image

Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen wil echte open source verkiezingssoftware

maandag 27 juni 2022, 15:06 door Redactie, 8 reacties
Laatst bijgewerkt: 27-06-2022, 16:00

De nieuwe software die zal worden gebruik voor het vaststellen van de uitslagen van Nederlandse verkiezingen en het indienen van de kandidatenlijsten door politieke partijen moet echt open source en compileerbaar zijn, zo vindt de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen. Dat is namelijk niet het geval bij de huidige verkiezingssoftware. Daarnaast mag in het verkiezingsproces geen stap mogelijk mag zijn waarbij voor een uitslag of optelling alleen op een computersysteem wordt vertrouwd.

Dat adviseert de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen aan de Tweede Kamer. De stichting werd eind 2020 opgericht en vertegenwoordigt een groep bezorgde it-beveiligingsexperts, ethische hackers en hoogleraren cybersecurity die de samenleving, Kiesraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken, en gemeentes bewust willen maken van nut en noodzaak van een controle van de computeruitslagen door de stemtotalen uit de processen-verbaal van stembureaus bij elkaar op te tellen (handmatig of via een andere onafhankelijke verificatie), en te controleren of het resultaat overeenkomt met de door de computer berekende uitslag.

Zo vertrouwde de overheid tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 volledig op computer om de verkiezingsuitslag mee uit te rekenen, ondanks het mogelijke risico van een gehackte uitslag, zo laat de stichting op de eigen website weten. "Wanneer de verificatie op alle niveaus wordt uitgevoerd, kunnen menselijke telfouten worden ondervangen en hebben hackers geen kans meer", zo stellen de experts.

Nieuwe verkiezingssoftware

Op dit moment wordt de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) gebruikt voor de optelling, maar deze software zal worden vervangen door het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV). De stichting laat in een advies aan de Tweede Kamer weten dat het blij is dat er nog een keer goed gekeken wordt naar de Kieswet met daarin specifiek aandacht voor de programmatuur die daarbij wordt gebruikt.

Verder vinden de experts dat in het verkiezingsproces geen stap mogelijk mag zijn waarbij voor een uitslag of optelling alleen op een computersysteem wordt vertrouwd en moet de verifieerbaarheid van de uitslag worden gegarandeerd door alle processen verbaal op uniforme wijze aan te bieden op internet. Tevens pleit de stichting voor een steekproefsgewijze optelling door gemeenten en het centraal stembureau om zo te controleren of de digitaal ingevoerde stemtotalen overeenkomen met de handmatig opgetelde resultaten.

Als laatste moet het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen, anders dan bij de Ondersteunende Software Verkiezingen het geval was, echt open source en compileerbaar worden. De Kiesraad liet bij de aankondiging van het DHV weten dat de broncode openbaar wordt gemaakt, zodat het publiek die kan controleren.

Wetsvoorstel

De adviezen van de stichting volgde op een internetconsultatie van een wetsvoorstel dat de Kiesraad voor elke verkiezing verantwoordelijk maakt voor het beschikbaar stellen, in stand houden, de betrouwbare werking en de beveiliging van de uitslagprogrammatuur. "In voorliggend wetsvoorstel is bepaald dat de Kiesraad voorafgaand aan elke verkiezing gegevens openbaar maakt over de uitslagprogrammatuur, de voorzieningen, de uitkomsten van de toetsing en gegevens over eventuele wijzigingen in de uitslagprogrammatuur. Met de gegevens over de uitslagprogrammatuur wordt ook de broncode bedoeld", stelt minister Bruins Slot in een memorie van toelichting over het wetsvoorstel.

Ze voegt toe dat in het wetsvoorstel een grondslag is opgenomen over het openbaar maken van de broncode. "De opmerkingen uit deze consultatieadviezen worden betrokken bij het opstellen van deze nadere regels", aldus de minister. Wat betreft de verifieerbaarheid van de verkiezingsuitslag wijst Bruins Slot erop dat al eerder was vastgesteld dat het publiceren van de processen-verbaal verder geüniformeerd moet worden. "In de verkiezingsagenda is hiervoor een verbetertraject opgenomen. Maatregelen tot verdere uniformering van de publicatie van de processen-verbaal zijn echter geen onderdeel van dit wetsvoorstel."

Verder merkt de minister op dat voor elke stap in de procedure voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag is bepaald dat een controle aan de hand van het door de Kiesraad op te stellen controleprotocol wordt uitgevoerd. Daarmee zou in voldoende mate zijn vastgelegd dat er altijd een handmatige controle plaatsvindt van de optellingen van de uitslagsoftware.

Reacties (8)
27-06-2022, 15:40 door Anoniem
Open source of niet, software in verkiezingen hoort niet.
Dan kun je nog zo'n goede sourcecode hebben, wanneer je toestaat dat er 45 miljoen Nederlanders in het buitenland via internet laat stemmen is morgen weer een bepaalde club de grootste partij.

ps, ik WEET dat er geen 45 miljoen nederlanders in het buitenland zitten, maar bedenk dit:

Vind je het normaal dat van de 10,4 miljoen stemmen er 2.4 miljoen ongecontrollleerd via de post binnen komen en ook nog eens 1 miljoen via volmachten, en dan bedoel ik van die vage typetjes die met 8 stembiljetten van 'iemand' gaan stemmen, dus niet iemand die 1 stem van zijn doodzieke opa inwilligt?

Dan heb je nog de beste software van de wereld.... maar dat is genoeg om de 20 partijen die de drempel niet gehaald hebben alsnog 1 zetel te geven.
Gewoon GEEN software... de democratie valt niet wanneer we 3 uur langer moeten wachten op de uitslag.... Software is geen oplossing, want er was al geen probleem... Software is wel het probleem... dus waarom zouden we het moeten willen?

Bovendien, de laatste keer dat we software matig gingen stemmen kregen we omtzicht niet als partijleider... Bij CDA hadden ze zelfs de software van the simpsons gebruikt... Bedankt voor uw stem op Romney.. ehm, De Jonge.
27-06-2022, 15:50 door Anoniem
Gewoon terug naar het potloodje en papiertje en dan duurt het maar een maand. Waarom moet die uitslag gelijk bekend zijn? Het is geen WK, talentenjacht of Eurovisie! Als je daar in meegaat krijg je ook echt enkel songfestivalkamerleden. En mot je kijken wat er zit nu!
27-06-2022, 16:07 door Anoniem
Het is GEEN verkiezingssofware! Als er al gestemd is, wordt deze software ingezet om een snelle voorlopige zetel verdeling te hebben!
27-06-2022, 16:49 door Anoniem
Door Anoniem: Het is GEEN verkiezingssofware! Als er al gestemd is, wordt deze software ingezet om een snelle voorlopige zetel verdeling te hebben!

Je weet toch hoe ambtenaren werken?
Het 1ste jaar is er met veel bombarie een feest waar allerlei open source guru's komen, en het volgende jaar is de voorlopige uitslag de definitieve...

Function Creep is een ambtenaar's 'middle-name'... De 3de naam is problemen oplossen die er niet zijn.. (zoals natuurgebieden beschermen met achterlijk lage drempelwaardes die NERGENS in de wereld gehaald worden, terwijl deze natuurgebieden juist zijn ontstaan door mensen.... De vos is weer terug, eet vogels en moet nu weer dood? De Wolf is terug, eet schapen en moet nu weer dood? De heide is ontstaan door afgraven turf en massaal kappen oerbossen in de middeleeuwen en moet nu weer terug? In natuurgebieden worden nu en in de afgelopen 10 jaar duizenden bomen gekapt om heide te veroorzaken... Bomen waar u en ik 10 jaar lang voor een vergunning moeten smeken voordat ie op een huis valt, zij kappen duizenden gezonde bomen die CO2 opeten om plaats te maken voor heide dat alleen maar CO2 uitstoot...
27-06-2022, 18:28 door Anoniem
@ anoniem van 16:49,

Maar u gebruikt uw verstand en zij "iets anders".
Dat het u nog steeds bevreemdt. Mij al m'n hele leven niet meer.
27-06-2022, 19:50 door Anoniem
Door Anoniem: @ anoniem van 16:49,

Maar u gebruikt uw verstand en zij "iets anders".
Dat het u nog steeds bevreemdt. Mij al m'n hele leven niet meer.
Je verwart verstand met onderbuikgevoel!
27-06-2022, 19:50 door Anoniem
Door Anoniem:
…. Nederlanders in het buitenland via internet laat stemmen …
Het gaat hier niet om stemcomputers (waar ik falikant tegen ben) maar om bij elkaar optellen van de totalen van de verschillende stembureau’s binnen een gemeente. FYI dit gebeurt al jaren mbv computers. Het programma heet OSV2020, daarvoor OSV (staat ook in het artikel):

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/osv-en-eml


In Nederland wordt sinds 2009 handmatig gestemd. Ook het tellen van de stemmen in de stembureaus gebeurt handmatig. De uitkomsten van die tellingen worden in persoon, op papier, naar de gemeenten gebracht. Daar kunnen gemeenten de ondersteunende software OSV2020 gebruiken om de uitslagen van de stembureaus op te tellen en op basis hiervan de zetelverdeling te berekenen.
28-06-2022, 10:23 door Anoniem
Maar u gebruikt uw verstand en zij "iets anders".
Dat het u nog steeds bevreemdt. Mij al m'n hele leven niet meer.
Je verwart verstand met onderbuikgevoel!
Jij verwart theoretische- en werkelijke realiteit.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.