image

Nederlandse overheid vraagt Twitter vaker om gegevens van gebruikers

dinsdag 2 augustus 2022, 12:45 door Redactie, 7 reacties
Laatst bijgewerkt: 02-08-2022, 15:23

De Nederlandse autoriteiten hebben Twitter vorig jaar vaker om gegevens van gebruikers gevraagd dan de jaren daarvoor, zo blijkt uit het nieuwste transparantierapport van de microbloggingdienst. Ook wereldwijd ontving Twitter meer dataverzoeken, waarbij er ook veel vaker informatie over journalisten op het platform werd opgevraagd. Verder wordt Twitter vaker verzocht om content verwijderen.

Vorig jaar ontving Twitter 76 dataverzoeken van de Nederlandse autoriteiten, waarbij informatie over 91 accounts/gebruikers werd opgevraagd. Het kan dan gaan om het e-mailadres dat voor de registratie is gebruikt, telefoonnummers en ip-adressen. In het geval de autoriteiten een zoekbevel overhandigen kan Twitter ook de inhoud van berichten overhandigen, zoals privéberichten en uitgewisselde media.

Van de 76 dataverzoeken ging het in elf gevallen om een noodverzoek. Wanneer de autoriteiten kunnen aantonen dat er urgent informatie moet worden verstrekt om lichamelijk letsel of het overlijden van iemand te voorkomen kan Twitter informatie zonder een gerechtelijk bevel overhandigen.

In 2020 vroegen de Nederlandse autoriteiten Twitter nog 58 keer om data, waarbij gegevens van 62 gebruikers/accounts werd opgevraagd. In dertien gevallen betrof het een noodverzoek. Twitter blijkt in de meeste gevallen geen gegevens te verstrekken. Zo werd vorig jaar bij zo'n 32 procent van de dataverzoeken gegevens overhandigd. Een jaar eerder was het zo'n 33 procent.

Naast een toename van het aantal dataverzoeken wordt Twitter ook vaker verzocht om content van gebruikers te verwijderen. Vorig jaar kwamen er vanuit Nederland in totaal 99 "legal demands" binnen. Het gaat dan om een combinatie van gerechtelijke bevelen en andere schriftelijke aanmaningen van autoriteiten en advocaten om content te verwijderen. In 2020 ging het nog om 37 Nederlandse legal demands. Alle gerechtelijke bevelen in zowel 2020 als in 2021 werden door Twitter niet uitgevoerd. Bij andere legal demands gaat het bedrijf in de meeste gevallen wel tot het verwijderen van content over.

"We blijven een zorgwekkende trend zien om persvrijheid te beperken, met een toename van het aantal wettelijke verzoeken van overheden gericht tegen journalisten, alsmede een algehele toename wat betreft het aantal verzoeken voor accounts, die beide recordhoogtes laten zien sinds de rapportages begonnen", aldus Twitter over de wereldwijde ontwikkeling van het aantal dataverzoeken.

Reacties (7)
02-08-2022, 12:56 door Anoniem
5% van de Twitter accounts zijn een bot. Dus die kan Twitter sowieso aan de politie geven. Maar hoe vervolg je een bot? Heeft een bot rechten?
02-08-2022, 13:28 door Anoniem
Overheden zijn onbetrouwbaar, manipuleren ten behoeve van etc. en regeren de laatste tijd op steeds meer totalitaire wijze.
Moeilijk te zeggen waar men heen wil. Een totalitair soort corporationeel fascisme of een neo-communistisch bestuur met een multinationaal corporationele nomenclatura als leiding. Zoiets en samen met een flink te bereiken reductie der wereldbevolking.
Alles voor de 1 procent en de rest als horigen en een soort van digitale lijfeigenen. Brave New World (ik bedoel niet via de browser van die naam).

Op Twitter zoek je met nitter. Verhelderende query: https://nitter.nl/search?f=users&q=RIVM
Bijvoorbeeld: https://nitter.nl/gutmicrobe

#observator
02-08-2022, 13:51 door -Peter-
Het gaat dan om een combinatie van gerechtelijke bevelen en andere schriftelijke aanmaningen van autoriteiten en advocaten om content te verwijderen. In 2020 ging het nog om 37 Nederlandse legal demands. Alle gerechtelijke bevelen in zowel 2020 als in 2021 werden door Twitter niet uitgevoerd. Bij andere legal demands gaat het bedrijf in de meeste gevallen wel tot het verwijderen van content over.

Als de rechter een opdracht geeft, weigeren ze.
Als een advocaat een verzoek indient, honoreren ze die.

Hoe verhoudt dat zich met de rechtstaat?

Het enige verschil dat ik ken in opdrachten om informatie te verwijderen is dat de rechter illegale informatie wil laten verwijderen en advocaten vaak alleen ongewenste informatie.

Peter
02-08-2022, 14:16 door Anoniem
Door -Peter-:
Het gaat dan om een combinatie van gerechtelijke bevelen en andere schriftelijke aanmaningen van autoriteiten en advocaten om content te verwijderen. In 2020 ging het nog om 37 Nederlandse legal demands. Alle gerechtelijke bevelen in zowel 2020 als in 2021 werden door Twitter niet uitgevoerd. Bij andere legal demands gaat het bedrijf in de meeste gevallen wel tot het verwijderen van content over.

Als de rechter een opdracht geeft, weigeren ze.
Als een advocaat een verzoek indient, honoreren ze die.

Hoe verhoudt dat zich met de rechtstaat?

Niet, natuurlijk.

Mijn cynische natte vinger denkt dat het verschil zit in het twitter hachje (cq de twitter portemonnee).

Laten de ze ongewenste content staan - zeker als het zaken betreft van de copyright mafia - , of eventueel smaad/laster - nadat ze erop gewezen zijn worden ze mede aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat ze het laten voortduren .
Dat kan erin hakken - in hun juridische vestigingsplaats.


Het enige verschil dat ik ken in opdrachten om informatie te verwijderen is dat de rechter illegale informatie wil laten verwijderen en advocaten vaak alleen ongewenste informatie.

Peter

Publiceer een verzamelbundel van je ontvangen bedreigingen (of zet er een beat onder terwijl je ze opleest) - en claim je copyright om ze offline te laten halen
02-08-2022, 15:15 door Anoniem
Heeft de laatste alinea iets te maken met de opvragingen in Nederland, of wordt die er aan geborduurd om het erger te laten lijken dan het is?
02-08-2022, 17:45 door Anoniem
Door Anoniem: 5% van de Twitter accounts zijn een bot. Dus die kan Twitter sowieso aan de politie geven. Maar hoe vervolg je een bot? Heeft een bot rechten?

De politie zal zeker hier 'bot' mogenvangen.

Overigens, ik zag zojuist dat zij hun ziel hebben verkocht aan Meta, de politie herft een sticker van Facebook en Instagram achter op hun auto's.
02-08-2022, 21:32 door Anoniem
M.b.t. laatste alinea security.nl persbericht:

Sinds wanneer is het genormaliseerd dat censureren van berichten, tot verwijderen van accounts die zich schuldig maken aan bedreigen (met de dood) of oproepen tot verstoring van de maatschappelijke continuïteit een aantasting van de persvrijheid is? (Twitter statement) Ik spreek het sterke vermoeden uit dat journalisten die via de social media met de dood bedreigd worden paars aanlopen van verbijstering door toedoen van de verwerpelijke verdediging van- en door Twitter van hun verdienmodel.

Al die social media tyconen zullen zich onafwendbaar en gestaag gaan realiseren dan zij een onhoudbaar communicatiemiddel geschapen hebben omdat de negatieve omvang die het heeft in de real world dusdanige vormen heeft aangenomen dat het meer een bedreiging dan een zegen is voor het welvaren van de mensheid.

Zij verkeren in de waan dat de meer negatieve dan positieve aspecten geen weerslag hebben op hun gedroomde onaantastbaarheid maar de toekomst zal uitwijzen dat alle onrechtvaardigheid die gegenereerd wordt via social media zich uiteindelijk ook tegen hen keert, want iemand is gevrijwaard van de gevolgen van de social media.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.