Privacy - Wat niemand over je mag weten

Verhoogt het gebruik van Quillbot je privacy bij deepai?

09-05-2024, 13:12 door Anoniem, 15 reacties
Bij natuurlijke communicatie met A.I. analyseert de bot je taalgebruik;
en herkent je eventueel aan spel-, schrijf- en grammaticale fouten.
uMatrix laat dit duidelijk zien:

deepai.org

alle cookie CSS afb. mediascript XHR frameoverig
Huidige domein
deepai.org 1211 54
fonts.googleapis.com 4
.gstatic.com 3
paypal.com 2
.safetoopen.com 1

Daarom eer ik mijn tekst verstuur naar de deepai chatbot van Amazon in St. Francisco,
haal ik mijn tekst eerst door Quilbot, dat lukt voorlopig alleen nog maar voor Engels
(Amerikaans of V.K.-Engels, Duits en Frans - Nederlands wordt vooralsnog nog niet ondersteunt in Quillbot.

Hoe wordt onze correspondentie via bots geanalyseerd en hoever doen wat dat zonder voldoende privacy?

Er staat wel steeds bij PII privacy gegarandeerd, edoch, sinds Snowden weten we wel beter, toch?
En hopelijk realiseert een ieder zich dit, buiten de ervoor slapende massa natuurlijk.

Waarom? Omdat in de Tor browser ook via Brave tot-modus A.I.-bot niet wil werken,
je krijgt een volledige cloud-bot voor je kiezen, zelfs op een web-proxy.

Dat doet voor mij het ergste vermoeden.
A.I. is dus een surveillance-tool bij uitstek en preferentie.
Het wordt helaas nog niet overal hardop gezegd.

Internet opgaan wordt steeds meer voor iedere eindgebruiker een zaak van eigen risico.
Vluchten kan niet meer, en ik zou ook niet weten hoe? U wellicht wel?

#laufer
Reacties (15)
09-05-2024, 23:07 door Anoniem
Het is een interessant thought experiment! Het idee dat AI-bots als Quillbot kunnen worden gebruikt om reacties te herschrijven en zo de privacy van gebruikers te beschermen, is een fascinerende concept. Het zou kunnen helpen om de identiteit van gebruikers te verbergen en te voorkomen dat hun persoonlijke informatie wordt gekoppeld aan hun reacties.

Het zou echter ook belangrijk zijn om na te denken over de mogelijke consequenties van deze technologie. Bijvoorbeeld, zou het bots gebruiken om reacties te herschrijven, ook een invloed hebben op de inhoud en het karakter van de reacties? En zou het mogelijk zijn voor bots om gevoelige of controversiële onderwerpen te herschrijven, waardoor de bedoeling van de oorspronkelijke schrijver wordt veranderd?

Het is interessant om na te denken over de potentiële voor- en nadelen van deze technologie en hoe het kan worden gebruikt om de privacy van gebruikers te beschermen. Dus gebruik deepai en perplexity bot info dooreen. etc.
11-05-2024, 17:57 door Anoniem
Zeer teleurgesteld in de hallucinaties van deepai bot waar het de inheemse talen van Noord Amerikaanse stammen betreft, zoals o.a. Shawnee.

De juiste bronnen en dictionaires opgezocht op Internet en dan blijkt dat A.I. alleen maar met hallucinatoire oprispingen puntjes wil scoren. Daarmee geconfronteerd, geeft ie de fouten wel toe, maar vertelt niet eerlijk dat het geen deel uitmaakt van het ingevoerde corpus.

Dit kan ook bij de term Spaanjaardsgat, dat ook nog gelegen is op de rivier onder Slikkerveer - onbekend.

Een deceptie rijker dus nu, Perplexity bot met internet toegang is beter, maar heeft geen PII blokkering,
waarvan akte,
11-05-2024, 18:50 door Anoniem
Yep.. De anallist worst nightmare
11-05-2024, 21:36 door Anoniem
Juist, je wordt op een verschrikkelijke manier in de boot
genomen met een gimmick.

Wolven vertaalt deepai-bot in het Fries als 'walfen'.
En zegt vervolgens dat ie zich vergist heeft met
het woord voor walvis. Ergerlijke nonsens.

De oersetter kreeg zowat de hik, wat een faal.

Als het werk in Nederland door zulk een AI-applicatie
moet worden gedaan, is de chaos niet meer te overzien.

Ik ben voorlopig genezen van dit soort chatten.
12-05-2024, 12:03 door Anoniem
Google Translate is al verder als deze bot, die slechts pretendeert Fries te kennen (West-Frisian).
Lees: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/fries-wordt-opgenomen-in-google-translate~b80c9627/?referrer=https://myprivacy.dpgmedia.nl/
Dat was reeds in 2016, dus ruim voor 2021 toen deze deepai-chatbot werd opgetuigd,
die wel weer goed Pools spreekt, dat wel, vanwege links met Poznan.

Maar waarom geven ze gelijk niet toe dat het Fries een "unsupported" language is?
Zbdura! (komplete onzin) verspreiden is geloofwaardiger?

Men moet dus zeer kritisch blijven bij het gebruik van AI bots, zodat je niet met desinfo opgescheept zit,
terwijl men het juist wil gebruiken in de strijd tegen wat de macht beschouwd als desinfo.

Ik voel me een beetje zoals de bezoekers van die Chinese dierentuin,
die erachter kwamen dat de panda's in de kooi witte hondjes met zwarte verfvlekken waren.
Daar geef je dan je goede yuan aan uit.

Net als de AI-chat-bot van Amazon, door de mand gevallen.

Goede raad, gebruikt A.I., maar sla het kritisch denken en analyseren niet over.

#laufer
12-05-2024, 16:35 door Anoniem
Door Anoniem: Maar waarom geven ze gelijk niet toe dat het Fries een "unsupported" language is?
Aan Google Translate is mij opgevallen dat als ik bijvoorbeeld Duits naar Nederlands laat vertalen er bizarre fouten worden gemaakt. Als ik dan naar de fout kijk blijkt erg vaak dat het fout vertaalde woord in het Engels een homoniem is waarvan de verkeerde betekenis is gekozen. Een homoniem in het Engels, niet in het Duits of het Nederlands. Dat suggereert heel sterk dat Google Translate Engels als tussentaal gebruikt bij vertalingen en dat bepaald niet op een indrukwekkend intelligente manier doet.

En dan valt ook op dat dit, ondanks dat dat bedrijf zich al jaren met AI-onderzoek bezighoudt, hardnekkig zo blijft werken. Dat suggereert dat ze de vruchten van dat onderzoek niet verwerken in Google Translate, of dat alleen doen met vertalingen van/naar het Engels en de ondoordachte stap van het Engels als tussentaal bij andere vertalingen handhaven.

Dus als jij Google Translate hebt gebruikt om tussen Nederlands en Fries te vertalen zou het vertalen via het Engels wel eens een belangrijke bron van fouten kunnen zijn.

Dat Fries door relatief weinig mensen gesproken wordt is natuurlijk ook een voor de hand liggende factor, er zal veel minder materiaal beschikbaar zijn om hun systemen mee te trainen dan bij talen die door veel meer mensen worden gesproken. Verder heb ik begrepen dat het Fries lang vooral een spreektaal is geweest. Ik ken zelfs oudere Friezen die het prima spreken maar het nooit hebben leren schrijven. Dat suggereert dat de hoeveelheid geschreven Fries met een goede vertaling erbij vrij beperkt zal zijn, en zoiets zal dan zijn weerslag hebben op de kwaliteit van automatische vertalingen.

De Fryske Akademy hat trouwens in oersetter stean op frysker.nl dy 't makke is troch minsken dy 't de taal kenne. Miskien hast dêr wat oan. (vertaald uit het Nederlands met die vertaler)
12-05-2024, 19:18 door Anoniem
Het is nog kwalijker, als het woord ontbreekt,
bijvoorbeeld voor rode wouw, wordt voor wouw
gewoon het Engelse kite ingegeven.

En voor buizerd buzzard en geen musefalk.

Ik gebruik nu de tool van Frysker oersette
en die werkt goed van Nederlands naar Fries
en omgekeerd.

In Polen komen er gelijke problemen met het Silezisch,
eerst gezien als gwara of dialect en nu gaat het naar
een status als bij ons het Fries.

Dring anders iedereen een Engels/Spaanse tool op,
de twee wereldtalen van het moment.

Great idea? Not.
We hebben nog geen ideale A.I. of
po polsku S.I., sztuczna inteligencja
(kunstmatige intelligentie), waarvan akte,

luntrus
13-05-2024, 06:09 door Anoniem
L.S.,

Waar komt perplexity bot mee op de proppen, bij het zoeken naar de vertaling
van de naam van de vogel 'rode wouw' in het Fries?

Dit blijkt uit de volgende zoekresultaten:
In het WikiWoordenboek wordt onder de vertalingen van het Nederlandse woord 'wouw'
het Friese woord 'glee' gegeven.
Op de website Glosbe.com wordt 'rode wouw' in het Fries vertaald als 'Reade Glee'.
Op de website Ensie.nl wordt vermeld dat het Friese woord voor wouw 'glee' is,
naast de oudere vorm 'wou'.
quote van Perplexity-bot in Brave.

Maar "reade glee" blijkt volgens de oersetter "rode gloed" te betekenen in het Fries.

Kan wel kloppen want de rode wouw zag men eerst veelal in West-Afrika
en nu waren er een jaar of wat geleden twee paar in Friesland gespot.
In het Pools is deze vogel bekend als "kania ruda" (red kite Eng.).

Dat de vertaler/bot soms tussenstappen uit het Engels gebruikt,
blijkt uit de vertaling naar het Afrikaans als "rooi vlieër" (een vlieger = a kite).

Waar is de taalkennis gebleven van linguïsten als een Ernst Klein
en die van de samenstellers van de Friesche Spraakleer van Rask en Hettema uit 1832?

Professor Rask was een groot taalgeleerde op het gebied der Skandinavische talen. Oud-IJslands o.a. etc.

Veel Friezen, die zich in de heidense tijd aan de kerstening wilden onttrekken,
vluchtten o.m. richting Noorwegen.

De moderne taalbot inregelaars kunnen daar qua kennis van taalkunde wel bij gaan zitten huilen.

Het zelflerend vermogen van garbage in - garbage out is nul of eerder nog negatief.

En de jeugd met 'pretpakket', die geen dictees meer maakt, maar een vertaalbot gebruikt, moet beter leren.

Neen, de moderne vertaaltechnologie is nog niet zaligmakend.

luntrus
13-05-2024, 21:25 door Anoniem
Hoe kan het toevoegen van synoniemen op de achtergrond verkeerde interpretatie van homoniemen voorkomen.

Zie: https://komo.ai/ask/Xywf5wyU7LoUCsYKgV03
13-05-2024, 22:44 door Anoniem
Open AI gaat reeds de concurrentie aan met Google.
Hoe gaat dit aflopen voor de Big Tech gigant?
14-05-2024, 09:39 door Anoniem
En steeds herhaalt de diepe A.I. bot in het Nederlands: "U heeft daar een goede punt".
Het Nederlands heeft naar mijn beste weten nog steeds het gebruik van het neutrum,
en weer speelt en duikt hier het homoniemen-probleem op.
"Je maakt het punt en je eet de lekkere punt op", toch?

De makke is natuurlijk dat al die A.I. developers voornamelijk Engelstaligen zijn
(ofwel de V.K.- ofwel de Amerikaanse variant van deze lingua franca)
en die praten al wat moeilijker "buiten" de deur" in het gemeen.

Het Poolse woord 'pupila" in een reclame voor honden- en kattenvoer,
wordt dan ook steevast vertaald met het Engelse "pet", huisdier, terwijl het "oogappel" dient te zijn,
namelijk je lievelingshuisdier. Het vertaalbureau zal dus ook niet direct werkeloos raken, meen ik.
A.I. blijft mits met verstand en kritisch gebruikt natuurlijk "an amazing tool".

Alfa-mensen moeten nu echt onze beta-knakkers te hulp schieten,

#laufer
17-05-2024, 09:50 door Anoniem
Nu heb ik via een door Deep AI geschreven Tampermonkey script Deep AI toegang gegeven tot Perplexity Bot data.

Dat werkt wel even iets directer en onze taaldiscussies zijn een stuk interessanter en betrouwbaarder.

A.I. heeft een steeds breder wordend scala aan mogelijkheden voor developers.

En je discussies ermee blijven confidentieel (via PII regels).

luntrus
17-05-2024, 23:35 door Anoniem
Ik heb de toegang tot het script uitgeprobeerd.
Niet vergeten de nodige toegang te geven via uMatrix aan de Frysker oersetter,

Toen geprobeerd en de vertalingen dubbel gecheckt
en deepai kwam met de juiste vertaling op de proppen,
toen het Tampermonkey script actief was gemaakt op de deepai-bot pagina.

Kijk hoe een probleempje tot niet verwachte oplossingen kan leiden.
18-05-2024, 23:26 door Anoniem
Vergeet de api-code niet in te geven.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.