image

Google moet op verzoek 'overduidelijk onjuiste' zoekresultaten verwijderen

donderdag 8 december 2022, 15:54 door Redactie, 2 reacties

Google moet op verzoek zoekresultaten uit de zoekmachine verwijderen als de verzoeker kan aantonen dat die naar 'overduidelijk onjuiste' informatie wijzen. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag geoordeeld. Het Hof deed uitspraak in een zaak van twee bestuurders van een groep investeringsmaatschappijen.

Die hadden Google verzocht om de links die na een zoekopdracht op hun namen worden getoond en leiden naar bepaalde artikelen waarin het investeringsmodel van deze ondernemingsgroep kritisch wordt voorgesteld, uit de zoekresultaten te verwijderen. De twee bestuurders stellen dat deze artikelen onjuiste beweringen bevatten. Ook verzochten ze Google om de thumbnails die bij de zoekresultaten op hun naam werden getoond te verwijderen.

Google weigerde deze verzoeken en wees daarbij naar de professionele context van deze artikelen en foto’s en stelde niet te weten of de informatie in de artikelen al dan niet juist was. Het Hof stelt dat de twee bestuurders onder de AVG een beroep kunnen doen op het recht om vergeten te worden. Voorwaarde is wel dat mensen die zoekresultaten verwijderd willen hebben kunnen aantonen dat de gelinkte informatie 'overduidelijke onjuist' is. Daarbij is het niet nodig dat er eerst een rechterlijke beslissing tegen de betreffende website heeft plaatsgevonden.

"Wanneer de persoon die om verwijdering van links heeft verzocht relevante en afdoende bewijzen overlegt die zijn verzoek kunnen staven en aantonen dat de informatie in de gelinkte inhoud kennelijk onjuist is, moet de exploitant van de zoekmachine dit verzoek tot verwijdering van links dus inwilligen", aldus het vonnis van het Hof (pdf).

Wat betreft het verwijderen van de thumbnails merkt het Hof op dat Google moet nagaan of het weergeven van deze foto's nodig is voor de uitoefening van het recht op vrije informatie van internetgebruikers die deze foto’s mogelijk zouden willen bekijken.

Reacties (2)
08-12-2022, 23:25 door Anoniem
Vreemde uitspraak. Er leek geen onenigheid te zijn dat als er voldoende bewijs is de zoekresultaten dan weg moeten. De onenigheid is dat de eisers hoe dan ook hun zin wilde hebben en Google dat zonder bewijs niet doet. Het hof is dus iets verplicht aan het stellen zonder dat het nodig is. En die verplichting maken ze dan zo vaag dat er geen duidelijkheid is waaruit nu blijkt dat er overduidelijke onjuistheid is.
09-12-2022, 12:13 door Anoniem
Lijkt inderdaad een vreemd uitspraak, maar het blijkt dat het een uitleg richting een andere rechtbank is. Uit de link van het artikel
Het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) moet in deze zaak
uitspraak doen en heeft het Hof van Justitie verzocht om uitlegging van de algemene verordening
gegevensbescherming – die onder meer voorziet in het recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”) – en de
richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens, gelezen in het licht van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Dus ik denk dat het Bundesgerichtshof nu alsnog moet vaststellen of er wel of niet voldoende bewijs is.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.