image

Minister: zorgautoriteit mag zonder opt-in gegevens ggz-patiënten verzamelen

zondag 2 juli 2023, 22:02 door Redactie, 17 reacties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mag zonder opt-in gegevens van ggz-patiënten verzamelen, zo stelt minister Helder voor Langdurige Zorg (pdf). De dataverzameling vindt sinds gisteren plaats. De minister was door de SP en GroenLinks gevraagd of ze het nog verantwoord vindt om vanaf 1 juli met de verplichte aanlevering van ggz-gegevens te starten, aangezien het platform voor ggz-patiënten MIND zich wegens privacyzorgen teruggetrokken had uit het overleg over de aanlevering van de data.

Sinds 1 juli vorig jaar ontvangt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. Vanaf 1 juli dit jaar zijn behandelaars verplicht om ook de antwoorden op de HONOS+-vragen door te geven.

HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten over suïcide, problemen met relaties en overige psychische en gedragsproblemen.

De NZa claimt dat de zorgvraagtypering een belangrijk inzicht geeft in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. "De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren", aldus de zorgautoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens deed onderzoek naar het plan en stelde afgelopen december dat het, mits enkele beperkingen, mag plaatsvinden. MIND heeft sindsdien herhaaldelijk gevraagd om ggz-patiënten en naasten zeggenschap over de gegevensdeling te geven. "Hier is tot nu toe geen gehoor aan gegeven", aldus de belangenbehartiger.

MIND stelt dat patiënten voldoende zeggenschap over hun eigen zorggegevens moeten hebben. "En dat de cliënt zelf kan beslissen of hij toestemming wil geven voor het gebruik van die gegevens door andere partijen. Om die beoordeling te kunnen maken, moet iemand beschikken over juiste, volledige en begrijpelijke informatie voorafgaand aan het behandeltraject." De beslissing van de NZa om met terugwerkende kracht via een opt-out de HoNOS+-uitkomsten van alle ggz-patiënten op te vragen en te analyseren past hier volgens MIND niet bij.

"De NZa geeft aan dat een opt out systeem leidt tot kwalitatief betere dataverzameling en lagere administratieve lasten dan een opt in systeem", reageert minister Helder. "Omdat de NZa zich kan baseren op een wettelijke regeling is AVG-technisch het vragen van toestemming, zoals bij een opt-in ook niet nodig." De bewindsvrouw stelt ook dat cliënten zonder spoedeisende zorgvraag altijd de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen het aanleveren van hun informatie.

SP-Kamerlid Dijk en GroenLinks-Kamerlid Westerveld wilden ook van minister weten of het nog wel verantwoord is om met het aanleveren van de data op 1 juli te beginnen, nu MIND uit het overleg is gestapt. "Ja dit is in mijn ogen verantwoord", reageert Helder. De minister voegt toe dat de NZa inmiddels met MIND heeft afgesproken dat ze de komende periode in gesprek gaan om gezamenlijk "vooruit te blikken".

Reacties (17)
02-07-2023, 22:22 door Anoniem
Tuurlijk. Het gaat tenslotte maar om burgers. Daar hebben ministers geen boodschap aan.
Nu alleen GGZ. Als het aan Kuipers ligt straks voor iedereen in de EU. Want ook die vindt een opt-in niet nodig. Terwijl de enige zinnige regeling een totaal verbod zou zijn.
02-07-2023, 22:34 door Anoniem
Je moet echt wel goed gek zijn om nog in Nederland te willen wonen.
03-07-2023, 00:04 door Anoniem
Voor mij een reden om niet bij de GGZ of welke zorginstantie dan ook aan te kloppen bij mentale problemen.
Ik los het hopelijk zelf wel op. (-:
03-07-2023, 01:18 door Anoniem
Zo gaan nóg minder mensen met psychische problemen voor hulp naar de GGZ.
Maar door blijven betalen zullen we want verplicht :-s
Maar ja de meerdeheid stemt op die afbraak partijen dus dan krijgt je dit.
03-07-2023, 07:40 door Anoniem
Nou reken maar dat dit over de hele wereld gaat arriveren.
Er is overal al lang getekend bij het kruisje.

Het is wat de autoriteiten nastreven met de zgh. Great Reset -
Technologia tak ma, zegt men in het Pools.

De vierde technologische revolutie eist dat van ons komende cyborgjes -
de nieuwe Borg-Genesis transhumane zielloze mens (is nog wel een gewoon mens daarna?)

Er zal geen ontkomen aan zijn als alles gekoppeld is aan je CBDC.
De profeet (VZMH) voorzag dit als de tijd van Dajjal.

We zullen zien hoe snel dit gaat arriveren.
03-07-2023, 07:57 door Anoniem
Is er bij deze uitvraag nu sprake van geanonimiseerde gegevens of gepseudonimiseerde gegevens? Volgens de minister heeft de NZa namelijk deze folder gemaakt voor de betrokkenen (antwoord vraag 4):

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_743104_22/1/

In de folder staat onder andere: "De NZa vraagt NOOIT om uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres en bsn-nummer.
We vragen alleen om globale informatie over de zorgvraag en de behandeling. Deze informatie kunnen en mogen we niet persoonlijk aan u koppelen."
03-07-2023, 08:28 door Anoniem
Ik heb vorig jaar een zorgverlener meegemaakt die fel tegen dit systeem is. Die heeft aan alle patiënten een verklaring van bezwaar opgestuurd, met uitleg van de bezwaren, en verzocht de verklaring ondertekend te retourneren. Petje af voor hoe deze zorgverlener ermee omgaat.

Uit de kamerbrief:
Als de behoefte ontstaat om de gegevens niet te delen, kan op initiatief van de cliënt en zorgaanbieder gezamenlijk de eerdergenoemde privacyverklaring worden opgesteld en ondertekend.
In de zin uit de die ik citeer val ik over de formulering: "als de behoefte ontstaat". Alsof bezwaar tegen wat er hier gebeurt niet principieel kan zijn maar zich misschien omstandigheden kunnen voordoen waarin dat bezwaar, en daarmee de genoemde behoefte, om praktische redenen kan ontstaan. Die formulering bevat daarmee een bedekte ontkenning van het probleem dat velen in het systeem zien. Geen fraaie manier van ermee omgaan, minister.

Zoals het artikel aangeeft gaat het voor de minister hier om cliënten zonder spoedeisende zorgvraag. Wat zit daar achter? Wordt het sowieso al overgeslagen als de zorgvraag spoedeisend is, of bevat dit de aanname dat er geen bezwaar zou kunnen bestaan als er wel een spoedsituatie is?
03-07-2023, 08:32 door Anoniem
Door Anoniem: Je moet echt wel goed gek zijn om nog in Nederland te willen wonen.

Als je denkt dat er landen zijn waar niet hetzelfde gebeurt als hier dan kan je inderdaad naar elders vertrekken.

Laat even waar je naar ie gaat dan help je er anderen ook nog mee.
03-07-2023, 09:12 door Anoniem
Er worden geen persoonsgegevens gedeeld.
De voorwaarde die de AP heeft gesteld is om elk jaar opnieuw te onderbouwen welke gegevens nodig zijn.

(bron: https://www.skipr.nl/nieuws/minister-helder-steunt-nza-in-gegevensopvraag-ggz-behandelingen/)
03-07-2023, 10:04 door Anoniem
Dit voelt alsof er een clubje is die graag mensen wil selecteren voor of iets bijzonders, of iets 1 m onder de grond.
Anyway, beide voelen erg dr mengele achtig...

Er is WEL tijd om artsen honderden formulieren in te laten vullen, maar de wachttijd in de psychische gezondheidszorg is gemiddele 28 maanden....
Je moet dan meer dan 2 jaar wachten totdat ze met behandelen BEGINNEN...
Voelt ook nog eens een beetje scheef...

Alsof ze bij een triage eerst mensen gaan selecteren op gymschoenen/sandalen/laarzen..
03-07-2023, 10:37 door Anoniem
Mooi, de allerkwetsbaarste groep mensen met gevoelige problemen die ook nog eens lang niet altijd in staat zijn hun gegevens zelf te beheren, en waar - zeker onder "jan met de pet" - een behoorlijk stigma op rust, ook al zijn GGZ patiënten een heel erg diverse groep. Uitstekend punt om te beginnen want je weet dat deze mensen zelden of nooit in opstand zullen komen,
03-07-2023, 15:58 door Wim Jongejan
Dat de minister roept dat de HONO-dataverzameling door de NZa moet nog blijken bij de rechter. De actiegroep Vertrouwen in de GGZ (https://vertrouwenindeggz.nl) gaat een rechtszaak tegen de NZa aanspannen. Het maken van de dagvaarding is ver gevorderd. Op 5 september zal in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam de kick-off plaatsvinden van de rechtszaak tegen de NZa.
De NZa verzamelt geen anonieme gegevens, maar gepseudonimiseerde gegevens op persoonsniveau. Ze haalt een groot deel van de identificerende data af van de aangeleverde data maar weet dondersgoed dat door koppeling van databases, oa met die van Vektis(het datawarehouse van de zorgverzekeraars) zoiets wel kan. De NZA weet dat herleiding tot een persoon door koppeling mogelijk is maar zegt dat niet te zullen doen. (zie https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/07/21/nza-hecht-aan-privacy-patienten in de derde alinea). Het woordgebruik van de NZa bij de pseudonimisering van de data is zeer verwarrend en in mijn optiek bewust misleidend, omdat ze zeggen dat de data gedepersonaliseerd zijn.
Het vreemde is dat de NZa de zorgverleners in de GGZ massaal dwingt de HONOS-vragenlijsten af te gaan nemen terwijl het gebruik van de HONOS-vragenlijsten beslist niet zorgbreed in de GGZ toegepast worden. Men dwingt zorgverleners dingen te doen die niet gebruikelijk zijn bij de therapie.
03-07-2023, 16:54 door Anoniem
Voorstel verplicht zorgverleners om medische data bij spoedeisende zorg te delen
maandag 3 juli 2023, 14:08 door Redactie

https://www.security.nl/posting/801888/Voorstel+verplicht+zorgverleners+om+medische+data+bij+spoedeisende+zorg+te+delen


Op deze wijze kan de behandelend SEH-arts in het medisch dossier van uw huisarts lezen of u een GGZ-verleden heeft.
04-07-2023, 09:14 door Anoniem
N'okay, als dat helaas besloten is door een machtspersoon, een politici, een persoon die graag beslist over andere personen, een jochie die blijkbaar vroegah op de lagere school de pispaal was, één ego:
met het zo genaamde idee meten is weten, -ook al zijn de meetgegevens van MIJ-,
dan wil ik nu al graag weten waar ik de Opt-Out kan vinden,
zodat ik MIJN gegevens nu al kan veiligstellen in plaats wanneer ik psychisch andere dingen aan mijn hoofd heb!
04-07-2023, 21:51 door Wim Jongejan
Door Anoniem: N'okay, als dat helaas besloten is door een machtspersoon, een politici, een persoon die graag beslist over andere personen, een jochie die blijkbaar vroegah op de lagere school de pispaal was, één ego:
met het zo genaamde idee meten is weten, -ook al zijn de meetgegevens van MIJ-,
dan wil ik nu al graag weten waar ik de Opt-Out kan vinden,
zodat ik MIJN gegevens nu al kan veiligstellen in plaats wanneer ik psychisch andere dingen aan mijn hoofd heb!

Dat staat hier: https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_719080_22&versienummer=1&type=docx&ValChk=MnmvpT9Udn2CQtDPsWS5o-wdvz4n_qYykmeb1fKvw5g1
05-07-2023, 17:57 door spatieman
en dan verkoopt de nza deze gegevens.
20-07-2023, 18:43 door Anoniem
GGZ hoeft van personeel met een bepaald dossier geen gegevens vrij te geven, dan van GGZ patienten ook niet.

https://nos.nl/artikel/2483531-ggz-hoeft-dossier-van-verdachte-drentse-verpleegkundige-niet-vrij-te-geven


Tijdens de coronapandemie werkte de nu 31-jarige man als longverpleegkundige op de corona-afdeling in het ziekenhuis in Assen. Hij voerde volgens het OM, zonder overleg met een arts, medische behandelingen uit bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren of ernstig leden.

De vraag is ook waarom het OM de werkwijzes op een Corona afdeling geen nadere beschouwing waard vonden.
Bijvoorbeeld de vraag of andere behandelwijzen niet toch zouden hebben kunnen voorkomen van overlijdens.
Daar is namelijk genoeg wetenschappelijke resultaten op onderzoekspopulatie x-maal groter dan de corona-vaccins voor beschikbaar via medische publicatiebanken.
Dit onderzoek heeft er tot op heden echter niet toe geleid dat concrete gevallen kunnen worden aangewezen waarbij de verdachte op ontoelaatbare wijze betrokken is geweest bij de dood van één of meerdere patiënten.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-over-voorarrest-voormalig-verpleegkundige-Wilhelmina-Ziekenhuis-Assen.aspx/Een heikel karwei, omdat vooral in het begin van de coronapandemie het ziekteverloop soms erg grillig en onvoorspelbaar was]https://www.ad.nl/binnenland/tegenvaller-voor-justitie-ggz-mag-info-over-theodoor-v-verdacht-van-doden-20-patienten-geheimhouden~a0037ada/Het is opvallend dat ondanks de chaotische periode instanties als inspectiegezondheidzorg en talking heads in de media zo'n enorme aanval doen met hun oproep tot repercussies voor degenen die zich met in de artsenwereld niet ongebruikelijke werkwijzen inlieten tijdens en na die chaotische periode. Welke zieltjes proberen en probeerden dergelijke figuren te winnen cq waarom hanteren ze geen breder vizier om uit een van de grootste wereldwijde crisis van de afgelopen 20 jaar te geraken? Kortzichtigheid?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.