image

ACM: ziekenhuizen sterk afhankelijk van EPD-leverancier, patiënten dupe

maandag 20 december 2021, 14:23 door Redactie, 7 reacties

Nederlandse ziekenhuizen zijn voor hun elektronisch patiëntendossier (EPD) sterk afhankelijk van hun huidige leverancier en deze vendor lock-in is uiteindelijk nadelig voor patiënten, zo stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder startte vorig jaar een onderzoek naar de 'leveranciersklem' van ict-bedrijven in de zorgsector.

In juni van dit jaar kondigde de ACM aan dat het met een een leidraad komt om de verplichtingen voor ict-leveranciers en andere marktpartijen te verduidelijken. Hierbij heeft de toezichthouder ervoor gekozen zich in eerste instantie te richten op de markt voor ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS) en elektronische patiëntendossiers.

Zo heeft de ACM de lopende contracten tussen ziekenhuizen en hun ZIS/EPD-leverancier opgevraagd en geanalyseerd. De eerste analyse van deze contracten en gesprekken bevestigen het initiële beeld van de ACM dat ziekenhuizen sterk afhankelijk zijn van hun huidige ZIS/EPD-leverancier. Overstappen naar een ander ZIS/EPD-systeem is ingewikkeld en kostbaar. Dit geeft leveranciers een sterke positie, aldus de toezichthouder.

Nederlandse ziekenhuizen gebruiken ZIS/EPD-systemen van vier leveranciers: Cerner/SAP (i.s.h.med/IS-H), ChipSoft (HiX), Epic (Epic) en Nexus (Nexus). Een enkel ziekenhuis gebruikt nog geen geïntegreerd ZIS/EPD-systeem maar gebruikt deelsystemen van verschillende aanbieders. ChipSoft is met 51 ziekenhuizen marktleider, gevolgd door Epic dat in 11 ziekenhuizen wordt gebruikt. De overige ziekenhuizen beschikken over een systeem van Nexus (7) of Cerner/SAP-systeem (5).

Volgens de ACM kan een vendor lock-in allerlei nadelige gevolgen hebben. Een sterke positie kan nadelig voor interoperabiliteit zijn, waardoor overstapkosten toenemen en uitwisseling van gegevens tussen zorginstellingen minder goed tot stand komt. Ook kan het zorgen voor onredelijke technische of contractuele beperkingen voor de gebruikers van de systemen.

Een ander nadeel zijn mogelijk hogere tarieven en hindert het nieuwe toetreders tot de markt. "Deze gevolgen hebben een negatief effect op de zorgkosten en innovatie. Uiteindelijk is de patiënt de dupe van een vendor lock-in door inefficiënte of lagere kwaliteit van zorg", zo stelt de ACM. De toezichthouder benadrukt dat goedwerkende ict-markten in de zorg een noodzakelijke voorwaarde zijn voor een duurzaam zorginformatiestelsel.

"Het stelt zorgverleners in staat digitale gegevens veilig en betrouwbaar uit te wisselen, geeft mensen de regie over hun eigen zorgdata en bevordert innovaties. Dat is nodig om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren en gezondheid te bevorderen", aldus de toezichthouder. Die hoopt halverwege volgend jaar de "Leidraad ICT in de zorg" aan te kunnen bieden.

Image

Reacties (7)
20-12-2021, 14:40 door Anoniem
goh... je verwacht het niet... /ironie.
20-12-2021, 15:29 door Anoniem
"en uitwisseling van gegevens tussen zorginstellingen minder goed tot stand komt."

Hadden we niet ooit, in een landelijke volksraadpleging, aangegeven geen landelijk EPD te willen?

Toch zijn ze overal neergezet, ook bij de huisarts, met koppelingen over het hele internet.
En ondanks dat ik bij elk verzoek heb gezegd er niet aan mee te willen doen gaan mijn recepten toch via een EPD naar de apotheek.
20-12-2021, 19:07 door Anoniem
Zie daar. Een resultaat van marktwerking in de zorg.
Dit is een ICT nis-markt, waar sowieso al weinig bedrijven op af komen.

Dat daar dan op relatief korte termijn 1 bedrijf de markt overheerst is te voorspellen.

Vwb de vendor-lock in.
De politiek had een schreeuwende waarschuwing met de ICT nis-markt voor gemeenten. (achteraf)
Daar hebben ze niets mee gedaan.
Nu hebben ze weer een waarschuwning. Deze keer voor de nis-markt in de zorg. (weer achteraf)

Wat volgt.
Het openbaar vervoer? De tandartsen?
Dit zijn problemen die je niet met bakken geleend geld oplost, maar met gedegen overheidsbeleid.
Kunnen de (politieke) partijen die de problemen veroorzaak hebben, ze ook oplossen?
20-12-2021, 22:25 door Anoniem
Tja, ik heb diverse ziekenhuizen voorzien van een epd en dat omdat zij wachtten op de overheid die na jaren ineens besloot om het de ziekenhuizen zelf te laten doen.

Nu doen ze het zelf en dan is het weer niet goed.
21-12-2021, 00:14 door Anoniem
De vendor lock zit niet alleen bij de leverancier van de applicatie maar ook bij de leverancier van het OS omdat deze leveranciers maar 1 ransomware OS ondersteunen
21-12-2021, 06:18 door Anoniem
Door Anoniem: "en uitwisseling van gegevens tussen zorginstellingen minder goed tot stand komt."

Hadden we niet ooit, in een landelijke volksraadpleging, aangegeven geen landelijk EPD te willen?

Toch zijn ze overal neergezet, ook bij de huisarts, met koppelingen over het hele internet.
En ondanks dat ik bij elk verzoek heb gezegd er niet aan mee te willen doen gaan mijn recepten toch via een EPD naar de apotheek.
Ik denk dat je een aantal dingen niet goed overziet.
• Het landelijke EPD is destijds afgewezen door de Eerste Kamer. Er is geen landelijke volksraadpleging (referendum) geweest hierover.
• De letters EPD staan voor elektronisch patiëntendossier. Dat heb je zodra een arts of ziekenhuis patiëntgegevens niet meer op papier bijhoudt maar met de computer. Dat is niet hetzelfde als het landelijke EPD of het LSP. Een eigen EPD van een arts of een ziekenhuis op zich is niet problematisch als het goed is opgezet.
• Het probleem met het landelijke EDP destijds en met het LSP nu is niet dat er gegevens worden uitgewisseld, het probleem is de manier waarop. Het bezwaar daartegen is dat de hele medische sector bij elkaar in de medische dossiers kan kijken, ook als ze niets met een behandeling te maken hebben.
• Een recept dat een arts rechtstreeks naar de apotheek stuurt is geen inzage in het hele medische dossier van een patiënt. Daar gaat het juist goed: de arts bepaalt wat er wordt doorgegeven, wanneer en aan wie, en het zijn precies de gegevens die ook echt naar de apotheek moeten. Zelfs als dat via de infrastructuur van het LSP loopt is dat niet waar de bezwaren tegen het LSP over gaan.
22-12-2021, 08:40 door Anoniem
Dit is al jaren een doorn in het oog van de gehele zorg. Wel zijn er ontwikkelingen gaande die niet benoemd zijn in het artikel. Er is een partij die een portaal aan het wikkelen is die uitwisseling van informatie mogelijk maakt. Hierbij kan de bestaande leverancier behouden worden en wordt de benodigde data inzichtelijk voor elke partij zonder dat aanschaf van dure licenties benodigd is. Wel is het aan de zorg om hier gebruik van te maken en zich aan te sluiten bij deze partij.
Even zoeken op HinQ....
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.