image

AP: kabinet ziet wetsvoorstellen als vrijbrief voor verzamelen persoonsgegevens

dinsdag 19 april 2022, 17:19 door Redactie, 11 reacties

Het kabinet ziet wetsvoorstellen te vaak als vrijbrief om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens van burgers te verzamelen, op te slaan of te verspreiden, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in het jaarverslag over 2021. Vorig jaar adviseerde de privacytoezichthouder 95 keer over wetgeving waarin verwerking van persoonsgegevens aan de orde was. In achttien gevallen adviseerde de AP het kabinet een wetsvoorstel flink aan te passen of anders niet aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Van de 95 adviezen die de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar gaf was het in 18 gevallen zeer kritisch. In 37 gevallen had de AP enkele opmerkingen en 40 keer had de toezichthouder geen opmerkingen. "In bijna 20 procent van de gevallen werden persoonsgegevens dus onvoldoende beschermd. Of was erg onduidelijk hoe het zat met de bescherming. Ook kwam het voor dat het kabinet onvoldoende onderbouwde waarom het verwerken van persoonsgegevens nodig zou zijn", aldus de AP.

De toezichthouder ontvangt naar eigen zeggen soms wetsvoorstellen die in feite een vrijbrief betekenen voor de overheid om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens te verzamelen. Of waarvan niet duidelijk genoeg is waaróm de overheid bepaalde gegevens van burgers nodig heeft. Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen mag van het kabinet worden verwacht dat het in wetsvoorstellen duidelijk aangeeft waarom het persoonsgegevens wil verzamelen, opslaan of verspreiden en er altijd waarborgen zijn om mensen te beschermen.

"Als een wet voorschrijft dat de overheid persoonsgegevens zónder toestemming van de mensen om wie het gaat mag gebruiken, mag dat alleen als dat écht nodig is in het algemeen belang. En als de inbreuk op de privacy duidelijk en nauwkeurig is omschreven", aldus Wolfsen.

Reacties (11)
19-04-2022, 17:30 door Anoniem
En dan is AP nog helemaal niet kritisch en de AVG gaat bij lange na niet ver genoeg. En toch al zoveel 'missers'.

Inmiddels is het hard nodig dat we tegen de overheid beschermd worden.
19-04-2022, 18:15 door karma4
Als je het moeten bijdragen uit vermogen als een privacy inbreuk ziet dan is sociaal gedrag ook een privacyinbreuk.
De overheid heeft nu net als taak kwaadwillenden gelukszoekers en gelukshebbers
- in de gaten te houden.
- oneerlijke zaken tegen te gaan
- te ver doorgeschoten welvaartsongelijkheid tegen te gaan.
Dat is een sociale voorwaarde.
19-04-2022, 18:40 door Anoniem
Door karma4: De overheid heeft nu net als taak [...]
Dat is een sociale voorwaarde.
Het is ook een sociale voorwaarde dat de overheid zich zelf aan de wet houdt bij de uitoefening van die taak. Het is ook een sociale voorwaarde dat de regering, als vrijheden en rechten van burgers worden ingeperkt, verdomd goed motiveert waarom dat echt nodig is en het doel niet op een andere manier bereikt kan worden.

Vind jij dat de overheid zich zelf aan de wet te houden heeft? Of staat de overheid boven de wet? Heiligt het doel wel of niet de middelen?

Dat zijn vragen die ik aan jou stel, karma4.
19-04-2022, 19:01 door Anoniem
wordt het niet zo langzaam tijd dat het kabinet eindelijk is verdwijnt, ze staan alleen maar voor de rijken, en de laagste inkomens worden weeer gepakt. Laten ze nu maar eens het geld weghalen bij de allerrijksten.!!!!
19-04-2022, 22:34 door Anoniem
En weer blijkt in deze draad de overduidelijke tweedeling in onze maatschappij wat betreft dit soort vragen.
Het wordt steeds duidelijker. Een klein contingent snappies en de rest leert hen wappies noemen.
Aan de ene kant de deugdmens, die nog steeds vertrouwen heeft in zijn of haar overheid of diens brood eet.
Aan de andere kant mensen die in de afgelopen drie jaar of eerder al wakker zijn geworden voor corruptie, machinaties, bananenrepubliek activiteiten, uitlevering aan globale en continentale organisaties.

Die niet reageren zijn nog steeds de konijnen starende in het lichtschijnsel van onze overheden-lichtbak.
Ze zullen helaas nooit wakker worden uit hun hypnose en de gecontroleerde pers helpt hen er ook niet uit.
Grensoverschrijdend gedrag her en der en men loopt er gewoon voor weg.
Maar we zitten nog steeds met de gevolgen van de toeslagenaffaire en de trekpoppen spelen gewoon hun script uit.
Aan de ene kant kan er van alles, althans heel erg veel, en aan de andere kant wordt er gemieren**kt en geen kritiek getolereerd.

#sockpuppet
20-04-2022, 06:31 door Anoniem
Door karma4: Als je het moeten bijdragen uit vermogen als een privacy inbreuk ziet dan is sociaal gedrag ook een privacyinbreuk.
De overheid heeft nu net als taak kwaadwillenden gelukszoekers en gelukshebbers
- in de gaten te houden.
- oneerlijke zaken tegen te gaan
- te ver doorgeschoten welvaartsongelijkheid tegen te gaan.
Dat is een sociale voorwaarde.

Waar staan die voorwaarden dan opgeschreven. In de grondwet? In welk artikel dan?
Of op een wenskaart van K4 en de belastingdienst?

Oneerlijke zaken tegen gaan:
Wat was er eerlijk aan de handelswijze van de belastingdienst in de toeslagenaffaire?
Wat is er eerlijk aan de manier waarop de vorige en huidige kabinet de schade die ze zelf berokkend hebben, nalaten te herstellen?
Waarom wordt de belastingdienst dan niet aangepakt. Die was juist oneerlijk bezig. (zie uitspraak rechter)
20-04-2022, 13:13 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem: En dan is AP nog helemaal niet kritisch en de AVG gaat bij lange na niet ver genoeg. En toch al zoveel 'missers'.

Inmiddels is het hard nodig dat we tegen de overheid beschermd worden.

Mee eens. Maar in ieder geval goed dat de AP (over het functioneren waarvan ik overigens zeer kritisch ben - zie andere bijdragen) dit signaal afgeeft. Al zal het huidige kabinet dit signaal, net als zoveel andere signalen, hoogstwaarschijnlijk ook weer aan zijn laars lappen. Helaas slurpen wetsvoorstellen van de regering een veel te groot deel van de toch al veel te kleine capaciteit van de AP op, waardoor de AP bijna niet meer toekomt aan wat haar kerntaak zou moeten zijn: toezichthouden en handhaven, en via die praktische weg ook effectief normen stellen.

Hoewel het inmiddels inderdaad hard nodig is dat we tegen onze eigen overheid beschermd worden, zie ik dat niet zo gauw gebeuren. We zullen onszelf moeten beschermen, dat "wordt" niet voor ons gedaan, en we kunnen daarvoor ook niet meer bij Nederlandse rechters terecht, omdat die diep met de rest van de overheid verstrengeld zijn geraakt en niet of nauwelijks meer onafhankelijk zijn. Ook hebben we in Nederland geen constitutioneel hof en leidt de gang naar een internationale rechter in de praktijk vaak niet tot resultaat, om verschillende redenen.

In beginsel kan iedereen z'n eigen mogelijkheden bekijken om vrijheid (inclusief vrije tijd en vrije energie) en privacy (inclusief voldoende ruimte waar je jezelf kunt zijn zonder overheidsbemoeienis) te behouden of terug te krijgen. Praten met vrienden kan helpen en inspireren. Zo kun je tot een persoonlijke strategie komen die niet langer naïef is. Dat wil zeggen een strategie die bepaalde onderdrukkende maatregelen redelijk effectief neutraliseert. Hoe meer mensen dat gaan doen, en vooral ook in groepsverband, hoe meer kans er ontstaat dat er ook in de koers van ons onderdrukkende bewind iets gaat schuiven. Maar ik geef toe, het is moeilijk, ik zie zeker geen kant en klare oplossing.

Waarschijnlijk moeten eerst nog meer mensen in het nauw worden gedreven en daarvan veel pijn ondervinden, voordat er een sterke beweging op gang komt. En dan is het nog maar de vraag of dat dan een beweging in een prettige richting gaat worden. Als je mensen maar lang genoeg tergt, zoals ons huidige overheidsapparaat doet met medewerking van zijn talloze (interne en externe) collaborateurs en onderaannemers, dan kan dat heel onaangename reacties opleveren als het niet langer lukt om oplopende maatschappelijke druk in bedwang te houden, en de bom eenmaal barst.

"Smart government" zou zijn als je het niet zover laat komen. Maar goed bestuur is alleen mogelijk met een gezonde bestuurlijke top. Die hebben we in Nederland al vele jaren niet, en de democratisch gelegitimeerde, vreedzame feedback-mechanismen die dat zouden kunnen herstellen, zijn ook al vele jaren in het ongerede.

M.J.
20-04-2022, 20:23 door karma4
Door Anoniem: Oneerlijke zaken tegen gaan:
Wat was er eerlijk aan de handelswijze van de belastingdienst in de toeslagenaffaire?
...Waarom wordt de belastingdienst dan niet aangepakt. Die was juist oneerlijk bezig. (zie uitspraak rechter)
Lees de grondwet en evrm aub. De laatste ophef is dat vermogensbelasting een privacyinbreuk is.
Uitbuiting is dat niet en nee de BD was niet oneerlijk bezig. Wettelijke opdracht to uitvoering vanuit de kamer.
Lees de uitspraken van de HR in 2014 die het toenmalige regeringsbeleid ondersteunde
21-04-2022, 07:26 door Anoniem
Men past dus alleen achteraf aan als de ophef te overweldigend wordt. Burger bungelt dus steeds weer aan de onderste men.
Laat dat goed tot u doordringen.
21-04-2022, 10:51 door Anoniem
Door karma4: Uitbuiting is dat niet en nee de BD was niet oneerlijk bezig. Wettelijke opdracht to uitvoering vanuit de kamer.
Lees de uitspraken van de HR in 2014 die het toenmalige regeringsbeleid ondersteunde
Bedoel je de uitspraken waarvan de Raad van State (daar kwamen deze zaken terecht) zelf inmiddels heeft geconcludeerd dat ze de betrokkenen betere rechtsbescherming hadden moeten geven, mogelijk tunnelvisie hadden en te weinig oog hadden voor de menselijke aspecten van de zaak?

En was de Belastingdienst echt niet oneerlijk bezig in de zaken waar ze bewust stukken achterhielden zodat de rechters niet een compleet beeld van de zaak kregen?

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/excuses-raad-van-state-voor-rol-toeslagenaffaire
21-04-2022, 11:05 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: Oneerlijke zaken tegen gaan:
Wat was er eerlijk aan de handelswijze van de belastingdienst in de toeslagenaffaire?
...Waarom wordt de belastingdienst dan niet aangepakt. Die was juist oneerlijk bezig. (zie uitspraak rechter)
Lees de grondwet en evrm aub. De laatste ophef is dat vermogensbelasting een privacyinbreuk is.
Uitbuiting is dat niet en nee de BD was niet oneerlijk bezig. Wettelijke opdracht to uitvoering vanuit de kamer.
Lees de uitspraken van de HR in 2014 die het toenmalige regeringsbeleid ondersteunde

Artikel 10:

1.
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2.
De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3.
De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.