image

Nieuw Wetboek Strafvordering geeft politie nieuwe opsporingsbevoegdheden

zondag 19 maart 2023, 09:41 door Redactie, 12 reacties

Het kabinet gaat een wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering, dat onder andere politie nieuwe opsporingsbevoegdheden geeft, bij de Tweede Kamer indienen. In het Wetboek van Strafvordering staat beschreven aan welke regels politie, Openbaar Ministerie, rechters en advocaten zich moeten houden in het strafproces. Deze regels hebben betrekking op de opsporing van verdachten tot en met de uitvoering van de straf.

Het huidige Wetboek van Strafvordering is in 1926 ingevoerd en is volgens het kabinet niet ingericht op nieuwe vormen van criminaliteit zoals cybercrime. Het nieuwe wetboek introduceert dan ook enkele nieuwe bevoegdheden en past bestaande bevoegdheden aan. Hierdoor zouden opsporingsdiensten beter moeten kunnen optreden tegen nieuwe vormen van onder andere digitale criminaliteit, zo claimt het kabinet.

De tekst in het nieuwe wetboek is zoveel mogelijk techniekonafhankelijk geformuleerd, zodat het bij nieuwe technologische ontwikkelingen niet steeds aangepast hoeft te worden. "Bij het maken van nieuwe opsporingsbevoegdheden wordt altijd zorgvuldig afgewogen dat in een strafrechtelijk onderzoek alleen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt voor zover dat noodzakelijk en gerechtvaardigd is", zo laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

Volgens minister Weerwind voor Rechtsbescherming zijn relatief nieuwe strafbare feiten als digitale criminaliteit aan de orde van de dag. "Het nieuwe wetboek stelt de strafrechtketen in staat beter in te spelen op technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen." Wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel in behandeling zal nemen is nog niet bekend.

Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen zal dit bij vrijwel alle organisaties in de strafrechtketen voor veranderingen zorgen. Zo moeten medewerkers worden opgeleid en moeten ict-systemen en werkprocessen worden aangepast. Hiervoor is een implementatieperiode nodig. Op dit moment kijkt de overheid samen met partners binnen de strafrechtketen wat een realistische implementatieperiode zou zijn.

Reacties (12)
19-03-2023, 11:18 door spatieman
de CCP komt steeds dichterbij..
19-03-2023, 12:32 door Anoniem
Door spatieman: de CCP komt steeds dichterbij..

Ja, echt waar. Je kunt met wetten uit 1926 natuurlijk prima inspelen op de actualiteit. Zucht. Iets minder paranoïde denken helpt. Het is hier bon ton om zo extreem mogelijk te reageren en overal complotten te zien.
19-03-2023, 13:11 door Anoniem
Door spatieman: de CCP komt steeds dichterbij..

Onzin.
Dit is gewoon nodig,
Vanwege de dugitalisering en alle misdaad die hier mee gedaan(+verborgen) kan worden moet het speelveld even gelijk worden.
19-03-2023, 20:10 door Anoniem
Wel even goed lezen,...gaat dus met terugwerkende kracht in,vanaf 01-01-2020


Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 treden de volgende wetten en besluiten in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:


N3o.
19-03-2023, 21:23 door Anoniem
Door Anoniem: Wel even goed lezen,...gaat dus met terugwerkende kracht in,vanaf 01-01-2020


Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 treden de volgende wetten en besluiten in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:


N3o.

Hmm

Ik zie dit
-------------
Mijlpalen en documenten
Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-06-2014 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-06-2014 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-09-2014 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 24-11-2014 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34086
04-02-2015 Verslag
27-05-2015 Nota n.a.v. verslag
03-06-2015 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
08-12-2015 Plenaire behandeling Tweede Kamer
04-10-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-11-2016 Voorlopig verslag Kamerstukken 34086
22-12-2016 Memorie van antwoord
07-02-2017 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-02-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 09-03-2017 Bekendmaking stb-2017-82
01-01-2018 Inwerkingtreding stb-2017-496
24-12-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-507
01-01-2020 Volledige inwerkingtreding
-----------------

Op datum 03-06-2015 lees ik "Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer"

Uit het stuk begrijp ik dat het nu pas wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Weet je zeker dat het met terugwerkende kracht ingaat?
Ik lees dat dat aanvankelijk wel de bedoeling is geweest.
Ik betwijfel of dat kan.
20-03-2023, 03:06 door Anoniem
Voor zover ik weet kan terugwerkende kracht zeker niet zomaar. Al zeker niet als er met terugwerkende kracht extra beperkingen of strafbaarstellingen zouden worden ingevoerd. Als je ergens op moet kunnen vertrouwen in een democratische rechtsstaat dan is het wel dat de wet zich aan zijn woord houdt.

Er staat namelijk in de wet dat je geacht wordt heel de wet te kennen. Wat al een hele klus is. Maar als je dat dan allemaal weet is de wet bedoeld om de vrijheden die je daarnaast hebt te waarborgen. Met twee handen in het vuur. Anders had het maar in de wet moeten staan.

Daar staat de hele rechtszekerheid op. Als je de wet vandaag niet meer op zijn woord kunt vertrouwen, omdat er over drie jaar wat anders kan worden bedacht, dan gaat de hele rechtszekerheid onderuit. Want hoe had je dan drie jaar geleden kunnen weten dat het niet mocht wat je deed. Het stond helemaal niet genoemd. Het stond niet in de polis en in de user conditions van de staat. Als burger kun je nog tegen een rechter zeggen, jeetje dat wist ik niet en sorry. Maar de staat zelf niet. Want die maakt die wetten, dus als iemand hoort te weten wat er wel en niet staat, dan is het de staat zelf wel.
20-03-2023, 06:55 door Anoniem
Door Anoniem: Wel even goed lezen,...gaat dus met terugwerkende kracht in,vanaf 01-01-2020


Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 treden de volgende wetten en besluiten in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:


N3o.
Wel even goed aangeven waar je dit gelezen hebt, het was een hele zoektocht om het te vinden, zodat ik het ook even goed kon lezen. Hier staat het (Staatsblad 2019, 507):
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-507.html
Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 treden de volgende wetten en besluiten in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:

1. de , met uitzondering van artikel IV;
Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
2. de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, met uitzondering van artikel I, onderdeel I, artikel II, onderdeel Z, en artikel III;

3. het Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen;

4. het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.
Wat er per 1 januari 2020 inging was de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, met een daarbij horende invoeringswet, invoeringsbesluit en besluit. Dat is niet de hele Wet Strafvordering, het is boek 8 ervan. In de eerste link die het artikel geeft kan je in de inleidende paragraaf lezen dat boeken 7 en 8 al zijn ingegaan. Het geciteerde bericht uit het Staatsblad was niet van nu maar van 18 december 2019, het is dus keurig zoals het hoort gepubliceerd voordat het inging.

Er gaat dus niets met terugwerkende kracht in, wat je las ging over een onderdeel dat al in werking getreden is. Inderdaad: je moet wel even goed lezen ;-).
20-03-2023, 10:16 door Anoniem
Wat een regels en wetten en Ze lossen nog niks op .
20-03-2023, 11:08 door Anoniem
Ja, echt waar. Je kunt met wetten uit 1926 natuurlijk prima inspelen op de actualiteit. Zucht.
Met de mentaliteit van 1926 zouden er misschien netzoveel zaken opgelost worden als in onze buurlanden, die minder bevoegdheden hebben.

Iets minder paranoïde denken helpt.
Paranoïde denken is sowieso vooruitdenken. Versus nadenken.
Achteraf de concrete waarschuwingen tegen C2000 en onderbouwde aanbevelingen voor TETRA liever niet willen herinneren.

Het is hier bon ton om zo extreem mogelijk te reageren en overal complotten te zien.
Omdat complotten vaker waar zijn dan niet - alleen de leugen is snel...
20-03-2023, 15:05 door Anoniem
Door Anoniem:
Ja, echt waar. Je kunt met wetten uit 1926 natuurlijk prima inspelen op de actualiteit. Zucht.
Met de mentaliteit van 1926 zouden er misschien netzoveel zaken opgelost worden als in onze buurlanden, die minder bevoegdheden hebben.

Iets minder paranoïde denken helpt.
Paranoïde denken is sowieso vooruitdenken. Versus nadenken.
Achteraf de concrete waarschuwingen tegen C2000 en onderbouwde aanbevelingen voor TETRA liever niet willen herinneren.

Het is hier bon ton om zo extreem mogelijk te reageren en overal complotten te zien.
Omdat complotten vaker waar zijn dan niet - alleen de leugen is snel...
De leugen gaat met de lift omlaag en de waarheid met de trap maar ze komen allebei beneden. Er komen steeds meer waarheden aan het licht waarmee leugens (van ons kabinet) worden ontkracht. Onlangs nog het NOAA rapport dat de zeespiegel in 100 jaar slechts 18 cm is gestegen (1-3 mm per jaar) en niet met de meters die ons is voorgelogen. De waarheid komt er aan ook over de stikstof hoax. Zal wel wat WOO/WOB verzoeken kosten maar die komt er uiteindelijk ook aan waarmee aangetoond wordt heo vreselijk we weer zijn voorgelogen en bedonderd door dit kabinet in samenwerking met de levensgevaarlijke lui van Urgenda en al die andere millieu terroristen.
21-03-2023, 13:40 door Anoniem
"...beter in te spelen op technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen."

Wie weet waar die ontwikkelingen te vinden zijn? Ik tik dit vanuit Nederland, en het jaartal is hier 2023. Ik zit al een tijdje niet meer bovenop iedere vermeende 'technologische ontwikkelingen', maar hier is sinds de jaren '70 niet echt gek veel uitgevonden. Ook waren de voornaamste doorbraken typisch uit de categorie: ja, het is een mijlpaal, maar de consequenties van het bereiken ervan waren al bekend voordat de huidige doorbraak onvermijdelijk werd.... een aaneenschakeling van voorspelbare stapjes die tergend langzaam reeds bekende begrenzingen heeft opgelost. De ontwikkelingen zijn daarmee niet minder awe-inspiring, maar ik kan geen echte verassingen bedenken.... wellicht heeft het tempo waarin GPU's sneller en meer konden verwerken mij even doen opkijken, maar de wegen die daardoor mogelijk werden vallen op zo'n moment toch ook al op un plek?

Misschien is er een generatie politiemensen ontstaan die de kennis en het overzicht is misgelopen om te weten wie wat en waarmee bezig is binnen het milieu (dwz in criminele kringen), en er op heeft ingezet dat dat tzt misschien zelfs makkelijker zou worden mbv die zogenaamde technologische ontwikkelingen. Maar wanneer je het recherche-wiel zelf ook nog moet zien uit te vinden, dan maakt massaal data in kunnen zien het alleen maar moeilijker om er A) ook maar IETS van te leren en B) voor lief te nemen dat zelfs het vinden van een echte dader bij het juiste misdrijf je geen moer duidelijk maakt, en je dus nooit weer die overhand te krijgen en te weten waar een volgend misdrijf vandaan komt.
21-03-2023, 16:55 door karma4
Door Anoniem:
Het is hier bon ton om zo extreem mogelijk te reageren en overal complotten te zien.
Omdat complotten vaker waar zijn dan niet - alleen de leugen is snel...
paranaoïde verhalen vaker leugens dan niet is de gangbare bonton media ophef.
Kijk enkel in het covid gebeuren voor de onderbouwing.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.