notarissen, die moeten kunnen zien, wie de eigenaar is van een onroerend goed, en hoe groot dat eigendom is, en natuurlijk of het bezwaard is met een hypotheek. Ik begrijp best dat de grootste vastgoed belegger in Amsterdam niet graag zou willen dat de gewone burger met een simpele zoekwoord te weten komt hoeveel woningen hij bezit, en waar die staan, en vooral niet wie zijn partners daarin zijn. Maar die hoeft daarvoor niet te vrezen, want alleen het OM kan het kadaster op naam doorzoeken, en iedereen anders moet dat per onroerend goed registratie doen, een puzzel dus. En ook dat kost veel geld..

Tenslotte de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) lijkt in de praktijk zijn doel voorbij te schieten, en vooral bescherming te bieden aan ondernemers die zoals ik al eerder schreef er een flexibele moraal en ethiek op na houden.
Reacties (3)
15-09-2021, 11:10 door Anoniem
Ik ben ZZP-er. Ik werk in de HR.
Ik adviseer werkgevers om hoe ze om moeten gaan met hun werknemers.
Hier zitten ook moeilijke gesprekken tussen met werknemers die ontslagen worden in verband met diefstal of andere zaken.

Ik heb geen kantoor, dus mijn prive adres staat bij de KVK.
Dit adres is inmiddels overgenomen door meerdere sites die deze informatie weer delen.
In principe mag ik mij niet op een ander adres inschrijven omdat ik geen kantoor heb daar.

Ik snap dat een schuldeiser wilt weten waar ik woon, maar waarom moet mijn priveadres dan publiek?
Wat nou als een van die werknemers besluit om mij thuis op te gaan wachten omdat hij mij de schuld geeft?

Je roept dat privacy een rookgordijn is om onder schulden uit te komen. Ik ben heel benieuwd hoe dat beeld is ontstaan van ZZP-ers. Ik heb geen schulden, ik wil gewoon niet opgewacht worden.
Van directeuren van een BV weet je ook niet waar ze wonen. Dat is ook niet nodig.
Waarom scherm je dit soort zaken niet standaard af en geef je alleen gerechtsdeurwaarders hier toegang toe?
Ik zie geen reden waarom jan en alleman nu mijn adres op internet moet vinden.
15-09-2021, 11:50 door Anoniem
Het publiekelijk bekend zijn van allerlei zaken zal eerder voor problemen zorgen, dan dat het nuttig is. Wanneer iemand schulden heeft, kan een stap naar de rechter toch wel. Deurwaarders en (nog op te richten) gecertificeerde incassobureaus zouden toegang kunnen krijgen tot de informatie
Publiekelijk toegankelijke informatie over wie, waar, wanneer en waarvoor is veroordeeld, geeft ook problemen. Op die manier kan iemand nooit van het verkeerde pad wegkomen, want er zullen altijd mensen naar die informatie kijken. En ben je dan 20 jaar geleden veroordeeld voor een gevalletje winkeldiefstal, omdat je als jong studentje honger had en geen geld meer, door hoge kamerhuren, ben je voor sommigen voor altijd een dief.

Privacy mag niet gebruikt worden om criminelen te beschermen, maar wel om goed bedoelende mensen te beschermen. De instanties die er toe doen moeten dus toegang tot dit soort informatie hebben, met bijbehorende voorschriften. Ieder ander gaat het niets aan. Of zit jij, waterlelie, er op te wachten, dat er iemand bij jou aan de deur komt en verlangt dat je belangrijke informatie van jouw werkgever doorspeelt, omdat ze anders je werkgever laten weten dat je (verzonnen voorbeeld) 10 jaar geleden in een bezopen toestand tegen de gevel van een woning bent geknald en daarvoor 40 uur taakstraf hebt gehad?
15-09-2021, 16:58 door Anoniem
Door waterlelie: Als belangrijkste argument daartegen noemen ze de privacy, maar in werkelijkheid, zijn ze bang zijn, dat schuldeisers of boze klanten dan sneller op de stoep bij hen staan.
Dat is wel heel kort door de bocht, je lijkt te stellen dat ze zelf wel niet te vertrouwen zullen zijn.

Er kunnen heel andere redenen dan schulden maken of klanten slecht behandelen zijn om je privéadres geheim te willen houden. Er zijn bijvoorbeeld mensen met een ex die niet ophoudt met stalken en bedreigen. Het kan dan heel ongewenst zijn als na een verhuizing naar een voor die ex onbekend adres het adres doodeenvoudig bij de KvK opgevraagd kan worden.

Er zijn ook mensen die werk doen waarin ze met gevaarlijke mensen te maken krijgen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die als ZZP'er zorg aan zware psychiatrische gevallen verlenen. Een bewindvoerder van door een rechter onder curatele gestelde mensen kan makkelijk "klanten" hebben die het niet eens zijn met de situatie en die geweld gebruiken als ze het ergens niet mee eens zijn.

Nog een reden om je adres niet te willen openbaren heb ik zelf meegemaakt toen ik een aantal jaar als ZZP'er werkte: er zijn partijen die druk adressen opsporen en die je behoorlijk opdringerig lastig gaan vallen met allerlei dingen waar je helemaal niet op zit te wachten, tot en met aanbiedingen om je bedrijf over te nemen aan toe. Aangezien mijn bedrijfje nooit veel heeft voorgesteld en qua activiteiten echt niets interessants te bieden had voor overnamekandidaten sluit ik niet uit dat dat criminelen waren die bestaande bedrijfjes wilden overnemen als dekmantel voor witwasconstructies of zo. Laat ik zeggen dat ik niet bepaald blij werd van dat soort aandacht.

Er kunnen dus volkomen legitieme redenen zijn om je privéadres niet te willen openbaren, ook als dat de plek is waar je bedrijf is ingeschreven. Dat zal lang niet elke ZZP'er gelden, maar het moet wel

Dat kan zo zijn, maar heeft de schuldeiser dan niet het recht om te mogen weten waar de ondernemer woont die hem nog geld schuldig is, zodat hij sneller naar de rechter kan gaan, en op het juiste adres de dagvaarding kan laten bezorgen.
Daarvoor is het niet nodig dat de schuldeiser weet waar de ZZP'er woont, daarvoor is het nodig dat advocaten en deurwaarders die informatie kunnen opvragen. En het moet voor de klant mogelijk blijven om contact op te nemen. Als dat niet rechtstreeks kan, omdat een ZZP'er het privéadres laat afschermen, dan moet er maar een contactmogelijkheid die bijvoorbeeld via de KvK loopt worden gecreëerd.

Maar wie vragen nu werkelijk de gegevens bij de KVK op, dat zijn niet de gewone burgers maar vooral ondernemers, die o.a. willen controleren, of ze zakendoen met een legitiem bedrijf. Het kost namelijk geld..
Het is best te overzien hoeveel dat kost, en ik heb er als particulier een paar keer veel plezier van gehad. Niet om boos bij iemand op de stoep te staan, er zijn hele andere situaties waarin het opeens heel verhelderend kan zijn hoe een bedrijf eigenlijk in elkaar zit.

Tenslotte de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) lijkt in de praktijk zijn doel voorbij te schieten, en vooral bescherming te bieden aan ondernemers die zoals ik al eerder schreef er een flexibele moraal en ethiek op na houden.
Dat zal echt wel opgaan in sommige gevallen, maar in de meeste gevallen is dat vermoedelijk flauwekul en hebben mensen die hun privéadres niet willen openbaren legitieme redenen voor.

Het is zo dat hier twee belangen botsen: het belang van het makkelijk opzoeken van bedrijfsgegevens en het belang van het kunnen beschermen van privacy. Dat betekent echt niet dat elk beroep op privacy meteen bedoeld is om bedrijfsmatig kwaadaardig te zijn, dit is gewoon een van die situaties dat twee dingen waar je het op zich mee eens kan zijn zo samenkomen dat het botst en niet allebei kan.

De oplossing is dan niet om in wantrouwen te schieten naar iedereen die het betreft, de oplossing is om een constructie te bedenken waarin beide belangen gediend kunnen worden.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.