image

Overheid gaat blijvend inzetten op aantrekken nieuw ict-personeel

maandag 18 juli 2022, 12:09 door Redactie, 12 reacties

Vanwege vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt gaat de overheid blijvend inzetten op het aantrekken van nieuw ict-personeel en behouden van bestaande medewerkers. Het is één van de speerpunten van de rijksbrede strategie op het gebied van informatievoorziening (I-strategie), zo laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer weten.

"Met de toenemende digitalisering en aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om voldoende en de juiste kennis op I in huis te hebben. En dat is precies waar we op inzetten vanuit ‘I-vakmanschap’, één van de pijlers uit de I-strategie Rijk 2021-2025", aldus de staatssecretaris, die toevoegt dat versterking van de overheidsbrede ict-kennis en -kunde ook een onderdeel is van de overheidsbrede werkagenda voor de publieke dienstverlening.

Om ervoor te zorgen dat er voldoende ict-personeel en -kennis bij de rijksoverheid aanwezig is wordt onder andere ingezet op het aantrekken van nieuw ict-personeel en het trainen van niet I-professionals. Het plan is om het bestaande generieke opleidingsaanbod verder uit te breiden op specifieke (it)-expertises, zoals informatiehuishouding en informatiebeveiliging. Dit aanbod wordt actief toegepast in bestaande en nog te ontwikkelen opleidingsprogramma’s voor niet I-Personeel.

Volgens Van Huffelen is het vanwege vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt belangrijk om blijvend in te zetten op het aantrekken en behouden van ict-personeel. De aanhoudende arbeidsmarktkrapte en daarmee de toenemende concurrentie met de markt, maar ook toenemende onderlinge concurrentie tussen overheidsorganisaties, in de werving en het behoud van kundig ict-personeel onderstreept het belang van een centrale aanpak in aanvulling op de decentrale acties op dit vlak, aldus de staatssecretaris.

Er wordt daarom ingezet op diverse overheidsbrede initiatieven zoals gerichte arbeidsmarktcommunicatie en werving voor de ict-doelgroep om de rijksoverheid als aantrekkelijke werkgever te presenteren, het intensiveren van de samenwerking tussen de rijksoverheid en het Hoger Onderwijs met als doel de instroom van jong talent te vergroten en meer starters binden door rijksbreed beleid voor starters te ontwikkelen. Dit jaar is een pilot gestart die niet alleen aandacht besteedt aan werving, maar vooral ook aan het behouden van starters.

Reacties (12)
18-07-2022, 15:06 door Anoniem
meer geld geven
18-07-2022, 15:15 door Anoniem
als hun gewoon vielle maanies geven dan verdien je er een hoop aan. en dan komt iederee METEEN, NUUUUU!!!
18-07-2022, 15:34 door Anoniem
Overheid is al jaren bezig met erg hoog opgeleid personeel te werven, wat geen ervaring heeft, vervolgens leert bij de overheid en dan vertrekt waardoor de overheid (en Nederland) risico heeft gelopen en geld erin gestopt heeft wat vervolgens naar het bedrijfsleven vertrekt. Vervolgens zijn ze niet gewend aan werkdruk (want het moet wel binnen 3 weken af en niet 3 jaar) en prestatierisico (je komt er in het bedrijfsleven niet mee weg door te zeggen 'maar de fabrikant zei dat het kon!") en krijgen ze een burnout en kosten ze nog meer geld en tijd.

Dus 'behouden' van starters klinkt als 'we gaan er nog meer geld tegenaan smijten om PHD's uit buitenland en mensen die afgestudeerd zijn op geschiedenis of taal niet te laten vertrekken...

Is het dan niet zinvoller om mensen te vinden die al wat KUNNEN, die niet zoveel kosten en die graag willen werken aan te nemen?
[/gechargeerd]
18-07-2022, 15:46 door Anoniem
Onderzoek naar de relatie tussen onderwijsprestaties en het salarisniveau in het onderwijs heeft al aangetoond dat er een sterke positieve correlatie is. De overheid in NL betaalt peanuts, dus dan is het niet verwonderlijk dat ze aapjes aantrekken. Punt is wel dat het weinig zin heeft om de mensen die er nu rondlopen meer te gaan betalen, zij zullen hoogstwaarschijnlijk niet de skills en mindset hebben die dat hogere salaris kan verantwoorden. Dat is natuurlijk olie op het vuur van de ambtenarenvakbonden. Tevens is de complexiteit die de politiek verlangt van de IT-oplossingen van de overheid een probleem dat ook niet zo maar opgelost wordt met betere mensen, hoewel de overheid dan waarschijnlijk wel beter kan aangeven of iets haalbaar is of niet.
18-07-2022, 19:43 door Anoniem
Door Anoniem: meer geld geven

in ieder geval meer dan die excel sheet manager die vakkundige ITers lijken aan te sturen tegenwoordig... t is toch van de zotte dat 'overhead' in dit land meer gewaardeerd wordt dan de mensen die daadwerkelijk produceren en broodnodig zijn?
18-07-2022, 20:45 door Anoniem
Gezien alle belastingdienst fraude, WOB publicaties en misdragingen van de overheid, kan je eigenlijk zeggen dat je voor een criminele organisatie zou gaan werken. En wie zou dat nou willen?
18-07-2022, 22:29 door Anoniem
Vind het een top plan! En voor werken bij de overheid zou ik best wat inleveren als zelfstandige omdat het niet commercieel en dankbaarder werk is voor de samenleving. Alleen is het salaris gat zo groot dat het op een bepaald moment de motivatie zal beïnvloeden doordat het niet enigszins in balans is.
19-07-2022, 11:01 door Anoniem
Zoals de anderen al zeiden, dit kan simpel worden opgelost door het salaris van ICTers bij de overheid op te krikken. Gelukkig zijn de secundaire voorwaarden bij de overheid meestal zeer gunstig waardoor het salaris een klein beetje minder betekenis krijgt, maar tegenwoordig wordt het salarisgat bij ICT in de overheid te groot. Iemand die echt wil werken om center te verdienen, zal nooit aankloppen bij de overheid aangezien dit in het algemeen 2x, soms 3x, lager ligt t.o.v. commerciële partijen.
19-07-2022, 12:36 door Anoniem
Door Anoniem: Zoals de anderen al zeiden, dit kan simpel worden opgelost door het salaris van ICTers bij de overheid op te krikken. Gelukkig zijn de secundaire voorwaarden bij de overheid meestal zeer gunstig waardoor het salaris een klein beetje minder betekenis krijgt, maar tegenwoordig wordt het salarisgat bij ICT in de overheid te groot. Iemand die echt wil werken om center te verdienen, zal nooit aankloppen bij de overheid aangezien dit in het algemeen 2x, soms 3x, lager ligt t.o.v. commerciële partijen.

erg belangrijk is relatieve slaris. je gaat niet voor een buraucraat / excel manager werken die je alleen maar afremt en burn-outs geeft door zijn onkunde en die dan ook nog eens meer salaris krijgt! als je een klote baas heb, dan is een hoger salaris niet vaak een motivator!
19-07-2022, 14:14 door Anoniem
Door Anoniem: meer geld geven
Geld is maar één ding.

Als ze er een succes van willen maken, dan moeten ze vooral ook inzetten op:
- Échte technische uitdagingen geven. Momenteel is overheids-ICT vooral het aansturen van externe partijen die het technisch inhoudelijke, dus voor techneuten leuk, werk doen.
- In eigen mensen vertrouwen. Ik zie bij de overheden teveel onzekerheid over het eigen kunnen. Voor alles wat er een beetje toe doet gaat men 'extern advies' inwinnen. Als techneut in dienst van de overheid voel je je dan niet serieus genomen.
- De bureaucratie eruit halen. Als je binnen de overheid iets wil, moet iedereen er een plasje over doen. Ik denk dat het voor veel techneuten zó vermoeiend is dat ze er vroeg of laat het bijltje bij neergooien.
19-07-2022, 16:02 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: meer geld geven
Geld is maar één ding.

Als ze er een succes van willen maken, dan moeten ze vooral ook inzetten op:
- Échte technische uitdagingen geven. Momenteel is overheids-ICT vooral het aansturen van externe partijen die het technisch inhoudelijke, dus voor techneuten leuk, werk doen.
- In eigen mensen vertrouwen. Ik zie bij de overheden teveel onzekerheid over het eigen kunnen. Voor alles wat er een beetje toe doet gaat men 'extern advies' inwinnen. Als techneut in dienst van de overheid voel je je dan niet serieus genomen.
- De bureaucratie eruit halen. Als je binnen de overheid iets wil, moet iedereen er een plasje over doen. Ik denk dat het voor veel techneuten zó vermoeiend is dat ze er vroeg of laat het bijltje bij neergooien.


Komt door managers die niet kunnen beslissen/snappen dat hun eigen mensen de potentie hebben het wel te kunnen in combi met de al oude gedachte 'laat het aan de markt over' want dan krijgen we een std oplossing en dat is altijd goedkoper en beter want dan kunnen we ook nog eens een keertje overschakelen. Niets is minder waar, je verlegt je IT kennis probleem naar een 'het contract zo goed mogelijk dicht timmeren spel' en als het puntje bij paaltje komt, gaat het bedrijf failliet en daar sta je dan met je SLA/contractje tegenover een curator maar je hebt wel down-time :).

Dan heb je ook nog eens de 'en nu gaan we je uitknijpen' bedrijven die je eerst voor een hele scherpe prijs bij een aanbesteding de hemel van de aarde beloven en alles extraz en de continuïteit later, tja dat zijn dure meer prijzen en dan kom je er ineens ook weer achter dat 'vlug schakelen' ook niet meer kan => betalen maar en vlug met pensioen voordat iemand het door heeft en zo 'je straatje maar schoonvegen en nieuwe uitdagingen elders'.

Tja. Logisch. Als je er geen verstand van heb, dan ken je er ook geen leiding over geven, lijkt mij zo simpel. In de marine wordt je ook niet zo maar een kapitein met een vwo diploma en een cursus geschiedenis of ecognomie, toch?

NL is kaput gemanaged al een tijdje en daar plukken we nu de vruchten van.

De mensen die daadwerkelijk produceren moeten het hogere salaris hebben, niet die overhead die alleen maar powerpoints en teams calendar excel sheet vergader manoeuvres uitvoeren! Dan krijg je meer en betere techneuten en ITers die een beta studie achtergrond hebben en logisch en abstract kunnen denken en dan gaan dingen veranderen. Get rid of the cruft!
19-07-2022, 20:01 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: meer geld geven
Geld is maar één ding.

Als ze er een succes van willen maken, dan moeten ze vooral ook inzetten op:
- Échte technische uitdagingen geven. Momenteel is overheids-ICT vooral het aansturen van externe partijen die het technisch inhoudelijke, dus voor techneuten leuk, werk doen.
- In eigen mensen vertrouwen. Ik zie bij de overheden teveel onzekerheid over het eigen kunnen. Voor alles wat er een beetje toe doet gaat men 'extern advies' inwinnen. Als techneut in dienst van de overheid voel je je dan niet serieus genomen.
- De bureaucratie eruit halen. Als je binnen de overheid iets wil, moet iedereen er een plasje over doen. Ik denk dat het voor veel techneuten zó vermoeiend is dat ze er vroeg of laat het bijltje bij neergooien.


Komt door managers die niet kunnen beslissen/snappen dat hun eigen mensen de potentie hebben het wel te kunnen in combi met de al oude gedachte 'laat het aan de markt over' want dan krijgen we een std oplossing en dat is altijd goedkoper en beter want dan kunnen we ook nog eens een keertje overschakelen. Niets is minder waar, je verlegt je IT kennis probleem naar een 'het contract zo goed mogelijk dicht timmeren spel' en als het puntje bij paaltje komt, gaat het bedrijf failliet en daar sta je dan met je SLA/contractje tegenover een curator maar je hebt wel down-time :).

Dan heb je ook nog eens de 'en nu gaan we je uitknijpen' bedrijven die je eerst voor een hele scherpe prijs bij een aanbesteding de hemel van de aarde beloven en alles extraz en de continuïteit later, tja dat zijn dure meer prijzen en dan kom je er ineens ook weer achter dat 'vlug schakelen' ook niet meer kan => betalen maar en vlug met pensioen voordat iemand het door heeft en zo 'je straatje maar schoonvegen en nieuwe uitdagingen elders'.

Tja. Logisch. Als je er geen verstand van heb, dan ken je er ook geen leiding over geven, lijkt mij zo simpel. In de marine wordt je ook niet zo maar een kapitein met een vwo diploma en een cursus geschiedenis of ecognomie, toch?

NL is kaput gemanaged al een tijdje en daar plukken we nu de vruchten van.

De mensen die daadwerkelijk produceren moeten het hogere salaris hebben, niet die overhead die alleen maar powerpoints en teams calendar excel sheet vergader manoeuvres uitvoeren! Dan krijg je meer en betere techneuten en ITers die een beta studie achtergrond hebben en logisch en abstract kunnen denken en dan gaan dingen veranderen. Get rid of the cruft!

toevallig: https://www.nu.nl/werk/6213114/is-meer-salaris-bieden-genoeg-om-personeelstekorten-op-te-lossen.html
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.