image

Minister geeft documenten vrij over voorstel dat AIVD sneller bevoegdheden laat inzetten

maandag 29 augustus 2022, 12:02 door Redactie, 9 reacties

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft documenten openbaar gemaakt over een wetsvoorstel dat de AIVD en MIVD in staat stelt om hun speciale bevoegdheden, zoals het binnendringen van geautomatiseerde netwerken en bulkinterceptie, sneller in te zetten. Een groot deel is echter zwartgelakt.

De "Tij­de­lij­ke wet on­der­zoe­ken AIVD en MIVD naar lan­den met een of­fen­sief cy­ber­pro­gram­ma" geeft de inlichtingendiensten mogelijkheden die afwijken van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) voor onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma. Zo zal, in plaats van bindende toetsing vooraf door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), er tijdens en na de inzet van een bevoegdheid toezicht plaatsvinden door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).

Volgens het kabinet voeren bepaalde landen, zoals China en Rusland, digitale aanvallen uit op Nederland of Nederlandse belangen om te spioneren, te beïnvloeden of te saboteren. Het kabinet claimt dat de Wiv 2017 het lastig maakt voor de inlichtingendiensten om onderzoek uit te voeren. De Tijdelijke wet moet ervoor zorgen dat de AIVD en MIVD hun bevoegdheden sneller kunnen inzetten. Na vier jaar zou de Tijdelijke wet vervallen. In de tussentijd wil het kabinet de Wiv 2017 aanpassen. Het kabinet stuurde het wetsvoorstel eerder dit jaar voor advies naar de Raad van State.

Het advies verscheen afgelopen juni. Volgens de Raad van State zijn er meer waarborgen in het wetsvoorstel noodzakelijk, waarbij er een balans moet worden gevonden tussen de bescherming van de nationale veiligheid en de bescherming van grondrechten. "Met het oog op die noodzakelijke balans is de Afdeling advisering van oordeel dat de wettelijke waarborgen op een aantal punten moeten worden versterkt", aldus het advies.

Eerder dit jaar ontving minister Bruins Slot een verzoek op de Wet Open Overheid (Woo), waarbij er documenten over het wetsvoorstel werden opgevraagd. De minister heeft tijdens een eerste deelbesluit nu meer dan tachtig documenten openbaar gemaakt, waaronder e-mails, voorstellen, bijlagen, adviezen en verslagen. Het gaat bij elkaar om 214 pagina's, waarvan een groot deel is zwartgelakt (pdf). Het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer worden behandeld.

Image

Reacties (9)
29-08-2022, 12:22 door Anoniem
Onderzoeksjournalist Stella Braam wordt al decennia gevolgd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de voorganger BVD. Dat meldt NRC, dat het persoonsdossier heeft ingezien, dat door Braam bij de AIVD is opgevraagd. Sinds 1986 werd het dossier bijgehouden, schrijft de krant. Journalisten kunnen, net als alle Nederlanders, een verzoek doen bij de AIVD of MIVD om een eventueel bijgehouden dossier van zichzelf op te vragen.

https://nos.nl/artikel/2442435-journalist-stella-braam-decennia-gevolgd-door-inlichtingendiensten
29-08-2022, 12:45 door Anoniem
Door Anoniem: Onderzoeksjournalist Stella Braam wordt al decennia gevolgd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de voorganger BVD. Dat meldt NRC, dat het persoonsdossier heeft ingezien, dat door Braam bij de AIVD is opgevraagd. Sinds 1986 werd het dossier bijgehouden, schrijft de krant. Journalisten kunnen, net als alle Nederlanders, een verzoek doen bij de AIVD of MIVD om een eventueel bijgehouden dossier van zichzelf op te vragen.

https://nos.nl/artikel/2442435-journalist-stella-braam-decennia-gevolgd-door-inlichtingendiensten
Wat heeft dit met het artikel te maken?
29-08-2022, 16:19 door Anoniem
Door woordvoering BZK/dienstenDEF is actief tegengesproken dat de Russische inval in Oekraïne de aanleiding van de Tijdelijke wet is.
Westerse militaire analysten zagen al lang van te voren dat een oorlog in Oekraine zou uitbreken, mede ook door de opstellingen van de legers in Belarus en Rusland gedurende het begin van het jaar, die beide landen: "militaire oefeningen" gingen noemen. De opmerking van de minister maakt het daarom minder geloofwaardig dat de komende oorlog in Oekraine geen rol van betekenis zou hebben gespeeld in het ontstaan van de Tijdelijke wet.
29-08-2022, 17:37 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Onderzoeksjournalist Stella Braam wordt al decennia gevolgd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de voorganger BVD. Dat meldt NRC, dat het persoonsdossier heeft ingezien, dat door Braam bij de AIVD is opgevraagd. Sinds 1986 werd het dossier bijgehouden, schrijft de krant. Journalisten kunnen, net als alle Nederlanders, een verzoek doen bij de AIVD of MIVD om een eventueel bijgehouden dossier van zichzelf op te vragen.

https://nos.nl/artikel/2442435-journalist-stella-braam-decennia-gevolgd-door-inlichtingendiensten
Wat heeft dit met het artikel te maken?

Dat er nu al systematisch misbruikt wordt gemaakt van bevoegdheden, dus heel slecht idee om deze verder uit te breiden.
30-08-2022, 12:44 door Anoniem
Terug als naar de dagen van de feodale heer. Zette je niet genoeg afdracht aan de tiendweg, ging je boerderij in de fik. Nu wordt ie onteigend.

Digitaal vertaald betekent dat voor de burger een lock-out.
/-down.

Moeten we al onze sociale verworvenheden weer opnieuw kwijtraken en dan proberen terug te veroveren of wordt dit onze nieuwe status - u bezit niets meer maar bent gelukkig.
30-08-2022, 16:37 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Onderzoeksjournalist Stella Braam wordt al decennia gevolgd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de voorganger BVD. Dat meldt NRC, dat het persoonsdossier heeft ingezien, dat door Braam bij de AIVD is opgevraagd. Sinds 1986 werd het dossier bijgehouden, schrijft de krant. Journalisten kunnen, net als alle Nederlanders, een verzoek doen bij de AIVD of MIVD om een eventueel bijgehouden dossier van zichzelf op te vragen.

https://nos.nl/artikel/2442435-journalist-stella-braam-decennia-gevolgd-door-inlichtingendiensten
Wat heeft dit met het artikel te maken?

Dat er nu al systematisch misbruikt wordt gemaakt van bevoegdheden, dus heel slecht idee om deze verder uit te breiden.
Ik zou eerst het artikel eens lezen en begrijpen.
30-08-2022, 17:35 door Anoniem
Door Anoniem: Ik zou eerst het artikel eens lezen en begrijpen.

Dat het decennialang volgen of gebruiken van een journalist of redacteur door de Nederlandse inlichtingendiensten geen uitzondering is, dat illustreert het kader bij het NRC artikel. Die lijst noemt een twintigtal personen waarvan dat vast is komen te staan, en deze lijst is verre van volledig.

Het artikel vermeldt ook dat pas sinds 2016 journalisten in Nederland enige vorm van juridische bescherming genieten tegen de opsporingsmethoden van de AIVD en haar militaire evenknie. De AIVD moet nu de rechtbank Den Haag, de minister van J&V en de TIB om toestemming vragen om bijzondere opsporingsmiddelen tegen journalisten te gebruiken.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/28/aivd-hield-onderzoeksjournalist-35-jaar-in-de-gaten-en-liet-huisgenoot-haar-bespioneren-a4139991
06-09-2022, 17:58 door Anoniem
AIVD wil voortaan meer ‘toelichting en context’ bieden bij inzage persoonsdossiers

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/06/aivd-wil-voortaan-meer-toelichting-en-context-bieden-bij-inzage-persoonsdossiers-a4140908
19-09-2022, 11:42 door Anoniem
Minister: journalisten niet uitgesloten van onderzoek door de AIVD
maandag 19 september 2022, 11:09 door Redactie

https://www.security.nl/posting/768394/Minister%3A+journalisten+niet+uitgesloten+van+onderzoek+door+de+AIVD
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.