image

CBS wil toegang tot OV-chipkaartgegevens voor maken van statistieken

vrijdag 1 juli 2022, 10:21 door Redactie, 14 reacties

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil toegang tot de OV-chipkaartgegevens van vervoerders voor het maken van statistieken. Er wordt inmiddels hierover met de betreffende bedrijven overlegd. Het CBS heeft al de beschikking over meer dan tweehonderd dataregisters van overheidsinstellingen en bedrijven. Deze gegevens zijn door andere overheidsorganisaties verzameld en worden door het CBS gebruikt voor statistische doelen.

Sinds begin 2020 publiceert het CBS op basis van de OV-chipkaartgegevens van vervoerders informatie in de OV–monitor over aantallen check-ins en check-outs. De getoonde aantallen worden door een andere partij, namelijk Translink, aangeleverd omdat het CBS zelf geen rechtstreekse toegang tot de OV-chipkaartgegevens heeft. Volgens het statistiekenbureau heeft het meer gegevens op detailniveau nodig om informatie samen te stellen over het aantal ritten enl reizigers, reizigerskilometers, reizigers naar regio en de ontwikkeling van prijzen in het openbaar vervoer.

Om deze data te verkrijgen is het CBS in gesprek gegaan met de vervoerders. Het statistiekenbureau merkt op dat voor het opvragen van OV-data een wettelijke grondslag bestaat op basis van de CBS-wet en Europese Verordeningen, maar dat het via een dialoog tot een "gezamenlijke overtuiging" met de vervoerders wil komen. Er is daarom een traject gestart waarbij de verschillende aspecten rond het verkrijgen van de data worden besproken.

"De CBS-wet biedt veel waarborgen voor privacy. Zo mogen gegevens alleen gebruikt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden en verbiedt de wet het gebruik ervan voor bijvoorbeeld opsporingsdoeleinden. Daarnaast mag het CBS niet meer gegevens verzamelen dan nodig is voor het beoogde doel", aldus CBS–projectleider Matthias Offermans.

Reacties (14)
01-07-2022, 10:32 door Anoniem
Goh. Je verwacht het niet. Eerst de gegevens opslaan. En een paar jaar later voor oneigenlijke doelen gebruiken. Zo kennen we de overheid weer.
Waarborgen voor de privacy? Privacy betekent dat IK bepaal wie er bij MIJN gegevens komt. Ik bepaal dat het CBS er niks mee te maken heeft. Maar iets zegt me dat ze gewoon mogen gaan graaien.
01-07-2022, 10:55 door Anoniem
Allemaal om de klant een betere service en beleving te kunnen bieden.
01-07-2022, 10:57 door Anoniem
Ik wil toegang tot de gegevens van Het Centraal Bureau voor de Statistiek.
01-07-2022, 11:13 door Anoniem
Door Anoniem: Ik wil toegang tot de gegevens van Het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bij deze. (maar dat zal je wel niet bedoelt hebben)

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/
01-07-2022, 11:15 door Anoniem
Door Anoniem: Ik wil toegang tot de gegevens van Het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Dat kan:
https://www.cbs.nl/
01-07-2022, 11:21 door Anoniem
het kan volledig anoniem natuurlijk
01-07-2022, 11:49 door Anoniem
Het is weer een onderonsje, gaat weer over de hoofden van de feitelijke gebruikers heen...
Wanneer worden de gebruikers gerespecteerd?
01-07-2022, 11:56 door Anoniem
Door Anoniem: Allemaal om de klant een betere service en beleving te kunnen bieden.

Haha, ja, dat is altijd een mooie. Net zoals bij websites en cookies. En als je dat kijkt wat die betere service is, dan is me dat nooit duidelijk. Die verbeterde service gaat linksom of rechtsom altijd om aanbiedingen, hinderlijke popups, koppelverkoop waar zij beter van worden, pushen van eigen diensten etc. Betere service, tuurlijk joh.
01-07-2022, 12:09 door Anoniem
Tja maar dat tast de privacy van de reizigers aan zo kan het CBS ook zien waar wie heeft gereisd. Dat om zo de ritprijs te bepalen op iemand zijn of chipkaart haar naam.
01-07-2022, 12:27 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 01-07-2022, 13:03
Dit werd in 2019 al bekokstoofd. https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/mobiliteit/item/1158-rondetafelgesprek-tweede-kamer-over-toegang-tot-ov-data.html en met name: https://www.privacyfirst.nl/images/stories/ov-chipkaart/2019-10-07-def-Impressie-rondetafelgesprek-Toegang-tot-OV-data.pdf

Momenteel ligt de roof van data van OV-reizigers ter beoordeling voor aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Zie: https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/mobiliteit/item/1155-rechtszaak-over-privacy-anonieme-ov-chipkaart.html

Zie ook: https://www.security.nl/posting/603293/CBS+gaat+data+uit+overheidsregisters+combineren+met+big+data

https://www.security.nl/posting/633937/CBS+laat+externe+toegang+tot+privacygevoelige+data+onderzoeken

https://www.security.nl/posting/685132/CBS+zoekt+nieuwe+databronnen+voor+het+maken+van+statistieken

Een reactie onder dit laatste artikel raakt de kern:
Opdoeken van het doelbindingsprincipe bij gebruik van private data, daar gaat het hierbij om. Data, ook private data, worden verzameld met een expliciet doel. Die data dan weer voor andere doeleinden gebruiken betekent dat de data gebruikt gaan worden voor een niet oorspronkelijk doel. Indien dat gebeurt is er toestemming nodig van de individuen waar de data betrekking op hebben.
Er zijn slechts zeer beperkte uitzonderingen in de AVG en UAVG op basis waarop het zonder toestemming wel zo kunnen.

Stap 1: Translink verzamelt zonder noodzaak en zonder toestemming van burgers hun privé-data (over hun persoonlijke reis- en betaalgedrag), via de niet-anonieme "Anonieme" OV-chipkaart;
Stap 2: CBS wil een dealtje met Translink maken om ook de hand te kunnen leggen op die geroofde gegevens, die zich nu in formeel "private" handen bevinden, en verwijst daarbij naar "de CBS-wet" en "Europese verordeningen" als stok achter de deur.
Stap 3 (prognose): Na een zeer ondoorzichtig onderhandelingsproces tussen CBS en Translink, worden de geroofde gegevens door Translink geheeld door ze ter beschikking te stellen aan CBS.

Ik zie dit bericht daarom als een teken dat het CBS de bovenhand heeft gekregen of (definitief) probeert te krijgen in de concurrentiestrijd tussen CBS en Translink om in Nederland de belangrijkste data-hub te worden. Of eigenlijk: de poging van Translink om een serieuze concurrent van het CBS te worden, lijkt te worden afgeslagen.

Slachtoffer van deze beide organisaties zijn de burgers (OV-reizigers), wiens privacy aan stukken wordt gescheurd.

Eerst wordt de privatisering van het OV gebruikt om reizigers hun recht op privacy te ontnemen (want ze hebben zogenaamd een privaat "contract" afgesloten met de vervoerbedrijven en op die formalistische grond moeten ze hun persoonsgegevens gedwongen afstaan). Vervolgens is die privatisering voor CBS als data-rover lastig, want CBS heeft alleen legaal toegang tot "overheidsregisters" en publieke data. Dus nu probeert CBS "de CBS-wet" en "Europese verordeningen" wat breder te gaan interpreteren om Translink onder druk te kunnen zetten. Dus opeens even geen formalistische interpretatie meer, maar een materiële interpretatie waarbij "OV-data" (inclusief geroofde privé-data van reizigers) opeens worden beschouwd als een soort overheidsdata.

De data-graaiers meten met twee maten. De wet wordt formeel opgevat als ze dat kunnen gebruiken om burgers hun data af te troggelen, dan moeten die burgers niet zeuren want formeel is het zus-en-zo geregeld. Maar de wet wordt opeens materieel opgevat als het om de ambities van zo'n data-graaier zelf gaat (in dit geval: CBS).

Van de eenheid van het recht blijft op deze manier natuurlijk weinig over, en daarmee blijft er van de rechtsstaat ook weinig over. Het is een bijzondere vorm van klassenjustitie, waarbij politiek belangrijke organisaties (zoals CBS) voor elkaar (proberen te) krijgen dat de wet in hun geval wat "anders" wordt toegepast. Onze "rechters" zullen daar wel in meebuigen.

M.J.

P.S. Zojuist gelezen in de nieuwsbrief d.d. 23 juni 2022 van toezichthouder AP (onderstreping van mij):

"De Europese privacytoezichthouders stellen in een advies aan de Europese Commissie een aantal verbeteringen voor van het huidige voorstel voor de Data Act. De toezichthouders wijzen erop dat de Data Act geen afbreuk mag doen aan de bescherming van persoonsgegevens die de AVG biedt. Ook vinden ze dat overheden geen te ruime bevoegdheid moeten krijgen om persoonsgegevens op te eisen van private partijen."

Het CBS maakt deel uit van de overheid. Ik vraag me af of de verhoudingen bij nader inzien anders liggen dan mijn hierboven beschreven inschatting. Zou het kunnen dat het CBS een laatste poging doet om grip te krijgen op de OV-data die in handen zijn van het formeel "private" Translink, maar op dat punt de strijd juist lijkt te verliezen? Het is tekenend voor de corporatistische (en dus niet democratische) staatsvorm die Nederland inmiddels heeft aangenomen, dat ik als gewone burger alleen maar kan raden wat er nu werkelijk speelt bij onze beslissers.
01-07-2022, 15:15 door Anoniem
Door Anoniem: Allemaal om de klant een betere service en beleving te kunnen bieden.

Cbs het onderzoeksbureau van de overheid:

Mensen mogen fietsen,of lopen naar het werk,want we leven en moeten straks Pro sport leven
dat is goed voor je,daarom maken we de flessen-hals die er al was voor het behalen van het rijbewijs
steeds lastiger en duurder

Wist je nog vroeger?

Neem het openbaar vervoer,dat is zo gek nog niet,want het is te druk op de wegen,

Deze drukte geldt nu ook voor de fiets,de benen-wagen,de auto,het openbaar vervoer.

Een betere service verlenen is het openbaar vervoer gratis te maken.

NLNU2022
02-07-2022, 15:31 door Anoniem
Door Anoniem: (..) Een betere service verlenen is het openbaar vervoer gratis te maken.
NLNU2022
Het grotere gevaar is het opheffen van (bus)lijnen, wat nu veel gaat gebeuren, niet de prijs (gemeentes steunen de minima vaak).
Jouw idee van gratis openbaar vervoer, dus ook alle treinen, komt uit socialistisch/communistisch sprookjesland, is dus niet reëel. Alles moet betaald worden namelijk.
Verder kun je vraagtekens zetten bij de noodzaak om voor mensen met veel geld (pakweg boven modaal) openbaar vervoer gratis te maken. Dit zal het voor hen alleen maar aantrekkelijk maken om een tweede (derde?) auto aan te schaffen.
04-07-2022, 10:23 door Anoniem
Door Anoniem: Allemaal om de klant een betere service en beleving te kunnen bieden.
En om fraude terug te dringen zodat het OV uiteindelijke goedkoper kan.

https://www.at5.nl/artikelen/215579/ingrijpende-verschraling-van-amsterdamse-ov-dreigt-zo-veel-mensen-gaat-dit-raken
04-07-2022, 14:23 door Anoniem
Een anonieme OV chip kaart kun je nog steeds echt anoniem maken door contant geld er op te zetten.
In Groningen kan dat gelukkig nog gewoon.

En dan ook echt NOOIT via een geldautomaat want dan ben je gekoppeld.

Het jammere is, dat je de volle 100% voor je kaartje betaald en dat maakt treinreizen bijna onmogelijk voor minima. Met z'n drieën even op en neer naar familie in Amsterdam ben je meer dan 150 euro kwijt
Hoezo openbaar vervoer?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.