image

CDA en VVD willen verplichte afname DNA

woensdag 10 september 2008, 10:24 door Redactie, 20 reacties

Het CDA en VVD willen burgers verplichten om hun DNA af te staan voor onderzoek als daarmee ernstige misdaden kunnen worden opgelost. Het gaat dan om zware misdrijven als moord, mishandeling of verkrachting. De politieke partijen maakten dit gisteren tijdens het Kamerdebat over DNA-onderzoek bekend. CDA'er en Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin vindt een verplichting voorlopig niet nodig, aangezien 99% van de mensen in de buurt van een misdrijf al vrijwillig meewerkt.

Partijgenoot Van Haersma Buma snapt niet waarom iedereen zich zo drukt maakt over afname en opslag in DNA-databases. "‘Dna is niet veel meer dan de foto van de 21ste eeuw." Hirsch Ballin stelde de Kamer gerust dat een profiel in een DNA-databank geen strafblad is. Alleen als er in politie-onderzoek sporen opduiken die met de gegevens in de databank overeenkomen, verschijnt de naam van de verdachte. Daarnaast zouden de persoonsgegevens op geen enkele andere manier toegankelijk zijn, aldus de minister. ‘Als er nooit een match is, merkt men daar niets van.’

Reacties (20)
10-09-2008, 10:32 door wizzkizz
Als, en alleen in deze gevallen, het DNA wordt afgenomen in geval van een veroordeling voor een zwaar delict (bijvoorbeeld: een delict waarvoor een maximum celstraf van 10 jaar of meer staat en/of de integriteit van het menselijk lichaam is aangetast), zou het wellicht kunnen zorgen voor een vermindering van de recidive. Als je weet dat je DNA-profiel bij de politie bekend is, werkt dat wellicht als een rem, omdat je weet dat je pakkans zo veel groter is.

Maar ik maak me niet al te veel illusies: dit alleen een formaliteit. Als politiemensen willen, kunnen ze verdachten iets laten drinken en daarna adhv de sporen op het glas vingerafdrukken en DNA-profiel in een database stoppen. Dus of het daadwerkelijk niet gebeurt, kun je toch heel lastig controleren.
10-09-2008, 10:41 door Anoniem
NWO heeft deze gegevens ook hard nodig voor het fokken van het nieuwe ras, de volgzame gelukkige kudde....... en natuurlijk voor hun eigen fam. het nieuwe Herren-ras

“The Nazi’s didn’t lose the war, they just had to move” Mark Phillips
10-09-2008, 10:54 door Anoniem
Nee zelf zou ik er nooit aan meewerken. Wanneer stopt het, dit christen fundamentalisme met al haar betuttelende en privacy aantastende onzin. Bovendien wordt Nederland er niet veiliger van..

Laten we iig beginnen met het preventief afnemen van DNA van alle ambtenaren, de politici voorop. Vervolgens houden we deze verkregen DNA gegevens tegen oude onopgeloste zaken aan.
10-09-2008, 10:59 door SirDice
Partijgenoot Van Haersma Buma snapt niet waarom iedereen zich zo drukt maakt over afname en opslag in DNA-databases. "‘Dna is niet veel meer dan de foto van de 21ste eeuw."
Aan een foto kun je niet zien of iemand een bepaalde (genetische) afwijking heeft. Met DNA kan dat wel.
10-09-2008, 11:04 door Anoniem
Hebben ze niks te doen daar ofzo?
10-09-2008, 11:18 door Anoniem
En binnenkort valt ook "vermoeden van verzekeringsfraude" (bijvoorbeeld het verzwijgen van ernstige ziektes in de familie bij de aanvraag van een levensverzekering voor een hypotheek) onder de "ernstige misdrijven".
10-09-2008, 11:37 door Anoniem
als ze mijn dna op een legale manier willen hebben (van een glas af jatten mag niet in nederland) dan zullen ze me eerst ergens van moeten beschuldigen, en daarna krijgen ze een flinke aanklacht aan hun broek voor die valse beschuldiging.

ik ben principieel tegen dit soort maatregelen, ook vooral omdat je zelf niet in de hand hebt waar je dat dna achterlaat, hoe sterker dna in rechtzaken geaccepteerd word, hoe aantrekkelijker het is iemand erin te laten lopen door dna-sporen van diegene achter te laten, in engeland was meende ik niet lang geleden ook een zaak waar een verdachte eigenlijk alleen op basis van dna veroordeelt zou worden, de man was daar nooit geweest maar de rechtbank durfde niet te zeggen dat het dna bewijs ook fout kon zitten, zelfs al was dat overduidelijk het geval...

een ander nadeel van dit soort zaken is de stigmatisering, als je ooit eens ergens in een politieonderzoek opduikt en je baas komt hier achter? en de buren? je zou niet de eerste zijn die vanaf dat moment een vooroordeels-sticker op zn voorhoofd krijgt geplakt die m met gemak tientallen jaren blijft zitten!
10-09-2008, 11:42 door Anoniem
als ik iemand een schouderklopje geeft en die persoon wordt daarna vermoord zit mijn dna op die persoon en ben ik op z'n zachts gezecht verdacht. Met een alleen een foto zou ik niet verdacht zijn. DNA levert wijnig bewijs of een persoon waar DNA van gevonden is ook daadwerkerlijk de dader is. Die kant gaan we op deze manier wel op.
10-09-2008, 11:43 door Arno Nimus
Ach ja... DNA... Zaken als de Puttense en Schiedammer moordzaken hebben al voldoende aangetoond dat men er bij politie en justitie nog niks van begrepen hebben. Misschien wordt het tijd dat dáár wat aan gedaan wordt. Je kunt de mogelijkheden wel ongebreideld uitbreiden maar als niemand weet hoe je die mogelijkheden correct moet toepassen en interpreteren heeft niemand er wat aan en wordt het alleen maar een teringzooi.

Door wizzkizzAls, en alleen in deze gevallen, het DNA wordt afgenomen in geval van een veroordeling voor een zwaar delict (bijvoorbeeld: een delict waarvoor een maximum celstraf van 10 jaar of meer staat en/of de integriteit van het menselijk lichaam is aangetast), zou het wellicht kunnen zorgen voor een vermindering van de recidive. Als je weet dat je DNA-profiel bij de politie bekend is, werkt dat wellicht als een rem, omdat je weet dat je pakkans zo veel groter is.
De wet is nu, voor zover ik weet, al zo dat je voor zaken waarvoor je tot een celstraf van 4 jaar of langer kunt worden veroordeeld gedwongen kunt worden je DNA materiaal af te staan, ongeacht of je überhaubt veroordeeld wordt en ongeacht de eventueel opgelegde straf.

Daarnaast is nergens aangetoond dat die DNA-bank ergens geleid heeft tot een verminderde kans op recidive.
10-09-2008, 11:52 door Anoniem
Welke politicus garandeert mij (en hoe wil hij dat garanderen) dat deze dna gegevens vervolgens niet gebruikt worden (door een ander kanbinet van een andere inslag) om te bepalen of ik wel/niet aan bepaalde criteria voldoe. Bv kromme neus, rood haar, blauwe ogen, kanker, down-syndroom, etc.

We kennen allemaal minstens 1 voorbeeld waarbij zowel uiterlijke kenmerken als geloof voldoende waren om ruim 6 miljoen mensen te vermoorden.
Dat dit kabinet dat soort plannen niet heeft, betekent nog niet dat anderen op een ander moment zo iets wel willen. Denk hierbij bv aan een aantal uitspraken van dhr. Wilders.

Daar komt verder nog bij dat een profiel van het dna niet eenduidig is/hoeft te zijn. Zie het als een samenvatting van het eigenlijke dna. Er kunnen dus meerdere mensen aan voldoen. Afhankellijk van de detailgraad heel veel mensen.
10-09-2008, 12:08 door spatieman
Qoute:
Hirsch Ballin stelde de Kamer gerust dat een profiel in een DNA-databank geen strafblad is
end qoute.

Maar mocht je DNA toevalig gevonden worden, wordt je wel als krimineel behandeld
10-09-2008, 12:23 door Eerde
Ik ben er tegen omdat het een glijdende schaal is, nu is het verplicht meewerken bij een misdrijf 'in de buurt', wat is dat 1Km ? 10Km, 100Km ? Oeps das heel Nederland.

Maar ja in Nederland worden we toch bij toerbeurt van moord beschuldigd en veroordeeld, als het DNA profiel niet past (Putten) dan verwerp je het met een sleeptheorie, in andere gevallen worden de plisierapporten even aangepast, vervalst. Of nog leuker de de wiskundige wetmatigheden / kansberekening (Lucia de B) wordt aangepast. Bij de laatste bleek dat 1:60 van alle verpleegsters dit ooit zullen meemaken.

Een nette overheid zou die DNA gegevens niet langer dan 9 maanden moeten mogen bewaren, zoals nette bedrijven dat doen ;)
10-09-2008, 12:50 door U4iA
Door EerdeEen nette overheid zou die DNA gegevens niet langer dan 9 maanden moeten mogen bewaren, zoals nette bedrijven dat doen ;)
Ach hede, komt ie weer met z'n Google...alsof ze dat doen omdat ze zo netjes zijn en heel graag willen.

De nieuwe aanpassing doet Google pijn. Fleischer heeft het zelfs over het "opofferen van toekomstige innovatie." De zoekgigant is van mening dat het verkorten van de periode voor het anonimiseren, de waarde van de data onbruikbaar maakt. En dat is belangrijker dan het privacy voordeel voor de gebruikers.
Dus als je het zo door trekt zou de overheid ook gewoon DNA langer moeten mogen bewaren, omdat anders de innovatie in gevaar komt. En dat is belangrijker dan het privacy voordeel...toch? ;)
10-09-2008, 12:57 door Anoniem
Een IQ en EQ test voor ambtenaren zou ook zeer welkom zijn.
10-09-2008, 13:24 door awesselius
Ik denk dat men maar eens een Kennisgeving van Ontkennen van Instemming moet sturen naar de veschillende lagen van de 'Overheid'.

Als je niet langer instemt met het feit dat de overheid over jou regeert, dan zou je zo'n brief kunnen sturen, waarmee je verklaart dat de overheid niet langer alle zeggenschap heeft over jou. Dit heeft bepaalde consequenties natuurlijk, maar in een politiestaat leven is ook niet alles.

- Unomi -
10-09-2008, 13:33 door Bitwiper
Door de minister
Alleen als er in politie-onderzoek sporen opduiken die met de gegevens in de databank overeenkomen, verschijnt de naam van de verdachte. Daarnaast zouden de persoonsgegevens op geen enkele andere manier toegankelijk zijn.
Ik geloof niet dat er systemen bestaan die dit kunnen garanderen.

Door SirDice
Partijgenoot Van Haersma Buma snapt niet waarom iedereen zich zo drukt maakt over afname en opslag in DNA-databases. "‘Dna is niet veel meer dan de foto van de 21ste eeuw."
Aan een foto kun je niet zien of iemand een bepaalde (genetische) afwijking heeft. Met DNA kan dat wel.
Weet iemand of het mogelijk is om uit DNA de noodzakelijke informatie voor het zoeken en matchen van personen te hashen?

Hoewel ik geen lor van biologie weet kan ik me voorstellen dat juist erfelijke gegevens minder interessant zijn voor genoemde hashes, klopt dit?

Een tussenoplossing is ook mogelijk: sla van alle Nederlanders slechts hashes van enkele karakteristieke DNA gegevens op (niet gerelateerd aan ziektekansen e.d.), zodanig dat bij een delict waarbij DNA wordt aangetroffen, een beperkte groep van verdachten ontstaat. Alleen die groep zal dan t.b.v. een exacte bepaling opnieuw DNA moeten afstaan - waarvan de gegevens bij mismatches natuurlijk niet mogen worden opgeslagen.
10-09-2008, 14:15 door Eerde
Aan een foto kun je niet zien of iemand een bepaalde (genetische) afwijking heeft. Met DNA kan dat wel.
Is dat zo ?
Ik herken de mongolenkoppen meteen...
10-09-2008, 18:01 door rob
Weet iemand of het mogelijk is om uit DNA de noodzakelijke informatie voor het zoeken en matchen van personen te hashen?

Hoewel ik geen lor van biologie weet kan ik me voorstellen dat juist erfelijke gegevens minder interessant zijn voor genoemde hashes, klopt dit?

Een tussenoplossing is ook mogelijk: sla van alle Nederlanders slechts hashes van enkele karakteristieke DNA gegevens op (niet gerelateerd aan ziektekansen e.d.), zodanig dat bij een delict waarbij DNA wordt aangetroffen, een beperkte groep van verdachten ontstaat. Alleen die groep zal dan t.b.v. een exacte bepaling opnieuw DNA moeten afstaan - waarvan de gegevens bij mismatches natuurlijk niet mogen worden opgeslagen.

Lijkt me op zich helemaal geen slecht idee, als men dit zou willen doordrukken. Zo kunnen ze in iedergeval geen andere dingen met je DNA doen, dan wat ze nu beweren te willen doen.. Je vraag op zich kan ik niet beantwoord, ben ook geen wetenschapper :)

Maar het probleem blijft dat je dan, als je toevallig op plaats delict was, of op een of andere manier in aanraking bent geweest met een van de betrokkenen, je als verdachte zal worden bestempeld... Ik blijf tegen.
10-09-2008, 18:44 door Paultje
Een DNA-profiel is nog geen DADER-profiel...
14-09-2008, 10:43 door Anoniem
Niet alle DNA-gegevens worden opgeslagen, slechts een subset daarvan. Misschien is de term DNA-databank dan ook wat verwarrend.

Bij DNA-profiling wordt een uniek patroon (een soort van hash) opgeslagen van het DNA. Een groot deel van ons DNA is immers hetzelfde; we zijn tenslotte allemaal mens! Dit patroon wordt vervolgens vergeleken met het patroon van de dader.

Er is een kans dat dit patroon hetzelfde is, terwijl de persoon niet de dader is. Niet alleen moet er rekening gehouden worden met het feit dat het ook de kwaardaardige tweelingbroer kon zijn geweest, maar ook, omdat we met subsets werken, simpelweg een ander persoon is. Daarom wordt DNA-materiaal altijd als ondersteunend bewijsmateriaal gebruikt.

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_fingerprinting
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.