image

Douane voldeed bij verwerking persoonsgegevens niet aan Wpg

vrijdag 20 januari 2023, 16:08 door Redactie, 4 reacties

De Douane voldeed bij de verwerking van persoonsgegevens in 2021 niet aan de Wet politiegegevens. Het gaat onder andere om zaken als logging, bewaartermijnen van gegevens en gegevensbescherming door standaardinstellingen, zo blijkt uit onderzoek. Staatssecretaris De Vries van Financiën noemt dit ernstig en stelt dat de verwerking van gevoelige persoonsgegevens grote zorgvuldigheid vraagt.

Sinds maart 2019 valt de Douane onder de Wet politiegegevens (Wpg) voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. De Wpg regelt de verwerking van persoonsgegevens voor de uitoefening van de politietaak door onder meer de Nationale Politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee, de Rijksrecherche en ook de Douane. De wet vereist een jaarlijkse interne audit, en iedere vier jaar een externe audit.

De eerste Wpg-audit moest in 2021 worden uitgevoerd en uiterlijk eind van dat jaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden ingediend. De AP heeft alle organisaties die diensten uitvoeren die onder de Wpg vallen een jaar uitstel verleend tot 31 december 2022. De Auditdienst Rijk (ADR) heeft vorig jaar de audit voor het jaar 2021 uitgevoerd en komt tot het oordeel dat de Douane in 2021 in belangrijke mate niet voldeed aan de Wpg.

De ADR constateert belangrijke tekortkomingen op het gebied van interne beheersing, waaronder het gebrek aan bewustzijn over de Wpg in de organisatie, nog aan te passen automatiseringssystemen en nog niet aangepaste of opgestelde werkinstructies van de teams die met Wpg-informatie werken. Zo vindt er onder andere geen logging plaats, is er geen privacyfunctionaris aangesteld, heeft er geen toezicht door de Functionaris voor gegevensbescherming plaatsgevonden, is er geen inzicht in privacyrisico's en ontbreekt gegevensbescherming in de standaardinstellingen.

"Dit is ernstig, want de verwerking van gevoelige persoonsgegevens vraagt grote zorgvuldigheid. De Douane is op dit moment bezig met het opstellen van een verbeterrapport naar aanleiding van de audit. In dit rapport zullen de maatregelen worden beschreven die getroffen moeten worden ter verbetering van de geconstateerde tekortkomingen", aldus staatssecretaris De Vries. Het verbeterrapport zou begin april beschikbaar moeten worden.

Image

Reacties (4)
20-01-2023, 17:44 door Anoniem
"Dit is ernstig, want de verwerking van gevoelige persoonsgegevens vraagt grote zorgvuldigheid. De Douane is op dit moment bezig met het opstellen van een verbeterrapport naar aanleiding van de audit. In dit rapport zullen de maatregelen worden beschreven die getroffen moeten worden ter verbetering van de geconstateerde tekortkomingen", aldus staatssecretaris De Vries. Het verbeterrapport zou begin april beschikbaar moeten worden.

Wat zal het leidende advies van het verbeterrapport zijn?

Iets in de trent van:
"Gelieve de wet zo aan te passen dat de douane kan blijven werken zoals ze nu doet. Dat is voor andere overheidsinstellingen ook zo door hun minister geregeld."
21-01-2023, 12:29 door karma4
Het is een duidelijk signaal dat het gevaar van de AP als Big Brother nog niet herkend is.
De machtsuitbreiding en het omvormen naar de nieuwe norm als 1984 gaat nog steeds door.
21-01-2023, 21:13 door Anoniem
Door karma4: Het is een duidelijk signaal dat het gevaar van de AP als Big Brother nog niet herkend is.
De machtsuitbreiding en het omvormen naar de nieuwe norm als 1984 gaat nog steeds door.
Orwells Big Brother hield burgers gedetailleerd in de gaten. AP houdt geen burgers in de gaten maar organisaties die door persoonsgegevens te verwerken makkelijk Big Brother-toestanden kunnen veroorzaken.

Dat soort omdraaiingen, daar zit 1984 vol mee. Het Ministerie van Vrede voert oorlog, het Ministerie van Waarheid verspreidt fake news. En jij maakt van privacybescherming consequent een privacyschending. Jij hebt daarmee zelf iets belangrijks met Big Brother gemeen.
21-01-2023, 23:08 door Anoniem
Door karma4: Het is een duidelijk signaal dat het gevaar van de AP als Big Brother nog niet herkend is.
De machtsuitbreiding en het omvormen naar de nieuwe norm als 1984 gaat nog steeds door.

Misschien het boek eens lezen.
Is het niet zo dat de douane, net als Big Brother, burgers in de gaten houdt/volgt en dit langer doet dat de wet voorschijft.
Of staat de douane soms boven de wet?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.