image

Wetsvoorstel laat douane data delen zonder vermoeden van strafbaar feit

donderdag 28 maart 2024, 15:55 door Redactie, 21 reacties

Een wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris De Vries van Financiën maakt het mogelijk voor de douane om data met de politie, Belastingdienst en Marechaussee te delen, ook als er geen sprake is van een strafbaar feit. Ambtenaren van de douane zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Er mag hiervan worden afgeweken, maar alleen als er een wettelijke grondslag is en de belangen van alle betrokkenen vooraf goed worden afgewogen.

Zo kan er bijvoorbeeld van de geheimhoudingsplicht worden afgeweken in het geval dat er sprake is van een strafbaar feit, of een redelijk vermoeden hiervan. Volgens de minister is het nodig voor de bestrijding van criminaliteit om al eerder in het proces, in de toezichtsfase wanneer er nog geen sprake is van een strafbaar feit, gegevens waarop de geheimhoudingsplicht op van toepassing is te kunnen delen met de politie, Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) of de Belastingdienst/Fiscale inlichtingenen opsporingsdienst (FIOD).

"Op dit moment kan de inspecteur in deze situaties, vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag, geen gegevens delen. De gegevens kunnen in het kader van een onderzoek echter wel relevant zijn of (in combinatie met andere gegevens) een reden vormen voor het starten van een opsporingsonderzoek", zo staat in een uitleg bij het wetsvoorstel. Met het wetsvoorstel wordt een wettelijke grondslag gecreëerd zodat de datadeling mogelijk wordt.

Het publiek kan via Internetconsultatie.nl tot 26 april op het voorstel. Daar staat dat het voorstel belangrijk is voor 'bedrijven en personen die met de douane in aanraking komen, belangenorganisaties op het gebied van privacy en gegevensbescherming.' Eerder dit jaar kwam de Autoriteit Persoonsgegevens al met een reactie op het voorstel, waarin het enkele opmerkingen deed, zoals het opnemen van anonimisering als uitgangspunt in het voorstel zelf, en niet alleen in de memorie van toelichting (pdf).

"De Douane verstrekt niet meer informatie dan noodzakelijk. De gegevens moeten worden geanonimiseerd als de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn om criminaliteit tegen te gaan", zo laat het ministerie van Financiën in een persbericht weten. Daarin staat ook dat het delen van gegevens om grotere hoeveelheden informatie of om informatie over individuele gevallen kan gaan.

Reacties (21)
28-03-2024, 16:26 door Anoniem
Angstaanjagend voorstel. Wat doen die douaniers met de gegevens die ze onder ogen krijgen. Dat de ene helft van Nederland de ander helft controleert. Wat is het doel van deze regeling, en wegen nadelen op tegen de voordelen.
28-03-2024, 16:35 door Anoniem
Nou, alles om het volk in de gaten te houden.
Dit zal dus zonder enig commentaar worden aangenomen door de 'volksvertegenwoordiging'. De StaSi zou er jaloers op zijn!
28-03-2024, 16:45 door Anoniem
Ik zal mijn zakelijke leveranciers elk een blad in de doos laten stoppen zodra die wet erdoor komt met een grote middelvinger erop geprint en bij elke shipment. Zal ze er voor betalen dat te doen.

Laat ze dat maar lekker in hun dossier stoppen elke keer dat de gegevens worden langsgestuurd. En dat het de medewerkers goed mag irriteren die het onder ogen krijgen.

Fck them.
28-03-2024, 16:57 door Anoniem
Lijkt mij grensoverschrijdend gedrag van de douane. Als je over de grens gaat dan mogen heel veel. Zelfs heel je bontjas aan stukkies knippen en je krijgt geen nieuwe. Wat ze enkel maar mogen als je de grens overgaat, en zeker door het poortje "niks aan te geven". Ben je eenmaal erdoor, dan val je gewoon onder de normale politie. Die bijvoorbeeld je bontjas heel moeten laten of anders zwaait er wat. Het digitaal verleggen van de bijzondere bevoegdheden van de douane is dus iets wat je niet te luchtig moet doen want het is toch maar via een database. Zeker niet zolang oom agent en het hele boazangkoor dan dubbel de fout in kunnen gaan met aannames. Want het staat in een record en van de douane nog wel.

Bij de grens kan ik het nog billijken, ook al omdat ik zelf nooit bontjassen draag. Maar die bijzondere bevoegdheid via digitale achterdeurtjes over het hele land uitsmeren blijft toch wat bedenkelijk.

In een vrij land dan.
28-03-2024, 17:43 door Anoniem
Dit is alweer een overheveling van gegevens over inkomsten, aangiftes, uit burgerlijke databases over te hevelen naar een onderdeel van het leger.
28-03-2024, 17:51 door karma4 - Bijgewerkt: 28-03-2024, 17:54
Door Anoniem: Lijkt mij grensoverschrijdend gedrag van de douane. Als je over de grens gaat dan mogen heel veel. Zelfs heel je bontjas aan stukkies knippen en je krijgt geen nieuwe. Wat ze enkel maar mogen als je de grens overgaat, en zeker door het poortje "niks aan te geven" .....
In een vrij land dan.
Een ieder hoort de wet te kennen. https://wetten.overheid.nl/BWBR0023746/
De douane richt zich op invoer en uitvoer. Dat houdt niet op bij de grens en kan door het hele land gaan.

De gevallen waar ze its bijzonders tegenkomen geven snel raakvlakken met andere instanties.
Dat kan zowel verklarend zijn van de bijzondere situatie als ook een signaal dat er wat meer aan de hand kan zijn.
28-03-2024, 19:08 door Anoniem
Aangezien de douane alles verdacht moet zijn, dan delen zij straks dus de gegeven van iedereen. Goed gedaan minister!
28-03-2024, 19:56 door Anoniem
Door karma4: Dat houdt niet op bij de grens en kan door het hele land gaan.
De gevallen waar ze its bijzonders tegenkomen geven snel raakvlakken met andere instanties.
Dat kan zowel verklarend zijn van de bijzondere situatie als ook een signaal dat er wat meer aan de hand kan zijn.

En zo werd de Douane daarom steevast bij de verkeersvuiken van politie meegenomen
(welke we nu eindelijk gewoon illegale gijzelneming mogen noemen),
zodat ze alsnog kunnen doorzoeken zonder opgaaf van reden, in hoop iets te vinden wat past bij een te verzinnen verdenking.
28-03-2024, 19:56 door Anoniem
Tja weer een aantasting van de fundamentele privacy van de mensenrechten. Weer dus een stapje dichter naar aantasting van onze vrije democratie. Ik hoop maar niet dat dit wetsvoorstel nog door gaat.Waar is de politiek mee bezig wat eerst een gezonde rechtstaat was,nu met inbreuk makende dingen stap voor stap dus onze vrijheid inperken?. Ik denk dat menig lezer het op dit forum met mij eens is,van de Nederlandse bevolking.
28-03-2024, 21:41 door Anoniem
Een wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris De Vries van Financiën maakt het mogelijk voor de douane om data met de politie, Belastingdienst en Marechaussee te delen, ook als er geen sprake is van een strafbaar feit.
[...]
"De Douane verstrekt niet meer informatie dan noodzakelijk.
[...]
De gegevens moeten worden geanonimiseerd als de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn om criminaliteit tegen te gaan"
[...]
dat het delen van gegevens om grotere hoeveelheden informatie of om informatie over individuele gevallen kan gaan.

Dit is alemaal wel heel erg vaag gedefinieerd.

Eigenlijk zegt dit wetsvoorstel:
Alles mag, als de douanier daar maar zin in heeft.
Enige onderbouwing is niet echt nodig. Een slecht humeur, ruzie thuis of een onderbuikgevoel (gas?) is eigenlijk al voldoende.
En zo nodig kan hij/zij/het dan de hele database delen. Niets in deze regeling voorkomt dat. (Want wie bepaald wat "noodzakelijk" is?)
28-03-2024, 22:13 door Anoniem
Door Anoniem: Aangezien de douane alles verdacht moet zijn, dan delen zij straks dus de gegeven van iedereen. Goed gedaan minister!
Exact dit. Het is de taak van douane om informatie niet te geloven tot deze gecontroleerd is. Alles is verdacht het is dat ze geen tijd hebben om alles meer te controleren en we kuch open grenzen hebben maar dat is wel hun oorsponkelijke doel in tegenstelling tot de politie die moet handhaven en niet elke voorbijganger als verdacht beschouwd.

En dat de douane alles controleert ben ik persoonlijk voorstander van mij part gooien ze ook weer de grenzen dicht en komt er niks door zonder controle. Maar FIOD heeft niks te zoeken in enige data van personen als er geen aanleiding voor is. Als papier werk in orde is dan is er ook keurig dus belast. Als papier werk niet in orde is dan is het aan de douane om de ernst ervan in te schatten en wel of niet een zaak van te maken of simpelweg nabetaling te eisen waar het niet om illegale zaken gaat.

FIOD deelt standaard alle informatie met Amerika als je ooit je bank een verzoek van hebt gehad op controle van zogenaamde amerikaanse transacties dan weet je precies wat ik hiermee bedoel.
Ik kan me ook niet voorstellen dat enige persoon bij de Douane hier om staat te springen nog meer papier werk.
29-03-2024, 07:56 door Anoniem
Ik zou de reageerders hierboven dringend willen verzoeken om EERST de PDF documentatie door te nemen, VOORDAT men een oordeel uitspreekt over de maatregel! In de PDF documentatie gaat het om een bepaalde vorm van witwassen die criminelen gebruiken en dat met deze nieuwe wet bestreden moet worden.

Zie daarvoor:
https://www.internetconsultatie.nl/wetgegevensverstrekkingdouanepolitieoftoezichtstaken/b1
29-03-2024, 09:49 door Anoniem
Door Anoniem: Ik zou de reageerders hierboven dringend willen verzoeken om EERST de PDF documentatie door te nemen, VOORDAT men een oordeel uitspreekt over de maatregel! In de PDF documentatie gaat het om een bepaalde vorm van witwassen die criminelen gebruiken en dat met deze nieuwe wet bestreden moet worden.

Zie daarvoor:
https://www.internetconsultatie.nl/wetgegevensverstrekkingdouanepolitieoftoezichtstaken/b1

Aangezien jij het gelezen hebt:
De onderstaande punten in het artikel kloppen niet?
Is dat wat je zegt?

Een wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris De Vries van Financiën maakt het mogelijk voor de douane om data met de politie, Belastingdienst en Marechaussee te delen, ook als er geen sprake is van een strafbaar feit.
[...]
"De Douane verstrekt niet meer informatie dan noodzakelijk.
[...]
De gegevens moeten worden geanonimiseerd als de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn om criminaliteit tegen te gaan"
[...]
dat het delen van gegevens om grotere hoeveelheden informatie of om informatie over individuele gevallen kan gaan.

Welke grenzen zijn er ingesteld om misbruik of "overmoedigheid" aan de kant van de douane te voorkomen?
Want nu lijkt het erop dat alles altijd gedeeld mag worden, bij het geringste onderbuik gevoel.
Iedereen is schuldig tenzij...
Hoe selecteren de douaniers het kleine groepje witwassers uit de grote hoop? Welke criteria bepalen de grenzen.
29-03-2024, 09:59 door Anoniem
Voor zover ik weet gaan de douane en belastingdienst uit van het principe schuldig tenzij jij kan aantonen dat dat niet geval is.

Terwijl de rest ervan uit moet gaan onschuldig tot het tegendeel bewezen is.
Waarbij verweer tegen fiscale aantijgingen onmogelijk bleek in de toeslagen afaire.
Wordt dit de volgende?
29-03-2024, 11:33 door Anoniem
Door Anoniem: Voor zover ik weet gaan de douane en belastingdienst uit van het principe schuldig tenzij jij kan aantonen dat dat niet geval is.

Terwijl de rest ervan uit moet gaan onschuldig tot het tegendeel bewezen is.
Waarbij verweer tegen fiscale aantijgingen onmogelijk bleek in de toeslagen afaire.
Wordt dit de volgende?


Politici en beleidsmakers leren niets van het verleden.
Dat bewijzen ze keer op keer op keer.

Ze blijven op maniakale wijze de hele bevolking van witwassen, KP en terrorrisme (financiering) verdenken.
Je vraagt je af in wat voor bubbel of sociale kringen zij verblijven dat daar zoveel witwassen (en KP, etc) in plaats vindt, dat ze de hele bevolking hierop willen controleren.

Zoals de waard is vertrouwt hij/zij de gasten.
Dit soort maatregelen zeggen veel meer over de bedenkers en hun kringen dan over de bevolking die er mee opgezadeld wordt.


Hoe kan dit nog proportioneel zijn?
29-03-2024, 11:55 door Anoniem
Door Anoniem: Ik zou de reageerders hierboven dringend willen verzoeken om EERST de PDF documentatie door te nemen, VOORDAT men een oordeel uitspreekt over de maatregel! In de PDF documentatie gaat het om een bepaalde vorm van witwassen die criminelen gebruiken en dat met deze nieuwe wet bestreden moet worden.

Zie daarvoor:
https://www.internetconsultatie.nl/wetgegevensverstrekkingdouanepolitieoftoezichtstaken/b1

Misschien. De ervaring leert echter dat in de memorie van toelichting staat dat het gaat om een bepaalde vorm van witwassen, maar dat de tekst van de wet zodanig geschreven is dat die neerkomt op een blanco volmacht.

Er is iets structureel mis in de relatie van de overheid en de burger. Na de toeslagenaffaire is, onder anderen, nu ook de [URL=https://www.nrc.nl/nieuws/2024/03/28/econoom-merel-van-rooy-zag-hoe-snel-oplopende-verkeersboetes-tot-gijzeling-leidden-de-rijksoverheid-zich-wilde-verrijken-a4194580]Wet Mulder[/URL] een voorbeeld hoe de methode van wetgeving keer op keer uit de hand loopt en burgers platwalst.

Ik denk dat de tijd van discussie voorbij is. Er is iets structureel mis in de overheid, en van nu af aan is mijn politieke steun evenredig aan de hoeveelheid concrete maatregelen die ik waarneem om het probleem zoals ik het zie op te lossen en voortaan weg te houden.
29-03-2024, 20:51 door Anoniem
Door Anoniem: [URL=https://www.nrc.nl/nieuws/2024/03/28/econoom-merel-van-rooy-zag-hoe-snel-oplopende-verkeersboetes-tot-gijzeling-leidden-de-rijksoverheid-zich-wilde-verrijken-a4194580]Wet Mulder[/URL]
Dank voor de poging om er een hyperlink van te maken, maar kijk alsjeblieft even bij "Ondersteunde bbcodes" en gebruik de preview-functie om te zien of je krijgt wat je bedoelt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2024/03/28/econoom-merel-van-rooy-zag-hoe-snel-oplopende-verkeersboetes-tot-gijzeling-leidden-de-rijksoverheid-zich-wilde-verrijken-a4194580
30-03-2024, 18:31 door Reinder
Even afgezien van of dit nu wenselijk is of niet, dit lijkt mij nou niet een bijzonder spoedeisend wetsvoorstel. Gegeven dat de minister demissionair is denk ik dat dit moet worden overgelaten aan de volgende minister.
30-03-2024, 21:53 door Anoniem
Door Reinder: Even afgezien van of dit nu wenselijk is of niet, dit lijkt mij nou niet een bijzonder spoedeisend wetsvoorstel. Gegeven dat de minister demissionair is denk ik dat dit moet worden overgelaten aan de volgende minister.

Dat denken jij en ik (en vele anderen).
Maar je moet maar zien wie er dan als minister op die stoel zit, en hoe die persoon er over denkt.

Dus kiezen de belanghebbenden eieren voot hun geld, en pushen het er nu doorheen. (of proberen dat)

En mocht de minister dit lezen (LoL), en van mening zijn dat dit niet gepushed wordt, dan is de simpelste opplossing: houdt het wetsvoorstel aan tot de opvolger er is. (Bewijs het maar)

Maar dat zal nooit gebeuren.
31-03-2024, 16:22 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: [URL=https://www.nrc.nl/nieuws/2024/03/28/econoom-merel-van-rooy-zag-hoe-snel-oplopende-verkeersboetes-tot-gijzeling-leidden-de-rijksoverheid-zich-wilde-verrijken-a4194580]Wet Mulder[/URL]
Dank voor de poging om er een hyperlink van te maken, maar kijk alsjeblieft even bij "Ondersteunde bbcodes" en gebruik de preview-functie om te zien of je krijgt wat je bedoelt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2024/03/28/econoom-merel-van-rooy-zag-hoe-snel-oplopende-verkeersboetes-tot-gijzeling-leidden-de-rijksoverheid-zich-wilde-verrijken-a4194580

Paywall. Voortaan graag bij de link vermelden, dat bespaart weer zinloos doorklikken.
03-04-2024, 13:32 door Anoniem
Het wetsvoorstel had een concept kunnen zijn voor de toeslagenaffaire.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.