image

Politie komt met toets voor operationele inzet van gezichtsherkenning

maandag 27 februari 2023, 09:23 door Redactie, 33 reacties

De politie is van plan om in toekomst gezichtsherkenningstechnologie operationeel in te zetten en heeft nu een kader ontwikkeld dat dit mogelijk moet maken. Volgens minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid kan de inzet van gezichtsherkenning ingrijpend zijn als het wordt gebruikt in de context van de politie en mag daarom niet lichtzinnig worden gedaan.

Eind 2019 had de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid gesteld dat de politie gezichtsherkenningstechnologie niet operationeel mag inzetten, anders dan na het inrichten van benodigde waarborgen en de uitkomst van een juridische en ethische toets. Uitzondering daarop is het CATCH-systeem. Dit systeem werkt met een database met gelaatsafbeeldingen van verdachten en veroordeelden.

Naar aanleiding van de beslissing van de minister eind 2019 is de politie begonnen met de ontwikkeling van een kader dat moet voorzien in een juridische, ethische en technische toets voor de operationele inzet van gezichtsherkenning. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van de technologie bij opsporing, hulpverlening of handhaving van de openbare orde.

Plannen voor de operationele inzet van gezichtsherkenning moeten aan een interne toetsingscommissie van de politie worden voorgelegd. "De toetsingscommissie is niet betrokken en heeft geen belang bij de operationele inzet. Een positieve beoordeling van de toetsingscommissie moet vervolgens worden bekrachtigd door de korpschef, waarna operationele inzet mogelijk is", aldus minister Yesilgöz.

Het inzetkader bepaalt volgens de bewindsvrouw dat moet worden gestreefd naar een zo gericht mogelijke inzet van gezichtsherkenning terwijl grondrechten goed zijn geborgd. Ook bepaalt het kader dat de inzet van gezichtsherkenning altijd moet passen binnen de bredere Nederlandse rechtsorde, gaat de minister verder.

Het kader benoemt tien factoren die bij deze beoordeling worden meegenomen. Daarnaast omschrijft het kader een aantal ‘harde’ randvoorwaarden waaraan de inzet van gezichtsherkenning minimaal moet voldoen. Het gaat omn rapportage- en toetsingsverplichtingen, systeemvoorwaarden, menselijke controle en toezicht, privacy en datagovernance en transparantie en verantwoording.

Toetsing vindt niet alleen plaats voorafgaand aan de operationele inzet van gezichtsherkenning, maar ook tijdens en na afloop. In de komende drie jaar wordt de inzet van gezichtsherkenning getoetst op basis van het inzetkader. In die periode wordt het inzetkader geëvalueerd en eventueel aangepast. Het inzetkader is inmiddels al één keer ingezet.

"Aan de hand van het inzetkader gezichtsherkenning kun je – voorafgaand aan de operationele inzet – kijken of die inzet verantwoord is’, zegt Katinka Knops, adviseur ethiek bij de politie. "We willen als politie laten zien dat we gezichtsherkenning op een zinnige en verantwoorde manier kunnen inzetten; dat we dit bovenal zorgvuldig doen."

Image

Reacties (33)
27-02-2023, 09:44 door majortom
De privacyschendingstrein dendert door.
27-02-2023, 09:51 door Bitje-scheef
Aan de ene kant verhoogt het de pakkans, de andere kan is de kans op oneigenlijk gebruik groot.

Wat zou de voorwaarden kunnen zijn en de waarborging om het oneigenlijk gebruik te voorkomen ?

Wat is de grens van de omvang van het systeem waarbij mensen het nut hiervan nog inzien ?
27-02-2023, 09:56 door Anoniem
Valt mij op dat "privacy" niet voorkomt in het lijstje...
Nu dus de belangrijke vraag:

Krijgen wij dan ook het recht om onze gezichten te bedekken om onze biometrische gegevens te beschermen?
- Je gezicht is een biometrich gegeven, welke beschermt is door de AVG/GDPR.
- In artikel 10 van de Grondwet is opgenomen dat iedereen recht heeft op eerbiediging van zijn of haar persoonlijke levenssfeer.
Er is geen specifieke locatie genoemd, dus dit hoeft niet alleen thuis te zijn.
- Tegenwoordig worden overal camera's geplaatst, onder andere in deurbellen en auto's.
Deze camera's nemen vaak ook op als je niks anders doet dan langslopen.
- Gelet op de technologische ontwikkelingen, enige opname van je gezicht kan makkelijk misbruikt worden.
De burger zou het recht moeten hebben zich hiertegen te beschermen.
27-02-2023, 09:58 door Anoniem
Door Bitje-scheef: Aan de ene kant verhoogt het de pakkans, de andere kan is de kans op oneigenlijk gebruik groot.

Wat zou de voorwaarden kunnen zijn en de waarborging om het oneigenlijk gebruik te voorkomen ?

Wat is de grens van de omvang van het systeem waarbij mensen het nut hiervan nog inzien ?

De waarborging is een wassen neus.

Zoals met de sleepwet, het is een glijdende schaal zoals dat bij overheid altijd aan de orde is.
Eerst is het onder speciale omstandigheden, daarna blijken de beperkingen onhandig en daarna simpelweg op grote schaal.
Daarna heeft de belastingdienst ook interesse want ja daar is het ook wel makkelijk voor.
Zo zouden kentekenplaten ook niet geregistreerd worden via de camera's boven de weg, is al geruime tijd aan de orde want ja toch wel makkelijk. Wat kun je er als burger aan doen?! Helemaal niets, maakt 't uit op welke partij je stemt?! Onze top zware bureacratische laag zit er vooral voor zichzelf en doet vooral wat zij denken dat goed is voor plebs.

Er wonen in dit land heel veel schaapjes die veiligheid verkiezen boven vrijheid met de gebruikelijke argumenten.
Het is een treurige realiteit waar niet aan te ontsnappen is en waar politici maar al te graag gebruik van maken.
27-02-2023, 10:01 door Anoniem
Door majortom: De privacyschendingstrein dendert door.

Goede zaak dat de politie meer armslag krijgt.
Jij en ik zullen echt niet altijde gemonitord worden.
Alleen in bepaalde situaties; kun jezelf heel goed bedenken
27-02-2023, 10:10 door Anoniem
Hallo,

En wat gebeurt er met al die andere gezichten die vast worden gelegd ?
Er staat niets over retentie tijd oid.
Ben zelf werkzaam als IT'er bij overheden en isp's(die info overdragen aan overheden).
Er zijn wel processen opgesteld over retentie en archivering maar deze worden slecht nageleefd o.a. door de complexiteit van de IT en overheids organisatie structuur. Dus men wilt vaak wel maar staat zichzelf vaak in de weg op deiverse vlakken.

Is ook niet op te lossen met een toezicht autoriteit om de simpele reden dat systemen vaak nogal onderzichtig zijn door jarenlange wildgroei van oud naar nieuw waarbij oude systemen slecht tot niet opgeruimd worden.

Dit is geen eenvoudige materie en data blijft vaak jaren ergens staan, ook al was de opsporings actie legitiem en aan kaders gebonden.

Ondertussen zie ik mensen met een hoodie over hun hoofd gebogen over straat lopen, tja...

We willen dit want we hebben ervoor gestemd :0).(grapje)

Nee even serieus, er gaat veel geld naar toe en het is diep treurig dat de resultaten zo zijn dat de privacy bewuste burger zich terecht zorgen maakt.

Maar toch hoop ik dat er dingen zich hier verbeteren, niks doen is geen optie.

Groetjes
27-02-2023, 10:56 door Anoniem
Uitzondering daarop is het CATCH-systeem. Dit systeem werkt met een database met gelaatsafbeeldingen van verdachten en veroordeelden.
Zorgelijk, aangezien politiek den haag de nederlandse burger in eerste instantie eerder wantrouwt dan vertrouwt, heb je al snel de stempel 'verdachte' aan je plakken (gemeenten die gebruik maken van nepaccounts om de burger op socialmedia te bespioneren, #kinderopvangtoeslagenaffaire, #syri, #supersyri).
Dat ze überhaupt óók foto's van verdachten mogen gebruiken is al een slecht begin.
27-02-2023, 11:01 door Open source gebruiker
Door Anoniem: Hallo,

En wat gebeurt er met al die andere gezichten die vast worden gelegd ?
Er staat niets over retentie tijd oid.
Ben zelf werkzaam als IT'er bij overheden en isp's(die info overdragen aan overheden).
Er zijn wel processen opgesteld over retentie en archivering maar deze worden slecht nageleefd o.a. door de complexiteit van de IT en overheids organisatie structuur. Dus men wilt vaak wel maar staat zichzelf vaak in de weg op deiverse vlakken.

Is ook niet op te lossen met een toezicht autoriteit om de simpele reden dat systemen vaak nogal onderzichtig zijn door jarenlange wildgroei van oud naar nieuw waarbij oude systemen slecht tot niet opgeruimd worden.

Dit is geen eenvoudige materie en data blijft vaak jaren ergens staan, ook al was de opsporings actie legitiem en aan kaders gebonden.

Ondertussen zie ik mensen met een hoodie over hun hoofd gebogen over straat lopen, tja...

We willen dit want we hebben ervoor gestemd :0).(grapje)

Nee even serieus, er gaat veel geld naar toe en het is diep treurig dat de resultaten zo zijn dat de privacy bewuste burger zich terecht zorgen maakt.

Maar toch hoop ik dat er dingen zich hier verbeteren, niks doen is geen optie.

Groetjes
Binnenkort kunnen we gaan stemmen, welke partij geeft om de Nederlandse burger, die mijn waard is.?
Wie geeft er privacy bijvoorbeeld?
27-02-2023, 11:12 door majortom - Bijgewerkt: 27-02-2023, 11:12
Door Open source gebruiker:Binnenkort kunnen we gaan stemmen, welke partij geeft om de Nederlandse burger, die mijn waard is.?
Wie geeft er privacy bijvoorbeeld?
In de programma's waarschijnlijk allemaal. In de praktijk valt het elke keer weer tegen, zeker als een partij aan de macht is. Verder stemmen we natuurlijk eigenlijk voor de provincie en niet voor de Tweede Kamer; het enige dat er onder hangt is de machtsverhouding in de Eerste Kamer.
27-02-2023, 11:25 door majortom - Bijgewerkt: 27-02-2023, 11:27
Door Anoniem:
Door majortom: De privacyschendingstrein dendert door.

Goede zaak dat de politie meer armslag krijgt.
Jij en ik zullen echt niet altijde gemonitord worden.
Alleen in bepaalde situaties; kun jezelf heel goed bedenken
De politie heeft al eerder aangetoond niet met de verantwoordelijkheid die hoort bij meer armslag om te kunnen gaan (https://www.security.nl/posting/694835/Politie+erkent+problemen+bij+op+orde+houden+van+gezichtendatabase)
En de politie stelt een commissie in die beoordeelt of de politie iets mag? Iets met de slager en eigen vlees?

Het CATCH systeem wordt hiervoor al gebruikt maar het mechanisme gaat dan dus uitgebreid worden met foto's van niet veroordeelde burgers? Hoe gaat men deze vergaren? Hebben ze een contract met ClearView AI afgesloten (https://www.security.nl/posting/744156/Clearview+AI+wil+iedereen+op+aarde+via+megadatabase+kunnen+identificeren).

En in eerste instantie beperkt, daarna zullen de bekende kaarten getrokken worden en zal dit steeds breder ingezet gaan worden (scope creep) totdat iedere burger onder permanente controle staat: dit leert de praktijk helaas. De overheid gaat steevast uit van wantrouwen richting de burger, en ze vinden het dan vreemd dat dat andersom ook vanuit de burger richting overheid het geval is (iets met de waard en zijn gasten).
27-02-2023, 11:27 door Anoniem
Plannen voor de operationele inzet van gezichtsherkenning moeten aan een interne toetsingscommissie van de politie worden voorgelegd.

Dit is echt schandalig. De slager die zijn eigen vlees gaat keuren. Dit is vragen om serieuze problemen en schandalen.
27-02-2023, 12:59 door Anoniem
Door Anoniem: Krijgen wij dan ook het recht om onze gezichten te bedekken om onze biometrische gegevens te beschermen?

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbod_op_gezichtsbedekkende_kleding

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041161/
27-02-2023, 13:44 door Anoniem
"We willen als politie laten zien dat we gezichtsherkenning op een zinnige en verantwoorde manier kunnen inzetten; dat we dit bovenal zorgvuldig doen."
Ik denk dat ongeveer 1/3 van de bevolking onder het staatsveiligheid juk van corona dat zinning-verantwoord-zorgvuldig totaal niet zal herkennen.
Kortom, hoe meer qua vraagstuk gecentraliseerde macht / druk bij de politie ligt des te meer "mogelijke ernst van feiten" een wassen neus is als het gaat om bescherming van privacy.
Let wel, BN-ers hebben op straat - qua jurispedentie - minder bescherming van privacy dan niet BN-ers.
De politie moet dit niet gelijk gaan trekken omdat ze zo graag nieuwe technieken wil gebruiken. Bovendien worden bronnen als facebook en andere sociale media qua "doeleinde" nu wel erg problematisch.
27-02-2023, 13:48 door Anoniem
Door Anoniem:
Door majortom: De privacyschendingstrein dendert door.

Goede zaak dat de politie meer armslag krijgt.
Jij en ik zullen echt niet altijde gemonitord worden.
Alleen in bepaalde situaties; kun jezelf heel goed bedenken
Nee dat kan ik niet zomaar bedenken. Echter de ervaring leert, dat dit straks te pas en te on pas zal gebeuren. De overheid kijkt straks helemaal niet meer naar de toets. Voorbeelden? Toeslag affaire, gas winning in Groningen. Digitale identiteit (al weg gegeven aan de EU), privacy mbt elektrische auto's etc.
27-02-2023, 13:54 door Anoniem
Die mondkapjes onder een hoodie waren zo slecht nog niet, tenminste in dit opzicht.
27-02-2023, 14:15 door Anoniem
Door Anoniem: Valt mij op dat "privacy" niet voorkomt in het lijstje...
Nu dus de belangrijke vraag:

Krijgen wij dan ook het recht om onze gezichten te bedekken om onze biometrische gegevens te beschermen?
- Je gezicht is een biometrich gegeven, welke beschermt is door de AVG/GDPR.
- In artikel 10 van de Grondwet is opgenomen dat iedereen recht heeft op eerbiediging van zijn of haar persoonlijke levenssfeer.
Er is geen specifieke locatie genoemd, dus dit hoeft niet alleen thuis te zijn.
- Tegenwoordig worden overal camera's geplaatst, onder andere in deurbellen en auto's.
Deze camera's nemen vaak ook op als je niks anders doet dan langslopen.
- Gelet op de technologische ontwikkelingen, enige opname van je gezicht kan makkelijk misbruikt worden.
De burger zou het recht moeten hebben zich hiertegen te beschermen.

Je gezicht bedekken gaat je niet redden. Voor gezichtsherkenning heb je camera's met een vrij hoge resolutie nodig. Daarom wordt in plaats van gezichtsherkenning vaak gebruik gemaakt van technologie die kijkt naar houding en bewegingspatronen. Probeer je bewegingen maar eens te bedekken. Dat is absoluut onmogelijk.

In de publieke bestaan binnenkort geen geheimen meer. Alles wordt gelogd.
27-02-2023, 14:34 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Krijgen wij dan ook het recht om onze gezichten te bedekken om onze biometrische gegevens te beschermen?

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbod_op_gezichtsbedekkende_kleding

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041161/
Gedeeltelijk verbod op Gezichtsbedekkende kleding (kleding die het gezicht geheel bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn)

Dat is mooi want juist mijn ogen zijn niet nooit zichtbaar voor dit soort camera's.
Bij zowel UV en Infrarood verkleuren mijn lenzen meteen en de mirrorcoating geeft los daarvan prachtige verblinding op camera's (alsof er een witte vlek om hele gezicht zit)

En ik heb die lenzen wegens medische reden dus ik wens ze heel veel succes met daar weer een los verbod op te zetten gezien BWBR0041161 Artikel1 lid 2b. Laat staan dat het voor iemand die niet naar camera beelden kijkt uberhaubt duidelijk is wat voor lenzen het zijn.

Het is natuurlijk van de zotte dat je naar zulke middelen zou moeten grijpen voor privacy bescherming maar goed scheelt mij weer dat ik al jaren er tegen beschermd ben. Hoef ik een keer niet extra maatregelen te nemen.
27-02-2023, 14:50 door majortom - Bijgewerkt: 27-02-2023, 14:50
Door Anoniem:
Door Anoniem: Krijgen wij dan ook het recht om onze gezichten te bedekken om onze biometrische gegevens te beschermen?

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbod_op_gezichtsbedekkende_kleding

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041161/
Dan kom je toch op dit soort gadgets terecht https://www.businessinsider.nl/als-je-deze-gadgets-draagt-kun-je-voorkomen-dat-ai-software-je-gezicht-herkent/
27-02-2023, 15:44 door Anoniem
Het is positief dat de politie een toetsingskader heeft ontwikkeld voor de operationele inzet van gezichtsherkenningstechnologie. Gezichtsherkenning kan namelijk ingrijpende gevolgen hebben voor de privacy en andere grondrechten van individuen, dus het is belangrijk dat de politie zorgvuldig omgaat met deze technologie en waarborgen heeft ingebouwd.

Het toetsingskader bevat tien factoren die worden meegenomen in de beoordeling van de inzet van gezichtsherkenning, waaronder privacy en datagovernance, transparantie en verantwoording, en menselijke controle en toezicht. Het is goed dat deze factoren worden meegenomen in de beoordeling, omdat het helpt om de potentiële negatieve gevolgen van gezichtsherkenning te beperken.

Het is ook positief dat er toetsing plaatsvindt niet alleen voorafgaand aan de operationele inzet, maar ook tijdens en na afloop. Dit zorgt ervoor dat eventuele problemen tijdig kunnen worden gesignaleerd en aangepakt.

Het is echter belangrijk dat het toetsingskader regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast, omdat technologieën en de toepassingen ervan voortdurend veranderen. Bovendien is het belangrijk dat de politie ervoor zorgt dat de toetsingscommissie onafhankelijk is en geen belangen heeft bij de operationele inzet van gezichtsherkenning.

Immers is het belangrijk dat de politie transparant is over de inzet van gezichtsherkenning en dat burgers kunnen begrijpen hoe deze technologie wordt gebruikt en welke waarborgen er zijn ingebouwd om hun privacy en andere grondrechten te beschermen.
27-02-2023, 16:12 door spatieman
de CCP komst steeds dichterbij ,
27-02-2023, 16:22 door Anoniem
Door Anoniem: Dat is mooi want juist mijn ogen zijn niet nooit zichtbaar voor dit soort camera's. Bij zowel UV en Infrarood verkleuren mijn lenzen meteen en de mirrorcoating geeft los daarvan prachtige verblinding op camera's

De algoritmen voor gezichtsherkenning kijken niet alleen naar de ogen, maar ook naar de verhoudingen van de mond, kaaklijn en rest van het gezicht. Zelfs als men een spiegelende zonnebril of mondmasker draagt is herkenning niet uitgesloten. Voorbeelden van metrieke gezichtskenmerken die identificatie mogelijk maken, zijn afstand tussen ogen, afstand tussen oren, stand van oren, positie van ogen en mond ten opzichte van de neus (of elkaar) en dergelijke.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Biometrische_gezichtsherkenning
27-02-2023, 17:37 door Anoniem
Standaar modus operandus, die toetsingcommisie zal snel tandeloos gemaakt worden mochten ze een per onlgeluk toch een beetje tegenwerken... want anders kan de politie haar werk niet meer doen. zie de geheime diensten. Waarom een ander trucje verzinnen als dit zo goed werkt in de praktijk
27-02-2023, 17:43 door Anoniem

Er staat niets over retentie tijd oid.
Ben zelf werkzaam als IT'er bij overheden en isp's(die info overdragen aan overheden).
Er zijn wel processen opgesteld over retentie en archivering maar deze worden slecht nageleefd o.a. door de complexiteit van de IT en overheids organisatie structuur. Dus men wilt vaak wel maar staat zichzelf vaak in de weg op deiverse vlakken.

Onzin data is net zo makkelijk te verwijderen als toe te voegen op technisch vlak. Combinatie van pure lamlendigheid en opzet.

Je kan vrij makkelijk data laten automatisch laten verwijderen na x dagen tenzij iemand een handeling doet omdat het langer bewaart moet worden. En als je het toch weer nodig blijkt te hebben opnieuw invoeren.
27-02-2023, 17:56 door Anoniem
Waarom zijn de machthebbers en hunne handhavingsdiensten ('s lands wapen, politie)
toch zo bang voor hun vrije medemens, ook wel aangeduid als burger?

Kan iemand dat eens uitleggen? Al je gangen willen ze 24 op 24 nagaan.

Wat ze analoog nooit voor elkaar zullen krijgen, gaat ze dat digitaal dan wel lukken?
27-02-2023, 18:50 door Anoniem
Door Anoniem: Valt mij op dat "privacy" niet voorkomt in het lijstje...
Dan denk je kennelijk dat wat security.nl als illustratie bij het artikel plaatst het hele verhaal is. Als je in het document zelf kijkt blijkt privacy uitgebreid aan bod te komen.
Nu dus de belangrijke vraag:
Nee, nu dus eerst zorgen dat je iets diepgaander kijkt waar het eigenlijk over gaat en of het document zelf niet je vraag beantwoordt. Je kan het makkelijk vinden via de hyperlinks die de redactie van security.nl heel behulpzaam in het artikel heeft geplaatst.
28-02-2023, 08:41 door Anoniem
Absoluut ontoelaatbaar, Politie heeft teveel speeltjes waar ze geen verstand van (wensen te) hebben of op uitgekeken raken. Waar worden de gegevens opgeslagen, wie heeft er toegang toe en wanneer worden ze vernietigd? Kan een 'veroordeelde' een beroep doen op zijn/haar recht op vergeten worden?

Onzin, laat de Politie maar eens gewoon hun werk gaan doen
28-02-2023, 09:07 door majortom - Bijgewerkt: 28-02-2023, 09:09
Door Anoniem:
Door Anoniem: Valt mij op dat "privacy" niet voorkomt in het lijstje...
Dan denk je kennelijk dat wat security.nl als illustratie bij het artikel plaatst het hele verhaal is. Als je in het document zelf kijkt blijkt privacy uitgebreid aan bod te komen.
Nu dus de belangrijke vraag:
Nee, nu dus eerst zorgen dat je iets diepgaander kijkt waar het eigenlijk over gaat en of het document zelf niet je vraag beantwoordt. Je kan het makkelijk vinden via de hyperlinks die de redactie van security.nl heel behulpzaam in het artikel heeft geplaatst.
Privacy wordt maar zeer beperkt genoemd in het document https://www.politie.nl/nieuws/2023/februari/24/00-gezichtsherkenning-mogelijk-na-voorafgaande-toets.html.

In hoofdstuk 2.2 (Weging), staat eigenlijk alleen het volgende:
De relevante waarden die bij deze factor in de afweging een rol spelen zijn:
- Veiligheid: deze waarde komt tot uitdrukking in de vraag naar de ernst van het (mogelijke) feit waarvoor
inzet van GHT overwogen wordt. Hoe zwaar wordt de veiligheid van betrokkenen of de samenleving of
mogelijk zelfs de rechtsstaat bedreigd?
- Vrijheid: deze waarde komt tot uitdrukking in het feit dat de inzet van GHT een inbreuk maakt op de vrijheid
van burgers. Meer specifiek gaat het om privacy en autonomie, die onder 2.3.4 verder worden toegelicht.
- Waardigheid: ook het respect voor de waardigheid van mensen kan als een fundamentele waarde in het
geding zijn bij de inzet van GHT. Dit wordt ook nader toegelicht onder 2.3.4.
Er wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3.4. Wel jammer dat dat hoofdstuk niet in het document is opgenomen. Ik vermoed dat hoofdstuk 2.2.4 wordt bedoeld (slordig), maar ook daar staan slechts wat algemene dooddoeners qua privacy, maar wat me opvalt is de volgende zin:
In de opsporing van verdachten kan GHT onder de juiste voorwaarden een bruikbaar middel zijn. Als het gaat om
niet-verdachte burgers dan hoort terughoudendheid het uitgangspunt te zijn.
Daaruit concludeer ik dat de politie van mening is dat zolang er maar sprake is van een verdachte dit middel ingezet gaat worden. Dat lijkt me erg snel (de ene verdachte is de andere niet, moet de zwaarte van het misdrijf waarvan degene wordt verdacht niet sterk meegewogen worden, moet de mate van verdenking niet meegenomen worden etc). Dit gaat toch al snel richting een vrijbrief om dit voor allerhande zaken in te zetten, zolang iemand maar ergens van verdacht wordt (en wie bepaalt dat? Juist, de politie zelf).
28-02-2023, 10:40 door Anoniem
Door Anoniem: Waarom zijn de machthebbers en hunne handhavingsdiensten ('s lands wapen, politie)
toch zo bang voor hun vrije medemens, ook wel aangeduid als burger?

Kan iemand dat eens uitleggen? Al je gangen willen ze 24 op 24 nagaan.

Wat ze analoog nooit voor elkaar zullen krijgen, gaat ze dat digitaal dan wel lukken?

Precies, incompetentie en middelmatigheid dient altijd gecompenseerd te worden door meer geld en meer macht.
Dat is hoe de overheid werkt.

Het onderwijs is 10x keer duurder dan enkele decennia terug en de kwaliteit is achteruit gegaan.
En toch is meer technische rommel en geld altijd de oplossing voor de middelmatige politicus.
Niemand lijkt te leren van de eindeloze herhaling van stappen.
28-02-2023, 11:20 door Anoniem
Helemaal waar en dan nog die Franse usance. U bent verdacht tot u zelf uw onschuld weet te bewijzen.

Dan kunnen we dus vanaf dat moment allemaal door het systeem 'geleefd' worden.

Vroeger hoefde men er niets voor te doen. De was kon aan de lijn blijven hangen.
Je riep 'volluk'. Van wie ben jij er een? Dan stond de achterdeur voor je open.
"Kom binnen jochie, willie een bakkie?". (nog niet met kurkuma erin).

Nu redt je het nog niet eens met een smart-deurcamera en hoop je dat de handhavingsdienst in de buurt is.
Je moet goed opletten voortdurend dat je niet op valse mailtjes reageert van Track en Trace.

Vind je het dan nu gek dat je hier zoveel leest over gemis aan analoge wereld
en de laatste restjes digitale privacy en anonimiteit?

#obserwator
02-03-2023, 00:06 door Anoniem
Het inzetkader bepaalt volgens minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid dat moet worden gestreefd naar een zo gericht mogelijke inzet van gezichtsherkenning terwijl grondrechten goed zijn geborgd.

Lid van de VVD die tegen constitutionele toetsing is en minister van een ministerie wat zelf de wet niet zo nauw neemt gaat eigenhandig grondrechten borgen? Ik geloof niet in sprookjes.
02-03-2023, 11:43 door Anoniem
Door Anoniem:

Er staat niets over retentie tijd oid.
Ben zelf werkzaam als IT'er bij overheden en isp's(die info overdragen aan overheden).
Er zijn wel processen opgesteld over retentie en archivering maar deze worden slecht nageleefd o.a. door de complexiteit van de IT en overheids organisatie structuur. Dus men wilt vaak wel maar staat zichzelf vaak in de weg op deiverse vlakken.

Onzin data is net zo makkelijk te verwijderen als toe te voegen op technisch vlak. Combinatie van pure lamlendigheid en opzet.

Je kan vrij makkelijk data laten automatisch laten verwijderen na x dagen tenzij iemand een handeling doet omdat het langer bewaart moet worden. En als je het toch weer nodig blijkt te hebben opnieuw invoeren.
Technisch iets kunnen en het ook doen zijn twee verschillende dingen
03-03-2023, 22:50 door Anoniem
Door Anoniem:
Plannen voor de operationele inzet van gezichtsherkenning moeten aan een interne toetsingscommissie van de politie worden voorgelegd.

Dit is echt schandalig. De slager die zijn eigen vlees gaat keuren. Dit is vragen om serieuze problemen en schandalen.

Dat lijkt me niet. Het is logisch dat elke slager als eerste zjin eigen vlees keurt. Als dat niet gedaan zou worden zou het pas echt bijzonder zijn.

Vervolgens is het wel de vraag of hij de enige is of dat er nog een andere keurmeester is (vooraf?, steekproef?, achteraf?)

Maar een slager die zijn eigen vlees (als eerste) keurt lijkt mij alleen maar positief.
03-03-2023, 23:00 door Anoniem
Door majortom:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Valt mij op dat "privacy" niet voorkomt in het lijstje...
Dan denk je kennelijk dat wat security.nl als illustratie bij het artikel plaatst het hele verhaal is. Als je in het document zelf kijkt blijkt privacy uitgebreid aan bod te komen.
Nu dus de belangrijke vraag:
Nee, nu dus eerst zorgen dat je iets diepgaander kijkt waar het eigenlijk over gaat en of het document zelf niet je vraag beantwoordt. Je kan het makkelijk vinden via de hyperlinks die de redactie van security.nl heel behulpzaam in het artikel heeft geplaatst.
Privacy wordt maar zeer beperkt genoemd in het document https://www.politie.nl/nieuws/2023/februari/24/00-gezichtsherkenning-mogelijk-na-voorafgaande-toets.html.

In hoofdstuk 2.2 (Weging), staat eigenlijk alleen het volgende:
De relevante waarden die bij deze factor in de afweging een rol spelen zijn:
- Veiligheid: deze waarde komt tot uitdrukking in de vraag naar de ernst van het (mogelijke) feit waarvoor
inzet van GHT overwogen wordt. Hoe zwaar wordt de veiligheid van betrokkenen of de samenleving of
mogelijk zelfs de rechtsstaat bedreigd?
- Vrijheid: deze waarde komt tot uitdrukking in het feit dat de inzet van GHT een inbreuk maakt op de vrijheid
van burgers. Meer specifiek gaat het om privacy en autonomie, die onder 2.3.4 verder worden toegelicht.
- Waardigheid: ook het respect voor de waardigheid van mensen kan als een fundamentele waarde in het
geding zijn bij de inzet van GHT. Dit wordt ook nader toegelicht onder 2.3.4.
Er wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3.4. Wel jammer dat dat hoofdstuk niet in het document is opgenomen. Ik vermoed dat hoofdstuk 2.2.4 wordt bedoeld (slordig), maar ook daar staan slechts wat algemene dooddoeners qua privacy, maar wat me opvalt is de volgende zin:
In de opsporing van verdachten kan GHT onder de juiste voorwaarden een bruikbaar middel zijn. Als het gaat om
niet-verdachte burgers dan hoort terughoudendheid het uitgangspunt te zijn.
Daaruit concludeer ik dat de politie van mening is dat zolang er maar sprake is van een verdachte dit middel ingezet gaat worden. Dat lijkt me erg snel (de ene verdachte is de andere niet, moet de zwaarte van het misdrijf waarvan degene wordt verdacht niet sterk meegewogen worden, moet de mate van verdenking niet meegenomen worden etc). Dit gaat toch al snel richting een vrijbrief om dit voor allerhande zaken in te zetten, zolang iemand maar ergens van verdacht wordt (en wie bepaalt dat? Juist, de politie zelf).

Nee dat is niet juist. Het OM gaat daar over. De politie draaft de informatie aan en het OM beslist als onafhankelijke organisatie of de persoon als verdachte aangemerkt wordt en vervolgens of evt. bijzondere opsporingsmiddelen ingezet mogen worden.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.