image

SGP wil verbod op filmen van politie en invoering van decryptiebevel

vrijdag 29 september 2023, 12:46 door Redactie, 40 reacties

Het moet verboden worden om politieagenten en andere hulpverleners te filmen, daarnaast moet een decryptiebevel mogelijk worden en zouden ambtenaren moeten worden verplicht een app-blocker te gebruiken, net zoals in Frankrijk het geval is. Dat wil de SGP, zo blijkt uit het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma. Daarin is onder andere aandacht voor privacy op verschillende vlakken, alsmede cybersecurity en de digitalisering van de samenleving.

Als het om privacy gaat vindt de SGP dat de privacy van burgers beter beschermd moet worden. Inbreuken op de privacy vindt de partij alleen gerechtvaardigd als dit in het belang is van de veiligheid van personen of de staat in noodsituaties. "In de strijd tegen aanslagen en terrorisme kan het nodig zijn om incidenteel inbreuk te maken op de privacy. In dat geval gaat de nationale veiligheid en die van burgers voor. De mogelijkheid van toegang tot de rechter tegen inbreuken op het privéleven is hierbij te allen tijde nodig."

"De privacywetgeving is doorgeslagen wanneer ook kleine bedrijven, scholen en andere organisaties opgezadeld worden met heel veel administratieve rompslomp. Nederland dient de mogelijkheden voor afwijking van de Europese regels ten behoeve van kleinere instellingen zoveel mogelijk te benutten. Het zou goed zijn als de regelgeving op dit punt evenwichtiger wordt. Met name de regels uit ‘Brussel’ behoeven herziening", zo laat de SGP verder in het programma weten.

De partij vindt daarnaast dat mensen zich veel meer bewust moeten worden van de gevaren van het publiceren en opslaan van persoonsgegevens. "Aandacht hiervoor in opvoeding en onderwijs (mediawijsheid) verdient ondersteuning." Burgers moeten zelf kunnen bekijken welke persoonlijke gegevens de overheid of overheidsinstanties over hen hebben geregistreerd.

De SGP wil dat de overheid een goede landelijke voorziening faciliteert voor het uitwisselen van patiëntgegevens. "Patiënten krijgen online toegang tot hun medisch dossier, mits de veiligheid en de privacy goed gewaarborgd zijn." Als het om het uitwisselen van gegevens gaat moeten politie en justitie van de SGP op EU-niveau inlichtingen en persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Tevens moet er bij de uitwerking van privacyregelgeving meer ruimte komen voor kerken om gegevens uit te wisselen voor hulp of bezoek aan eenzame of oudere mensen.

Digitalisering

Als het aan de SGP ligt komt er geen digitale euro. Wel wil de partij een wettelijke acceptatieplicht van contant geld. "De burger moet mogelijkheden behouden voor keuzevrijheid in de vorm van betalingsverkeer of in contacten met de overheid", zo vindt de partij. Die stelt ook dat niet alles online en op afstand kan als het om zorg gaat. "Digitale innovaties zijn niet dé oplossing voor alle problemen in de zorg. De overheid moet daarom ook blijven investeren in andere oplossingsrichtingen."

De partij vindt ook dat 'een bevel tot verwijderen van content of decryptie mogelijk moet worden' en dat de overheid, naar Frans voorbeeld, het verplichte gebruik van een app-blocker bevordert dan wel verplicht. In Frankrijk morgen ambtenaren geen recreatieve apps installeren. Waarden en normen moeten ook gaan gelden voor de digitale wereld. Zo moet de overheid zorgen voor het ontwikkelen en toepassen van 'digitale ‘spelregels’.

Cyber

Met betrekking tot cybersecurity vindt de SGP dat ondernemers hierbij ondersteund moeten worden. Zo moet de inzet en capaciteit van het Digital Trust Center worden versterkt. Verder moet aantal cyberreservisten bij Defensie worden uitgebreid om meer te kunnen profiteren van de kennis en expertise die onder burgers aanwezig is. Het Defensie Cybercommando moet meer budget krijgen en overheid en bedrijfsleven moeten afspraken maken over de cyberveiligheid van kritieke infrastructuur.

Reacties (40)
29-09-2023, 13:13 door Anoniem
Het lijkt erop dat dit wel het verkiezingsprogramma is met de meeste aandacht voor privacy. Dat is een goed ding. Alleen, als ik alle wensen en eisen langs elkaar leg zijn ze behoorlijk conflicterend. Dat is dan wel weer jammer.

Bijvoorbeeld zijn er een aantal statements dat privacy voor burgers en journalisten erg belangrijk is en beter moet worden gewaarborgd. Maar regels zouden niet/anders moeten gelden voor overheid (opsporing) en (kleine) bedrijven/instellingen.
Het een sluit het ander nu eenmaal uit.
29-09-2023, 13:26 door Anoniem
Hoe werkt zo'n bevel tot decryptie? Als je door alle stress je wachtwoord vergeten bent, wat dan?
29-09-2023, 13:30 door Anoniem
Ja groot gelijk,de privacy van een deliquent mag inderdaad niet in het geding komen,tot op zekere hoogte. Alleen de dingen voor een gerechtelijk onderzoek naar een verdachte mogen bovenwater komen.
29-09-2023, 13:36 door Anoniem
en zouden ambtenaren moeten worden verplicht een app-blocker te gebruiken, net zoals in Frankrijk het geval is.

Waarom het alleen voor ambetnaren verplichten? Waarom zouden die anders bebhandeld moetenw roden dan de rest van Nederland?
Ik zou het meteen als verplichting opleggen aan alle burgers, of de fabrikanten die apparaten met browsers leveren.


en decryptiebevel mogelijk worden
En dus meehelpen aan je eigen veroordeling.
Daar gaan je grondrechten.


Als het om privacy gaat vindt de SGP dat de privacy van burgers beter beschermd moet worden.
[...]
De privacywetgeving is doorgeslagen wanneer ook kleine bedrijven, scholen en andere organisaties opgezadeld worden met heel veel administratieve rompslomp.
[...]
Tevens moet er bij de uitwerking van privacyregelgeving meer ruimte komen voor kerken om gegevens uit te wisselen

Dus privacy, maar onder beperkte voorwaarden. Een bedrijf zou eens teveel geld en tijd kwijt zijn aan het beschermen van hun klnaten hun persoonsgegevens.
En natuurlijk moeten kerken weer uitegzonderd worden.
Allemaal met de beste bedoelingen van de wereld natuurlijk.


Het is ondertussen wel duidelijk op welke partij(en) je dit jaar niet hoeft te stemmen als je echt om je privacy geeft.
29-09-2023, 13:41 door Anoniem
Nee SGP, het moet juist andersom: je hebt het recht om jezelf niet te belasten, daar valt dus ook onder dat er geen decryptiebeval kan bestaan. En juist het filemn houdt de agenten eerlijk, dus laten we dat niet onmogelijk gaan maken.
29-09-2023, 13:43 door Anoniem
Als je politieagenten en andere hulpverleners niet maar mag filmen dan hinder je daarmee de bewijsvoering als hen onrecht wordt aangedaan, maar ook omgekeerd, namelijk als hun anderen onrecht aandoen, of niets doen bij wantoestanden omdat hun leidinggevende dat bevolen heeft.

Als dat filmpje niet was uitgekomen dan had er nu een boerenjongen vastgezeten, en zo zijn er wel meer voorbeelden.

Verder is menig EPD variant compleet afgeschoten, dus het geeft te denken dat politici er voor blijven lobbyen.

En 'een bevel tot verwijderen van content of decryptie mogelijk moet worden' riekt naar datagraaien en censuur, alsmede een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting, en gevaarlijk voor bijvoorbeeld journalisten en klokkenluiders.

Daarnaast is de reputatie van overheden om IT in het algemeen, en IT Security in het bijzonder, op (top)niveau te realiseren niet bepaald hoopgevend.
29-09-2023, 14:06 door Anoniem
"We willen meer privacy voor de burger, daarom willen we de mogelijkheid tot decryptiebevelen en client-side-scanning." Weten ze bij de SGP überhaupt wat een van deze termen betekenen?
29-09-2023, 14:13 door Anoniem
Als er een decryptiebevel komt, dan werk ik zeker niet mee.
Ik ben SGP stemmer, maar dit wordt echt te gortig. Mij zien ze niet meer daar!
29-09-2023, 14:37 door Anoniem
Einde van het vrije internet is in zicht

Het europese cloud internet gekoppeld aan je EU DIGITALE ID met filtering voor
het www (world wide web) andere bronnen dan alleen mainstream raadplegen
word veel lastiger.

EU2023
29-09-2023, 14:38 door Anoniem
Dus even hypothetisch, stel je bent daadwerkelijk je wachtwoord vergeten van een geencrypte disk die ergens in de lade ligt.
Je wordt bevolen de disk te decrypten, je kan dat niet en je krijgt dan nog even 2 jaar extra celstraf?
Klinkt volslagen gestoord maar ik zie dat gerust gebeuren.
29-09-2023, 15:37 door Anoniem
Door Anoniem: Nee SGP, het moet juist andersom: je hebt het recht om jezelf niet te belasten, daar valt dus ook onder dat er geen decryptiebeval kan bestaan. En juist het filemn houdt de agenten eerlijk, dus laten we dat niet onmogelijk gaan maken.

Het filmen is niet bedoeld om de agenten “ eerlijk” te houden zoals U beweert,maar alleen maar om de identiteit van de agenten via social media aan “ mede- tuig” te verspreiden zodat men hem/ haar of zijn familie te kunnen intimideren.
Het is dan ook zijn privacy binnendringen.
Of vind U het ook normaal dat demonstranten bij een politicus aanbellen om te spreken( wat eigenlijk intimideren is)
29-09-2023, 15:49 door Anoniem
Ik zou de mening hierover van de piratenpartij wel eens willen horen?
Ik denk ook, dat ze op sommige punten, een geheel andere insteek zouden maken.

Maar de massa zal al wel weer 'flink voor gemasseerd' worden voor het accepteren en verdedigen
van totale controle en surveillance. Denk aan CSS, sleepnetten, deep-fake en desinformatie checks.

Maar een groot deel van de massa kan dit niet zien noch bevatten, dat ze met opzet 'bespeeld' worden.
Trouwens een groot aantal zijn spelonderdeel van deze werkelijkheid en geen zelfbepalende spelers.

Zelfs de Openbaringen van Johannes van Patmos kunnen áls een soort van te volgen 'script' worden gezien,
dat ten uitvoer moet worden gelegd. Net als wat over Babylon te lezen valt in de Tenach.
Gnostici hebben ook een iets geheel andere insteek qua oorzaken van onze matrix.

SGP gaat al lang niet meer over het sneller of langzamer zingen van psalmen tijdens de dienst,
zoals eens in Vlaardingen.

De mannenbroeders lopen nu ook met een smartphone rond en worden ermee/erdoor geïndoctrineerd.

Dit zijn de dagen als van keizer Nero, maar nu als toekomstbeeld, met brute vervolgingen van de 'nozerim' (Nazareners).
Lijkend op de dagen van de nephilim van voor de vloed en in de dagen van Noah (Sodom & Gomorrah).

Maar dat is allemaal g*dsdienst-filosofie en voor een gedeelte speculatief, afhankelijk hoe je erin staat.

Het zijn de dagen van de kleine en grote tekenen op de klok, zou men in Fez zeggen.
Hoor een Al-Arabi hierover, de grote wijze uit de dagen van de islam-renaissance.
Deze grote geest, in zijn tijd, had het ook zwaar te verduren vanwege orthodoxe visies van zijn geloofsgenoten.

Maar terug dus naar de alarmerende infrastructuur analyses van elke dag.

Bent u er al wakker voor?
Bijvoorbeeld al voor Heur.JS.Encoded.gen op bepaalde LeaseWeb links uit onze hoofdstad?
Hoe snel gaan we zo het eens zo vrije Interwebz 'verspelen' aan interne en externe krachten?

Zijn er nog meer die er zo instaan als ik? Voor u allen later een goede nieuwe week allemaal.

luntrus
29-09-2023, 15:56 door Anoniem
Door Anoniem: "We willen meer privacy voor de burger, daarom willen we de mogelijkheid tot decryptiebevelen en client-side-scanning." Weten ze bij de SGP überhaupt wat een van deze termen betekenen?

Ze hebben geen idee anders dan wat de adviseurs *kuch lobby groepen kuch* hen verteld. Dat zie je terug bij alle partijen...
Volgens mij moeten we eens geheel afstappen van volledig incompetente idioten tot ministers te benoemen, de gevolgen achtervolgen ons not decennia....
29-09-2023, 16:12 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: "We willen meer privacy voor de burger, daarom willen we de mogelijkheid tot decryptiebevelen en client-side-scanning." Weten ze bij de SGP überhaupt wat een van deze termen betekenen?

Ze hebben geen idee anders dan wat de adviseurs *kuch lobby groepen kuch* hen verteld. Dat zie je terug bij alle partijen...
Volgens mij moeten we eens geheel afstappen van volledig incompetente idioten tot ministers te benoemen, de gevolgen achtervolgen ons not decennia....
Geen zorgen met een jaartje kunnen we gewoon ai bots neerzetten in de debatten nu GPT losgelaten is in the wild. Heeft ook niet last van constant mobieltje te moeten kijken of geen actieve herrinering te hebben van zaken. Erger dan hoe de politiek nu functioneert kan A.I het toch niet maken.
29-09-2023, 16:26 door Anoniem
Erasmus zei het reeds, de 'domheid' regeert.
Niets aan toe te voegen.
De gevolgen zijn voor ons allemaal desastreus.

Goed opgemerkt dus, anoniem van 15:56.
Maar u hebt nog een gedegen opleiding genoten, denk ik zo maar,
dictees gemaakt, formules ingestampt gekregen.

Kijk nu Exel gaat niet verder want er is geen input gegeven.
Lege input wordt niet geaccepteerd.
Ik krijg de pop-up niet weggedrukt, mijnheer.

Druk de windows + w knop voor het behoud van de connectie,
De tweede lezer heeft de input van de eerste over het hoofd gezien. enz.

Klinkt het u bekend in de oren?
29-09-2023, 16:35 door johanw
Door Anoniem: Hoe werkt zo'n bevel tot decryptie? Als je door alle stress je wachtwoord vergeten bent, wat dan?
In het UK is het zo dat je dan mag zitten tot je het weer herinnert.
29-09-2023, 16:38 door Anoniem
Veur de goede orde, een decryptiebevel bestaat al. Met de aantekening dat je nooit bewijs tegen jezelf hoeft te leveren. Zwijgrecht heet dat. In het uiterste geval kan een rechter je dan gijzelen. Maar als je vertikt je password te geven dan wandel je, omdat erger martelen al eeuwen is afgeschaft.

De politie filmen vind ik ook niet netjes. Dat zijn ook privemensen. Evenwel met alle racisme en sexisme niet handig om dat in absolute zin te verbieden. Want dan werk je dat juist weer in de hand. Wat dan weer bedenkelijk is vanuit een partij die vrouwen weert. Al moet ik zeggen dat ik ook wel eens moe word van vrouwen.

Leuk bedacht. No cigar. Zal wel gewoon weer dezelfde zetels voor een bangemensenpartij worden namens wie er dan af en toe ook nog wat gezegd mag worden.
29-09-2023, 16:47 door Anoniem
Ik zou het meteen als verplichting opleggen aan alle burgers, of de fabrikanten die apparaten met browsers leveren.
Een wet maken die aantasting van de privacy strafbaar maakt lijkt mij een beter idee hoef je niet steeds achter
de feiten aan te lopen.

Ik zou de mening hierover van de piratenpartij wel eens willen horen?
Zij moeten aan naamsbekendheid gaan doen, wat privacy betreft ben ik voor maar voor de rest weet ik het niet.

https://tweakers.net/nieuws/212066/piratenpartij-doet-bij-verkiezingen-mee-als-gezamenlijke-lijst-met-de-groenen.html
29-09-2023, 17:08 door Anoniem
Jammer, want verder vind ik SGP best een aardige partij. Zolang er voldoende afstand en respect wordt aangehouden, vind ik dat de politie ten alle tijden gefilmd zou moeten kunnen worden. Met name wanneer zij mensen arresteren, zich bezighouden met bepaalde dubieuze praktijken of onnodig geweld gebruiken. Men wilde dit ook in Frankrijk invoeren, maar daarop volgden grootschalige protestacties omdat de Franse politie zich regelmatig schuldig maakt aan disproportioneel geweld of uitlokking. Dit heeft enige tijd geleden zelfs tot de dood geleid van 'n geschrokken en vluchtende verdachte.

Een decryptiebevel klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar is niet realistisch. De echte boeven gebruiken technieken zoals steganografie en gespecialiseerde software. Dat eerste is ’n eeuwenoude techniek om informatie te verbergen in onschuldig ogende objecten. Als dit juist is toegepast zal ’t meestal onherkenbaar en onontcijferbaar zijn voor onbekenden.

Daarnaast bestaat er cryptografische software dat z’n digitale kluis vernietigt, als je de verkeerde code invoert of probeert te hacken. Zelfs iPhones hebben de functie om zichzelf te wissen, nadat er tienmaal ’n onjuiste code is ingevoerd. Ook dit concept is eeuwenoud; een voorbeeld is ’n draagbaar cilinder kluisje, genaamd een cryptex. De cryptex werkt net als het cijferslot van een fiets; als men de schijven rangschikt om het juiste wachtwoord te spellen, worden de trommels binnenin uitgelijnd en schuift de hele cilinder uit elkaar. In het binnenste compartiment van de cryptex kan geheime informatie worden verborgen, geschreven op een rol dunne papyrus. Deze is echter gewikkeld rond een fragiel flesje azijn als veiligheidsmaatregel: als men het wachtwoord niet kent, of probeert de cryptex te forceren, zal de flacon breken en zal ’t azijn de papyrus oplossen voordat deze kan worden gelezen.

Men kan allerlei pogingen wagen om de realiteit van krachtige versleuteling te neutraliseren, maar de geest is allang uit de fles. Criminelen, evenals onschuldige burgers, zullen naar alternatieven grijpen als populaire apps voorzien worden van achterdeurtjes of client side scanning. Cryptografie is in essentie wiskunde – men kan wiskunde niet uitbannen.
29-09-2023, 17:30 door Anoniem
Kleine partijen kunnen veel invloed hebben als er een paar zetels nodig zijn. Slechte ideeën zoals het niet mogen filmen van mensen die fouten kunnen maken en voor de overheid werken moet je dus in de prullenbak zien te krijgen. Het is nu al zo dat deze beroepsgroepen voorrang kunnen krijgen voor een woning omdat zij voor de staat werken. Dat was een slecht idee vanwege de enorme woningnood maar het is toch in de praktijk gebracht. Zo krijg je een klasse die meer rechten heeft en zich ontastbaar gaat voelen.
29-09-2023, 18:36 door Anoniem
Door Anoniem: Veur de goede orde, een decryptiebevel bestaat al. Met de aantekening dat je nooit bewijs tegen jezelf hoeft te leveren. Zwijgrecht heet dat. In het uiterste geval kan een rechter je dan gijzelen. Maar als je vertikt je password te geven dan wandel je, omdat erger martelen al eeuwen is afgeschaft.

De politie filmen vind ik ook niet netjes. Dat zijn ook privemensen. Evenwel met alle racisme en sexisme niet handig om dat in absolute zin te verbieden. Want dan werk je dat juist weer in de hand. Wat dan weer bedenkelijk is vanuit een partij die vrouwen weert. Al moet ik zeggen dat ik ook wel eens moe word van vrouwen.

Leuk bedacht. No cigar. Zal wel gewoon weer dezelfde zetels voor een bangemensenpartij worden namens wie er dan af en toe ook nog wat gezegd mag worden.

Als de politiek niet gefilmd mocht worden had die boerenzoon waarop geschoten waarschijnlijk nog steeds vast gezeten.

Vooral als we kijken naar de geweldsinstructies die de politie van bovenaf krijgt, bijv. de Corona demonstraties, is het zeer belangrijk dat we dit doorgedraaid apparaat in de gaten houden.
29-09-2023, 18:39 door Anoniem
Slechts weinigen communiceren nog met mij want ik sms alleen nog maar en dat vindt men niet interessant.
Beter want het gaat allemaal nergens over.
En van decryptie gaat de wereld ook niet beter worden en zeker niet geloviger.
29-09-2023, 19:47 door jali2911
Door Anoniem: Nee SGP, het moet juist andersom: je hebt het recht om jezelf niet te belasten, daar valt dus ook onder dat er geen decryptiebeval kan bestaan. En juist het filemn houdt de agenten eerlijk, dus laten we dat niet onmogelijk gaan maken.
Dat het filmen de agenten eerlijk houdt betwijfel ik, in veel gevallen hebben ze al een bodycam. Het verbod op filmen kan ik wel begrijpen. Vaak wordt er maar een deel publiek gemaakt en is de context behoorlijk zoek.
29-09-2023, 20:10 door Anoniem
"zouden ambtenaren moeten worden verplicht een app-blocker te gebruiken"

Begin eens met het verbieden van content verbergen bij gebruik van adblockers. Anders krijg je ongetwijfeld een hoop gezeik van ambtenaren die niet op site x of y kunnen.
29-09-2023, 20:21 door Anoniem
Door johanw:
Door Anoniem: Hoe werkt zo'n bevel tot decryptie? Als je door alle stress je wachtwoord vergeten bent, wat dan?
In het UK is het zo dat je dan mag zitten tot je het weer herinnert.

Dokter's briefje bij je hebben, dat je van het Rutte-syndroom last hebt.
"Sorry, ik kan het me echt niet meer herinneren".
Als hij er mee weg kan komen....
Welke rechter wil je dan nog gijzelen. :-)
29-09-2023, 20:53 door Reinder
Die app-blocker betreft telefoons van ambtenaren waarop geen spelletjes e.d. mogen worden geinstalleerd. Dat... nou ja, dat is een op zich valide opvatting.

Dat verbod op het filmen van de politie komt op mij over als het verbieden van democratische controle op de politie, en dat lijkt me ernstig ongewenst. Ik begrjip dat het voor agenten niet fijn is om, als je probeert om in een crisis- of geweldssituatie een duimendikke geweldsinstructie toe te passen, gefilmd te worden door een schreeuwende activist, maar goed, dat is de keerzijde van hetzelfde recht dat ons beschermt tegen willekeur, discriminatie en onnodig geweld door de politie.
29-09-2023, 21:19 door Anoniem
de sgp zou verboden moeten worden.. je weet wel kerk en staat scheiden, niet dicteren.
29-09-2023, 21:45 door Anoniem
Onder andere de Toeslagaffaire ouders en kinderen (die nog leven dat is) kunnen meepraten over hoe zorgvuldig overheden omgaan met de rechten van inwoners. Menige klokkenluider is het leven zuur gemaakt. De nodige twijfelachtige zaken van topambtenaren zijn onder het tapijt geschoven, of vrijwel volledig weggelakt (als er al, tijdig, informatie werd vrijgegeven, staatsrecht ondermijnend zelfs). Geef mij een reden om nog vertrouwen te hebben in de huidige lobbyisten, pardon, politici.
29-09-2023, 22:18 door Anoniem
God ziet toch al alles? Waarom is decryptie dan nodig?

Straks moeten we ook nog allemaal achter de grote SGP firewall om ons te beschermen tegen alles dat de heer verbiedt.
29-09-2023, 23:38 door Anoniem
ik ben niet vegeten dat tijdens de Corona-protesten de agenten (mogelijk van Eurogendfor korps) compleet in het zwart uitgedost, dus onherkenbaar en anoniem, geweld tegen geweldloze burgers gebruikten. Geen klacht mogelijk.
Ze filmden ook deze protesterende burgers, terwijl proteresteren een basisrecht uit onze grondwet is.
30-09-2023, 12:28 door Anoniem
@ anoniem van 23:38 gister,

"Ons sal nooit vergeet wat aan ons gedoen is nie".

Zo fietsen we van de ene hype naar de andere en ondertussen gaat dit alles maar door.
CSS, sleepnetten, data-slurpen, fact-checken, digi-VOG, surveillance, monitoring, etc.

Is er iets veranderd sinds het Romeinse Rijk, waarin onze kaninefaten de orde bewaarde in Roemenië
en andersom dezen ten onzent? Ik denk het dus van niet.

Maar veel mensen zien het niet of willen het niet zien. De spreekwoordelijke struisvogeltjes - volgzame massa.
Vergeet nooit, dat macht corrumpeert en absolute macht totaal corrupt maakt.

Het is niet voor niets dat tekst nu 'on the fly' kan worden vertaald voor het monitoren
door drie- en vierletter-diensten en Big Tech.
AI is vaak niet uw vrind, die AI, al stelt deze uw scriptie netjes samen, of beter nog redigeert alleen.
Je moet nog wel zelf blijven denken en niet vervallen in automatisch-cyborg-zombie-gedrag.

Gebruik idiolect, verhaspel, of wees nog slimmer en zwijg.
AI is van alles en nog wat, maar toch niet per se humoristisch creatief - bijv. "wat er staat = waterstaat".

Wees een eerlijk en oppassend burger, maar laat u niet ringeloren.
30-09-2023, 13:10 door Anoniem
Door johanw:
Door Anoniem: Hoe werkt zo'n bevel tot decryptie? Als je door alle stress je wachtwoord vergeten bent, wat dan?
In het UK is het zo dat je dan mag zitten tot je het weer herinnert.

Onbeperkt, zonder veroordeling ... ?

Biometrische gegevens mogen al wel onder dwang afgenomen worden.
30-09-2023, 16:55 door Anoniem
Ah en dus moet de overheid er dan ook voor zorgen dat ze geen data plaatsen in de cloud. Noch private cloud, noch public cloud, immers zorg voor het borgen van privacy van medelanders.
01-10-2023, 09:01 door spatieman
natuurlijk willen ze dat verbieden, want anders kunnen undercover ME'rs verkleed als hoeligans geen rellen meer starten.
02-10-2023, 11:50 door Anoniem
Ik ga verhuizen man. Dit land en de EU wordt steeds gekker met de dag.
02-10-2023, 15:22 door Anoniem
Door Anoniem:
Door johanw:
Door Anoniem: Hoe werkt zo'n bevel tot decryptie? Als je door alle stress je wachtwoord vergeten bent, wat dan?
In het UK is het zo dat je dan mag zitten tot je het weer herinnert.

Onbeperkt, zonder veroordeling ... ?

Biometrische gegevens mogen al wel onder dwang afgenomen worden.

Niet onbeperkt maar wel zonder veroordeling, het is namelijk op zichzelf al een strafbaar feit waar je dan meteen tot veroordeeld wordt.

https://scripties.uba.uva.nl/download?fid=c5043753

Artikel 53 stelt het niet voldoen aan het bevel ex artikel 49 strafbaar. De overtreding van het
misdrijf kan worden gesanctioneerd met een boete en/of een gevangenisstraf van ten hoogste
vijf jaar in zaken omtrent de nationale veiligheid en zedendelicten met betrekking tot kinderen,
twee jaar voor alle overige ernstige misdrijven en zes maanden indien sprake is van een kort
geding
02-10-2023, 15:24 door Anoniem
Door spatieman: natuurlijk willen ze dat verbieden, want anders kunnen undercover ME'rs verkleed als hoeligans geen rellen meer starten.

Nou als ze undercover zijn, kan je niet claimen dat je een politie agent aan het filmen bent. Dus die vlieger gaat niet op.
02-10-2023, 15:28 door Anoniem
Door Anoniem: Ik ga verhuizen man. Dit land en de EU wordt steeds gekker met de dag.

Waarheen dan? Het is een wereldwijde ziekte inmiddels
03-10-2023, 13:14 door Anoniem
Door Anoniem:
en zouden ambtenaren moeten worden verplicht een app-blocker te gebruiken, net zoals in Frankrijk het geval is.

Waarom het alleen voor ambetnaren verplichten? Waarom zouden die anders bebhandeld moetenw roden dan de rest van Nederland?
Ik zou het meteen als verplichting opleggen aan alle burgers, of de fabrikanten die apparaten met browsers leveren.


Uhm, het gaat over een APP blocker, niet AD blocker.
04-10-2023, 01:46 door Anoniem
Dit is een zeer zorgwekkend en belachelijk voorstel van de SGP. Het filmen van politie en hulpverleners is een belangrijk recht van burgers om misstanden aan de kaak te stellen en transparantie te bevorderen. Een verbod hierop zou de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid ernstig inperken. Bovendien zou het de vertrouwensrelatie tussen de politie en de samenleving ondermijnen.

Een decryptiebevel is ook een ernstige inbreuk op de privacy en de veiligheid van burgers. Het zou de overheid en andere partijen in staat stellen om de versleutelde communicatie en gegevens van burgers te ontsleutelen en in te zien, zonder dat daar een goede rechtsgrond voor is. Dit zou de bescherming van persoonsgegevens, de journalistieke bronbescherming en het medisch beroepsgeheim ondermijnen. Bovendien zou het de cyberveiligheid van burgers en bedrijven verzwakken, omdat het de encryptiestandaarden verlaagt en de kans op datalekken en cyberaanvallen vergroot.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.