image

ABN Amro mag onbewerkte kopie van identiteitsdocument niet opslaan

donderdag 13 januari 2022, 10:27 door Redactie, 20 reacties

ABN Amro mag een foto of scan van een onbewerkt identiteitsdocument niet opslaan omdat dit in strijd met de AVG is, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De bank had een klant gevraagd om zich opnieuw te identificeren. Volgens ABN Amro was dit vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) van terrorisme verplicht.

De klant besloot het online identificatieproces te doorlopen en heeft daarbij op de voor- en achterzijde van haar identiteitsdocument plakband aangebracht met daarop de tekst ‘ABN AMRO’ en het Burgerservicenummer (BSN) afgeplakt. De bank stelde dat het identificatieproces niet goed was verlopen en vroeg de klant het opnieuw te doen. Daarop diende de vrouw een klacht in bij de bank over het identificatieproces. Ze stelde dat de foto van haar afgeplakte identiteitsdocument zou moeten volstaan.

Er volgde een telefonisch gesprek met de bank, waarin een medewerker liet weten dat de vrouw op haar identiteitsdocument de datum en instantie mocht zetten, zolang de tekst en de foto op het identiteitsdocument zichtbaar bleven. De klant heeft vervolgens opnieuw een foto van een bewerkt identiteitsdocument aangeleverd en wederom besloot ABN Amro de foto niet goed te keuren. De bank wees de klacht van de vrouw af, waarop zij bij het Kifid een klacht indiende.

Tegenover het klachteninstituut laat de vrouw weten dat de bank ten onrechte geen bewerkte foto van haar identiteitsdocument accepteert. Ook vraagt zij zich af of de bank wel juist handelt. Volgens de website van de Autoriteit Persoonsgegevens volstaat een bewerkte kopie of scan, zolang niet door de tekst of de foto op het identiteitsdocument is geschreven. Verder stelt de vrouw dat het BSN niet nodig is voor identificatie op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en het nummer daarom kan worden afgeschermd.

ABN Amro laat in een reactie weten dat het de echtheidskenmerken van het identiteitsdocument moet kunnen controleren. Een bewerkt identiteitsdocument volstaat daarom niet. Verder is de bank van mening dat het zelf bepaalt hoe zij het identificatie- en verificatieproces inricht. Daarnaast staat in de Wwft dat banken verplicht zijn om de documenten en gegevens die zijn gebruikt voor het cliëntenonderzoek op opvraagbare wijze vast te leggen.

In het oordeel (pdf) laat het Kifid weten dat ABN Amro onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het noodzakelijk is om een volledige kopie van het gebruikte identiteitsdocument of de foto of scan daarvan vast te leggen en te bewaren. "De motivering van de bank dat zij geen echtheidscontrole kan uitvoeren bij bewerkte foto’s of scans, is in dit verband onvoldoende. De echtheidscontrole dient immers de verplichting tot identificatie van cliënten, maar niet de verplichting tot het vastleggen en het bewaren van gegevens", aldus het klachteninstituut.

Het Kifid komt tot de conclusie dat de bank wel een foto of scan van het onbewerkte identiteitsdocument van de klant mag opvragen voor identificatie- en verificatiedoeleinden, maar dat zij die foto of scan niet onbewerkt mag vastleggen en bewaren. ABN Amro zal in ieder geval de pasfoto moeten afschermen en een watermerk moeten aanbrengen. De klant mag op haar beurt niet op de aangeleverde foto of scan schrijven. Wel mag zij van de bank eisen dat de kopie van haar identiteitsdocument bewerkt wordt opgeslagen.

Reacties (20)
13-01-2022, 10:39 door Bitje-scheef
Wordt weer een behoorlijk gekunstel om iets simpel te regelen. Aan de andere kant misbruiken banken vaak de regels om bepaalde sectoren "te weren" zonder een goede reden hiervoor op te geven. Kleine ZZP'ers zijn vaak de sjaak.
13-01-2022, 10:40 door Anoniem
Dan gaat dus ook KNAB in de fout. Deze bank slaat deze documenten ook onbewerkt op
13-01-2022, 11:28 door Anoniem
Oh dat is interresant. De Kamer van Koophandel gebruikt hetzelfde argument.
13-01-2022, 11:28 door Briolet
ABN Amro laat in een reactie weten dat het de echtheidskenmerken van het identiteitsdocument moet kunnen controleren.

Echtheidskenmerken kun je nooit bepalen bij een kopie. Punt. ID kaarten hebben tegenwoordig niet voor niets een beveiligde chip om vervalsingen te voorkomen.
13-01-2022, 11:29 door Anoniem
En heeft de klant dus geen zicht op het wel of niet veilig opslaan van het document.
Wat een bagger beslissing KIFID, maar ja, KIFID door banken voor banken.
13-01-2022, 11:57 door Anoniem
ABN Amro laat in een reactie weten dat het de echtheidskenmerken van het identiteitsdocument moet kunnen controleren. Een bewerkt identiteitsdocument volstaat daarom niet.
Wat een kul.
Het is natuurlijk een koud kunstje om een ID kaart in elkaar te 'fotoshoppen' zonder dat 'de bank' er iets van ziet (op die foto). Die is dan ook (fors) bewerkt, alleen het valt niet op en dus zou dat wel 'goed' zijn.

De klant heeft groot gelijk!

Enige vraag is dan nog... waarom wil je nog klant zijn bij een dergelijke bank?
13-01-2022, 12:08 door Anoniem
Misschien ook een idee om banken/bedrijven die dit soort zaken willens en wetens blijven doen eens te gaan beboeten, en dan zodanig dat de kosten/baten afweging die ze vaak bij overtredingen maken niet in hun voordeel uitvalt.
13-01-2022, 12:11 door Anoniem
Door Briolet:
ABN Amro laat in een reactie weten dat het de echtheidskenmerken van het identiteitsdocument moet kunnen controleren.

Echtheidskenmerken kun je nooit bepalen bij een kopie. Punt. ID kaarten hebben tegenwoordig niet voor niets een beveiligde chip om vervalsingen te voorkomen.
Helemaal mee eens. Vervolgens moeten ze de digitale ID kaart informatie wel vernietigen. Door het ID kaart nummer kunne ze vastleggen dat deze geverifieerd is.
13-01-2022, 12:54 door Anoniem
ABNAMRO heeft jaren geleden eens ten onrechte bepaald dat ze beslist een kopie van je PASPOORT moeten hebben.
Dit zou destijds volgens ABNAMRO een opgelegde nieuw eis zijn. (voor zover ik me herinner i.v.m. de komst van wwft2)
Dus een kopie van bijvoorbeeld het rijbewijs zou onder wwft2 niet meer voldoende zijn.
De jokkebrokken... Ze tonen me teveel de schijn van een stelletje uitbuitende cowboys daar.

Het Kifid komt tot de conclusie dat de bank wel een foto of scan van het onbewerkte identiteitsdocument van de klant mag opvragen voor identificatie- en verificatiedoeleinden, maar dat zij die foto of scan niet onbewerkt mag vastleggen en bewaren.
Wie gaat er controleren dat alle banken die in het verleden kopieën van IDs hebben gemaakt al deze kopieën z.s.m. gaan verwijderen?!... (voor zover ze nog niet verwijderd zijn, en dat zal meestal wel niet vermoed ik)
13-01-2022, 12:55 door karma4
Door Anoniem: [Wat een kul.
Het is natuurlijk een koud kunstje om een ID kaart in elkaar te 'fotoshoppen' zonder dat 'de bank' er iets van ziet (op die foto). Die is dan ook (fors) bewerkt, alleen het valt niet op en dus zou dat wel 'goed' zijn......
oei oei wat ga je daar de fout in. Zou maar niet mensen gaan oplichten als zouden de privacy mensen dat leuk vinden.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-echtheidskenmerken-van-het-paspoort-en-de-identiteitskaart
13-01-2022, 13:52 door Briolet
Door karma4:oei oei wat ga je daar de fout in. …

Wat wil je met die link aangeven? Daar worden juist alleen echtheidskenmerken genoemd die verloren gaan bij een scan van je ID-kaart. Anoniem heeft dus juist gelijk.
13-01-2022, 13:58 door Briolet
Door Anoniem: ABNAMRO heeft jaren geleden eens ten onrechte bepaald dat ze beslist een kopie van je PASPOORT moeten hebben.

Heb je een referentie voor je bewering? Ik denk het niet. Banken zijn verplicht de ID kaart of paspoort van hun klanten te controleren. En om aan de toezichthouder te kunnen bewijzen dat ze dit gecontroleerd hebben, moeten ze een kopietje van deze kaart laten zien. Zonder deze eis zouden ze gewoon bij alle klanten een vinkje kunnen zetten bij 'gecontroleerd'.
13-01-2022, 14:00 door Anoniem
Banken zijn, zeker sinds 2008, vrij nutteloze bedrijven die weinig toe te voegen hebben. Zich voordoen als de marechausse en de douane, pakken en stropdassen, zijn allemaal marketing spel om de omgekeerde indruk te wekken. Je ziet het ook in reclame uitingen van banken. Ze wekken de schijn zich zorgen te maken over jouw levensgeluk. Ook de blijkbare verpichting dat je al je geld naar hun moet brengen en dat ze vervolgens moeilijk doen over wat je daarna nog met je eigen geld mag doen is onderdeel van het verbergen dat ze zelf eigenlijk in een lege doos zitten te werken. Met een zo intimiderend mogelijke facade.

Vroeger moest je helemaal niet naar een bank. Voor transacties kon iedereen gewoon terecht bij de Giro. Die van de staat was en dus iedereen toeliet zoals iedereen ook gewoon een postzegel kan kopen. Zodat dus ook iedereen die door de banken vies bekeken werden (en nog steeds worden!!!) in elk geval een girootje in kon vullen. Dat is kapot gemaakt.

Je ziet de behoefte aan een giro voor iedereen groeien momenteel. Via virtuele transacties die helemaal buiten bank en staat om lopen. Maar daarmee ook riskanter zijn. Vreemd eigenlijk dat niemand op het idee komt gewoon de giro terug in te voeren. In een fris nieuw jasje natuurlijk.
13-01-2022, 14:52 door Anoniem
Door Briolet:
Door Anoniem: ABNAMRO heeft jaren geleden eens ten onrechte bepaald dat ze beslist een kopie van je PASPOORT moeten hebben.

Heb je een referentie voor je bewering? Ik denk het niet.
De brief van ABNAMRO waarin het destijds werd geëist zal misschien nog wel ergens liggen.
Maar ik heb me eraan geërgerd, dus ik weet het nog heel goed.
Legitimeren met rijbewijs was nooit een probleem,
en ook een andere bank stelde de eis van paspoort (en dus geen rijbewijs) helemaal niet.
Er zijn maar een paar instanties waarbij je niet met een rijbewijs kunt legitimeren:

- de Belastingdienst (tenzij de Belastingdienst anders aangeeft);
- een uitkeringsaanvraag;
- indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
- binnenlands vreemdelingentoezicht;
- inschrijving voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/met-welke-identiteitsbewijzen-kan-ik-mij-identificeren)

Banken staan zoals je ziet niet in dit rijtje.
Daar moet je gewoon met je rijbewijs kunnen legitimeren als je dat wil.
13-01-2022, 15:17 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: [Wat een kul.
Het is natuurlijk een koud kunstje om een ID kaart in elkaar te 'fotoshoppen' zonder dat 'de bank' er iets van ziet (op die foto). Die is dan ook (fors) bewerkt, alleen het valt niet op en dus zou dat wel 'goed' zijn......
oei oei wat ga je daar de fout in. Zou maar niet mensen gaan oplichten als zouden de privacy mensen dat leuk vinden.

Wat een trollen opmerking weer, mensen die iets ophebben zijn geen criminelen en willen privacy ook niet gebruiken om criminelen te faciliteren! Hou er nou eens mee op Karma4 om voorvechters voor privacy weg te zetten als mensen die voor ciminaliteit zijn.
13-01-2022, 16:41 door Anoniem
Het grappige is trouwens dat bij die hele identificatie ABN ook graag een foto van je wilde hebben, naast de kopie van het paspoort. Er werd ook bij opgemerkt dat "daar niets mee werd gedaan" (in de mail met het verzoek je te identificeren)

Vooral die laatste zin triggerde mij om juist niet met het hele identificatie proces te starten.

Na heel lang gezeur van de bank door middel van mails en notificaties binnen internet bankieren niets meer gehoord. (geen verzoeken tot identificatie meer en heb mijn rekening nog steeds, want er werd gedreigd met opzeggen ervan)
13-01-2022, 16:59 door Anoniem
Door Anoniem:
ABN Amro laat in een reactie weten dat het de echtheidskenmerken van het identiteitsdocument moet kunnen controleren. Een bewerkt identiteitsdocument volstaat daarom niet.
Wat een kul.
Het is natuurlijk een koud kunstje om een ID kaart in elkaar te 'fotoshoppen' zonder dat 'de bank' er iets van ziet (op die foto). Die is dan ook (fors) bewerkt, alleen het valt niet op en dus zou dat wel 'goed' zijn.

De klant heeft groot gelijk!

Enige vraag is dan nog... waarom wil je nog klant zijn bij een dergelijke bank?

Zelfs als ex-klant laten ze je niet met rust. Dan nog vereisen ze het opsturen van identiteitsdocumenten, alleen al om van je AVG rechten gebruikt te kunnen maken. Ook al hebben ze zelf een brief gestuurd waarop wordt gereageerd door een ex-klant, dan nog vragen ze om een paspoort. Onnodig, want er is een referentienummer.

Ze houden ook een after-the-fact zwarte lijst (CAAML: Client Acceptance and Anti Money Laundering) bij waar je op komt te staan als ze hun eigen werk niet goed hebben gedaan en documenten niet hebben verwerkt. Die lijst delen ze, met persoonsgegevens.
13-01-2022, 18:14 door Anoniem
Door Anoniem: Het grappige is trouwens dat bij die hele identificatie ABN ook graag een foto van je wilde hebben, naast de kopie van het paspoort. Er werd ook bij opgemerkt dat "daar niets mee werd gedaan" (in de mail met het verzoek je te identificeren)

Vooral die laatste zin triggerde mij om juist niet met het hele identificatie proces te starten.

Na heel lang gezeur van de bank door middel van mails en notificaties binnen internet bankieren niets meer gehoord. (geen verzoeken tot identificatie meer en heb mijn rekening nog steeds, want er werd gedreigd met opzeggen ervan)

Een bank kan niet zomaar een rekening opzeggen, banken hebben een zorgplicht. Een verificatie van een rekening die al jaren in gebruik is is geen zwaarwegende reden.
14-01-2022, 11:26 door Anoniem
De klant mag op haar beurt niet op de aangeleverde foto of scan schrijven.

Volgens autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/identiteitsbewijs

Mag ik iets op een kopie van mijn identiteitsbewijs schrijven?
Ja, dat mag. U heeft altijd het recht om een tekst door de kopie van uw identiteitsbewijs heen te schrijven. Zo beschermt u de kopie tegen identiteitsfraude.


Mag een organisatie een beschreven kopie van mijn identiteitsbewijs weigeren?
Nee, dat mag niet. Wanneer die organisatie een wettelijke grondslag heeft om een volledig kopie van het identiteitsbewijs te verwerken, dan is een beschreven kopie hiervoor genoeg.

U kunt er dus voor kiezen om op de kopie te schrijven. Dat is ook aan te raden, want zo beschermt u de kopie tegen identiteitsfraude.
01-05-2022, 13:00 door Anoniem
Ook ik wordt al maanden lastig gevallen door ABN-Amro
En ik weiger aan dit te voldoen.
Ze moeten een watermerk toevoegen voor het opslaan, maar ontvangen de gegevens zonder,
en slaan dus altijd het origineel op dat ze zelf gaan bewerken. En dan moet ik dus maar aannemen dat dit correct gebeurt.
De belastingdienst weet tot op de cent war er bij de bank staat, die koppeling tussen ID is er dus wel.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.