image

Belgische toezichthouder seponeert klacht over ANPR-camera's in parkeergarages

maandag 11 september 2023, 17:01 door Redactie, 14 reacties

De Belgische privacytoezichthouder GBA heeft een klacht over ANPR-camera's in parkeergarages, die kentekens kunnen herkennen, geseponeerd. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft de klager geen persoonlijk belang en is er geen effectieve inbreuk van de AVG aangetoond (pdf). De klacht ging over het betalingsmechanisme in een niet nader genoemde parkeergarage.

De parkeergarages van deze aanbieder maken gebruik van ANPR-camera's, waarbij bij het binnenrijden van de wagen in een parkeergarage de nummerplaat automatisch wordt geregistreerd en de slagboom automatisch omhoog gaat. Bij het vertrekken moet de bestuurder zijn kenteken invoeren in een van de betaalterminals, waarna de terminal volgens de klager een overzicht met de volgende gegevens zou geven. Het gaat om een bevestiging van de aanwezigheid van de wagen in de garage, het exacte tijdstip van binnenrijden en de duur van het parkeren, en een foto van de betrokken wagen.

In het bijzonder stelt klager vragen bij de privacybescherming van dit systeem en wilde van de aanbieder weten of er een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GRB) heeft plaatsgevonden en wat de resultaten hiervan waren. In een reactie op de vragen van de klager stelt de aanbieder dat de privacy is gegarandeerd, maar wordt er niet ingegaan op de vraag over de GEB. Daarop stapte de klager afgelopen juli naar de Belgische privacytoezichthouder, die vorige week met een beslissing kwam.

De GBA besluit de klacht te seponeren op grond van een gebrek aan persoonlijk belang. De toezichthouder merkt op dat de klager in deze zaak geen rechten uitoefent. Zowel in de communicatie naar de aanbieder als in de eigenlijke klacht worden geen rechten van een betrokkene - zoals opgenomen in de AVG - uitgeoefend. De GBA stelt daarnaast dat de klager niet aantoont dat hijzelf gebruiker is geweest van een parkeergarage met een dergelijk betalingssysteem.

"Klager kaart een maatschappelijk relevante thematiek aan, maar toont niet aan dat er zich een effectieve inbreuk van de AVG voordoet. Aangezien klager geen rechten van een betrokkene wenst uit te oefenen en louter om meer informatie vraagt omtrent een eventuele GEB, stelt de Geschillenkamer vast dat de door de klager aangevoerde grieven niet beantwoorden aan de criteria van hoge persoonlijke impact, zoals door de GBA omschreven in zijn sepotbeleid", legt de toezichthouder uit. De klager kan een nieuwe klacht indienen als hij kan aantonen dat hij een persoonlijk belang heeft en laat weten welke rechten zijn geschonden.

Security.NL meldde onlangs dat de GBAwegens beperkte middelen had besloten om honderden privacyklachten van burgers te seponeren. De klachten zijn al meer dan een jaar niet meer behandeld en zijn volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) niet bijzonder prioritair of "maatschappelijk bovenmatig relevant".

Reacties (14)
11-09-2023, 17:55 door Anoniem
Nouja op zich wel goed natuurlijk dat er niet te veel moeite gespendeerd wordt aan meldingen die er alleen zijn voor het theoretische geval dat er wellicht iets beter of anders zou kunnen. Je ziet hier ook vaak dat argument "maar het kan ook op een andere manier" zonder dat onderbouwd wordt waarom de huidige manier niet en die andere manier wel goed is.
11-09-2023, 18:26 door Anoniem
"Klager kaart een maatschappelijk relevante thematiek aan" die 100.000en mensen raakt en hun privacy schend, dus waarom zouden we als toezichthouder ook maar iets gaan onderzoeken of opvragen, terwijl we de klacht ook gewoon kunnen afwijzen vanwege een onhandige aanpak van de klager? Het is in België net zou treurig als met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland :(
11-09-2023, 22:43 door Anoniem
Door Anoniem: "Klager kaart een maatschappelijk relevante thematiek aan" die 100.000en mensen raakt en hun privacy schend, dus waarom zouden we als toezichthouder ook maar iets gaan onderzoeken of opvragen, terwijl we de klacht ook gewoon kunnen afwijzen vanwege een onhandige aanpak van de klager? Het is in België net zou treurig als met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland :(
Ach, je hoeft niet in zo parking te gaan, eigen verantwoording.
12-09-2023, 09:14 door Anoniem
Fijn man, dus de klager moet éérst zijn privacy geschonden laten worden door de parkeergarage, alvorens hij/zij erom mag klagen.
12-09-2023, 09:28 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: "Klager kaart een maatschappelijk relevante thematiek aan" die 100.000en mensen raakt en hun privacy schend, dus waarom zouden we als toezichthouder ook maar iets gaan onderzoeken of opvragen, terwijl we de klacht ook gewoon kunnen afwijzen vanwege een onhandige aanpak van de klager? Het is in België net zou treurig als met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland :(
Ach, je hoeft niet in zo parking te gaan, eigen verantwoording.

Het probleem is dikwijl dat er niet vooraf staat aangegeven dat het de parking beschikt over kenttekenregistratie en dat je kenteken al verwerkt wordt voordat je uberhaupt toestemming heb gegeven voor de verwerking. Je rijdt vaak een parking in en op het moment dat je voor de slagboom staat is je kenteken als geregistreerd en gaat de slagboom open.

Daarnaast rest de vraag over het verwerken van het kenteken noorzakelijk en proportioneel is voor het doel,namelijk; het betalen van parkeerbelasting.

Tot slot dient rekening gehouden te worden met het feit dat gegevens als kenteken, tijdstip en locatie, hiermee tevens opvraagbaar worden voor autoriteiten zoals bijv. de belastingdienst of politie en dat terwijl je alleen maar met je voertuig voor een slagboom hebt gestaan.
12-09-2023, 09:42 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: "Klager kaart een maatschappelijk relevante thematiek aan" die 100.000en mensen raakt en hun privacy schend, dus waarom zouden we als toezichthouder ook maar iets gaan onderzoeken of opvragen, terwijl we de klacht ook gewoon kunnen afwijzen vanwege een onhandige aanpak van de klager? Het is in België net zou treurig als met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland :(
Ach, je hoeft niet in zo parking te gaan, eigen verantwoording.
Weet jij in welke parking je wel of niet moet gaan een dorp of stad waar je voor de eerste keer komt?
Ben je openbaar vervoer gebruiker?
12-09-2023, 09:53 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: "Klager kaart een maatschappelijk relevante thematiek aan" die 100.000en mensen raakt en hun privacy schend, dus waarom zouden we als toezichthouder ook maar iets gaan onderzoeken of opvragen, terwijl we de klacht ook gewoon kunnen afwijzen vanwege een onhandige aanpak van de klager? Het is in België net zou treurig als met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland :(
Ach, je hoeft niet in zo parking te gaan, eigen verantwoording.
Goed/cynisch omschreven samenvatting voor Ano1, lol
Ano2, De glijdende schaal mis je hier in, nu kan je niet in déze parking staan, daarna geen énkele parking meer en daarna wordt het ook ingevoerd op de publieke weg, mogelijk, omdat op iedere hoek een meertal camera's zijn geïnstalleerd.
12-09-2023, 12:24 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: "Klager kaart een maatschappelijk relevante thematiek aan" die 100.000en mensen raakt en hun privacy schend, dus waarom zouden we als toezichthouder ook maar iets gaan onderzoeken of opvragen, terwijl we de klacht ook gewoon kunnen afwijzen vanwege een onhandige aanpak van de klager? Het is in België net zou treurig als met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland :(
Ach, je hoeft niet in zo parking te gaan, eigen verantwoording.
Weet jij in welke parking je wel of niet moet gaan een dorp of stad waar je voor de eerste keer komt?
Ben je openbaar vervoer gebruiker?
Staat in elke parker app.
12-09-2023, 22:27 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: "Klager kaart een maatschappelijk relevante thematiek aan" die 100.000en mensen raakt en hun privacy schend, dus waarom zouden we als toezichthouder ook maar iets gaan onderzoeken of opvragen, terwijl we de klacht ook gewoon kunnen afwijzen vanwege een onhandige aanpak van de klager? Het is in België net zou treurig als met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland :(
Ach, je hoeft niet in zo parking te gaan, eigen verantwoording.

Met die redenatie kunnen bijna alle wetten afgeschaft worden. Arbeidsrecht? Gewoon daar niet gaan werken. Verkeerswet? Als je het gevaarlijk vindt wat anderen doen, gewoon ergens anders gaan rijden. Consumentenrecht? Gewoon je spullen ergens anders halen.

Zo kom je volledig in een wildwest terecht.
12-09-2023, 22:29 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: "Klager kaart een maatschappelijk relevante thematiek aan" die 100.000en mensen raakt en hun privacy schend, dus waarom zouden we als toezichthouder ook maar iets gaan onderzoeken of opvragen, terwijl we de klacht ook gewoon kunnen afwijzen vanwege een onhandige aanpak van de klager? Het is in België net zou treurig als met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland :(
Ach, je hoeft niet in zo parking te gaan, eigen verantwoording.
Weet jij in welke parking je wel of niet moet gaan een dorp of stad waar je voor de eerste keer komt?
Ben je openbaar vervoer gebruiker?
Staat in elke parker app.

De apps die lang niet iedereen gebruikt, en die op zichzelf de nodige risico's voor je privacy inhouden? Goed bedacht hoor. Topoplossing.
13-09-2023, 09:08 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: "Klager kaart een maatschappelijk relevante thematiek aan" die 100.000en mensen raakt en hun privacy schend, dus waarom zouden we als toezichthouder ook maar iets gaan onderzoeken of opvragen, terwijl we de klacht ook gewoon kunnen afwijzen vanwege een onhandige aanpak van de klager? Het is in België net zou treurig als met de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland :(
Ach, je hoeft niet in zo parking te gaan, eigen verantwoording.

Het probleem is dikwijl dat er niet vooraf staat aangegeven dat het de parking beschikt over kenttekenregistratie en dat je kenteken al verwerkt wordt voordat je uberhaupt toestemming heb gegeven voor de verwerking. Je rijdt vaak een parking in en op het moment dat je voor de slagboom staat is je kenteken als geregistreerd en gaat de slagboom open.

Daarnaast rest de vraag over het verwerken van het kenteken noorzakelijk en proportioneel is voor het doel,namelijk; het betalen van parkeerbelasting.

Tot slot dient rekening gehouden te worden met het feit dat gegevens als kenteken, tijdstip en locatie, hiermee tevens opvraagbaar worden voor autoriteiten zoals bijv. de belastingdienst of politie en dat terwijl je alleen maar met je voertuig voor een slagboom hebt gestaan.

Ik hoop dat je begrijpt dat een dergelijke verwerking überhaupt niet op basis van toestemming zal plaatsvinden?
13-09-2023, 10:55 door Anoniem
Door Anoniem:Ik hoop dat je begrijpt dat een dergelijke verwerking überhaupt niet op basis van toestemming zal plaatsvinden?

Ik zie eigenlijk niet in waarom niet. Er is nooit eerder een noodzaak geweest om een foto van een auto te maken om parkeerbelasting te kunnen innen. En "ja maar het is zo makkelijk bij het naar buiten rijden" is alleen maar dat: gemakszucht; het is geen argument voor noodzaak.

We worden gewoon allemaal in die grote machine gedrukt, plat gewalst, en dat moeten we allemaal maar goed vinden onder het mom van "vooruitgang". Ik heb daar wel "wat" moeite mee.
14-09-2023, 09:39 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:Ik hoop dat je begrijpt dat een dergelijke verwerking überhaupt niet op basis van toestemming zal plaatsvinden?

Ik zie eigenlijk niet in waarom niet. Er is nooit eerder een noodzaak geweest om een foto van een auto te maken om parkeerbelasting te kunnen innen. En "ja maar het is zo makkelijk bij het naar buiten rijden" is alleen maar dat: gemakszucht; het is geen argument voor noodzaak.

We worden gewoon allemaal in die grote machine gedrukt, plat gewalst, en dat moeten we allemaal maar goed vinden onder het mom van "vooruitgang". Ik heb daar wel "wat" moeite mee.

Ik kan voor de uitvoering van de primaire taak best goed voorstellen dat er een grondslag is voor het maken van die foto, en het registreren van het kenteken. Ik heb in het verleden vaak genoeg behoorlijk gefraudeerd met parkeren, en dat was zonder die registratie bijzonder makkelijk.
Niet als je een uurtje parkeert, maar als je een week je auto laat staan in een garage kan het best lucratief zijn om "je inrijkaart te zijn verloren". Moet je helaas wel een volle dag betalen meneer! Ach, beter een dag dan een week...
14-09-2023, 20:38 door Anoniem
Door Anoniem: Fijn man, dus de klager moet éérst zijn privacy geschonden laten worden door de parkeergarage, alvorens hij/zij erom mag klagen.

Je kan ook niet gestraft worden voor een feit dat je nog niet begaan hebt.

De GBA behandelt effectieve inbreuken op de AVG, die er hier dus niet zijn.
De klager kan elders terecht om potentiële problemen aan te kaarten.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.