image

Minister wil niet met AP in gesprek over schrappen van AVG-boete KNLTB

maandag 5 december 2022, 12:20 door Redactie, 18 reacties

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming wil niet met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek om de AVG-boete voor tennisbond KNLTB te schrappen, zoals de VVD had gevraagd. Dat laat de minister weten op Kamervragen van VVD-Kamerleden Ellian en Rudmer Heerema.

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dat de tennisbond persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en adresgegevens aan twee sponsoren verstrekte, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden, de andere van meer dan 300.000 leden. KNLTB-leden werden vervolgens per post of telefoon door de sponsors benaderd.

De verkoop van persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon in kwestie is doorgaans verboden. De KNLTB verklaarde tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens dat het een gerechtvaardigd belang had om die gegevens te verkopen. De toezichthouder was het daarmee niet eens en stelde dat de KNLTB geen grondslag had om de data aan de sponsoren te geven. Daarmee had de tennisbond de AVG overtreden, zo oordeelde de AP in 2019. De boete van 525.000 was destijds de hoogste AVG-boete die de toezichthouder tot dan toe had opgelegd.

De KNLTB ging in beroep bij de AP, maar de toezichthouder verklaarde het bezwaar van de tennisbond ongegrond. Vervolgens stapte de KNLTB naar de rechter. Die is nog niet tot een definitief oordeel gekomen. De rechter wil namelijk eerst dat het Europees Hof van Justitie uitlegt wat de term "gerechtvaardigd belang" precies inhoudt, en of die moet worden uitgelegd zoals de KNLTB dat doet of de Autoriteit Persoonsgegevens.

De VVD had eerder al Kamervragen over de AVG-boete gesteld en besloot dat onlangs weer te doen. Zo vroegen Ellian en Rudmer Heerema of Weerwind met de AP in gesprek wil om de boete te schrappen. Dat is de minister niet van plan. "Gezien de onafhankelijke positie van de AP en het feit dat er op dit moment een juridische procedure loopt over dit boetebesluit, ben ik niet voornemens met de AP hierover in gesprek te gaan. De AP treedt bovendien op grond van artikel 52 van de AVG onafhankelijk op bij de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden die haar overeenkomstig deze verordening zijn toegewezen. Dat geldt ook voor juridische procedures."

Verder hadden de VVD-Kamerleden gevraagd of de minister een onderzoek wil laten uitvoeren of de Autoriteit Persoonsgegevens in deze procedure onrechtmatig heeft gehandeld. Wederom ziet Weerwind dat niet zitten. "Voor een dergelijk onderzoek zie ik geen aanleiding. Het is niet aan het kabinet om zich te mengen in gerechtelijke procedures waarin het zelf geen partij is."

Reacties (18)
05-12-2022, 12:32 door Anoniem
Is dit wat de VVD probeert te doen niet strafbaar?
05-12-2022, 13:09 door Anoniem
Halen deze volksvertegenwoordigers ook de voorzitter van de tennisvereniging er bij als de scheidsrechter ze bestraft voor onsportief gedrag?
05-12-2022, 13:30 door Anoniem
Door Anoniem: Is dit wat de VVD probeert te doen niet strafbaar?
Het is hetzelfde handelen als welke strafrecht advocaat dan ook.
05-12-2022, 13:31 door Anoniem
Typisch VVD, regels zijn er voor andere mensen en niet voor hun achterban.
05-12-2022, 13:32 door Anoniem
Tja, "wat is een gerechtvaardigd belang?" Klinkt als die andere 'fishy' VDD-vraag van weleer: "wat is armoede?", of van nu: "wanneer is er sprake van aarbevingsschade?" ...
Alles moet beredeneerd kunnen worden wanneer de VDD er geen gevoel bij lijkt te hebben, onder het motto "als er niet staat dat het niet mag, dan doen we het gewoon."

En wat nu als zou blijken dat het ging om doorverkochte gegevens van _minderjarigen_ voor weer eens "het gerechtvaardigde *financiële* belang" van de KNLTB?
Als ik een ouder was, zou ik meteen alle abonnementen met de tennisclub opzeggen. Alsof er geen andere manier zou zijn om geld op te halen voor de club, dan eigendom van leden te verkopen aan 'sponsoren' ?
Want dat is het punt met de nieuwe AVG. Persoonsgegevens zijn en blijven eigendom van de personen van wie ze zijn. De tennisclub heeft slechts een gebruiksrecht, en mag ze zonder toestemming zeker niet doorspelen.

De boete is geheel terecht! Anders zou het neerkomen op: "ja... die AP, ach... 40 FTE is eigenlijk ook wel genoeg om alles te controleren. En als ze een boete uitschrijven die VVD-stemmers onwelgevallig is, vragen we gewoon onze minister om de boete van tafel te laten vegen alsof het politieke koehandel is." Echt ongelooflijk die mentaliteit ?!
05-12-2022, 13:46 door Anoniem
@Vandaag, 13:32 door Anoniem. Perfect verwoordt! Ongekende hufterigheid, wederom bij de VVD.
05-12-2022, 13:49 door Erik van Straten
Zolang iedereen een eigen uitleg geeft aan "gerechtvaardigd belang" voor een organisatie, zonder rekening te houden met gerechtvaardigde belangen van de eigenaren van de persoonsgegevens die zij verkopen, is het verstandig om zo min mogelijk (correcte) gegevens te delen met zo min mogelijk partijen.

Uit https://www.vitaalbank.nl/privacyverklaring/ (bron: https://www.security.nl/posting/776761/vitaalbank_nl), opmaak toegevoegd door mij:
• De AVG biedt de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwerken (te ontvangen, op te slaan of te delen) op basis van door jou gegeven toestemming. De meeste verwerkingen binnen VitaalBank vinden plaats op basis van de toestemming die jij geeft. We kunnen je gegevens ook verwerken omdat dit noodzakelijk is om onze diensten aan je te kunnen aanbieden, omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht die op ons rust of als dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen.

Als de VVD van mening is dat een tennisbond persoonsgegevens mag verkopen, dan geldt dat natuurlijk ook voor alle andere partijen die zeggen "aan de AVG te voldoen".
05-12-2022, 17:10 door karma4 - Bijgewerkt: 05-12-2022, 17:13
Wat de AP doet is behoorlijk ongrond]wettelijk. Nog een probleem is dat het met het oog op de GDPR zeer ongewenst is.

Door Erik van Straten: Zolang iedereen een eigen uitleg geeft aan "gerechtvaardigd belang" voor een organisatie, zonder rekening te houden met gerechtvaardigde belangen van de eigenaren van de persoonsgegevens die zij verkopen, is het verstandig om zo min mogelijk (correcte) gegevens te delen met zo min mogelijk partijen. ..

Een gerechtvaardigd belang met een duidelijk verband met de activiteiten is gewoon terecht.
Een overheid, in dit geval de AP, die achter de voordeur van anderen hun wil gaat opleggen is big brother, 1984 was bedoeld als waarschuwing niet als handleiding. Je zou nog meegaan dat een betalingsverplichting en garantie privacyinbreuken zijn (naw kltnummer etc.).

Door Anoniem: Tja, "wat is een gerechtvaardigd belang?" ..
Alles moet beredeneerd kunnen worden wanneer de VDD er geen gevoel bij lijkt te hebben, onder het motto "als er niet staat dat het niet mag, dan doen we het gewoon. ...".
Heb je door dat je de uitleg aanhangt van "u bent schuldig tenzij het tegendeel bewezen wordt" een kafka proces.
Gewoonlijk is het met recht zo dat je onschuldig bent zolang schuld niet aangetoond is.
05-12-2022, 17:23 door Anoniem
Door karma4: Wat de AP doet is behoorlijk ongrond]wettelijk. Nog een probleem is dat het met het oog op de GDPR zeer ongewenst is.

Door Erik van Straten: Zolang iedereen een eigen uitleg geeft aan "gerechtvaardigd belang" voor een organisatie, zonder rekening te houden met gerechtvaardigde belangen van de eigenaren van de persoonsgegevens die zij verkopen, is het verstandig om zo min mogelijk (correcte) gegevens te delen met zo min mogelijk partijen. ..

Een gerechtvaardigd belang met een duidelijk verband met de activiteiten is gewoon terecht.
Een overheid, in dit geval de AP, die achter de voordeur van anderen hun wil gaat opleggen is big brother, 1984 was bedoeld als waarschuwing niet als handleiding. Je zou nog meegaan dat een betalingsverplichting en garantie privacyinbreuken zijn (naw kltnummer etc.).

Door Anoniem: Tja, "wat is een gerechtvaardigd belang?" ..
Alles moet beredeneerd kunnen worden wanneer de VDD er geen gevoel bij lijkt te hebben, onder het motto "als er niet staat dat het niet mag, dan doen we het gewoon. ...".
Heb je door dat je de uitleg aanhangt van "u bent schuldig tenzij het tegendeel bewezen wordt" een kafka proces.
Gewoonlijk is het met recht zo dat je onschuldig bent zolang schuld niet aangetoond is.

Wat is jouw belang bij het alsmaar hakken op het AP?
Leg even uit wat er ongrondwettelijk is.
05-12-2022, 17:40 door Anoniem
Door karma4: Wat de AP doet is behoorlijk ongrond]wettelijk. Nog een probleem is dat het met het oog op de GDPR zeer ongewenst is.

Door Erik van Straten: Zolang iedereen een eigen uitleg geeft aan "gerechtvaardigd belang" voor een organisatie, zonder rekening te houden met gerechtvaardigde belangen van de eigenaren van de persoonsgegevens die zij verkopen, is het verstandig om zo min mogelijk (correcte) gegevens te delen met zo min mogelijk partijen. ..

Een gerechtvaardigd belang met een duidelijk verband met de activiteiten is gewoon terecht.
Een overheid, in dit geval de AP, die achter de voordeur van anderen hun wil gaat opleggen is big brother, 1984 was bedoeld als waarschuwing niet als handleiding. Je zou nog meegaan dat een betalingsverplichting en garantie privacyinbreuken zijn (naw kltnummer etc.).

Jouw standaard rant tegen alles wat AP is zullen we deze keer maar negeren. Dat is een doelloze discussie.

Maar ongevraagd mag de KNLTB dus persoonsgegevens van leden doorverkopen aan sponsoren zodat die ongevraagd die leden kunnen benaderen met commerciele aanbiedingen?

Ik denk toch echt dat je nog eens moet opzoeken wat een gerechtvaardigd belang is. Commerciele verkoop (door KNLTB of de sponsoren) is dat toch echt niet.
De KNLTB is namelijk geen verkooporganisatie waar mensen zich vrijwillig bij aangemeld hebben. Het is dus niet haar Core business. Dus geen gerechtvaardigd belang. De leden wisten niet dat de bond dit ging doen en er mee ingestemd.
En bij de sponsoren hebben de leden zich al helemaal niet vrijwillig aangemeld. Die vlieger gaat dus ook niet op.


De KNLTB had dit probleem en die boete kunnen vermijden, door haar leden individueel te vragen of zij de betreffende persoonsgegvens mocht doorverkopen? Dat heeft de bond bewust niet gedaan.
05-12-2022, 21:40 door Anoniem
Door karma4: Nog een probleem is dat het met het oog op de GDPR zeer ongewenst is.

Een gerechtvaardigd belang met een duidelijk verband met de activiteiten is gewoon terecht.
De bescherming van persoonsgegevens is er wettelijk zodat je dat moet doen, tenzij het te rechtvaardigen is dat niet te doen. Doorverkopen van andermans persoonsgegevens is dus niet zomaar gerechtvaardigd. De bond heeft tal van andere mogelijkheden om geld te verdienen, zonder dat af te laten hangen van andermans persoonsgegevens. Hooguit kan het als laatste middel, maar dat heeft de bond niet bewezen. Men wilde vooral makkelijk geld verdienen over andermans rug. Maar het is ook niet het doel van de bond om extra geld te verdienen, of dus extra te kunnen verdienen aan andermans persoonsgegevens. Dat kan je anders ook doen met een opt-in systeem, wat een stuk redelijker is aangezien deelname met persoonsgegevens aan de bond niet geheel vrijwillig is. Wie competitie wil spelen zit aan het monopolie van de bond vast, ook al wil je niet dat ze je persoonsgegevens doorverkopen. Anderen verplichten in te stemmen met verkoop van persoonsgegevens om te kunnen tennissen klinkt eerder als een belemmering van grondrechten dan het belemmeren van verkoop van persoonsgegevens die niet eens van de bond zijn. Privacy en vrijheid van beweging zijn duidelijke grondrechten. Belemmering in geval van competitie of geld willen verdienen aan andermans persoonsgegevens zijn geen grondrechten.
05-12-2022, 23:25 door Erik van Straten
Door Anoniem: Hooguit kan het als laatste middel
Nee, ook dan niet. De persoonsgegevens van haar leden zijn niet van de tennisbond. Die bond heeft die gegevens in bruikleen voor doeleinden die in het belang van beide partijen zijn. Dat moet die bond niet mogen uitbreiden met een doel dat in haar voordeel is en tegelijkertijd (zeker of potentieel) in het nadeel is van haar leden. Het gaat niet alleen om gerichte reclame voor tennisballen o.i.d.; de kans dat persoongegevens "verder gaan zwerven" en/of in handen van criminelen vallen, neemt ook toe. En dus ook de kans op phishing en dergelijke.

Idien dit okay zou zijn, zou ook een organisatie als vitaalbank.nl de medische gegevens van haar klanten mogen verkopen zodra het financieel even wat minder goed gaat, of als de directeur een dikkere auto wil.

Als de AVG met eenzijdige commerciële belangen ondergraven kan worden, is het erger dan een waardeloze wet, namelijk eentje die onterechte verwachtingen wekt (schijnveiligheid geeft dus).
06-12-2022, 09:10 door Anoniem
Door karma4: Wat de AP doet is behoorlijk ongrond]wettelijk. Nog een probleem is dat het met het oog op de GDPR zeer ongewenst is.

Door Erik van Straten: Zolang iedereen een eigen uitleg geeft aan "gerechtvaardigd belang" voor een organisatie, zonder rekening te houden met gerechtvaardigde belangen van de eigenaren van de persoonsgegevens die zij verkopen, is het verstandig om zo min mogelijk (correcte) gegevens te delen met zo min mogelijk partijen. ..

Een gerechtvaardigd belang met een duidelijk verband met de activiteiten is gewoon terecht.

Maar dat belang van het KNLTB is niet gerechtvaardigd.
Het is een extra commercieel belang dat geen duidelijk verband houdt met haar primaire activiteiten. Zie ook de andere commentaren hierover.

Je probeert weer eens recht te praten wat duidelijk krom is. (Alsof je lid bent van de VVD)
06-12-2022, 09:50 door Anoniem
Door karma4: Wat de AP doet is behoorlijk ongrond]wettelijk.

Je zit weer lekker op je stokpaardje. Maar 1. het is niet ongrond]wettelijk en 2. in Nederland hebben we geen constitutioneel toetsingsrecht dus al was het ongrond]wettelijk maakt het niet uit.

En doe alsjeblieft niet alsof je Orwel of Kafka gelezen hebt.
06-12-2022, 09:52 door Anoniem
Door karma4: Een gerechtvaardigd belang met een duidelijk verband met de activiteiten is gewoon terecht.
Als elke activiteit een gerechtvaardigd belang op zou leveren zou je de AVG kunnen afschaffen, want dan is er een achterdeurtje voor alles, dan komt het erop neer dat de verwerking mag omdat je hem doet.

Als je een clausule in een wet zo leest dat die de hele wet onderuit haalt dan kan je op je vingers natellen die clausule nooit zo bedoeld kan zijn. Gerechtvaardigd belang kan dus onmogelijk zijn wat jij denkt dat het is. Wil de AVG enige betekenis hebben dan kan de lat alleen maar hoger liggen.
06-12-2022, 12:05 door Anoniem
Door karma4: Wat de AP doet is behoorlijk ongrond]wettelijk. Nog een probleem is dat het met het oog op de GDPR zeer ongewenst is.

Je wil dat alles gewoon kan en mag? Het is er met een hele duidelijke reden die jij blijkbaar niet snapt. jou maakt het niets uit dat gegevens van consumenten gedeeld/verkocht worden en andere daar gebruik van maken zonder dat de consument zelf daar weet van heeft.

Wat de VVD hier doet is totaal fout. maar waarschijnlijk raakt het een paar tennis vrindjes van een paar ministers en dan hoeft die bescherming van de consument in eens niet meer.
07-12-2022, 12:41 door Anoniem
05-12-2022, 23:25 door Erik van Straten
De persoonsgegevens van haar leden zijn niet van de tennisbond. Die bond heeft die gegevens in bruikleen voor doeleinden die in het belang van beide partijen zijn. Dat moet die bond niet mogen uitbreiden met een doel dat in haar voordeel is en tegelijkertijd (zeker of potentieel) in het nadeel is van haar leden. Het gaat niet alleen om gerichte reclame voor tennisballen o.i.d.; de kans dat persoongegevens "verder gaan zwerven" en/of in handen van criminelen vallen, neemt ook toe. En dus ook de kans op phishing en dergelijke.

Idien dit okay zou zijn, zou ook een organisatie als vitaalbank.nl de medische gegevens van haar klanten mogen verkopen zodra het financieel even wat minder goed gaat, of als de directeur een dikkere auto wil.

Als de AVG met eenzijdige commerciële belangen ondergraven kan worden, is het erger dan een waardeloze wet, namelijk eentje die onterechte verwachtingen wekt (schijnveiligheid geeft dus).
Fijn dat jij dit zo logisch weet te beredeneren,
&
spijtig dat een rechter eerst moet navragen wat gerechtvaardig belang nou Precies inhoudt.
07-12-2022, 16:52 door Anoniem
Gerechtvaardigd belang... Vs. Contributie
Als je miljoenen wil uitgeven, dan moeten mogelijk de contributies omhoog tot het dekkend is.
Op die manier is er een perfect opt-in systeem.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.