image

Belastingdienst krijgt wegens zwarte lijst AVG-boete van 3,7 miljoen euro

dinsdag 12 april 2022, 13:25 door Redactie, 32 reacties

De Belastingdienst heeft wegens een zwarte lijst waarop signalen van vermeende of bewezen fraude werden bijgehouden een AVG-boete van 3,7 miljoen euro gekregen, de hoogste boete die de Autoriteit Persoonsgegevens ooit heeft opgelegd. Via de Fraude Signalering Voorziening (FSV) werden allerlei signalen van vermeende of bewezen fraude van zowel binnen als buiten de Belastingdienst bijgehouden. Het ging dan bijvoorbeeld om meldingen bij Meld Misdaad Anoniem, meldingen van burgers en bedrijven en meldingen van andere overheidsorganisaties.

Soms werd ook geregistreerd als bijvoorbeeld de gemeente iemands inkomensgegevens had opgevraagd. Dit had niks met mogelijke fraude te maken, maar die persoon kon dan toch op de zwarte lijst terechtkomen. Mensen die op de lijst stonden kregen het stempel "potentiële fraudeur" en daardoor met intensief toezicht vanuit de Belastingdienst te maken, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zorgde ervoor dat mensen langer moesten wachten op een besluit over een aangevraagde toeslag.

De privacytoezichthouder deed onderzoek naar de zwarte lijst en ontdekte tal van overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo had de Belastingdienst geen wettelijke basis voor het verwerken van de persoonsgegevens op de lijst. Zonder zo’n AVG-grondslag is het verwerken van persoonsgegevens verboden.

Persoonsgegevens op de lijst klopten vaak ook niet. Hierdoor stonden mensen onterecht als mogelijke fraudeur geregistreerd. Verder was de beveiliging van de lijst niet op orde en werd de interne privacytoezichthouder van de Belastingdienst niet op tijd betrokken bij de opzet van de lijst. Wegens de ernst, de gevolgen voor grote aantallen mensen en de duur van de overtredingen heeft de Belastingdienst een boete van 3,7 miljoen euro gekregen, de hoogste die de AP ooit oplegde.

Belastingdienst vaker in de fout

"De Belastingdienst heeft met FSV de rechten van de 270.000 mensen die op die lijst stonden op ongekende wijze geschonden. Ruim zes jaar lang. Mensen werden vaak onterecht als fraudeur bestempeld, met vreselijke gevolgen", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Stond je in FSV, dan kregen sommigen geen betalingsregeling of kwam je niet in aanmerking voor schuldsanering. De Belastingdienst heeft met FSV levens overhoop gehaald."

Bij het vaststellen van de hoogte van de boete woog de AP ook mee dat de Belastingdienst al vaker ernstige overtredingen van de AVG beging. Zo constateerde de de privacytoezichthouder in 2018 dat de Belastingdienst persoonsgegevens slecht beveiligde. Vorig jaar kreeg de fiscus wegens de discriminerende en onrechtmatige werkwijze in de Toeslagenaffaire een boete van 2,75 miljoen euro van de AP opgelegd.

"De Belastingdienst is meerdere keren in de fout gegaan. Terwijl juist de Belastingdienst een zeer grote verantwoordelijkheid heeft tegenover de mensen in Nederland. Die zijn immers van de Belastingdienst afhankelijk. Je kunt niet besluiten om je toeslagen maar ergens anders aan te vragen of je belastingaangifte ergens anders te doen", laat Wolfsen verder weten. "Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst zorgvuldig met hun gegevens omgaat. In de zaak-FSV bleek dat dus ook weer niet het geval." De FSV werd vorig jaar februari door de Belastingdienst uitgeschakeld. De fiscus kan nog in beroep tegen de boete.

Reacties (32)
12-04-2022, 13:34 door Anoniem
En aan wie betaald de belasting dienst dan die boete?
Aan de overheid? Een broekzak , vestzak verhaal dus.
Volgens mij totaal onzinnig dat. Want uiteindelijk betalen de belasting betalers dit dan weer.
Beter was geweest om de verantwoordelijke personen te vervolgen en een boete op te leggen.
12-04-2022, 13:44 door Anoniem
De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS), die het mogelijk maakt om databases van zowel overheden als bedrijven in zogeheten samenwerkingsverbanden aan elkaar te koppelen, is een blauwdruk voor meer toeslagenaffaires, zo waarschuwt de SyRI-coalitie de Eerste Kamer.

https://www.security.nl/posting/685506/SyRI-coalitie%3A+datakoppelwet+blauwdruk+voor+meer+toeslagenaffaires

Meer informatie over het schimmige Inlichtingenbureau en het labyrint van regels protocollen leest u in het commentaar.
12-04-2022, 14:07 door Anoniem
De overheid heeft geen eigen geld want alles komt uiteindelijk bij de burgers vandaan. Daarbij is er zoals altijd bij dit soort zaken niemand vervolgd (want overheid) dus er is geen enkel signaal afgegeven om tot een daadwerkelijke gedragsverandering over te gaan.

Er worden wel weer heel veel mooie woorden gebruikt maar uiteindelijk verandert er helemaal niets en is het wachten op het volgende grove schandaal.

Vervolgen is iets dat je alleen met (onschuldige) burgers doet, het eigen overheidsvolk is nooit ergens verantwoordelijk voor en komt met alles weg. En niemand die hier iets aan verandert terwijl een kleuter nog kan zien dat dit volkomen kansloos is.

Werkt fantastisch, die "rechtsstaat" van ons.
12-04-2022, 14:09 door Anoniem
Wij van WC Eend verhaal. Ze verdienen er grof aan. De overheid ontvangt de boete en het geld wordt extra bij de burger weg gehaald.
Hoe kan iemand hier zonder kansarm gelach hier verslag van maken.
12-04-2022, 14:22 door Anoniem
De ‘functionaris gegevensbescherming’, die elke organisatie dient te hebben in het kader van de privacywetgeving, werd volgens de AP bovendien niet op de juiste manier betrokken bij de gegevensverwerking. Ook waren de gegevens gebrekkig beveiligd, en werden ze te lang bewaard.

https://www.trouw.nl/binnenland/ongekend-en-onacceptabel-recordboete-voor-belastingdienst-wegens-illegale-zwarte-lijsten~be6302f4/
12-04-2022, 14:26 door Anoniem
Naast schending van de privacywet, discrimineerde de Belastingdienst mensen in de jacht op mogelijke fraudeurs. “Had je een Turkse, Marokkaanse of Oost-Europese nationaliteit? Dan werd je zonder goede reden vanwege die nationaliteit nader onderzocht”, aldus Wolfsen.

https://www.ad.nl/economie/belastingdienst-krijgt-recordboete-wegens-zwarte-lijst-voor-fraudeurs-levens-overhoop-gehaald~a72d6113/
12-04-2022, 14:29 door Anoniem
Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën, CDA) vindt de boete „begrijpelijk”, zei hij tegen persbureau ANP. Het „harde en onmiskenbare” oordeel van de AP laat volgens hem „nogmaals zien dat fundamentele verbeteringen bij de Belastingdienst noodzakelijk zijn”.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/12/recordboete-voor-belastingdienst-wegens-zwarte-lijst-a4111025
12-04-2022, 14:56 door Anoniem
Door Anoniem: En aan wie betaald de belasting dienst dan die boete?

De boetes die door de Belastingdienst moeten worden betaald aan de toezichthouder komen weer terecht in de schatkist.

De boetes worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), een overheidsinstelling die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën met minister Kaag als eindverantwoordelijke, daarom krijgt zij formeel de boete.

https://nos.nl/artikel/2424861-recordboete-voor-belastingdienst-vanwege-zwarte-lijst
12-04-2022, 15:26 door Anoniem
Wie betalen dus weer het belang? De belastingbetalers. De belastinggaarders hoeven dit niet op te hoesten.
12-04-2022, 16:41 door Hyper
Boete van de staatskas naar de staatskas. Het zal weinig indruk maken. De verantwoordelijke ambtenaren lopen nog ongestraft rond.
12-04-2022, 16:41 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: En aan wie betaald de belasting dienst dan die boete?

De boetes die door de Belastingdienst moeten worden betaald aan de toezichthouder komen weer terecht in de schatkist.

De boetes worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), een overheidsinstelling die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën met minister Kaag als eindverantwoordelijke, daarom krijgt zij formeel de boete.

https://nos.nl/artikel/2424861-recordboete-voor-belastingdienst-vanwege-zwarte-lijst

Dat klopt. De AP kan hier ook niet veel aan doen, de AVG zegt nu eenmaal dat de boete naar algemene middelen (dus de schatkist) gaat. En gezien die ook uit de schatkist betaald wordt is het materiële resultaat nul.

Bovendien maakt de boete ook weer niet zo veel indruk. 3,7 miljoen klinkt veel, maar het is minder dan €15 per gedupeerde...

Maar er zit nog een addertje onder het gras. Eveneens volgens de AVG kan je een (massa) schadeclaim indienen als gedupeerde. Daarvoor moet je twee dingen bewijzen, namelijk dat de verwerkingsverantwoordelijke in overtreding was van de AVG, en dat je schade hebt geleden als gevolg van de overtreding. De gedupeerden hoeven nu nog maar een ding te bewijzen, namelijk dat ze schade hebben geleden. Immers, het AP heeft zojuist het bewijsmateriaal geleverd dat de belastingdienst in overtreding was (overigens hangende een eventueel beroep en gerechtelijke uitspraak). Hopelijk hebben ze hun brieven, bonnetjes etc. goed bewaard.

Plus hoop ik dat men voor de toekomst wat voorzichtiger zal zijn. Men heeft nu twee keer een stevige boete gekregen in twee jaar tijd, beide voornamelijk op het juistheidsprincipe, wat misschien het allerbelangrijkste principe van de hele AVG is. Hoewel eerdere indicaties zoals SyRi 2.0 of welke naam men er aan wenst te geven daar niet op wijzen zou je mogen hopen dat men terdege op de juistheid van de gegevens let voortaan en het onterecht op een zwarte lijst geplaatste mensen ook gemakkelijk maakt er weer van af te komen. Want op die twee punten zit de knel.
12-04-2022, 16:56 door Anoniem
Door Hyper: Boete van de staatskas naar de staatskas. Het zal weinig indruk maken. De verantwoordelijke ambtenaren lopen nog ongestraft rond.
Inderdaad. Dat veranwoordelijke ambtenaren niet ter verantwoording kunnen worden geroepen, heeft de overheid zelf zo ingericht met behulp van de Pikmeer-arresten. Die zijn aan herziening toe. Bovendien zou de AP grondig moeten analyseren welke ambtenaren, dus welke personen, beslissingen hebben genomen of dingen hebben gedaan die in strijd waren met de AVG. Nu blijft het bij vrome, heilig verontwaardigde woorden van Aleid Wolfsen over "de Belastingdienst". Die zal daar niet wakker van liggen.

Zelfs als de Belastingdienst deze boete aan de gedupeerde burgers had moeten betalen, dan nog had het geen in druk gemaakt. Belastinggeld is voor ambtenaren net "monopoliegeld": briefjes in een spelletje. In de volgende ronde liggen ze als vanzelf weer netjes in de doos.

Voor het terugbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel bij ambtenaren en bestuurders zijn persoonlijke straffen vereist. Niet omdat dat leuk is, maar omdat bijna alle mensen nu eenmaal zo zijn dat ze alleen iets leren als het pijn doet.
12-04-2022, 16:59 door Anoniem
De Belastingdienst? Voor mij heeft die dienst de trekken van een ordinaire criminele organisatie.
Van mij mogen ze die dienst dan ook ontmantelen.
12-04-2022, 17:38 door karma4
De AP laat zeg weer kennen als ophef volgend uit de media. Geen goed teken.
Ze hadden bij de AP al deze informatie in 2016/2017 al tot hun beschikking maar deden er toen niets mee.
Afijn nu helpen ze de rijke 1% om niet sociaal te zijn, FSV is namelijk opgezet om ondernemingsfraude te kunnen ontdekken aan de hand van tips en andere informatie.
12-04-2022, 18:10 door Anoniem
Door Anoniem: En aan wie betaald de belasting dienst dan die boete?
Aan de overheid? Een broekzak , vestzak verhaal dus.
Volgens mij totaal onzinnig dat. Want uiteindelijk betalen de belasting betalers dit dan weer.
Beter was geweest om de verantwoordelijke personen te vervolgen en een boete op te leggen.
Hoewel het feitelijk vestzak/broekzak is, levert zo'n boete wel een fikse imagodeuk bij de bestuurders op. Ik denk dat zo'n boete meer doet dan je in eerste instantie denkt.

Wat ik interessant vind, is hoe de hoogte van de boete wordt bepaald. Gezien de ernst van de overtreding en de impact die dit heeft gehad op mensen die op deze verboden lijst stonden had die boete veel hoger moeten zijn. Doe 270.000 onrechtmatige registraties x 6 jaar x EUR 10,- per onrechtmatige registratie = 16,2 miljoen; en dan nog vind ik 10,- per overtreding per jaar vrij matig gezien de impact die dit heeft gehad.

Verder eens dat het nog beter is om de verantwoordelijk bestuurders aan te pakken. Geen idee of daar acties voor lopen.
12-04-2022, 18:20 door Anoniem
Het had nou eens effectief kunnen zijn als die boete een factor 10 hoger zou zijn geweest. En betaald door de verantwoordelijke maniksers.
12-04-2022, 18:26 door Anoniem
Door karma4: Afijn nu helpen ze de rijke 1% om niet sociaal te zijn, FSV is namelijk opgezet om ondernemingsfraude te kunnen ontdekken aan de hand van tips en andere informatie.

Onschuldige mensen werden om het minste of geringste, zelfs door anonieme meldingen, op de lijst gezet. Gedupeerden wisten van niets en konden zich dus ook niet verweren. De Belastingdienst heeft hierdoor vele zelfstandige ondernemers en hele gezinnen verwoest. De mensenrechten werden hiermee door de Nederlandse staat geschonden.
12-04-2022, 19:42 door Anoniem
Door karma4: De AP laat zeg weer kennen als ophef volgend uit de media. Geen goed teken.
Ze hadden bij de AP al deze informatie in 2016/2017 al tot hun beschikking maar deden er toen niets mee.
Afijn nu helpen ze de rijke 1% om niet sociaal te zijn, FSV is namelijk opgezet om ondernemingsfraude te kunnen ontdekken aan de hand van tips en andere informatie.

Ik dacht al waar blijft Karma4 met zijn aanval op de AP?

On topic:

De AP heeft zorgvuldig gehandeld en gewogen, dit soort zaken hebben tijd nodig.
13-04-2022, 09:27 door Anoniem
Wat mij nog het meest irriteerde was het NOS journaal dat heel triomfantelijk opende met die boete voor de belastingdienst, maar vervolgens met geen woord repte over de vraag aan welke instantie dat geld betaald ging worden, en wie daar feitelijk voor op zou draaien.
13-04-2022, 09:37 door Anoniem
Het enige positieve aan dit is de erkenning die er mee bevestigd wordt, mede ook doordat ze niet in beroep gaan.

Maar, het kwaad is al geschied, en nog erger, het duurt nog steeds voort:
- de zwarte lijst is er nog steeds omdat deze gedeeld is met meerdere instanties en die andere instanties maken daar nog steeds gebruik van,
- de gedupeerden zijn nog steeds niet gecompenseerd:
- vanwege de lopende schulden nog steeds uit huis worden gezet
- een > 1150 kinderen uit hun ouderlijk huis zijn verwijderd en de ouders nu gerechtelijke staatssteun moeten krijgen om tegen de staat dit te bevechten (hoe ironisch en misselijkmakend dat ('het beest' van) het systeem zichzelf bevecht)

en dan kan de belasting met deze boete wel worden gestraft, maar zij zijn 'de uitvoerende';

Door de Bulgaren-fraude (ivm toeslagen) en Poolse fraude (ivm UWV) is het strengere beleid verzonnen door het toenmalige kabinet (en jáwel, toen óók al Rutte) en gecontroleerd door/in de 2de kamer en nogmaals gecontroleerd door/in de 1ste kamer...,
en ondanks dat de uitvoerende belastingdienst terugkoppelde naar hun ministers en staatssecretarissen dat hun verzonnen regeltjes niet uitvoerbaar waren en tot 'dit' soort zaken zou leiden werd dar niet naar geluisterd.

De toenmalige bewindsvoerders, die deze strengere regels hadden verzonnen, verdwenen via de welbekende carrousel naar andere ambtenarenbanen om daar hun zakken te vullen en de boel met hun kunde te verzieken.

Ondertussen is er niets veranderd aan de negatieve werksfeer binnen de belastingdienst dan dat de poppetjes op hoge posities zijn verplaatst en overgenomen door andere carrousel-poppetjes, er nog steeds een angstcultuur heerst en je als lage ambtenaar maar moet luisteren naar de baas en die volgt de opgelegde wetgeving.

Nog steeds zijn de algoritmes die discriminerend werken niet geheel uit het belastingsysteem verwijderd vanwege de complexe samenhang van het geheel en doordat het in de loop van tijd de aan elkaar geknoopte digitale systemen totaal niet meer overzichtelijk zijn, mede door de toen uit gedeelde Goude handdruk waarbij de mensen die daar nog wel inzicht in hadden zijn weg gegaan en dan ook nog 's proberen om met de overgebleven onkundige mensen het 'systeem' te verbeteren.

Ja hoor, straf de belastingdienst maar met een boete om de samenleving blij te maken ..., met een stinkende dooie mus!
13-04-2022, 10:40 door Anoniem
De Belastingdienst? Voor mij heeft die dienst de trekken van een ordinaire criminele organisatie.
Van mij mogen ze die dienst dan ook ontmantelen.

Maar zaken die betaald worden vanuit de belasting inkomsten, dat moet zeker wel door gaan ?
13-04-2022, 11:04 door Anoniem
Gister een brief van de belastingdienst gekregen dat ik op de FSV lijst stond. Ze gaan nu onderzoeken of dat terecht was.

Toch wel benieuwd hoe ik op zo'n lijst kom terwijl ik niets vreemds uitspook.
13-04-2022, 16:58 door Anoniem
Door Anoniem: Wat mij nog het meest irriteerde was het NOS journaal dat heel triomfantelijk opende met die boete voor de belastingdienst, maar vervolgens met geen woord repte over de vraag aan welke instantie dat geld betaald ging worden, en wie daar feitelijk voor op zou draaien.

De website van de NOS vermeldt het volgende over aan welke instantie de Belastingdienst de boete moet voldoen:

De boetes worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), een overheidsinstelling die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën met minister Kaag als eindverantwoordelijke, daarom krijgt zij formeel de boete

https://www.security.nl/posting/750083#posting750131

Op mij komt dit over als het nutteloos rondpompen van publieke middelen. De kwestie werd jarenlang angstvallig geheim gehouden. Veel liever dan zo'n boete zie ik dat de voor deze doofpotaffaire verantwoordelijke bestuurders en topambtenaren bestuursrechtelijk worden aangepakt, wegens plichtsverzuim en het plegen van een ambtsmisdrijf.
14-04-2022, 09:41 door Anoniem
Door Anoniem:
- de zwarte lijst is er nog steeds omdat deze gedeeld is met meerdere instanties [...]

Dan maken ook die instanties zich schuldig aan het in bezit hebben en misbruiken van illegaal verkregen gegevens.

- vanwege de lopende schulden nog steeds uit huis worden gezet

Mijn gemeente steekt daar een stokje voor, maar veel andere gemeenten doen dat niet. Een vorm van rechtsongelijkheid.

- een > 1150 kinderen uit hun ouderlijk huis zijn verwijderd [...]

Een lichtpuntje is dat Jeugdzorg voor de maatschappelijke druk is gezwicht en dat de termijn voor terugkeer is verlengd:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuwe-richtlijn-uit-huis-geplaatste-kinderen-kunnen-ook-na-een-jaar-nog-terug-naar-hun-ouders~ba4796d4/

De toeslagenaffaire speelt echter sinds 2004. Veel ouders vissen dus achter het net. Een vorm van rechtsongelijkheid.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeslagenaffaire
14-04-2022, 12:36 door Anoniem
Door Anoniem: Op mij komt dit over als het nutteloos rondpompen van publieke middelen.
Het slaat wel degelijk een gat in de begroting van de instantie die de boete krijgt, en dat het geld in de schatkist belandt wil nog niet zeggen dat het meteen weer teruggesluisd wordt naar waar het vandaan kwam.
Veel liever dan zo'n boete zie ik dat de voor deze doofpotaffaire verantwoordelijke bestuurders en topambtenaren bestuursrechtelijk worden aangepakt, wegens plichtsverzuim en het plegen van een ambtsmisdrijf.
Dat lijkt me iets dat naast de AVG-overtreding en de boete die AP oplegt afgehandeld moet worden, niet in plaats van. Ambtsmisdrijven vallen, als ik me niet vergis, trouwens niet onder bestuursrecht maar onder strafrecht. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om een ontsporing als die bij de Belastingdienst vanuit die insteek aan te pakken.
14-04-2022, 13:49 door Anoniem
Door Anoniem: Gister een brief van de belastingdienst gekregen dat ik op de FSV lijst stond. Ze gaan nu onderzoeken of dat terecht was.

Toch wel benieuwd hoe ik op zo'n lijst kom terwijl ik niets vreemds uitspook.
Lees de krantenartikelen erover waar mensen hierboven al naar gelinkt hebben. Er zijn mensen op die lijst beland door de achternaam die ze hebben of omdat iemand (om wat voor reden dan ook) een kliklijn heeft gebeld over ze. Het hoeft geen enkele relatie te hebben met iets dat jij zelf verkeerd hebt gedaan.

Zei de Belastingdienst er ook bij met welk doel ze onderzoeken of je er terecht op geplaatst was?
14-04-2022, 14:49 door Anoniem
Door Anoniem: Het slaat wel degelijk een gat in de begroting van de instantie die de boete krijgt, en dat het geld in de schatkist belandt wil nog niet zeggen dat het meteen weer teruggesluisd wordt naar waar het vandaan kwam.

De IT van de Belastingdienst kampte al met een gebrek aan middelen, dus dat wordt een 'houtje-touwtje' dienstverlening.

Ambtsmisdrijven vallen, als ik me niet vergis, trouwens niet onder bestuursrecht maar onder strafrecht. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om een ontsporing als die bij de Belastingdienst vanuit die insteek aan te pakken.

Ernstig plichtsverzuim en ambtsmisdrijven vallen inderdaad onder het strafrecht. Vervolging van individuen gaat echter moeilijk worden, omdat de Belastingdienst formeel als onderdeel van de Staat strafrechtelijke immuniteit geniet, waar ook de ambtenaren onder vallen die het door de wetgever voorgeschreven beleid uitvoerden. Volgens het Openbaar Ministerie hoort het verantwoording afleggen in deze kwestie daarom thuis in het politieke domein. Dat heeft advocaten van gedupeerde ouders niet belet om een artikel 12-procedure te starten, om het OM te dwingen over te gaan tot vervolging.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeslagenaffaire#Aangiften_tegen_Belastingdienst
15-04-2022, 16:26 door karma4 - Bijgewerkt: 15-04-2022, 16:31
Door Anoniem:
De IT van de Belastingdienst kampte al met een gebrek aan middelen, dus dat wordt een 'houtje-touwtje' dienstverlening.
Goed opgemerkt dan gaat bezuinigen op ICT niet helpen.
Trouwens bij de AP is niet veel beter op ICT gebied, de vraag is of ze er daar wel kennis van hebben.

[Ernstig plichtsverzuim en ambtsmisdrijven vallen inderdaad onder het strafrecht.
Dan moet je dat ernstig verzuim wel aantonen en niet enkel framen. Met de toeslagenaffaire is de werkelijke oorzaak Awir participatie en zelfredzaamheid via wetten door politici aan de uitvoering opgelegd.
2e kamerleden strafrechtelijk vervolgen voor onwelgevallige meningen gaat hem niet worden.
Advocaten zijn vaak twijfelachtig in hun ethiek, juristen. Mediaophef misbruiken is lucratief.
15-04-2022, 16:35 door karma4
Door Anoniem:[/iDe AP heeft zorgvuldig gehandeld en gewogen, dit soort zaken hebben tijd nodig.[/quote]Laat me niet zo hard lachen, ze draaien met media ophef mee waarbij zorgvuldigheid en evenwichtigheid ontbreekt.
17-04-2022, 11:06 door Anoniem
Partijen willen dat Belastingdienst interne privacybeleid op website publiceert
zondag 17 april 2022, 08:46 door Redactie

https://www.security.nl/posting/750528/Partijen+willen+dat+Belastingdienst+interne+privacybeleid+op+website+publiceert

Aanleiding is berichtgeving van Trouw en Follow the Money dat de fiscus discriminerende criteria in de fraudesignalering voorziening (FSV) verzweeg en dat de Belastingdienst op onrechtmatige wijze inzage in zwarte lijsten blokkeert. Dat blijkt uit Kamervragen van Volt, GroenLinks en de PvdA aan staatssecretaris Van Rij.
18-04-2022, 17:13 door Anoniem
Door Anoniem: Gister een brief van de belastingdienst gekregen dat ik op de FSV lijst stond. Ze gaan nu onderzoeken of dat terecht was.

Van de 200 duizend mensen die per brief door de Belastingdienst zijn geïnformeerd, dat zij op de inmiddels verboden zwarte lijst stonden, zijn slechts een zeshonderdtal daarbij ook ingelicht waarom dat zo was:

‘Hier gaat iets helemaal mis,’ zegt René Mahieu tegen Follow the Money. Hij doet aan de Vrije Universiteit Brussel promotieonderzoek naar het recht van burgers in Europa op inzage in hun persoonsgegevens. Hij wijst erop dat dit recht alleen onder strikte voorwaarden mag worden beperkt, en daaraan lijkt niet te zijn voldaan.

https://www.ftm.nl/artikelen/geheime-zwarte-lijsten-belastingdienst

Door Anoniem: Toch wel benieuwd hoe ik op zo'n lijst kom terwijl ik niets vreemds uitspook.

Volgens Mahieu kan de Belastingdienst zich niet beroepen op de bescherming van de belangen van derden, zoals de tippende buurman of de boze ex. 'Dat is juridisch niet houdbaar. Het recht op inzage mag alleen worden ingeperkt als dat noodzakelijk is en dat moet je per geval motiveren.' Men kan de reden opgeven, en kiezen de tipgevers te anonimiseren.
18-04-2022, 17:33 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
- de zwarte lijst is er nog steeds omdat deze gedeeld is met meerdere instanties [...]

Dan maken ook die instanties zich schuldig aan het in bezit hebben en misbruiken van illegaal verkregen gegevens.

De Belastingdienst kan die situatie niet laten voortbestaan. ‘Die moet de instanties. die informatie uit de FSV hebben verkregen, zélf informeren dat die informatie onrechtmatig is,’ stelt René Mahieu (Vrije Universiteit Brussel).

https://www.ftm.nl/artikelen/geheime-zwarte-lijsten-belastingdienst
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.