image

LinkedIn moet verwijderd profiel Kamerlid Van Haga terugplaatsen

woensdag 6 oktober 2021, 13:13 door Redactie, 10 reacties

LinkedIn moet het verwijderde profiel van Kamerlid Van Haga binnen drie werkdagen terugplaatsen, zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland vandaag in een kort geding bepaald. Negen eerder verwijderde berichten hoeven niet worden teruggezet.

Het LinkedIn-profiel van Van Haga werd op 24 december vorig jaar voor de eerste geblokkeerd omdat hij misinformatie over corona zou hebben verspreid. Tevens werden drie berichten na klachten van gebruikers door het sociale netwerk verwijderd. Het Kamerlid maakte bezwaar bij LinkedIn en zes dagen later werd de blokkade opgeheven.

Op 7 juni werd het profiel van Van Haga voor de tweede keer geblokkeerd en werden negen berichten verwijderd. Het zou opnieuw om misinformatie gaan. Wederom tekende het Kamerlid bezwaar aan en verzocht LinkedIn om de beperkingen binnen vijf dagen op te heffen. LinkedIn heeft hier niet aan voldaan. In het kort geding vorderde Van Haga dat LinkedIn zijn profiel terugplaatst, inclusief de negen verwijderde berichten. Ook wil het Kamerlid dat LinkedIn een rectificatie plaatst.

Volgens Van Haga heeft LinkedIn een te grote inbreuk op zijn vrijheid van meningsuiting gemaakt, die voor hem als politicus van de oppositie een extra zwaarwegend belang heeft. Daarnaast vindt het Kamerlid dat LinkedIn de blokkering van zijn account niet heeft onderbouwd en dat hij reputatieschade heeft geleden. LinkedIn stelt in een reactie dat informatie over corona die misleidend, schadelijk of gevaarlijk kan zijn onwenselijk is.

Het sociale netwerk stelt dat er geen medische claims mogen worden geplaatst zonder onderbouwend wetenschappelijk bewijs. De berichten van Van Haga zouden die wetenschappelijke onderbouwing missen, aldus LinkedIn. De rechter vindt dat LinkedIn in de gebruikersvoorwaarden niet duidelijk maakt waar de grens loopt tussen berichten die in strijd met richtlijnen van gezondheidsorganisaties zijn, en berichten met kritische kanttekeningen bij die richtlijnen. Voor Van Haga was het beleid ook niet kenbaar toen hij de berichten plaatste, aldus de rechter.

De rechter oordeelt dat LinkedIn geen duidelijk uitgeschreven en kenbaar beleid heeft, er geen behoorlijke inhoudelijke communicatie was over de bezwaren van LinkedIn tegen de geplaatste berichten en er alleen verwezen is naar de gebruikersovereenkomst, zonder inhoudelijk aan te geven waarom de verwijderde berichten werden beschouwd als desinformatie. LinkedIn moet van de rechter het account van het Kamerlid dan ook binnen drie werkdagen terugplaatsen.

Dat geldt echter niet voor de negen verwijderde berichten, die LinkedIn volgens de rechter mocht verwijderen. Ook hoeft het sociale netwerk geen rectificatie te plaatsen. De rechter stelt dat het ook voor een lid van de oppositie niet teveel gevraagd is om de politieke strijd met open vizier te voeren. "In een situatie van wereldwijde pandemie betekent dat, dat democratisch tot stand gekomen beleidsmaatregelen wel mogen worden bekritiseerd, maar niet mogen worden ondermijnd."

Reacties (10)
06-10-2021, 13:38 door sjonniev
Die Haga... Hij is en hij blijft een kwaadaardig element.

"De gevorderde rectificatie strekt er immers vooral toe om onder de aandacht te brengen dat LinkedIn de inhoud van [Kamerlid] ’s uitlatingen ten onrechte heeft gediskwalificeerd. Blijkens het voorgaande is dat echter niet de uitkomst van de zaak."
06-10-2021, 13:49 door Anoniem
Ik heb niets met Haga, maar zomaar op de stoel van de rechter gaan zitten zoals Linkedin (en ook de banken) doet is minstens net zo gevaarlijk.
06-10-2021, 14:54 door walmare
De reputatieschade heeft hij zelf veroorzaakt door misleidende en onjuiste informatie zelf te plaatsen!
Laten we deze egoist vooral heel hard uitlachen hierover.
06-10-2021, 15:46 door Anoniem
Ik zit zelf niet op LinkedIn maar ik dacht eigenlijk dat dit een platform was om loopbaan informatie op te plaatsen en in te zoeken.
Eigenlijk heeft die van Haga de boel al misbruikt toen hij er opinie (wat voor opinie dan ook) over iets wat niets met loopbanen te maken heeft op ging plaatsen.
Daarvoor heb je toch andere platformen?
06-10-2021, 16:03 door Anoniem
Vrijheid van meningsuiting speelt alleen als het gaat om overheidsinstanties. Particuliere bedrijven mogen normaal gesproken helemaal zelf bepalen welke vrijheden hun gebruikers hebben (gebruikersovereenkomst). Met dat in het achterhoofd vind ik deze uitspraak vreemd. Deze zaak had helemaal nooit gevoerd moeten worden en de rechter had zich niet bevoegd moeten verklaren.
06-10-2021, 16:04 door Anoniem
Door Anoniem: Ik zit zelf niet op LinkedIn maar ik dacht eigenlijk dat dit een platform was om loopbaan informatie op te plaatsen en in te zoeken.

Nee dus - het is niet alleen maar een CV lijstje van werkgevers - het schuift richting sociaal netwerk , en je deelt dus ook linken en likes naar dingen je interessant vindt of gevonden hebt .
06-10-2021, 16:47 door Anoniem
Ach, wetenschap. De wetenschap die vertelde dat asbest een geweldige isolator was. Maar zwaar kankerverwekkend. Maar de wetenschap had alleen gekeken naar hoe goed het warmte tegenhoudt. Diezelfde wetenschap dat de KNMI vertelde in 1986 dat er een nieuwe ijstijd aan kwam. Die dankzij andere wetenschap nu moet vertellen dat we allemaal gaan wegsmelten. Een van de twee was mis. Wetenschap die bepaalde pillen prees voor hun slapeloosheid oplossing en heel lang duurde het voordat de teratogene werking bekend werd. Maar toen waren er al een miljoen kinderen misvormd. Immers het is wetenschap. Dus als de wetenschap pillen test op muizen en niet op konijnen, dan kom je er niet achter dat er serieuze problemen zijn met de vorming van het ongeboren kind. Maar wetenschap. Die ook broom en chrome handig vond ik brandwerende plastics of verf voor tanks en trucks. Totdat kritische geluiden vonden dat het tijd was om er mee te stoppen.

Kritische mensen worden steeds vaker systematisch monddood gemaakt. Vroeger werd een prostituee op hen afgestuurd om pikante foto’s te maken, later werden er bankrekeningen gemaakt in naam van. Later werd er KP geplaatst op de PC. Nu wordt je twitter, youtube, facebook en linkedin account geblokkeerd.

Ik vind het echt heel raar dat niemand dat op valt.
Mensen als DJ’s, oppositie (en wij maar via de nos als paplepel lessen krijgen over navalny)…

Dit zijn echt hele enge tijden. Dingen naar stukje voor stukje. Dus misschien valt het daarom niet op. Ik zou zo een waslijst aan enge dingen kunnen opnoemen die over de afgelopen 25 jaar zijn ingevoerd die stap voor stap tot dit punt brengen.
Ik ben blij dat ik erg oud ben en geen kinderen heb.
06-10-2021, 17:58 door Anoniem
Door Anoniem: Ach, wetenschap. De wetenschap die vertelde dat [...]
Wetenschap is niet iets absoluut zeker weten. Wetenschap is wel steeds beter weten hoe dingen in elkaar zitten, en weten met welke zekerheid of onzekerheid je het eigenlijk weet. Wetenschap onderzoekt hoe de werkelijkheid werkt, ontwikkelt theorieën die kunnen verklaren waarom het zo werkt, en toetst die theorieën weer aan de werkelijkheid. En gaandeweg wordt een steeds nauwkeuriger kloppend model van de werkelijkheid opgebouwd.

Dus wat je hoort van wetenschappers is wat de huidige stand van hun kennis is. Die is niet definitief, die is niet foutloos, maar die is wel het beste dat we tot onze beschikking hebben, want niemand duikt zo diep in de materie als die wetenschappers. Laat dat tot je doordringen: mensen die zonder zo'n superspecialist te zijn allerlei beweringen doen die maken daardoor nog veel meer en veel grotere fouten.

En laat tot je doordringen dat het bij wetenschap hoort dat kennis en inzichten verder ontwikkeld worden en dat er dus dingen zijn die achterhaald worden en bij nader inzien niet kloppen. Het zijn juist degenen die helemaal nooit van mening veranderen, die heel stellig aangeven dat ze dingen definitief weten, die je moet wantrouwen. Die staan niet open voor hun eigen ongelijk, en elke goede wetenschapper staat daar juist wel voor open.

En nog steeds geldt dat de kennis die mensen die zich werkelijk in materie verdiepen betere kennis is dan die van stuurlui die aan wal staan.

Er is nog iets: berichten in nieuwsmedia zijn zwaar versimpelde weergaven van wat wetenschappers doen. En het wordt vaak sensationeler gebracht. Als je een wetenschappelijk onderzoek vergelijkt met een persbericht erover dat een universiteit doet uitgaan en met hoe het in de krant verschijnt, dan zie je typisch dat heel voorzichtige conclusies, omgeven met mitsen en maren en dingen die nader onderzoek vergen, zo staat het in het wetenschappelijke onderzoek, in het persbericht al veel stelliger klinken terwijl het in de krant kan verschijnen alsof alles definitief is en er een geweldige doorbraak is. Je klaagt over dat wetenschappers dan weer zus en dan weer zo beweren, maar je hebt het vrijwel zeker niet over wat de wetenschappers zelf gezegd hebben, maar over hoe anderen dat hebben weergegeven.

Kritische mensen worden steeds vaker systematisch monddood gemaakt.
Mensen als jij zijn steevast bezig wetenschappers systematisch monddood te maken met allerlei beweringen over ze die de plank misslaan. Goede wetenschappers zijn bij uitstek zeer kritische mensen, en ook zeer kritisch op zichzelf. En gelukkig zijn er nog altijd heel wat goede wetenschappers.
06-10-2021, 19:23 door Anoniem
@ anoniem van 16.47,

Ik zou u zo wel voor willen dragen voor het wetenschappelijk bureau van de partij waar van Haga ook uit voortkomt.
Met een naam met iets van Renaissance erin. Nou daar zijn we op het ogenblik weer ver van verwijderd, van die renaissance dan.

In tegenstelling tot een nieuwe renaissance zijn dit echt hele enge en vooral weer zeer donkere tijden.

Uw analyse wordt ondersteund door velen van uw leeftijdsklasse, onderricht genoten van voor 1963 zeker,
met het volle tas pakket en niet voor de pret, met het cahier des verbes dus en voorlezen uit Kees de Jongen.

In global village is men slechts 'woke', maar het is er stil, want de meeste bewoners slapen nog.

-een tijdgenoot
06-10-2021, 22:07 door Anoniem
Uiteraard zijn er zeer goede en zeer integere wetenschappers. Gelukkig nog wel.
Maar ook zij, komen niet altijd aan bod.
Het lijkt wel of dit land gestopt is met de usance van 'hoor en wederhoor'.

Dat is hetgeen reactant hierboven o.a. aan wil geven. Veelal met dergelijke reacties, krijg ik het idee,
dat men aan de andere kant communiceert met een AI ingeregeld soort chatbot a la "cleverbot",
die steeds voor mens wenst door te gaan en alles beter weet.

Voor 1 soort van beleid en agenda is het dispuut niet meer toegestaan,
wordt elke afwijkende mening bijna als staatsgevaarlijk aangemerkt.
Laat men twee partijen elkander zowat voortdurend verketteren. Tragisch.

Dat niemand dit op tijd bemerkt en het een halt toeroept.
Niet door een van de twee kampen te laten winnen,
maar het strijdbijltje erbij neer te gooien, echt nu stoppen, ophouden hiermee.

Niet meer over hebben. Over en uit met het gedrens.
Geen volledige overlevering aan Big Pharma en al hun gelijkgeschakelde en er in meegaande lakeien.
Dit en subito,

Deze krachten bepalen protocollen, ze bepalen procedures, ze bepalen wetgeving.
Ze houden zaken achter als ware het staatsgeheim en veel is ook staatsgeheim verklaard.

En ze hebben een leger gelijkgestemden tegen ons in het harnas gejaagd.
Want als je niet enz. enz., dan krijg je die en die wortel niet meer voorgehouden.
Nou jammer dan, niet erg toch?

Nog erger wordt het als diensten mensen met afwijkende visies op bepaalde zaken in beeld gaan brengen
om te kijken of er geen dreiging van kan uitgaan.

In dit soort van tweedelingsmaatschappij zijn we al zowat aangeland.

Dat is bedroevend. We worden geregeerd en geringeloord door wat er als toegestane visie is gepostuleerd.
Al het andere of oppositionele wordt weggehouden (censuur o.a. door reguliere media als YouTube, facebook).
Zo zelfs dat men probeert te bereiken, dat de man in de straat er zeker geen kennis van zal nemen.

Ik vind hier meer gevaar van uitgaan, dan het gezond huldigen van een andere mening,
het onderhouden van een maatschappij en een gemeenschap met daarbinnen mensen met andere keuzen
en daar alle ruimte voor laten.

Als dat niet meer kan, kritiek niet meer wordt getolereerd,
ben je in een totalitaire van boven af geregeerde maatschappij beland.
Dan worden zaken vanaf nu voor je bepaald bij medisch decreet.

Willen wij dat met z'n allen? Er schijnen er een heleboel in mee te gaan op het ogenblik.
Getuige alle commentaren hier soms vol haat en verwensingen.

A la hoe durven jullie 'onreinen' jullie mond nog open te doen, ga hulp zoeken.

Zo ben ik zelf niet geindoctrineerd gedurende mijn opleiding en anoniem van 16:47 ook niet, neem ik aan,
noch van Haga, en andere tegensputteraars

Jammer, jammer, zo jammer eigenlijk.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.