image

Europees EHDS-voorstel maakt medische data zonder toestemming toegankelijk

maandag 2 oktober 2023, 15:41 door Redactie, 24 reacties

Het voorstel van de Europese Commissie voor het oprichten van een European Health Data Space (EHDS) maakt medische data van burgers zonder toestemming toegankelijk, zo laat demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer weten, die toevoegt dat het EHDS niet voor een Europees digitaal patiëntendossier zorgt (pdf). Het EHDS is een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten te gebruiken moet zijn.

Op dit moment bevindt het EHDS-voorstel zich nog in de onderhandelingsfase in zowel de Europese Raad als het Europees Parlement. "Om die reden worden er door beide instituten afzonderlijk nog inhoudelijke aanpassingen gemaakt voordat zij tot een eigen compromistekst komen", stelt Kuipers. Pas daarna vinden de onderhandelingen plaats tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie.

In tegenstelling tot de situatie in Nederland, waarbij gezondheidsgegevens voornamelijk alleen met toestemming van de patiënt mogen worden verwerkt, gaat het EHDS-voorstel uit van een andere juridische grondslag, waarbij toestemming niet is vereist. "Dit komt de databeschikbaarheid ten goede", aldus Kuipers. Het gaat zowel om primair als secundair gebruik van gezondheidsgegevens.

Bij primair gebruik gaat het om het gebruik van gezondheidsgegevens voor het verlenen van zorg. "Om die toegankelijkheid te realiseren bevat het EHDS-voorstel een regeling die met zich meebrengt dat die prioritaire gegevens uit het EPD in beginsel toegankelijk zijn, zonder dat de burger onder behandeling (de cliënt) daarvoor voorafgaand toestemming moet geven", laat Kuipers weten. Lidstaten mogen naast de vereiste prioritaire categorieën van het EHDS-voorstel ook zelf de hoeveelheid gegevens uitbreiden.

Bij het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens gaat het om zaken zoals onderzoek, onderwijs, ontwikkeling van diensten en producten, inclusief AI, beleidsvorming en leveren van gepersonaliseerde zorg door behandelaars. "Secundair gebruik van gezondheidsgegevens is belangrijk om goede, toegankelijke en betaalbare zorg te bevorderen en om preventie te ondersteunen", voegt de minister toe.

De minister schrijft dat het hierbij om geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gaat. "Nooit direct tot een persoon herleidbare gegevens." Gepseudonimiseerde gegevens kunnen echter met een extra stuk data wel tot personen te herleiden zijn. "Het EHDS-voorstel zie ik als een bouwsteen om samen te werken aan een toekomstbestendig gezondheidsinformatiestelsel", besluit Kuipers zijn brief.

Reacties (24)
02-10-2023, 16:00 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 02-10-2023, 16:01
Doodeng hoe big-tech lobbies via de EC nationale regeringen beïnvloeden in een poging om het medisch beroepsgeheim af te schaffen.
02-10-2023, 16:20 door Anoniem
Eventjes de AVG erop nagelezen.

Tav primair doel

- Je mag geen persoonsgegevens verwerken tenzij er een heel goede reden is.
- Je mag zeker geen medische gegevens verwerken, tenzij
- - oa op basis van unierecht.

Blijkbaar gaat het hier om unierecht.

Voor het secundair doel
- Wetenschappelijk onderzoek is altijd al toegestaan (Artikel 9 lid 2j)
- met name ook om de kwaliteit van de medische sector te verbeteren (Artikel 9 lid 2g, 2h en 2i)
-- en dan zal unierecht ook hier helpen om juridische drempels te voorkomen

Voor mij staat open
- wie mag
- onder welke voorwaarden
- welke gegevens zien
Zijn dat ook de verzekeraars?

Overigens : destijds met het dreigende patienten dossier zou ik opt-out kiezen omdat ik zelf niet kan nazien wie (beroepsgroepen en beroepsplaatsen) mijn gegevens hebben ingezien.
Ik meen dat elke Europese burger dat wel moet kunnen.

my 5 cents
02-10-2023, 16:35 door majortom
Het gaat steeds verder. Dus ook geen expliciete opt-out meer? Ik denk dan nog wel eens 3 keer na voordat ik nog iets deel met een arts. Het EPD wordt nu vrolijk onder druk van de EU uitgerold. Ik vraag me af welke commissarissen hier weer grof geld voor krijgen. En Kuipers committeert zich hier weer vrolijk aan: wat wil je van een lid van D66, de partij die vindt dat het lichaam van een individu aan de staat toebehoort.
02-10-2023, 17:03 door Anoniem
Als we elkaar allemaal volledig zouden kunnen vertrouwen, dan was dit best een lollig ideetje geweest waar je dan ook nog heel misschien wat nuttigs mee had gekund.
02-10-2023, 17:32 door Anoniem
Mensen met een gat in hun registratie/ medisch dossier dat betekend dat ze al 30 jaar niet meer bij de arts langskomen,
is dat erg,maak je eigen medisch dossier en eet of drink geen tot minder chemicals die voor 80 procent in supermarkt voedsel aanwezig is,waarom sporten mensen zoveel tegenwoordig,om zich beter te voelen,sporten is niet nodig
als je geen chemicals tot je krijgt,dan is wandelen voor 3 kwartier per dag voldoende.


Growing Your Own Food


EUNL2023
02-10-2023, 17:44 door Anoniem
Door Anoniem: Eventjes de AVG erop nagelezen.

Tav primair doel

- Je mag geen persoonsgegevens verwerken tenzij er een heel goede reden is.
- Je mag zeker geen medische gegevens verwerken, tenzij
- - oa op basis van unierecht.

Blijkbaar gaat het hier om unierecht.

Voor het secundair doel
- Wetenschappelijk onderzoek is altijd al toegestaan (Artikel 9 lid 2j)
- met name ook om de kwaliteit van de medische sector te verbeteren (Artikel 9 lid 2g, 2h en 2i)
-- en dan zal unierecht ook hier helpen om juridische drempels te voorkomen

Voor mij staat open
- wie mag
- onder welke voorwaarden
- welke gegevens zien
Zijn dat ook de verzekeraars?

Overigens : destijds met het dreigende patienten dossier zou ik opt-out kiezen omdat ik zelf niet kan nazien wie (beroepsgroepen en beroepsplaatsen) mijn gegevens hebben ingezien.
Ik meen dat elke Europese burger dat wel moet kunnen.

my 5 cents
De AVG is (Europees) Unierecht
02-10-2023, 18:01 door Anoniem
Door majortom: Het gaat steeds verder. Dus ook geen expliciete opt-out meer? Ik denk dan nog wel eens 3 keer na voordat ik nog iets deel met een arts. Het EPD wordt nu vrolijk onder druk van de EU uitgerold. Ik vraag me af welke commissarissen hier weer grof geld voor krijgen. En Kuipers committeert zich hier weer vrolijk aan: wat wil je van een lid van D66, de partij die vindt dat het lichaam van een individu aan de staat toebehoort.

EPD wordt niet onder druk van de EU uitgerold, dat zijn private partijen.
02-10-2023, 18:59 door Anoniem
Door Anoniem: Eventjes de AVG erop nagelezen.

Tav primair doel

- Je mag geen persoonsgegevens verwerken tenzij er een heel goede reden is.
- Je mag zeker geen medische gegevens verwerken, tenzij
- - oa op basis van unierecht.

Blijkbaar gaat het hier om unierecht.

Voor het secundair doel
- Wetenschappelijk onderzoek is altijd al toegestaan (Artikel 9 lid 2j)
- met name ook om de kwaliteit van de medische sector te verbeteren (Artikel 9 lid 2g, 2h en 2i)
-- en dan zal unierecht ook hier helpen om juridische drempels te voorkomen

Voor mij staat open
- wie mag
- onder welke voorwaarden
- welke gegevens zien
Zijn dat ook de verzekeraars?

Overigens : destijds met het dreigende patienten dossier zou ik opt-out kiezen omdat ik zelf niet kan nazien wie (beroepsgroepen en beroepsplaatsen) mijn gegevens hebben ingezien.
Ik meen dat elke Europese burger dat wel moet kunnen.

my 5 cents

De AVG is er alleen voor concurrenten van de E.U.
02-10-2023, 19:24 door Anoniem
Het is natuurlijk de bedoeling dat er niemand meer naar de dokter of het ziekenhuis gaat, dan wordt de zorg een stuk goedkoper en is er meer beschikbaar voor "defensie".
02-10-2023, 20:42 door Anoniem
Heeft de Minister ook nagedacht over lekken van data.... m.i. is het geen OEPSIE meer op deze schaal.
Ik denk dat de "waarde van de data" bij lekkage direct vergoed moet worden aan het onderwerp van de data ie. de data
donor/ leverancier. en vergoeding per voorkomen van een lek. evt vermenigvuldigd met een een factor voor de omvang waarbij de factor begint bij 1 en toeneemt naarmate het lek groter wordt.
De klanten van de data (overheden, ziekenhuizen, fabrikanten etc.) moeten dat dan maar ophoesten. (Oh de de politieke leiding natuurlijk).
Aan gezien er bakken geld mee verdiend gaan worden, kan voor de deelnemers 1e klas gezondheidszorg natuurlijk gratis verleend worden. Want en betalen voor zorg, en bulk data leveren lijkt een beetje dubbel betalen.
Of stuurt de minister na een brede opt-out van burgers uit de politiek ook aan op een opt-out uit de medische voorzieningen... want blijkbaar is data delen alleen te voorkomen door niets te leveren. (ie zorg te mijden op grotere schaal).

@majortom: Het is vermoedelijk Kuipers die dit aangejaagd heeft NL is vaak geen slachtoffer van EU regels maar een starter van een discussie... Waarbij de de bewindslieden later roepen Maar EU....
(Grapperhaus was er ook zo een ivm. "Kiddie P. / Terrorisme & Chat apps en afschaffen van toezicht op *IVD).
02-10-2023, 22:06 door Anoniem
"Dit komt de databeschikbaarheid ten goede", aldus Kuipers. Het gaat zowel om primair als secundair gebruik van gezondheidsgegevens.
[...]
"Om die toegankelijkheid te realiseren bevat het EHDS-voorstel een regeling die met zich meebrengt dat die prioritaire gegevens uit het EPD in beginsel toegankelijk zijn, zonder dat de burger onder behandeling (de cliënt) daarvoor voorafgaand toestemming moet geven", laat Kuipers weten. Lidstaten mogen naast de vereiste prioritaire categorieën van het EHDS-voorstel ook zelf de hoeveelheid gegevens uitbreiden.
[...]
"Secundair gebruik van gezondheidsgegevens is belangrijk om goede, toegankelijke en betaalbare zorg te bevorderen en om preventie te ondersteunen", voegt de minister toe.
[...]
"Het EHDS-voorstel zie ik als een bouwsteen om samen te werken aan een toekomstbestendig gezondheidsinformatiestelsel", besluit Kuipers zijn brief.

Allemaal leuke verkooppraatjes.
Dhr.Kuipers ziet dus helemaal geen nadelen in dit voorstel?
En dat maar dhr. Kuuipers niet ongerust.
Als iest te mooit is om te geloven, dan zit er iets fout.

Voor wie werkt dhr. Kuipers nu eigenlijk?
Niet voor de burgers, wiens data in de uitverkoop gedaan wordt. Dat blijkt wel.

Er is (weer eens) geen OPT-IN regeling. Zefs geen OPT-OUT regeling.
Wij zijn geen burgers meer, wij ziijn verworden tot het product.
Alles om de omzet van BigPharma te vergroten.

In plaats van data zo nodig internationaal te willen/moeten delen, kan de minister beter regelen dat de zorg fysiek toegankelijk blijft voor alle burgers. waar ze ook in dit land wonen. Goede breikbaarheid. Korte reistijden. Het afbouwen van niet werkende geld-slurpende marktwerking. Daar horen zijn prioriteiten te liggen.
Maar hij zal zijn volgende baantje wel aan het veiligstellen zijn.
03-10-2023, 06:26 door spatieman
EPD V3.0 dus
03-10-2023, 06:28 door Anoniem
Goh, heeft nu echt niemand door dat wij niet bedonderd worden door het geld maar dat wij als burger zelf het geld zijn?

Deze gebeurtenissen spelen al sinds paars in Nederland aan de macht kwam. Nog eerde zelfs: toen EEG zonodig EU moest worden want daar zat geld in. En waar kun je dan het beste aan verdienen? Juist: door de burger te misbruiken en die zelf als geld te bestempelen.

Niet alleen de zorg. Kijk ook eens naar reclame. Is er überhaupt iemand die via opt-out geen reclame meer krijgt op RTL4/RTL5/SBS6/Eurosport/etc/etc? Is er ook maar [b[één[/b] persoon die de reclame tv-schermen niet te zien krijgt want opt-out?

Nee dus. Kortom: de burger is bestempeld als verdienmodel en daarmee verworden tot geld himself. En denk daar eens goed over na en ga daartegen ten strijde. Bedenk een goede strategie om de grote jongens hun geld te ontnemen. Iemand?
03-10-2023, 07:36 door Anoniem
Door Anoniem:
"Dit komt de databeschikbaarheid ten goede", aldus Kuipers. Het gaat zowel om primair als secundair gebruik van gezondheidsgegevens.
[...]
"Om die toegankelijkheid te realiseren bevat het EHDS-voorstel een regeling die met zich meebrengt dat die prioritaire gegevens uit het EPD in beginsel toegankelijk zijn, zonder dat de burger onder behandeling (de cliënt) daarvoor voorafgaand toestemming moet geven", laat Kuipers weten. Lidstaten mogen naast de vereiste prioritaire categorieën van het EHDS-voorstel ook zelf de hoeveelheid gegevens uitbreiden.
[...]
"Secundair gebruik van gezondheidsgegevens is belangrijk om goede, toegankelijke en betaalbare zorg te bevorderen en om preventie te ondersteunen", voegt de minister toe.
[...]
"Het EHDS-voorstel zie ik als een bouwsteen om samen te werken aan een toekomstbestendig gezondheidsinformatiestelsel", besluit Kuipers zijn brief.

Allemaal leuke verkooppraatjes.
Dhr.Kuipers ziet dus helemaal geen nadelen in dit voorstel?
En dat maar dhr. Kuuipers niet ongerust.
Als iest te mooit is om te geloven, dan zit er iets fout.

Voor wie werkt dhr. Kuipers nu eigenlijk?
Niet voor de burgers, wiens data in de uitverkoop gedaan wordt. Dat blijkt wel.

Er is (weer eens) geen OPT-IN regeling. Zefs geen OPT-OUT regeling.
Wij zijn geen burgers meer, wij ziijn verworden tot het product.
Alles om de omzet van BigPharma te vergroten.

In plaats van data zo nodig internationaal te willen/moeten delen, kan de minister beter regelen dat de zorg fysiek toegankelijk blijft voor alle burgers. waar ze ook in dit land wonen. Goede breikbaarheid. Korte reistijden. Het afbouwen van niet werkende geld-slurpende marktwerking. Daar horen zijn prioriteiten te liggen.
Maar hij zal zijn volgende baantje wel aan het veiligstellen zijn.
We moeten nu eenmaal van 8 miljard mensen naar slechts 1,5 miljard volgens het WEF dus vergiftig mensen met troep in de supermarkt, lucht, water, douw ze vol met slechte medicijnen, maak zorg extreem duur en zorg ervoor dat zorg fysiek onbereikbaar wordt en na een paar jaar neemt de groei fors af en zal ook flink gaan dalen. De VS zorgt wel voor een kernoorlog zodat er op die wijze weer wat minder volk op deze aarde rond kan lopen. Win win voor de elite.
We zijn, volgens de elite, gewoon met te veel mensen en dat moet worden terug gedrongen. Onze Mengele kloon Kuipers weet daar wel raad mee.
03-10-2023, 08:09 door Anoniem
Door spatieman: EPD V3.0 dus

aka Just Another Epic Fail.
03-10-2023, 10:15 door Anoniem
De overheid in Nederland heeft er ook al een site voor ingericht.
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/european-health-data-space-ehds
Hier staat:
Verder bouwt de EHDS-verordening voort op Europese wetgevingsvoorstellen zoals de Databeheersverordening (Data Governance Act = DGA).

Maar de DGA is bijna onwerkbaar, zeer abstract en technisch volgens Computable en de Raad van State.
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/datamanagement/7541212/250449/eerste-datawet-eu-bijna-onwerkbaar.html
03-10-2023, 11:19 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 03-10-2023, 12:05
Het voorstel van de Europese Commissie voor het oprichten van een European Health Data Space (EHDS) maakt medische data van burgers zonder toestemming toegankelijk, zo laat demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer weten

Exit mensenrechten waaronder het medisch beroepsgeheim en medische zelfbeschikking. Enter "databeschikbaarheid", die door machthebbers belangrijker wordt gevonden. De brutaliteit wordt steeds minder verhuld. De handschoen gaat weer een stukje verder af. Personen die democratie en rechtsstaat "legaal" willen afschaffen zitten al aan de knoppen van de macht. "Legaal" democratie en rechtsstaat afschaffen, terwijl die nominaal (formeel) in stand blijven, is minder moeilijk dan het lijkt, zoals bijvoorbeeld een kleine eeuw geleden (1933-1935) in Duitsland bleek. De situatie valt niet in alle opzichten te vergelijken, maar de parallellen worden steeds zichtbaarder:

The Nazi term Gleichschaltung or "coordination" was the process of Nazification by which Adolf Hitler and the Nazi Party successively established a system of totalitarian control and coordination over all aspects of German society and societies occupied by Nazi Germany "from the economy and trade associations to the media, culture and education". Although the Weimar Constitution remained nominally in effect until Germany's surrender following World War II, near total Nazification had been secured by the 1935 resolutions (...)

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung#Terminology

En als het bijvoorbeeld gaat om de nieuwe Digital Service Act (DSA) van de EU, die dient om "desinformatie" te bestrijden, dan biedt hetzelfde Wikipedia-lemma ook waarschuwende informatie:

One of the most critical steps towards Gleichschaltung of German society was the introduction of the "Ministry of Public Enlightenment and Propaganda" under Joseph Goebbels in March 1933 and the subsequent steps taken by the Propaganda Ministry to assume complete control of the press and all means of social communication. This included oversight of newspapers, magazines, films, books, public meetings and ceremonies, foreign press relations, theater, art and music, radio, and television. To this end, Goebbels said:

"[T]he secret of propaganda [is to] permeate the person it aims to grasp, without his even noticing that he is being permeated. Of course propaganda has a purpose, but the purpose must be concealed with such cleverness and virtuosity that the person on whom this purpose is to be carried out doesn't notice it at all."

This was also the purpose of "co-ordination": to ensure that every aspect of the lives of German citizens was permeated with the ideas and prejudices of the Nazis. From March to July 1933 and continuing afterward, the Nazi Party systematically eliminated or co-opted non-Nazi organizations that could potentially influence people. (...)

Every national voluntary association, and every local club, was brought under Nazi control, from industrial and agricultural pressure groups to sports associations, football clubs, male voice choirs, women's organizations—in short, the whole fabric of associational life was Nazified.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung#Terminology

Wanneer komt het moment dat het citeren wat ik hier zojuist uit Wikipedia heb geciteerd, in Europa gelijkgesteld wordt aan het "verspreiden van desinformatie"?

De doelen van de Digital Services Act (DSA) van de EU zijn minder hooggestemd geformuleerd dan in de naam van het Goebbels' propagandaministerie destijds ("Volksverlichting" - "Volksaufklärung"), maar zeker niet minder nobel:

The expressed purpose of the DSA is to update the European Union's legal framework for illegal content on intermediaries, in particular by modernising the e-Commerce Directive adopted in 2000. In doing so, the DSA aims to harmonise different national laws in the European Union that have emerged at national level to address illegal content. (...)
In practice, this will mean new legislation regarding illegal content, transparent advertising and disinformation.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Services_Act

Wat "harmoniseren" allemaal kan betekenen, komt goed naar voren in het boek We have been harmonized - Life in China's surveillance state (2020) van Kai Strittmatter.

De afschaffing (pardon, "harmonisering") van twee van de drie wezenlijke onderdelen van de medische ethiek, namelijk het beroepsgeheim van de arts en daarmee in de praktijk ook de zelfbeschikking van de patiënt (want die kan nu niets meer beslissen zonder dat de staat meekijkt, oordeelt en bij onwelgevallige beslissingen ingrijpt), maakt het derde wezenlijke onderdeel (de arts zet zich bij elke behandeling in voor het belang en welzijn van de patiënt zelf) eveneens betekenisloos. Want de visie over wat in het belang van de patiënt is, zal voortaan ook zonder raadpleging van de patiënt kunnen worden bepaald door beleidsmakers en medische managers, en geïmplementeerd via protocollen en digitale systemen waarmee deze protocollen dwingend worden opgelegd aan zowel medici als patiënten.

In zijn in 1988 verschenen boek Het rijk van de schaarste - van Thomas Hobbes tot Michel Foucault waarschuwde Hans Achterhuis al voor de "schaarstelogica" in de gezondheidszorg:

De speurtocht naar 'het ware belang van de patiënt' leidt ons in de gezondheidszorg uiteindelijk naar de totalitaire wereld van Rousseau. Daar draaide het immers ook om 'het ware geluk' van de burger, dat eventueel dwingend aan hem werd opgelegd. Volgens Rousseau dient de burger te leren dat zijn ware geluk met dat van de staat samenvalt. Een publikatie uit de Verenigde Staten over de gezondheidzorg (Amey & Bergen 1984) beklemtoont juist dit aspect. Patiënten worden opgevoed om in een universum van schaarste de juiste keuzen te maken voor hun 'eigen belang'.

Bron: Hans Achterhuis, Het rijk van de schaarste, 1988, pag. 302.

Informatie die door het politiek-medische establishment van de EU "opvoedkundig" gezien niet wenselijk wordt geacht, kan straks met gemak betiteld worden als "desinformatie".

In de coronacrisis hebben we dat vanaf 2020 al zien gebeuren. In 2020 werd bijvoorbeeld informatie over de waarschijnlijke rol van aerosolen betiteld als desinformatie. Later gebeurde dit ook met waarschuwingen voor nog niet adequaat bestudeerde risico's van mRNA-vaccinatie, kanttekeningen over niet aangetoonde preventie van overdraagbaarheid van Covid-19 na vaccinatie, kanttekeningen over de mogelijke oorsprong van het SARS-Cov-2-virus (lableak vs. oerwoud) en kanttekeningen over inadequate modellen waarmee voorspellingen werden gedaan die grote delen van de bevolking nodeloos angst aanjoegen. Ook protesten in 2021 tegen nodeloze lockdowns en tegen discriminerende maatregelen (CTB's met QR-code) werden via aanvallen op protesterende personen in verband gebracht met "desinformatie".

Minister van Volksgezondheid en voormalige ziekenhuisbaas Kuipers wil graag voor u en voor mij bepalen wat "in ons belang" is zodra wij afhankelijk worden - of althans: in zijn ogen afhankelijk worden - van medische zorg. Dit leidt voor patiënten uiteindelijk toe naar een keuze tussen ofwel gehoorzamen aan politiek-medische dictaten en opgedrongen experimenten, ofwel in de steek gelaten worden door medici (want dan is er opeens geen geld meer voor jou met het oog op de voor jou gemodelleerde QALY's) en dan sterven.

Als het aan de leiders van het politiek-farmaceutisch-medische establishment ligt, komen oude tijden in hoogtechnologische vorm terug.

M.J.
03-10-2023, 11:26 door Anoniem
Tja, als je een star-trek achtige wereld wil met dat alles gemeenschappelijk is, niemand hoeft te werken en dat je kunt gaan doen waar je goed in bent... dan is dit een star-trek wereld waarin de Ferengi starfleet hebben overgenomen...
03-10-2023, 15:57 door Anoniem
Als patiënt ben je verdacht en dus moeten jouw gegevens beschikbaar zijn voor onderzoek.
Je bent namelijk verdacht van ziekte en daarmee ben je een gevaar voor de maatschappij.
Populatiedekkende controle op medische risico's is daarom nodig.
Je medische gegevens worden nu nog gepseudonimiseerd maar dat hindert niet want dan kan het elk moment toch weer gepersonaliseerd worden.

Volgende stap: ook als je gezond bent, ben je verdacht van ziekte.

Elk jaar verplichte periodieke keuring anders verlies je je rechten op:
- bankrekening
- ziektekostenverzekering
- deelname aan het verkeer (auto en OV)
en mag je niet meer op kantoor werken, dus raak je je baan kwijt.
Covid-19-maatregelen waren slechts een oefening voor wat komen gaat.

Langzaam en in stapjes, de kikkers moeten rustig opwarmen zodat ze niet voortijdig uit de pan springen.
03-10-2023, 18:39 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 03-10-2023, 18:48
Op dit moment bevindt het EHDS-voorstel zich nog in de onderhandelingsfase in zowel de Europese Raad als het Europees Parlement.

Als je kijkt hoe het Europees Parlement zichzelf in andere zaken voor de gek houdt, hoeven we van de overweldigende meerderheid van deze elite-vertegenwoordigers weinig te verwachten. Vandaag nieuws hoe het EP in meerderheid stemde TEGEN een amendement op de "European Media Freedom Act". Het amendement zou journalisten enige bescherming hebben geboden middels een verbod op het stiekem installeren van spyware op hun telefoons, met het oog op de bescherming van hun bronnen.

Zonder dit amendement is er helaas sprake van een "European Media Unfreedom Act". En dat is wat we nu hebben gekregen.

Interessant is dan de drogreden waarmee de meerderheid van de Europarlementariërs zichzelf gehoorzaam om de tuin leidt:

MEPs voted against an amendment to scrap the right to surveil journalists in the European Media Freedom Act in Strasbourg on Tuesday, pitting themselves against free speech campaigners.

Instead they opted for an amendment they said amounted to a de facto ban on spyware. The new spyware clause includes safeguards forcing national authorities to guarantee confidentiality of journalistic sources.

MEPs have argued that because spyware is indiscriminate and will sweep up all data, personal and professional, on a phone, no authority will ever be able to use the software under these new laws as they will not be able to preserve confidentiality of a journalist’s phone. Spyware would be placed on journalists’ phones by security agencies if a national government thought it necessary.

“When it comes to investigations related to the professional life and activity of journalists, this is a ban,” Ramona Strugariu, the opinion rapporteur on the bill in parliament, said after the vote on Tuesday.

“[Under the text] such measures [such as spyware] could not be deployed when the investigations led by the law enforcement are not related to the professional work of journalists. Therefore, the use of spyware is effectively banned in investigations that concern the professional work of media service providers and their employees.”

https://www.theguardian.com/world/2023/oct/03/meps-vote-against-amendment-to-stop-eu-governments-spying-on-journalists

Braaf zo, goedbetaald Europarlo-meisje. Geloof maar in de schattige roosjes van zg. "waarborgen" ("safeguards") op het roze behang van jullie groupie-amendement dat spyware op de telefoons van journalisten geen probleem is (nee heus niet hoor!) als er door overheidsinstanties maar een handige "reden" voor gevonden kan worden, en daarom dus toch mag (hoi!).

Mensen die in de echte wereld leven, weten wel beter. Dergelijke "waarborgen" zijn het papier waarop ze geschreven zijn, vaak niet waard, vanwege de feitelijke vrijheid van rechters om die te interpreteren in het voordeel van inlichtingendiensten en in het nadeel van journalisten en hun bronnen. Zulke vermeende "waarborgen" stellen journalisten bovendien bloot aan juridische en feitelijke onzekerheid over de situatie. Een gewetensvolle journalist gaat zijn bron niet blootstellen aan die onzekerheid, en moet dus uitgaan van een worst-case-scenario. Het werk van journalisten die hun bronnen serieus willen beschermen, was al moeilijk maar wordt nu nog moeilijker, tijdrovender en in sommige gevallen echt onmogelijk, zoals ook blijkt uit de reactie van campagnevoerders op de uitkomst van de stemming in het Europarlement:

But campaigners warned that even with safeguards, national security and police will be tempted to abuse the legislation without regard to journalists’ sources.

“As strong as the legal safeguards are going to be, they are never going to be strong enough because that is what experience tells us, there are many examples across Europe where rights are abused,” said Chloé Berthélémy, a senior policy adviser at European Digital Rights, an association of civil and human rights organisations.

“It is going to be hard now to change this. Getting a full ban on spyware is basically dead now,” she said. “The European parliament missed a unique opportunity to protect journalists against abusive state surveillance using nefarious spying tools. Recent scandals in France involving the surveillance and prosecution of several investigative journalists are a foretaste of future abuses across the EU.”

https://www.theguardian.com/world/2023/oct/03/meps-vote-against-amendment-to-stop-eu-governments-spying-on-journalists

Ditzelfde Europarlement dat hier de journalistieke bronbescherming voor de bus gooit, gaat nu "onderhandelen" over de bescherming van de medische privacy van alle gewone (d.w.z. niet extreem rijke of geprivilegeerde) burgers als het gaat om de plannen voor een "EHDS". Wat kunnen we daarvan verwachten? Meest waarschijnlijk: een halfzacht amendementje waarmee de dataroof een klein beetje verdoezeld wordt.

Je kunt de afkorting "EHDS" overigens beter uitschrijven als: Enforced Human Data Surveillance. Daaruit wordt dan meteen duidelijk dat dit voorstel in wezen niet verschilt van al die andere vormen van dataroof die de afgelopen jaren gepland of reeds uitgevoerd zijn. "Terrorismebestrijding", "kinderpornobestrijding", "sociale veiligheid", "efficiënte dienstverlening", "gemak" en nu "gezondheid", het maakt de rovers niet uit welk excuus ze gebruiken om zelfs de meest persoonlijke data te bemachtigen zonder toestemming van de betrokkenen.

M.J.
03-10-2023, 19:23 door Anoniem
Door Anoniem: Langzaam en in stapjes, de kikkers moeten rustig opwarmen zodat ze niet voortijdig uit de pan springen.

De Duitse fysioloog Friedrich Goltz (1834 – 1902) toonde aan dat een kikker waarvan de hersenen zijn verwijderd in langzaam verwarmd water blijft, maar een intacte kikker probeerde aan het water te ontsnappen toen hij 25 °C bereikte.

https://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_frog#Experiments_and_analysis

Ook meer recente wetenschappelijke bronnen melden dat het vermeende fenomeen onzin is. De kikker springt uit de pan.
03-10-2023, 21:12 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Langzaam en in stapjes, de kikkers moeten rustig opwarmen zodat ze niet voortijdig uit de pan springen.

De Duitse fysioloog Friedrich Goltz (1834 – 1902) toonde aan dat een kikker waarvan de hersenen zijn verwijderd in langzaam verwarmd water blijft, maar een intacte kikker probeerde aan het water te ontsnappen toen hij 25 °C bereikte.

https://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_frog#Experiments_and_analysis

Ook meer recente wetenschappelijke bronnen melden dat het vermeende fenomeen onzin is. De kikker springt uit de pan.
Dan zijn kikkers toch wat slimmer dan de meeste mensen. Of anders zijn de hersenen van veel mensen verwijderd of vervangen door klein, rechthoekig schermpje dat ze in hun hand hebben terwijl hun ogen eraan zitten vastgeplakt.
03-10-2023, 22:27 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Langzaam en in stapjes, de kikkers moeten rustig opwarmen zodat ze niet voortijdig uit de pan springen.

De Duitse fysioloog Friedrich Goltz (1834 – 1902) toonde aan dat een kikker waarvan de hersenen zijn verwijderd in langzaam verwarmd water blijft, maar een intacte kikker probeerde aan het water te ontsnappen toen hij 25 °C bereikte.

https://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_frog#Experiments_and_analysis

Ook meer recente wetenschappelijke bronnen melden dat het vermeende fenomeen onzin is. De kikker springt uit de pan.
De EU heeft heel goed naar dit experiment gekeken en het oog gevestigd op de kikker zonder hersenen.
Bij de Europese kikkers, ook wel burgers genoemd, worden stapje voor stapje de hersenen verwijderd. Bij het niet of te weinig gebruiken van hersenen sterven die af (neem ik aan).
De EU heeft met haar verordeningen over "desinformatie" (DSA) bepaald wat de Europese kikkers nog onder ogen krijgen en wat niet, dus waarover ze nog mogen "nadenken" of beter gezegd, wat ze mogen consumeren of, nog toepasselijker: slikken. Ook op allerlei andere manieren wordt het nadenken ontmoedigd (jongeren kunnen niet eens meer tellen).
Het zal duidelijk zijn waarop dit uitdraait: hersenloze kikkers, die helemaal worden gaargekookt.

Het grootste probleem van de toekomst zal zijn om nog voldoende half gare kikkers over te houden (de elite-kikkers) die hun soortgenoten opwarmen/ gaarkoken. Als ik naar het privacybewustzijn van jongeren m.b.t. digitale media kijk dan betwijfel ik of dat gaat lukken.
09-10-2023, 18:44 door Anoniem
Hoe komen die gegevens dan in handen van de EU en wat is de tijdlijn?

Een module op het HIS systeem of ziekenhuissysteem, waarvoor ze subsidie krijgen om mee te doen?

En de servers waar die data geanonimiseerd worden... Staan die in de praktijk? Of gebeurt het anonimiseren op een centrale plek?

Misschien heeft Hongarije toekomst.... Of een ander land? Ik ben toch al tot Putinloving wappie bestempeld. Ik verhuis tzt wel.

Het lijkt wel een chat control maar dan voor de zorg... Ze hebben wel veel ambities op datagebied he.... Sinds covid
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.