image

Toezichthouder doet onderzoek naar inzet virtuele agenten door AIVD

woensdag 24 mei 2023, 15:57 door Redactie, 7 reacties

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) doet onderzoek naar de bevoegdheid tot de inzet van virtuele agenten door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), zo heeft de toezichthouder bekendgemaakt. Virtuele agenten worden ingezet voor het verzamelen van informatie op internet, bijvoorbeeld op discussiefora.

"Een agent, zoals omschreven in artikel 41 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, is meestal een persoon buiten de dienst, maar soms kan het ook een van onze eigen medewerkers zijn. Deze gaat dan undercover aan het werk. Als een agent zich uitsluitend op internet begeeft en daar informatie probeert te vergaren, noemen wij dat een virtueel agent", aldus de AIVD.

Daarnaast doet de CTIVD ook onderzoek naar de inzet van journalisten als agenten. Er wordt dan specifiek gekeken naar de bevoegdheid om agenten in te zetten, zoals in artikel 41 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is vastgelegd. Daarin staat dat de diensten bevoegd zijn tot de inzet van natuurlijke personen, al dan niet onder dekmantel van een aangenomen identiteit, met instructies van de AIVD of MIVD die zich bezighouden met het gericht verzamelen van gegevens over personen en organisaties die voor de taakuitvoering van de dienst van belang kunnen zijn.

Wat de aanleiding voor de onderzoeken is laat de CTIVD niet weten. Zodra de onderzoeken, die bij de AIVD en MIVD plaatsvinden, zijn afgerond zullen de resultaten openbaar worden gemaakt.

Reacties (7)
24-05-2023, 16:32 door Anoniem
De aanleiding is mogelijk de reeks recente publicaties waaruit blijkt hoe oppermachtig de voorloper van de AIVD was.

Uit onderzoek van NRC bleek vorig jaar dat de AIVD (sinds 2002 de opvolger van de BVD) ook journalisten volgde en als bron of informant heeft geworven. [Beatrice] De Graaf durft niet te zeggen hoever de dienst tegenwoordig gaat in het volgen van journalisten. „Ik heb daar geen harde gegevens over, maar ze zijn er heus wel van doordrongen dat ze goed in de problemen zouden komen als zou blijken dat ze structureel journalisten volgen.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/31/wie-was-de-mol-hoe-de-bvd-journalisten-bespioneerde-en-gebruikte-a4160861
24-05-2023, 18:53 door Anoniem
Deep fake AI handhavings- en censor-bot.
Hier ook al tegengekomen?

De plandemie was oefengebied om te zien,
hoever men kon gaan tegen de eigen bang gemaakte bevolking. Blijkt dat men heel ver kon gaan.

Belooft niet veel goeds voor toekomstige slaafjes
in een soort van wereldwijde veenkolonie of steenplaats.

Eens deed men er ervaring mee op in Egypte onder de farao;
dat is de grote krokodil of Leviathan.

Wie gaat ons nu uitleiden uit het digitale faraonische rijk?

#webproxy
25-05-2023, 08:13 door karma4
Vreemd dat de inzet om te kijken of er verontrustende berichten zijn ter discussie gesteld wordt.

Zonder aanleiding of onderbouwing van een reden kan het een signaal zijn dat lobbyisme vanuit privacy activisme absurde vormen aan het aannemen is. Anarchie als doel op zich kan tot heel rare situatie leiden.
25-05-2023, 08:44 door Anoniem
@karma4,

Bij elke proxy-oorlog is de waarheid de eerste en grote verliezer.

Vaak opzettelijk door krachten die twee kanten van de discussie voeren en beheersen kunnen. Semantiek helpt hierbij wat speelt te ontwaren.

Wie houdt toezicht op de ontspoorde toezichthouder?
25-05-2023, 11:03 door Anoniem
Het identificeren van semantische unicaliteit werd ingezet in Berlijn rond 1928.

Kijk waar men het heeft over fish fingers en waar men fish sticks gebruikt. De ene term is de oorspronkelijke vorm uit het VK, ook gebruikt in een taal als het Pools. Het Nederlands gebruikt fish sticks ofwel vissticks, de USA variant.

Achtergrond info:
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2021/04/fish-sticks-make-no-sense/618685/

Punt is dat via idiolect en dialect en semantisch onderzoek van uitingen personen eenduidig kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun data.

Waarom wordt dit niet gebruikt om bijvoorbeeld mal-packer developers in te kunnen rekenen? Geen boete of taakstrafje maar echt nooit meer online toelaten. Digi-verbod.

We hebben met AI, die vrijwel al gedachten kan lezen,
toch instrumentarium voldoende?

Nu wordt semantisch zoeken tegen kostprijs slechts aangeboden als seo optimalisatie methode voor corporaties en betere tracking.

De burger blijft weer met lege handen achter,
terwijl anderen de poet pakken ;).

Reacties?

luntrus
25-05-2023, 13:11 door Anoniem
Door Anoniem: Het identificeren van semantische unicaliteit werd ingezet in Berlijn rond 1928.

Onderzoek uitgevoerd door sociolinguïsten suggereert dat slechts een paar duizend woorden (of minder) voldoende kunnen zijn om een auteur positief te identificeren. Er zijn tal van applicaties beschikbaar om deze analyse uit te voeren. De huidige systemen voor anonimiteit en ontwijking, zoals Tor Browser en VPN, zijn voornamelijk gericht op privacy op basis van een onbekende locatie, maar deze technieken gaan voorbij aan lekken via de inhoud van gegevens, die een hoge nauwkeurigheid hebben bij het herkennen van het auteurschap (90%+ waarschijnlijkheid).

https://en.wikipedia.org/wiki/Stylometry
25-05-2023, 20:33 door Anoniem
Sommige mensen vragen zich in 2023 af waarom een chatbot ongewenst gedrag vertoond. Dit probleem is al zo oud als telefonie bestaat. De vraag van 2024 wordt misschien waarom je het gezicht van Rutte geplakt ziet op een gezellige youtube-film over kinderporno. Dit probleem is al zo oud als foto en film bestaat.

Deze video bestaat overigens, als JOVD-er stond hij pedofilie te verdedigen bij Sonja Barend.

Dan maakt het natuurlijk wel uit welke Rutte je te zien krijgt van Google. Die uit Den Haag of zijn analoge 'dubbel'. Of zijn analoge dubbel die helemaal niet lijkt op dat bekende gezicht uit Den Haag. Deze technieken zij al zo oud als een rekenliniaal waarnaast data gemeten en op geld gewaardeerd wordt. In andere woorden: hoeveel een instituut voor het bewaren van historisch erfgoed, betaald krijgt om geschiedenis te (her)schrijven.

Met enige nostalgie heb ik de links van Anoniem hierboven naar de artikelen in het nrc gelezen. Met je partner naar de helderziende relatietheraut A. Zeeland (met een 'S') in Den Haag, daar waar de koffie altijd verdacht bitterzoet smaakte, maar in winkelstraat van Piet Hein kon je tijdens en na de sessie bij MK ultra altijd nog leuke 'boodschappen' doen.

In de Piet Heynstraat in Rotterdam echter was het weer heel anders, net zoals het wel en wee in de Piet Heinstraat in welk Nederlands stad of dorp dan ook. Van de actievoerders van Grauwe Eeuw moesten de standbeelden van deze helden omver, en dan mogen wij bedenken wie of wat deze mensen op deze ideeën brengt en financiert, en wat er in de virtuele wereld getracht wordt er mee uit te beelden.

Hoe vies, vuil en moorddadig die wereld van de diensten is geworden in de jaren '90 van de vorige eeuw. Dat zag de BVD blijkbaar ook in, want dat moest AIVD worden maar ondertussen kreeg elk huishouden een of meer pc's en elk individu een 'handy' zoals ze dat in Duitsland noemen, totdat ze de sjoemelsoftware van volkswagen in de VS helemaal beu waren, net zoals die andere uit Nederland, die Robert 'nijntje' M.

Het milleniarisme werd met een year 2000 bug gevierd en er kwam een forum over veiligheid (Security.nl) om te blijven wijzen op de morele aspecten en problematische kant van de verwevenheid van analoog en digitaal.

Twintig jaar na de millieniumwisseling ging de wereld ging op slot voor het afleggen van het Corona-examen met de jeugdige rommel uit Wuhan. Hier en daar werd voor speciaal voor Google Maps door de politie enkele filmstudios voor de kinderen ingericht op de Wouwse Plantage, maar de Aivd veranderde niet van naam, maar de interne machtsstrijd is niemand ontgaan. Google kan een vriend zijn, ook een vijand, als het om volksreferenda uit Wuhan gaat.

De wereld van de 'diensten' is altijd al gemeen en wreed geweest, met vermeende artikel 41 toestemming drogeren, moorden en verkrachten. Vermeend ja. Was dat niet die uitgever van boeken, die van Rian en eerder al van de belastingdienst , zo rond het jaar 2000? Taal is nooit zonder kennis, een AI ook niet. In de goede oude tijd van de diensten werd al bewijs weggemoffeld omdat een buitenlandse dienst wisselgeld wilde maar als ze kwaad willen daar, dan is het individu het wisselgeld en dat loopt dan meestal niet goed af met zo'n persoon. We dachten dat die films in de bioscoop niet echt waren. Of niet over mensen ging die je van nabij kent.

Met de het einde van de Koude Oorlog is de koude burgeroorlog niet verdwenen.

Een ieder de naoorlogse 'kunsten' gevolgd heeft, had kunnen zien dat mensen die zich bewust of onbewust inlieten met deze diensten soms een afschuwelijk lot te wachten te staat. Wie had dat verwacht van dat gezapige, nette Nederland? Zowel moderne burgerjournalistiek van de Whats app inbraakpreventieteams als nieuwsoutlets geven geen duidelijk antwoord op wat mensen moeten weten over het verleden van die spannende, en zogenaamd blunderende diensten. Het weglachen van fouten is in de serieuze wereld van inlichtingen vaak een opluchting van tijdelijke aard gebleken. Meestal niet op kantoor, maar wel in het veldwerk.

We weten het al decennia, en nog schijnen mensen zich zorgen te maken over de verruwing etc. in de samenleving en waar dat toch vandaan komt.

Misschien dat ik hier nog eens een journalistiek stuk over ga schrijven, over hoe subtiel en speels als ook hoe smerig en vies dat wereldje is. Als ik deze kennis journalistiek mag afleveren, dan mag ik ook aanhoren dat de AIVD zich zorgen maakt om radicalisering in de samenleving want dergelijke voorlichtingsbijeenkomsten zijn slechts voor genodigde journalisten, zoals ik vandaag in Trouw las. Als het journalistieke verhaal onwenselijke kennis is, dan doe ik dat maar weer op de ouderwetse Hoogendoorn manier door net te doen of het niet waar is, maar een kunstuiting, maar de namen in mijn boek zijn niet verzonnen, want anders doet de meelezende AIVD, of een buitenlandse dienst met verlengstukken bij politie, net alsof ik het anders bedoel dan ik schrijf.

Ik zal de spiegels van mijn reflex camera op verzoek draaien, als mij dat meer inkomsten oplevert. Want van dat vrolijke berichtje dat 'cybervrijwilligers' zich massaal aanmelden om bij de NL politie te gaan gaan werken, daar klopt natuurlijk helemaal niets van. Dit is de sleepwet die informatie binnenharkt over kennis die in de samenleving is over nog niet beantwoorde vragen uit het verleden. Of kennis is die niet in de openbaarheid wordt gebracht.

Geantropomifiseerde techniek, en het duikt op in een nieuws bericht als 'politie'.

Niet alleen techniek. Het is gebaseerd op een wet, het is onderdeel van maatschappelijke analoge orde met personen met kantoren met cellen, pepperspray, handboeien, pistolen en opererend in teamverband. Ergens ben ik blij niet jong te zijn, of de zorg voor kleine kinderen te hebben, anderzijds vrees ik dat bestaande kennis over het verleden, niet gedeeld en herhaald wordt, op een manier dat het beklijfd.

Iets in het nieuws brengen over een voorval in het verleden, en volgen waar mensen gaan zoeken. Het is gratis informatie, maar wel informatie die doorverkocht kan worden. Ik heb nog een stapel cold cases hier liggen die de oplagecijfers van zo'n ouderwetse krant misschien goed doen.

Misschien dat ik de virtuele agent van de AIVD binnenkort in het analoge ontmoet, en anders wel als een projectie, ergens aan de rand van de weg die ik bewandel. Maar er komt dus een toezichtskader op virtuele agenten. Wat zal dat nou betalen, zo'n virtueel agentschap? Of ben ik opeens een cybervrijwilliger geworden die zich aangemeld heeft bij de politie omdat ik toevallig ook een computer, een telefoon en een bankpas heb en na aanleiding van een nieuwsberichtje, navorsingen het internet doe over iets dat in het verleden zich werkelijk heeft afgespeeld.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.