image

EU bereikt voorlopig akkoord over EHDS: zorgdata wordt standaard gedeeld

donderdag 21 maart 2024, 13:59 door Redactie, 47 reacties

De Europese Commissie het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben een voorlopig politiek akkoord over de European Health Data Space Verordening (EHDS) bereikt, waarin is afgesproken dat zorgdata van burgers standaard wordt gedeeld. Wel is er de mogelijkheid tot een opt-out. In het geval van het secundaire gebruik van zorgdata hebben lidstaten de mogelijkheid om het recht van opt-out in te perken. Daarnaast wordt ook het medisch beroepsgeheim ingeperkt.

De EHDS is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat. Standaard zullen gezondheidsgegevens voor zowel primair als secundair gebruik worden uitgewisseld. Bij primair gebruik gaat het om het gebruik van gezondheidsgegevens voor het verlenen van zorg. Bij het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens gaat het om zaken zoals onderzoek, onderwijs, ontwikkeling van diensten en producten, inclusief AI, beleidsvorming en leveren van gepersonaliseerde zorg door behandelaars.

"Het voorlopig politiek akkoord laat onverlet dat de AVG als rechtsbasis voor de verwerking van persoonlijke gezondheidsgegevens blijft bestaan", aldus demissionair minister Helder van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Ze voegt toe dat de EHDS een parallel systeem naast de AVG zal worden dat het op termijn wel makkelijker moet maken om gezondheidsgegevens voor primair en secundair gebruik uit te wisselen.

Opt-out

Burgers die niet willen dat hun gegevens worden uitgewisseld zullen zich apart voor het primaire en secundaire gebruik moeten afmelden. In het geval van de opt-out voor primair gebruik gaat het om het beschikbaar stellen van persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens voor de levering van zorg via in de EHDS genoemde toegangsdiensten.

Lidstaten kunnen op basis van nationale wetgeving het recht van opt-out aan burgers toekennen. Tijdens de onderhandelingen over het EHDS hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie wel aangegeven dat burgerrechten in de gehele Unie gelijk moeten worden toegepast en dat het niet de bedoeling is dat bij de toepassing van het recht van opt-out onderscheid wordt gemaakt tussen landen.

"Echter, er is niet expliciet opgenomen dat er geen mogelijkheid is om onderscheid te maken tussen nationale en grensoverschrijdende beschikbaarheid van persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens. Er dient dan ook nader te worden onderzocht of het desondanks mogelijk is om de burger toch de mogelijkheid te bieden bij het uitoefenen van het recht van opt-out dit onderscheid te maken", laat Helder weten.

Naast de opt-out voor primair gebruik komt er ook een 'alomvattend recht van opt-out' om gezondheidsgegevens niet voor secundair gebruik beschikbaar te stellen. Iedere lidstaat moet zijn burgers faciliteren om dit recht uit te kunnen oefenen. In het voorlopig politiek akkoord wordt echter de mogelijkheid geboden aan lidstaten om dit recht van opt-out onder specifieke omstandigheden via nationale wetgeving in te perken.

Nationale of grensoverschrijdende beschikbaarheid

Minister Helder merkt op dat het kabinet positief is over de mogelijkheid om burgers een opt-out voor primair gebruik te bieden. "Wel had het, met het oog op de privacy en vrije toegang tot de zorg, de duidelijke voorkeur van het kabinet dat er expliciet in de tekst zou worden opgenomen dat lidstaten aan burgers de mogelijkheid konden bieden om bij de opt-out voor primair gebruik onderscheid te kunnen maken tussen nationale of grensoverschrijdende beschikbaarheid", zo laat de bewindsvrouw weten.

Het Europees Parlement en de Europese Commissie vinden de mogelijkheid om onderscheid te maken ongewenst. "Omdat dit niet expliciet geregeld is, moet nader worden onderzocht of het toch mogelijk is burger om bij het recht van opt-out dit onderscheid te maken. Uit de EHDS lijkt wel te volgen dat als iemand gebruik maakt van een opt-out voor primair gebruik, het mogelijk blijft om gegevens te delen op andere wijze dan via een zogenoemde toegangsdienst", legt de minister verder uit.

Inperking medisch beroepsgeheim

In januari nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd gesteld dat het Nederlandse medisch beroepsgeheim strikt gehandhaafd moet worden en dat de medische gegevens van Nederlandse patiënten niet digitaal noch op Europees niveau ter beschikking zullen worden gesteld aan wie dan ook, om wat voor reden dan ook, tenzij met expliciete en vrijwillige instemming van de patiënt.

"Het ontbreken van een expliciete rol van de zorgverlener in het al dan niet verstrekken van data heeft als gevolg dat met de EHDS het medisch beroepsgeheim wordt ingeperkt", laat minister Helder weten. "Deze inperking lijkt echter alléén te gelden voor de persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens die beschikbaar moeten worden gesteld op grond van de EHDS. Voor persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens die buiten de scope van de EHDS vallen blijft het nationale recht gelden, en dus ook het beroepsgeheim."

De minister merkt op dat er standaard veel categorieën gegevens gedeeld zullen worden. "Desalniettemin staat het kabinet positief tegenover het voorlopig politiek akkoord. De EHDS zal in belangrijke mate bijdragen aan de verbetering van veilige en verantwoorde databeschikbaarheid." Naar verwachting zal het Europees Parlement in de tweede helft van april over het voorlopige akkoord stemmen. Daarna moet het akkoord nog een keer langs het nieuwe Europees Parlement, waarna de Raad het akkoord moet aannemen.

Reacties (47)
21-03-2024, 14:13 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 21-03-2024, 14:32
Ik denk voortaan wel tig keer na of ik naar een dokter, ziekenhuis of psycholoog ga. (Aanvulling: en dit leidt niet tot de gehoopte besparingen, want als het echt niet anders meer kan en ik mij alsnog meld zal het "repareren" van mijn gezondheidsproblemen in veel gevallen véél meer geld kosten dan als ik mij eerder had gemeld).

En bij "opt-out" lezen we, keer op keer, dat "door een fout" de gegevens toch blijken te zijn gedeeld. Je mag dan al "blij" zijn als er iemand "sorry" zegt.

Oh ja, u krijgt ook een "Digitaal levensloopdossier" https://zorgictzorgen.nl/digitaal-levensloopdossier-en-datasolidariteit-gevaarlijke-vws-dromen/.

All your data are belong to everyone (except you).
21-03-2024, 14:23 door Anoniem
Het is wachten tot het moment dat een laagbetaalde verpleger in Roemenië het dossier van een bekende Nederlander opvraagt en online zet.

Nee, dat was niet de bedoeling natuurlijk! Schande van die verpleger! Er moeten maatregelen komen van de Europese Unie om dit te voorkomen in de verdere toekomst!

Die maatregel was er natuurlijk al. En dat was niets delen met zoveel mensen verspreid over heel Europa. Computers geven immers geen f*** om iemands privacy. Die delen gewoon alles als dat moet van de Europese Unie.
21-03-2024, 14:33 door majortom
"Het ontbreken van een expliciete rol van de zorgverlener in het al dan niet verstrekken van data heeft als gevolg dat met de EHDS het medisch beroepsgeheim wordt ingeperkt"
Medisch beroepsgeheim? Ach niet belangrijk toch? U heeft immers toch niets te verbergen?
21-03-2024, 14:39 door Anoniem
Voordat de opt-out is gebeurd is alle data al gedeeld, dan mag men het achteraf terughalen, elders zal de data dan nog altijd wel bestaan, ergens op een donker AIVD bureautje of bij menig zorgverzekeraar die deze data niet tijdig verwijderen. (Of een kopie maken)
Wat een laffaardige streek van de EU!
Voortaan kies ik om zo min mogelijk data met wie dan ook te delen, blijkbaar zijn overheden er niet mee te vertrouwen, al ben ik daar een beetje laat mee...
21-03-2024, 14:39 door Anoniem
Medisch beroepsgeheim inperken, alles in het belang van de opsporing, hallelujah!
21-03-2024, 14:49 door Erik van Straten
Door majortom:
"Het ontbreken van een expliciete rol van de zorgverlener in het al dan niet verstrekken van data heeft als gevolg dat met de EHDS het medisch beroepsgeheim wordt ingeperkt"
Medisch beroepsgeheim? Ach niet belangrijk toch? U heeft immers toch niets te verbergen?
Misschien valt het straks nog mee? (nee):
Door redactie: "Omdat dit niet expliciet geregeld is, moet nader worden onderzocht of het toch mogelijk is burger om bij het recht van opt-out dit onderscheid te maken. Uit de EHDS LIJKT wel te volgen dat als iemand gebruik maakt van een opt-out voor primair gebruik, het mogelijk blijft om gegevens te delen op andere wijze dan via een zogenoemde toegangsdienst", legt de minister verder uit.
[...]
"Het ontbreken van een expliciete rol van de zorgverlener in het al dan niet verstrekken van data heeft als gevolg dat met de EHDS het medisch beroepsgeheim wordt ingeperkt", laat minister Helder weten. "Deze inperking LIJKT echter alléén te gelden voor de persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens die beschikbaar moeten worden gesteld op grond van de EHDS.
"Het Conny Helderder, dit is wat ik ervan begrepen heb" aldus de demissionaire minister.
21-03-2024, 15:03 door Anoniem
Door majortom:
"Het ontbreken van een expliciete rol van de zorgverlener in het al dan niet verstrekken van data heeft als gevolg dat met de EHDS het medisch beroepsgeheim wordt ingeperkt"
Medisch beroepsgeheim? Ach niet belangrijk toch? U heeft immers toch niets te verbergen?

Waar zou je een medisch beroepsgeheim voor nodig hebben als alle data toch rongestrooid wordt.
Dan lekken we nu meteen even de medische dossiers van alle politici in Europa, van de EP-ers, de EC-ers, en de verschillende koningshuizen.
Geen probleem toch? daar staat niets gevoeligs in, dat z eniet willen de delen met de rest. Toch?
Laat ze zelf eerst maar eens het "goede" voorbeeld geven.


Zoals gewoonlijk weer een OPT-OUT, maar wel met de nodige "lokale" beperkingen. want nee zeggen en niet mee willen doen, mag niet. Dat kost ze teveel inkomsten.
Het begint er al mee dat het een OPT-OUT is. En niet een OPT-IN.
Als burgers(!) dit zo belangrijk vinden dat had een OPT-IN niet zo'n probleem geweest. Dan zouden ze genoeg aanmeldingen krijgen. Maar welke gemiddelde burger ziet het nut ervan in om zijn data te delen met heel europa? Waarom moeten ze in Bulgarije bij een dossier uit Belgie kunnen. En andersom.
Maar blijkbaar spelen er andere grote belangen mee in Europa. Namelijk de hergebruik en handel in medische gegevens. Pure commercie. Over de ruggen van de burgers heen. iets anders kan het niet zijn.
Nut en noodzaak. En de dwang om mee te moeten spelen. Ook al wil je niet.
Wat zouden de lobbygroepen van Big Pharma daar voor neergeteld hebben?

U bent niet de patient, maar het product. En het proefkonijn.
Zodat we over een paar jaar nog betere en langer werkende viagra pillen om de markt kunnen brengen.
Tegen duurdere tarieven.
21-03-2024, 15:19 door Anoniem
Door Erik van Straten: Ik denk voortaan wel tig keer na of ik naar een dokter, ziekenhuis of psycholoog ga. (Aanvulling: en dit leidt niet tot de gehoopte besparingen, want als het echt niet anders meer kan en ik mij alsnog meld zal het "repareren" van mijn gezondheidsproblemen in veel gevallen véél meer geld kosten dan als ik mij eerder had gemeld).

En bij "opt-out" lezen we, keer op keer, dat "door een fout" de gegevens toch blijken te zijn gedeeld. Je mag dan al "blij" zijn als er iemand "sorry" zegt.

Oh ja, u krijgt ook een "Digitaal levensloopdossier" https://zorgictzorgen.nl/digitaal-levensloopdossier-en-datasolidariteit-gevaarlijke-vws-dromen/.

All your data are belong to everyone (except you).

Ik ook ja, ik heb zojuist mijn hulpverleenster opgezegd, zij zorgt voor psychologische problemen en post trauma (PTSS) maar het is de moeite niet waard om mijn privacy aan de EU te geven, ik heb dat luever niet.
Ik moet gewoon sterk zijn en mijzelf door mijn problematiek heenbijten, ik denk dat het wel lukt, en anders niet.
Ook met kleinere fysieke kwalen en beschamende problemen vermijd ik de huisarts voor de zekerheid.
21-03-2024, 15:32 door Anoniem
En dat is waarom je beter naar privé klinieken kan gaan als je het geld ervoor hebt.
Sneller geholpen, geen nummertje en reputatie is alles van die klinieken op patient confidentiality.

De zorg is Faliekant failiet. Tijd om de beademing ervan te stoppen het te begraven en opnieuw te beginnen.
21-03-2024, 15:42 door Anoniem
"Het ontbreken van een expliciete rol van de zorgverlener in het al dan niet verstrekken van data heeft als gevolg dat met de EHDS het medisch beroepsgeheim wordt ingeperkt", laat minister Helder weten.
Het ontbreken van een expliciete rol van de zorgverlener staat gelijk aan het uitschakelen van zijn/haar beroepsgeheim.
De zorgverlener legt namelijk het medisch dossier aan en is ook verantwoordelijk voor een ethisch zorgvuldige omgang ermee. Hij/zij is de spil waar het medisch beroepsgeheim om draait. Wanneer de zorgverlener als een relevante actor uit het systeem wordt gehaald hou je niks meer van een (medisch) beroepsgeheim over.
Ergo, volledige afschaffing ervan.

De rest (AVG, 'scope' van de EHDS, "nationaal" geldend medisch beroepsgeheim) is gelul.
Hier wordt het medisch beroepsgeheim afgeschaft.
Hetgeen altijd al de bedoeling was/ is van de EHDS.
Zie mijn eerste commentaar op https://www.security.nl/posting/813517/Medische+privacy+-+een+gedeeltelijke+oplossing op 21-03-2024 om 16:18 uur.

M.J.
21-03-2024, 16:40 door Anoniem
Door Redactie: Wel is er de mogelijkheid tot een opt-out.

Opnieuw relevant: het wijzigen of intrekken van het delen van uw medisch dossier kan via de huisarts of Volgjezorg.NL

AP: inzage in medisch dossier alleen met toestemming patiënt
donderdag 2 april 2020, 13:48 door Redactie

https://www.security.nl/posting/650487/AP%3A+inzage+in+medisch+dossier+alleen+met+toestemming+pati%C3%ABnt

Grip op je medische gegevens. Op Volgjezorg.NL regel je toestemming en volg je wat er met jouw medische gegevens gebeurt. Welke gegevens zijn er via het Landelijk Schakelpunt gedeeld? Door welke zorgaanbieder(s) zijn ze bekeken?
21-03-2024, 17:19 door Anoniem
Je kunt bij psychisch hulpverleners je dossier laten verwijderen. Wel vragen "zonder confrontatie" anders moeten ze het vasthouden voor evt. bewijslast.
21-03-2024, 19:53 door Anoniem
Niets geleerd van SyRI en soortgelijk. Op allerlei manieren misbruikt.

Al vele jaren werd/wordt er gelobbyd voor een EPD of variant daarop, en keer op keer werd het afgeschoten. Ging veel te ver, voorkomen van oneigenlijk gebruik kan/kon niet gegarandeerd worden, teveel commerciële belangen om niet te twijfelen dat er graaiende partijen hun grijpgrage klauwen erin haken, zorgen over uitsluitingen en variërende tarieven op basis van al dat datagraaien, geen garantie dat de data feitelijk correct is, enzovoorts.

Het is wachten op een of ander (half) corrupt EU land die van alles bij elkaar slurpt en dan "per ongeluk" lekt. Nog afgezien van de gechanteerde of zelf verrijkende IT'r die "een kopietje" afgeeft aan dees of geen.

Juist gevoelige data moet je niet centraliseren maar decentraliseren. Op een zodanig wijze dat er niets en niemand in staat is om het geheel aan elkaar te knopen, enkel en alleen maar een deel van het geheel, zodat je een hele sloot aan personen nodig hebt om het geheel te pakken te krijgen, daarmee de kans zwaar verhogend dat het gaat opvallen, en dus bestreden kan worden.

Hoe je een sociale verzekering transformeert naar een commercieel aangestuurde verzekering, gericht op winstmaximalisatie, door op individueel niveau winstrisico's uit te sluiten, of qua premies te maximaliseren. Dat is EHDS.
En dat is waarom er al vele jaren miljoenen gestoken zijn om EPD, en varianten erop, door duurbetaalde lobbyisten, er doorheen gedrukt te krijgen. Dat is simpelweg een investering die terugverdiend moet worden. En dat is kennelijk dusdanig lucratief bezien dat gebleken is dat er vele jaren lang, vele miljoenen, gepompt bleven worden in het daarvoor lobbyen daarvan.

Dit gaat het vertrouwen in de farmaceutische industrie, en de zogenaamde "experts" die het allemaal goedpraten zolang daar iets tegenover staat, nog meer beschadigen. Ware volksvertegenwoordigers zouden dit vrijwel onmiddellijk getorpedeerd hebben.

Eenmaal die data gelekt gaat het nooit meer weg. Vraag eens aan mensen die onterecht officieel zijn doodverklaard hoe makkelijk het is om dat terug te draaien, en hoe behulpzaam iedereen daarbij is. Computer says no.
Stel je vervolgens voor dat de data entry medewerker, wegens autocorrect, of een typefout, je registreert als zijnde destructief in plaats van depressief. Dat je buiten je eigen schuld om Hepatitis C hebt opgelopen (25 jaar lagere levensverwachting) en succes met het afsluiten van een levensverzekering dan. Dat de uitslag van je bloedonderzoek doet vermoeden dat je een hogere aanleg hebt voor Diabetes. Niet gegarandeerd, maar statistisch meer kans hebbend daarop. Dat je grotere kans hebt op een vorm van kanker omdat je in de buurt van vervuilende industrie woont. Noem maar op. Anything you say, anything you do, can and will be used against you.

Feitelijk, alles wat er over jou geregistreerd is, feitelijk correct of niet, in de juiste context of niet, zal niet in je voordeel gebruikt worden. Zelfs je nageslacht kan daar last van krijgen, want hogere genetische kans of een ander kulargument. Hoe het voor jou uitpakt is dan geheel en al afhankelijk van hoe hogere machten besloten hebben het te interpreteren. Met weinig kans dat je daadwerkelijk de mogelijkheid en medewerking gaat krijgen je daartegen succesvol te verweren, op een betaalbare en vlotte manier.

Het zal zijn als in de Toeslagenaffaire, onzichtbaar voor jou krijg je een vinkje achter je naam, om voor jou onbekende redenen, en vervolgens loop je tegen steeds meer muren op en krijg je een hoop ellende over je heen.

Feit is dat iemand die puur kijkt naar winstmaximalisatie heel anders tegen jouw medische data aankijkt, dan dat een medisch specialist zou doen. Jouw menselijke belang wordt dan ingewisseld voor hun eigenbelang.

Vervolgens wordt die denkwijze betiteld als zijnde maatschappelijk belang in de propaganda, want een echte beschaving meet je af aan hoe ze haar zwakkeren steeds meer uitsluit van hetgeen anderen, die wel in de pas lopen van de immer stringentere en opgelegde algoritmen, want winstmaximalisatie. Je wordt zoveel als mogelijk uitgeknepen, totdat je meer zou kunnen kosten als sommige anderen kan opleveren, of als je een te groot risico lijkt voor wat sommige anderen willen doordrammen, en dan dien je gecanceld te worden. Slik die Pia pil.

De burger verminderd tot slechts een economische entiteit, waarbij zelfs qaly's aan de kant geschoven worden als dat politiek, of anderszins, beter uitkomt.

Gelukkig hebben we Mensenrechten, is zelfs een Verdrag dus onze Grondwet overstijgend, maar nee, met achteloos gemak wordt zelfs dat aan de kant geschoven met een alle kanten rammelende Noodwet.
21-03-2024, 20:24 door Anoniem

Dat is het VK, niet de EU.

De EU-politici "voelen" het probleem nog niet, dat ze nu willens en wetens aan het optuigen zijn.
En waarschijnlijk denken velen van hen dat, tegen de tijd dat de stront tegen het plafond aan zit, zij al een functie elders hebben. En een deel daarvan bij de Big Pharma, die hier financieel veel garen bij gaan spinnen.

Pas als het privacy-kalf (van invloedrijke persoonlijkheden) goed en wel verdronken is, zullen zij of hun opvolgers enige moeite gaan doen om, in ieder geval voor de buhne, deze beerput te dempen.
Wat dan natuurlijk falilkant gaat mislukken. Maar dat is dan niet hun schuld.

:-(
21-03-2024, 22:45 door Anoniem
ik vind het zo raar dat geen krant er aandacht aan besteed.
21-03-2024, 23:20 door Anoniem
Psychopathie staat ook geregistreerd als mentale afwijking in de DSM. Welk Ai draagt zorg voor bescherming van mensen tegen dit lijders/leiders aan dit ziektebeeld?
21-03-2024, 23:25 door Anoniem

Dat gedoe was hier toch ook met ene Barbie en het Bronovo ziekenhuis?
22-03-2024, 01:15 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 22-03-2024, 01:17
Door Anoniem: Dat is het VK, niet de EU.
Officieel zijn we divorced (*), maar de ideeën zijn vaak hetzelfde (denk ook aan Client Side Scanning). Vaak lopen the Brits iets vóór (conservatieve regering en minder "landenstroop" dan in de EU): https://www.politico.eu/article/palantir-bid-wins-480m-british-health-service-contract/. Daar zouden we dus van kunnen leren hoe het niet moet (maar da's één theorie, een andere is "beter goed gejat...").

(*) https://www.psychologytoday.com/us/basics/divorce: The dissolution of a marriage is almost always an upsetting event, at the very least marked by disappointment and the loss of dreams and expectations.

De lobby van dat, dubieuze, gouden bergen belovende en privacy minachtende bedrijf, was en is duidelijk niet beperkt tot de UK - gezien het hierboven beschreven EHDS-"succes". Overigens, ook in de EU is, sinds maart 2023, de eerste live-"test"- data al -kennelijk illegaal- bij elkaar geharkt, zie https://netzpolitik.org/2024/automatisierte-polizeidatenanalyse-bayern-testet-rechtswidrig-palantir-software/.

Palantir- (en PayPal-) mede-oprichter, geldwolf, Trump-fan en voormalig rechtenstudent Peter Thiel is, naast in hun privacy, niet geïnteresseerd in de gezondheid van mensen. Zeker niet van athleten, want hij wil hen als proefkonijnen inzetten voor zijn "onderzoek" naar welke drugs tot de beste "sport"-prestaties leiden - zodanig dat de winnaar niet eerder dood neervalt dan het podium (want dat zou mogelijk een deel van de reclame-slurpende TV/YT-kijkers kunnen afschrikken, alhoewel?): https://www.forbes.com/sites/roberthart/2024/01/31/billionaire-peter-thiel-backs-doping-friendly-olympics-rival---what-to-know-about-the-enhanced-games/.

(P.S. als de Tour weer begint moet ik altijd aan dat liedje denken: "Anabool, het wordt níets zonder jou, Anabool").

Om alle bovengenoemde redenen (en meer) gaat de EU heus de EHDS-big-data niet door Peter Thiel's Palantir laten verwerken; het komt vast allemaal goed (not).
22-03-2024, 07:41 door Anoniem
Door Anoniem: Je kunt bij psychisch hulpverleners je dossier laten verwijderen. Wel vragen "zonder confrontatie" anders moeten ze het vasthouden voor evt. bewijslast.
En wat doe je dan als de psychisch hulpverlener weigert je dossier te verwijderen? Moet je dan toch de (juridische) confrontatie aangaan en daarmee zo'n "hulpverlener" / gegevensstofzuiger alsnog een excuus in handen geven om het dossier toch te bewaren?
22-03-2024, 08:00 door Anoniem
Dus ook maar niet meer naar de dokter...
22-03-2024, 08:51 door Anoniem
Leuk, je BSN is stamgegeven van medische data, en die wordt dus ook over de landsgrenzen gedeeld tot aan de uithoeken van de EU. En het is natuurlijk overal net zo goed (NEN-7510) beveiligd als in Nederland ?

Maar de goden (ahum, artsen) in het ziekenhuis gaan je überhaupt niet vertellen over EHDS, laat staan dat daar een opt-out voor bestaat. Je mag al blij zijn als het straks ergens in kleine letters verborgen staat in één van de tig obscure folders die je als patiënt apart moet vragen.

Nee, een ziekenhuis, daar gaan we niet meer naar toe, ik val liever gewoon dood.
Prima bezuinigingsmaatregel, dat EHDS !
22-03-2024, 10:33 door Anoniem
Door Anoniem: Je kunt bij psychisch hulpverleners je dossier laten verwijderen. Wel vragen "zonder confrontatie" anders moeten ze het vasthouden voor evt. bewijslast.
De kreet "zonder confrontatie" is nieuw voor me. Een paar zoekopdrachten hebben me de nodige resultaten over rechten van patiënten en plichten van artsen opgeleverd, maar ik kom nergens de formulering "zonder confrontatie" tegen. Het lijkt wel of het een term is die in het geheel niet gebruikt wordt. Heb je een link naar een uitleg erover?
22-03-2024, 10:48 door Anoniem
Door Anoniem: Psychopathie staat ook geregistreerd als mentale afwijking in de DSM.
DSM beschrijft de antisociale persoonlijkheidsstoornis maar niet psychopathie, dat is een term van buiten de DSM. De definities zijn niet identiek maar ze overlappen wel. Ik zeg niet dat de ene definitie beter is dan de andere, ik wijs er alleen op dat psychopathie niet in de DSM staat.
22-03-2024, 12:08 door Anoniem
ja, je kunt dus geen paspoort meer krijgen want illegale vingerafdrukken afnemen kan eigenlijk niet, zeker niet voor die 20 gevallen op jaarbasis van ID fraude.. iets met proporationaliteit van 17 miljoen nederlanders verdachte maken voor 20 overtreders... die dus ook al tegen de lamp aan liepen zonder vingerafdrukken...

je kunt niet meer met het vliegtuig, want de VS moet weten wie jij bent als je van schiphol naar oslo vliegt.. (geen idee waarom maarja, de EU doet wat de VS vraagt)..

je kunt niet meer met de auto, want op elke oprit staat camera's die je volgen, op elk viaduct staat camera's die je volgen en soms ook nog flitsen als je aan je hoofd krabbelt.

OV ook niet, want hangt vol met poortjes met semi-verplichte ov kaart die niet meer anoniem gebruikt kan worden

op de E-bike dan maar? nee, want opladen moet bij een laadpaal waar je dan weer een pasje voor nodig hebt..

te voet? nee, want dan wordt je gevolgd door alle deurbellen met camera's omdat de politie liever beelden opvraagt 'after-the-fact', dan preventie doet...

en nu dus ook niet meer naar de arts voor een ingegroeide haar richting je ruggenwervel zodat je straks verlamd bent omdat het infecteert...

straks nog een SOFI nummer nodig om te mogen inloggen op internet...
22-03-2024, 12:22 door Anoniem
Advocaat van de duivel vraag: Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat medische gegevens terecht komen bij een dokter in het buitenland wanneer er acute behoefte is aan de zorggegevens van iemand? In dit scenario er van uit gaande dat dit medische dossier het verschil kan zijn tussen leven en dood.

Antwoorden als "liever dood, dan mijn privacy" zijn nu niet relevant voor de vraag, het gross van de mensen zal liever leven en daarvoor privacy opgeven. Dus, hoe krijgen we wel de lusten en niet de lasten?
22-03-2024, 13:47 door Anoniem
Door Anoniem: Advocaat van de duivel vraag: Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat medische gegevens terecht komen bij een dokter in het buitenland wanneer er acute behoefte is aan de zorggegevens van iemand? In dit scenario er van uit gaande dat dit medische dossier het verschil kan zijn tussen leven en dood.

Voor de psychiatrie heb je de https://www.crisiskaart.nl. Een handig opvouwbaar kaartje wat je altijd bij je hebt.

Zou dat niet kunnen werken voor mensen met een levensbedreigende ziekte? Bewaar hem bijvoorbeeld op de plek waar je ook je identiteitskaart bewaart.
22-03-2024, 14:46 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 22-03-2024, 14:55
Door Anoniem: Advocaat van de duivel vraag: Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat medische gegevens terecht komen bij een dokter in het buitenland wanneer er acute behoefte is aan de zorggegevens van iemand? In dit scenario er van uit gaande dat dit medische dossier het verschil kan zijn tussen leven en dood.
Dat is vergelijkbaar met stellen dat CSS kindermisbruik gaat afschaffen. Het is precies wat Palantir et al. graag wil dat mensen denken.

Geef eens minimaal 3 voorbeelden uit het verleden waarbij mensen in het buitenland dood gingen doordat één of meer artsen het dossier van die patiënt niet hadden.

En vertel er meteen bij hoeveel mensen er wereldwijd zijn overleden nadat artsen uit waren gegaan van een medisch dossier dat achteraf niet klopte of de patiënt bleek te zijn verwisseld. Of medewerkers de dossiers van de andere patiënten dan bedoeld hadden bijgewerkt. Of patiënten die zijn overleden nadat digitale dossiers ontoegankelijk waren gemaakt door ransomware. Of foute of medewerkers die ongeautoriseerd in dossiers hadden zitten wijzigen, met ernstig lijden of de dood tot gevolg.

Ik ben anderhalf jaar geleden met mijn moeder (toen 90) op een intakegesprek in een instelling met verpleeg/aanleunkamers geweest. Tijdens dat gesprek vroegen ze hoe vaak mijn moeder insuline spuit. Dat doet mijn moeder niet, ze hadden zich "voorbereid" met het dossier van een ander (mijn moeder woont daarom nog steeds, met thuiszorg, in haar eigen huis - en is naar eigen zeggen heel blij dat zij toen niet "het huis uit" gegaan is).

Bij medische noodgevallen gaan artsen en ambulancebroeders m/v niet eerst uitgebreid in medische dossiers zitten te kijken. Als je ergens vet allergisch voor bent, kun je beter een kettinkje omdoen of een tattoo laten zetten.
22-03-2024, 14:48 door Anoniem
Door Anoniem: Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat medische gegevens terecht komen bij een dokter in het buitenland wanneer er acute behoefte is aan de zorggegevens van iemand? In dit scenario er van uit gaande dat dit medische dossier het verschil kan zijn tussen leven en dood.

Men kan overwegen om een SOS Talisman [ https://sostalisman.net ] om de hals of pols te dragen, met daarin je naam, adres en de medische meest belangrijke gegevens op papier (zoals acute allergieën en/of kritiek medicijnen gebruik en hun dosis). Die talismans zijn van roestvrijstaal gemaakt en zijn ook van niet-allergeen titanium te verkrijgen.

Een andere optie is een beveiligde Medical USB drive met een uittreksel van je medisch dossier, waartoe jijzelf en je reisgenoten toegang tot kunnen verkrijgen. Die laatste is aan het Rode Kruis logo goed herkenbaar. Ze zijn onder verschillende benamingen verkrijgbaar. Bespreek eventuele medische risico's altijd met je reisgenoten of reisleider.
22-03-2024, 16:05 door Anoniem
Door Anoniem: Advocaat van de duivel vraag: Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat medische gegevens terecht komen bij een dokter in het buitenland wanneer er acute behoefte is aan de zorggegevens van iemand? In dit scenario er van uit gaande dat dit medische dossier het verschil kan zijn tussen leven en dood.
Een telefoontje naar de huisarts van de patiënt?

En als de patiënt niks kan zeggen omdat hij niet bij bewustzijn is (altijd het argument wat aangedragen wordt)?
Pech gehad!
Mijn medisch dossier is vrijgegeven via het Nederlandse LSP (of hoe dat tegenwoordig ook heet) voor elke behandelaar die mij, bijvoorbeeld in coma, behandelt. Ik heb een latexallergie (latex wordt veel gebruikt bij operaties). Dat gegeven wordt echter niet gecommuniceerd in deze "geweldige" dossier-communicatie tussen huisartsen en ziekenhuizen omdat alléén allergieën voor medicijnen daarin opgenomen zijn.
Ik verwacht niet dat dat bij de opschaling naar Europa verandert.
Jammer dan! Doe je je best om je als de meest digitaal-transparante patiënt van Nederland op te stellen, moet je nog afwachten of je levend c.q. reparabel van de operatietafel af komt. (Troost: ach, wie niet?)
22-03-2024, 19:30 door Anoniem
Door Anoniem: ja, je kunt dus geen paspoort meer krijgen want illegale vingerafdrukken afnemen kan eigenlijk niet, zeker niet voor die 20 gevallen op jaarbasis van ID fraude.. iets met proporationaliteit van 17 miljoen nederlanders verdachte maken voor 20 overtreders... die dus ook al tegen de lamp aan liepen zonder vingerafdrukken...

je kunt niet meer met het vliegtuig, want de VS moet weten wie jij bent als je van schiphol naar oslo vliegt.. (geen idee waarom maarja, de EU doet wat de VS vraagt)..

je kunt niet meer met de auto, want op elke oprit staat camera's die je volgen, op elk viaduct staat camera's die je volgen en soms ook nog flitsen als je aan je hoofd krabbelt.

OV ook niet, want hangt vol met poortjes met semi-verplichte ov kaart die niet meer anoniem gebruikt kan worden

op de E-bike dan maar? nee, want opladen moet bij een laadpaal waar je dan weer een pasje voor nodig hebt..

te voet? nee, want dan wordt je gevolgd door alle deurbellen met camera's omdat de politie liever beelden opvraagt 'after-the-fact', dan preventie doet...

en nu dus ook niet meer naar de arts voor een ingegroeide haar richting je ruggenwervel zodat je straks verlamd bent omdat het infecteert...

straks nog een SOFI nummer nodig om te mogen inloggen op internet...

Ik verwachte als laatste regel eigenlijk een opmerking in de trent dat je straks een sofi nummer nodig zou hebben om naar het toilet te mogen gaan.

Mijn fout
:-)
22-03-2024, 19:51 door Anoniem
Door Anoniem: Advocaat van de duivel vraag: Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat medische gegevens terecht komen bij een dokter in het buitenland wanneer er acute behoefte is aan de zorggegevens van iemand? In dit scenario er van uit gaande dat dit medische dossier het verschil kan zijn tussen leven en dood.

Antwoorden als "liever dood, dan mijn privacy" zijn nu niet relevant voor de vraag, het gross van de mensen zal liever leven en daarvoor privacy opgeven. Dus, hoe krijgen we wel de lusten en niet de lasten?

Hoe vaak zijn de meeste mensen in het buitenland (ergens binnen de EU) en hoeveel dagen t.o.v. een heel jaar is dat?
Hoeveel kans is er dat je juist in het buitenland iets krijgt waarvoor je medische gegevens acuut nodig zijn. En je op dat moment geen toestemming kunt geven?

Wanneer kan er niet gewacht worden totdat:
1 - de gegevens door de huisarts opgestuurd zijn per secure e-mail oid
2 - het ziekenhuis, op de locatie waar je bent, zelf onderzoeken uitgevoerd heeft (wat je van elk betrouwbare arts/ziekenhuis mag verwachten)


Ja, je kunt in "zeldzame" gevallen direct je medische gegevens nodig hebben in het buitenland.

MAAR in een goed ontworpen EDHS zou dit een instelling kunnen zijn. Zodat je de gegevens voordat je op reis gaat open kunt stellen voor dat specifieke land of heel europa. Zodat ze dan opvraagbaar zijn, in het speciale geval dat je acuut ziek wordt en/of een ziekenhuis inschiet, maar zelf geen toestemming meer kunt geven (op dat moment).
Net zoiets als je je pinpas voor gebruik buiten Nederland of buiten europa kunt openstellen voor een x aantal dagen of weken.


De enige noodzaak voor het 24 / 7 / 365 delen van alle patientgegevens binnen heel Europa, is of omdat we met een heel slecht ontwerp te maken hebben, of dat er andere belangen dan die van de patienten gediend moeten worden.
Waar is het privacy by design uitgangspunt bij dit systeem?
Heeft dat ooit bestaan?


Patient-gegevens zijn zeer privacy gevoelig. Maar er wordt nu door politici zeer onzorgvuldig mee omgegaan.
En je moet als burger nog maar zien welke opties je van je landelijke politici krijgt om jezelf hier tegen te mogen beschermen.
Want dit gaat brokken geven. Dat geeft ik je op een presenteerblaadje.


Hopelijk wordt dit alsnog door het Europees Hof afgeschoten.
Van de politici moeten we het in ieder geval niet hebben. Die lijken op de loonlijst te staan van Big Pharma.
Ze hebben in ieder geval alle schijn tegen zich.
22-03-2024, 21:38 door Anoniem
Toeristen, expats, ambassadeurs, overzees geplaatste militairen, vliegtuigpersoneel, grote vaart bemanningsleden, noem maar op, iedereen afkomstig van buiten de EU grenzen, kunnen wij beter weren uit de EU, want wij kunnen hun gezondheid niet meer garanderen. Beste WHO, zet Europese landen op rood, want zonder EHDS kunnen onze medici niets meer, dus zeker niet naar toe gaan. Gebieden waar uitbraken van ebola zijn, zijn veiliger, toch? Daar weten ze nog wel wat te doen, zonder de noodzaak van internet of een hotspot proberen te bewerkstelligen.

Hoe werkelijk noodzakelijk is EHDS voor adequate medische zorg waar nodig, en hoe noodzakelijk is EHDS voor winstmaximalisatie voor enkelen, ten koste van velen?

Wilt u een medicus aan uw lichaam die amper iets van nut kan betekenen zonder EHDS, of liever een medicus die uit zijn blote hoofd weet wat de beste behandelingswijze is voor de gegeven situatie, ongeacht of er wel of niet EHDS achtige systemen op dat moment beschikbaar zijn of niet?

EHDS is enkel en alleen van nut voor grootgeld graaiers. Bonzen die niets om het lot van het volk geven, maar enkel en alleen winsten willen maximaliseren. Het is een achteruitgang van volksgezondheid, zeker geen vooruitgang.

Geen wonder dat menige politicus voorstander is, die zien hun toekomstige gouden stoeltje al klaar staan.

De Covid periode heeft het een en ander duidelijker gemaakt, heeft het vertrouwen in politici en een ganse riedel aan "experts" zwaar beschadigd. Alleen hun zienswijze was de enkele geaccepteerde zienswijze, andersdenkenden werden minimaal gestigmatiseerd, we hadden zelfs vele malloten die opriepen om "tokkies" naar een afgesloten eiland te verbannen, zelfs die mensen die op medische redenen geen mRNA "vaccinatie" mochten. Zo gehersenspoeld waren ze (zijn ze nog steeds?). Leugen op leugen werd er gestapeld door de zogenaamde "experts". Een complete generatie op nog meer leerachterstand geknald, talloze MKB'rs over de kop, het mag anderen het nodige kosten, dat totaal en compleet achteraf ongelijk hebben. Gaan we daar herstelbetalingen voor doen? Nee, natuurlijk niet, terugvorderen die steungelden. Nog meer over de kop.

Vers nieuws, men wil stoppen met het onderzoeken van de oorzaken van oversterfte. Want ja, waarom zou je de oorzaak daarvan willen weten? Sinds wanneer is dat belangrijk? Om herhaling te voorkomen? Nee joh, is gebeurd, zand erover. Moeten we het niet meer over hebben. Wat? Jij hebt decennia geleden mogelijk iets onaardigs gezegd tegen die of die? Off with his head!

Welkom! EHDS.

En dan nog het WHO Verdrag, waarbij het op papier mogelijk is dat als de hoge bons van WHO vindt dat iets als ingegroeide teennagels misschien eventueel een "pandemie" zouden kunnen veroorzaken, of andere "belangwekkende" gezondheidsrisico's, waarbij welke tegenspraak daarop niet geduld zal worden, zwaar bestreden moet worden zelfs (goh, waarom toch die wens om "misinformatie" met alle machtsmiddelen de nek om te draaien?), complete regio's, zelfs landen, in lockdown geplaatst kunnen worden, net zolang totdat alles en iedereen voldoet aan de voorwaarden van die hoge bons, die zo'n beetje de meest corrupte persoon op aarde is.

Is in geen velden of wegen iets wat als een (politiek) dwangmiddel ingezet kan worden. Dat op basis van onaanvechtbare "meningen" complete landen op slot gezet kunnen worden, omdat 1 overbetaald persoontje dat vindt.

Je zou haast gaan denken dat de besturende westerse wereld hard bezig is om zoveel als mogelijk stokken om mee te slaan te realiseren, om hun zienswijze, hun agenda, hoe dan ook af te dwingen. Ongeacht wat de democratische meerderheid daarvan vindt. Ongeacht wat het de democratische meerderheid aandoet. Ga maar kiezen tussen warmte of voedsel. Ga maar voorbereiden op een leven lang in je kinderkamer oud te worden, zonder eigen gezin. Buig voor de ruimhartig (staats)gesponsorde schreeuwende minderheidsgroeperingen die van alles eisen van de rest, want dan weet je zeker dat ze daarna meer zullen eisen. En zwijg over de ongevaccineerde, tropische ziekten meebrengende, gelukszoekers die allerlei landen binnenstromen, terwijl zij zich niets aantrekken van de normen en waarden die in die ontvangende landen gelden.

Het echte probleem is dat we al die tijd geen EHDS hadden. En nog het een en ander aan onbetaalbaar en onhaalbaar wensdenken.

Bovenstaande zullen de nodige wel weer als "complottheorie" gaan bestempelen. Waarom onderbouwde tegenargumenten geven als je enkel en alleen vanuit je propaganda kanalen aangeprate "wijsheden" hoeft te herkauwen om iemand af te serveren? Schijnbaar vinden die mensen dat ze dan meer gelijk hebben. Terwijl wat hierboven staat online te vinden is, op officiële kanalen, ze komen er openlijk voor uit. Maar ja, dan moet je wel zelf gaan zoeken, en door ellenlange documenten heenlezen, vol met wollige spraak.

Nog makkelijker, je drukt op de censuur knop als je een onwelgevallige mening aanschouwt. Waarom debatteren als je kunt onderdrukken, toch? Nee, vrijheid van meningsuiting is pas belangrijk als het jezelf welgevallig is, een ander heeft dat recht niet, want dit, want dat, of welk ander slap excuus dan ook, waar je moord en brand over zou schreeuwen als het jezelf wordt aangedaan.

Heb je een mening? Prima, onderbouw het, en debatteer het daarna. Met wederzijds respect communiceren aangaande tegenovergestelde meningen is wat de vrede bewaard. Niemand heeft immers de waarheid in pacht. Overtuigen werkt langer en beter dan jouw mening afdwingen.
Door Anoniem op 22-03-2024 om 21:38 uur:

Je zou haast gaan denken dat de besturende westerse wereld hard bezig is om zoveel als mogelijk stokken om mee te slaan te realiseren, om hun zienswijze, hun agenda, hoe dan ook af te dwingen. Ongeacht wat de democratische meerderheid daarvan vindt. Ongeacht wat het de democratische meerderheid aandoet. Ga maar kiezen tussen warmte of voedsel. Ga maar voorbereiden op een leven lang in je kinderkamer oud te worden, zonder eigen gezin. (...)

Het echte probleem is dat we al die tijd geen EHDS hadden. En nog het een en ander aan onbetaalbaar en onhaalbaar wensdenken.

Als je naar de inhoud van al die in EU-verband bedachte maatregelen kijkt die sinds 2020 versneld worden getroffen (incl. EHDS), dan worden de contouren van wat er feitelijk gebeurt, steeds duidelijker: afscheid van de democratische rechtsstaat in materiële zin, en vervanging daarvan door een technocratisch surveillance-bewind met een formeel-procedurele, maar in de praktijk steeds dunnere en steeds meer gerafelde facade van democratie, recht en redelijkheid.

Ik weet niet in hoeverre "de besturende westerse wereld" dit bewust doet, dan wel hier bewust op aanstuurt. Sommige bestuurders (politiek en ambtelijk) waarschijnlijk wel, dat zijn de meer machiavellistischen en cynischen onder hen. Bij velen lijkt er echter sprake te zijn van vormen van "doublethink", waarbij ze zichzelf en elkaar blijven voorhouden dat ze het goed bedoelen en goed bezig zijn met het oplossen van (door hen geïnterpreteerde) "problemen", en wegkijken van de werkelijke, diepere problemen en van de schaduwkanten van hun eigen gedrag, en vooral de schaduwkanten waarvan de effecten zich voordoen buiten hun eigen, bevoorrechte groep (dit noem ik: groepsegoïstische tunnelvisie).

Er zit niets anders op dan dit te blijven benoemen, om daarmee een kiem te leggen voor bredere bewustwording en koersverandering wanneer een crisis daarvoor een mogelijkheid biedt. Het kan zijn dat een crisis eerst nog leidt tot een verdere verslechtering van de situatie. Dan is het wachten op de daaropvolgende crisis, net zolang tot voldoende mensen zoveel pijn ervaren dat ze bereid zijn wakker te worden en onder ogen te zien wat de bestuurlijke elite (in overheid, het grote bedrijfsleven en het corporatistische "middenveld") hen heeft aangedaan.

Ik heb een hekel aan crises, ik leef liever rustig en vreedzaam, genietend van het mooie, waarbij ik mijn waarneming, smaak en onderscheidingsvermogen verder probeer te ontwikkelen. Maar als een bestuurlijke elite zich in grote lijnen blind en doof blijft houden voor alle tekenen aan de wand, dan zou ik niet weten hoe een ernstige crisis op den duur te vermijden valt. Met helaas alle slachtoffers die er dan zullen vallen - inclusief misschien wijzelf, als andersdenkenden die het hebben gewaagd eerder dan anderen voor één en ander te waarschuwen.

De agressie die loskomt wanneer arrogante baasjes en hun handlangers uiteindelijk niet langer wegkomen met het ontkennen van de door henzelf veroorzaakte problemen, moet niet onderschat worden. Kijk naar wat Poetin andersdenkenden in zijn land aandoet. Veel machthebbers in het westen zijn geen haar beter, alleen hebben ze tot nog toe meer middelen om hun werkelijke attitude te verhullen en voor zichzelf te ontkennen. Ze passen zich aan aan de gangbare retoriek over de "democratische rechtsstaat", omdat dat hun politiek voordeel oplevert. Bij enkele EU-machthebbers zie ik overigens wel signalen dat ze beschikken over iets van een serieus te nemen vorm van geweten. Maar dat is een minderheid. Het is schraal, heel schraal.

M.J.
23-03-2024, 17:12 door Anoniem
Andere Tijden

Wat we hebben opgestoken van de onthulling over de spionagepraktijken van de BVD: geen privédetail was te klein.

Uit onderzoek van Het Parool blijkt dat de Stichting 1940-1945 structureel en tot minstens in de jaren tachtig vertrouwelijke dossiers van verzetsmensen en kampoverlevenden, die een aanvraag hadden ingediend, heeft doorgegeven aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Die gebruikte de informatie om netwerken van [vermeende] linkse verzetsmensen in kaart te brengen. Het gaat om medische dossiers, verzetsverklaringen, hulpverzoeken en financiële gegevens. De BVD had toegang tot de administratie van de stichting, medewerkers traden op als informant en zelfs op directieniveau werd informatie doorgespeeld aan de geheime dienst.

https://www.parool.nl/amsterdam/wat-we-hebben-opgestoken-van-de-onthulling-over-de-spionagepraktijken-van-de-bvd-geen-privedetail-was-te-klein-de-aivd-houdt-zich-koest~bd464de0b/

Nog wel het meest funeste: in een verlinksamenleving wordt het wantrouwen tussen burgers onderling aangewakkerd.
23-03-2024, 19:59 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem op 22-03-2024 om 21:38 uur:

Je zou haast gaan denken dat de besturende westerse wereld hard bezig is om zoveel als mogelijk stokken om mee te slaan te realiseren, om hun zienswijze, hun agenda, hoe dan ook af te dwingen. Ongeacht wat de democratische meerderheid daarvan vindt. Ongeacht wat het de democratische meerderheid aandoet. Ga maar kiezen tussen warmte of voedsel. Ga maar voorbereiden op een leven lang in je kinderkamer oud te worden, zonder eigen gezin. (...)

Het echte probleem is dat we al die tijd geen EHDS hadden. En nog het een en ander aan onbetaalbaar en onhaalbaar wensdenken.

Als je naar de inhoud van al die in EU-verband bedachte maatregelen kijkt die sinds 2020 versneld worden getroffen (incl. EHDS), dan worden de contouren van wat er feitelijk gebeurt, steeds duidelijker: afscheid van de democratische rechtsstaat in materiële zin, en vervanging daarvan door een technocratisch surveillance-bewind met een formeel-procedurele, maar in de praktijk steeds dunnere en steeds meer gerafelde facade van democratie, recht en redelijkheid.

[snip]

De agressie die loskomt wanneer arrogante baasjes en hun handlangers uiteindelijk niet langer wegkomen met het ontkennen van de door henzelf veroorzaakte problemen, moet niet onderschat worden. Kijk naar wat Poetin andersdenkenden in zijn land aandoet. Veel machthebbers in het westen zijn geen haar beter, alleen hebben ze tot nog toe meer middelen om hun werkelijke attitude te verhullen en voor zichzelf te ontkennen. Ze passen zich aan aan de gangbare retoriek over de "democratische rechtsstaat", omdat dat hun politiek voordeel oplevert. Bij enkele EU-machthebbers zie ik overigens wel signalen dat ze beschikken over iets van een serieus te nemen vorm van geweten. Maar dat is een minderheid. Het is schraal, heel schraal.

M.J.

Wat vindt u van deze documentaire, helemaal als de gehanteerde manipulaties geëxtrapoleerd worden op onderwerpen als: migratie, woningnood, vissers, boeren, criminaliteit, klimaat/natuur/milieu, e-Id, levensloop, pensioenen, zorgplicht, verpleeghuizen, Grondwet, Covid beleid, WHO gestuurde "volksgezondheid", ultrabewerkt voedsel, en nog heel veel meer?

Na mij de zondvloed is wat deze "democratie" stuurt. En dat in een zelfverklaarde westerse beschaving die juist en vooral klokkenluiders zegt te respecteren en te beschermen, maar juist klokkenluiders en andere critici het leven onmogelijk maakt. En ondertussen, op EU niveau, macht, controle en invloed vergroot, waarbij menige "volksvertegenwoordiger" bij het kruisje tekent, zelfs tegen de wil van een Kamermeerderheid in.

Climate The Movie The Cold Truth - documentary [nederlands ondertiteld] #climatethemovie

https://odysee.com/@CafeWeltschmerz:f/climate-the-movie---the-cold-truth---documentary--nederlands-ondertiteld---climatethemovie:c of https://www.youtube.com/watch?v=xLd-n86hXpk
@Anoniem op 23-03-2024 om 19:59 uur.

Ik heb helaas geen tijd om de volledige documentaire nu te zien, ik heb de intro gekeken. Maatregelen m.b.t. klimaatverandering zijn op zich een ander onderwerp dan EHDS, maar als het gaat om het manipuleren van mensen, bijvoorbeeld door hen angst aan te jagen of te misleiden, dan is dat wel een connectie tussen beide onderwerpen.

Ik vind klimaat een complexer onderwerp dan EHDS. EHDS is overduidelijk een poging van overheden en bedrijven om mensen zonder noodzaak te manipuleren en in de praktijk te dwingen om hun medische privégegevens beschikbaar te stellen aan diezelfde overheden en bedrijven. Het is dus een vorm van roof, gepleegd door de overheid, die op een ondemocratische wijze wordt aangestuurd door lobbies.

Als het over klimaat gaat, dan maak ik een onderscheid tussen twee vragen:
1. Is er sprake van klimaatverandering, en zo ja, wat zijn de oorzaken daarvan?
2. Zijn er partijen (bijv. overheden, bedrijven, elites, netwerken) die proberen om klimaatverandering en angst daarvoor te gebruiken voor doelen (bijv. financiële winstmaximalisatie) die verder niets met klimaatverandering te maken hebben?

Ad 1 zou mijn antwoord kort samengevat als volgt zijn. Ik ben geen klimaatwetenschapper, en zelfs als ik een klimaatwetenschapper zou zijn, zou ik zelf slechts op een heel klein deelgebied zelf onderzoek en proefnemingen kunnen doen. Voor het bepalen van mijn mening moet ik dus vooral afgaan op informatie van anderen, met name teksten, soms ook video's. Op basis van wat ik in de loop der tijd heb gelezen, is het mijn indruk dat klimaatverandering wel degelijk optreedt, en, anders dan één van de geïnterviewden in de documentaire suggereert, geen "hoax" is. Anecdotische, intuïtieve bevestiging hiervan zie ik in mijn eigen ervaringen met het weer in Nederland, als ik het weer van enkele decennia geleden vergelijk met het weer nu.

Als het gaat om de oorzaken van die klimaatverandering, is het mijn indruk dat de verbranding van fossiele brandstoffen een belangrijke (mede)oorzaak is. Daarom ben ik voorstander van maatregelen om de productie van fossiele brandstoffen snel en drastisch te verminderen. Ook ben ik voorstander van het stopzetten van exploratie van nieuwe olie- en gasvelden. Het is een grof schandaal dat dergelijke exploratie nog steeds door overheden wordt gesubsidieerd (terwijl ondertussen olie- en gasmaatschappijen ook nog miljardenwinsten maken). Ik vind protesten zoals "Stop Oil /Stop Fossil Fuel" daarom zeer gerechtvaardigd en belangrijk.

Ad 2 is het mijn indruk dat er inderdaad een heleboel partijen misbruik proberen te maken van de situatie, bijvoorbeeld door aan greenwashing te doen, subsidies binnen te slepen voor dubieuze projecten onder de vlag van "klimaat", etc. Het spreekwoord zegt: "De gelegenheid maakt de dief." De meeste mensen gedragen zich nu eenmaal tamelijk corrupt als ze daar voordeel in zien.

Voorheen hielden grote oliemaatschappijen (waaronder Exxon en Shell) hun kennis en berekeningen geheim m.b.t. de effecten van verbranding van fossiele brandstoffen op het klimaat. Tegenwoordig proberen steeds meer overheden en bedrijven klimaatverandering voor hun eigen karretjes te spannen, dat wil zeggen er machtsexpansiemodellen en verdienmodellen aan te koppelen, waardoor ze inderdaad steeds meer belang krijgen bij het aanjagen van angst voor klimaatverandering en het aanpraten van schuldgevoel bij gewone burgers over klimaatverandering.

Grote vervuilers worden vaak nog steeds niet aangepakt, terwijl individuele burgers op manipulatieve en vaak niet transparante wijze worden afgeknepen. Bijvoorbeeld als het gaat om de totstandkoming van energieprijzen. "Klimaat" wordt op instrumentalistische wijze ingezet als argument om allerlei politieke en zakelijke projecten erdoor te drukken. Ook worden burgers aan de ene kant gepusht om allerlei wegwerpproducten te kopen, terwijl er anderzijds tegen ze geroepen wordt dat ze "duurzamer" moeten leven.

Aan de andere kant vind ik dat heel veel individuele burgers van rijke, Europese en Noord-Amerikaanse landen van hun kant ook geen verantwoordelijkheidsbesef tonen. Waarom zou een jaarlijkse vliegvakantie naar Cyprus, Antalya, de Canarische Eilanden of Bali nodig zijn om een goed leven te leiden? Dat is echt onzin. Waarom is het nodig om in je eentje in een grote, energieslurpende SUV naar je werk op en neer te rijden? Waarom zou het nodig zijn om kleding te kopen die je maar één of twee keer draagt?

Voor zover die documentaire bepaalde bedrieglijke manipulaties blootlegt, lijkt me dat een goede zaak. Maar als er uit het plaatsvinden van zulke manipulaties ook geconcludeerd zou worden dat klimaatverandering eigenlijk niet plaatsvindt, of niet mede het gevolg is van menselijke activiteiten, dan lijkt me dat net zo goed een drogredenering.

Vergelijk het met Covid-19. Dat het grote publiek door belanghebbenden (bijv. Pfizer en diens politieke loopjongens, of liegende experts zoals Marion Koopmans) op allerlei manieren gemanipuleerd en misleid is over (bijv.) de gevaarlijkheid van virusvarianten en over de effectiviteit en beweerde ongevaarlijkheid van coronavaccins, betekent nog niet dat Covid-19 niet zou hebben bestaan.

Dit even los uit de pols, als eerste gedachten. Het is best wel laat, ik ga nu slapen. Morgenvroeg gezond weer op.

M.J.
24-03-2024, 13:37 door Anoniem
Dit artikel is niet geheel correct. Er wordt gezegd “dat gegevens standaard worden gedeeld”, maar dat is niet het geval. Door de brief goed te lezen en ook het EHDS voorstel, wordt gesproken over dat data beschikbaar wordt gesteld voor eventuele inzage door een arts als daar een behandelrelatie mee is. Data wordt dus interoperable gemaakt (geharmoniseerde registratie) en ook een veilige verbinding voor eventuele inzage. Een groot verschil dan de titel doet vermoeden. Verder lees ik in het voorstel en toelichting dat Europese artsen ook niet zomaar inzage krijgen. Artsen moeten zich identificeren en autoriseren en elke inzage wordt gelogd. Burgers krijgen ook het recht om deze loggegevens in te zien. In de toelichting las ik ook dat als landen niet compliant zijn, dus kunnen worden afgesloten van inzage.
24-03-2024, 16:49 door Anoniem
Door Anoniem: Dit artikel is niet geheel correct. Er wordt gezegd “dat gegevens standaard worden gedeeld”, maar dat is niet het geval. Door de brief goed te lezen en ook het EHDS voorstel, wordt gesproken over dat data beschikbaar wordt gesteld voor eventuele inzage door een arts als daar een behandelrelatie mee is. Data wordt dus interoperable gemaakt (geharmoniseerde registratie) en ook een veilige verbinding voor eventuele inzage. Een groot verschil dan de titel doet vermoeden. Verder lees ik in het voorstel en toelichting dat Europese artsen ook niet zomaar inzage krijgen. Artsen moeten zich identificeren en autoriseren en elke inzage wordt gelogd. Burgers krijgen ook het recht om deze loggegevens in te zien. In de toelichting las ik ook dat als landen niet compliant zijn, dus kunnen worden afgesloten van inzage.

Het probleem bij dit soort regelingen is, dat we met het EPD al gezien hebben, hoe goed daar in Nederland mee omgegaan werd door artsen (en hun plaatsvervangers).
Medisch personeel heeft andere prioriteiten dan veilig omgaan met authenticatie middelen om inzage in dossiers te krijgen. Vooral als er haast mee gemoeid is, of ze het te druk hebben.

En het leuke van logging is, dat dan de schade al berokkend is.

Waarom mag je als patient niet pro-actief beslissen wanneer, waar, en door wie je dossier bekeken wordt.
Die hoeft voor het overgrote deel van alle EU-burgers standaard echt niet europa breed vrij gegeven te worden. En al helemaal niet het hele jaar door.

Wat denken ze in Brussel.
Dat de hele EU-bevolking het hele jaar door alleen maar door europa rondreist en nooit thuis is?
Kom op zeg, het zijn niet allemaal EU-parlementariers, commssieleden of politici.
24-03-2024, 17:19 door Anoniem
Volgens mij geldt nog steeds dat als ongeautoriseerd inzage is verkregen in gegevens dat daarop hard kan worden opgetreden. Volgens mij hebben wij dat genoeg voorbeelden dat artsen op non-actief zijn gesteld of zijn ontslagen. Het strafrecht kan zelfs daarop van toepassing zijn. Dus ja wellicht is de schade al geleden, maar de straf kan ook fors zijn. Overigens is dit niet anders dan nu al, herinnert u de casus Barbie nog?

Verder, als u het voorstel leest, en volgens mij heeft u er geen letter van gelezen, geldt deze EU wet juist zodat burgers nationaal hun gezondheidsgegevens een keer kunnen beschikbaar stellen met artsen in Nederland. Anno 2024 kan in Nederland nog bijna geen enkel medisch dossier tussen ziekehuisafdelingen en tussen ziekenhuizen worden gedeeld. De CD-rom en fax wordt soms nog gebruikt. Heeft u wellicht nog een pc of laptop met een ingang voor een cd Rom? Of eventueel een fax thuis staan? Kom op zeg, zo’n digitaal land dat NL is, maar zorggegevens in de zorgsector uitwisselen ho maar. Dit allemaal ten koste van de patiënt en burger Zoals maandelijks in uw portemonnee via de premie.

Ik vind het helemaal prima als de EU een keer zegt, klaar met die smoesjes, burgers moeten nu eindelijk regie krijgen over hun eigen zorggegevens. Het lukt Nederland zelf al tientallen jaren niet.
24-03-2024, 17:21 door Anoniem
In reactie op
“Waarom mag je als patient niet pro-actief beslissen wanneer, waar, en door wie je dossier bekeken wordt.” Dat kan volgens mij juist wel. Wordt een recht zelfs dat je dit allemaal zelf mag bepalen als ik het goed heb gelezen.
24-03-2024, 19:07 door Anoniem
Door Anoniem: Ik vind het helemaal prima als de EU een keer zegt, klaar met die smoesjes, burgers moeten nu eindelijk regie krijgen over hun eigen zorggegevens. Het lukt Nederland zelf al tientallen jaren niet.

Door Anoniem: In reactie op
“Waarom mag je als patient niet pro-actief beslissen wanneer, waar, en door wie je dossier bekeken wordt.” Dat kan volgens mij juist wel. Wordt een recht zelfs dat je dit allemaal zelf mag bepalen als ik het goed heb gelezen.

Als de EU aan de burgers echt regie had willen geven over hun eigen medische gegevens, dan had de EU voor een opt-in gekozen, en niet voor een ingewikkelde combinatie van meerdere opt-outs, dus dat burgers door allerlei hoepels moeten springen als ze hun medische gegevens niet met jan en alle (farma)man willen delen..

En dan had de EU het systeem zo opgezet, dat burgers precies kunnen kiezen welke gegevens ze met welke arts willen delen. Dus niet dat ze een bulk-toestemming moeten geven waardoor ze meteen een hoop regie kwijtraken.

Jij hangt een roze plaatje op over wat er nu uit de achterkamertjes-onderhandelingen te voorschijn is gekomen.
24-03-2024, 21:51 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: @Anoniem op 23-03-2024 om 19:59 uur.

[snip]

Voor zover die documentaire bepaalde bedrieglijke manipulaties blootlegt, lijkt me dat een goede zaak. Maar als er uit het plaatsvinden van zulke manipulaties ook geconcludeerd zou worden dat klimaatverandering eigenlijk niet plaatsvindt, of niet mede het gevolg is van menselijke activiteiten, dan lijkt me dat net zo goed een drogredenering.

[snip]

M.J.

Wat mij vooral opviel is dat eigenlijk enkel financieel onafhankelijke wetenschappelijke experts vrijuit kunnen spreken, en daarbij, juist die mensen worden aan allerlei kanten genegeerd, gestigmatiseerd en zelfs gedemoniseerd.

Kortom, "money talks". Anders gezegd, enkel hen die financieel onafhankelijk zijn kunnen vrijuit spreken, maar worden minimaal genegeerd, terwijl alle andere "experts" doen wat ze opgedragen wordt, want anders droogt hun inkomen op.
Wie betaalt bepaalt, dus. De "bevindingen" van vele "experts" zijn derhalve gekocht, dus niet te vertrouwen, want gemanipuleerd.

Combineer dat met lobbyisme en het streven van diverse bestuurders om in gouden stoeltjes terecht te komen, naast het feit dat het nagenoeg onmogelijk is om met enkel een ambtenaren inkomen miljonair te worden, en de vraag wordt wat de werkelijke feiten zijn. Zelfs of eigenbelang meer sturend is dan volksbelang.

We zien dat op meerdere vlakken, niet alleen EHDS, maar ook migratie, klimaat, woningnood, betaalbare energiezekerheid, en heel veel meer. Niemand vraagt zich in publiekelijk debat af hoe we al die "nobele" doelen kunnen blijven betalen en realiseren, wanneer we onszelf uit de wereldmarkt concurreren. Wanneer we failliet zijn kan dat allemaal niet meer, het gros van ons is dan afhankelijk van wat de Staat ons nog gunt. Los van het feit dat we slechts een druppel in de oceaan zijn. Waarom moeten wij miljarden aan belastinggeld blijven storten (die voornamelijk over de grens verdwijnen om in de handen van enkelen te belanden), voor, afgerond, nul procent verschil makend? Of juist erger makend? Zelfs met Nederland compleet onder water maken wij nul komma nul verschil.

Wie harken met dit alles miljardenwinsten binnen, hebben eveneens de macht en mogelijkheden om ganse naties te beïnvloeden een opgelegd narratief als waarheid te beschouwen? En daarbij echte expert critici uit te sluiten?

Money talks. Het enkele wat we mogen horen, wat we voor "wetenschappelijke" waarheid moeten aannemen, is wat "money" ons wijsmaakt. Daar waar kritiek niet geduld wordt, is daar waar andere belangen werkelijk spelen.

Als het werkelijk zo absoluut bewezen is allemaal, dan breng je de kritische experts in (inter)nationaal publiekelijk debat en sla je ze met onmiskenbare wetenschappelijke feiten om de oren, maar juist dat gebeurd niet. Als je zo zeker bent dat jezelf de absolute feiten hebt, dan geef je critici daarop alle ruimte om hunzelf belachelijk te maken. Maar we zien het omgekeerde. Critici worden gecensureerd en erger, sms'jes van hooggeplaatste bestuurders worden verwijderd, debatten getorpedeerd, stukken weggelakt, rapporten achtergehouden, contracten staatsgeheim verklaard, en noem maar op. Wat zien we? De steeds verder gaande behoefte om "misinformatie" overal en nergens de nek om te kunnen draaien, maar feitelijk gaat het om ongewenste waarheden uit het publieke zicht te houden.

Keer op keer wordt het een of ander beweerd als zijnde "feit", maar weigert men om dat in volledige openbaarheid tot op de bodem uit te zoeken. Tot zover het werkelijk afleggen van verantwoording.

Het stinkt, aan alle kanten.
25-03-2024, 00:26 door Anoniem
(..)Het stinkt, aan alle kanten.
Net zoals de EHDS stinkt (afschaffing medisch beroepsgeheim; blootstelling van alle Europeanen aan datalekken en chantage), de coronacrisis stonk en de oorlog in Oekraíne stinkt.
Het stinkt alleen nog maar en het wordt steeds duidelijker voor de Mens die de ogen open heeft.
Wàt stinkt is, dat de bevolking een fake werkelijkheid gepresenteerd krijgt, wat er altijd op uitdraait dat ze moet bloeden en dokken en haar zelfbeschikking kwijtraakt.
Geert Wilders dreigt te bezwijken onder de te realiseren bezuinigingen (ja, "moet" echt hoor!).
Van lockdowns en vaccinatieplicht tot het leveren van kanonnenvoer voor oorlogen, van het verplicht aanschaffen van industriële producten (warmtepompen en electrisch aangedreven auto's) tot het aanleveren van volledige medische dossiers met het oog op toekomstige verplicht te ondergane genetische manipulatie.

De EHDS is één groot commercieel en controle-universum, net zoals alle andere producten en ingrepen uit Brussel met de bestemming samenleving.
Alles wordt top-down georganiseerd en afgedwongen. Zodat er zoveel mogelijk aan verdiend kan worden.
De EHDS is de laatste aanwinst op het gebied van hou-jij-ze-dom-dan-hou-ik-ze-arm, nu in de vorm van hou-jij-ze-onder-controle-dan-spuit-ik-ze-plat.
Uiteraard alles in het kader van de "vooruitgang", een term waarvan de inhoud exclusief wordt ingevuld door de industriële en politieke machthebbers.
Het wordt één groot menselijk vlees- en breinfestijn met onderhoudend mainstreammediageweld wat alle neuzen dezelfde kant op zet. Alles wat ooit "mens" heette wordt afgeslacht of dodelijk gemarginaliseerd tot het vanzelf sterft.

En dit is heel lang voorbereid. De Europese Unie was zelf zo'n resultaat. Daarop wordt voortgebouwd.
Laat mensen langzaam wennen aan het afpakken van hun macht, stap voor stap.
Maak iedereen 'complicit in the crime', wie niet gelooft zal niet eten.

De medische stand heeft haar hoofd op het hakblok gelegd. Maar daar staat wat tegenover: de zorg voor ziellozen volgens de laatste stand van de techniek. Het medisch research kan doorgaan; carrières blijven beschermd; de apparatuur wordt geleverd.
Er is, kortom, perspectief.
Wat wil een Mens meer.
25-03-2024, 10:27 door majortom - Bijgewerkt: 25-03-2024, 10:29
Door Anoniem: Dit artikel is niet geheel correct. Er wordt gezegd “dat gegevens standaard worden gedeeld”, maar dat is niet het geval. Door de brief goed te lezen en ook het EHDS voorstel, wordt gesproken over dat data beschikbaar wordt gesteld voor eventuele inzage door een arts als daar een behandelrelatie mee is. Data wordt dus interoperable gemaakt (geharmoniseerde registratie) en ook een veilige verbinding voor eventuele inzage. Een groot verschil dan de titel doet vermoeden. Verder lees ik in het voorstel en toelichting dat Europese artsen ook niet zomaar inzage krijgen. Artsen moeten zich identificeren en autoriseren en elke inzage wordt gelogd. Burgers krijgen ook het recht om deze loggegevens in te zien. In de toelichting las ik ook dat als landen niet compliant zijn, dus kunnen worden afgesloten van inzage.
Als die logging net zo goed is als de logging in het onvolprezen LSP, dan heb ik daar weinig vertrouwen in. Het enige dat ik daar ooit heb gezien is dat "ziekenhuis X" een poging heeft gedaan (meermaals, maar allemaal geblocked) om mijn dossier in te zien. Als er geen eis is dat de logging herleidbaar moet zijn tot een natuurlijk persoon, dan heb je er drie keer niets aan.

En data beschikbaar stellen zonder voorafgaande toestemming van degene waarop die data betrekking heeft is een no-go. Lekker opt-outen allemaal: dus iedereen die dit niet wil moet verplicht een account hebben in een of ander registratiesysteem (dat ook weer lekken kan bevatten); die opt-out zal regelmatig wijzigen (dit is ondertussen al zo ongeveer de vierde poging), dus als je een keer niet oplet deel je ineens toch je data (of het registratiesysteem is niet bereikbaar, dus zal de implementatie in zo'n geval iets zijn van "dan moeten we maar aannemen dat het mag, want ...") etc. Het rammelt aan alle kanten.

En dan de data lekker beschikbaar stellen voor secundair gebruik, waarvan van de opt-out afgeweken mag worden
In het voorlopig politiek akkoord wordt echter de
mogelijkheid geboden aan lidstaten om dit recht van opt-out onder specifieke
omstandigheden via nationale wetgeving (tijdelijk) in te perken.
Die optie zal meermaals gelicht gaan worden omkleedt met drogredenen. Want uiteindelijk gaat het bottom line erom om dit financieel te gelde te maken (het systeem moet toch ergens van betaald worden?).
25-03-2024, 23:31 door Anoniem
Door majortom:[

[snip]

Die optie zal meermaals gelicht gaan worden omkleedt met drogredenen. Want uiteindelijk gaat het bottom line erom om dit financieel te gelde te maken (het systeem moet toch ergens van betaald worden?).

Juist. Feit is dat er al vele jaren gelobbyd is, zal een aardig centje gekost hebben, om te mogen grasduinen is gezondheidsgegevens van zoveel als mogelijk mensen, dus dat is een investering die terugverdiend dient te worden. Kijk bijvoorbeeld naar Covid. Dat was een mensheid uitroeiend virus, in dezelfde classificatie als Ebola, maar landen die de draconische vraagprijs niet konden ophoesten kregen niets. Andere, rijkere, landen moesten daar maar voor gaan betalen. Toppunt van filantropisch gedrag derhalve, absoluut geen winstbejag van organisaties die lachend de zoveelste miljarden boete moeten betalen wegens wetsovertreding nummer zoveel, maar opmerkelijk genoeg opeens door allerlei veiligheidsprocedures en protocollen heengevlogen werden. Vaker wel dan niet daarbij geholpen door hoogwaardigheidsbekleders (die allerlei uitzonderingen voor zichzelf regelde), censurerende Big Tech, propagandistische MSM, en heel veel onder de pet houden. De Mexicaanse Griep vaccins, ooit recentelijk van gehoord? Na iets van 7 doden werd het van de markt gehaald. Waarom?

Die bonte verzameling van, kennelijk, filantropisch denkende organisaties, gelardeerd met ware democratische volksvertegenwoordigers, Mensenrechten en andere rechten numero uno en anders houden ze de eer aan hunzelf, gaan er voor zorgen dat er nog geen greintje, nog geen spatje, misbruik gemaakt zou kunnen worden van alle EHDS gegevens van zo'n 450 miljoen mensen.

Wat dus totale waanzin is om zelfs maar over durven te denken is een scenario waarin een sloot aan medische gegevens van miljoenen mensen aan een AI gepresenteerd wordt met de vraag: beste AI, wie dienen wij hoe, en waar, dusdanig in een positie te manoeuvreren voor meer winstmaximalisatie tegen minimale kosten en risico's (waar het onszelf betreft, de rest boeit niet)? Geen mens op aarde, ooit, zou ooit opteren voor miljoenen extra aan zelfverrijking ten koste van vele anderen, toch? Precies, is nooit gebeurd. Neem bijvoorbeeld de "roken is gezond" campagnes, waar wijdverbreide (medisch) wetenschappelijke consensus over was, asbakken overal en nergens, geen bus, tram, trein, klaslokaal, vliegtuig, wachtkamer bij de huisarts, teveel om op te noemen, die niet in wolken sigarettenrook zat. Natuurlijk komt dat omdat er toen nog gebruik werd gemaakt van ultrabewerkt plantaardige substanties. Eigenlijk was je veganist als je rookte. Zat dus nul komma nul winstbejag achter. Duidelijk?

Nogmaals, ondenkbaar, want daden uit het verleden zijn een goede indicator voor toekomstige daden. En zeg nu zelf, de eerdere varianten van EHDS waren een toonbeeld van grandioos en onnavolgbaar succes, waar het gegarandeerd beschermen van de rechten van mensen in graniet gegoten zijn (gespeld als: graag niet). Nee, winsten van multinationals stegen niet, prijzen van medicatie en zorg donderden omlaag, wachttijden hielden op te bestaan, de ene na de andere niet winstgevende ziekte of aandoening werd net zolang onderzocht totdat er een kuur was gevonden, een waarlijk utopia, Code Zwart werd iets uit een ver verleden. En een ieder die de privacy of gezondheid van anderen opofferde voor persoonlijk winstbejag werd binnen 2 seconden opgepakt, berecht, veroordeeld, binnen weken, krantenkoppen overal wegens die misdaad, en noem maar op. Toch?

Een ieder die in de zorgsector zit op iets van een bestuurlijke functie zit daar niet om 100+K auto's te rijden, een villa te bezitten, maar uitsluitend en alleen om de rest van het volk, die het "wat" minder heeft, te dienen, toch? Een en al barmhartigheid, zelfopoffering, een voorbeeld voor velen. Misschien daarom dat ze er in het verleden 40+K handen aan het bed eruit geschopt hebben. Goed voor de eigen bonus. En nu kunnen ze de handen aan het bed niet aangesleept krijgen, overwerkt, onderbetaald, kansloos om een eigen huis en gezin te bekostigen, en daarom totaal niet gevoelig om een extra centje bij te verdienen op dubieuze wijze, simpelweg om het eigen hoofd boven water te houden.

Het is maar een mens die je benadeelt (en nog zo'n vuige <vul wat verdeel en heers in> ook, dus die verdient dat), dus pak wat je pakken kan, wees het roofdier, niet de prooi. Juist daar moeten we er meer van hebben, extra belonen zelfs, toch? Dat is hoe je een inclusieve, saamhorige, er voor elkander zijnde, samenleving in de stijgers zet, toch? Niet door mensen voor het blok te zetten met het simpele: dit is hoe het hier werkt, gedraag je daarna en geluk zal je deel zijn. Nee, juist wat in vele eeuwen geleid heeft tot een krachtige en moderne beschaving die een zorgstelsel met gemak kon bekostigen voor haar ingezeten, juist dat dien je onderuit te schoppen en er zo'n toestand van te maken dat vrijwel iedereen eronder gaat lijden. Maar he, jij rijdt in ieder geval een dikke Tesla, van de zaak. Duizenden gezinnen in nood, maar he, not my problem. Ik heb wat ik verdien, toch?

Wie weet het nog? De eenverdiener die een huis, gezin, auto en vakanties kon bekostigen, zonder hogere opleiding? De kinderen naar de hoogste scholen op wereldniveau? Prima gezondheidszorg voor een appel en een ei? Openbaar vervoer dat echt functioneerde? Betaalbare en betrouwbare energievoorziening? Nobelen die uit eigen beweging opstapte als ze hun plicht verzaakt hadden? Persmuskieten die de waarheid boven tafel brachten? Een defensie met echte tanden? Burgers die in volk en vaderland oprecht geloofden, want zij waren er waarlijk voor ons, dus wij voor hen. Nobelen die echt vertrouwd werden, omdat ze dat in daad en kracht waarmaakten. Liever ten onder dan plicht verzaken. Vrouwen, kinderen, wanneer lastig gevallen door een of andere gek, onmiddellijk beslecht werd door iedere man binnen 100 meter afstand? En de handhaving het busje liet schudden als zo'n gek naar binnen gesleept was? Pas je aan makker, of je krijgt meer van dit. Werkte als een trein (een trein van toen, dat is; u weet wel, historische waardeloosheid om een of andere reden, maar het werkte wel). Bladeren, sneeuw, bevroren zee? De treinen gingen door. Nergens nauwelijks vertraging.

En ja, zelfs in tijden dat er bruingele lucht boven menig industriegebied hing, kende we dat allemaal nog. Al langere tijd is de lucht schoner, maar de maatschappij zelf is vuiler geworden.

Tegenwoordig is er de roep om een strijdkracht met echte tanden. Als je dat echt wilt, zorg dan voor een maatschappij wat nog de moeite waard is om voor te vechten. Eentje die jongvolwassenen niet uitzichtloos opsluit in hun kinderkamers. Die een vreemde vele malen meer gunt dat haar eigen ingezetenen. Helemaal als die zich misdraagt. Eentje die een jongvolwassene een haalbare toekomst voor zich laat zien, ook al is die persoon "lager" opgeleid. Waarom is wat vroeger een gegeven was, heden ten daags een onhaalbaarheid voor velen geworden? Tellen die mensen niet mee? Ongevraagde nieuwelingen hebben voorrang om de een of andere reden? Dat doet recht aan onze Grondwet? Onze ondertekende nog heiliger Verdragen? Momenteel is het mantra: ons eigen volk zal de laatste zijn die ook maar ergens recht op heeft, tot die tijd laten we iedereen en alles, die hier op welke mensheid onterende manier dan ook, hier gekomen is, door hoeveel veilige landen dan ook, in rechtstreekse schending van het Verdrag van Dublin (alle Verdragen zijn heiliger dan onze Grondwet, behalve deze; toevallig), absolute voorrang geven op alles en iedereen. Inclusief moeders en kinderen die in elkaar geslagen worden door hun tirannieke vader/echtgenoot, of zelfs dakloze jonge gezinnen; zolang die autochtoon zijn. Niets zo beschaafd als een maatschappij die een tweejarige in de vrieskou laat slapen, toch? Oh? Gebeurt niet? Wie denkt u die er als eerste weggestuurd worden bij de Rode Kruis verwarmde slaapplaatsen? Diegene waar niet een meute aan zelfverklarende beterwetende demonstranten voor opdagen? Of hen waar niemand voor opkomt? Zijn we zover? Ja, wij zijn zover.

Zij die zich weten te gedragen, mee te werken, onderdeel van deze maatschappij willen en kunnen zijn, dienen een bevredigende, en haalbare, toekomst in het verschiet te hebben. Zij die dat niet kunnen, of niet willen, dienen het tegenovergestelde te krijgen. Zoek een beter passende maatschappij voor je. Teveel "krachtige" jongemannen hier die in de waanzin leven te denken dat als ze maar "afdwingend" genoeg zijn ze recht hebben op, en dienen te krijgen, waar "ze recht op hebben", wat ze "verdienen". Vrouwenbelangen zijn daarbij uiteraard totaal aan ondergeschikt, maar he, dat is een cultuurdingetje, en dat moet je verrijkend vinden. Waarom verwachten van iemand die z'n leven lang is opgegroeid waar vrouwen tweederangs zijn, ondergeschikt, dat die ook maar enig begrip of respect gaat hebben voor jouw nee? How dare you? Jij hebt het gewaagd of hem tegen te spreken, tegen zijn wil in te gaan, jij, slechts een minderwaardige vrouw! Oh, jij denkt dat de gehele wereld een eenhoorn utopia is, iedereen lief en aardig tegen elkaar als je maar de juiste woke speak hebt? Ooit in een oorlogsgebied gelopen in dergelijke derdewereld landen? Heb je ook maar een notie van een idee wat je daar aantreft, ruikt, wat je hoe aantreft? Vrouwen en kinderen? Ben je zo blind voor wat je werkelijk in huis haalt? Waarom snap je niet dat de uitzendende landen die gasten absoluut niet terug willen? Liever nog korting op ondersteuningsfondsen? Ben je echt zo wereldvreemd, zo naïef, zo onwetend? Zelfs voor hun standaarden wil je dat soort gekken niet meer terug binnen je eigen grenzen hebben. En ze zijn echt wel het nodige gewend. Daar gebeuren dingen die je nooit van je leven van je ogen afgebrand kunt krijgen. Zwetend en hijgend wordt je jaren later plotseling nog wakker, midden in de nacht, omdat je aanschouwd hebt wat weinigen hebben gezien, en weer gebrek aan slaap. Je lief weer geërgerd, want dit is de zoveelste keer dat je haar geërgerd hebt, een tijdje voordat ze je voorgoed verlaat, want "je bent te lastig", "te vreemd".

Als bestuurders het tegenovergestelde daarvan in kracht zetten, je hebt het gewoon te accepteren zoals het is, dingen gebeuren, doe niet zo moeilijk, maak niet overal een probleem van, wat weet jij nou, dan mag duidelijk zijn wat hun werkelijke plan is. Saamhorigheid, een ware samenwerkende diverse samenleving, is dan het laatste wat ze werkelijk willen, want anders hadden ze daar wel op aangestuurd. De vraag wordt dan: wie wilt zo'n conflicterende maatschappij, en waarom? Wat voor mens wil conflicten en tegenstellingen tussen groeperingen juist bekrachtigen? Met nauwelijks begrip voor andersdenkenden die zich wel maatschappelijk gedragen, maar opgedrongen "wrong think" hebben? Welke krankzinnige wil aanmoedigen dat radicaal anders denkenden, die zelfs steeds gewelddadiger worden, worden aanmoedigt en de hand boven het hoofd gehouden worden, en hen die daar iets over zeggen juist aanvallen? We hadden een radicale die openlijk zei dat die Zwarte Piet in het gezicht wilde trappen. Niks. Nadda. Kreeg zelfs een gesponsord TV kanaal. Moet je eens andersom proberen. Je gaat hoofdpagina nieuws worden voor maanden. AH himself en meer van dat. Zo geradicaliseerd is die "publieke" omroep al. Totaal niet representatief voor waar Nederland als geheel werkelijk voor staat, en toch wordt dat maximaal gesponsord, en de rest verdrukt. Democratie? Verre van. De wil van het volk is uiterst belangrijk, zolang zij doet wat wij opleggen, meer is het niet van dat elitair betwetterige, en alle werkelijkheid ontkennende, clubje. Totaal losgezongen van de werkelijkheid, levend in hun NIMBY villawijken. Een wereld belevend die, voor het gros van ons, ver van de realiteit staat. Maar zij weten beter, zij weten wat goed voor ons, zij menen dat wat ze zelf niet in hun achterbuurt willen hebben, voor ons "verrijkend" gaat zijn. Als je dat echt denkt, "verrijk" jezelf eerst, maar juist dat wil je niet, daarmee bevestigend wat voor hypocriet je daadwerkelijk bent. Je wilt van alles, maar niet in je eigen achtertuin, zelf wil je er absoluut geen last van hebben, maar anderen verketteren omdat ze daar tegen protesteren, dat, juist dat en enkel dat, kun je als de beste. Hypocriet per definitie derhalve. De rest van ons moet het slikken, de rest van ons moet het accepteren, het hoe dan ook een succes maken, wat zij in hun waanzin als haalbaar zien (maar niet in hun buurt, want zo blind zijn ze ook niet), en als dat niet lukt, dan is het niet hun schuld, maar ons onvermogen. Dat is hoe ze denken.

Kijk naar de BlokkeerFriezen, maximaal achtervolgd. Kijk naar de XR radicalen, maximaal gedoogd. Hier zit een agenda achter. En niet in volksbelang. Tot zover onze ware "volksvertegenwoordigers". Tot zoverre onze ware "prekers des volks". Het gros is slechts hypocriet tuig dat achter hoge afgeschermde muren schuilt, vooral belerend neerkijkend op dat "volk" dat hinder heeft van wat hun kant opgedrongen wordt door hen die daar verre vanuit de buurt blijven.

En nee, met een of andere "excuus" gekleurde fijne conversaties hebben is in geen velden of wegen genoeg. Dat trucje kennen we al. Nee, ga er echt tussen moeten wonen. Laat je puberale eigen dochters en zonen de geneugten ervan ervaren. Leef werkelijk dat leven. Maar jij weet beter, he? Dus daarom doe je juist dat niet, vermijd je het als de ziekte, maar ondertussen dring je het wel anderen op. Meer over wie je werkelijk bent valt niet te zeggen. Je eigen kinderen en geliefden absoluut niet, maar de rest? In de geschiedenis der mensheid hebben we meer mensen gekend die enkel hun eigen geliefden belangrijk genoeg vinden of bij voorbaat van mogelijk onheil te vrijwaren, te beschermen, maar de rest minder. Zonder uitzondering waren dergelijke mensen niet de meest voorbeeldige mensen om als representatief te beschouwen als de meest voorbeeldigste mens.

Heb weinig positiefs te zeggen over hen die anderen opdringen wat ze zelf niet in hun eigen buurt willen hebben, fanatiek bestrijdend zelfs. Dat zijn de mensen die donders goed weten wat ze anderen aandoen, maar zelf geen last van willen ervaren. Ze weten het, toch drammen ze het voor anderen door, zonder er zelf last van te willen hebben.

Even omschakelen naar persoonlijke ervaringen.

Je hebt geen idee, broer, wat je werkelijk aan het binnenhalen bent, en wat het gaat betekenen voor jou en de jouwen wanneer we boven de 16% geraken. Haal alvast je vliegbrevet, geen dreigement, slechts constateren, slechts ervaring. Heb jij in landen gelopen waar dat het geval was? Heb je het gezien en gebeuren? Gewoon, hop? Snap je iets van hoe het in de meeste gedeelten van de wereld werkt? Dus in werelden waar je niet over gesubsidieerd je eenhoorn wensdenken kon doen gelden, maar in werelden die zo uitgebuit waren dat ze geen tijd en zin meer hadden in de onrealistische onzin van de nergens aan bedragende beterweters, levend in hun beterwetend wereld, dat de meest simpelste oplossing was om ze vlieglessen te geven? Want dat is de werkelijke wereld. Geen tijd, geen zin, om beterweters nog een seconde te gunnen op deze wereld. Snap je niet dat je hun geloof in allerlei facetten aan het beledigen bent? Beschouw ieder land waar socialistische denkers, beterweters, als eerste vlieglessen kregen. Meer dan eens in praktijk gebracht.

Slechts een waarschuwing, bedenk goed wat je zo graag binnenhaalt en bekrachtigd. Mogelijk hebben ze andere plannen met jou, dan zij je op eerste wijze wijsmaken. Wil je echt vrij zijn, dan dien je datgene te bekrachtigen wat je die vrijheid geeft, niet te bestrijden wat je die je vrijheid geeft, want in plaats daarvan ga je iets krijgen wat minder tolerant is, en behoorlijk daadkrachtiger in je dat duidelijk maken.

Leert slechts de geschiedenis der mensheid, maar ja, "te racistisch" of zoiets om te blijven plakken in jouw brein (want feiten blijven ontkennen is jouw mantra). Dus mag je die lessen weer herhalend, en uiterst persoonlijk, weer mee gaan maken.

Dit van iemand die de eindresultaten heeft mogen aanschouwen. En sporadisch uitgevoerd zien worden. Laat ik het zo zeggen, er is weinig tolerantie aan, slechts een eeuwige, volhardende, welhaast ingeboren haat, tegen alles wat ook maar iets afwijkt van hun haat tegen alles wat ook maar iets afwijkt van wat ze aangeleerd is, en helemaal zodra ze massa beginnen te krijgen. Het gaat voorbij fanatiek, het is meer hun missie, hun geboorterecht, zo niet hun geboorteplicht, als het ware.

Als je die ogen ziet wanneer ze dat uitvoeren, je hebt werkelijk geen idee. Het is de absolute overtuiging dat ze werkelijk goed bezig zijn. Je voelt het in je iedere vezel, dit is hun werkelijke overtuiging, waarvoor ze denken geboren te zijn. Zo gedreven. Het verblijd ze zelfs. Werkt zelfs bekrachtigend voor meer.

Ben overigens benieuwd of dit door de moderatie komt. De min of meer rauwe werkelijkheid. Lang geleden dat ik deze ervaring weer naar boven gehaald heb, maar vond het, voor nu, noodzakelijk, meestal druk ik het weg, teveel "ja maar" reacties van mensen die van toeten nog blazen weten, en de wereld door roze brilletjes zien. God, wat zou ik die mensen graag hun ogen willen openen, tegelijkertijd beseffend dat ze dat volstrekt niet aankunnen. Teveel westerse mensen die absoluut niets begrijpen van hoe mensen kunnen zijn. En we hebben daar een wereld vol van. Maar de overgrote meerderheid in de westerse wereld niet, en dat is nog het meest beangstend. Totaal gebrek aan wat werkelijk telt.

Het is wel ons nageslacht die daarin moet leven, maar dat vergt vooruit kunnen denken, in realisme. Wie boeit dat nog? Het lot wat we ons eigen nageslacht aan zouden kunnen doen? Hebben zij geen recht op garanties? Op het erven van een vredige aarde? Is het niet onze plicht om de aarde beter achter te laten dan dat wij aangetroffen hebben? Verlost van iedere politieke waanzin en winstbejag? Vrij van waanzinnige ideologische gedreven waanbeelden?

Of begrijpen jullie dat echt niet? Zo ja, leer mij te begrijpen waarom jij dat niet ziet, maar een ander beeld ziet. Wat geeft jouw dat idee? Wat geeft jouw het idee dat jij en nageslacht veilig zijn? Dat ls je meer en meer macht geeft aan anderen die geen donder om je geven, je slechts willen uitzuigen, jij en je nageslacht het beter gaan hebben? Dat als de derde wereld importeert jezelf niet een derde wereld land wordt? Wat is het dat je dat doet denken? Meer en meer krachten in je leven toestaan die je je eigen krachten ontnemen? Hoe en waarom is dat goed wanneer?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.