image

KLM mag kandidaat-piloten wegens privacyinbreuk niet vragen naar vaccinatie

donderdag 2 juni 2022, 12:37 door Redactie, 5 reacties

KLM mag kandidaat-vliegers in een sollicitatieprocedure niet vragen of ze zijn gevaccineerd tegen corona. De vraag is namelijk een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat-vlieger, waarvan KLM de noodzaak niet voldoende heeft aangetoond, zo heeft de kantonrechter vandaag beslist in een door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers aangespannen kort geding.

Volgens KLM wordt er alleen gevraagd of vliegers volledig inzetbaar zijn, waarvan een vaccinatie tegen corona volgens KLM deel uitmaakt. In een enkel gesprek is daadwerkelijk de vraag gesteld of een kandidaat volledig gevaccineerd is. In het geval een kandidaat aangeeft niet volledig gevaccineerd te zijn of bereid daartoe, of geen antwoord op de vraag wil geven, biedt KLM de kandidaat geen baan als vlieger aan. KLM zegt dat het zich niet kan veroorloven om kandidaten aan te nemen die beperkt inzetbaar zijn door het ontbreken van een vaccinatie tegen corona.

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) stelt dat KLM hiermee handelt in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet Medische Keuringen (WMK). Tevens vindt de vereniging dat KLM met deze handelswijze ongeoorloofd onderscheid maakt op basis van vaccinatiestatus tegen corona tussen reeds in dienst zijnde vliegers en nieuwe vliegers, nu voor in dienst zijnde vliegers geen vaccinatieverplichting geldt.

Daarnaast geldt volgens de VNV dat een werkgever op grond van artikel 11 grondwet en artikel 8 EVRM geen vaccinatieplicht aan werknemers mag opleggen vanwege de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het zelfbeschikkingsrecht van ieder mens over de lichamelijke integriteit. Door de vaccinatievraag aan kandidaat-vliegers te stellen en hen af te wijzen als zij negatief beantwoorden legt KLM de facto wel een vaccinatieplicht op aan (nieuwe) medewerkers, zo stelt de vereniging, die van een onrechtmatige handelswijze spreekt.

Inbreuk

Volgens de rechter maakt KLM met het verlangen van een coronavaccinatie inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat-vliegers. "Het besluit om je al dan niet te laten vaccineren is immers iets wat bij uitstek behoort tot deze persoonlijke levenssfeer. Het van de kandidaat-vlieger verlangen dat zij gevaccineerd is en een positief antwoord geeft op die vraag naar de vaccinatiestatus maakt daarop derhalve een inbreuk. KLM laat daarmee de kandidaat-vliegers die in dienst willen treden van KLM daarin geen keuze", aldus het vonnis.

De rechter voegt toe dat een dergelijke inbreuk onder omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. KLM heeft echter in deze procedure niet aannemelijk gemaakt dat het probleem van het rondkrijgen van de planning van vliegers door deze inbreuk op de levenssfeer van de kandidaat-vliegers kan worden opgelost, terwijl VNV voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat dit doel ook bereikt kan worden door andere, minder ingrijpende methoden, aldus de kantonrechter. KLM kon niet aantonen dat als zij alleen kandidaat-vliegers aanneemt die niet gevaccineerd zijn, op een personeelsbestand van ruim 3000 vliegers, zodanig in de problemen komt dat zij de planning niet meer rond kan krijgen.

"Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de door de KLM genomen maatregel proportioneel is en dat het door de KLM beoogde doel niet op een andere wijze bereikt kan worden. KLM maakt aldus een ongerechtvaardigde inbreuk op de rechten van de kandidaat-vliegers", oordeelt de rechter, die gezien deze conclusie niet besloot om de handelswijze aan de AVG te toetsen.

Reacties (5)
02-06-2022, 12:46 door Anoniem
Gekkigheid ten top!!
Hé, hoi, een stukje serieuze rechtspraak waarmee de rechter de privésfeer van burgers beschermt! Dat is lang geleden! /s

"Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de door de KLM genomen maatregel proportioneel is en dat het door de KLM beoogde doel niet op een andere wijze bereikt kan worden. KLM maakt aldus een ongerechtvaardigde inbreuk op de rechten van de kandidaat-vliegers", oordeelt de rechter, die gezien deze conclusie niet besloot om de handelswijze aan de AVG te toetsen.

Die allerlaatste bijzin is intrigerend. Ik heb op dit moment geen tijd om dit uit te zoeken, maar waarom toetst de rechter dit niet aan de AVG? (Het standaard-antwoord "omdat-ie daar niet aan toekomt" biedt geen verduidelijking.) Waarom moet de AVG toch telkens op een zijspoor worden gezet?

M.J.
02-06-2022, 14:46 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Hé, hoi, een stukje serieuze rechtspraak waarmee de rechter de privésfeer van burgers beschermt! Dat is lang geleden! /s

"Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de door de KLM genomen maatregel proportioneel is en dat het door de KLM beoogde doel niet op een andere wijze bereikt kan worden. KLM maakt aldus een ongerechtvaardigde inbreuk op de rechten van de kandidaat-vliegers", oordeelt de rechter, die gezien deze conclusie niet besloot om de handelswijze aan de AVG te toetsen.

Die allerlaatste bijzin is intrigerend. Ik heb op dit moment geen tijd om dit uit te zoeken, maar waarom toetst de rechter dit niet aan de AVG? (Het standaard-antwoord "omdat-ie daar niet aan toekomt" biedt geen verduidelijking.) Waarom moet de AVG toch telkens op een zijspoor worden gezet?

M.J.

Waarom zou een rechter zich bezig gaan houden met deel 2 als het van deel 1 al niet mag? Het voegt inhoudelijk niets toe, dus zonde van de tijd en heel gebruikelijk.
02-06-2022, 17:56 door Anoniem
Heel goed en laat dat een les zijn voor de rest van NL/EU/Etc. Al denk ik dat de uitspraak aangevochten gaat worden of er omheen gewerkt gaat worden.

Quote: "KLM zegt dat het zich niet kan veroorloven om kandidaten aan te nemen die beperkt inzetbaar zijn door het ontbreken van een vaccinatie tegen corona."

Wat is de volgende opgelegde verplichting waar individuen niet aan kunnen cq. durven of willen voldoend en niet meer mogen werken (en meer...)? Kortom waar houdt het op!?
05-06-2022, 16:30 door Anoniem
Mag een bedrijfsgeneeskundige dienst dat niet opvragen - men hoeft daarom niet te antwoorden - maar men kan een aantal zaken opzoeken en dan zeggen dossier ontvankelijk of niet ontvankelijk zonder opgave van de reden. Een piloot zal toch wel nog een aantal andere keuringen moeten ondergaan en aan heel wat criteria moeten voldoen qua gezondheid vermoed ik.
Natuurlijk kan dat pas in een latere fase - waarbij de solicitatie al aardig wat middelen heeft opgeslokt - maar dat moet men aanvaarden bij KLM.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.