image

Column: Wie zwijgt stemt toe

vrijdag 7 maart 2008, 14:00 door Redactie, 32 reacties

Op deze site woedt de laatste weken bijna dagelijks een Privacydebat. Wat vinden we van camera's in vliegtuigen, databases voor vingerafdrukken, DNA en gelaatstrekken, de OV-kaart, rekeningrijden? We zijn tegen! Op het forum debatteren onze vaste bezoekers over de aangekondigde volksopstand, maar in het Haagse pruttelt alleen D66 zachtjes over het einde van de privacy - de rest van het politieke spectrum is zo te zien vóór de ontwikkelingen. Of ze vinden miepen over Wilders belangrijker. In elk geval: Security.NL is één van de condensatiepunten van het burgerlijk ongenoegen over de oprukkende Big Brother-samenleving. En zal als zodanig genoeg aandacht trekken van de Powers That Be. Beschouw je als gewaarschuwd.

De behoefte aan privacy confronteert ons beveiligers met het feit dat meer beveiliging kan leiden tot scherpe afname van het veiligheidsgevoel. De tegenstanders van de huidige regels ter bescherming van onze privacy voeren aan dat alleen mensen die iets te verbergen hebben zich zorgen moeten maken en dat er nu eenmaal geen andere manier is om deze mate van beveiliging te realiseren. De voorstanders van zoveel mogelijk privacy werpen tegen dat technologie faalt, dat mensen niet bespied willen worden, dat de overheid als toezichthouder niet 100% integer en foutvrij is. En dat dat laatste vooral de reden is dat er zoveel privacyregels bestaan. Een gebruikelijke insinuatie is dat de overheid de totale controle over de burger nastreeft, en het internationaal terrorisme aangrijpt om dat erdoor te jassen.

Het argument "niets te verbergen" veronderstelt vooral een integere en kundige overheid. VVD-kamerlid en voormalig crimefighter Fred Teeven zei het 7 januari ronduit: 'Daarbij hebben wij hier zo'n betrouwbare overheid, dat ik me geen zorgen maak om misbruik'. Komt dat voort uit de ervaring die hij als ambtenaar bij justitie heeft? In elk geval zal in de toekomst iedere ambtenaar 100% integer moeten zijn, als de huidige koers doorzet. Het is immers nu al niet ongebruikelijk dat een politieagent even kijkt of de auto die hij wil kopen ooit bij een aanrijding betrokken is geweest. Met zijn salaris kan hij zich inderdaad geen miskoop veroorloven, maar dat terzijde. Het mag gewoon niet en het is niet integer. In de nabije toekomst kan deze agent ook zijn aanstaande schoonfamilie of zijn nieuwe buren doorlichten. Of alle kinderen in de klas van zijn dochter.

Bovendien krijgen steeds meer mensen toegang tot dit soort informatie. Mensen wier integriteit tot op heden nog niet op de proef is gesteld en die daar niet op geselecteerd zijn, in tegenstelling tot de politie. Leerkrachten, vroedvrouwen, procesbegeleiders, beoordelingsambtenaren, maar ook de medewerkers van de bedrijven waar de computersystemen aan uitbesteed zijn. En de inhuur daar. Beveiligingstechnisch is dit een nachtmerrie. Of zoals mijn collega bij sales zegt, een gouden kans.

Kenmerkend voor de tegenstanders van privacy is dat zij het verlies van privacy in alle gevallen als onvermijdelijk zien. Jawel, om veilig te kunnen vliegen is het noodzakelijk dat iedere passagier z'n vingerafdrukken, politieke voorkeuren en DNA afgeeft en een camera op z'n gezicht krijgt gedurende de hele vlucht. Om het milieu te verbeteren moeten meer mensen met het OV, en daarvoor moet nu eenmaal de persoonsgebonden OV chipkaart een succes worden. En de gegevens op die kaart moeten niet alleen bewaard worden, maar ook beschikbaar gesteld voor marketingdoeleinden. Dat is kennelijk nu eenmaal zo. Zoals ook rekeningrijden de enige oplossing is voor de files en dat kan niet anders dan dat de gegevens waar iemand op enig moment is of was, centraal opgeslagen, voor de eeuwigheid bewaard en toegankelijk worden voor alle diensten die daar vanuit veiligheidsbelang bij willen.

Als techneut zeg ik: als je wilt zijn er voor al deze kwesties prima oplossingen die de privacy meer respecteren en nog beter werken ook. Realiseer je dat de kosten om data te beveiligen oplopen naarmate je meer data hebt. Het opslaan van zo min mogelijk gevoelige data waar zo min mogelijk mensen toegang toe hebben, is de beste manier om de veiligheid haalbaar en houdbaar te maken. Onder de huidige koers zullen de beveiligingskosten van rekeningrijden, OV-kaart en luchtreizen een zwart gat zijn. Met als gevolg een lekke beveiliging, want de behoefte tot beveiliging van deze data wordt zo structureel gebagatelliseerd dat je wel heel naïef bent als je denkt dat de moeite überhaupt genomen zal worden. Mijn collega bij sales heeft dan ook pech - Henk, dit jaar weer geen bonus!

Zolang er geen mens aan de andere kant zit, maar een computer, zou er geen sprake zijn van verlies van privacy. Computers schenden immers geen privacy. Zo lang er niemand op die computers aan kan loggen is dat semantisch gezien waar. Toch zullen ook die systemen in de lucht gehouden moeten worden en op dit moment bestaan er geen kaders en middelen die dit zonder menselijke ingrijpen mogelijk maken. Beheerders kunnen nu eenmaal bij de data, zeker als ze enige moeite doen. En om computers beslissingen te laten nemen zonder menselijke interactie, omdat de mens onveiligheid meebrengt, introduceert weer heel andere risico's. Een drogredenering dus.

Een ander gangbaar argument is dat computers alleen gegevens opslaan die al ergens anders bekend zijn. Telefoon- en e-mailgegevens zijn immers bekend bij de provider, dus daar kan iemand geen privacy verliezen. De buschauffeur ziet dat je instapt, dus ook dat is geen geheim. Er is dus helemaal geen sprake van vermindering van privacy! Ja, zo lust ik er nog wel eentje. Het maakt nogal wat uit of hier en daar kortstondig een snippertje van je informatie rondzwerft, of overal en voor de lange termijn je geconcentreerde en gecorreleerde informatie. Geheim en privacy zijn niet lineair hetzelfde. Wie dit serieus als argument aanvoert, begrijpt er helemaal niets van. En wil het waarschijnlijk niet begrijpen, gegeven de inventiviteit van deze drogredenering.

Big Brother is Watching You
Een groeiend aantal mensen ziet inmiddels een link naar de klassieke samenzweringen van Illuminati, New World Order, vrijmetselaars of joden. Is de wereldwijde ontwikkeling inderdaad een vastomlijnd programma? De wezenlijke vraag bij deze veranderingen is die van het waarom. Waarom achten zo weinig beslissers privacy beschermenswaardig? Is Big Brother werkelijk onder ons?

Om de afbraak van onze privacy tegen te gaan is het niet kansrijk om per situatie het gevecht aan te gaan. Versnippering ontkracht ieder verzet. Laten we vaststellen wat de gemeenschappelijke noemer is in de afbraak van onze privacy.

Als je onder de oppervlakte kijkt zie je wel degelijk een soort wereldwijde beweging, die zich over vrijwel de volle breedte van het politieke en bestuurlijke spectrum afspeelt. Op de meest onverwachte punten duiken opeens bepaalde mantra's op. De centrale persoon hierin is de Israëlische socioloog Etzion en zijn Communautaire beweging. Deze beweging heeft onder politici een grote aanhang verworven, zonder zichtbaar te worden bij het grote publiek. Als we het al kennen, kennen we het als de Derde Weg, en meer recent van het Normen en Waarden debat.

Etzioni betoogt dat alle mensen verantwoordelijk zijn voor zichzelf en voor elkaar, binnen hun groep. Hoewel Etzioni op het eerste gezicht een protagonist is van de beschaafde dialoog tussen verschillende groepen als matigend tegenwicht tegen markt en overheid, heeft zijn leer behoorlijk scherpe kantjes. Niet verwonderlijk, in zijn jonge jaren was hij lid van Palmach, een marxistisch georiënteerde zionistische beweging van Kibbutzim die de Britten in Palestina tussen 1943 en 1947 met bommen bestookte en hoog op de lijst van terroristische organisaties stond. En hij was recent actief in het neoconservatieve "Project for A New American Century" van Cheney, Wolfowitz, Rumsfield, Libby en Perle. De PNAC kun je toch moeilijk als een gematigd gezelschap zien.

De Derde Weg wordt tactisch gepositioneerd als de aanpak tussen het reëel bestaande staatssocialisme en het pure marktliberalisme, als een morele middenweg tussen links en rechts, van een problematiek die in beide andere benaderingen vooral economisch is. Voor velen een aanlokkelijk model sinds de val van de muur, waarin onze leiders zelf zonder ideologisch houvast kwamen te zitten. Het enige alternatief op dat moment was het neoconservatisme van Cheney en Wolfowitz of de beginselloosheid van paars. Tot Etzioni in het vacuüm stapte. Voor zijn derde weg koos vrijwel ons hele politieke en bestuurlijke spectrum. Google een beetje en je ziet wel wie ik bedoel.

In de leer van Etzioni is de 'dialoog' tussen groepen mensen de lijm van de samenleving. Uit een echte dialoog volgt volgens Etzioni overeenstemming, een gezamenlijk beeld, en dat is de basis voor beleid en gedrag. Alle culturen fuseren magischerwijs naar een gezamenlijk beeld in deze 'dialoog'. Alleen een paar lastige onderwerpen vallen hierbuiten, zoals ras en godsdienst. Er wordt dan ook niet over raciale en godsdienstgrenzen heen gelijmd: inburgeren is het motto.

The Limits of Privacy
Wat vinden de communitairisten nu van privacy en individuele vrijheid? In het traditionele westerse denken zijn privacy en rechtstaat immers een twee-eenheid, die in wetten en verdragen is vastgelegd. Deze relatie ontbreekt in het denken van Etzioni volledig. In zijn "The Limits of Privacy" uit 1999 beargumenteert hij dat de veiligheid van de samenleving in alle gevallen boven ieder individueel recht op privacy gaat. Hij onderkent in zijn model van de behoeften van de mens in navolging van Maslov geen enkele specifieke behoefte aan privacy en individuele vrijheid. Etzioni stelt zonder omwegen dat burgers moreel verplicht zijn de traditionele normen en waarden van de eigen omgeving te volgen. De waarden die van generatie op generatie overgaan, dus. De vrijheid van de burger is volgens Etzioni gedefinieerd in de groep, niet buiten de groep. En de groep beschermt de burger tegen de overheid en tegen de markt. Typische sociologenreutel, omdat sociologen zich beroepsmatig bezighouden met groepen en het individu buiten scope houden.

De enige uitzonderingen op de groepsdynamiek zijn in de visie van Etzioni de psychopaten. Op die manier weet je meteen waar je ingedeeld wordt, als je niet 'gezellig meedoet' met de groep. Want wie beschermt een individu tegen de groep waar hij toevallig in geboren is? Wat is wél een groep en wat niet? Wie beschermt de burger tegen overheid en markt als de groep faalt, of niet als zodanig erkend wordt? Wat mag een 'groep' doen om haar leden te beschermen tegen de overheid als de dialoog niets oplevert? Wat doe je met psychopaten? We zagen al dat een groep die niet meewerkt aan de 'dialoog' buiten het systeem valt. En dat een groep ook als geheel kan worden uitgesloten, moge ook duidelijk zijn. Wie beschermt de leden van zo'n groep dan tegen de markt, de overheid en de andere groepen? Wat nu als je bij de groep 'Bunnik Side' of 'cobolkrassers' wordt ingedeeld terwijl ze toevallig net even uit de mode zijn? Mag je een andere groep kiezen? Of oprichten? Helaas niet.

Etzioni stelt dat de Westerse waarden van vrijheid en democratie aangevuld moeten worden met algemene waarden uit het Midden Oosten, zoals meer respect voor autoriteit en inzet voor de gemeenschap. Respect moet je erin rammen. Of verwar ik het nu met angst? Hij stelt onder meer voor om jeugdige delinquenten kaalgeschoren en in hun onderbroek naar hun familie terug te sturen en vervolgens hun misdragingen met naam en toenaam op lokale TV en in kranten te vermelden. Een bordje om hun nek waarop staat wat ze misdaan hebben is ook een probaat middel uit de stal van Etzioni, voor wie schaamte een belangrijk sturingsmiddel is. Mensen moeten zich schamen als ze niet 'meedoen', voor hun uitkering, hun afzondering, hun Wasteland bezoek, hun individualisme, hun dik-zijn, hun roken, hun hoerenlopen, hun dronken autorijden. Zet ze met kenteken, naam en toenaam op Internet, in de krant, op TV. Geen privacy voor non-conformisten: hun lot is Naming and Shaming. Vernedering en stigmatisering zijn geaccepteerde middelen in de aanval op privacy door de discipelen van Etzioni. Zo is de schandpaal na een afwezigheid van 154 jaar terug in ons land, maar dan één waar je de rest van je leven niet meer uit komt. En je kunt al aan de schandpaal komen voor zaken die niet eens strafbaar zijn, en voor zaken waar je niet voor veroordeeld bent.

Mocht je niet geloven dat dit in ons land speelt: het OM in Limburg maakt van milieuovertredingen verdachte bedrijven bekend op het Internet. Let wel, verdáchten, niet veroordeelden. Dit middel wordt op deze manier vaker door pseudo-overheden ingezet: ziekenhuizen en scholen met slechte gemiddelde scores, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Het is niet geheel toevallig dat de voorbeelden toezichthouders zijn in sectoren waar we marktje zijn gaan spelen, maar dat moet maar wachten tot een andere column.

Etzioni lobbyde ook intensief voor Key Escrow (wat hij overigens steevast aanduidt als public key recovery, maar ja het is nu eenmaal moeilijke materie), waarbij van alle cryptografische systemen op voorhand een sleutel of een loper bij de overheid ingeleverd moet worden. Het beste was eigenlijk is het gebruik van door de overheid gemaakte cryptografie, zoals Skipjack. Je hebt immers niets te verbergen, en bovendien is PGP of een commerciële crypto hoogstwaarschijnlijk voorzien van een backdoor van een bedrijf, stelt hij. De nadelen van Key Escrow voor de cryptografische sterkte zijn genoegzaam bekend, en de aanname dat de sleutels bij 'de overheid' als niet nader gespecificeerde entiteit, in veilige handen zijn, is op z'n best wereldvreemd. Deze naïeve houding is toch vreemd voor iemand die zich 25 jaar geleden vooral druk maakte over corruptie in de Amerikaanse senaat. Maar goed, daar was de ultieme vijand, 'big business', aan het werk.

Niets aan de hand
Etzioni ziet in overheden per definitie geen bedreiging voor de burger. Toen Bush eind september 2001 een waslijst van beperkingen oplegde was zijn reactie: ''The notion that the government is the oppressor and is just trying to use this occasion to deprive citizens of our liberties is distressing and uninformed''. Hij vindt Internetfilters dan ook een goed plan, om onschuldigen te beschermen tegen porno, tabaksreclame, geweld en verkeerde ideeën. Toegang tot 'Harmful Cultural products' en commerciële content vallen buiten hetgeen de wet dient te beschermen, beargumenteerde Etzioni in 2004, en mag dus afgesloten worden. Dat de 'kinderpornofilters' ook gebruikt worden tegen vermeende schendingen van auteursrechten, zoals nu in Denemarken en Zweden, daar is dan ook niets mis mee, vindt hij. Ook op andere plekken vind je Etzioni's weerzin tegen het bedrijfsleven. Hij heeft vooral een hekel aan de tabaksindustrie, Microsoft en Intel, en strijdt al lang voor strenge straffen voor bedrijven die de regels overtreden.

Waar Etzioni wel een serieus risico ziet rond privacy is dan ook in de commerciële sferen, vooral in de gezondheidszorg en op Internet, omdat de bedrijven burgers en eigen medewerkers zullen schaden in hun jacht op commercieel gewin.

Voor de rechtsbeginselen van de veronderstelde onschuld tot het tegendeel bewezen is en nemo tenetur (niet meewerken aan de eigen veroordeling) heeft de socioloog ook geen enkel begrip. Als de overheid geen fouten maakt, bestaan er immers ook geen onschuldige verdachten. Waarheidsvinding en rechtsgang zijn in deze visie hooguit rituelen zonder echte inhoud. Het hele concept van dialoog door groepen is zó flinterdun dat er alleen een almachtige overheid overblijft die burgers en bedrijfsleven er onder moet houden. Etzioni's Derde Weg onderscheidt zich hooguit in de details van het 'reëel bestaand socialisme', de tweede weg die we in 1989 begraven dachten te hebben. De vraag wanneer de afbraak van privacy en rechtstaat ophoudt, is daarmee duidelijk beantwoord: pas als er geen privacy en rechtstaat meer is. Om privacy, rechtstaat en individuele vrijheid te behouden kun je niet om het ontkrachten van Etzioni en zijn gedachtegoed heen. Het motto is hier wie zwijgt, stemt toe. Maar wie spreekt, spreekt tegen.

En daar zijn nog andere valide redenen voor. Zo pleitte Etzioni in 2004 voor preventief militair ingrijpen door de NAVO in Iran, Rusland en Pakistan. Deze 'falende staten' vormden in zijn beleving een groot risico waar terroristen kernwapens voor het oprapen hebben. Toch interessant om te weten is onder welke definitie van falende staten het Rusland van Poetin dan valt. Het is evident dat er voor de NAVO geen enkele kans is om deze 'falende staten' te overwinnen, laat staan overwonnen te houden. Een morele wereldoorlog beginnen om de veiligheid veilig te stellen is namelijk heel erg slecht voor onze veiligheid.


Peter Rietveld, Senior Security consultant bij Traxion - The Identity Management Specialists -

Vorige columns van Peter

 • Een Lesje in Beveiliging
 • Voortschrijdend Inzicht Mag Niet
 • De Chinezen Komen Niet - Ze Zijn Er Al!
 • Het anti-terrorismehoesje
 • Niemand is de Baas
 • Zin en Onzin
 • This is Me
 • Wat niet meet, wat niet deert
 • De Chinezen komen, of niet natuurlijk (deel 2)
 • Afscheid van het netwerk
 • De Chinezen komen! Of niet, natuurlijk.
 • Een kwakkelend dossier
 • "Nederland is goed voorbereid"
 • Headhunter incident
 • Ethiek en Security
 • De kleren van de keizer zijn dood, leve de nieuwe kleren van de keizer
 • Over Security Architectuur
 • Best Practices bestaan niet
 • Unified Threat Management: dure mensen, goeie spullen?
 • Security maturity
 • Komt het nog wel goed
 • Geen nieuws is goed nieuws
 • Awareness best belangrijk
 • Een papieren tijger in een zilveren lijstje
 • Een goed idee is niet goed genoeg
 • Uit de loopgraven
 • Waarom beveiligingsbeleid faalt
 • Groot slaat dood
 • Reacties (32)
  07-03-2008, 14:13 door Anoniem
  Zeer interessant verhaal, mede gezien het feit dat Amitai Etzioni een van de
  belangrijkste bronnen van inspiratie is voor onze huidige MP Jan Peter
  Balkenende, zie bijvoorbeeld :

  Amitai Etzioni: De Waardenfluisteraar van Balkenende
  http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/18793664/
  07-03-2008, 14:33 door Anoniem
  Mijn complimenten Peter Rietveld.

  Greetingz,
  Jacco
  07-03-2008, 15:18 door Anoniem
  Ik vindt dat die discussie eens op gang moet komen op een TV
  programma zoals Zembla, Netwerk of ander groot media TV
  programma. De uitzending moet dan ook alleen aan dit
  onderwerp zijn gerelateerd. En dan zeker mensen in de studio
  die vragen kunnen stellen, dus niet alleen alleen maar
  iemand van de regering, en de vragensteller. Ik denk aan een
  programma zoals "ronduit 10". Dit forum bereikt maar een
  aantal mensen, dus niet heel Nederland. Verder weten veel
  mensen naar mijn inziens niet goed wat privacy nu echt is,
  en inhoudt.

  Ook is dit bericht weer een van de velen, dus wil
  security.nl echt iets doen, dan
  trek je stoute schoenen aan, en laat een TV programma iets
  weten, dat jullie, hier over willen praten in een programma.
  Als ik als gewone burger een brief schijf dan ben ik niet
  belangrijk genoeg, en heb ik geen invloed. Jullie misschien wel.

  Ik weet van te voren al weer, dat dit bericht een van de
  vele is, die volgende week alweer oud nieuws is.

  Willen jullie echt iets doen, doe er dan ook iets aan.
  Dit forum is heel leuk, goed opgezet, maar eigenlijk ook
  maar een collage van allemaal links.

  Ik bedoel het niet negatief, maar misschien kunnen jullie
  meer bereiken dan de gewone burger, en word dit forum echt
  eens bekend onder de mensen.
  Tevens trekken jullie ook ng meer mensen naar dit forum,
  waardoor nog meer mensen eens zien wat er zich allemaal
  afspeeld in de security wereld.

  Succes ermee.
  07-03-2008, 15:28 door sjonniev
  Laat meneer Teeven maar eens op Internet zoeken op de naam
  "Fred Spijkers", dan komt-ie er wel achter hoe integer en
  betrouwbaar onze overheid is.

  Als je Etzioni's definitie is Israel trouwens een
  psychopatisch land...
  07-03-2008, 15:37 door spatieman
  netjes neergezet..
  07-03-2008, 17:19 door Anoniem
  Top artikel....Nu ff nog naar de tweede kamer verzenden
  ....wie doet dat.?....Dat is beter dan de z.g. volksopstand
  privacy....
  07-03-2008, 18:58 door prikkebeen
  Interessant verhaal. Dank daarvoor.

  Heeft de auteur dit ook aan de (grote) landelijke dagbladen
  aangeboden? Zou misschien een begin van een dialoog kunnen
  zijn als die het afdrukken. Dit soort artikelen zouden er
  dagelijks in moeten staan.

  Verder denk ik dat de beleidsmakers dit ook wel weten en ons
  gewoon negeren, voor het algemene belang zeg maar.
  07-03-2008, 20:16 door Anoniem
  Peter,

  Goed stuk !

  Leonauv7rv
  07-03-2008, 21:03 door Anoniem
  Prima artikel, Peter richt een partij op, mijn stem heb je !

  Echter; "In de nabije toekomst kan deze agent ook zijn
  aanstaande schoonfamilie of zijn nieuwe buren doorlichten",
  ik kan je verzekeren, dat kon en gebeurde 20 jaar geleden
  ook al.
  08-03-2008, 12:13 door Anoniem
  Enge man, hij doet haast fascistische uitspraken.
  08-03-2008, 18:16 door jmp
  En wat heeft dit met ict privacy te maken ????????
  08-03-2008, 20:14 door Anoniem
  security.nl, we are legion
  10-03-2008, 13:07 door Anoniem
  Prachtig artikel. We zijn inderdaad met z'n allen aan het
  rennen zonder te weten waar we naar toe gaan. En die plek
  begint mij steeds duidelijker te worden. De gulags lopen in
  Rusland vol, de gevangenissen in Amerika ook. Aan beide
  kanten van het politieke spectrum zijn de politici en de
  geheime diensten te zoeken naar manieren om de mensen steeds
  meer odner controle te houden.We geven onze vrijheden op om
  ons maar veilig te voelen. Maar waren we niet al
  gewaarschuwd? Kafka, 1984, Soltzenitsyn etc etc etc.

  Dank voor de columns en ik hoop er nog meer te lezen,
  Groeten Jeroen
  10-03-2008, 13:12 door Secyourit
  "Valide reden" - "Invalide reden" ?
  10-03-2008, 13:54 door jazz5150
  Peter,

  dank voor je duidelijke stuk.

  Kasper Hanselman
  11-03-2008, 13:07 door Anoniem
  Goh, Ik had eerder verwacht dat Jan Peter Balkenende de
  ideologie van Adolf Hitler en Heinrich Himmler als leidraad
  had aangenomen om de dagelijkse problemen van deze
  nep-democratie te verhelpen. Dat brilletje doet me vooral
  aan de laatste denken of niet? De wil totale controle over
  te voeren over het minderwaardig stompzinnig volk, door het
  verspreiden van de leugens over onveiligheid door bepaalde
  etnische groepen is immers reeds eerder de revue gepasseerd.
  Erg verrassend dat dit dan komt uit de psychopathisch
  denkvermogen van een jood. Zijn voorouders zouden zich
  schamen, gezien de man eenzelfde is geworden met het
  fascistische gedachtegoed, waarin het individu geen plaats
  kan of mag hebben.

  Peter, groots artikel.

  ps. Ik blijf voortaan anoniem reageren op zulke artikelen.
  Immers, wie spreekt, spreekt tegen. Ben je niet voor hun,
  ben je tegen! Zorgelijk!
  11-03-2008, 15:22 door Anoniem
  Je zou toch verwachten dat N.B een JOOD het belang van
  privacy wel kent !

  Waarschijnlijk weer zo en corrupt mannetje dat zijn handen
  in onschuld wast.
  11-03-2008, 16:42 door Anoniem
  Door Anoniem
  Je zou toch verwachten dat N.B een JOOD het belang van
  privacy wel kent !

  Waarschijnlijk weer zo en corrupt mannetje dat zijn handen
  in onschuld wast.

  Ach zelfs Joden zijn ook maar gewoon 'mensch' en mensen
  hebben allemaal hun prijs......
  11-03-2008, 22:15 door Anoniem
  Beetje kort door de bocht geredeneerd: omdat deze man Jood
  is, moet hij bepaalde denkbeelden/moraal/ethiek er op na
  houden.

  Vind ik geen goede redenatie.
  12-03-2008, 10:02 door Jos Buurman
  Het is erg makkelijk om Etzioni de schuld van alles te geven maar zijn
  concepten kan ik zonder veel moeite herleiden naar de klassieke filosofie.

  Bedenk, de mens is geen solitair wezen en heeft een groep nodig die voorziet
  in basisbehoeften.
  Een van deze behoeften is veiligheid en zolang aan deze behoefte niet is
  voldaan zal het individu privacy en individueel recht opgeven om de veiligheid
  te waarborgen.
  Voorbeeld: een militair die zijn individueel recht op slaap groter vind als het
  belang van de groep brengt zowel de groep als zichzelf in gevaar.

  Misschien wordt het tijd te onderkennen dat privacy en individuele vrijheid een
  grens hebben en de discussie te verleggen naar hoe die grens precies is vast
  te stellen en hoe deze gehandhaafd moet worden.
  Iets wat Etzioni in zijn boek overigens ook al aan gaf, maar wat door Peter voor
  het gemak buiten beschouwing lijkt te zijn gelaten.
  12-03-2008, 11:30 door Anoniem
  Door Jos Buurman
  Het is erg makkelijk om Etzioni de schuld van alles te geven
  maar zijn
  concepten kan ik zonder veel moeite herleiden naar de
  klassieke filosofie.

  Das nu net het probleem, dat deze man teruggrijpt naar
  verouderde en inmiddels gewraakte concepten.
  Liever hebben we/ik een nieuwe, moderne filosofie die wel
  rekening houd met de ontwikkeling van ieder mens, i.p.v.
  uitsluitend 'De groep'...... Als we het boeddhisme nu
  eens jatten en een leuk westers naampje geven, 'The Secret'
  o.i.d.; misschien dat er dan een echte frisse wind door onze
  maatschappij zal waaien. Tot die tijd blijven 'onze'
  'leiders' zich vergrijpen aan Romeinsche standaarden zonder
  zich te bekommeren over de grote filosofische ontwikkelingen
  die zich, ondanks 'De Kerk' etc. toch ook in onze cultuur
  hebben voorgedaan.
  12-03-2008, 15:02 door Anoniem
  Door Jos Buurman
  Een van deze behoeften is veiligheid en zolang aan deze behoefte niet is
  voldaan zal het individu privacy en individueel recht opgeven om de veiligheid
  te waarborgen.
  Voorbeeld: een militair die zijn individueel recht op slaap groter vind als het
  belang van de groep brengt zowel de groep als zichzelf in gevaar.

  Dit is precies de essentie: de groep vind het beter dat de soldaat niet slaapt,
  de realiteit is dat ie tóch in slaap valt. En je bewering dat ie zijn eigen belang
  ook schaadt door te pitten, is een waardeoordeel, het blijft een gok of er
  tijdens de wacht wat gebeurd en of de wachtpost kapotgeschoten wordt, of
  juist alleen al die anderen, De realiteit van frontdienst is dat je verondersteld
  dat ellende alleen de anderen overkomt - je bent zelf onkwetsbaar.

  Ergo: je systeem bouwen op hoe het zou moeten zijn ipv hoe het is. Dat is een
  klassiek concept, dat noemen ze Utopisme. En dat is precies wat etzioni doet -
  en jij met hem. Droom zacht maar val de rest er niet mee lastig, de
  werkelijkheid is te belangrijk om mee te experimenteren.

  Herleidbaarheid tot klassieke filosofie als is overigens geen argument voor
  kwaliteit, zoals je zo te zien aanvoert.
  12-03-2008, 16:59 door Jos Buurman
  Door Anoniem
  Liever hebben we/ik een nieuwe, moderne filosofie die wel
  rekening houd met de ontwikkeling van ieder mens, i.p.v.
  uitsluitend 'De groep'...... Als we het boeddhisme nu
  eens jatten en een leuk westers naampje geven, 'The Secret'
  o.i.d.; misschien dat er dan een echte frisse wind door onze
  maatschappij zal waaien.

  De klassieke filosofie houdt wel degelijk rekening met de ontwikkeling van de
  individuele mens. En ook het boeddhisme onderkend de plaats van het
  individu binnen de groep/samenleving.
  Zo heeft een boeddhistisch monnik in de Theravada traditie zich aan een
  aanzienlijke serie regels te houden, niet om zichzelf te beschermen maar ook
  zeker om het imago van de groep te beschermen.
  En een beoefenaar in de Mahayana traditie (waar de Tibetaanse variant onder
  valt) zal gericht zijn op de verlichting voor allen en niet alleen zichzelf. Dus wel
  degelijk de ontwikkeling van de 'groep'.

  Door Anoniem
  Ergo: je systeem bouwen op hoe het zou moeten zijn ipv hoe het is. Dat is een
  klassiek concept, dat noemen ze Utopisme. En dat is precies wat etzioni doet -
  en jij met hem. Droom zacht maar val de rest er niet mee lastig, de
  werkelijkheid is te belangrijk om mee te experimenteren.
  Herleidbaarheid tot klassieke filosofie als is overigens geen argument voor
  kwaliteit, zoals je zo te zien aanvoert.

  Het was geen argument voor kwaliteit, alleen een constatering dat het idee
  veel ouder is als Peter suggereerd.

  Het eigen belang van de slapende soldaat wordt overigens wel degelijk
  geschaad als men er achter komt dat hij sliep.
  Binnen groepen, zelfs anarchistische groepen als krakers, is vertrouwen
  ontzettend belangrijk. Iemand die het vertrouwen schaadt loopt een aanzienlijk
  risico uit de groep gezet te worden en daarmee de bescherming van de groep
  te verliezen.
  Ook daar blijkt dat het belang van de groep gewoon voor het belang van het
  individu gaat.
  En deze werking is op veel meer punten aan te tonen.

  En wat is volgens jou 'de werkelijkheid' dan wel?
  Ik heb namelijk niet het idee dat ik droom, ik heb eerder het idee dat Peter een
  zeer ongenuanceerd stuk heeft geschreven over een onderwerp waar hij erg
  weinig kaas van heeft gegeten en wat met name inspeelt op
  onderbuikgevoelens en niet op feiten.
  13-03-2008, 09:43 door Anoniem
  Jos,

  je maakt een perfecte cirkelredenering: je wordt uit de groep gezet als je niet
  het groepsbelang boven je eigen zet. De groep beschermt je, dus het eigen
  belang wordt geschaadt, want de groep zet je eruit. Als het vertrouwen zo
  belangrijk is, waarom zet het leger dan zulke zware sancties op niet het
  groepsbelang boven eigen belang? Omdat mensen nu eenmaal het spelletje
  van de groepen niet zo spelen.

  Overigens, op grond waarvan vind je dat peter er weinig van weet, Ken je hem?
  13-03-2008, 12:04 door Anoniem
  Door Jos Buurman
  Ik heb namelijk niet het idee dat ik droom, ik heb eerder
  het idee dat Peter een
  zeer ongenuanceerd stuk heeft geschreven over een onderwerp
  waar hij erg
  weinig kaas van heeft gegeten en wat met name inspeelt op
  onderbuikgevoelens en niet op feiten.

  Maar daar draait het toch om in de beveiliging? Om gevoel?
  Zolang de burger maar het gevoel heeft beschermd te zijn.
  Dat een aanslag altijd de maatregelen kan omzeilen toont
  toch aan dat het om het gevoel gaat?

  Voorbeeld: voor 09/11 hadden wij het gevoel dat onze data
  veilig was wanneer wij die in twee torens van het WTC op
  zouden slaan. Want dat deze alletwee nagenoeg tegelijkertijd
  zouden bezwijken, dat was ondenkbaar. Ons gevoel zei: prima.

  Peter speelt volgens jou in op onderbuikgevoelens. Maar de
  feiten waaraan jij refereert bewijzen...

  ...niets!
  13-03-2008, 12:12 door Jos Buurman
  Anoniem,

  Het leger heeft een ander probleem. We hebben hier over het algemeen niet
  te maken met een vertrouwde groep, maar met een los samengestelde groep
  waarin beperkt vertrouwen aanwezig is. Vertrouwen moet in dat geval
  afgedwongen worden door extreme maatregels. Ik weet dat jij niet wegloopt
  want ik weet dat jij weet dat je dan zondermeer doodgeschoten wordt.
  De uitzonderingen zijn de elite-korpsen waarbinnen onderling vertrouwen juist
  doorslaggevend is. Ik weet dat jij vecht voor mijn leven en omgekeerd.

  Maar laat ik dit probleem eens naar de bits en bytes toe verplaatsen.
  Hoe wordt veiligheid daar gegarandeerd?
  Alleen toestaan wat vertrouwd is.
  En hoe doen we dat? Inperken van mogelijkheden.
  Kom je met je laptop op het netwerk, dan wordt je pc eerst even doorgelicht op
  virussen en daarna mag je pas verder.
  Verkeer via poort 21? Vertrouwen we niet (meer) dus staan we niet toe.
  HTTP verkeer naar buiten? Alleen via de proxy en inline virusscanner.
  En misschien alleen naar sites die zijn toegestaan.
  E-mail? Gaat standaard door de virusscanner, je ziet als eindgebruiker alleen
  wat niet besmet is.
  In een extreem geval sluiten we een gedeelte van het netwerk fysiek af van het
  internet en zetten we alle gegevensdragers uit om er voor te zorgen dat
  vertrouwelijke informatie niet naar buiten komt of verkeerde software binnen
  komt.

  Veiligheid is hier, maar ook in de maatschappij van groot belang.
  Als veiligheid niet door vertrouwen gegarandeerd kan worden (binnen de
  groep) zullen er beperkende maatregels moeten worden opgelegd om dit
  vertrouwen te verhogen.
  Dit is in essentie wat Etzioni stelt.

  Nu is het interessant om eens een goede discussie te houden over wanneer
  er sprake is van een gevaar is voor de veiligheid en welke maatregels
  daartegen genomen kunnen worden zonder de privacy te beperken.
  Zo heeft de identificatieplicht wel tot gevolg dat het vertrouwen (beperkt) is
  toegenomen (zonder fraude weet een agent of jij zegt wie je bent) maar heeft
  het geen direkte gevolgen voor de veiligheid. Ik kan ook met mijn paspoort op
  zak prima dingen doen die niet mogen.
  Hoe functioneerd de maatschappij/groep en hoe kunnen we vertrouwen en
  daarmee veiligheid laten toenemen.
  Dit zijn vraagstukken waarvoor figuren als Etzioni noodzakelijk zijn. Niet om
  hun idee als waarheid aan te nemen maar om tegenwicht te geven aan een
  mogelijk doorgeslagen idee van privacy en persoonlijke rechten.
  Privacy en persoonlijke rechten kennen namelijk wel degelijk beperkingen.

  De reden waarom ik stel dat Peter weinig kaas van dit onderwerp heeft
  gegeven is omdat zijn column een rechtstreekse persoonlijk aanval op Etzioni
  lijkt en ook niet volledig zuiver is met zijn weergave. Etzioni's standpunt kent
  wel degelijk nuances.
  Ik kan zonder veel moeite gaten prikken in de theorie van Etzioni zonder
  daarbij de persoonlijke aanval in te zetten.
  Spelen op de man in plaats van de bal is een zwaktebod en Peter doet dit
  minstens drie keer.
  Maar misschien was dat ook wel het doel van de column, de geest prikkelen :)
  13-03-2008, 14:08 door Jos Buurman
  Door AnoniemMaar daar draait het toch om in de beveiliging? Om
  gevoel?
  Zolang de burger maar het gevoel heeft beschermd te zijn.
  Dat een aanslag altijd de maatregelen kan omzeilen toont
  toch aan dat het om het gevoel gaat?

  Als we het uitgangspunt nemen dat de burger zich beschermd moet voelen,
  dan kunnen alle privacy-beschermende maatregels het beste direkt de
  prullenbak in. Want als de burger alles van iedereen kan weten, dan hoeft hij
  zich nooit meer onterecht onveilig te voelen en als hij zich terecht onveilig voelt
  dan moet er wat aan gedaan worden.

  Neem iets wat ik in mijn andere posting wilde melden, maar niet gedaan had.
  De vloeistof-maatregel in vliegtuigen. Een van de grootste onzinmaatregelen
  die je je maar voor kan stellen. En alles moest aan de kant om de burger
  maar een veilig gevoel te kunnen geven. Voelt men zich veiliger?
  Waarschijnlijk wel. Is het veiliger geworden? Nee.

  Zolang beveiliging puur draait om gevoel/emotie en niet door ratio wordt
  ondersteund zullen maatregels altijd doorschieten.
  Waar het om gaat is het reële gevaar inschatten en bepalen welke maatregels
  er genomen kunnen worden om dat te voorkomen.
  En waar die maatregels eventueel de persoonlijke vrijheden en de privacy
  moeten beperken om praktisch te zijn.

  Voorbeeld: Als ik een zwaard mee wil nemen in de handbagage in het
  vliegtuig dan mag ik dat niet. Ik wordt beperkt in mijn persoonlijke vrijheid.
  En als ik het vliegtuig in wil moet ik mijn paspoort tonen. Dat tast mijn privacy
  aan, ik kan niet anoniem reizen.
  Beperkende maatregels zijn nodig maar dienen gebaseerd te zijn op ratio en
  niet het gevoel.
  13-03-2008, 21:02 door Anoniem
  Jos,

  Bedankt voor je antwoord in bovenstaande posting.

  Ik ben het met je eens dat je de ratio de bovenhand moet
  laten voeren, in het algemeen. En dan kom je, voor wat
  betreft beveiliging, juist in een hele lastige situatie.
  Want degene die iets wil doen, verzint toch wel wat om de
  bestaande maatregelen te omzeilen. Ik beweer dan ook dat het
  voor beveiligingsmaatregelen niet mogelijk is om alleen met
  ratio de juiste maatregelen te treffen.

  Haal ik nogmaals 09/11 aan. Waar werd er zoveel ophef over
  gemaakt? Over falende beveiliging. Was dat terecht? Nou nee.
  Ja, 'in hindsight' (sorry, ben NL woord even kwijt) wel.
  Toen duidelijk was wat de strategie was geweest die de
  aanvallers voerden waren alle kleine elementen faalpunten.
  Maar alleen omdat we na de aanslag pas het resultaat wisten.
  Ik beweer dat de beveiliging niet heeft gefaald, omdat je
  nooit faalt wanneer je je niet voor kan bereiden op iets dat
  je niet verwacht.

  Misschien zit daar de ratio die wel werkt. De burgers
  uitleggen waarom je welke maatregel treft. Niet afdoen als
  'Veiligheidsmaatregel', maar concreet uitleggen welke
  maatregel voor welke mogelijke concrete dreiging genomen
  wordt. En met concreet bedoel ik: we halen de prullenbakken
  weg in verband met het verstoppen van bommen (tegenover we
  halen de prullenbakken weg in verband met een
  terrorismedreiging).
  Nu hoor ik de tegenstanders al zeggen: ja maar, dan weten de
  aanvallers toch al wat de overheid weet? Ach, getuige de
  'creativiteit' van geslaagde aanvallen weten ze dat tóch al.
  14-03-2008, 08:57 door Anoniem
  Door Jos Buurman
  Beperkende maatregels zijn nodig maar dienen gebaseerd te
  zijn op ratio en
  niet het gevoel.

  "Everything must justify its existence before the judgement
  seat of Reason, or give up existence." Friedrich Engels
  Anti-Duhring, Pt. III
  14-03-2008, 16:34 door jacc0
  miljoenen security maatregelen maken geen einde aan het terrorisme. Wel
  maken ze een einde aan onze privacy en vrijheid.

  Greetingz,
  Jacco
  14-03-2008, 22:24 door Anoniem
  Het artikel is te lang, te saai en hoort niet thuis op security.nl.

  De opmerkingen over key escrow getuigen van ondeskundigheid op dit punt.

  Terwijl criminaliteit meegaat met de moderne samenleving verzand de
  Nederlandse samenleving in een privacy debat waarbij de overheid als big
  brother een hoofdrol vervult.

  Wat dat aangaat leert men dus helemaal niet van de geschiedenis en zal deze
  zich herhalen. Men is namelijk 'bang' voor een geschiedenis die zich letterlijk
  zal herhalen. Helaas doet de geschiedenis dat nooit letterlijk, vandaar de
  blinde vlek.

  Was vroeger de overheid een kwetsbare spil in de informatiestromen, in de
  huidige samenleving zijn de internet providers en telecom operators de baas
  over onze gegevens. Op de voet gevolgd door bedrijven als Google, Amazon,
  Bol, Wehkamp, etc.

  Daarbij zal iemand die kwaad wil met deze gegevens niet eerst de macht
  grijpen maar zal deze eerst de hand leggen op de nodige informatie en dan
  de macht grijpen.

  Mensen die bang zijn voor de schamele maatregelen waarmee de overheid
  het terrorisme wil bestrijden beseffen niet dat ze hun privacy en vrijheid al
  hebben weggegeven aan de grote spelers in de hedendaagse informatie
  samenleving.
  15-03-2008, 10:47 door Anoniem
  Wat ik verontrustend vind aan Etzioni's denkbeelden, is het
  "gedwongen vertrouwen". Het maakt eigenlijk niet uit waarin
  dat vertrouwen wordt opgedrongen. Als mens moet je
  uiteindelijk je eigen afweging kunnen maken.

  Staten vertrouwen is erg gevaarlijk, daar zit de
  geschiedenis vol mee. De Palestijnen zullen niet blij zijn
  met het staatsterrorrisme van Israel. Het staatsterrorrisme
  van de VS in de wereld geeft ook te denken, zeker sinds
  Bush, maar ook daarvoor al...

  In het verleden hadden (Amerikaanse) Indiaanse volken ook
  wel eens vertrouwen in verdragen met de Amerikaanse
  overheid. Dat ging goed totdat er weer nieuwe gelukszoekers
  de verdragen overtraden, de indianen maatregelen namen, en
  vervolgens het blanke amerikaanse leger even orde op zaken
  stelde. En waar zijn die Indiaanse volken nu...
  Natuurlijk is dit een versimpelde weergave van historie,
  maar het geeft wel aan dat vertrouwen een complexe zaak is.

  Macht corrumpeert daarnaast ook nog eens, en blind
  vertrouwen in de huidige macht is daarom niet echt verstandig.

  Vertrouwen is nodig in elke samenleving, maar blind
  vertrouwen is volgens mij nooit goed. En dat lijkt Etzioni
  te verkondigen...

  Een interessante bijkomstigheid is daarnaast ook nog eens
  het Amerikaanse recht op wapenbezit, waar juist iemand als
  Bush niets aan wil doen, ondanks allerlei incidenten. Als ik
  goed ben geinformeerd, is dit recht op wapenbezit gebaseerd
  op het idee dat elke Amerikaan zich tegen de staat moet
  kunnen beschermen. Ook dat is natuurlijk een
  oversimplificatie, maar het geeft de steun van Bush voor
  Etzioni's denkbeelden wel een aparte draai.
  Reageren

  Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.