image

Kamervragen over gemeenten die interieurfoto's eisen voor bepalen WOZ-waarde

dinsdag 25 oktober 2022, 13:43 door Redactie, 28 reacties

De PVV heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting om opheldering gevraagd over gemeenten die eisen dat inwoners foto's van de binnenkant van hun woning opsturen voor het nauwkeuriger vaststellen van de WOZ-waarde. Het gaat onder andere om foto's van badkamer, keuken en toiletten die inwoners naar hun gemeente moeten mailen. Eerder dit jaar ontstond er al ophef nadat de gemeente Woerden hierom vroeg.

Na inwoners van negen Oost-Brabantse gemeenten worden de interieurfoto's ook aan duizenden Twentenaren gevraagd. "De gemeente gaat hiermee achter de voordeur van haar inwoners kijken. Dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen en alleen als het strikt noodzakelijk is. Een kijkje achter de voordeur laat wellicht zelfs ook zien op welke wijze jij jouw religie uitoefent, welke seksuele liefhebberijen jij hebt of wat jouw politieke overtuiging is. Dergelijke informatie is uiterst privé en wordt extra beschermd door wetgeving. Het verwerken hiervan is niet zomaar toegestaan", zegt Caspar Itz van de Autoriteit Persoonsgegevens tegenover De Telegraaf.

In Enschede heeft bijna de voltallige gemeenteraad een motie aangenomen waarin de gemeente wordt opgeroepen om alles in het werk te stellen om direct te stoppen met de pilot waarbij bewoners worden gevraagd foto's op te sturen voor de WOZ-waardebepaling, en daarover aan de betreffende bewoners te communiceren. "Waarom hebben gemeenten, naar eigen zeggen, plotseling foto’s van het interieur van hun inwoners nodig voor het vaststellen van de WOZ-waarde? Waar komt deze gekkigheid vandaan?", vraagt PVV-Kamerlid Kops vandaag aan minister De Jonge.

"Deelt u de mening dat het interieur van een woning – zoals keuken, badkamer en toilet – gemeenten helemaal niets aangaat?", vraagt Kops verder. De minister moet ook duidelijk maken wie er bij de gemeenten allemaal toegang tot de foto's hebben en wat daarmee na het gebruik voor de WOZ-waardebepaling wordt gedaan. Verder wil het PVV-Kamerlid dat de pilot met de interieurfoto's stopt. "Bent u ertoe bereid een streep door deze pilot te zetten en ervoor te zorgen dat gemeenten de WOZ-waarde op de normale manier – dus zonder foto’s van toiletten en badkamers – vaststellen?" De Jonge heeft drie weken om met een reactie te komen.

Reacties (28)
25-10-2022, 14:02 door Anoniem
Een succes lijkt de pilot niet, want veel inwoners in Enschede voelen zich aangetast in hun privacy, schrijft RTV Oost. Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) is gevraagd de vraag te schrappen. Ook de Vereniging Eigen Huis begrijpt de ophef, zegt hun woordvoerder. Foto's van het interieur zijn volgens de vereniging niet objectief.

https://nos.nl/artikel/2449696-vraag-om-interieurfoto-s-op-te-sturen-voor-woz-waarde-valt-slecht
25-10-2022, 14:10 door Anoniem
Het is nog geen 1april anders zou ik denken dat het een grap is.
Kan er echt niets meer normaal gaan in dit land?
Wie heeft dit bedacht? Die is toch wel een beetje het spoor bijster lijkt mij.
25-10-2022, 14:11 door Anoniem
Ben benieuwd of dit een politieke tenniswedstrijd wordt,
of dat de alle partijen inzien dat dit beleid inderdaad onverstandig is.
25-10-2022, 14:59 door Anoniem
Dergelijke pilots zijn ook raar en in strijd met artikel 1 van de grondwet - alle burgers dienen in gelijke omstandigheden gelijk behandeld te worden. Waarom bij de ene burger wel, en bij de andere burger niet.
25-10-2022, 15:18 door Anoniem
We hebben een crisis periode, dus het is het moment om de overheidsregels te overtreden...
Dus iedere overheidsinstantie probeert wat...
25-10-2022, 15:24 door Anoniem
Door Anoniem: Dergelijke pilots zijn ook raar en in strijd met artikel 1 van de grondwet - alle burgers dienen in gelijke omstandigheden gelijk behandeld te worden. Waarom bij de ene burger wel, en bij de andere burger niet.
Omdat het een pilot is.

Maar dit hadden ze anders moeten aanpakken.
Ze hadden dit prima als pilot kunnen doen of je nu eens of niet eens mee bent met de uitkomt.
Alleen dat hadden ze eerst als vrijwillige vraagstelling moeten doen om animo te meten.

Hoe zou u het vinden als u middels het sturen van foto's van elke binnen ruimte mogelijk uw WOZ beter bepaald kan worden. Vind u dit een proportionele controle methode
Wilt u meewerken aan een pilot omtrent de WOZ berekening via foto analyse.

En vervolgens giet je dit in een simpele cirkel diagram. En pas als er of een duidelijk positief geluid uit komt of een onverschillig eind resultaat dan steek je er eventueel meer geld in.
25-10-2022, 15:43 door Anoniem
Door Anoniem: Dergelijke pilots zijn ook raar en in strijd met artikel 1 van de grondwet - alle burgers dienen in gelijke omstandigheden gelijk behandeld te worden. Waarom bij de ene burger wel, en bij de andere burger niet.
Nou omdat de ene burge rgeld heeft voor een dure badkamer, en de andere niet, waardoor het huis ook in waarde stijgt.
Maar: straks ook de tuin, de CV ketel, dak met zonnepanelen, etc.

Is men net over van het waarderen van de WOZ op basis van oppervlakte naar het waarderen op basis van inhoud, nu dit weer. En dan gaat de WOZ ook nog omhoog met de inflatie, da's eigenlijk dubbel op, want de huizenwaarde stijgt ook mee met de inflatie op lange termijn gezien). Ken verder geen enkele belasting die meestijgt met de inflatie.
25-10-2022, 16:02 door Anoniem
Ik heb het netjes ingevuld met compleet zwarte foto's en een klacht ingedient. Helaas heb ik er niets meer van gehoord.
25-10-2022, 16:11 door Anoniem
Ik wil graag foto's van alle ruimtes van de gemeente woerden zien. Burger controle waar het belastingeld aan uit gegeven wordt.
25-10-2022, 16:12 door Anoniem
Ik wil een foto van de slaapkamer met vrouw van de ambtenaar in zijn woning.....die ambtenaar is niet goed bij zijn hooft hoor
Wat zijn dat voor mensen????
25-10-2022, 16:39 door majortom
Door Anoniem:
Door Anoniem: Dergelijke pilots zijn ook raar en in strijd met artikel 1 van de grondwet - alle burgers dienen in gelijke omstandigheden gelijk behandeld te worden. Waarom bij de ene burger wel, en bij de andere burger niet.
Nou omdat de ene burge rgeld heeft voor een dure badkamer, en de andere niet, waardoor het huis ook in waarde stijgt.
Maar: straks ook de tuin, de CV ketel, dak met zonnepanelen, etc.

Is men net over van het waarderen van de WOZ op basis van oppervlakte naar het waarderen op basis van inhoud, nu dit weer. En dan gaat de WOZ ook nog omhoog met de inflatie, da's eigenlijk dubbel op, want de huizenwaarde stijgt ook mee met de inflatie op lange termijn gezien). Ken verder geen enkele belasting die meestijgt met de inflatie.
Als het goed is regelt een gemeente het zo dat de totale opbrengst uit de WOZ meestijgt met de inflatie. Als de huizenprijzen dan omhoog zijn gegaan dan moet het WOZ percentage dalen en omgekeerd.
25-10-2022, 16:56 door Anoniem
Door Anoniem: Dergelijke pilots zijn ook raar en in strijd met artikel 1 van de grondwet - alle burgers dienen in gelijke omstandigheden gelijk behandeld te worden. Waarom bij de ene burger wel, en bij de andere burger niet.

Omdat artikel 1 van de Grondwet niet zomaar op alles van toepassing is? En er verschillen zijn tussen internationale, landelijke, provinciale, lokale wet- en regelgeving?
25-10-2022, 17:00 door Anoniem
De digitale samenleving

Leuker kunnen we het niet maken,wel makkelijker.

EU-nl-2022
25-10-2022, 17:34 door johanw
Aangezien ze toch niet alle huizen van binnen (kunnen en mogen) controleren loont het dus om foto's van goedkope en slecht onderhouden keukens en badkamers op te sturen.
25-10-2022, 17:38 door [Account Verwijderd]
De WOZ waarde van een verkrot huis met een inboedel van significante waarde laten stijgen is totaal irrelevant. Het omgedraaide is eveneens het geval.

Het is verregaand dom vooral vanwege niet te overziene juridische implicaties om roerende zaken te betrekken bij de bepaling van de waarde van onroerende zaken.
Het is een regelrechte ontkrachting van de definitie: onroerende zaak, die daarmee op losse schroeven wordt gezet. Door een slimme rechtskundige eenmaal met succes aangevochten ontketend dit een apocalyptische wirwar in de waardebepaling van onroerende zaken. Dat voorzie ik indien dit niet abrupt wordt gestopt.

Dit soort van de pot gerukte idioterie, ofwel gemeentelijke vormen van financieel paniekvoetbal, krijg je in een land (Nederland) dat door verregaande (neo)liberale bemoeienis sinds jaar en dag het vooraanstaande fiscale paradijs voor brievenbusondernemingen wil blijven. Bijgevolg blijven er toenemend, en per jaar verschillend uiteraard, te weinig middelen om de gemeentelijke huishoudpotjes van staatswege (Den Haag) te subsidiëren en moeten zij (gemeentelijke overheden) zich in allerlei rare heffingstechnische bochten gaan wringen om ervoor te zorgen dat zij in het allerslechtste geval misschien naar de letter failliet gaan- of zijn(*)

Bij arrest van de Hoge Raad in 1922 werd een bevestiging van de terminologie 'failliet' in het midden gelaten m.b.t. de gemeente Wormerveer. (geen uitspraak over gedaan).
25-10-2022, 20:02 door Anoniem
Dit soort over-ijverigheid van korte-termijn precisie fundamentalisten (ik bedoel dus de ambtenaren die menen dat dit proportioneel is), juist die beschamen het vertrouwen dat mensen in overheden behoren te hebben.
De mensen die kwaad spreken van de overheid blijken ook hier weer het gelijk aan hun kant te hebben.

Beste ambtenaren, beste politiek bestuurders, als iets kan, dan is het nog niet wijs om het te doen.

Gaan jullie straks ook kijken wat ik in de koelkast heb liggen? Of in mijn badkamer? Of op mijn nachtkastje?
Dat is maar een kleine stap extra hoor.@dGb9Q
25-10-2022, 21:52 door Anoniem
Door Anoniem: Dergelijke pilots zijn ook raar en in strijd met artikel 1 van de grondwet - alle burgers dienen in gelijke omstandigheden gelijk behandeld te worden. Waarom bij de ene burger wel, en bij de andere burger niet.
waarom is dit in strijd met artikel 1 van de grondwet?
25-10-2022, 22:42 door Anoniem
Ik begrijp de ophef, maar als tegengeluid:
waarom plaatst vrijwel iedereen die zijn/haar woning wil verkopen als die foto's wel om zo de waarde van de woning beter te onderbouwen.
Als we er bij verkoop in geloven, is het zomaar denkbaar dat het blijkbaar van invloed is op de waarde van de woning en dus ook op de WOZ waarde.
Hypocriet? Zou zomaar kunnen
25-10-2022, 23:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Dergelijke pilots zijn ook raar en in strijd met artikel 1 van de grondwet - alle burgers dienen in gelijke omstandigheden gelijk behandeld te worden. Waarom bij de ene burger wel, en bij de andere burger niet.
waarom is dit in strijd met artikel 1 van de grondwet?
Meer in strijd met art 10:"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer."
26-10-2022, 00:15 door Anoniem
Foto's van de kruipruimte, afgeplakte gas- en elektrameters en binnenzijde rookkanaal ... in ruil voor foto's van de werkkamers hoofd belastingen en zijn medewerkers, de wethouder van financien + secretaresse ...
26-10-2022, 07:49 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Dergelijke pilots zijn ook raar en in strijd met artikel 1 van de grondwet - alle burgers dienen in gelijke omstandigheden gelijk behandeld te worden. Waarom bij de ene burger wel, en bij de andere burger niet.
waarom is dit in strijd met artikel 1 van de grondwet?

Hij/zij heeft in zijn post zijn argumentatie er roch bij gezet:

"alle burgers dienen in gelijke omstandigheden gelijk behandeld te worden."


Kan een jurist uitleggen waarom dit niet (of wel) klopt in dit geval.
26-10-2022, 07:58 door Anoniem
Door Anoniem: Dit soort over-ijverigheid van korte-termijn precisie fundamentalisten (ik bedoel dus de ambtenaren die menen dat dit proportioneel is), juist die beschamen het vertrouwen dat mensen in overheden behoren te hebben.
De mensen die kwaad spreken van de overheid blijken ook hier weer het gelijk aan hun kant te hebben.

Beste ambtenaren, beste politiek bestuurders, als iets kan, dan is het nog niet wijs om het te doen.

Gaan jullie straks ook kijken wat ik in de koelkast heb liggen? Of in mijn badkamer? Of op mijn nachtkastje?
Dat is maar een kleine stap extra hoor.@dGb9Q

Ach, dat is toch nog maar een klein stapje.

Een witwas sleepnet / massale controle:

https://www.security.nl/posting/772069/Banken+noemen+waarschuwing+Autoriteit+Persoonsgegevens+teleurstellend


Persoonsgegevens (gedwongen) hergebruiken/verspreiden:

https://www.security.nl/posting/772265/Raad+van+State+kritisch+over+kabinetsvoorstel+voor+hergebruik+persoonsgegevens


Er heerst bij de staat (en politiek) meer en meer een mentaliteit waarbij inbreuken in de persoonlijke levenssfeer van haar burgers steeds gebruikelijker en makkelijker te rechtvaardigen wordt. (KP, terrorisme, witwas of fraude bestrijding, etc)
Grondwetten en mensenrechten zijn daarbij niet langer relevant. Die worden met voeten getreden als het zo uitkomt.

Bij posters als K4 zie je dat ook continue terug.
Alles wat de staat doet is per definitie goed. Iedereen die daartegen protesteert of kritiek heeft is fout dan wel een crimineel.

Het is maar hoe je een stelling positioneert.

"Privacy is dead" (or so it seems)
26-10-2022, 09:10 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: Ik begrijp de ophef, maar als tegengeluid:
waarom plaatst vrijwel iedereen die zijn/haar woning wil verkopen als die foto's wel om zo de waarde van de woning beter te onderbouwen.
Als we er bij verkoop in geloven, is het zomaar denkbaar dat het blijkbaar van invloed is op de waarde van de woning en dus ook op de WOZ waarde.
Hypocriet? Zou zomaar kunnen

Dat is wel scherp opgemerkt als tegengeluid maar het essentiële verschil is dat je het een - waar jij op doelt - op basis van vrijwilligheid doet, en het ander een verplichting is die de (lokale) overheden opleggen. Om het hypocriet te noemen is dus helemaal niet aan de orde.

Dat je als verkoper van je huis foto's vrijgeeft van het interieur doe je natuurlijk om een smaak van subjectieve beleving mee te geven aan een potentiële koper, vergelijkbaar met iemand die zijn auto poetst voor hem te koop aan te bieden.

Hier wordt het echter ernstiger aangezien het een objectieve beoordeling van de bouwkundige staat van het object kan beïnvloeden want wie verzekert jou als huiseigenaar dat de beoordeling van de foto's door de verantwoordelijke gemeenteambtenaren totaal objectief blijft m.b.t. de WOZ waarde? Niemand. Dat is onmogelijk. Zelfs de controlerende eindverantwoordelijken kunnen dat niet. Er bestaat geen maatstaf om te beoordelen of iemand al of niet zijn subjectiviteit laat meespelen. Zelfs een psycholoog kan dat niet.

Dit alles vormt naast de inbreuk op je privéleven die jou verplicht wordt dus ook een totale ontwrichting van de objectieve WOZ waardebepaling.

Deze gang van zaken moet daarom meteen van tafel. Onverwijld. NU!
27-10-2022, 10:32 door Anoniem
Wat mij meer zorgen baart is de meta data die op deze manier bij de gemeente binnenkomt,gezien het feit dat de meeste mensen deze foto's nemen op slecht beveiligde,verkeerd ingestelde en niet geupdate toestellen.
28-10-2022, 18:31 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 28-10-2022, 19:18
De procedure is naar aanleiding van een spoeddebat op 24 oktober j.l. bij raadsbesluit van de baan in Enschede.
Of dit besluit een gunstig precedent schept voor huiseigenaren in andere steden zal niet onwaarschijnlijk zijn gesteund door de landelijke ophef en kamervragen in Den Haag.

NOS, 28-10-2022, 13:22 uur:

https://nos.nl/artikel/2450087-vraag-om-interieurfoto-s-op-te-sturen-voor-woz-waarde-geschrapt-na-ophef

--------------------------------------------

Edit:
Datum nieuwsbericht gecorrigeerd. Was per abuis 28-10-2023
29-10-2022, 11:11 door Anoniem
Buiten Enschede is er niet of nauwelijks ophef ontstaan, vermoedelijk omdat daar wel duidelijk was dat het opsturen van foto’s vrijwillig is. In gemeenten in Oost-Brabant loopt de proef al twee jaar zonder problemen.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/enschede-stopt-met-vragen-naar-interieurfoto-s-na-bezwaren-over-privacy~bda27410e/

In de 79 andere gemeenten die aan de proef deelnemen of van plan zijn dat te doen, gaat die voorlopig gewoon door.
03-11-2022, 12:27 door Anoniem
Het is niet onlogisch dat er naar wordt gevraagd. Zodra de WOZ-beschikking op de mat valt is de eigenaar van een woning van mening dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de minder dan gemiddelde toestand van de keuken, badkamer en het onderhoud van de woning. O.a. om dit te voorkomen wordt er gevraagd naar foto's die overigens niet verplicht zijn. Ik vind dat de gemeenten/samenwerkingsverbanden juist hiermee proberen een zo juist mogelijk waarde van een woning te bepalen.
Als je het niet doet of geen informatie wenst te verstrekken moet je bij het maken van bezwaar (omdat bijvoorbeeld onvoldoende rekening is gehouden met de verouderde badkamer en keken) ook niet om een proceskostenvergoeding vragen omdat je een gemachtigde hebt ingeschakeld. De onjuiste beoordeling van de woning is dan niet aan het bestuursorgaan te wijten, want jij hebt geweigerd om informatie te verstrekken.
01-12-2022, 22:41 door Anoniem
In woon in Oost Brabant en heb geweigerd om foto's op te sturen ondanks hun aandringen. Ik weet hoe overheden met foto's omgaat dus dat gebeurt niet. Gemeentes plukken van funda foto's van huizen en interieur van hun gemeente en bepalen zo de WOZ waarde. Ik had een huis gekocht en ging in beroep tegen de woz waarde en kreeg van desbetreffende ambtenaar de foto's van funda te zien. Mijn huis was kleiner qua oppervlakte dan van de buren maar omdat ik een luxe badkamer en keuken had betaalde ik meer dan mijn buren.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.