image

Cyberburgemeesters willen digitale weerbaarheid burgers versterken

dinsdag 26 juli 2022, 11:39 door Redactie, 0 reacties
Laatst bijgewerkt: 26-07-2022, 14:30

De digitale weerbaarheid van burgers moet worden versterkt en er moet worden onderzocht of het ministerie van Binnenlandse Zaken hier een rol in kan spelen, zo vinden de Nederlandse cyberburgemeesters. Die dienden tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hierover een motie in die werd aangenomen (pdf).

Het overleg cyberburgemeesters is een initiatief van een groep burgemeesters op persoonlijke titel en vraagt onder andere aandacht voor belangrijke digitale ontwikkelingen, bedreigingen en oplossingen. Zo gebruiken de cyberburgemeesters hun invloed om structurele aandacht en financiering te krijgen voor digitale veiligheid op regionaal en lokaal niveau.

Volgens de cyberburgemeesters dragen burgemeesters niet alleen verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de fysieke openbare orde en veiligheid op lokaal niveau, maar ook voor de digitale. Burgemeesters en gemeenten beschikken echter niet altijd over voldoende middelen om deze verantwoordelijkheden waar te maken. De uitdagingen waar gemeenten voor staan op het gebied van informatieveiligheid, en de inzet die daarvoor nodig is, zullen de komende jaren naar verwachting alleen maar verder toe nemen, zo stellen de cyberburgemeesters verder.

Die willen dan ook met hun motie het bestuur van de VNG oproepen om met het ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek te gaan over hoe het ministerie een rol kan spelen in het versterken van de digitale weerbaarheid van burgers en gemeenten in staat kan stellen om de Nationale Cyber Security Strategie te implementeren. Verder vragen de cyberburgemeesters om structurele aandacht en financiering voor de preventieve en repressieve aanpak van digitale onveiligheid op lokaal niveau.

Het bestuur van de VNG laat weten dat veel gemeenten de belangrijkste maatregelen, die nodig zijn voor het waarborgen van de digitale veiligheid, nog onvoldoende hebben kunnen doorvoeren. Daarop wordt er nogmaals gewezen naar een vorig jaar uitgegeven cyberalert waarin gemeenten worden opgeroepen om updates te installeren, tweefactorauthenticatie te gebruiken, netwerksegmentatie toe te passen, back-ups te maken en ict-crisisplannen te testen (pdf).

Image

Nog geen reacties
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.