image

Mag de bank bij geldezelen je rekening levenslang blokkeren?

woensdag 27 september 2023, 10:10 door Arnoud Engelfriet, 21 reacties

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik las bij de ING Bank dat je bij (bedoeld of onbedoelde) fraude nergens meer een bankrekening krijgt, ook als minderjarige. Is dit legaal? En hoe moet een kind dat dan de rest van zijn leven oplossen in een digitale wereld? Kan dit niet verkroppen!

Antwoord: Inderdaad, op de aangehaalde site vermeldt de ING bank dat wie betrapt wordt op geldezelen daar een stevige consequentie voor kan verwachten: “Je rekening wordt geblokkeerd, je kunt nergens meer een bankrekening openen.”

Dat is natuurlijk extreem heftig, zonder bankrekening sta je min of meer buiten de maatschappij. Je kunt nergens werken, want salaris moet verplicht op een bankrekening betaald (art. art 7:620 BW). Ook uitkeringen of toeslagen ga je niet contant krijgen.

Is er een wettelijke regeling voor zo’n extreme stap? Het Kifid legt in keurige taal de juridische kaders uit, inclusief dat het om een ernstige verdenking van fraude moet gaan, dat sprake moet zijn van proportionaliteit en subsidiariteit enzovoorts, maar noemt geen wetsartikelen. Maar als je het helemaal terugzoekt, dan gaat het echt om zelfregulering en niets meer.

Op zich mag dat. Fraudebestrijding is een zwaarwegend bedrijfsbelang in de financiële wereld. En er is een keurig uitgewerkt protocol dat keurig binnen de lijntjes van de AVG blijft, en bovendien wordt gesteund door een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens omdat het gaat om strafrechtelijke persoonsgegevens.

Als je dat protocol volgt, dan is het inderdaad in theorie mogelijk dat je bij het strafbaar feit “medeplichting aan oplichting” door het uitlenen van je bankrekening uitkomt tot een signalering die leidt tot acht jaar uitsluiting. Maar die maatregel moet wel proportioneel zijn, dus gemotiveerd en een gepaste maatregel gezien de omstandigheden.

Volgens het protocol dan, want in de praktijk lijkt dit allemaal wat sneller en makkelijker te gaan dan voornoemde juridische paragraaf doet suggereren. Dat staat dan weer op gespannen voet met de leveringsplicht van banken om een basisrekening voor consumenten beschikbaar te stellen (art. 4:71f Wet op het Financieel Toezicht).

De Hoge Raad oordeelde in 2021 (via) dat banken inderdaad een vérgaande zorgplicht hebben, zowel voor consumenten als voor bedrijven:

Het hof heeft terecht tot uitgangspunt genomen dat op banken op grond van hun maatschappelijke positie ook ten aanzien van niet-consumenten, de verplichting kan rusten een betaalrekening aan te bieden (vgl. voor consumenten art. 4:71f Wft). Het heeft daarbij eveneens terecht zwaar laten wegen dat het zonder betaalrekening vrijwel onmogelijk is om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en om een bedrijf te exploiteren. De onderdelen 1.1-1.3 falen daarom.

Het oordeel luidt dat banken wel mogen weigeren vanwege toezichtrechtelijke eisen of integriteitsrisico’s, maar dat dit een concrete belangenafweging eist die niet te makkelijk mag uitkomen bij het geheel blokkeren of weigeren van een bankrekening. Als er een alternatief is, dan moet dat eerst worden geprobeerd. In die zaak was de reden bijvoorbeeld zorg over witwassen van contant geld; een proportioneel alternatief is dan dat er geen cash meer mag worden gestort.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Reacties (21)
27-09-2023, 10:20 door AceHighness
Wel zijn er basisbankrekeningen (zogenaamde 'basisbetaalrekeningen') die bedoeld zijn om iedereen toegang te geven tot de basisbankdiensten, ongeacht hun financiële verleden. Het recht op een basisbetaalrekening is echter niet absoluut; er kunnen legitieme redenen zijn waarom een bank zo'n rekening weigert, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van criminele activiteiten.

source: GPT4 :)
27-09-2023, 10:33 door Anoniem
Door AceHighness: Wel zijn er basisbankrekeningen (zogenaamde 'basisbetaalrekeningen') die bedoeld zijn om iedereen toegang te geven tot de basisbankdiensten, ongeacht hun financiële verleden. Het recht op een basisbetaalrekening is echter niet absoluut; er kunnen legitieme redenen zijn waarom een bank zo'n rekening weigert, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van criminele activiteiten.

source: GPT4 :)
GTP4 is ergens in 2021 stil blijven staan. Alles daarna is niet meegenomen, dus ook dit artikel van Arnoud niet.
27-09-2023, 11:20 door Anoniem
De meeste NL banken werken conform het PIFI en zijn daarmee gebonden aan een maximumduur van 8 jaar voor opname in het zgn 'Extern Verwijzingsregister' (de 'zwarte lijst') waardoor je moeilijk aan een bankrekening komt als je daar eenmaal op staat.
Wel zijn er basisbankrekeningen waar op diverse manieren aanspraak kan worden gemaakt, ook wanneer je in dat register bent opgenomen. Ga je daarmee nogmaals de mist in, dan ben je verder van huis..
27-09-2023, 13:02 door Anoniem
Door Anoniem: De meeste NL banken werken conform het PIFI en zijn daarmee gebonden aan een maximumduur van 8 jaar voor opname in het zgn 'Extern Verwijzingsregister' (de 'zwarte lijst') waardoor je moeilijk aan een bankrekening komt als je daar eenmaal op staat.
Wel zijn er basisbankrekeningen waar op diverse manieren aanspraak kan worden gemaakt, ook wanneer je in dat register bent opgenomen. Ga je daarmee nogmaals de mist in, dan ben je verder van huis..

Hoe duw je een domme (ex-)cirmineel verder de crininaliteit in.

Als die persoon niet legaal kan werken, want het salaris (of de uitkering) kan niet gestort worden, dan heb je (met hulp van en dank aan de banken) bijna geen ander keus meer dan nog een misdaad te begaan. je zult toch moeten leven/eten lijkt me.

Is dat echt de bedoeling van deze regels?
Of is dat weer zo'n oepsje, zoals we er tegenwoordig wel meer tegen komen, waarbij overheid en banken niet thuis geven.
Mensen die door het systeem onder geploegt worden.
Regels zijn namelijk belangrijker dan mensenlevens.

Als je zulke mensen al geen bankrekening meer wilt geven (als overheid), pas dan wel de wet zo aan dat mensen contant betaald kunnen krijgen door hun werkgever of uitkeringsinstantie als er geen andere optie is.
Nu zitten die mensen tussen de wal en het schip en worden langzaam vermorzeld.
27-09-2023, 13:53 door Anoniem
Er zijn ook altijd nog buitenlandse rekeningen.... met IBAN en europa kan je in principe in iedere lidstaat een bankrekening openen, o.a. in Belgie en Duitsland is dat relatief simpel te doen.
27-09-2023, 13:57 door Anoniem
Het hebben van een bankrekening is een mensenrechten want zonder een bankrekening kun je in deze gemaakte wereld niet normaal leven.
27-09-2023, 14:26 door Anoniem
Nah, lijkt me stug, ik vermoed dat ze wel een bewindvoerder toegewezen krijgen, dan zorgt deze er voor dat er geen fraudileuze praktijken meer voorkomen.
Wel zal iemand nooit zelf meer zijn/haar rekening kunnen gebruiken, best een grote straf ja.
Ik heb zelf ook ooit een bewindvoerder gehad, (vrijwillig) aangezien het geestelijk niet goed met me ging, (ernstige depressie) en dus ook financieel niet, (niks kon me meer schelen, zelfs mijn financiele uitgaven niet) ze hebben toen een aantal jaar zeer goed werk verricht, ik ben er wel te spreken over!
27-09-2023, 15:36 door Anoniem
Een private bank moet dat recht natuurlijk wel hebben. Die probeert over je rug zoveel mogelijk geld te verdienen (met jouw geld) maar heeft vanzelfsprekend het recht om rotte appels te weren. Want dan houden ze zelf meer over. Andere motieven zijn er niet, hoe mooi ook gepresenteerd. Dat banken maatschappelijk een functie in faciliteren in de economie hadden is wel een heel oud sprookje geworden.

Dat je volgens de wet wel een bankrekening moet hebben is daar strijdig mee. Als ik morgen de hoer wil spelen (zou wel grappig zijn want ik ben al ver in de 60), en ik kan vervolgens nergens meer een rekening openen is natuurlijk belachelijk. Maar enkel omdat de wet dan weer eischt dat ik een rekening moet hebben. Daar kun je dan natte lappies over leggen als basisrekeningen maar dat is het natuurlijk niet.

het is denk ik mis gegaan toen de postgiro is opgeheven. Toen had de staat nog een voorziening dat iedereen in elk geval een rekening kon hebben. Voor giraal betalingsverkeer. Het zit eigenlijk al in dat woord. Het heet nog steeds giraal, terwijl er geen vrije voorzieningen meer bestaan voor de burger om aan de verplichting aan het hebben van een girale rekening te kunnen voldoen. Zonder dat iemand aan het loket "het vermoeden" of "een verdenking" heeft dat ik misschien een mogelijk wat kleffe bijverdienste heb. Op mijn 60e! Haha. Maar zoiets kan natuurlijk niet. In een vrije rechtsstaat. Het gaat de filiaalmanager van de lokale supermarkt ook niks aan wat ik allemaal eventueel prive doe.

Het is de wet en de wetgever die op dit punt, hoe leuk ook geregeld met die private banken, in gebreke blijft. Het begint al met je te dwingen bankzaken te doen met private bedrijven. Omdat je anders geen salaris meer mag ontvangen bijvoorbeeld. Als je daar de pineut bent, maar je hebt tenminste een partner met een rekening, dan flippen ze gelijk dat je aan het witwassen bent. Bij die banken.

Voor de wet zijn alle burgers gelijk. Als de wet eist dat je giraal bereikbaar bent voor girale betalingen, dan heeft de wetgever er ook maar voor te zorgen dat je daar privacyveilig een voorziening voor hebt. Bij de banken zitten tienduizenden je privacy te plukken en daarna gaat alles naar de CIA. Dus dat kan ik niet echt meer veilig noemen. Alsmede dat je rekening opzeggen en betaal alles maar effies lekker uit dan ook bijkans onmogelijk is.

Het is de wet die dwingt te bankieren die hier faalt.

Ik hou wel van omgekeerd denken, en uit de doos denken. Maar eigenlijk, welbeschouwd, zou het zijn als dat de wet je zou dwingen minstens één keer in de week naar de hoeren te gaan. Waarbij dat laatste trouwens wel in elk geval een heel stuk privacyveiliger is dan hoe banken met je omgaan.
27-09-2023, 16:15 door Anoniem
Als je rekening geblokkeerd is kan je helemaal niets meer.
Je kan geen eten meer kopen, je huur of hypotheek niet betalen, je zorgpremie niet voldoen, verkeersboetes niet betalen, geen belasting afdragen, …
Zo wordt je de criminaliteit ingeduwd of je sterft van de honger of je verhangt jezelf.
Zo’n straf krijgt zelfs een moordenaar niet.
27-09-2023, 17:14 door Anoniem
Door Anoniem: Als je rekening geblokkeerd is kan je helemaal niets meer.
Je kan geen eten meer kopen, je huur of hypotheek niet betalen, je zorgpremie niet voldoen, verkeersboetes niet betalen, geen belasting afdragen, …
Zo wordt je de criminaliteit ingeduwd of je sterft van de honger of je verhangt jezelf.
Zo’n straf krijgt zelfs een moordenaar niet.

Van wie is ook al weer de uitspraak:
You'll own nothing and be happy
27-09-2023, 18:50 door Anoniem
Het gaat al mis met de definitie van een "ernstige verdenking" die in de praktijk gehanteerd wordt. De bank wil boetes voorkomen dus nemen ze het zekere voor het onzekere, en daar hoort bij dat ze iedere twijfel/risico weghalen door je extreem radicaal te blokkeren. Succes met je daartegen juridisch te verdedigen, de bank geeft niet thuis, traineert de hele zaak, en je advocaat zal zich afvragen of de facturen betaald gaan worden.
27-09-2023, 20:41 door Anoniem
Een registratie in het Externe Verwijzingsregister (in normale taal: "de zwarte lijst") duurt hooguit 8 jaar.
Als je nergens meer een betaalrekening kunt openen, doordat je in het Externe Verwijzingsregister bent beland, dan kun je je altijd nog op het Convenant Betaalrekening beroepen.

De gemeente of een hulporganisatie kan dan een basisbetaalrekening op jouw naam openen, en je de mogelijkheid geven om begeleid te bankieren.
Weliswaar ben je dan nog steeds in je bankzaken beperkt, maar dan heb je op zijn minst een rekening om in levensonderhoud te voorzien.

En bij nijpende omstandigheden kun je om een heroverweging van de registratie vragen.
27-09-2023, 21:15 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Als je rekening geblokkeerd is kan je helemaal niets meer.
Je kan geen eten meer kopen, je huur of hypotheek niet betalen, je zorgpremie niet voldoen, verkeersboetes niet betalen, geen belasting afdragen, …
Zo wordt je de criminaliteit ingeduwd of je sterft van de honger of je verhangt jezelf.
Zo’n straf krijgt zelfs een moordenaar niet.

Van wie is ook al weer de uitspraak:
You'll own nothing and be happy

Moet een Boeddhist geweest zijn.
27-09-2023, 22:52 door Anoniem
Het wrange is dat ING zelf als andere banken de regels zouden hanteren geen bankrekening meer zou mogen hebben.

Is niet eens een ernstige verdenking maar er is voldoende bewijs dat ze aan het witwassen waren/zijn ondanks dat ze de boel hebben kunnen schikken met het OM. Voor geld is alles te regelen blijkbaar.
28-09-2023, 08:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Als je rekening geblokkeerd is kan je helemaal niets meer.
Je kan geen eten meer kopen, je huur of hypotheek niet betalen, je zorgpremie niet voldoen, verkeersboetes niet betalen, geen belasting afdragen, …
Zo wordt je de criminaliteit ingeduwd of je sterft van de honger of je verhangt jezelf.
Zo’n straf krijgt zelfs een moordenaar niet.

Van wie is ook al weer de uitspraak:
You'll own nothing and be happy

Moet een Boeddhist geweest zijn.

Nee.
Dit staat er in Wikipedia:

"You'll own nothing and you'll be happy" (alternatively "you'll own nothing and be happy") is a phrase originating in a 2016 video by the World Economic Forum (WEF), summarising an essay written by Danish politician Ida Auken. The phrase has been used by critics who accuse the WEF of desiring restrictions on ownership of private property.

https://en.wikipedia.org/wiki/You%27ll_own_nothing_and_be_happy[.url]
28-09-2023, 16:52 door Anoniem
Door Anoniem: Een private bank moet dat recht natuurlijk wel hebben. Die probeert over je rug zoveel mogelijk geld te verdienen (met jouw geld) maar heeft vanzelfsprekend het recht om rotte appels te weren. Want dan houden ze zelf meer over. Andere motieven zijn er niet, hoe mooi ook gepresenteerd. Dat banken maatschappelijk een functie in faciliteren in de economie hadden is wel een heel oud sprookje geworden.

Dat je volgens de wet wel een bankrekening moet hebben is daar strijdig mee. Als ik morgen de hoer wil spelen (zou wel grappig zijn want ik ben al ver in de 60), en ik kan vervolgens nergens meer een rekening openen is natuurlijk belachelijk. Maar enkel omdat de wet dan weer eischt dat ik een rekening moet hebben. Daar kun je dan natte lappies over leggen als basisrekeningen maar dat is het natuurlijk niet.

het is denk ik mis gegaan toen de postgiro is opgeheven. Toen had de staat nog een voorziening dat iedereen in elk geval een rekening kon hebben. Voor giraal betalingsverkeer. Het zit eigenlijk al in dat woord. Het heet nog steeds giraal, terwijl er geen vrije voorzieningen meer bestaan voor de burger om aan de verplichting aan het hebben van een girale rekening te kunnen voldoen. Zonder dat iemand aan het loket "het vermoeden" of "een verdenking" heeft dat ik misschien een mogelijk wat kleffe bijverdienste heb. Op mijn 60e! Haha. Maar zoiets kan natuurlijk niet. In een vrije rechtsstaat. Het gaat de filiaalmanager van de lokale supermarkt ook niks aan wat ik allemaal eventueel prive doe.

Het is de wet en de wetgever die op dit punt, hoe leuk ook geregeld met die private banken, in gebreke blijft. Het begint al met je te dwingen bankzaken te doen met private bedrijven. Omdat je anders geen salaris meer mag ontvangen bijvoorbeeld. Als je daar de pineut bent, maar je hebt tenminste een partner met een rekening, dan flippen ze gelijk dat je aan het witwassen bent. Bij die banken.

Voor de wet zijn alle burgers gelijk. Als de wet eist dat je giraal bereikbaar bent voor girale betalingen, dan heeft de wetgever er ook maar voor te zorgen dat je daar privacyveilig een voorziening voor hebt. Bij de banken zitten tienduizenden je privacy te plukken en daarna gaat alles naar de CIA. Dus dat kan ik niet echt meer veilig noemen. Alsmede dat je rekening opzeggen en betaal alles maar effies lekker uit dan ook bijkans onmogelijk is.

Het is de wet die dwingt te bankieren die hier faalt.

Ik hou wel van omgekeerd denken, en uit de doos denken. Maar eigenlijk, welbeschouwd, zou het zijn als dat de wet je zou dwingen minstens één keer in de week naar de hoeren te gaan. Waarbij dat laatste trouwens wel in elk geval een heel stuk privacyveiliger is dan hoe banken met je omgaan.

Waarom zo denigrerend over "60"? Je kunt dan nog goed mee!
28-09-2023, 21:11 door Anoniem
Wat zal ik hierop zeggen. Het Nederlandse bankssysteem is gestoeld op een absoluut controle beginsel. Vergaand (soms mensenrechten overschrijdend) toezicht is verworden tot Nederlands exportproduct.

Bij niet één overheidsinstantie danwel commerciele organisatie heeft Israel, Amerika maar ook Nederland een "zekere naam".

Welnu, zolang Europa (nog) bestaat, en veel wijst mij in de richting dat we best eens een herziening de komende tien jaar kunnen krijgen inzake dit samenwerkingsverband, is het mogelijk om buiten Nederland een bankrekening te openen. Niet eenvoudig overigens, daar in diverse landen een verplichting bestaat om over een adres te beschikken. Welnu, het punt is dat er geen verplichting bestaat tot verblijf en als die er in enkele gevaller er wel is, dan wordt deze niet altijd nageleefd. Verder is het ook mogelijk om (weliswaar tegen een vergoeding) een postadres te regelen in het buitenland. Ook al ben je daar niet meer ingeschreven.

In dat geval behoudt je gewoon je bankrekening. Er is een wettelijke verplichting binnen Europa, waarbij er niet gediscrimineerd mag worden op basis van de eerste letters van je IBAN-code. Oftewel, je gelden moet je gewoon kunnen ontvangen op je Duits, Spaans, Lets, Pools, Iers, Croaats of Oostenrijks bankrekeningnummer.

En eerlijk is eerlijk: een-ieder die de absolute kern van het bankwezen kent in Nederland, weet dat het weliswaar in het buitenland een chaos kan zijn, maar dat het in Nederland echt niet zoveel beter geregeld is.

Maar goed, geef het volk het gevoel dat ze "gelukkig zijn", geef het volk een zeker "superieuriteitsgevoel" waarbij ze neerkijken op alle andere naties binnen de Europese familie en je hebt zonder al te veel problemen het recept van een "zacht dwingend controle mechanisme". Immers, de burger is opgevoed dat het in Nederland goed zit. Rest van Europa slecht. Niet te vertrouwen ...

En dan hebben we nog de mogelijkheid van het gebruik van een krediet-kaart. "Krediet Kaart?" Jazeker. Krediet Kaart-verstrekkende instanties, kunnen vaak ook een "Debit Card" uitgeven of een "pseudo Credit Card" met zeer kleine limieten. Wat weinigen weten is dat aan dergelijke producten veelal een bankrekening is gekoppeld. Deze bankrekening wordt enkel gebruikt voor het STORTEN van je openstaande tegoed ...

... de grap is dat je ook een OVERSTAND kunt creeeren op je Credit Card (en diens gekoppelde) bankrekeningnummer. En dit nummer kan dus ook - eveneens - in het buitenland aangevraagd worden.

Ik denk zeker een klein 50-tal mensen hiermee geholpen, is zeker niet "super gemakkelijk". Maar ook zeker niet bijzonder ingewikkeld.

Mijn motto anno 2023: laat Nederland de ter*** krijgen. Bovenal de overheidsdiensten, maar evenwel de elite, waarbij dus ook verzekeraars en banken vallen.

Er is veel "verbeterd", maar er zijn tal van nieuwe lekken en gaten ontstaan. Met de juiste kennis (dit was Security.nl niet?) is het zondermeer mogelijk:

- Een wapen te kopen
- Springstof te kopen
- Bankrekeningen te openen
- Of zelfs een nieuwe ID te krijgen, al is dat laatste ingewikkelder dan voorheen. Maar ... Er is veel mogelijk ... En er is een zekere vorm van Nederlandse (en ook Europese) schijnheiligheid waar je spontaan diarree van krijgt.

Kortom, gekeuvel over wat in dit kikkerland mag of niet mag. Sta er even bij stil: Nederland is verworden tot (klein) Europees Colombia van Europa. Dat heeft een reden. Het "werkklimaat" voor dergelijke organisaties is "bijzonder coulant".

Nu, de burger nog die dit door gaat krijgen, ik zou zeggen: aan de slag en je kersenpit gebruiken ... En de wegen vinden. Ik laat het hierbij ...

Tot slot, het is de ketel die de pot verwijt ... Nederlandse banken staan internationaal bekend om de meest gore dictaturen financiele instrumenten te hebben geboden. Doorsluisland voor Putin's regime, maar ook zelfs Korea. Met goedkeuring van bepaalde elite was het zondermeer mogelijk om bijvoorbeeld een santekraam aan "Nederlandse BVs" russische ondernemingen van een zekere mannelijke versie van Puta mogelijkheden te bieden in Europa.

Engeland en haar banken waren hier ook goed in.

Bloedgeld, corruptie, drugsgeld ... Maar natuurlijk, de kleine man dient zich niet te wagen aan al dat slechts ... Het feodaal stelsel is stiekem weer terug ... Iets met elites, leenheren en het proletariaat.

Veel succes proleet! En ... een Robin Hood gewenst!
29-09-2023, 04:11 door Anoniem
Arnoud Engelfriet, je hebt het nog niet goed uitgezocht. Mensen die geen bankrekening bij een gewone bank kunnen openen kunnen later nog wel een basisbankrekening openen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geldzaken/vraag-en-antwoord/afwijzing-betaalrekening-consument

Die mag alleen worden geweigerd als er sprake is van financiering van terrorisme of iets dergelijks. Er is wel een wachttijd van 2 jaar als er al een gewone bankrekening was of van 8 jaar als er een veroordeling is voor een misdrijf. Dus niet levenslang.

Uiteraard is de weigerachtige houding van banken maatschappelijk zeer slecht. Zo zorg je dat criminelen worden gedwongen zich te blijven bezig houden met criminaliteit. De rechter is de enige die mensen mag veroordelen, dat mogen banken niet en ze mogen criminelen ook niet nog eens extra straffen.

Er is een Convenant Basisbankrekening bedacht waardoor toch een bankrekening te openen is, waarbij een hulpverlener de rekening beheert. Volgens de overheid heeft iedereen in principe recht op een bankrekening.
29-09-2023, 09:18 door Anoniem
Door Anoniem: Arnoud Engelfriet, je hebt het nog niet goed uitgezocht. Mensen die geen bankrekening bij een gewone bank kunnen openen kunnen later nog wel een basisbankrekening openen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geldzaken/vraag-en-antwoord/afwijzing-betaalrekening-consument

Die mag alleen worden geweigerd als er sprake is van financiering van terrorisme of iets dergelijks. Er is wel een wachttijd van 2 jaar als er al een gewone bankrekening was of van 8 jaar als er een veroordeling is voor een misdrijf. Dus niet levenslang.

Uiteraard is de weigerachtige houding van banken maatschappelijk zeer slecht. Zo zorg je dat criminelen worden gedwongen zich te blijven bezig houden met criminaliteit. De rechter is de enige die mensen mag veroordelen, dat mogen banken niet en ze mogen criminelen ook niet nog eens extra straffen.

Er is een Convenant Basisbankrekening bedacht waardoor toch een bankrekening te openen is, waarbij een hulpverlener de rekening beheert. Volgens de overheid heeft iedereen in principe recht op een bankrekening.

Met principes kun je je lege maag niet vullen.

Misschien moeten alle burgers vanaf hun geboorte een basisrekening krijgen (bij de DNB of een staatsbank), waar hun salaris, uitkering e.d. op gestort wordt. Veilig en gegarandeerd door de staat.

En laten we banken en andere financiele dienstverleners alleen nog aanvullende diensten leveren als een burger daar om vraagt. Zaken als: aandelen, obligaties, hypotheken, en verzekeringen. Optioneel spaarrekeningen ook.


Mocht een bank of instelling dan risicovol beleggen en dreigen om te vallen, dan kan dat ook gewoon.
Dan is er geen gemeenschapsgeld meer nodig om ze te redden.
En heeft iedere burger de garantie dat ze altijd een bankrekening hebben.
Al dan niet met zaakwaarnemer als dat nodig is, zoals bijvoorbeeld bij veroordeelde geldezels.
29-09-2023, 19:34 door Anoniem
Probleem is dat banken je rekening kunnen opheffen zonder dat je rechtelijk veroordeeld bent.
Waarom doen ze dat? Om boetes van de ECB of DNB te voorkomen, bijvoorbeeld wegens gebrekkige integriteitsrisico-analyses. Google maar eens op 'boetes banken'.

Doen ze dat met open vizier? Zodat je jezelf kunt verklaren of verdedigen? Nee, hooguit sturen ze je een bericht en of je even uitputtend inzage wilt geven in van alles en nog wat. Doe je dat niet, of hebben ze het idee dat ze zelf nog een risico op een boete lopen, of vinden ze het teveel gedoe, dan gaat de stekker uit je bankrekening. Maar het gebeurt ook dat je een bericht krijgt dat je rekening wordt opgeheven en zoek het verder maar uit. Misschien krijg je nog een verwijzing naar hun kleine lettertjes, waarin staat dat ze ten alle tijden je bankrekening kunnen opheffen, als ze dat nodig vinden, zonder opgaaf van redenen.

De politiek wil dat, want ze doen niets aan de 'false positives'. Het onschuldige slachtoffer ziet maar hoe die het redt. In het beste geval krijg je het na x tijd voor elkaar om een bankrekening met een bewindvoerder, die zich met van alles en nog wat kan bemoeien qua jouw uitgaven, te openen. Om vervolgens te maken te krijgen met de vele 'waar rook is, is vuur' denkers, die zelf ook geen risico willen lopen. Zie dan maar je recht te halen, of schadeloosstelling te verkrijgen.
30-09-2023, 11:48 door Anoniem
Na scheiding tussen kerk en staat is het denk ik hoog tijd om over scheiding tussen bank en staat te gaan denken. Twee tot acht jaar moeten wachten op een basisrekening terwijl je er wel eentje wettelijk verplicht moet hebben. Dat is als kerkelijk recht. Moet afgeschaft, verboden en gescheiden worden.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.