image

Van Huffelen: lessen coronabewijs gebruikt voor Europese digitale identiteit

donderdag 7 april 2022, 16:44 door Redactie, 22 reacties

De lessen die zijn geleerd met het gebruik van het digitale coronabewijs en andere digitale middelen die tijdens de coronacrisis zijn ingezet zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van een Europese digitale identiteit, zo heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering laten weten.

Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

Volgens de minister laten online platformen gebruikers met accounts inloggen en worden deze partijen steeds dominanter in Europa, terwijl deze accounts en de online transacties ermee, onvoldoende zekerheid bieden voor betrouwbaar en veilig gebruik en bescherming van gegevens van gebruikers. De Europese digitale identiteit moet Europese burgers een alternatief bieden en hen meer controle geven.

Bij de ontwikkeling van de digitale identiteit wordt ook gekeken naar lessen die tijdens de coronacrisis zijn geleerd. "De lessen die we geleerd hebben door in Nederland op een privacybeschermende manier om te gaan met digitale middelen in de bestrijding van de COVID-19 pandemie, nemen wij mee in de uitwerking van het Europese digitale identiteit raamwerk", laat Van Huffelen weten op Kamervragen van Kamerlid Van Haga.

Het Kamerlid wilde ook van de minister weten in hoeverre het Europese coronabewijs een testcase is voor de ontwikkeling van een digitale identiteit. Van Huffelen merkt op dat het raamwerk voor een Europese Digitale Identiteit en de ontwikkeling van de toolbox voor een digitale identiteit van de EU hier los van staan. "Als vanzelfsprekend zullen de lessen die we geleerd hebben tijdens het gebruik van het digitale COVID-certificaat wel meegenomen worden in de ontwikkeling van deze toolbox", voegt de staatssecretaris toe.

Gegevens in wallet

Van Haga vroeg ook of Van Huffelen kan bevestigen dat het opslaan van de persoonskenmerken adres, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit, onderwijskwalificaties, -titels en -diploma’s, beroepskwalificaties, -titels en –licenties, openbare vergunningen en licenties en financiële en bedrijfsgegevens door de EU als minimale eis is gesteld voor de Europese digitale identiteit.

"Ja, dat kan ik bevestigen", antwoordt de staatssecretaris. Ze merkt op dat de voorgestelde verordening voor het Europese digitale identiteit raamwerk de minimale set van attributen omschrijft die lidstaten uit authentieke bronnen ter beschikking moeten stellen voor gebruik in de wallet-app. "Deze gegevens worden echter nooit 'door de EU' ergens opgeslagen", voegt Van Huffelen toe. "De burger kiest er altijd zelf in vrijwilligheid voor om attributen in een zelf gekozen wallet op te nemen."

De staatssecretaris stelt dat de Europese digitale identiteit burgers juist meer autonomie en regie geeft over eigen gegevens dan de huidige situatie waarin de burger niet over deze attributen kan beschikken en deze vaak op onveilige wijze overgedragen worden. "Denk hierbij aan kopietjes paspoort, gescande handtekeningen of minder veilige cloud of sociale media platformen", voegt ze toe. Op dit moment hebben veertien landen en 59 procent van de EU-bevolking een digitale identiteit. De Europese Commissie wil dit met een Europese digitale identiteit aanpakken.

Reacties (22)
07-04-2022, 16:53 door Anoniem
Argumenten en ministers die het volk gerust stellen
kunnen in de toekomst altijd gewijzigd en vervangen worden
onder het beleid en door opdracht van de toezichthouder de EU.

NL/EU2022
07-04-2022, 17:25 door majortom - Bijgewerkt: 07-04-2022, 17:26
Volgens de minister laten online platformen gebruikers met accounts inloggen en worden deze partijen steeds dominanter in Europa, terwijl deze accounts en de online transacties ermee, onvoldoende zekerheid bieden voor betrouwbaar en veilig gebruik en bescherming van gegevens van gebruikers.
Vervolgens wordt er een wallet app gemaakt, waarschijnlijk alleen beschikbaar op 2 dominante grote online platformen, waarmee deze platformen vervolgens een nog dominantere positie in Europa gaan krijgen. We hebben niets geleerd van onder andere de Corona crisis en Oekraine: we zijn veel te afhankelijk van partijen buiten de regio en zijn overgeleverd aan de grollen van deze partijen. Een heel slecht idee.
07-04-2022, 17:29 door Anoniem
De volgende stap na invoering van de digitale identiteit is volledige overgang naar een digitale euro en de afschaffing van contant geld.

Aan je wallet wordt een functie toegevoegd om digitale euros van je bankrekening hieraan toe te voegen.

Niet staatsgebonden digitale munten zoals bitcoin worden verboden onder het mom van "criminaliteit" Kinder P en "terrorisme"

Derde stap is je digitale identiteit koppelen aan je internet provider, Energie leverancier ect.

Laatste stap is invoering officieel staats social credit systeem

Lever je kritiek dan wordt je internet afgesloten totdat je weer genoeg social credit punten hebt opgespaard
07-04-2022, 17:39 door gradje71
Van Haga vroeg ook of Van Huffelen kan bevestigen dat het opslaan van de persoonskenmerken adres, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit, onderwijskwalificaties, -titels en -diploma’s, beroepskwalificaties, -titels en –licenties, openbare vergunningen en licenties en financiële en bedrijfsgegevens door de EU als minimale eis is gesteld voor de Europese digitale identiteit.

"Ja, dat kan ik bevestigen", antwoordt de staatssecretaris. Ze merkt op dat de voorgestelde verordening voor het Europese digitale identiteit raamwerk de minimale set van attributen omschrijft die lidstaten uit authentieke bronnen ter beschikking moeten stellen voor gebruik in de wallet-app. "Deze gegevens worden echter nooit 'door de EU' ergens opgeslagen", voegt Van Huffelen toe. "De burger kiest er altijd zelf in vrijwilligheid voor om attributen in een zelf gekozen wallet op te nemen."

Onthou wel goed dat deze onzin al in oktober van dit jaar doorgedrukt gaat worden. En die idioten gaan natuurlijk door. Ze gaan net zover door totdat iedereen een chip in jouw linkerhand krijgt, want dan ben je weer vrij. Dan mag je overal weer binnen. Maar alles wordt wel gelogd, in een blockchain, dus dan weten ze precies wat iedereen drinkt, rookt, eet, auto rijdt en wat nog meer.

Denk 1984, anno 2022.
07-04-2022, 17:48 door Anoniem
Door gradje71:
Van Haga vroeg ook of Van Huffelen kan bevestigen dat het opslaan van de persoonskenmerken adres, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit, onderwijskwalificaties, -titels en -diploma’s, beroepskwalificaties, -titels en –licenties, openbare vergunningen en licenties en financiële en bedrijfsgegevens door de EU als minimale eis is gesteld voor de Europese digitale identiteit.

"Ja, dat kan ik bevestigen", antwoordt de staatssecretaris. Ze merkt op dat de voorgestelde verordening voor het Europese digitale identiteit raamwerk de minimale set van attributen omschrijft die lidstaten uit authentieke bronnen ter beschikking moeten stellen voor gebruik in de wallet-app. "Deze gegevens worden echter nooit 'door de EU' ergens opgeslagen", voegt Van Huffelen toe. "De burger kiest er altijd zelf in vrijwilligheid voor om attributen in een zelf gekozen wallet op te nemen."

Onthou wel goed dat deze onzin al in oktober van dit jaar doorgedrukt gaat worden. En die idioten gaan natuurlijk door. Ze gaan net zover door totdat iedereen een chip in jouw linkerhand krijgt, want dan ben je weer vrij. Dan mag je overal weer binnen. Maar alles wordt wel gelogd, in een blockchain, dus dan weten ze precies wat iedereen drinkt, rookt, eet, auto rijdt en wat nog meer.

Denk 1984, anno 2022.
1984 is achterhaald we hebben veel meer surveilance mogelijkheden dan George Orwell ooit zou kunnen bedenken
07-04-2022, 18:05 door Anoniem
@ gradje71,

En al het voorwerk daarvoor wordt nu al gedaan. Dat houdt onder meer indat mensen vertrouwen moeten kunnen houden in de juiste informatie en de rest is dus desinformatie of volks vertaald "wappie-praat". Het meeste voorwerk hebben grote corporaties al gedaan, zoals zogeheten "AGAF Big Tech" (je weet wel met techreuze, zoals Google, facebook, Amazon, Akamai, CloudFlare etc.), die al je data al door je browserraam hebben laten vliegen voor analyse hoe men je verder te zou kunnen bespelen en/of hypnotiseren.

De digitale mens van de toekomst moet transhumaan zijn, gekoppeld aan een besturende AI als een soort afstand bestuurbare cyborg dus en indien niet nuttig of overcompleet direct af te voeren. Dit zal men gaan doen door letterlijk alles dat nu nog enigszins functioneert in de puin te laten lopen (waarbij alle partijen van BRICS tot EU en het Amerikaans Imperium meewerken tot hetzelfde doel.

Voor wat men met Ukraina (vanouds Khazaria) van plan was, lees de opvattingen van de Baal Shem Tov van chabad , Schneerson ten aanzien van de Slaven. Maar dan hoor je ook een ander profetisch woord van de Gaon, die waarschuwde dat het einde der tijden zou naderen als de Rus in Constantinopel zou staan.

Denk ook even aan wat de geschriften zeggen over het kali-tijdperk, waar mensen empatieloos niet ouder zullen worden dan 50 jaar uiteindelijk. We hollen met z'n allen deze richting op en nog zijn er massa's mensen die het of niet zien of niet willen zien. Er zijn er dus hier nog meer met dezelfde visies, bedenkingen en zorgen. Onze simulatie op deze planeet gaat elke 7000 jaar een kritieke fase door - Atlantis, Zondvloed, kali-tijdperk, giga-sunflare, magnetische poolomkering, of wordt door de machthebbers (die zich zien als hedendaagse g*den) zelf vernietigd.

#sockpuppet
07-04-2022, 18:49 door quikfit
€USSR
07-04-2022, 20:45 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 07-04-2022, 20:49
Door Anoniem: Argumenten en ministers die het volk gerust stellen
kunnen in de toekomst altijd gewijzigd en vervangen worden
onder het beleid en door opdracht van de toezichthouder de EU.

NL/EU2022

Bijvoorbeeld de EU. Maar misschien wordt het door nationale overheden beslist, helemaal "vrijwillig" - met volledig behoud van nationale soevereiniteit uiteraard, het heeft niets te maken met geuite wensen van de EU, het WEF of andere lobbygroepen - hoewel Nederland daar wel veel "begrip" voor zal hebben.

De reden dat de EU of nationale overheden dat dan kunnen doen, is omdat het "nodig" is. Bijvoorbeeld als nieuwe bezuinigingen op de zorg en de daarmee veroorzaakte vermindering van ziekenhuisbedden ervoor zorgen dat een doodgewone griepvariant in combinatie met de gebruikelijke gevallen van kanker, hartinfarcten etc. leidt tot "overbelasting van de zorg". Dan moet opeens gecontroleerd worden waar iedereen zich op elk moment bevindt alsmede of diegene griep onder de leden heeft. Dat is dan "nodig".

Of nee, nog beter, er moet dan ook gecontroleerd worden wie er mogelijk griep onder de leden heeft - dus een statistische waarschijnlijkheid die berekend wordt op grond van ieders bewegingen en verblijfplaatsen in de afgelopen twee weken, waarop dan een algoritme met een kansberekening wordt losgelaten. Dat noemt Jaap van Dissel dan gelocaliseerde risicobepaling en dan is het wetenschappelijk. Dat is dan allemaal "nodig" geworden - in de ogen van onze totalitaire heersers die zichzelf "democraten" vinden.

Vervolgens worden de gegevens uit de genoemde nationale "authentieke bronnen" ook zonder toestemming van de betrokkenen geüpload naar het Europese systeem met "wallets". Voorzorgshalve, het is alleen een "gereedschapskist" (toolbox). En ja, dan is er technisch geen enkel beletsel meer om die wallet ook zonder toestemming van de betrokkene uit te lezen. Alleen als het "nodig" is natuurlijk, maar dat wordt beoordeeld door de EU.

Oh ja, dat uitlezen kan trouwens ook zonder dat de betrokkene dat zelf hoeft te weten - naar gelang het oordeel van "de bevoegde diensten". Immers, dat is beter om de publieke rust te bewaren in "crisis-tijd" (zo'n "tijdelijke" crisis die nooit meer ophoudt omdat ie telkens wordt verlengd om wisselende redenen, net als in Orwells 1984; net als in de echte wereld in 2021-heden). Dit ter preventie van "ongewenste massale bewegingen" die "een gevaar zouden vormen voor de openbare orde en de veiligheid".

Zou dat een aantasting zijn van het privéleven van mensen, in strijd met de AVG en artikel 8 EVRM? Nee hoor, want wat "nodig is in een democratische samenleving" (artikel 8 lid 2 EVRM), dat wordt voortaan bepaald door de regeringen in overleg met de EU. Rechters conformeren zich daaraan en gaan niet nog eens apart toetsen aan andere maatstaven. Als de regeringen iets "nodig" vinden, dan kan volgens "marginaal toetsende" hoge rechters niet worden uitgesloten dat het nodig is, en daarom moet het geacht worden nodig te zijn. Op die manier wordt er "voldaan aan het noodzakelijkheidsvereiste". Allemaal volstrekt in overeenstemming met de beginselen van de rechtsstaat.

Orwell had het kunnen schrijven: "The rule of law is that governments are allowed to do whatever they want. That is the law. The rule is that there is no rule for governments, only for citizens. And governments can change those rules every day. Like in the War against Covid, followed by the War in Ukraine, followed by the War against New Flu, followed by the War against Climate Change, followed by the War against the Traitors Who Take Long Showers and Therewith Declare Themselves to Be Enemies of the People."

Dat soort dingen zijn inmiddels al "nodig". Bijvoorbeeld toen de Nederlandse regering eind december 2020 besloot dat Nederlanders die op dat moment in het buitenland op vakantie waren, opeens niet zomaar terug mochten naar hun eigen land. Zonder vooraankondiging, zonder waarschuwing. Dat was "nodig" voor alle buitenlanden die door Nederland waren aangewezen als "hoogrisicogebied". En Nederland had ALLE landen ter wereld aangewezen als "hoogrisicogebied", hoe weinig corona-besmettingen er ter plaatse ook waren. Dat was volgens de Nederlandse regering "nodig". Toen een rechter het daar niet mee eens was, werd de rechtszaak een paar dagen later nog eens herhaald. Toen vond de rechter het opeens wel in orde wat de Nederlandse regering deed.

Dag, dag, democratische rechtsstaat! Dag, dag, vrijheid! Welkom, Brave New Europe!

M.J.
07-04-2022, 21:33 door Anoniem
Je digitale europese identiteit straks verplicht bij je dragen
jij bent geen nederlander,maar een europiaan en je moet
je gedragen als een wereldburger.

De toegevoegde technische modules die aan de
digitale europese id komen zijn:

Toegang en gebruik mogen maken van het internet,
het mac adres en je ipadres worden minder relevant
om erachter te komen wie jij daadwerkelijk bent.

De websites die je bezoekt en wat jij download is rechtstreeks
te herleiden tot je digitale europese id,je logt in met je europese id,en ze weten meteen wie jij bent.
einde privacy en het einde van het vrije internet.

Het argument wat ze gaan gebruiken is veiligheid

Moderne internet van de europese unie

Privacy/encryptie van je mail en je vrijheden
om zonder dat het direct te herleiden is wat je download of welke websites je bezoekt is voorbij
want nu is dit pas mogelijk na aangifte,onderzoek justitie om te achterhalen wie achter het ip adres zit.

De europese cloud internet service provider,
zorgt ervoor dat het huidige (nog vrije) internet wordt opgedeelt,dus je kunt het w.w.w
alleen nog bereiken alleen via de centraal gelegen europese cloud provider,(soort van firewall)
tussen de USA/RUSLAND/Overigelanden

The Matrix
07-04-2022, 22:00 door Anoniem
Hoe zal die EU provider te omgaan zijn? Want het zal noodzakelijk blijven dat de diensten geen strobreed in de weg zal worden gelegd. Wie gaan dit nieuwe abnormaal frustreren of kan dat alleen met toestemming van bovenaf, zoals nu met de acties van Anonymous tegen de dreigingen van het Federale Rijk van de Nieuwe Czar? Of komen er reacties a la Marie Antoinette - "Als er geen brood meer is, eten de mensen toch cake". Inderdaad het 'oude normaal' zal zo nooit weerom komen. Wie stoppen dit alles nog?
07-04-2022, 22:23 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Dag, dag, democratische rechtsstaat! Dag, dag, vrijheid!

Liever een sterk democratisch Europa dan een "geknecht, nieuw Eurazië" onder leiding van Poetin en zijn criminele kliek.
07-04-2022, 22:55 door Anoniem

"Deze gegevens worden echter nooit 'door de EU' ergens opgeslagen", voegt Van Huffelen toe. "De burger kiest er altijd zelf in vrijwilligheid voor om attributen in een zelf gekozen wallet op te nemen."

Klopt helemaal. Maar dat de gegevens decentraal worden opgeslagen is een wassen neus. Dat maakt het niet zomaar veilig.
Het beschermt inderdaad tegen grasduinen van de overheid (het gebruiken van de gegevens zonder grondslag) en voorkomt of dekt in tegen datalekken.
De vrije wil zal een hellend vlak blijken zodra bijvoorbeeld educatieve instellingen en bedrijven digitaal aantoonbare diploma's en certificeringen gaan vereisen.
Zodra men uitgebreid aan de e-id wallet gaat dan zal deze data moeten worden veiliggesteld door het te centraliseren of te distribueren (blockchain). Ergens moet er iets worden opgeslagen door een EU-autoriteit zodat de authenticiteit kan worden aangetoond en de beschikbaarheid gewaarborgd blijft.
Dat de EU de inhoud van de wallet niet opslaat maakt dan niet zoveel uit, men beheert de sleutels tot het datakoninkrijk.


De staatssecretaris stelt dat de Europese digitale identiteit burgers juist meer autonomie en regie geeft over eigen gegevens dan de huidige situatie waarin de burger niet over deze attributen kan beschikken en deze vaak op onveilige wijze overgedragen worden. "Denk hierbij aan kopietjes paspoort, gescande handtekeningen of minder veilige cloud of sociale media platformen", voegt ze toe. Op dit moment hebben veertien landen en 59 procent van de EU-bevolking een digitale identiteit. De Europese Commissie wil dit met een Europese digitale identiteit aanpakken.

Uiteraard worden er problemen opgelost en zijn er vele voordelen te bedenken. Een mooi streven.
Hoe zorgt men echter dat de nieuwe macht niet wordt misbruikt? Welke nieuwe problemen zouden er kunnen worden gecreëerd en hoe zorgt men ervoor dat de risico's worden ondervangen?

We hebben precies gezien wat voor dystopische ellende een digitaal sociaal bewijs kan zorgen en in zekere zin al heeft gezorgd. Welke lessen heeft men wat dat betreft getrokken uit het coronabewijs? Onderkent men überhaupt dat er ook enkele nadelige bijeffecten zaten aan het coronabewijs of was dit in hun ogen puur een succesverhaal?

In het geval van het laatste dan blijkt men zich blind te staren op de eigen doelen en zal de invoering van hun EU-E-ID in hun boekje een daverend succes worden terwijl de bevolking wordt opgezadeld met "gemak" dat het helemaal niet wil zodat corporaties meer felbegeerde "zekerheid" (macht) krijgen. Het debacle van het afgelopen jaar zegt me namelijk dat de burger helemaal ergens onderaan het lijstje van stakeholders bungelt, zeker als de nood aan de man is.
08-04-2022, 07:03 door gradje71
Een interessant geitenpaadje https://opiniez.com/2022/04/07/oproep-aan-kabinet-stop-met-volgen-en-intimideren-van-burgers-en-kamerleden/hansvantellingen/

Uit WOB verzoeken is nu duidelijk dat onze overheid kritische mensen heeft gevolgd gedurende de Corona periode. Dit zijn gewoon DDR praktijken die nu weer uit stal worden gehaald, alsof er niets aan de hand is. Er zijn (volgens mij) geen rechtmatige manieren om dit soort praktijken te mogen doen, maar het gebeurt wel, in Nederland.

Bravo!
08-04-2022, 08:31 door Anoniem
De lessen die zijn geleerd met het gebruik van het digitale coronabewijs en andere digitale middelen die tijdens de coronacrisis zijn ingezet zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van een Europese digitale identiteit, zo heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering laten weten.
Wat ze eigenlijk zegt, is dat ze geprobeerd heeft op te letten wat mensen nu niet accepteren en dat op een andere manier door wil drukken.

En de schaapjes laten het weer braaf gebeuren.
08-04-2022, 08:57 door Xavier Ohole - Bijgewerkt: 08-04-2022, 08:58
Door gradje71: . En die idioten gaan natuurlijk door. Ze gaan net zover door totdat iedereen een chip in jouw linkerhand krijgt, want dan ben je weer vrij.

WAAT? Iedereen een chip in mijn linkerhand? WTF! Hoeveel zijn dat er wel niet? Met dat iedereen bedoel je alle inwoners van de EU? Ze willen dus ca. 450 miljoen chips in mijn linkerhand stoppen? En je had het niet specifiek over mij en mijn linkerhand, dus in ieders linkerhand? Dat zijn 450 miljoen maal 450 miljoen chips, als we weer uitgaan van de inwoners van de EU. Dat is inderdaad heel, heel erg zorgwekkend! Geneest mijn hand daar nog wel van en hoe snel? En wordt er rekening gehouden met linkshandigen? Dit klinkt echt weer als zo'n initiatief dat is bedacht door rechtshandigen, die niet beseffen wat ze aanrichten als men niet de keuze krijgt om voor de rechterhand te kiezen.
08-04-2022, 10:09 door Anoniem
Aan anoniem van 22:23,

Als het aan de toekomstplannen van o.a. chabad (Lubavitscher chassidim) ligt, komt dat Slavische Euraziatische Rijk er nooit.
De Baal Shem Tov, Schneerson, sprak uit dat maar liefst 75% van de Slaven dienden te verdwijnen, omdat ze toch niet "te veranderen" zijn. Ben het in zoverre met je eens, dat een Djengis Khan-achtige orde van consripts van Wladiwostok tot Lissabon me niet aantrekkelijk lijkt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er zonder kadaver-discipline al geen orde onder Krasnaya Armia te houden. De voormalige en huidige plannen van de westerse fascisten (nooit weggeweest overigens) lijken me ook niet zo aantrekkelijk, noch de demoralisering en de ondergraving van het gezin , familie en stam als hoeksteen van de samenleving door de bedenkers van het zogenaamde vrije corrupte en criminele wilde westen. Denk aan Sodom en Gomorra in Berlijn uit de jaren twintig. Bedenk steeds of je nu door de hond of de kat gebeten wordt, gebeten wordt je toch. Daar helpt geen Russia-fobie of Rusland-bashen tegen. De duivel kent nu eenmaal op het eind geen enkele vrindje. Hij vreet ze allemaal op. Mazzeltjes.
#sockpuppet
08-04-2022, 10:50 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Dag, dag, democratische rechtsstaat! Dag, dag, vrijheid!

Liever een sterk democratisch Europa dan een "geknecht, nieuw Eurazië" onder leiding van Poetin en zijn criminele kliek.

Dat ben ik op zich helemaal met je eens. Maar een "sterk" Europees bewind heeft weinig zin als er in Europa niet een democratisch en rechtsstatelijk bestuur is, op alle niveaus (lokaal, regionaal, nationaal, op Europees niveau). Daar zit nu juist het probleem.

Het Chinese regime van Xi Jinping wil graag een "sterk" China. Dat willen ze oprecht hoor! Waarbij ze het concept "China" wel koppelen aan het concept van de heersende partij in China - de CCP. Ze willen dus eigenlijk een sterk Chinees bewind.

Persoonlijk heb ik liever een wat zwakker "Europa" (d.w.z. EU-bewind) en een wat zwakker "China" (d.w.z. Chinees bewind) als dat betekent dat de volken in beide gebieden in vrijheid en met respect voor mensenrechten kunnen leven.

Wat betreft de door jou geopperde mogelijkheid van een "geknecht, nieuw Eurazië onder leiding van Poetin en zijn criminele kliek", dat lijkt me geen reëel scenario. Poetin heeft in essentie alleen een nucleair arsenaal ter beschikking als hij zoiets zou willen realiseren. Het enige wat hij misschien kan doen, is de hele wereld vernietigen. Maar dat zou leiden tot een heel ander scenario, namelijk een "verwoest, nieuw Eurazië onder leiding van organismen die beter bestand zijn tegen radio-activiteit".

Reëler lijkt me een scenario waarin een Chinees bewind Europa met een combinatie van politieke en economische middelen knecht. Toch lijkt me ook dat scenario op dit moment minder waarschijnlijk dan ik tien, vijftien jaar geleden nog dacht. Mijn inschatting is veranderd doordat het Chinese bewind onder Xi Jinping:

(1) gekozen heeft om soft power op te offeren aan hard power (denk aan de Zuid-Chinese zee, Hong Kong), waardoor de reputatie en de diplomatieke positie van China in de wereld is verzwakt, en de tegenstanders/concurrenten van China wakker zijn geworden, zich meer zijn gaan verenigen (bijv. in het Aukus-pact en in EU-verband) en het naïeve idee dat "de vrije markt" e.e.a. voor ze zou gaan oplossen, eindelijk hebben losgelaten.

(2) kwetsbaarder is geworden als gevolg van economische ontwikkelingen die op min of meer natuurlijke wijze het gevolg zijn van a) de verhoging van de Chinese levensstandaard en b) China's vergrijzing.

Ik weet niet of het Chinese bewind goede alternatieve lange-termijnstrategieën had. Ik vermoed van wel, maar dat zou een enorm grote competentie van Chinese topbestuurders hebben vereist over een lange tijdsperiode. Hoewel de competentie van Chinese topbestuurders in veel opzichten aanzienlijk groter lijkt dan die van heel veel Westerse topbestuurders, was dat misschien zelfs voor Chinese bestuurders te hoog gegrepen, en is het daarom begrijpelijk dat ze voor de huidige strategie hebben gekozen. Misschien was het wel haalbaar geweest als er in China een vrouw aan de top had gestaan, met een ander soort intelligentie dan de leden van het huidige Chinese politbureau. Maar dan niet een vrouw zoals Ursula von der Leyen - die heeft niet het soort karakter of intelligentie dat daarvoor vereist zou zijn.

De echte lessen die de EU en Europese regeringen van de (pogingen tot) invoering van de corona-bewijzen zouden moeten leren, hebben betrekking op authentiek respect voor de grondrechten van Europese burgers, transparant bestuur, integriteit en het afstand doen van technocratische machtsdromen. Een subtielere, respectvollere bestuursstijl dan de huidige zou de EU veel verder kunnen brengen.

Op dit moment zie ik nog geen enkel teken dat sleutelfiguren in het Europese bestuur die lessen geleerd hebben. Ze blijven doordrammen op het pad van hun technocratische digitaliseringsdromen, aangespoord door figuren zoals Klaus Schwab met zijn door multinationale corporaties gesponsorde ideeën over een "great reset".

Op dit moment is er, in een tamelijk desperate situatie, maar één goede weg: zoveel mogelijk mensen attent maken op wat er dreigt te gebeuren, in de hoop dat ze op tijd wakker worden om de koers te kunnen ombuigen in een gezonde richting. Als Europa zich in een gezonde richting gaat ontwikkelen, zal de aantrekkingskracht daarvan op de rest van de wereld zo groot worden, dat we helemaal niet bang hoeven te zijn voor overheersing door regimes als die van Poetin, Xi of door een Amerikaans neo-imperialistisch regime (onder de vlag van Democratisch of Republikeins leiderschap).

M.J.
08-04-2022, 12:22 door Anoniem
Maar de middenstand gaat nu in steeds sneller tempo verdwijnen.
De 'kleine ultra-rijke club' vermeerdert hun winsten exponentieel.
Maar het plebs voelt de nood nog niet genoeg aan den lijve. Een point of no return nadert echter met rasse schreden.
08-04-2022, 14:52 door Anoniem
Ah ja .... "We weten wie de ongevaccineerden zijn en waar de postcodes waar ze wonen." en ja, laten we de platformen nog groter maken want groter is altijd beter.
08-04-2022, 19:29 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Als Europa zich in een gezonde richting gaat ontwikkelen, zal de aantrekkingskracht daarvan op de rest van de wereld zo groot worden, dat we helemaal niet bang hoeven te zijn voor overheersing door regimes als die van Poetin, Xi of door een Amerikaans neo-imperialistisch regime (onder de vlag van Democratisch of Republikeins leiderschap).
M.J.
Daar geloof ik niks van. Vooral Amerika heeft een roversmentaliteit. Op de tweede plaats staat China. En Putin? Nee, die heeft recent zijn hand overspeeld en heeft m.i. geen plannen om Europa te gaan bezetten.
08-04-2022, 20:57 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Als Europa zich in een gezonde richting gaat ontwikkelen, zal de aantrekkingskracht daarvan op de rest van de wereld zo groot worden, dat we helemaal niet bang hoeven te zijn voor overheersing door regimes als die van Poetin, Xi of door een Amerikaans neo-imperialistisch regime (onder de vlag van Democratisch of Republikeins leiderschap).
M.J.
Daar geloof ik niks van. Vooral Amerika heeft een roversmentaliteit. Op de tweede plaats staat China. En Putin? Nee, die heeft recent zijn hand overspeeld en heeft m.i. geen plannen om Europa te gaan bezetten.

Hm-hm... Met "een gezonde richting" bedoel ik niet dat de EU (of Europa) zich weerloos zou moeten opstellen. Ik ben niet naïef over de roversmentaliteit van bepaalde heersende groepen in de VS. En ook niet over de "keizerlijke" mentaliteit van het Chinese bewind. In feite heb ik me lang geërgerd over het volstrekte gebrek aan realisme van Europese leiders op zowel nationaal als EU-niveau, toen ze nog dachten dat alles wel goed zo komen dankzij globalisering, internationale handel en de magie van het internationale recht.

Bepaalde investeringen in China (met bijbehorende semi-vrijwillige kennisoverdracht en groeiende afhankelijkheid ten aanzien van het Chinese regime), en het toelaten van bepaalde Chinese investeringen in Europa en de VS (denk aan Huawei) leken me vanuit Europees perspectief gezien zeer onverstandig

Maar de laatste jaren lijken Europese leiders op dat punt te zijn wakkergeschud. In dat opzicht heeft Poetins meest recente initiatief in Oekraïne de alarmbellen in EU-landen definitief doen afgaan, lijkt het. Probleem is alleen dat de leiders in de EU te weinig onderscheid lijken te maken tussen enerzijds "weerbaarheid van onze regeringen tegenover China, Rusland en de VS" en anderzijds "weerbaarheid van onze regeringen tegenover onze eigen EU-burgers".

M.J.
09-04-2022, 22:38 door Anoniem
En toch gaat men zich weer richten op en een soort van pretext verzinnen om geautomatiseerde gezichtsherkenning breed te kunnen inzetten. Data-uitwisseling op dit vlak wringt met een vrije en open maatschappij. Is dat dan een van de lessen, die van Huffelen meent te hebben moeten trekken uit de afgelopen drie jaar met QR-code surveillance? Maar het blijft ongelooflijk stil rond al dit soort opzetjes en plannetjes tot men achteraf een beetje loopt te morren. Komt naar een camera bij u in de buurt, lieve EU-burger.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.