Security Professionals - ipfw add deny all from eindgebruikers to any

Mag Nederlandse politie baiten?

22-05-2024, 19:21 door Anoniem, 15 reacties
Een vraagje want ik had een discussie met iemand en ik geloof toch echt dat ik gelijk had.

Mag de politie op internet foute zaken aanbieden om zo potentiele misdadigers op te sporen?

Zo niet, waarom gebruiken ze deze methode niet? Lijkt mij wel effectief in de crime bestrijding.
Reacties (15)
22-05-2024, 23:20 door Anoniem
Het Nederlandse woord is "uitlokking" en als je erop zoekt in combinatie met "politie" kom je zat informatie tegen.
22-05-2024, 23:33 door Anoniem
Valt onder uitlokking. Daarom wordt het niet gebruikt.

Het probleem is maak je mensen misdadiger omdat zij de verlokking niet kunnen weerstaan of waren het al misdadigers.
22-05-2024, 23:39 door Anoniem
In het kort zo ver ik het begrijp:

Uitlokken mag niet. Ze mogen dus niet actief iemand aanzetten om een strafbaar feit te plegen die dat niet van plan was. (Dit kan namelijk leiden tot onrechtmatige vervolging)

De politie mag wel (onder voorwaarden en binnen de wet) bijvoorbeeld (illegale)diensten etc aanbieden aan mensen die daar specifiek naar op zoek zijn.
23-05-2024, 00:52 door MathFox
De hoge raad heeft grenzen gesteld aan hoe ver de politie mag gaan met uitlokken. Een (undercover) agent mag niet iemand vragen (uitlokken) om een misdrijf te plegen "kun je een fiets voor me regelen?" maar mag wel een "scene zetten" om na een misdrijf de daders snel op te pakken: de bekende lokfiets met tracker. De handel in drugs door undercover agenten heeft vorige eeuw tot een grote rel geleid en zal niet snel gebeuren.

De juridische motivatie om heel kritisch te zijn bij uitlokking is bescherming van de burger. Als het onduidelijk is of de "potentiële misdadiger" die misdaad zonder uitlokking door de politie ooit begaan zou zijn, is de politie bij het uitlokken vooral bezig de criminaliteitscijfers en de gevangenisvulling te vergroten, terwijl de burger dat biet terugziet in meer veiligheid op straat.
23-05-2024, 09:09 door Anoniem
Door MathFox: De handel in drugs door undercover agenten heeft vorige eeuw tot een grote rel geleid

De zogeheten IRT-affaire was de achtergrond van de parlementaire enquête opsporingsmethoden en de aanleiding tot het opheffen in 1993 van het Interregionaal Recherche Team (IRT) Noord-Holland/Utrecht. De eerste berichten over dubieuze drugsvangsten door de Nederlandse politie en de daartoe gebezigde methoden kwamen centraal te staan in deze affaire.

https://nl.wikipedia.org/wiki/IRT-affaire
23-05-2024, 10:09 door Anoniem
Door MathFox: ...is de politie bij het uitlokken vooral bezig de criminaliteitscijfers en de gevangenisvulling te vergroten, terwijl de burger dat biet terugziet in meer veiligheid op straat.

De gevangenisvulling is excellent en er kunnen echt niet bij. Er lopen zelfs veroordeelden rond die er niet meer bij kunnen.

Verder geloof ik niet dat de politie de cijfers probeert te verhogen, dat kan toch gemakkelijker door in een busje te gaan zitten en de flitser aan te gooien. Brengt veel meer geld op.
23-05-2024, 11:37 door MathFox
Door Anoniem:
Door MathFox: ...is de politie bij het uitlokken vooral bezig de criminaliteitscijfers en de gevangenisvulling te vergroten, terwijl de burger dat biet terugziet in meer veiligheid op straat.
Dank voor je demonstratie "zeer selectief citeren" </sarcasm>
23-05-2024, 12:21 door Anoniem
Door Anoniem: Verder geloof ik niet dat de politie de cijfers probeert te verhogen, dat kan toch gemakkelijker door in een busje te gaan zitten en de flitser aan te gooien. Brengt veel meer geld op.
Je slaat over dat binnen de politie specialisaties en zelfs gespecialiseerde deelorganisaties bestaan. Degenen die gespecialiseerd zijn in jagen op criminelen zijn niet dezelfden die met flitspalen op snelheidsovertreders jagen.

Weet je wanneer mensen en organisaties cijfers proberen te verhogen? Dat is in wezen heel simpel: als het die cijfers zijn waarop ze worden beoordeeld en afgerekend. Dan worden die cijfers maar al te makkelijk zelf het doel. Een organisatie die onder grote druk staat om "goede" cijfers te produceren, zeker als die onvoldoende budget en mensen krijgt om dat inhoudelijk goed te doen, is een kat in het nauw die via rare sprongen dat gestelde doel toch gaat proberen te bereiken. Toegepast op criminaliteitsbestrijding kan zo'n situatie erop uitlopen dat ogenschijnlijke goede cijfers gaan over "criminelen" die niets zouden hebben misdaan als ze niet door de politie zelf onder druk waren gezet om de fout in te gaan. En dan krijg je politie die fraaie cijfers kan laten zien terwijl ze in plaats van iets op te lossen alleen maar meer schade veroorzaken. Dat komt omdat de cijfers het doel zijn geworden in plaats van de eigenlijke taak, en ze scoren goed in waar ze op worden afgerekend: de cijfers in plaats van de werkelijke resultaten.

Die kant wil je niet opgaan, dat is dystopisch. Daarom mag uitlokking niet.

Een prachtige uitdrukking die ik ooit meekreeg in een training over dit soort effecten als kengetallen tot doel worden verheven: meten is vergeten.
23-05-2024, 20:14 door Anoniem
Door MathFox: De hoge raad heeft grenzen gesteld aan hoe ver de politie mag gaan met uitlokken. Een (undercover) agent mag niet iemand vragen (uitlokken) om een misdrijf te plegen "kun je een fiets voor me regelen?" maar mag wel een "scene zetten" om na een misdrijf de daders snel op te pakken: de bekende lokfiets met tracker. De handel in drugs door undercover agenten heeft vorige eeuw tot een grote rel geleid en zal niet snel gebeuren.

De juridische motivatie om heel kritisch te zijn bij uitlokking is bescherming van de burger. Als het onduidelijk is of de "potentiële misdadiger" die misdaad zonder uitlokking door de politie ooit begaan zou zijn, is de politie bij het uitlokken vooral bezig de criminaliteitscijfers en de gevangenisvulling te vergroten, terwijl de burger dat biet terugziet in meer veiligheid op straat.

Interessant.

Mogen ze wel wiet aanbieden online ,tegen crypto, die ze naar postnl sturen (of naar je adres?)

En dat ze dan niets leveren of je bij de brievenbus een papiertje van de politie ziet liggen?

Zo niet waarom doen ze dit niet? Lijkt mij heel effectief in de aanpak
23-05-2024, 22:12 door Anoniem
Door Anoniem: Een vraagje want ik had een discussie met iemand en ik geloof toch echt dat ik gelijk had.

Mag de politie op internet foute zaken aanbieden om zo potentiële misdadigers op te sporen?

Zo niet, waarom gebruiken ze deze methode niet? Lijkt mij wel effectief in de crime bestrijding.

Het antwoord op deze hele gewone burgervraag, is niet voor iedereen te begrijpen. Laat ik als voorbeeld Amsterdam nemen om je vraag te beantwoorden. Ik verwacht dat de redactie mij toestaat je te informeren.

Mijn eerste voorbeeld is de vuurwerkhandel. Met vuurwerkhandel heeft politie websites in de lucht gehouden, dat is bekend. Misschien is niet algemeen bekend dat het bestuur lopende een dergelijke campagne, offline uitlokkingsplaatsen inrichtte. Dergelijke infowar acties liepen parallel. Flink op het mediaorgel, en op straat uitlokkingsacties in burgerkleding. Politie en bestuur heeft eigen panden in beheer om verklikkersbereidheid te checken en bevorderen ten behoeve van sociaal onderzoek, door bijvoorbeeld een vuurwerkverkooppunt tijdelijk in een bedrijfs- of woonruimte in een woonwijk te vestigen. Dit was in overeenstemming, of eigen invulling gegeven aan het Smart City beleid van de EU, iets waar front offices van CIA en andere mondiale belanghebbenden, een flinke financiële vinger in de pap hadden. De interactie tussen persoon en bestuur en zijn regels (cultuur) zijn een verkoopbaar (AI) profiel.

Of een briefje op hangen bij zo'n vuurwerkpandje wanneer de bestelling opgehaald kan worden. Camera erop, om te kijken of de reclameboodschap gelezen wordt. Hoe lang wordt er naar de advertentie gekeken, hoe reageert de persoon op de advertentie etc. In Amsterdam zijn er veel van die bedrijfswisselpand locaties. Vaak zitten er organisaties met een maatschappelijke of kleine commerciële doelstelling in, met kortlopende vestiging.

Waar het om gaat is dat er meldingen gedaan worden bij bestuur en politie zodat er onderzoek gestart kan worden. Dan heeft het bestuur een voet binnen de deur bij degene die verketterd moet worden.

Soms hangen ze op de deur van zo'n politiebedrijfspandje in de woonwijk een verwijzing naar een website, om reacties uit te lokken. Zoals bij de vuurwerkpandjes. In plaats van een bestelling plaatsen, alleen de melding "heb je hier een vergunning voor?' posten, doet je al in de groep "goed geinformeerd/meer wetend" belanden, dan kon je er zeker van zijn later weer geconfronteerd te worden met (semi) illegale activiteiten in de omgeving zoals prostitutie, drugshandel, broodfokkerij. Maar dit spelletje werd een beetje te populair -en in sommige kringen ronduit gevaarlijk. Nu is de politie, politiek en uitvoerend bestuur op zoek naar nieuwe wegen en modellen.

Een ander voorbeeld zijn de kleinschalige wietplantages tot 30 planten, het zogenaamde kweken voor eigen gebruik. Soms richt de politie er wietplantages in, om de aangifte bereidheid te checken. Kan na het oprollen weer gevolgd worden door een actie: "herkent u de geur van cannabis?" en dat soort zaken. Dan staat weer een persoon een spuitbus dennengeur (lijkt veel op cannabis) in een door meerdere gezinnen gedeeld trappenhuis te spuiten. Het gaat om het doorlopen van het gedragskeuzepallet, want daar is de handelswaarde van het AI op gebaseerd, en geeft richting aan het opschuiven van hoe de politieke wind die waait.

Deze ken ik nog uit de Corona tijd: mogen er in dit bedrijfswisselpand voedingswaren worden opgeslagen ten behoeve van openbare straatverkoop. De horeca was gesloten, en de straat (loket) verkoop op eigen terrein nam toen. Het gedrag van de persoon die een attribuut van straatvoedselverkoop ziet, reageert die op wenselijke wijze? Dat omdat voedselveiligheid een belangrijk EU beleidsinstrument is. En iedereen moet daar aan meewerken, al was dit profiel in het leven geroepen om iets belachelijk te maken, als ik mij goed herinner, en om druk te zetten op de supermarkten om in hun assortiment plaats te maken voor veganisme en voedingssupplementen uit die dieethoek.

Dus dan ontstaan er weer van die gedragskeuzetrechters waar burgers doorheen gaan ten behoeve van een of ander AI, want kennis over de burger moet verkocht worden, aan buitenlandse investeerders in de stad. Ik neem aan dat het je bekend is dat je aankopen handelswaar zijn om te verkopen ten behoeven van gedragsonderzoek, profilering, en in het verlengde daarvan AI modellen..

Dus als je een ijsco karretje een opslag pandje van zo'n bestuursdienst of politie ziet rijden, moet je wel even checken of de diepvries in dat pand van professionele standaard is. Want anders bent u volgens het EU AI geen goed EU burger, want voedselveiligheid is een belangrijk beleidsinstrument en verworvenheid uit de geschiedenis van de EU reguleringen.

Bestuur en politie vulden elkaar aan bij deze uitlokking van reacties. Gaat heel ver. Ken je die bewegingsmelders met het geluid van een blaffende hond? Die heb je ook met kindergehuil. Deze geluidsapparatuur met kindergehuil kan je ook laten reageren op de telefoon van de voorbij lopende passant. Aanvankelijk denkt de passant aan een flauwe grap, zich niet realiseren dat het om een gedragslabaratorium ging waar de 'verworvenheden van de cultuur' getoetst werden. Alweer die keuze mogelijkheden: a) niets doen b) niets doen en terugblaffen, vorige keer was het nog een blaffende hond c) met de buren erover praten d) op het internet erover schrijven -"de wat zou jou doen, of wat moet ik doen" vraag?" e) politie bellen f) welzijnswerk inschakelen.

Ik ben bekend met een dossier van iemand wiens deurbel stuk was, en een pakket verwachtte en een briefje met zijn telefoonnummer op de deur gehangen had. Fout! Buurtbewoners hadden het telefoonnummer overgeschreven, en de persoon stond meteen online op een sekssite. Omgekeerd kwam ook voor. Iemand die zich meldde voor het ophalen van iets dat wat op Marktplaats aangeboden werd, werd op deze wijze geforceerd te bellen. Bingo! Zodra het telefoonnummer in verkeerde handen viel, gingen de honden van het gedragsprofiel rennen. Als je de pech hebt in dergelijke buurt te moeten wonen, of je telefoonnummer aan dat profiel gekoppeld is, dan kan zo'n buurt ook niet verwachten dat er blijvende wellevendheid ontstaat. De onderlinge haat blijft. Dit is precies wat bestuur in samenwerking met de politie bereikt heeft, en je maakt mij niet wijs dat dit niet een bedacht script was. Geen vrolijke geschiedenis, een somber toekomst perspectief, behalve voor degenen die zich in de comfortabele positie bevinden weg te kijken. De vraagsteller kan zelf bedenken wie dat zijn.

Je mag dit natuurlijk allemaal best weten, wet open overheid gaat in de eerst plaats over mensenkennis, en wat mensen kunnen doen als ze macht over mensen, en zoiets als een ICT speeltje hebben. De combinatie daarvan kan moois voortbrengen, maar wat we uit de Corona periode nog weten, kan ook veel mensen ernstig tekort doen.
24-05-2024, 01:00 door MathFox
Door Anoniem:
Door MathFox: De hoge raad heeft grenzen gesteld aan hoe ver de politie mag gaan met uitlokken. ...
Mogen ze wel wiet aanbieden online ,tegen crypto, die ze naar postnl sturen (of naar je adres?)

En dat ze dan niets leveren of je bij de brievenbus een papiertje van de politie ziet liggen?

Zo niet waarom doen ze dit niet? Lijkt mij heel effectief in de aanpak
Ik ben geen jurist en volg de jurisprudentie en richtlijnwijzigingen niet. Ik weet wel dat gebruikers van softdrugs in Nederland niet opgespoord en vervolgd worden, dus de politie heeft weinig aan dat soort acties.(Als ze al mogen...)
24-05-2024, 13:00 door Anoniem
Door MathFox:
Door Anoniem:
Door MathFox: De hoge raad heeft grenzen gesteld aan hoe ver de politie mag gaan met uitlokken. ...
Mogen ze wel wiet aanbieden online ,tegen crypto, die ze naar postnl sturen (of naar je adres?)

En dat ze dan niets leveren of je bij de brievenbus een papiertje van de politie ziet liggen?

Zo niet waarom doen ze dit niet? Lijkt mij heel effectief in de aanpak
Ik ben geen jurist en volg de jurisprudentie en richtlijnwijzigingen niet. Ik weet wel dat gebruikers van softdrugs in Nederland niet opgespoord en vervolgd worden, dus de politie heeft weinig aan dat soort acties.(Als ze al mogen...)

Ze kunnen ook fake IDs of wat ergers (wapens) aanbieden in telegram ofzo

Ze hebben veel opties om jou te "baiten"
24-05-2024, 14:09 door MathFox - Bijgewerkt: 24-05-2024, 14:11
Door Anoniem:
Door MathFox:
Ik ben geen jurist en volg de jurisprudentie en richtlijnwijzigingen niet. Ik weet wel dat gebruikers van softdrugs in Nederland niet opgespoord en vervolgd worden, dus de politie heeft weinig aan dat soort acties.(Als ze al mogen...)
Ze kunnen ook fake IDs of wat ergers (wapens) aanbieden in telegram ofzo

Ze hebben veel opties om jou te "baiten"
En wie pakken ze daarmee? mensen die zo wanhopig zijn dat ze ook het risico van oplichting door criminelen accepteren. Het is veel interessanter om een bekende aanbieder te traceren en via hem bij klanten en leveranciers uit te komen. Geen uitlokking nodig!
24-05-2024, 15:39 door Anoniem
Door MathFox:
Door Anoniem:
Door MathFox:
Ik ben geen jurist en volg de jurisprudentie en richtlijnwijzigingen niet. Ik weet wel dat gebruikers van softdrugs in Nederland niet opgespoord en vervolgd worden, dus de politie heeft weinig aan dat soort acties.(Als ze al mogen...)
Ze kunnen ook fake IDs of wat ergers (wapens) aanbieden in telegram ofzo

Ze hebben veel opties om jou te "baiten"
En wie pakken ze daarmee? mensen die zo wanhopig zijn dat ze ook het risico van oplichting door criminelen accepteren. Het is veel interessanter om een bekende aanbieder te traceren en via hem bij klanten en leveranciers uit te komen. Geen uitlokking nodig!

Ken je die mop van die politieagent met dertig planten op zolder voor eigen gebruik?
31-05-2024, 18:40 door Anoniem
Door Anoniem:
Door MathFox:
Door Anoniem:
Door MathFox:
Ik ben geen jurist en volg de jurisprudentie en richtlijnwijzigingen niet. Ik weet wel dat gebruikers van softdrugs in Nederland niet opgespoord en vervolgd worden, dus de politie heeft weinig aan dat soort acties.(Als ze al mogen...)
Ze kunnen ook fake IDs of wat ergers (wapens) aanbieden in telegram ofzo

Ze hebben veel opties om jou te "baiten"
En wie pakken ze daarmee? mensen die zo wanhopig zijn dat ze ook het risico van oplichting door criminelen accepteren. Het is veel interessanter om een bekende aanbieder te traceren en via hem bij klanten en leveranciers uit te komen. Geen uitlokking nodig!

Ken je die mop van die politieagent met dertig planten op zolder voor eigen gebruik?

Nee , vertel
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.