image

Overheid verwerkt al jaren gegevens voor energielabel zonder grondslag

vrijdag 5 mei 2023, 07:08 door Redactie, 22 reacties

De overheid verwerkt al jaren persoonsgegevens voor het verstrekken van het energielabel aan woningeigenaren zonder dat het hiervoor een juridische grondslag heeft, zo heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Via het energielabel wordt informatie over de "energieprestatie" van de woning gegeven. De overheid verstrekt de labelafschriften sinds 2015 via energielabelvoorwoningen.nl en sinds 1 april 2021 via MijnOverheid.

MijnOverheid is het online portaal van de overheid waar burgers op hun eigen account overheidscommunicatie kunnen ontvangen, persoonlijke gegevens kunnen inzien en lopende zaken bij de overheid kunnen bekijken. "Om het afschrift van het energielabel beschikbaar te kunnen stellen, verwerkt Logius het BSN, het adres en het energielabel afschrift van de persoon die ingelogd is. Logius heeft geconstateerd dat de juridische grondslag hiervoor ontbreekt", aldus De Jonge.

Het ontbreken van de grondslag is volgens de minister in eerdere analyses niet aan het licht gekomen en geldt zowel voor woningeigenaren als huurders. Vanaf 1 juli zal DigiD- en MijnOverheid-aanbieder Logius wel over de benodigde grondslag beschikken om het verwerken van de persoonsgegevens onder de AVG te kunnen uitvoeren. "Dit betekent dat het energielabel afschrift voor ingeschrevenen (waaronder huurders) vanaf het eerste moment rechtmatig beschikbaar kan worden gesteld", zo stelt De Jonge.

De minister voegt toe dat gezien de wettelijke verplichting een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij transacties, de afwezigheid van negatieve gevolgen voor betrokkenen en het feit dat het energielabel al bijna acht jaar wordt verstrekt zonder klachten, hij de verwerkingen tot 1 juli zonder juridische grondslag laat plaatsvinden. Daarnaast zal De Jonge de Tweede Kamer een nieuwe Data Protection Impact Assessment (DPIA) sturen, aangezien degene die vorig jaar werd verstuurd onvolledig is. Via een DPIA worden privacyrisico's in kaart gebracht en hoe die kunnen worden verholpen.

Reacties (22)
05-05-2023, 09:04 door Anoniem
De minister voegt toe dat gezien de wettelijke verplichting een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij transacties, de afwezigheid van negatieve gevolgen voor betrokkenen en het feit dat het energielabel al bijna acht jaar wordt verstrekt zonder klachten, hij de verwerkingen tot 1 juli zonder juridische grondslag laat plaatsvinden.
Kan ik dit zo vertalen?:
"Jullie voldoen niet aan de wet. Maar omdat er momenteel geen problemen lijken te zijn knijpen wij een oogje dicht. Dan hebben jullie tot 1 juli de tijd om dit probleem op te lossen".
05-05-2023, 09:54 door Anoniem
Door Anoniem:
De minister voegt toe dat gezien de wettelijke verplichting een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij transacties, de afwezigheid van negatieve gevolgen voor betrokkenen en het feit dat het energielabel al bijna acht jaar wordt verstrekt zonder klachten, hij de verwerkingen tot 1 juli zonder juridische grondslag laat plaatsvinden.
Kan ik dit zo vertalen?:
"Jullie voldoen niet aan de wet. Maar omdat er momenteel geen problemen lijken te zijn knijpen wij een oogje dicht. Dan hebben jullie tot 1 juli de tijd om dit probleem op te lossen".

Dat gebeurd met alles wat de overheid doet. Belachelijk dat ze er mee weg komen elke keer weer....
Een boete heeft trouwens geen zin, want belastinggeld -> broekzak / vestzak.
05-05-2023, 10:21 door Anoniem
wat betekent dit dat de energie labels worden bij gesteld van label f naar b....wat niet klopt....huis uit 1910....?....of krijg ik mijn echte label f terug ¿??????????? Oplichters
05-05-2023, 10:24 door Anoniem
Door Anoniem:Dat gebeurd met alles wat de overheid doet. Belachelijk dat ze er mee weg komen elke keer weer....
Een boete heeft trouwens geen zin, want belastinggeld -> broekzak / vestzak.
Ik denk dat in plaats van nutteloze boetes uit te delen, je beter de verantwoordelijke persoon een "functie elders" kan geven.
De overheid moet meer tand krijgen als het gaat om regulatie van hunzelf en bedrijven.
Dat zou ons allen ten goede komen.
En als ze het gat in hun hand ook nog eens kunnen dichten, zou het al helemaal prachtig zijn.
05-05-2023, 10:32 door Anoniem
De minister voegt toe dat gezien de wettelijke verplichting een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij transacties, de afwezigheid van negatieve gevolgen voor betrokkenen en het feit dat het energielabel al bijna acht jaar wordt verstrekt zonder klachten, hij de verwerkingen tot 1 juli zonder juridische grondslag laat plaatsvinden.

Dus, snel nog even met zijn allen een klacht indienen?
Het kan nog net. 1 juli (2023) is nog niet gepasseerd.
05-05-2023, 12:32 door Anoniem
Ook hier: de overheid is de vijand. Zowel met het opdringen van een 'energie label' als met de verwerking ervan.
En de schaapjes blijven het accepteren.
05-05-2023, 13:13 door Anoniem
Door Anoniem: Ook hier: de overheid is de vijand. Zowel met het opdringen van een 'energie label' als met de verwerking ervan.
En de schaapjes blijven het accepteren.

Dat laatste is te gemakkelijk gedacht. De 'schaapjes' zien het voornamelijk niet juist omdat de overheid alles zo lekker 'transparant' heeft gemaakt. Niet iedereen heeft een digitaal oog voor details...
05-05-2023, 13:25 door Anoniem
energielabelvoorwoningen.nl beveiliging ook nog even regelen?
AVG=moderne beveiligingstechnieken
05-05-2023, 16:29 door Anoniem
Door Anoniem:
Ik denk dat in plaats van nutteloze boetes uit te delen, je beter de verantwoordelijke persoon een "functie elders" kan geven.
Dit soort krankzinnige systemen komen meestal niet van een "verantwoordelijk persoon" maar van de EU.
Die geven dan een directive uit en die "moet" Nederland dan implementeren.
Nederland heeft niet de ballen (zoals andere landen wel hebben) om te zeggen "hier zien we het nut niet van of er
zijn problemen, bekijk het maar met je directive", dus daarom zijn wij altijd de eersten die hier mee te maken krijgen.
05-05-2023, 20:58 door Anoniem
Het gaat hier over een isolatiewaardering van een gebouw.
Hoe je daar persoonsgegevens in weet te frommelen is mij een raadsel.
Tenzij je natuurlijk met opzet ... oh wacht
05-05-2023, 23:04 door Anoniem
Door Anoniem: Dit soort krankzinnige systemen komen meestal niet van een "verantwoordelijk persoon" maar van de EU.
Die geven dan een directive uit en die "moet" Nederland dan implementeren.
De Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD).
06-05-2023, 09:27 door Anoniem
Door Anoniem: Het gaat hier over een isolatiewaardering van een gebouw.
Hoe je daar persoonsgegevens in weet te frommelen is mij een raadsel.
Tenzij je natuurlijk met opzet ... oh wacht
Die zitten er ook niet in. Maar om ze via MijnOverheid aan eigenaren en straks huurders ter beschikking te stellen moeten het BSN (daarmee log je in bij MijnOverheid) en het adres (om de het juiste energielabel-afschrift op te zoeken) verwerkt worden. Dat zijn persoonsgegevens.

In de oorspronkelijke DPIA[1], waarvan nu is geconstateerd dat die niet volledig is, werd geredeneerd dat omdat het verstrekken van die energielabel-afschriften aan eigenaren en bewoners een taak van algemeen belang is en BSN en adres verwerkt moeten worden om dit te kunnen doen, wat een verwerkingsgrondslag oplevert voor de AVG (artikel 6, lid 1, punt e), er geen verdere regelgeving nodig was om deze specifieke verwerking te mogen doen.

Maar als je in de AVG kijkt[2] dan zie je dat dit wel degelijk in unie- of lidstatelijk recht moet zijn vastgesteld (artikel 6, lid 3). Maar de toelichting bij de AVG (overweging 45) zegt weer dat niet voor elke afzonderlijke verwerking specifieke wetgeving vereist is, wetgeving die als basis dient voor verscheidene verwerkingen volstaat.

Wat nu wordt aangepast is de Regeling energieprestatie gebouwen. Daarin staat nu wel dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de registratie van energielabels bijhoudt, met naleving en handhaving als doel, en dat die gegevens aan bepaalde instanties kunnen worden verstrekt, maar niet dat die gegevens ook aan eigenaren en bewoners kunnen worden verstrekt.

Dus denk ik dat het volgende is misgegaan. In de DPIA redeneerde men: dit is een taak van algemeen belang dus het mag zonder specifieke regelgeving, maar die interpretatie was te ruim: er is geen regelgeving nodig voor de specifieke verwerking, maar de taak waar die verwerking voor is moet wel in regelgeving zijn vastgelegd. En er stond nergens dat die energielabel-afschriften die zijn vastgelegd aan eigenaren of huurders worden verstrekt.

Dit is wat in het Engels een technicality wordt genoemd: het enige wat er mis mee is is dat het niet goed in de wet staat. MijnOverheid verwerkt al BSNs (daar log je mee in via DigiD) en adressen (je kan je woonhistorie erin terugvinden), en een energielabel bevat geen persoonsgegevens en is alleen maar nuttig om te verstrekken aan de eigenaar en de bewoner. Dit is een onvolkomenheid die om wettechnische redenen rechtgezet moet worden. Ik zie geen enkel probleem hiermee.

Wat ik wel wrang vind hieraan is hieraan is het meten met twee maten: onze technocratische overheid kan bikkelhard zijn tegen burgers die een klein steekje hebben laten vallen. De toeslagenaffaire is daar een verschrikkelijk voorbeeld van. Je kan dan reageren met: wees dan ook maar bikkelhard voor jezelf. Ik reageer liever met: overheid, wees net zo soepel met burgers als je met jezelf bent. Dat levert een betere uitkomst op.

Ik vind dit namelijk een voorbeeld waar het duidelijk in het algemeen belang is dat die verwerking wel kan: iedereen die als eigenaar of huurder van een woning het energielabel ervan wil inzien heeft er baat bij dat dat makkelijk kan, terwijl ik niet inzie hoe het nadelen oplevert voor wie dan ook. Als je in dit geval de overheid blokkeert om deze verwerking te doen tref je er meteen ook de burgers mee die dat energielabel willen inzien.

[1] De DPIA die wordt aangepast: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/16/dpia-energielabel-beschikbaar-stellen-voor-huurders-op-mijnoverheid
[2] De AVG: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL
06-05-2023, 10:11 door Anoniem
Door Anoniem: Een boete heeft trouwens geen zin, want belastinggeld -> broekzak / vestzak.
Alleen verdwijnt het geld bij de organisatie die de boete krijgt en belandt het in de staatskas. Dat budget wordt bij de volgende begrotingsrondes weer verdeeld, en dan is het maar de vraag waar het terechtkomt. Een overheidsorganisatie kan wel degelijk last hebben van een boete.

Door Anoniem: Ik denk dat in plaats van nutteloze boetes uit te delen, je beter de verantwoordelijke persoon een "functie elders" kan geven.
Waarom denk je dat er zo makkelijk een verantwoordelijke persoon is aan te wijzen? Behalve misschien in organisaties die een micromanagende dictator aan het hoofd hebben worden besluiten maar zelden door één persoon genomen, maar wordt er druk overlegd en dragen verschillende mensen met verschillende disciplines en perspectieven eraan bij. Heel vaak ontstaat er concensus over de beste aanpak en bepaalt dat het besluit. Dan is het meer de beslissing van de organisatie dan van een individuele persoon erin, en dan is het niet meer mogelijk om een makkelijke boosdoener aan te wijzen die je een functie elders geeft.

Ja, er is iemand die formeel de eindverantwoordelijke is. Maar als je die in alle gevallen persoonlijk opzadelt met zware consequenties van de uitkomsten van groepsprocessen dan werk je in de hand dat leidinggevenden overal dictatoriale micromanagers worden, uit angst dat zij zwaar onderuit gehaald worden door wat de organisatie doet.

Door Anoniem:Dit soort krankzinnige systemen komen meestal niet van een "verantwoordelijk persoon" maar van de EU.
Die geven dan een directive uit en die "moet" Nederland dan implementeren.
Ik vind de AVG geen krankzinnig systeem.

Nederland heeft niet de ballen (zoals andere landen wel hebben) om te zeggen "hier zien we het nut niet van of er
zijn problemen, bekijk het maar met je directive", dus daarom zijn wij altijd de eersten die hier mee te maken krijgen.
De meeste EU-landen houden zich op de meeste punten wel degelijk aan de EU-afspraken, en landen die het ernstig aan hun laars lappen krijgen problemen, zoals Polen met zijn rechtspraak en Hongarije met het afbreken van hun democratie.

Het punt is dat een lidmaatschap een pakket is dat zowel voordelen als plichten omvat. Bedenk dat alle EU-landen meebeslissen over de EU-regels, én er een parlement is dat gekozen is door EU-burgers. Het is echt niet zo dat de EU eenzijdig dingen oplegt en de lidstaten willoze marionetten zijn. Een land kan het lidmaatschap opzeggen, zoals het VK heeft gedaan met de Brexit, maar zolang een land lid is horen daar rechten én plichten bij, het is niet vrijblijvend alleen maar de voordeeltjes eruit pikken. Dat accepteren de landen namelijk niet van elkaar, ook op dat niveau reageert men niet goed op profiteurs.

Als ieder land, zoals jij het uitdrukt, de ballen zou hebben om wel selectief de voordeeltjes te pikken en wat ze niet bevalt na te laten, dan ben ik bang dat landen zoveel ergernis bij elkaar zouden oproepen dat Europa al snel weer die haard van oorlogen zou worden waar de EU nou juist een einde aan heeft helpen maken. Daar zit ik echt niet op te wachten.
06-05-2023, 11:52 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 06-05-2023, 12:38
Door Anoniem: Het gaat hier over een isolatiewaardering van een gebouw.
Hoe je daar persoonsgegevens in weet te frommelen is mij een raadsel.
Tenzij je natuurlijk met opzet ... oh wacht
Die zitten er ook niet in. Maar om ze via MijnOverheid aan eigenaren en straks huurders ter beschikking te stellen moeten het BSN (daarmee log je in bij MijnOverheid) en het adres (om de het juiste energielabel-afschrift op te zoeken) verwerkt worden. Dat zijn persoonsgegevens.

1. Is er dan ook een andere, laagdrempelige manier om die energielabels op te vragen, bijvoorbeeld via een bezoekje aan een gemeentehuis waarbij je alleen identificatie hoeft te tonen (als zichtkaart), zonder dat er iets over je geregistreerd wordt (dus geen verwerking van persoonsgegevens)?
2. Waarom zou informatie over een energielabel niet mogen worden verstrekt puur op basis van het betreffende adres? Bijvoorbeeld via een anoniem(!) bezoek aan een website, vergelijkbaar met een website waar je de postcodes van alle Nederlandse adressen kunt opvragen?

Het systeem had natuurlijk zo moeten worden ontworpen en ingezet dat het voor het systeem niet noodzakelijk was persoonsgegevens zoals persoonsnamen of BSN-nummers te verwerken, ook niet om die energie-labels aan eigenaren en huurders of wie dan ook beschikbaar te stellen. Iedereen mag een foto van de voorgevel van een huis maken (als je maar niet het inwendige meefotografeert). Waarom zou dan het energielabel geheim moeten blijven? Als de overheid energie-labels aan woningen wil koppelen, dan moeten die aan woningen gekoppeld worden en niet aan mensen. De overheid heeft weer eens "onbewust-expres" gefaald als het gaat om privacy-bescherming en privacy-by-design.

De zogenaamde "noodzaak" om die persoonsgegevens te verwerken, is er door de overheid ingerommeld via het door diezelfde overheid bedachte, maar onnodige vereiste van registratie van mensen die informatie willen over het energielabel van een bepaalde woning.

Het is zoiets als zeggen dat een burger alleen informatie krijgt over de postcode van een adres als hij eerst zijn BSN-nummer laat registreren in een bestand met "aanvragers van informatie over postcodes". Zo rommelt de overheid onze persoonsgegevens in steeds meer digitale bestanden.

Een correcte uitleg van de AVG zou betekenen dat er wordt geconcludeerd dat de noodzaak van de verwerking van de persoonsgegevens in dit geval (aanvragen informatie over energielabels) niet is aangetoond. Maar die correcte uitleg kun je op je buik schrijven. Onze rechters gaan voor een corrupte uitleg. Want die wordt van hogerhand gewenst.

Dit gaat net zo lang door totdat we tot aan onze nek in onnodige, maar officieel wel "nodige" digitale systemen zitten die onze privacy om zeep wurgen. Omdat niemand zich dan nog aan de wurggreep van die systemen kan onttrekken, is daarmee dan een voldongen feit gecreëerd. Want ja, als je eenmaal tegen je zin in zee gegooid bent samen met een opblaasbare reddingband die alleen geactiveerd wordt als je je BSN-nummer doorgeeft aan een satelliet, dan is het opeens "nodig" om je BSN-nummer voor dat doel te laten verwerken. Het is vermomde chantage. Daar is onze overheid erg goed in.

M.J.
06-05-2023, 13:34 door Anoniem
Door Anoniem:
De minister voegt toe dat gezien de wettelijke verplichting een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij transacties, de afwezigheid van negatieve gevolgen voor betrokkenen en het feit dat het energielabel al bijna acht jaar wordt verstrekt zonder klachten, hij de verwerkingen tot 1 juli zonder juridische grondslag laat plaatsvinden.
Kan ik dit zo vertalen?:
"Jullie voldoen niet aan de wet. Maar omdat er momenteel geen problemen lijken te zijn knijpen wij een oogje dicht. Dan hebben jullie tot 1 juli de tijd om dit probleem op te lossen".
Wat bedoel je met "knijpen wij een oogje dicht" ?
Enige dat hier staat is: "Ik (de Minister) ben me ervan bewust dat ik nu de regels overtreed. Per 1 juli is dit opgelost en omdat iedereen er beter van wordt en er geen nadelen zijn, schakel ik dit systeem in de tussentijd niet uit."

Dit lijkt me een verstandige overweging. Het systeem wordt al 8 jaar gebruikt en per 1 juli is de wettelijke grondslag ook geregeld. Vanaf 1 juli is er dus geen overtreding van de privacywet meer. Hoeveel nut heeft het dan om het systeem in mei uit te schakelen en in juli weer in te schakelen? Laten we onze spaarzame belastingcenten zinvol besteden in plaats van uitgeven aan principiële kwesties.

Ik zou dan eerder onderzoeken hoe het kan dat dit systeem 8 jaar zonder grondslag heeft gedraaid. Maar aangezien de AVG in 2016 is ingevoerd (handhaving vanaf 2018) vermoed ik dat dit een gevalletje onwennigheid is geweest.
06-05-2023, 14:37 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
De minister voegt toe dat gezien de wettelijke verplichting een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij transacties, de afwezigheid van negatieve gevolgen voor betrokkenen en het feit dat het energielabel al bijna acht jaar wordt verstrekt zonder klachten, hij de verwerkingen tot 1 juli zonder juridische grondslag laat plaatsvinden.
Kan ik dit zo vertalen?:
"Jullie voldoen niet aan de wet. Maar omdat er momenteel geen problemen lijken te zijn knijpen wij een oogje dicht. Dan hebben jullie tot 1 juli de tijd om dit probleem op te lossen".
Wat bedoel je met "knijpen wij een oogje dicht" ?
Enige dat hier staat is: "Ik (de Minister) ben me ervan bewust dat ik nu de regels overtreed. Per 1 juli is dit opgelost en omdat iedereen er beter van wordt en er geen nadelen zijn, schakel ik dit systeem in de tussentijd niet uit."

Dit lijkt me een verstandige overweging. Het systeem wordt al 8 jaar gebruikt en per 1 juli is de wettelijke grondslag ook geregeld. Vanaf 1 juli is er dus geen overtreding van de privacywet meer. Hoeveel nut heeft het dan om het systeem in mei uit te schakelen en in juli weer in te schakelen? Laten we onze spaarzame belastingcenten zinvol besteden in plaats van uitgeven aan principiële kwesties.

Ik zou dan eerder onderzoeken hoe het kan dat dit systeem 8 jaar zonder grondslag heeft gedraaid. Maar aangezien de AVG in 2016 is ingevoerd (handhaving vanaf 2018) vermoed ik dat dit een gevalletje onwennigheid is geweest.
Ja, gaat goed zo, acht jaar "onwennigheid" (en ja voor de AVG hadden Wbp en dan mocht dit ook niet). Zegt iemand bij wie al acht jaar bij het verlaten van winkels spulletjes in z'n jaszak vallen tegen de politie, ja sorry, kwestie van onwennigheid, tot nu toe waren er geen klachten, op 1 juli ga ik betalen dus laat mij nou nog maar even tot die tijd.
Hou op zeg. NL overheid trekt zich nergens wat van aan. De wet dat is iets voor onderdanen niet voor ministeries.

..... Dit gaat net zo lang door totdat we tot aan onze nek in onnodige, maar officieel wel "nodige" digitale systemen zitten die onze privacy om zeep wurgen. Omdat niemand zich dan nog aan de wurggreep van die systemen kan onttrekken, is daarmee dan een voldongen feit gecreëerd. Want ja, als je eenmaal tegen je zin in zee gegooid bent samen met een opblaasbare reddingband die alleen geactiveerd wordt als je je BSN-nummer doorgeeft aan een satelliet, dan is het opeens "nodig" om je BSN-nummer voor dat doel te laten verwerken. Het is vermomde chantage. Daar is onze overheid erg goed in.

M.J.
Precies.
06-05-2023, 18:18 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
De minister voegt toe dat gezien de wettelijke verplichting een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij transacties, de afwezigheid van negatieve gevolgen voor betrokkenen en het feit dat het energielabel al bijna acht jaar wordt verstrekt zonder klachten, hij de verwerkingen tot 1 juli zonder juridische grondslag laat plaatsvinden.
Kan ik dit zo vertalen?:
"Jullie voldoen niet aan de wet. Maar omdat er momenteel geen problemen lijken te zijn knijpen wij een oogje dicht. Dan hebben jullie tot 1 juli de tijd om dit probleem op te lossen".
Wat bedoel je met "knijpen wij een oogje dicht" ?
Enige dat hier staat is: "Ik (de Minister) ben me ervan bewust dat ik nu de regels overtreed. Per 1 juli is dit opgelost en omdat iedereen er beter van wordt en er geen nadelen zijn, schakel ik dit systeem in de tussentijd niet uit."

Dit lijkt me een verstandige overweging. Het systeem wordt al 8 jaar gebruikt en per 1 juli is de wettelijke grondslag ook geregeld. Vanaf 1 juli is er dus geen overtreding van de privacywet meer. Hoeveel nut heeft het dan om het systeem in mei uit te schakelen en in juli weer in te schakelen? Laten we onze spaarzame belastingcenten zinvol besteden in plaats van uitgeven aan principiële kwesties.

Ik zou dan eerder onderzoeken hoe het kan dat dit systeem 8 jaar zonder grondslag heeft gedraaid. Maar aangezien de AVG in 2016 is ingevoerd (handhaving vanaf 2018) vermoed ik dat dit een gevalletje onwennigheid is geweest.
Ja, gaat goed zo, acht jaar "onwennigheid" (en ja voor de AVG hadden Wbp en dan mocht dit ook niet). Zegt iemand bij wie al acht jaar bij het verlaten van winkels spulletjes in z'n jaszak vallen tegen de politie, ja sorry, kwestie van onwennigheid, tot nu toe waren er geen klachten, op 1 juli ga ik betalen dus laat mij nou nog maar even tot die tijd.
Hou op zeg. NL overheid trekt zich nergens wat van aan. De wet dat is iets voor onderdanen niet voor ministeries.

..... Dit gaat net zo lang door totdat we tot aan onze nek in onnodige, maar officieel wel "nodige" digitale systemen zitten die onze privacy om zeep wurgen. Omdat niemand zich dan nog aan de wurggreep van die systemen kan onttrekken, is daarmee dan een voldongen feit gecreëerd. Want ja, als je eenmaal tegen je zin in zee gegooid bent samen met een opblaasbare reddingband die alleen geactiveerd wordt als je je BSN-nummer doorgeeft aan een satelliet, dan is het opeens "nodig" om je BSN-nummer voor dat doel te laten verwerken. Het is vermomde chantage. Daar is onze overheid erg goed in.

M.J.
Precies.
"op 1 juli ga ik betalen dus laat mij nou nog maar even tot die tijd." Ze gaan niet betalen, ze gaan de diefstal legaliseren.
07-05-2023, 07:56 door karma4 - Bijgewerkt: 07-05-2023, 08:07
Door Anoniem: ..Dus denk ik dat het volgende is misgegaan. In de DPIA redeneerde men: dit is een taak van algemeen belang dus het mag zonder specifieke regelgeving, maar die interpretatie was te ruim: er is geen regelgeving nodig voor de specifieke verwerking, maar de taak waar die verwerking voor is moet wel in regelgeving zijn vastgelegd. En er stond nergens dat die energielabel-afschriften die zijn vastgelegd aan eigenaren of huurders worden verstrekt. ...

Of de uitleg die er nu aan gegeven wordt is foutief.
Het tot in de komma en punt strikt willen vastleggen wat wel en niet goed omschreven zou zijn.
Vervolgens krijg je anarchisten die daar mee aan de haal gaan


Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Het systeem had natuurlijk zo moeten worden ontworpen en ingezet dat het voor het systeem niet noodzakelijk was persoonsgegevens zoals persoonsnamen of BSN-nummers te verwerken, ook niet om die energie-labels aan eigenaren en huurders of wie dan ook beschikbaar te stellen. Iedereen mag een foto van de voorgevel van een huis maken (als je maar niet het inwendige meefotografeert). Waarom zou dan het energielabel geheim moeten blijven? Als de overheid energie-labels aan woningen wil koppelen, dan moeten die aan woningen gekoppeld worden en niet aan mensen.
De overheid heeft weer eens "onbewust-expres" gefaald als het gaat om privacy-bescherming en privacy-by-design.
De gevel en meer zegt iets over de bewoner en eigenaar, De gevel is op die manier een persoonsgegeven want je kunt het koppelen aan die personen. Het kan een teken bevatten van geloof politieke overtuiging sexuele voorkeur.
Daarmee zijn alle voorgevels verklaard tot zeer gevoelige persoonsgegevens.
Privacy is weer eens volledig doorgeslagen.
Ik heb nog steeds een probleem dat privacy van misdadigers alle aandacht krijgt maar die van slachtoffers niet.

Door Anoniem: ...Ja, gaat goed zo, acht jaar "onwennigheid" (en ja voor de AVG hadden Wbp en dan mocht dit ook niet). Zegt iemand bij wie al acht jaar bij het verlaten van winkels spulletjes in z'n jaszak vallen tegen de politie, ja sorry, kwestie van onwennigheid, tot nu toe waren er geen klachten, op 1 juli ga ik betalen dus laat mij nou nog maar even tot die tijd.
Hou op zeg. NL overheid trekt zich nergens wat van aan. De wet dat is iets voor onderdanen niet voor ministeries. ...
Hoever wil je in de antisociale houding gaan?
Mopperen en afgeven is makkelijk, wat zijn de oplossingen .... doe eens wat voorstellen
07-05-2023, 10:16 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 07-05-2023, 10:19
Door karma4:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Het systeem had natuurlijk zo moeten worden ontworpen en ingezet dat het voor het systeem niet noodzakelijk was persoonsgegevens zoals persoonsnamen of BSN-nummers te verwerken, ook niet om die energie-labels aan eigenaren en huurders of wie dan ook beschikbaar te stellen. Iedereen mag een foto van de voorgevel van een huis maken (als je maar niet het inwendige meefotografeert). Waarom zou dan het energielabel geheim moeten blijven? Als de overheid energie-labels aan woningen wil koppelen, dan moeten die aan woningen gekoppeld worden en niet aan mensen.
De overheid heeft weer eens "onbewust-expres" gefaald als het gaat om privacy-bescherming en privacy-by-design.
De gevel en meer zegt iets over de bewoner en eigenaar, De gevel is op die manier een persoonsgegeven want je kunt het koppelen aan die personen. Het kan een teken bevatten van geloof politieke overtuiging sexuele voorkeur.
Daarmee zijn alle voorgevels verklaard tot zeer gevoelige persoonsgegevens.
Privacy is weer eens volledig doorgeslagen.

Ik heb niet gehoord dat voorgevels verklaard zijn tot zeer gevoelige persoonsgegevens. Waar haal je dat vandaan? Bron graag.

Als ik op straat ga demonstreren met een bord of spandoek, bijvoorbeeld met een tekst als "Nee tegen discriminatie van .... (vul maar een bevolkingsgroep in)" of "Not my King" (zoals republikeinen gisteren in Londen deden tijdens de kroning van Charles), dan zou je volgens jouw redenering dat bord of die spandoek niet mogen fotograferen, omdat daar iets persoonlijks op staat dat herleidbaar is tot een persoon. De AVG verbiedt dat echter in het geheel niet. Er is dan namelijk sprake van een publieke uiting in de publieke ruimte. Op dezelfde wijze verbiedt de AVG niet dat uitlatingen op sociale media of in kranten door anderen publiekelijk worden geciteerd of door anderen in archieven worden opgeslagen en bewaard. Als jij aan je voorgevel een spandoek hangt met een politieke boodschap, dan mogen voorbijgangers dat spandoek fotograferen.

Misschien moet jij dus nog eens goed lezen wat er eigenlijk in de AVG staat.

De AVG zegt niet dat jij je privé-domein (je persoonlijke territoir) kunt uitbreiden door in de publieke ruimte een geurmerk of visuele merktekens te verspreiden. De AVG zegt wel, mits juist geïnterpreteerd, dat wanneer jij je als privé-persoon in het publieke domein begeeft, er geen persoonsgegevens van jou zonder ofwel noodzaak, ofwel jouw instemming, ofwel "gerechtvaardigd belang" mogen worden verwerkt. Als jij op de trein stapt, mag een willekeurige organisatie bijvoorbeeld niet al jouw privé-reizen gaan vastleggen. Maar als jij op de trein stapt met een demonstratiebord, dan mogen dat bord en jij wel worden gefotografeerd, in ieder geval als je dat bord omhoog houdt met de bedoeling dat anderen het zien.

In strijd met de AVG heeft de Raad van State geoordeeld dat vervoerbedrijven zoals NS (als verwerkingsverantwoordelijke, met Translink als uitvoerende verwerker) toch wel privé-reizigers en hun reisbewegingen (zonder demonstratiebord) zonder hun instemming en zonder noodzaak mogen registreren. Vervolgens heeft de Europese rechter (het EHRM) een rechtszaak daartegen "niet-ontvankelijk" verklaard, zodat we in theorie nog steeds niet weten hoe de Europese rechter daarover denkt. In de praktijk weten we dankzij deze niet-ontvankelijk-verklaring (zonder duidelijke motivering) echter dat ook het EHRM, als hoogste rechterlijke instantie, op dit punt lak heeft aan de wet (de AVG), ten koste van de privacy van miljoenen reizigers.

M.J.
08-05-2023, 10:36 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem: Het gaat hier over een isolatiewaardering van een gebouw.
Hoe je daar persoonsgegevens in weet te frommelen is mij een raadsel.
Tenzij je natuurlijk met opzet ... oh wacht
Die zitten er ook niet in. Maar om ze via MijnOverheid aan eigenaren en straks huurders ter beschikking te stellen moeten het BSN (daarmee log je in bij MijnOverheid) en het adres (om de het juiste energielabel-afschrift op te zoeken) verwerkt worden. Dat zijn persoonsgegevens.

1. Is er dan ook een andere, laagdrempelige manier om die energielabels op te vragen, bijvoorbeeld via een bezoekje aan een gemeentehuis waarbij je alleen identificatie hoeft te tonen (als zichtkaart), zonder dat er iets over je geregistreerd wordt (dus geen verwerking van persoonsgegevens)?
2. Waarom zou informatie over een energielabel niet mogen worden verstrekt puur op basis van het betreffende adres? Bijvoorbeeld via een anoniem(!) bezoek aan een website, vergelijkbaar met een website waar je de postcodes van alle Nederlandse adressen kunt opvragen?

Het systeem had natuurlijk zo moeten worden ontworpen en ingezet dat het voor het systeem niet noodzakelijk was persoonsgegevens zoals persoonsnamen of BSN-nummers te verwerken, ook niet om die energie-labels aan eigenaren en huurders of wie dan ook beschikbaar te stellen. Iedereen mag een foto van de voorgevel van een huis maken (als je maar niet het inwendige meefotografeert). Waarom zou dan het energielabel geheim moeten blijven? Als de overheid energie-labels aan woningen wil koppelen, dan moeten die aan woningen gekoppeld worden en niet aan mensen. De overheid heeft weer eens "onbewust-expres" gefaald als het gaat om privacy-bescherming en privacy-by-design.

De zogenaamde "noodzaak" om die persoonsgegevens te verwerken, is er door de overheid ingerommeld via het door diezelfde overheid bedachte, maar onnodige vereiste van registratie van mensen die informatie willen over het energielabel van een bepaalde woning.

Het is zoiets als zeggen dat een burger alleen informatie krijgt over de postcode van een adres als hij eerst zijn BSN-nummer laat registreren in een bestand met "aanvragers van informatie over postcodes". Zo rommelt de overheid onze persoonsgegevens in steeds meer digitale bestanden.

Een correcte uitleg van de AVG zou betekenen dat er wordt geconcludeerd dat de noodzaak van de verwerking van de persoonsgegevens in dit geval (aanvragen informatie over energielabels) niet is aangetoond. Maar die correcte uitleg kun je op je buik schrijven. Onze rechters gaan voor een corrupte uitleg. Want die wordt van hogerhand gewenst.

Dit gaat net zo lang door totdat we tot aan onze nek in onnodige, maar officieel wel "nodige" digitale systemen zitten die onze privacy om zeep wurgen. Omdat niemand zich dan nog aan de wurggreep van die systemen kan onttrekken, is daarmee dan een voldongen feit gecreëerd. Want ja, als je eenmaal tegen je zin in zee gegooid bent samen met een opblaasbare reddingband die alleen geactiveerd wordt als je je BSN-nummer doorgeeft aan een satelliet, dan is het opeens "nodig" om je BSN-nummer voor dat doel te laten verwerken. Het is vermomde chantage. Daar is onze overheid erg goed in.

M.J.

De WOZ van ieder huis kan iedereen zonder inloggen gewoon opvragen, Waarom dan E-label niet?
https://www.wozwaardeloket.nl/
08-05-2023, 11:31 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 08-05-2023, 11:55
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem: Het gaat hier over een isolatiewaardering van een gebouw.
Hoe je daar persoonsgegevens in weet te frommelen is mij een raadsel.
Tenzij je natuurlijk met opzet ... oh wacht
Die zitten er ook niet in. Maar om ze via MijnOverheid aan eigenaren en straks huurders ter beschikking te stellen moeten het BSN (daarmee log je in bij MijnOverheid) en het adres (om de het juiste energielabel-afschrift op te zoeken) verwerkt worden. Dat zijn persoonsgegevens.

1. Is er dan ook een andere, laagdrempelige manier om die energielabels op te vragen, bijvoorbeeld via een bezoekje aan een gemeentehuis waarbij je alleen identificatie hoeft te tonen (als zichtkaart), zonder dat er iets over je geregistreerd wordt (dus geen verwerking van persoonsgegevens)?
2. Waarom zou informatie over een energielabel niet mogen worden verstrekt puur op basis van het betreffende adres? Bijvoorbeeld via een anoniem(!) bezoek aan een website, vergelijkbaar met een website waar je de postcodes van alle Nederlandse adressen kunt opvragen?

Het systeem had natuurlijk zo moeten worden ontworpen en ingezet dat het voor het systeem niet noodzakelijk was persoonsgegevens zoals persoonsnamen of BSN-nummers te verwerken, ook niet om die energie-labels aan eigenaren en huurders of wie dan ook beschikbaar te stellen. (...) Waarom zou dan het energielabel geheim moeten blijven? Als de overheid energie-labels aan woningen wil koppelen, dan moeten die aan woningen gekoppeld worden en niet aan mensen. De overheid heeft weer eens "onbewust-expres" gefaald als het gaat om privacy-bescherming en privacy-by-design.

De zogenaamde "noodzaak" om die persoonsgegevens te verwerken, is er door de overheid ingerommeld via het door diezelfde overheid bedachte, maar onnodige vereiste van registratie van mensen die informatie willen over het energielabel van een bepaalde woning. (...)

Een correcte uitleg van de AVG zou betekenen dat er wordt geconcludeerd dat de noodzaak van de verwerking van de persoonsgegevens in dit geval (aanvragen informatie over energielabels) niet is aangetoond. Maar die correcte uitleg kun je op je buik schrijven. Onze rechters gaan voor een corrupte uitleg. Want die wordt van hogerhand gewenst.

Dit gaat net zo lang door totdat we tot aan onze nek in onnodige, maar officieel wel "nodige" digitale systemen zitten die onze privacy om zeep wurgen. Omdat niemand zich dan nog aan de wurggreep van die systemen kan onttrekken, is daarmee dan een voldongen feit gecreëerd. (...) Het is vermomde chantage. Daar is onze overheid erg goed in.

M.J.

De WOZ van ieder huis kan iedereen zonder inloggen gewoon opvragen, Waarom dan E-label niet?
https://www.wozwaardeloket.nl/

Dank, goed punt! Maar zie ook mijn commentaar in volgende reactie. M.J.
08-05-2023, 12:26 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: (...) Een correcte uitleg van de AVG zou betekenen dat er wordt geconcludeerd dat de noodzaak van de verwerking van de persoonsgegevens in dit geval (aanvragen informatie over energielabels) niet is aangetoond. Maar die correcte uitleg kun je op je buik schrijven. Onze rechters gaan voor een corrupte uitleg. Want die wordt van hogerhand gewenst.

Dit gaat net zo lang door totdat we tot aan onze nek in onnodige, maar officieel wel "nodige" digitale systemen zitten die onze privacy om zeep wurgen. Omdat niemand zich dan nog aan de wurggreep van die systemen kan onttrekken, is daarmee dan een voldongen feit gecreëerd. (...) Het is vermomde chantage. Daar is onze overheid erg goed in.

M.J.

De WOZ van ieder huis kan iedereen zonder inloggen gewoon opvragen, Waarom dan E-label niet?
https://www.wozwaardeloket.nl/

Dank, goed punt! Maar zie ook mijn commentaar in volgende reactie. M.J.

Hier die volgende reactie. Je kunt natuurlijk ook de andere kant op redeneren. Namelijk dat het een nodeloze aantasting van privacy is dat iedereen de WOZ-waarde van ieder huis kan opvragen. En dat dat dus niet legaal is, noch in het geval van de WOZ-waarde, noch in het geval het E-label.

Probleem is dat onze onbetrouwbare overheid aan de lopende band privacy-schendingen eerst laat gebeuren (voldongen feiten), ze vervolgens niet beëindigt (toezichthouders en rechters doen niet waarvoor ze aangesteld zijn), en ze vervolgens legaliseert, om ten slotte te doen alsof alles oké is, want er gebeurt toch niets illegaals meer na de legalisering van de diefstal?

Dit is de "cycle of dispossession" zoals beschreven door hoogleraar Shoshana Zuboff in haar magnum opus The Age of Surveillance Capitalism (2019).

Vandaag een heel raak artikel hierover van Naomi Klein in The Guardian. Zij heeft het over de manier waarop de tech-bedrijven nu proberen om op dezelfde manier het copyright op kunst en literatuur te omzeilen: eerst stelen met behulp van zogenaamde "AI", dan zeggen dat dit goed is voor het heil van de wereld, en ondertussen heftig lobbiën om de diefstal gelegaliseerd te krijgen. Zie: https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/may/08/ai-machines-hallucinating-naomi-klein

Er worden nu wel rechtszaken aangespannen door kunstenaars om deze diefstal alsnog beëindigd te krijgen. In de EU, waar officieel de AVG geldt, zouden ze daarmee succes moeten hebben - als onze rechterlijke macht zich aan de wet zou houden.

De kern van het probleem is dat de overheid controle wil over de details van ons leven, om ons met een moralistisch vingertje te kunnen micro-managen. Terwijl de fossiele energiemaatschappijen nog steeds miljarden subsidie krijgen, worden burgers verplicht een energie-label aan te schaffen. Waarom? Omdat fossiele energiemaatschappijen machtig zijn, sterke lobbies hebben en hier en daar politici omkopen (denk bijv. aan de zg. "donaties" aan senatoren Joe Manchin en Kirsten Synema in de VS; of aan de invloed van Shell op het beleid van opeenvolgende Nederlandse regeringen in Groningen) - terwijl gewone burgers zich niet kunnen verweren tegen het machtsmisbruik dat wordt "geïmplementeerd" door middel van micro-management van de privélevens en privé-beslissingen van gewone mensen.

Dit machtsmisbruik komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het verbod om je eigen woning te kopen of te verkopen als daar geen E-label op is geplakt. In de praktijk is dat een aantasting van het eigendomsrecht, namelijk het recht om zelf te beslissen met welke bona fide verkoper je in zee gaat, en het recht om zelf aankoop- en verkoopbeslissingen te nemen.

Op een vergelijkbare manier is onze onbetrouwbare overheid te werk gegaan in kwesties als de stikstofcrisis, de coronacrisis en de (zoveel mogelijk verhulde) jeugdzorgcrisis. In die laatste crisis worden gezinnen door de overheid uit elkaar gehaald, kinderen van hun ouders beroofd en ouders van hun ouderschap beroofd als ze zich onvoldoende gewillig door de mangel van de jeugdzorgbureaucratie laten halen - of als ze niet opgewassen blijken tegen de destructieve krachten die er vanuit die overheidsbureaucratie op hen worden losgelaten. Natuurlijk, er bestaan gevallen waarin uithuisplaatsing van kinderen nodig is. Maar in veel gevallen is de overheid (bijv. de jeugdzorgbureaucratie of de Belastingdienst in het Toeslagenschandaal) zelf één van de grootste oorzaken van het ontstaan van een onhoudbare situatie.

M.J.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.