/dev/null - Overig

Alleen in Nederland: “Maatregelenladders voor de sectorale aanpak Covid-19” - MdH

17-09-2022, 11:35 door gradje71, 26 reacties
Laatst bijgewerkt: 17-09-2022, 12:03
Hier een bericht van MdH, je moet er even doorheen lezen maar het gaat wel degelijk over security. Want ze willen contactloos betalen en contactloos bestellen. Overal als het code geel is, wat over een maand of twee, drie zal gebeuren.

Bij code oranje: juridisch afdwingbare maatregelen en het CTB (3G), 1,5 meter en de mondkapjes

Bij " juridisch afdwingbare maatregelen" moet je denken aan het blokkeren van jouw geld als je aan het protesteren bent.

Bij code rood: Noodmaatregelen.

https://www.maurice.nl/2022/09/17/alleen-in-nederland-maatregelenladders-voor-de-sectorale-aanpak-covid-19/


Zullen we gaan poolen of oud en nieuw weer gevierd mag worden met vuurwerk? Ik denk het niet.
Reacties (26)
17-09-2022, 12:36 door Anoniem
Hoe ver zullen ze willen gaan? Wie ziet nog niet dat de p(l)andemie ook andere doelen dienen kan?

Wat me opvalt is dat er steeds vaker ook query links in Duckduckgo zijn geblokkeerd, bijv. via Yahoo.
Link over de mailchimp breach van 4-4-2022 geblokkeerd bijvoorbeeld,
Vrije nieuwsgaring staat ergo zwaar onder druk.

We leven al lang niet meer binnen een democratisch bestel,
maar steeds meer en vaker binnen een soort van totalitair regime met steeds meer opgelegde restricties.

Daarnaast is digitalisering wel een heel handig instrument bij het controleren, surveilleren en 'opsluiten' van de eigen bevolking. Is dit nog wel onze regering en/of hebben ze de bewoners al aan krachten van buiten overgeleverd?

Horen, zien en zwijgen, "go with the flow' en zoek uw eigen geluk.
Pas goed op uzelf en de uwen, een ander doet het kennelijk niet voor u.
17-09-2022, 13:28 door Anoniem
Voor wat betreft het vuurwerk, er zijn meerdere gemeenten die vuurwerkverboden hebben om redenen anders dan COVID. Ook in de landelijke politiek gaan er stemmen op voor een verbod op consumentenvuurwerk, om veiligheidsredenen.

Security relevant: Het is goed om calamiteitenplannen klaar te hebben liggen, verstandig dat deze plannen gemaakt zijn.
Ik hoop dat er genoeg mensen hun vaccinatie gaan halen zodat we de maatregelen niet nodig hebben.
17-09-2022, 13:34 door Open source gebruiker
Laat je toch niet zo opnaaien,
er zullen maatregelen af gekondigd worden als het nodig is.
Blokkeren van je geld als je aan het protesteren bent gaat niet gebeuren.
17-09-2022, 14:53 door Anoniem
Inderdaad @Gradje71, dit is puinhoopbeleid, omdat het een exacte kopie is van wat we hebben gehad zonder dat er een serieuze evaluatie van dat beleid heeft plaatsgevonden (hier en daar uitgebreid, zoals bijvoorbeeld met contactloos bestellen, = mbv QR-code? - alsof de essentie van horeca contacloosheid is).
Vooral het kritiekloze kopieëren van beleid wat we gehad hebben is schrikbarend en een slag in het gezicht van elke burger die met respect behandeld wil worden.
En daar blijft het niet bij. Het kritiekloze kopiëren wordt ook nog eens aangevuld met het klakkeloos invoeren van aannames, zoals bijvoorbeeld mbt een zeer relevant punt, namelijk de oversterfte.

In het document "Thermometer als ondersteunend middel bij duiding COVID-19-situatie". Bijlage 1 bij het RT-advies Thermometer en Maatregelenladder - 29 augustus 2022, wordt onder het kopje: Ernst van het virus (pag. 5+6) gesteld:
"Of - en zo ja, in hoeverre - er sprake is van oversterfte en in welke groepen (leeftijdsgroepen en of men gebruik maakt van de Wet langdurige zorg) geeft daarnaast informatie over de ernst van besmettingen."
Géén woord over de mogelijke samenhang van de oversterfte met de vaccinaties.
Zonder wetenschappelijk onderzoek (wat momenteel geblokkeerd wordt met een beroep op de AVG) weet men helemaal niet inhoeverre oversterfte te maken heeft met de besmettingen en/ of met de vaccinaties!
De ambtenaren die deze maatregelenschema's hebben uitgewerkt zijn wel erg (politiek) selectief creatief.

En de horeca? Een gewillig slachtoffer van het verdeel-en-heers beleid van de regering; de horecasector trapt er vol in door zelf invoering van het CTB voor te stellen - de sufferds.
Géén woord in de analyse van De Hond is overbodig, helaas.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2022/09/16/rt-advies-thermometer/rt-advies-thermometer.pdf
17-09-2022, 15:28 door Quink - Bijgewerkt: 17-09-2022, 15:30
De zomer is voorbij. Luchtweginfecties dienen zich weer aan, en de angsthazen laten zich weer op de kast jagen door Maurice de H. (MdH=Multiple disordered Humanoïd) die sinds hij is uitgebraakt als opiniepeiler niet weet hoe anders de kachel te laten branden - en dat met die energieprijzen - dan door de sensatiewekkende hapklare brok te pushen op zijn website.
Niet de aandacht waard.
Maar ja anders moet die knul aanspraak gaan maken op een bijstandsuitkering en kan ellendigerwijze in de rij gaan staan bij de voedselbank.

Losstaande van dat, snap ik niet hoe dit topic door de moderatie glipt; niet subiet op slot wordt gegooid.
Zijn we langzamerhand niet helemaal dat covid gelul beu hier?

TS weet zelf al de gefronste wenkbrauwen van iedereen te zien met het brakke "maar het gaat wel degelijk over security". excuus, gevolgd door iets vaags over blokkeren van geld en contactloos bah bla bla.

Guttegut, hoe vrééselijk is dit alles toch (maar niet heus)
17-09-2022, 16:27 door Anoniem
Door Anoniem: Security relevant: Het is goed om calamiteitenplannen klaar te hebben liggen, verstandig dat deze plannen gemaakt zijn.
Die plannen moeten dan wel ergens op gebaseerd zijn, op vastgestelde (bewezen) feiten bijvoorbeeld - en daar ontbreekt het aan.
Ik hoop dat er genoeg mensen hun vaccinatie gaan halen zodat we de maatregelen niet nodig hebben.
Al bedacht dat één van de maatregelen, t.w. vaccineren met mRNA-vaccins, de oorzaak zou kunnen zijn van extra belasting van de Zorg?
17-09-2022, 19:24 door Anoniem
@ Quink,

Je reageert of je zelf het beleid mede hebt uitgestippeld.
Er valt nogal wat op aan te merken. En dat gebeurt terecht hierboven ook.
Landen, waar het gras in de straten groeit, daarmee gaat het niet goed.

Alle ellende van en rond de afgelopen lock-downs vergeten? Of was je het er dik mee eens?
Voor de corona-smeer likte menig kat de machtskandeleer.

Ik hoop dat er vele Nederlanders eens zullen reageren als met "en dit op deze wijze nooit meer".

De tweedeling tussen pro- en anti-vaxxers heeft namelijk al meer kapot gemaakt dan ons lief is.
Waarom niet ieder in zijn of haar waarde laten. Baas blijvend over eigen lichaamsintegriteit.

Wees als overheid eens echt transparant naar de burgers en vertel eerlijk wat er werkelijk aan de hand is (geweest).

Het verzamelen van alle data van de burgers en werken naar een totale controle-maatschappij.
Was dat het misschien en is het dat nog steeds?
Langzaampjes aan toewerken naar een uiteindelijke globale NWO?

Iedereen die dit laconiek wegwuift, kan net zo goed gaan werken bij de propagandistische main stream media,
daar waar ook weinig kritische noten te vernemen zijn (althans zeker over specifiek uitgesloten topics).
18-09-2022, 09:51 door Anoniem
Met name juist de D66 voorzitter van werkgeversorganisaties komt weer met het in de gereedschapskoffer terugplaatsen van het digitale corona toegangsbewijs.

En de grote grijze massa gaat er voorgemasseerd voor het gemak weer mee accoord.

De rijen bij Schiphol worden steeds langer onder de buiten-canopee. Personeel wordt niet opgeroepen.

Leuke vooruitzichten allemaal. Leuker kan men het niet maken wel makkelijker. En hier zijn er ook nog vele voorstemmers voor een 'dystopisch 66'-Nederland.
18-09-2022, 10:44 door Tintin and Milou
[Verwijderd door moderator]
18-09-2022, 10:49 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Security relevant: Het is goed om calamiteitenplannen klaar te hebben liggen, verstandig dat deze plannen gemaakt zijn.
Die plannen moeten dan wel ergens op gebaseerd zijn, op vastgestelde (bewezen) feiten bijvoorbeeld - en daar ontbreekt het aan.
Een plan is nooit exacte wetenschap. De overheid moet echter wel plannen klaar hebben liggen, hoe men eventueel maatregelen wil gebruiken en wanneer men maatregelen wil gebruiken.

Ik hoop dat er genoeg mensen hun vaccinatie gaan halen zodat we de maatregelen niet nodig hebben.
Al bedacht dat één van de maatregelen, t.w. vaccineren met mRNA-vaccins, de oorzaak zou kunnen zijn van extra belasting van de Zorg?
Gemakkelijk antwoord => NEE. Want het is heel bijzonder dat gemeente waar lage vaccinatie graden, men meer oversterfte heeft, of landen met hogere vaccinatie, geen oversterfte.
Ook uit onderzoeken of data, blijkt dit ook niet. Maar wat men wel vaak ziet, is dat gevaccineerde veel minder in het ziekenhuis komen met Covid-19 klachten tijdens de besmettingsgolven, in bijna alle landen.
18-09-2022, 12:54 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Security relevant: Het is goed om calamiteitenplannen klaar te hebben liggen, verstandig dat deze plannen gemaakt zijn.
Die plannen moeten dan wel ergens op gebaseerd zijn, op vastgestelde (bewezen) feiten bijvoorbeeld - en daar ontbreekt het aan.
Een plan is nooit exacte wetenschap. De overheid moet echter wel plannen klaar hebben liggen, hoe men eventueel maatregelen wil gebruiken en wanneer men maatregelen wil gebruiken.

Moet je wel de genomen maatregelen willen evalueren! Dit wordt stelselmatig geblokkeerd in NL. In GB doen ze het wel en wat blijkt. Zie hier de video van Dr John Campbell over een onderzoek en publicatie in de Lancet. [url=]https://www.youtube.com/watch?v=9Ty50dhrmaI[/url] Officiële bronnen, kort samengevat, ongelooflijk falen van de nationale en internationale overheden, alswel de WHO.

Ik hoop dat er genoeg mensen hun vaccinatie gaan halen zodat we de maatregelen niet nodig hebben.
Al bedacht dat één van de maatregelen, t.w. vaccineren met mRNA-vaccins, de oorzaak zou kunnen zijn van extra belasting van de Zorg?
Gemakkelijk antwoord => NEE. Want het is heel bijzonder dat gemeente waar lage vaccinatie graden, men meer oversterfte heeft, of landen met hogere vaccinatie, geen oversterfte.
Ook uit onderzoeken of data, blijkt dit ook niet. Maar wat men wel vaak ziet, is dat gevaccineerde veel minder in het ziekenhuis komen met Covid-19 klachten tijdens de besmettingsgolven, in bijna alle landen.

Desinformatie wat je hier verspreid. Kijk naar de map en zie wat jij beweert niet klopt. [url=]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=509982[/url]

En hieronder wederom Dr. John Campbell, met officiele data, 44% of hospitalisations boosted [url=]https://www.youtube.com/watch?v=szUC8GpGJ4A[/url]

En een video van hem over oversterfte [url-]https://www.youtube.com/watch?v=5wLu98NygrA[/url]

Let wel, hij gebruikt allemaal officiële bronnen en trekt geen conclusies. Hij geeft alleen de data.
18-09-2022, 14:24 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Security relevant: Het is goed om calamiteitenplannen klaar te hebben liggen, verstandig dat deze plannen gemaakt zijn.
Die plannen moeten dan wel ergens op gebaseerd zijn, op vastgestelde (bewezen) feiten bijvoorbeeld - en daar ontbreekt het aan.
Een plan is nooit exacte wetenschap. De overheid moet echter wel plannen klaar hebben liggen, hoe men eventueel maatregelen wil gebruiken en wanneer men maatregelen wil gebruiken.
Plannen die niet gebaseerd zijn op feiten, dwz feiten waarvan onderzocht is dat ze enigermate voor reëel kunnen doorgaan, = éénduidig bevestigd in onderzoek, zijn weliswaar plannen, maar plannen die meer schade dan goeds aanrichten.
Dergelijke feiten zijn niet te vinden in de maatregelschema's.
Dit geldt voor alle genoemde maatregelen: van afstand houden tot mondkapjes, en van spatschermen tot CTB.

En wat "exacte" wetenschap betreft: alle verschijnselen die zich in de maatschappij afspelen (en niet in het laboratorium) leveren nooit exacte wetenschap op; dit geldt alleen voor aspecten die je eruit licht, waarmee dan weer het verband met het grotere geheel verloren gaat, zoals bij een statistische grootheid.
Het je blind staren op statistische grootheden - wat regering, RIVM, CBS, OMT en allerlei andere experts voortdurend doen - is heel exact, maar het is de exactheid van mieren in een dierentuin, die menen dat hun blikveld zicht geeft op de hele dierentuin (contactloos betalen en bestellen zijn zo'n voorbeelden uit de mierenkosmos).
Ik hoop dat er genoeg mensen hun vaccinatie gaan halen zodat we de maatregelen niet nodig hebben.
Al bedacht dat één van de maatregelen, t.w. vaccineren met mRNA-vaccins, de oorzaak zou kunnen zijn van extra belasting van de Zorg?
Gemakkelijk antwoord => NEE. Want het is heel bijzonder dat gemeente waar lage vaccinatie graden, men meer oversterfte heeft, of landen met hogere vaccinatie, geen oversterfte.
Ook uit onderzoeken of data, blijkt dit ook niet.
Belasting van de zorg kan ook veroorzaakt worden door vaccinschade, die niet (meteen) tot sterfte leidt, maar bijvoorbeeld tot chronische ziektes (die behandeld moeten worden) of tot een verslechterde conditie of immuunsysteem (waardoor de kans op ernstige ziektes op langere termijn groter wordt).
Maar wat men wel vaak ziet, is dat gevaccineerde veel minder in het ziekenhuis komen met Covid-19 klachten tijdens de besmettingsgolven, in bijna alle landen.
Wat is de netto waarde daarvan wanneer zou blijken dat andere gezondheidsklachten van gevaccineerden toenemen (in vergelijking met ongevaccineerden) ihb na de besmettingsgolven?
18-09-2022, 19:01 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Security relevant: Het is goed om calamiteitenplannen klaar te hebben liggen, verstandig dat deze plannen gemaakt zijn.
Die plannen moeten dan wel ergens op gebaseerd zijn, op vastgestelde (bewezen) feiten bijvoorbeeld - en daar ontbreekt het aan.
Een plan is nooit exacte wetenschap. De overheid moet echter wel plannen klaar hebben liggen, hoe men eventueel maatregelen wil gebruiken en wanneer men maatregelen wil gebruiken.

Moet je wel de genomen maatregelen willen evalueren! Dit wordt stelselmatig geblokkeerd in NL. In GB doen ze het wel en wat blijkt. Zie hier de video van Dr John Campbell over een onderzoek en publicatie in de Lancet. [url=]https://www.youtube.com/watch?v=9Ty50dhrmaI[/url] Officiële bronnen, kort samengevat, ongelooflijk falen van de nationale en internationale overheden, alswel de WHO.

Ik hoop dat er genoeg mensen hun vaccinatie gaan halen zodat we de maatregelen niet nodig hebben.
Al bedacht dat één van de maatregelen, t.w. vaccineren met mRNA-vaccins, de oorzaak zou kunnen zijn van extra belasting van de Zorg?
Gemakkelijk antwoord => NEE. Want het is heel bijzonder dat gemeente waar lage vaccinatie graden, men meer oversterfte heeft, of landen met hogere vaccinatie, geen oversterfte.
Ook uit onderzoeken of data, blijkt dit ook niet. Maar wat men wel vaak ziet, is dat gevaccineerde veel minder in het ziekenhuis komen met Covid-19 klachten tijdens de besmettingsgolven, in bijna alle landen.

Desinformatie wat je hier verspreid. Kijk naar de map en zie wat jij beweert niet klopt. [url=]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=509982[/url]
Helaas niet. Je moet wel in de tijd lijnen kijken ivm besmettingsgolven.

En hieronder wederom Dr. John Campbell, met officiele data, 44% of hospitalisations boosted [url=]https://www.youtube.com/watch?v=szUC8GpGJ4A[/url]

En een video van hem over oversterfte [url-]https://www.youtube.com/watch?v=5wLu98NygrA[/url]
John is een hobby analysts die en staat niet bekend om zijn goede analyses.

Let wel, hij gebruikt allemaal officiële bronnen en trekt geen conclusies. Hij geeft alleen de data.
Ook vaak met fouten.
18-09-2022, 19:08 door Tintin and Milou
Ik zie de nodige onzin alweer voorbij komen.

Door Anoniem:Belasting van de zorg kan ook veroorzaakt worden door vaccinschade, die niet (meteen) tot sterfte leidt, maar bijvoorbeeld tot chronische ziektes (die behandeld moeten worden) of tot een verslechterde conditie of immuunsysteem (waardoor de kans op ernstige ziektes op langere termijn groter wordt).
Voor grootschalige vaccinatie schade is geen bewijs. Er zijn natuurlijk soms ernstige bijwerkingen, maar dit is heel uitzonderlijk en meestal gemakkelijk te verhelpen. Maar het komt wel voor.
Maar de vaccins doen niets met je immuunsysteem, afgezien dit trainen voor Covid-19 besmettingen.

Men verwacht en er is geen bewijs voor klachten op de lange termijn.

Maar wat men wel vaak ziet, is dat gevaccineerde veel minder in het ziekenhuis komen met Covid-19 klachten tijdens de besmettingsgolven, in bijna alle landen.
Wat is de netto waarde daarvan wanneer zou blijken dat andere gezondheidsklachten van gevaccineerden toenemen (in vergelijking met ongevaccineerden) ihb na de besmettingsgolven?
Hier is volgens mij geen bewijs van of voor?

Maar na een Covid infectie kan ook na de besmettingsgolven lang klachten geven, of medische complicaties.
18-09-2022, 20:08 door Anoniem
Als het niet officieel toegegeven is, bestaat het niet. Het wordt niet eens overwogen. Slechts dictaten gaan uit. Daarin leven we nu.

Maar dat is niet het hoofdprobleem. Het hoofdprobleem is de vrijheid van het individu op zelfbeschikking voorzover dat vroeger altijd gold in het oude normaal.

Wij voorstanders van individuele zelfbeschikking wijzen het zogenaamde nieuwe normaal af.

Het werken naar het verlenen van vrijheden onder voorwaarde van gehoorzame opvolging is iets voor/van een totalitair systeem.

En met de verzekering dat het oude normaal nooit meer terugkeert,.is dat laatste al een feit.
18-09-2022, 20:47 door Anoniem
Door Tintin and Milou: Ik zie de nodige onzin alweer voorbij komen.
Door Anoniem:Belasting van de zorg kan ook veroorzaakt worden door vaccinschade, die niet (meteen) tot sterfte leidt, maar bijvoorbeeld tot chronische ziektes (die behandeld moeten worden) of tot een verslechterde conditie of immuunsysteem (waardoor de kans op ernstige ziektes op langere termijn groter wordt).
Voor grootschalige vaccinatie schade is geen bewijs. Er zijn natuurlijk soms ernstige bijwerkingen, maar dit is heel uitzonderlijk en meestal gemakkelijk te verhelpen. Maar het komt wel voor.
Het is de vraag of dit onderzocht wordt.
Het onderzoek van de bijwerkingen van de vaccins vindt nu voornamelijk plaats door de meldingen in Lareb, Vaers e.a. meldingssystemen te analyseren en daarvan dan te beredeneren hoe plausibel een verband met de vaccins is.
Een vergelijking met ongevaccineerden, zoals die heeft plaatsgevonden in de 'clinical trials' van Pfizer (voordat haar vaccin werd vrijgegeven) - hetgeen ook een minder gemakkelijk aan te vechten causaal verband oplevert - is dit echter niet.
Om grootschalige vaccinschade te kunnen weerleggen/ aantonen zouden ongevaccineerden en gevaccineerden parallel langdurig gevolgd moeten worden. Met de nadruk op "langdurig" omdat dan pas vaccinschade die zich langzaam manifesteert ontdekt kan worden.
Dit tijdselement van een vertraagd gezondheidseffect wordt al helemáál niet meegenomen in genoemde meldsystemen. Het vermoeden (de te toetsen hypothese) van een verband met vaccins is steeds moeilijker te onderzoeken naarmate de tijd vordert, waardoor de tijdsafstand tussen vaccins en optredend gezondheidseffect steeds groter wordt (waarbij het aantal gegeven vaccins/ boosters uiteraard strikt onder controle wordt gehouden).
Maar de vaccins doen niets met je immuunsysteem, afgezien dit trainen voor Covid-19 besmettingen.
Zeer voorbarige stellingname. Er zijn aanwijzingen binnen wetenschappelijk onderzoek, die iets anders suggereren.
Kortom, daar is het laatste woord nog niet over gezegd (zoals nooit in goede wetenschap). De werking van het immuunsysteem is nog lang niet volledig begrepen!
Men verwacht en er is geen bewijs voor klachten op de lange termijn.
Zie bovenstaande.
Maar wat men wel vaak ziet, is dat gevaccineerde veel minder in het ziekenhuis komen met Covid-19 klachten tijdens de besmettingsgolven, in bijna alle landen.
Wat is de netto waarde daarvan wanneer zou blijken dat andere gezondheidsklachten van gevaccineerden toenemen (in vergelijking met ongevaccineerden) ihb na de besmettingsgolven?
Door Tintin and Milou: Hier is volgens mij geen bewijs van of voor?
Moet je natuurlijk wel eerst onderzoek naar doen.
Roepen dat er geen klachten zijn die verband houden met vaccins zonder dat op een grondige manier (zie boven) te onderzoeken is natuurlijk gemakkelijk.
Het onderzoeken van oversterfte in Nederland zou al een mooi beginnetje zijn.
Maar na een Covid infectie kan ook na de besmettingsgolven lang klachten geven, of medische complicaties.
Klopt helemaal.
18-09-2022, 21:33 door Tintin and Milou
Door Anoniem:
Door Tintin and Milou: Ik zie de nodige onzin alweer voorbij komen.
Door Anoniem:Belasting van de zorg kan ook veroorzaakt worden door vaccinschade, die niet (meteen) tot sterfte leidt, maar bijvoorbeeld tot chronische ziektes (die behandeld moeten worden) of tot een verslechterde conditie of immuunsysteem (waardoor de kans op ernstige ziektes op langere termijn groter wordt).
Voor grootschalige vaccinatie schade is geen bewijs. Er zijn natuurlijk soms ernstige bijwerkingen, maar dit is heel uitzonderlijk en meestal gemakkelijk te verhelpen. Maar het komt wel voor.
Het is de vraag of dit onderzocht wordt.
Het onderzoek van de bijwerkingen van de vaccins vindt nu voornamelijk plaats door de meldingen in Lareb, Vaers e.a. meldingssystemen te analyseren en daarvan dan te beredeneren hoe plausibel een verband met de vaccins is.
Zo werkt het ook.

et de nadruk op "langdurig" omdat dan pas vaccinschade die zich langzaam manifesteert ontdekt kan worden.
defineer langduring? want dit kan 1,2,5,10,15,25,50 jaar zijn.

Maar tot opheden is hier geen vermoeden van, en men verwacht dit ook niet.

Dit tijdselement van een vertraagd gezondheidseffect wordt al helemáál niet meegenomen in genoemde meldsystemen.
Omdat hier tot opheden nog geen noodzaak voor is geweest. Noem trouwens eens een vaccin dat op lange termijn klachten heeft gegeven?

Maar de vaccins doen niets met je immuunsysteem, afgezien dit trainen voor Covid-19 besmettingen.
Zeer voorbarige stellingname. Er zijn aanwijzingen binnen wetenschappelijk onderzoek, die iets anders suggereren.
Kortom, daar is het laatste woord nog niet over gezegd (zoals nooit in goede wetenschap). De werking van het immuunsysteem is nog lang niet volledig begrepen!
Men weet inderdaad nog niet alles van ons immuunsysteem, maar wel het nodige van vaccins. Maar men onderzoekt altijd verder. Maar tot op heden weinig redenen tot zorg, tot zo ver ik weet. Er tot nu toe geen bewijs dat de vaccins op lange termijn klachten gaan geven.

Men verwacht en er is geen bewijs voor klachten op de lange termijn.
Zie bovenstaande.
Welke onderzoeken precies?

Maar wat men wel vaak ziet, is dat gevaccineerde veel minder in het ziekenhuis komen met Covid-19 klachten tijdens de besmettingsgolven, in bijna alle landen.
Wat is de netto waarde daarvan wanneer zou blijken dat andere gezondheidsklachten van gevaccineerden toenemen (in vergelijking met ongevaccineerden) ihb na de besmettingsgolven?

Door Tintin and Milou: Hier is volgens mij geen bewijs van of voor?
Moet je natuurlijk wel eerst onderzoek naar doen.
Roepen dat er geen klachten zijn die verband houden met vaccins zonder dat op een grondige manier (zie boven) te onderzoeken is natuurlijk gemakkelijk.
Het onderzoeken van oversterfte in Nederland zou al een mooi beginnetje zijn.
Maar na een Covid infectie kan ook na de besmettingsgolven lang klachten geven, of medische complicaties.
Klopt helemaal.
Goed onderzoek is zeker van toegevoegde waarde, maar de kans dat de oversterfte door de vaccins komen, is gewoon klein. Er zijn genoeg landen die geen oversterfte hebben, na de vaccins.

Ook bijzonder dat de oversterfte vaak samen valt met de besmettingspieken.......
18-09-2022, 23:03 door Anoniem
Door Tintin and Milou:
Door Anoniem:
Door Tintin and Milou: Ik zie de nodige onzin alweer voorbij komen.
Door Anoniem:Belasting van de zorg kan ook veroorzaakt worden door vaccinschade, die niet (meteen) tot sterfte leidt, maar bijvoorbeeld tot chronische ziektes (die behandeld moeten worden) of tot een verslechterde conditie of immuunsysteem (waardoor de kans op ernstige ziektes op langere termijn groter wordt).
Voor grootschalige vaccinatie schade is geen bewijs. Er zijn natuurlijk soms ernstige bijwerkingen, maar dit is heel uitzonderlijk en meestal gemakkelijk te verhelpen. Maar het komt wel voor.
Het is de vraag of dit onderzocht wordt.
Het onderzoek van de bijwerkingen van de vaccins vindt nu voornamelijk plaats door de meldingen in Lareb, Vaers e.a. meldingssystemen te analyseren en daarvan dan te beredeneren hoe plausibel een verband met de vaccins is.
Zo werkt het ook.
Dit is in vergelijking met de manier van onderzoeken, zoals ik die beschrijf, kwalitatief minderwaardig.
et de nadruk op "langdurig" omdat dan pas vaccinschade die zich langzaam manifesteert ontdekt kan worden.
defineer langduring? want dit kan 1,2,5,10,15,25,50 jaar zijn.
Dat is geen kwestie van definiëren. Je zou alle door jou genoemde termijnen kunnen onderzoeken.
Maar tot opheden is hier geen vermoeden van, en men verwacht dit ook niet.
Ik heb mijn twijfels over de integriteit van deze situatie.
Dit tijdselement van een vertraagd gezondheidseffect wordt al helemáál niet meegenomen in genoemde meldsystemen.
Omdat hier tot opheden nog geen noodzaak voor is geweest. Noem trouwens eens een vaccin dat op lange termijn klachten heeft gegeven?
Nee dat is niet de reden, de reden is dat deze meldsystemen dit soort klachten niet kunnen ontdekken.
Maar de vaccins doen niets met je immuunsysteem, afgezien dit trainen voor Covid-19 besmettingen.
Zeer voorbarige stellingname. Er zijn aanwijzingen binnen wetenschappelijk onderzoek, die iets anders suggereren.
Kortom, daar is het laatste woord nog niet over gezegd (zoals nooit in goede wetenschap). De werking van het immuunsysteem is nog lang niet volledig begrepen!
Men weet inderdaad nog niet alles van ons immuunsysteem, maar wel het nodige van vaccins. Maar men onderzoekt altijd verder. Maar tot op heden weinig redenen tot zorg, tot zo ver ik weet. Er tot nu toe geen bewijs dat de vaccins op lange termijn klachten gaan geven.
En mochten die wel optreden in de toekomst dan legt niemand meer het verband met vaccins. Of hooguit in gedachten (en wanneer die gedachten in een hoofd als dat van jou zitten dan volgt al snel de geruststelling: "och nee, dat zal wel niet, er zijn talloze andere risicofactoren die in een mensenleven meespelen").
Men verwacht en er is geen bewijs voor klachten op de lange termijn.
Zie bovenstaande.
Welke onderzoeken precies?
Ik heb het niet over concreet uitgevoerde onderzoeken (want die zijn er niet), maar over een manier van onderzoeken die kwalitatief betere kennis zou opleveren dan wat er nu geleverd wordt.
Ook bijzonder dat de oversterfte vaak samen valt met de besmettingspieken.......
En met vaccinatiegolven...(Theo Schetters).
19-09-2022, 00:34 door Anoniem
Dat de grote farmaceutische industrie sinds 1911 niet ook heeft gezorgd voor immense gezondheidsschade valt niet te ontkennen. Zijn het ineens 'lieverdjes" geworden? Het is vaak een chemisch tweesnijdend zwaard gebleken.

Kijk naar het verhaal gezondheidsschade door gebruik van statines, de keelamandel-verwijder-hoax in de jaren zestig en nog een hele reeks "ziekhouderij voor enorm profijt door deze industrie". Aan een genezen patient valt niet meer te verdienen immers. Vaccins en boosters zijn een goudmijn voor betrokkenen (en sommigen vermoeden nog een ander doel hebbend).

Als er 1 ding veranderd is de laatste tijd, is wel het onvoorwaardelijk vertrouwen van het publiek in onze overheid en ermee in bed liggende media, minimaal 20% vertrouwt het niet meer en misschien zijn het er al meer.

Daarbij moet aangetekend worden, dat een flink deel der mensheid natuurlijk nooit meer wakker wordt voor hun huidige realiteit. Dit zijn wat algemeen wordt aangeduid met "sheeple".
19-09-2022, 08:38 door Anoniem
Door Anoniem:

Wat me opvalt is dat er steeds vaker ook query links in Duckduckgo zijn geblokkeerd, bijv. via Yahoo.
Link over de mailchimp breach van 4-4-2022 geblokkeerd bijvoorbeeld,
Vrije nieuwsgaring staat ergo zwaar onder druk.
Voor minder afhankelijke nieuws vergaring en validatie zou je eens kunnen kijken naar meta-press.
Een decentrale meta search engine(browser plugin) / automatized press reviews => https://www.meta-press.es/ (je kunt ook je eigen bronnen aanmaken).

De presentatie op mch2022:
https://media.ccc.de/v/mch2022-249-meta-press-es-decentralized-search-engine-for-press-reviews
19-09-2022, 09:14 door Anoniem
Kuifje, de opvolgzame Nederlander met het volste vertrouwen in alle medische propaganda die wereldwijd over hem en allen uitgestrooid wordt.

Trouwens als je het af zou meten naar de cyber-veiligheidssituatie i.h.a. op de globe, zoals ik die als error-hunter tegenkom en dat een beetje met de realiteit in de wereld te vergelijken valt, heb je wel veel vertrouwen in politici, medici en andere autoriteiten, die nog door het volk als kleine godheidjes moeten worden beschouwd. Sommigen van gedragen zich echter als psychopatische demonen, zonder enkel empathie. Gek dat daar nooit onderzoek naar wordt gedaan, wie dat zijn.....

Velen van dit clubje gedragen zich dus inmiddels reeds als corrupte volgers van opgelegde protocollen en sommigen als demonische drammers, de kleine goede kern van niet te misleiden lieden uitgezonderd.

Als je daar blind voor wilt zijn en niet je eigen koers wilt varen,
zul je zeer bedrogen uitkomen.

Voor aleer de totale ineenstorting van de Europese maatschappij geef ik het nog een jaar. En daar doet de Putinflatie nog een schepje bovenop. We gaan naar de gallemieze met z'n allen hier in kaas-, molen- en klompenland. Neem nog maar een dropje liever.

#obserwator
19-09-2022, 11:32 door Anoniem
Dank voor jouw link. Ik hou van mensen zoals jij, die meedenken.
Zonder zulke meedenkers komen we nergens maar iets verder.

Zodra men niet meer kan bevroeden, welke data aan je bladeraar (kunnen) ontsnappen, zelfs je wachtwoorden, wordt het tijd voor enige zelfbescherming van ons eindgebruikers.

Wees dus restrictief met wat je deelt met Interwebz.

Analyseer zelf je bronnen op intelx.io en op VT e.d.

Beschouw me als een mede zoeker/analyst/foutenjager.

De info manipulators en censuur agenten van en voor onze 'archonten' zitten tegenwoordig beslist niet stil. Je wordt steeds aan/in een bepaalde perceptie geholpen of men probeert dat althans te bewerkstelligen.

Gedegen twijfel aan iets heeft nog niemand dommer gemaskt en/of gehouden.

Integendeel. Gewaardeerde reactant bewijst 'uit het goede zoekhout gesneden te zijn', ergo proficiat!.

luntrus
19-09-2022, 11:55 door Quink
[Verwijderd door moderator]
21-09-2022, 19:29 door Anoniem
Door Anoniem: Dank voor jouw link. Ik hou van mensen zoals jij, die meedenken.
Zonder zulke meedenkers komen we nergens maar iets verder.

Zodra men niet meer kan bevroeden, welke data aan je bladeraar (kunnen) ontsnappen, zelfs je wachtwoorden, wordt het tijd voor enige zelfbescherming van ons eindgebruikers.

Wees dus restrictief met wat je deelt met Interwebz.

Analyseer zelf je bronnen op intelx.io en op VT e.d.

Beschouw me als een mede zoeker/analyst/foutenjager.

De info manipulators en censuur agenten van en voor onze 'archonten' zitten tegenwoordig beslist niet stil. Je wordt steeds aan/in een bepaalde perceptie geholpen of men probeert dat althans te bewerkstelligen.

Gedegen twijfel aan iets heeft nog niemand dommer gemaskt en/of gehouden.

Integendeel. Gewaardeerde reactant bewijst 'uit het goede zoekhout gesneden te zijn', ergo proficiat!.

luntrus
Je hebt helemaal gelijk, zelf blijven nadenken en kritisch blijven is de sleutel. Maar helaas vinden veel mensen zelf nadenken veel te lastig of zijn te goedgelovig.
Onze samenleving is niet ontstaan door volgers en goedgelovigen maar door mensen die kritisch zijn, die overal vraagtekens bij plaatsen en zaken anders en beter aanpakken. Daar zijn we groot van geworden want dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. Nu worden critische en anders denkenden gecensureerd, in een verdomhoekje geplaatst of zelfs aangeklaagd voor het gerecht. We zijn terug naar de Middeleeuwen waar alleen de kerk de waarheid verkondigde en iedereen die het daar niet mee eens was bestempeld werd als ketter en in het ergste geval gedood werd om zijn of haar mening. Dat laatste is nog niet zover maar gelet op de haat van de goedgelovige jegens deze moderne ketters zou dat zomaar eens kunnen gaan plaatsvinden.
21-09-2022, 22:23 door Anoniem
@ reactant van 19:29,

Zo denk ik er ook over. Men wil naar een neo-feodale digitaal tijdperk, net als de vorige middeleeuwen, waarin alleen de adel een rood jasje mocht dragen.

Nu moeten we gaan uitkijken voor de nieuwe elitaire 'jasjes', die jou en mij in hun digitale kerkers willen gaan opsluiten. Niet letterlijk maar zoiets willen ze wel.

Als we cashless gaan beleven, is het m.i. al te laat. Goed om te weten dat we niet alleen staan.

Er zijn er al een heleboel wakker of altijd al wakker geweest.

luntrus
23-09-2022, 16:29 door Anoniem
Uit de rede van de onvolprezen Mona Keijzer op het congres van de Pandemische Paraatheid (Driebergen, 09/09/22) waarin zij het beleid van de regering tijdens de pandemie bekritiseert.
Hierin vraagt zij in wezen erom, dat de regering meer vertrouwen stelt in de zelfwerkzaamheid van de burgers, herinnert zij aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers en vraagt zij om ruimte om deze (individuele) verantwoordelijkheid vorm te geven - maar willen burgers dat wel?

"Ratio, maakbaarheid, voor alles een systeem met oplossingen gebracht inclusief communicatie- en nudgingtraject. Het is dé beleidsaanpak van deze tijd. Daar waar tot ver in de 20e eeuw de absolute waarheid nog van de kansel kwam, komt hij in deze tijd van een wetenschappelijk en/of politiek katheder. En heb niet het lef om het ter discussie te stellen."
Keijzer legt hier de vinger op de kern van het regeringsbeleid: wetenschappelijkheid; ook al is die wetenschappelijkheid selectief en eenzijdig gekleurd, maakbaarheid vormt de grondslag van het wetenschappelijke denken en van de wetenschappelijke praktijk. Het is een apriori, zonder dit bestaat wetenschap niet.
De maakbaarheidsgedachte is het grondprincipe van wetenschap en in essentie ook het fundament van elke regering en van elke democratie.
In de wetenschap komt de aanname tot uitdrukking dat alles in de maatschappij, in de mens en in het menselijk (samen)leven een kwestie van "maken" is, mits de mens maar "meewerkt", lees: een rationeel handelende mens is (die het rationeel ogende regeringsbeleid uitvoert).
Elke regering denkt op dit punt hetzelfde - hoewel elke verstandige regering ook voorziet in een paar denkbeelden of ideologieën, die de sentimenten in de bevolking bedienen.
Het is deze rationaliteit, die aan de wetenschap ten grondslag ligt, die ertoe leidt dat er bij het toepassen van (in essentie natuur)wetenschap in beleid, dus bij het toepassen op maatschappelijke verschijnselen en problemen, onherroepelijk mensvijandige effecten ontstaan omdat voorbijgegaan wordt aan het grote niet-rationele karakter van het samenleven. Er wordt het samenleven ahw teveel rationaliteit "opgedrukt", geïmplementeerd waar dat absoluut niet zou mogen.

"Uit een recent onderzoek van SCP blijkt dat mensen in meerderheid het principe steunen dat zij zelf verantwoordelijk moeten zijn. Maar ook zien zij een grote rol weggelegd voor de overheid bij het aanpakken van maatschappelijke thema’s die dat vervolgens via pakketten van maatregelen doet, zonder erbij na te denken dat er een dag komt, dat diezelfde overheid hún leven komt aanpassen aan het dominante beleidsnarratief."
Keijzer duidt hier de grote schizofrenie in onze maatschappij aan: mensen zeggen dat zij zelf verantwoordelijk willen zijn voor hun handelingen (en dus ook voor de gevolgen daarvan), maar willen tegelijkertijd dat de overheid veel dingen regelt en maatschappelijke problemen oplost. Let wel, zonder dat iemand erop achteruit gaat, dus vanuit een ruif zonder einde.
Dit hinken op twee benen is er m.i. de oorzaak van dat de burger selectief gaat winkelen in de eigen verantwoordelijkheid vs de verantwoordelijkheid van een regering: past het in de eigen ambities en plannen met zijn leven dan wordt de eigen verantwoordelijkheid aangenomen, past het niet dan volgt een van zich afwerpen van deze verantwoordelijkheid en deze rangschikken onder de verantwoordelijkheid van de regering, die immers gekozen is om "de problemen aan te pakken". Dit spel met dader-slachtoffer- rollen wordt virtuoos gespeeld volgens de sociaal-economische klasse. Dit heet politiek.
Ondertussen is iedereen ermee bezig om de eigen schaapjes zoveel mogelijk op het droge te krijgen voordat de bui losbarst (de koude winter, de oorlog in Europa, e.a. crises), ieder voor zich en zonder God voor ons allen. De apocalyps in wording, met dank aan ieders dagelijkse persoonlijke bijdrage.

"Het menselijk leven, het samenleven is echter gestoeld op iets anders dan ratio en systemen. Namelijk op onderlinge verbondenheid, verantwoordelijkheid, menselijke waardigheid.
Een van de nadelen van een overheid die dwingend via pakketten van maatregelen allerlei maatschappelijke problemen aanpakt, is dat burgers gaan denken dat alles dan goed komt. Wanneer er mensen zijn die zich er niet aan houden, dan verdienen die ook geen compassie. Want ja, had dan ook maar de regels gevolgd! Maakbaarheid leidt dus ook tot verlies van onderlinge compassie."
Dit verlies van compassie ontstaat doordat de regering de aanvankelijke compassie voor de (voor het coronavirus) kwetsbare groepen geraffineerd heeft omgevormd naar compassie voor de mensen, die in de zorg werken (de overbelasting van de IC-capaciteit), daarmee het vitale belang van de Zorg voor elke burger heeft verbonden met een wrijvingsloos functioneren van de samenleving, waardoor uiteindelijk de oorspronkelijke compassie is teruggebracht tot ieders egoïsme (Rutte is een neoliberaal).
Dit alles onder het aanjagen van zogenaamde gruwelscenario's, zoals "code zwart" - alsof het moeten sterven van mensen, die daar qua leeftijd en gezondheid aan toe zijn, een ramp voor het functioneren van de samenleving is!
Met dit verschrikkingsnarratief heeft de regering zowel alle maatregelen vóór de ontwikkelde vaccins verdedigd, als de (praktisch) verplichte afname van vaccins daarna.
Dat de zorgcapaciteit vervolgens niet noemenswaardig wordt verhoogd - je kunt de capaciteit ook verhogen door meer ruimte te scheppen voor een optimaal menselijk sterven in een klinische omgeving - de druk op het ontwikkelen van diverse andere dan "tegen" corona werkende vaccins daarentegen wèl, geeft aan waar de werkelijke prioriteiten van de regering liggen.
Een regering die haar beleid er doorheen zweept mbv een tot zwijgen gebrachte wetenschappelijke discussie (geen kritiek meer mogelijk), gemanipuleerde (en achtergehouden) berekeningsmodellen aangaande nut, noodzaak en effectiviteit van eea., het geheel drenkt in een sfeer van angst en verdoemenis, en passant "foute" burgers aanwijst, oogst wat zij gezaaid heeft: een verlies van compassie onder de burgers tot aan het elkaar naar het leven staan en gebroken families/gezinnen/ bedrijven toe.
Compassie en echte zorg is nooit het doel van deze regering geweest.

"Ik ben meer van het subsidiariteitsdenken. Dat gaat ervan uit dat mensen heel goed in staat zijn hun eigen leven volgens hun waarden vorm te geven. In deze tijd worden mensen geregeld gezien als beleidselementen die zich hebben te gedragen naar de visie en het bijbehorende bouwplan van een beperkte groep. Wanneer burgers dit niet pikken en gaan bokken, worden ze gediskwalificeerd en gezien als onvoldoende onderlegd, opgeleid, intelligent, beschaafd en dus eigenlijk niet echt in staat om hún leven en samenleven vorm te geven. Zij moeten in het gareel gehouden worden.
Mensen willen echter van nature van betekenis zijn en zijn van daaruit gericht op het bouwen van een samenleving die henzelf en de mensen die hun nabij zijn ondersteunt. Volgens hún eigen plan.
Rigide beleidssystemen gebaseerd op ratio en maakbaarheid staan daar niet zelden haaks op. Het coronabeleid is daar een vreselijk voorbeeld van geweest.(..)
De verdedigers anno nu van de ooit vastgestelde wetten en kaders die aan de wieg van de bestaande crisissen staan, verbazen mij steeds meer. Hun ontkenning van deze werkelijkheid doet velen die niet in staat zijn de nadelige effecten van Haags beleid af te kopen het geloof in hun volksvertegenwoordigers verliezen.
De woorden van deze verdedigers klinken vaak als de einde-der-tijdenpredikanten die voor jou de enige verlossing in de aanbieding hebben. Volg je ze niet, dan ben je een vreselijk mens en in ieder geval reddeloos verloren. En je kleinkinderen erbij. 
Ik geloof er niks van. (..)
De momenten in een mensenleven die ertoe doen zijn niet maakbaar, rationeel of passend in een systeem. Maar geldt dat eigenlijk niet voor veel en veel meer?"
Kortom, is rationaliteit wel zo rationeel om dat als grondslag van de samenleving te maken?
Met name tegenwoordig vallen er grote gaten in dit maakbaarheidsverhaal.
Maw, de grenzen van wat wetenschap bij het oplossen van maatschappelijke problemen vermag worden steeds duidelijker. Er moet dus iets anders komen om de huidige problemen te tackelen.
De positie van de wetenschap (en daarop gebaseerd beleid) moet opnieuw overwogen worden. Dat is waar Keijzer in wezen op uit is: het opnieuw positioneren van wetenschap in regeringsbeleid.
Wat moet het complement van wetenschap en rationaliteit zijn waarnaar onze samenleving zo snakt? Alleen de machtsstrijd van allen tegen allen?

https://www.monakeijzer.nl/2022/09/10/pandemische-paraatheid/
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.