image

Europese wet voor uitwisselen gezondheidsdata treedt volgend jaar in werking

maandag 8 juli 2024, 13:48 door Redactie, 40 reacties
Laatst bijgewerkt: 08-07-2024, 15:52

De European Health Data Space Verordening (EHDS) treedt zo goed als zeker volgend jaar in werking, wat inhoudt dat zorggegevens van burgers standaard zullen worden gedeeld. Dat schrijft minister Agema van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). De EHDS is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat.

Standaard zullen gezondheidsgegevens voor zowel primair als secundair gebruik worden uitgewisseld. Bij primair gebruik gaat het om het gebruik van gezondheidsgegevens voor het verlenen van zorg. Bij het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens gaat het om zaken zoals onderzoek, onderwijs, ontwikkeling van diensten en producten, inclusief AI, beleidsvorming en leveren van gepersonaliseerde zorg door behandelaars.

Afgelopen april werd er een politiek akkoord over de EHDS-verordening bereikt. "De verwachting is dat de EHDS-verordening eind dit jaar of begin volgend jaar zal worden bekrachtigd. Kort daarna zal de Verordening in werking treden. De EHDS-verordening zal echter niet direct van toepassing zijn, daarvoor zijn verschillende transitieperioden van 2, 4 en 6 jaar na inwerkingtreding opgenomen", aldus Agema. De minister voegt toe dat ze op dit moment kijkt hoe de EHDS-verordening in Nederland zal worden geïmplementeerd. Zo wordt onderzocht welke aanpassingen precies nodig zijn op het gebied van nationale wet- en regelgeving.

Dubbele opt-out

De EHDS is onderdeel van de Europese datastrategie en waarmee Brussel onder andere normen wil stellen voor het omgaan met data. "Dit moet tegenwicht bieden aan andere economische machtsblokken die anders aankijken tegen data, waar bijvoorbeeld de Verenigde Staten het gebruik van data hoofdzakelijk overlaat aan de private sector met weinig oog voor privacy", legt Agema uit.

Nederlanders die niet willen dat hun gezondheidsgegevens worden gedeeld moet hier twee keer actief bezwaar tegen maken, aangezien er wordt gewerkt met een opt-out in plaats van een opt-in. Daar komt bij dat overheden een ‘opt-out’ kunnen negeren, als dat noodzakelijk wordt gevonden voor het ‘algemeen belang’, beleid, statistiek of onderzoek. Voor het afmelden voor primair gebruik van gezondheidsgegevens is er het Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH) en voor secundair gebruik de Health Data Access Body (HDAB).

"Zo verliezen burgers dus toch de zeggenschap over hun eigen gezondheidsgegevens. Van een echte mogelijkheid om ‘uit te stappen’ is geen sprake. Dit dwingt zorgverleners het medisch beroepsgeheim te schenden en kan gevolgen hebben voor de vrije toegang tot zorg", zo stelden onderzoekers David Ollivier de Leth en Irene Schipper in een opinie voor De Volkskrant. "De Europese Unie zet met de EHDS niet de patiënt, maar de datahonger van overheden en bedrijven centraal."

Reacties (40)
08-07-2024, 14:10 door Anoniem
leuk hoor die websites maar geen opt out te vinden natuurlijk (dat zou letterlijk op de main page moeten vindt ik), wel hoe mooi het allemaal gaat worden en is... en inloggen en weet ik veel wat voor zooi
08-07-2024, 14:53 door Anoniem
1. Geen medisch beroepsgeheim meer.
2. OPT-OUT ipv OPT-IN
3. Twee sites waar je maar moet uitzoeken hoe je je bezwaar kunt laten registreren. Lekker moeilijk maken zodat zo min mogelijk mensen bezwaar maken.

Ik zie nog steeds niet in waarom buitenlandse artsen van iedereen hun dossier moeten kunnen inzien (24/7/365). Denken ze nu echt bij de EC dat de hele bevolking van de EU de hele dag door (alle dagen van het jaar) alleen maar door de EU aan het reizen is. Dat niemand meer hoeft te werken voor hun brood. Of is dat hun eigen dagelijke werkervaring die ze op iedereen aan het projecteren zijn?

Ze doen er ook echt alles aan bij het EC om de burgers duidelijk te maken dat zij (het EC, cs) er niet zijn voor de burgers, maar voor Big Pharma.
En wij (burgers) betalen die EC-mensen dan ook nog riante salarissen? Niet te begrijpen dit.
08-07-2024, 14:53 door Anoniem
Ik dacht dat de GDPR/AVG stelde dat er alleen een op-in mag worden gebruikt, maar ja de overheden maken voor zichzelf natuurlijk weer uitzonderingen...
08-07-2024, 15:12 door Anoniem
Typisch dat de opt-out door 'algemeen belang' genegeerd kunnen worden.

Ik zie dit overigens ook ontzettend mislopen. Want controle op het verstrekken van deze informatie zal wel weer niet heel streng gecontroleerd worden. Dus het zal me niks verbazen dat volgend jaar alle gegevens via een omweg bij een hoop onzuivere partijen ligt, natuurlijk in het kader van het 'algemeen belang'.

pdf link lijk trouwens niet te werken.
08-07-2024, 15:19 door Anoniem
Gezondheidsgegevens gebruiken en delen
Gegevens over iemands gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze gezondheidsgegevens staan bijvoorbeeld in een medisch dossier. Maar ook een dossier van een maatschappelijk werker kan zulke gegevens bevatten. Bijzondere persoonsgegevens zijn extra beschermd door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het is belangrijk dat alle mensen die gebruikmaken van zorg, zeker weten dat hun gezondheidsgegevens veilig zijn. Om hiervoor te zorgen, staat in de AVG en in zorgwetgeving duidelijk aan welke (extra) regels zorgaanbieders moeten voldoen als zij gezondheidsgegevens verwerken (gebruiken).

Om gezondheidsgegevens te beschermen, is een zorgaanbieder bijvoorbeeld verplicht om bij de (grootschalige) verwerking van gezondheidsgegevens een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren (artikel 35 AVG);
een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen (artikel 37 AVG).
08-07-2024, 16:16 door Anoniem
Het is precies vanwege de voortdenderende EHDS-trein dat het Calculus-Topicus-VIPLive-schandaal op een dood spoor geëindigd is.
AVG-conform of niet.
Waarom? Omdat de praktijken van Calculus (elke week de medische dossiers delen met derden) de EHDS avant la lettre zijn - op nationaal niveau (80 % van de Nederlandse huisartsenpraktijken).
08-07-2024, 16:29 door Anoniem
Door Anoniem: Gezondheidsgegevens gebruiken en delen
Gegevens over iemands gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze gezondheidsgegevens staan bijvoorbeeld in een medisch dossier. Maar ook een dossier van een maatschappelijk werker kan zulke gegevens bevatten. Bijzondere persoonsgegevens zijn extra beschermd door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het is belangrijk dat alle mensen die gebruikmaken van zorg, zeker weten dat hun gezondheidsgegevens veilig zijn. Om hiervoor te zorgen, staat in de AVG en in zorgwetgeving duidelijk aan welke (extra) regels zorgaanbieders moeten voldoen als zij gezondheidsgegevens verwerken (gebruiken).

Om gezondheidsgegevens te beschermen, is een zorgaanbieder bijvoorbeeld verplicht om bij de (grootschalige) verwerking van gezondheidsgegevens een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren (artikel 35 AVG);
een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen (artikel 37 AVG).
Keer op keer is in de praktijk gebleken dat die zorgvuldigheidseisen (deels) niet worden nageleefd, ook als ze wel op papier staan. Als er bij een DPIA wordt uitgegaan van een papieren werkelijkheid, alsof die de waarheid zou zijn, dan stelt een DPIA ook niets voor en wordt een deel van die papieren werkelijkheid.

Daarom is dataminimalisatie van essentieel belang. Het beginsel van dataminimalisatie, dat in de AVG staat, wordt door de EU en een meerderheid van nationale regeringen echter simpelweg genegeerd, en daarmee aan de kant geschoven.

Alleen een opt-in zou de overheid en zorgverleners stimuleren om het niet op papier, maar ook in de praktijk goed te regelen, omdat ze anders het vertrouwen van de burgers niet zouden winnen in hun dataverwerking en burgers dan met hun voeten zouden kunnen stemmen. Dat is precies de reden dat de EU en genoemde regeringen die opt-in niet willen, want ze achten zichzelf niet in staat dat vertrouwen te winnen. Dus gaan ze druk en dwang uitoefenen om toch die data te bemachtigen.

Minister Agema gaat nu braaf dat EU-wanbeleid uitvoeren in plaats van zich sterk te maken voor de rechten van patiënten. PVV heeft niet alleen zijn Nexit-idee aan de wilgen gehangen, maar kennelijk ook het idee om zich binnen de EU sterk te maken voor de belangen van het Nederlandse volk. Slappe hap.

Enig alternatief: haal je medische data weg bij de huisarts. Als specialisten weigeren je te behandelen zonder een behandelovereenkomst dat ze jouw data NIET doorgeven aan wie dan ook zonder jouw voorafgaande, specifieke toestemming, dan maakt dat wel duidelijk dat ze zich niet houden aan hun beroepseed en ook hun medische ethiek aan de wilgen hangen. Burgerlijke ongehoorzaamheid en tactieken zoals tijdens de Duitse bezetting in WO2 is dan de enige weg om nog met behoud van privacy aan medische zorg te komen als je die nodig hebt.

Inderdaad zoals de schrijvers van het artikel in de Volkskrant zeggen, de toegankelijkheid van de zorg is in het geding en artsen en andere zorgverleners worden van hogerhand gedwongen hun beroepsgeheim te schenden.

Ontluisterend dat dit EU-breed wordt ingevoerd. Op deze manier worden we niet meer geregeerd, maar onderworpen aan een bezetting waarbij onze medische data worden geroofd.
08-07-2024, 16:39 door Reinder
Ik maak mij ernstig zorgen over deze greep in data die ooit is afgestaan of verzameld als onderdeel onder bescherming van de vertrouwelijkheid van de behandelrelatie met de arts. Wat de overheid hier wil doen is in alle medisch dossiers kunnen kijken, op basis van opt-out, en met de mogelijkheid om een opt-out te negeren of weigeren.

Wat ooit verteld is, in vertrouwen, aan een arts, op het moment dat de wet nog zo was dat die informatie strikt vertrouwelijk en persoonlijk was, kan dus morgen ineens zomaar door de overheid worden doorzocht voor een slecht gedefinieerd "algemeen belang" of "onderzoek" zonder garantie dat je opt-out gerespecteerd wordt.

Dit doet afbreuk aan hele diep verankerde rechten en principiele rechtsbeginselen, en ben van mening dat zowel de eerste als de tweede kamer bij het in wetgeving gieten van deze verordening op de rem moeten gaan staan. Het medisch beroepsgeheim, de vetrouwelijkheid van de behandelrelatie, en het rechtsbeginsel van legaliteit (of in elk geval de aard hiervan, het idee dat iets niet met terugwerkende kracht strafbaar gemaakt kan worden) staat op de tocht. Voor het vetrouwen in de overheid in het algemeen vind ik dit een slechte zaak; blijkbaar is alles wat je ooit in vertrouwen, en onder wettelijke bescherming van dat vertrouwen, hebt gezegd tegen een arts (of advocaat? ) niet daadwerkelijk vertrouwelijk, want in de toekomst kan de overheid blijkbaar altijd domweg dat dossier opeisen zonder mogelijkheid tot opt-out.

Als je, bijvoorbeeld, ooit in vertrouwen tegen je arts hebt verteld dat je je moeder, op haar expliciet verzoek, hebt geholpen met het plegen van euthenasie op een moment dat de wetgeving dat nog niet toestond, en die informatie staat in je dossier bijvoorbeeld omdat je er hulp of advies voor hebt gezocht dan zou dat zomaar eens naar voren kunnen komen tijdens een onderzoek.
Nu is er op dit moment geen directe aanleiding om te denken dat de toegang tot die dossiers voor dit soort doeleinden gebruikt zal gaan worden, maar de wettelijke bescherming er tegen die er ooit was wordt weggehaald en het zou dus wel kunnen; "algemeen belang" is een erg breed begrip dat te pas en te onpas ingezet is en kan worden voor van alles van bestrijding van criminaliteit tot het bevorderen van de effectiviteit van belastinginning.

Als je goed zoekt vind je wel waarschuwende teksten van ter zake kundige artsen en juristen, maar in de reguliere media hoor ik die maar weinig terug helaas.

Zelf heb ik, vooruitlopend hierop, mijn eigen medisch dossier opgevraagd en een verzoek tot vernietiging gedaan. Het opvragen was een standaard procedure en binnen enkel weken gedaan. Op het verzoek tot vernietiging heb ik na 6 weken een bevestiging ontvangen met daarin het verzoek om mijn verzoek te heroverwegen. Tot op heden is het nog niet gelukt het te laten vernietigen.
08-07-2024, 16:44 door Anoniem
Het gevolg van deze wetgeving zal zijn, dat men zich minder veilig voelt om situaties met artsen of maatschappelijk werkers te delen.
Ik snap niet dat deze beroepsgroepen zich niet tegen deze wetgeving verzetten.
08-07-2024, 16:47 door Anoniem
Aan Reinder, deel je zorgen.

En waar kan je je medisch dossier opvragen? En hoe kan je een verzoek doen tot vernietiging?
08-07-2024, 17:28 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 08-07-2024, 17:29
Door Anoniem: Aan Reinder, deel je zorgen.

En waar kan je je medisch dossier opvragen? En hoe kan je een verzoek doen tot vernietiging?

Zie het door mij gestarte topic op deze site: https://www.security.nl/posting/813517/Medische+privacy+-+een+gedeeltelijke+oplossing

M.J.
08-07-2024, 17:49 door Anoniem
Wat een doemdenkers hier.

Je zal maar onwel worden in Italie en je niet goed kunnen uiten in het Engels.

Is het toch handig als de artsen je ziektebeeld kunnen opvragen.

Ik heb er geen moeite mee.
08-07-2024, 17:50 door Anoniem
Door Anoniem: Aan Reinder, deel je zorgen.

En waar kan je je medisch dossier opvragen? En hoe kan je een verzoek doen tot vernietiging?

Tot vernietiging? Serieus?????
08-07-2024, 19:16 door Anoniem
Voorgesteld 14 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het opt-inbeginsel inzake de Europese plannen voor een European Health Data Space (EHDS) te waarborgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

https://www.openkamer.org/kamerstuk/35824/37/
08-07-2024, 19:49 door Anoniem
Dat was toch vanaf het begin het enige doel? Burgers controle afnemen. Zie daar: weer gelukt.
Nexit. Nu!
08-07-2024, 20:11 door Reinder
Door Anoniem: Aan Reinder, deel je zorgen.

En waar kan je je medisch dossier opvragen? En hoe kan je een verzoek doen tot vernietiging?

Ik heb gezocht op de naam van mijn ziekenhuis en "vernietigen dossier" en toen kwam ik op de juiste pagina uit. Daar staat een formulier. Dat uitprinten, invullen en met een kopie ID opsturen (of langsbrengen bij patientenregistratie). Ik weet niet bij welk ziekenhuis jij zit maar het zal op die manier wel te vinden zijn.
08-07-2024, 20:38 door Reinder
Als aanvulling op het bovenstaande: Het argument is "Ja maar dat is makkelijk als je wordt opgenomen in een streekziekenhuis in Roemenie".

Als je a) geregeld zorg nodig hebt (bijv omdat je hartpatient bent), en b) geregeld in Roemenie bent, dan zal dat misschien ook wel een goed argument zijn. Als je met je vrachtwagen tientallen keren per jaar daar bent: prima.
Als je echter maar incidenteel in zo'n land bent lijkt het me onnodig. De legio nadelen wegen dan niet meer op tegen de voordelen.

Er is wel een goede voorzorgsmaatregel die je kan nemen. Voordat je naar een buitenland gaat, maak zelf een overzicht in een document van relevante informatie. Je naam, leeftijd, bloedgroep, allergieen, medicijngebruik, bekende aandoeningen, contactgegevens van je familie en huisarts, en eventueel mocht je zo willen je wensen met betrekking tot reanimatie en zo.
Zet dit in een overzichtelijk formaat in de taal van het land, Engels, en Nederlands en draag dit bij je op je lichaam. Dit werkt overal, ook buiten Europa, en het is ook beschikbaar voor eerste-hulp en ambulancepersoneel (die, wat je wellicht ook mocht denken, niet als je dood ligt te bloeden op straat eerst even gaan inloggen met hun twee-factor authenticatie en je medisch dossier gaan opvragen via een of andere electronische verwijsindex of zo). Alleen in de realiteit van een bureaucratie is het personeel op de spoedeisende hulp van een Roemeens ziekenhuis in staat om jouw Nederlands medisch dossier goed te interpreteren. Dat is geen kritiek op die zorgverleners, maar een logisch gevolg van verschillen in taal, de namen van aandoeningen en medicijnen, fouten bij omzetten en overdracht en noem het maar op. Voor de meeste mensen past alle relevantie informatie in drie talen op een kantje A4. Draag dat bij je, dan heb je er ook wat aan als je daar naar de plattelandsdokter moet met een verstopte neus.
09-07-2024, 07:31 door Anoniem
Erg vervelend voor de dokter. Betekent dat als ik er eentje nodig heb, ik hem of haar eerst een NDA moet laten tekenen met een boetebeding van een ton of zo. Of anders steek ik maar de moord waar ze bij zitten met hun heilige eed.

Wat een watjes, die beroepsgroep.
09-07-2024, 08:01 door Anoniem
Door Anoniem: Wat een doemdenkers hier.

Je zal maar onwel worden in Italie en je niet goed kunnen uiten in het Engels.

Is het toch handig als de artsen je ziektebeeld kunnen opvragen.

Ik heb er geen moeite mee.

Die enkele keer dat jij een week of een paar weken in Italie bent, had je ook zo'n dossier open kunnen zetten voor dat land. denk aan je bankpas. (Dat had een goed OPT-IN alternatief geweest)
Of een internationaal document op kunnen laten stellen met je belangrijkste medische gegevens. (dat kan nu al)
Of het telefoonnummer van de artsenpost waar jij onder valt, bij je hebben. Dan kunnen ze dat rechtsreeks regelen met je dienstdoende huisarts.
En een goed ziekenhuis vertrouwt niet alleen maar op papier, maar doet ook zelf onderzoek. (zoals vroeger)

Er zijn genoeg alternarieven te bedenken.
Een verplicht 24/7 het hele jaar door delen is niet noodzakelijk. En leidt uiteindelijk alleen maar naar meer en groetre datalekken.
09-07-2024, 08:43 door Anoniem
En waar is de AP? Ook in dit geval weer nergens te vinden.
09-07-2024, 09:04 door Anoniem
Ik zie dat de .pdf link gefixt is. Top gedaan!
09-07-2024, 09:36 door Anoniem
Door Anoniem: Ik dacht dat de GDPR/AVG stelde dat er alleen een op-in mag worden gebruikt, maar ja de overheden maken voor zichzelf natuurlijk weer uitzonderingen...
Dat ligt wel een slagje ingewikkelder en genuanceerder dan alleen dat. Bekijk artikelen 6 en 9 van de AVG eens. In artikel 6 wordt een hele reeks grondslagen voor verwerking genoemd, en daar zit van alles bij dat geen opt-in is. Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en die vallen onder artikel 9: verboden tenzij. Dat "tenzij" is een forse reeks uitzonderingen waaronder zwaarwegend algemeen belang, preventieve geneeskunde en volksgezondheid.

Artikel 6: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL#d1e1883-1-1
Artikel 9: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL#d1e2043-1-1

Dat ik aangeef dat het wel wat ingewikkelder/genuanceerder ligt dan hoe jij het brengt wil niet zeggen dat ik het eens ben met wat ze nu doen, ik vind dit zorgwekkend. Wat ik ermee wil zeggen is dat het niet alleen om je toestemming gaat maar dat de AVG een stuk ingewikkelder is, en niet altijd even makkelijk te om te beoordelen.
09-07-2024, 09:57 door Anoniem
Door Reinder: Voordat je naar een buitenland gaat, maak zelf een overzicht in een document van relevante informatie. Je naam, leeftijd, bloedgroep, allergieen, medicijngebruik, bekende aandoeningen, contactgegevens van je familie en huisarts, en eventueel mocht je zo willen je wensen met betrekking tot reanimatie en zo.

SOS Talisman
Wereldwijd herkend als noodhulpmiddel

https://www.sostalisman.nl

Onverwoestbaar, zeewaterbestendig en waterdicht tot op meer dan 100 meter diepte. Gegarandeerd 100% procent analoog, met uw gegevens geschreven in een onuitwisbare inkt op onoplosbaar papier. Uitvoeringen als medaillon of horlogeband en verkrijgbaar in roestvrijstaal, titanium, doublé of non-allergeen zilver. Zwitsers fabricaat sinds anno 1972. Te koop bij de ANBW Winkel, bij de locale afdelingen van het Rode Kruis, uw eigen apotheek en de betere drogist.

Swiss made. Patented by Cosimer Pty Ltd. Australia
https://cosimer.com.au/sos-talisman.html

Alle hulpverlenende organisaties, zoals ambulancediensten, politie en de reddingsdienst zijn attent op deze talisman.
09-07-2024, 10:25 door Anoniem
Door Anoniem: Voorgesteld 14 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het opt-inbeginsel inzake de Europese plannen voor een European Health Data Space (EHDS) te waarborgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

https://www.openkamer.org/kamerstuk/35824/37/

Wat is er in de tussentijd met Agema gebeurd? O ja, ze is minister geworden. Doet nu braaf wat de EU wil. Dus opt-in vind ze niet meer nodig. PVV -> PVEU.
09-07-2024, 10:44 door Anoniem
Door Anoniem: Dat was toch vanaf het begin het enige doel? Burgers controle afnemen. Zie daar: weer gelukt.
Nexit. Nu!
Hoezo gaat een Nexit helpen? Onze nationale overheid werkt toch ook mee aan deze praktijk?
09-07-2024, 10:53 door Reinder
Door Anoniem:
Door Reinder: Voordat je naar een buitenland gaat, maak zelf een overzicht in een document van relevante informatie. Je naam, leeftijd, bloedgroep, allergieen, medicijngebruik, bekende aandoeningen, contactgegevens van je familie en huisarts, en eventueel mocht je zo willen je wensen met betrekking tot reanimatie en zo.

SOS Talisman
Wereldwijd herkend als noodhulpmiddel

https://www.sostalisman.nl

Onverwoestbaar, zeewaterbestendig en waterdicht tot op meer dan 100 meter diepte. Gegarandeerd 100% procent analoog, met uw gegevens geschreven in een onuitwisbare inkt op onoplosbaar papier. Uitvoeringen als medaillon of horlogeband en verkrijgbaar in roestvrijstaal, titanium, doublé of non-allergeen zilver. Zwitsers fabricaat sinds anno 1972. Te koop bij de ANBW Winkel, bij de locale afdelingen van het Rode Kruis, uw eigen apotheek en de betere drogist.

Swiss made. Patented by Cosimer Pty Ltd. Australia
https://cosimer.com.au/sos-talisman.html

Alle hulpverlenende organisaties, zoals ambulancediensten, politie en de reddingsdienst zijn attent op deze talisman.

Wat een uitstekend idee en product, bedankt voor deze link. Ik wist niet dat zoiets bestond. Elke Nederlander zo'n ding geven lijkt me sneller, efficienter, en doelmatiger dan weer het volgende grootschalig IT-project van de overheid dat gedoemd is om te mislukken na kostenoverschrijdingen van honderden procenten. Maar goed, ik zal wel iets heel belangrijks niet zien of zo.
09-07-2024, 11:10 door Anoniem
Deze nieuwe wet maakt mij ziek!
09-07-2024, 11:15 door Anoniem
Het is allemaal zo vreemd. U hebt bijvoorbeeld geen inzake in de gegevens van uw partner.
Al vormen jullie samen al dertig jaar een gezin.

Daar moeten jullie beiden dan een toestemmingsformulier voor ondertekenen
met e-mail-adres en andere verdere persoonlijke gegevens.
Ondertekenen en inleveren bij de assistente van je huisarts.

Maar.....de EU heeft zo maar toegang, zonder dat eerst netjes aan betrokkenen is gevraagd of gevraagd wordt.
Onbeleefde invasieve club, die EU. Houden slechts rekening met zichzelf.

Eerst vragen. Zo zou het met alles moeten eigenlijk bij ongevraagde advertenties, tracking, profilering. surveillance, gezichtsherkenning, - alles wat overheden stiekem van mensen willen verzamelen.
De data is er, dus men doet het.
Wie houdt hen immers tegen hierbij. Piratenpartij. Privacy Badger, Barend Bluf? Stemgedrag?

Maar men volgt steeds meer het creepy beleid van Big Tech (o.a. Meta & Alphabet).
en die liggen in bed met de 14 eyes en ook de EU en de grote Hegemon onzer dagen, tanende dat wel. (de USA).

Je hebt het nakijken met "ik wil baas zijn over mijn eigen persoonlijke data".

Deel dus liever niet iets online, dat je al niet met de hele planeet wenst te delen.

Wat men niet over je heeft aan data, kan je later niet in de k*nt komen bijten.
Ja, in dit geval ook letterlijk soms. ;)

\Maar ik zou ook niet weten hoe een wereld-publiek de normale gang van zaken zou moeten afdwingen.
Zeker niet in de komende "dagen der grote verdrukking", als je daar eens even aan zou denken.
En we moesten immers niet normaal maken wat abnormaal is (geworden).

Oh en als ik iets bespreek met A.I., is het dan PII geborgd via SafetoOpen?
We zijn aan de datagraai-duvel overgeleverd, mensen. Echt waar.

De meesten, doen, na zo'n verhaal, even snel een oogje open en slapen en snurken dan verder.
Denk aan het verhaal van Gullliver en Rip van Winkle.

Daarom verandert er niets hier op dit ondermaanse. Helemaal niets, al duizenden jaren. Nada, nic, zero.

Mniej niz zero. Minder dan zero, zong Lady Pank al.

luntrus
09-07-2024, 11:30 door Bitje-scheef - Bijgewerkt: 09-07-2024, 11:30
Wat een uitstekend idee en product, bedankt voor deze link. Ik wist niet dat zoiets bestond. Elke Nederlander zo'n ding geven lijkt me sneller, efficienter, en doelmatiger dan weer het volgende grootschalig IT-project van de overheid dat gedoemd is om te mislukken na kostenoverschrijdingen van honderden procenten. Maar goed, ik zal wel iets heel belangrijks niet zien of zo.

Ja die bestaan al aardig lang. Er zijn er zelfs waarop je aangeeft niet gereanimeerd te willen worden. Alleen zullen in de praktijk weinig EHBO'ers of BHV'ers hier naar kijken, die reanimeren gewoon.
09-07-2024, 11:35 door Anoniem
Door Anoniem: Wat een doemdenkers hier.

Je zal maar onwel worden in Italie en je niet goed kunnen uiten in het Engels.

Is het toch handig als de artsen je ziektebeeld kunnen opvragen.

Ik heb er geen moeite mee.

En jij denk dat een Italiaanse of Franse arts Nederlands kan lezen? Je mag blij zijn als ze Engels spreken.
09-07-2024, 11:35 door Anoniem
Lopen wij dan thans het risico dat men dan toch niet meer het achterste van de gezondheidstong laat zien bij een bezoek aan de (huis)arts omdat terecht gevreesd mag worden dat overheden en economische machten je medische geschiedenis naar believen kunnen inzien en benutten?

Op welke gronden zou men het vertrouwen in overheden kunnen baseren? In elk geval niet op grond van respect voor ieders medische privacy. Ook deze politieke stuiptrekking bewijst het absolute faillissement van welk vertrouwen dan ook in overheden.
09-07-2024, 11:40 door Anoniem
Door Reinder:
Door Anoniem:
Door Reinder: Voordat je naar een buitenland gaat, maak zelf een overzicht in een document van relevante informatie. Je naam, leeftijd, bloedgroep, allergieen, medicijngebruik, bekende aandoeningen, contactgegevens van je familie en huisarts, en eventueel mocht je zo willen je wensen met betrekking tot reanimatie en zo.

SOS Talisman
Wereldwijd herkend als noodhulpmiddel

https://www.sostalisman.nl

Onverwoestbaar, zeewaterbestendig en waterdicht tot op meer dan 100 meter diepte. Gegarandeerd 100% procent analoog, met uw gegevens geschreven in een onuitwisbare inkt op onoplosbaar papier. Uitvoeringen als medaillon of horlogeband en verkrijgbaar in roestvrijstaal, titanium, doublé of non-allergeen zilver. Zwitsers fabricaat sinds anno 1972. Te koop bij de ANBW Winkel, bij de locale afdelingen van het Rode Kruis, uw eigen apotheek en de betere drogist.

Swiss made. Patented by Cosimer Pty Ltd. Australia
https://cosimer.com.au/sos-talisman.html

Alle hulpverlenende organisaties, zoals ambulancediensten, politie en de reddingsdienst zijn attent op deze talisman.

Wat een uitstekend idee en product, bedankt voor deze link. Ik wist niet dat zoiets bestond. Elke Nederlander zo'n ding geven lijkt me sneller, efficienter, en doelmatiger dan weer het volgende grootschalig IT-project van de overheid dat gedoemd is om te mislukken na kostenoverschrijdingen van honderden procenten. Maar goed, ik zal wel iets heel belangrijks niet zien of zo.


Ik printte gewoon een klein papiertje, even lamineren en klaar.
Kosten 0 euro en werkt precies hetzelfde.
Eentje in de beurs, eentje in mijn binnenzak

Dingen als bloedgroep is onzinnig want dat testen ze toch altijd vlak voor toediening.
09-07-2024, 11:48 door Anoniem
Door Anoniem: Wat een doemdenkers hier.

Je zal maar onwel worden in Italie en je niet goed kunnen uiten in het Engels.

Is het toch handig als de artsen je ziektebeeld kunnen opvragen.

Ik heb er geen moeite mee.

Uw dossier is geheel in het Nederlands geschreven (log eens aan op een ziekenhuis portaal en bekijk Uw dossier) Ik converseer met Italiaanse ict-erts en de meerderheid moet Google translate gebruiken om Engels te begrijpen. Denkt U nu echt dat die Italiaanse arts Uw Nederlandstalige dossier begrijpt? Die maakt zich meer zorgen over Uw verzekerings bewijs.

Die Italiaanse farmaceut kan wel (automatische) vertalers gebruiken om Uw en mijn dossier te laten vertalen om op trefwoorden een markt analyse te maken. Dus die zijn hierbij gebaat als tweede type gebruiker.
09-07-2024, 12:58 door Anoniem
Tja nog meer inbreuk op privacy van de burger,veel mensen willen het juist alleen tussen hun huisarts en mogelijk hun specialist hebben hun medische gegevens. Heel.Europa hoeft toch niet te weten wat voor medische kwaal iemand heeft?.
09-07-2024, 13:00 door Anoniem
Nederlands lezen als buitenlander, met Google Translate op je handy niet langer zo'n probleem, hoor.
Het wordt ook nog netjes voor je uitgesproken. Bella cosa.

Wir koennen alles ohne Hochdeutsch.

#laufer
09-07-2024, 13:28 door Anoniem
Ik maak mij grote zorgen over mijn privacy en die van vele andere. Dit keer is de overheid de boosdoener die net als microsoft en Google jou data gewoon doorverkoopt aan 3e. Ik wil een opt-out regeling! Ik wil het vinke omzetten en zelf de controle terug over wat er gebeurt met mijn data.
We weten allemaal dat big tech bedrijven besturingsystemen van computers en telefoons inmiddels zo ontwikkeld hebben dat het vinkje omzetten geen enkele zin heeft en je nog steeds bespioneerd wordt. Dit soort wetgeving vanuit de EU is naar mijn mening het zelfde idee. Je wil het niet en ze doen het lekker toch.
10-07-2024, 09:40 door Anoniem
Door Anoniem: Ik maak mij grote zorgen over mijn privacy en die van vele andere. Dit keer is de overheid de boosdoener die net als microsoft en Google jou data gewoon doorverkoopt aan 3e. Ik wil een opt-out regeling! Ik wil het vinke omzetten en zelf de controle terug over wat er gebeurt met mijn data.
We weten allemaal dat big tech bedrijven besturingsystemen van computers en telefoons inmiddels zo ontwikkeld hebben dat het vinkje omzetten geen enkele zin heeft en je nog steeds bespioneerd wordt. Dit soort wetgeving vanuit de EU is naar mijn mening het zelfde idee. Je wil het niet en ze doen het lekker toch.

De "OPT-OUT" regeling komt er.
In een of andere vorm, nadat landelijke politici hun plas erover gedaan hebben (beinvloed door wie weet welke lobby)


Ik had liever een OPT-IN gezien.
Liefst met een land/regio instelling voor specifieke categorieen die je wel tijdelijk wilt openstellen binnen Europa (als het een keer nodig is).
Nee, tenzij. Zonder allerlei door politici bedachte uitzonderingen.
10-07-2024, 21:28 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Ik maak mij grote zorgen over mijn privacy en die van vele andere. Dit keer is de overheid de boosdoener die net als microsoft en Google jou data gewoon doorverkoopt aan 3e. Ik wil een opt-out regeling! Ik wil het vinke omzetten en zelf de controle terug over wat er gebeurt met mijn data.
We weten allemaal dat big tech bedrijven besturingsystemen van computers en telefoons inmiddels zo ontwikkeld hebben dat het vinkje omzetten geen enkele zin heeft en je nog steeds bespioneerd wordt. Dit soort wetgeving vanuit de EU is naar mijn mening het zelfde idee. Je wil het niet en ze doen het lekker toch.

De "OPT-OUT" regeling komt er.
In een of andere vorm, nadat landelijke politici hun plas erover gedaan hebben (beinvloed door wie weet welke lobby)


Ik had liever een OPT-IN gezien.
Liefst met een land/regio instelling voor specifieke categorieen die je wel tijdelijk wilt openstellen binnen Europa (als het een keer nodig is).
Nee, tenzij. Zonder allerlei door politici bedachte uitzonderingen.
Dat doen ze alleen in een democratie, Europa is geen democratie meer, ze zijn langzaam maar zeker aan het veramderen in een politiestaat.
Zie hier de toekomstplannen die voor ons zijn uigestippelt vanuit Davros:
https://assets.weforum.org/editor/7evFMfKW0fXMKYd8FmjYQKOJMQ2r3iNW2r2VMNy55rM.png
12-07-2024, 11:18 door Anoniem
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/toestemming/maak-je-keuze-bekend hier kun je je al uitschrijven voor veel ellende. Echt triest dat alles opt-out is!
12-07-2024, 14:53 door Anoniem
Door Anoniem: https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/toestemming/maak-je-keuze-bekend hier kun je je al uitschrijven voor veel ellende. Echt triest dat alles opt-out is!
"Pagina niet gevonden".....
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.