image

AP adviseert Eerste Kamer om tegen wetsvoorstel 'Super SyRI' te stemmen

dinsdag 9 november 2021, 13:42 door Redactie, 16 reacties

De Eerste Kamer moet tegen het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) stemmen, aangezien dit voortel verder gaat dan het sterk bekritiseerde SyRi, zo adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens.

De WGS biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen. Bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of georganiseerde criminaliteit. In het voorstel zijn vier samenwerkingsverbanden aangewezen om gegevens met elkaar te delen, maar dat aantal kan de regering later uitbreiden.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het doel van de samenwerkingsverbanden om persoonsgegevens op grote schaal te delen, op te slaan en te analyseren niet duidelijk genoeg omschreven in het wetsvoorstel. Zo stelt de regering dat het bij elk samenwerkingsverband om ‘zwaarwegende algemene belangen’ gaat, maar staat niet duidelijk vermeld om welke belangen het precies gaat.

Het wetsvoorstel geeft samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om al bij ‘een signaal’ aan het werk te gaan en gegevens met elkaar te delen en analyseren. Dat signaal is vaag omschreven, zo oordeelt de AP. Al bij 'een eerste vermoeden van onrechtmatige activiteiten' kunnen er gegevens worden gedeeld met 'andere partijen' als dat noodzakelijk is. Er staat ook niet bij om welke 'andere partijen' het dan gaat. "Dat betekent dat iemand heel snel door de mangel kan worden gehaald", merkt de toezichthouder op.

Verder mogen samenwerkingsverbanden via de WGS ruime categorieën van persoonsgegevens met elkaar delen. Het gaat bijvoorbeeld om burgerservicenummers, woonsituatie, verblijfstatus, financiële gegevens, politiegegevens en zelfs gegevens over seksueel gedrag en seksuele geaardheid. Het gaat daarnaast niet alleen om gegevens van mensen zelf, maar ook van hun familie en vrienden. Als laatste kritiekpunt kan de regering nieuwe samenwerkingsverbanden aanwijzen met een algemene maatregel van bestuur. Dat is wetgeving die de Eerste en Tweede Kamer niet kunnen wijzigen.

"Aan de Toeslagenaffaire en het FSV-schandaal hebben we gezien hoe mensen in de knel kunnen komen. Dit wetsvoorstel gaat verder. Het gaat ook verder dan het sterk bekritiseerde SyRi", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat nog veel meer instanties persoonsgegevens met elkaar delen, zonder dat er duidelijk iets aan de hand is. En niet alleen overheidsinstanties, ook private partijen. Hier ligt het risico van massasurveillance op de loer."

Volgens Wolfsen zet het wetsvoorstel de deur wagenwijd open voor een onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat. "En betrekt daarbij het parlement niet zoals dat hoort. Wij adviseren de Eerste Kamer daarom dringend om dit wetsvoorstel niet aan te nemen."

Eerder had de privacycoalitie, bestaande uit het Platform Burgerrechten, FNV, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Privacy First, Stichting KDPV, de Landelijke Cliëntenraad en auteurs Tommy Wieringa en Maxim Februari, de Eerste Kamer gevraagd het wetsvoorstel voor de WGS controversieel te verklaren. Het voorstel werd eind vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen. PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD stemden voor. D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen stemden tegen. Het is nog onbekend wanneer de Eerste Kamer over het voorstel stemt.

Reacties (16)
09-11-2021, 14:10 door Planeten Paultje
"bij vermoedens van fraude"

Vervolgens is dus iedereen een "vermoedelijke" fraudeur en we weten inmiddels waartoe dat leidt: bij de overheden volslagen willekeur en minachting jegens de burgers en de wet (en dat ook nog in het geheim).
09-11-2021, 14:16 door Anoniem
We zullen nu zien uit welk hout we gesneden zijn. Ik denk dat er velen in spanning afwachten.
09-11-2021, 14:51 door Anoniem
Door Planeten Paultje: "bij vermoedens van fraude"

Vervolgens is dus iedereen een "vermoedelijke" fraudeur en we weten inmiddels waartoe dat leidt: bij de overheden volslagen willekeur en minachting jegens de burgers en de wet (en dat ook nog in het geheim).
Dat viel mij ook al op. Een collega vertelde een politieagent dat hij een vermoeden had wie de mogelijke verdachte was. Waarop de agent antwoordde: "aan vermoedens heb ik niks". En dat is juridisch natuurlijk wel juist, want je moet de verdachte een handeling zien doen waarvan je weet dat dit een strafbaar feit is. Anders heb je in wettelijke zin geen verdachte.
09-11-2021, 14:53 door Anoniem
Beginnen ze dan met eerst de gegevens van onze "geachte" kamerleden in het systeem op te nemen? Want in die contreien gebeuren regelmatig dingen, waarbij grote vraagtekens gezet kunnen en zelfs moeten worden.
09-11-2021, 14:59 door Anoniem
Mensen wakker worden.
09-11-2021, 15:15 door Anoniem
Toelagenaffaire 2.0 en 3.0 worden alvast voorbereid. Politici zijn hardleers.
09-11-2021, 15:47 door Anoniem
Telt niet want Demissionair, dus snel er door drukken maar.
09-11-2021, 16:20 door Anoniem
Nu valt de PvdA door de mand. Ik ben benieuwd wat VOLT gestemd zou hebben.
09-11-2021, 19:26 door karma4
Hoever moeten de zogenaamde "privacy activsten" gaan voordat duidelijk is dat ze bij de mafiosi horen.
Recht op privacy alleen voor zij die meer gelijk zijn dan de anderen. Tjsa newspeak zat in het vervolg.
09-11-2021, 20:16 door Anoniem
Door karma4: Hoever moeten de zogenaamde "privacy activsten" gaan voordat duidelijk is dat ze bij de mafiosi horen.
Recht op privacy alleen voor zij die meer gelijk zijn dan de anderen. Tjsa newspeak zat in het vervolg.

Dus... dan maar alle rechten op privacy opgeven.
Want als je iets privé wilt houden dan ben je een maffia-lid? (aldus K4)
Big brother moet overal mee kunnen kijken en alles kunnen zien. Van iedereen. Altijd. Natuurlijk.

Wanneer gaat k4 ziijn camera-beelden uit toilet, badkamer en slaapakmer (met infrarood natuurlijk) delen met de rest van de wereld? Heeft hij de links al naar het NCTV gestuurd? K4 heeft toch geen behoefte aan privacy. Waarom ook.

Brááázillll....
09-11-2021, 22:11 door Anoniem
Wat je ziet is dat er vanwege de voortschrijding van de techniek steeds meer mogelijk wordt.
En dan wordt het verleidelijk om dingen die nu mogelijk zijn geworden ook daadwerkelijk in te zetten.

(anno 2021 bevindt China zich niet zo ver meer van ons: minder dan een half dagje vliegen...)
10-11-2021, 06:45 door Anoniem
Door karma4: Hoever moeten de zogenaamde "privacy activsten" gaan voordat duidelijk is dat ze bij de mafiosi horen.
Recht op privacy alleen voor zij die meer gelijk zijn dan de anderen. Tjsa newspeak zat in het vervolg.

Heerlijk, dat sarcasme lol.
10-11-2021, 07:07 door Anoniem
Door Anoniem: (anno 2021 bevindt China zich niet zo ver meer van ons: minder dan een half dagje vliegen...)

Dat hebben we met Corona wel gemerkt
10-11-2021, 10:49 door Anoniem
Door karma4: Hoever moeten de zogenaamde "privacy activsten" gaan voordat duidelijk is dat ze bij de mafiosi horen. Recht op privacy alleen voor zij die meer gelijk zijn dan de anderen. Tjsa newspeak zat in het vervolg.

De twee stokpaardjes van spindoctor karma4 zijn: "Microsoft is goed" en "privacy is fout". In de Nieuwe Brave Wereld van karma4 gebruikt iedereen uitsluitend nog Microsoft producten en is privacy per definitie verdacht.

Wie zich in de nieuwe wereld van karma4 schuldig maakt aan privacy, wordt onmiddelijk aan een hardhandig verhoor onderworpen en wordt bij twijfel aan diens integriteit tegen de muur gezet. Privacy is dood, lang leve Microsoft!
10-11-2021, 23:25 door Anoniem
Aan de andere kant weer zo dubbel allemaal, dit geb(r)abbel over verdwijnende privacy.

Kritiek op Rusland, maar wel timeweb.ru met twee DDoS Protected Dedicated server adressen in Moskou
en een in Amsterdam binnenhalen. Timeweb dot ru ook voor parking sites en sinkholing dus.

Het verhaaltje in/van Nederland is meestal goed, maar het praatje deugt dan weer niet.

De Nederlandse koopmansgeest ten voete uit. Nederland als belastingparadijs en criminele vrijstaat.
In die zin heeft karma4 natuurlijk niet geheel ongelijk.

Onze karma4j is soms wel eens wat direct en rechtlijnig en daar willen sommigen nog wel eens op "inhakken",
maar dat kan niet geduid worden als kwaadaardigheid.

Alhoewel het voor de gewone eindgebruiker niet veel uitmaakt of deze nu door de hond of de kat gebeten wordt.
Gebeten worden we door dit systeem namelijk allemaal en flink nog ook.

En elke expert van nu was eens een beginneling.

luntrus
11-11-2021, 17:57 door Anoniem
Het commentaar van Trouw op het het WGS wetsvoorstel:

De technologische revolutie biedt veel moois. Maar we zijn niet meer naïef. Er is inmiddels voldoende bekend over de schaduwzijde van het ongebreidelde en ondeskundige gebruik van data. Zo kunnen hierdoor gericht groepen worden geselecteerd op grond van wijk, geloof, ras, seksuele geaardheid, ziekte of inkomen. Als er niet uiterst zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan, de uitgangspunten van de rechtsstaat gehandhaafd worden en goede transparante controle is geregeld, liggen misbruik en een reeks mensenrechtenschendingen op de loer.

"Dit wetsvoorstel is met de kennis van nu niet meer acceptabel. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald."

https://www.trouw.nl/opinie/de-zorgen-over-de-nieuwe-big-brother-wet-zijn-terecht~bacc77c9/


Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.