image

BoF vindt censuurplan Hirsch Ballin absurd

zaterdag 14 augustus 2010, 11:33 door Redactie, 23 reacties

Het is precies een jaar geleden dat Bits of Freedom (BoF) als een feniks uit de as herrees, toch is de burgerrechtenbeweging nog altijd hard nodig. Het was tijdens Hacking at Random 2009 dat BoF de doorstart aankondigde en Security.nl de kersverse directeur Ot van Daalen als eerste interviewde. Inmiddels zijn we een jaar verder, tijd om de balans op te maken en naar de toekomst te kijken.

Een toekomst die deels wordt bepaald door het nieuw te vormen kabinet. Toch wil Van Daalen nog niet speculeren over wat een mogelijk minderheidskabinet met CDA en VVD voor gevolgen voor de privacy heeft. "De PVV is een vrij gesloten partij. Het CDA is op basis van stemgedrag, verkiezingsprogramma en het regeringsbeleid gericht op controle. En de VVD heeft twee kanten, de veiligheidsstroming die meer de nadruk op veiligheid legt en de vrijheidsstroming, die meer op vrijheid is gericht. We weten nog niet wie daar de overhand heeft." Pas als het regeerakkoord er ligt wordt duidelijk wat er op privacygebied van het nieuwe kabinet te verwachten valt.

Overheid
Op dit moment is het volgens Van Daalen zo dat privacy erg laag op de agenda van de overheid staat. "Persoonsgegevens zijn een belangrijk onderdeel van onze informatiemaatschappij, maar bij Justitie en Economische Zaken is slechts een handjevol ambtenaren dat daar nog niet eens full-time aan werkt." Iets wat opmerkelijk is, aldus de privacyvoorvechter. Bij grote bedrijven zijn juist meerdere mensen bezig met het opstellen en bewaken van privacybeleid. "Dat er bij de overheid zo'n beperkte mankracht voor beschikbaar is gesteld, dus naast het CBP, is niet goed en verklaart deels waarom het altijd een ondergeschoven kindje is." Van Daalen weet niet of een 'privacyminister' hiervoor de oplossing is. Hij wijst op de privacyofficieren die bij bedrijven actief zijn. "Zo zou bij de overheid een centrale persoon moeten zijn waar de expertise over privacy zich centraliseert en die beschikbaar is en toezicht houdt op de wetgevingsprocessen binnen de verschillende departementen."

De tegenstelling tussen bedrijven en overheid is opmerkelijk, aangezien veel bedrijven zich alleen aan de privacy houden omdat de wet ze dat voorschrijft, terwijl de wetgever op dit gebied juist tekort schiet. "De overheid kan het maken om dat niet te doen, omdat ze zichzelf daartoe niet verplicht. Als we kijken naar de bewaarplicht, daar moet je aan meedoen." Van Daalen noemt de analyses die de noodzaak van de bewaarplicht moeten aantonen een lachertje. "Er is geen kritische tegenbeweging binnen de overheid."

Big Brother
Volgens sommigen is dit het werk van "big brother" en probeert de overheid bewust de privacy van burgers af te pakken. "Opzet om meer informatie te verzamelen over burgers is er zeker. Dat is niet met kwade bedoelingen", zegt Van Daalen. Ambtenaren en ministers zouden in de veronderstelling zijn dat dit helpt bij het opsporen van meer misdadigers of dat dit efficiënter werken mogelijk maakt. "Er zijn talloze legitieme redenen dat je gegevens opslaat, maar wat je ook ziet is de oppervlakkigheid van het politieke debat. Er is een roep om iets voorkomen en het eerste waar men naar grijpt is meer opslag." Een ondoordachte reactie, waar in veel gevallen niet van vaststaat dat het het beoogde probleem ook oplost of voorkomt.

Van Daalen geeft als voorbeeld een onderzoek naar Amerikaanse inlichtingendiensten die gigantisch veel informatie opslaan, maar uit de cijfers blijkt dat Amerika helemaal niet veiliger is geworden. "Dat zie je ook in Nederland met de bewaarplicht. Die is in sommige landen niet geïmplementeerd en in andere wel. Het bewijs dat een land veiliger wordt doordat je opslaat waar iedereen een jaar is geweest, zoals nu gebeurt via onze mobiele telefoon, dat is er niet." Van Daalen spreekt van een interne prikkel bij politici en overheidsinstanties om steeds meer te verzamelen.

Tandenloze tijger
De privacy werd lange tijd in de gaten gehouden door het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), maar deze organisatie treedt steeds minder vaak op de voorgrond, terwijl BoF juist regelmatig in het nieuws is. Critici noemen het Cbp zelfs een tandenloze papieren tijger. In een zeker opzicht heeft BoF een deel van de taken overgenomen. "Het CBP heeft er bewust voor gekozen om niet bij inspraakprocedures mee te doen." Vroeger schoof de instantie nog wel bij platformen en overleggen aan tafel, maar dat gebeurt nu veel minder. Bits of Freedom is op dit vlak iets actiever, maar toch ook voorzichtig. "Onze ervaringen tot nu toe zijn dat onze adviezen gewoon genegeerd worden en er ondertussen wel gezegd wordt dat er geluisterd is naar de belangen van de burger. Dat zien we heel duidelijk in ons contact met de overheid."

Dat is ook de reden voor BoF om altijd kritisch te onderzoeken of deze manier van werken wel het meeste effect sorteert. Via campagnes die mensen bewust maken van de problemen is mogelijk meer winst te boeken. "Als de beleidsmakers toch niet luisteren, is het handiger om de burger bewust te maken van het probleem."

Het gaat dan niet om demonstraties. "Mensen zien dat steeds minder als geschikte uitlaatklep voor hun frustraties." Blogs, Twitter en andere activiteiten op internet zijn daarentegen juist steeds populairder als het gaat om het uiten van onvrede. Activiteiten die ook steeds meer effect lijken te hebben. Eén van de grote successen die BoF het afgelopen jaar boekte was het beïnvloeden van de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen, door leden amendementen in te laten dienen, die vervolgens werden aangenomen. "Daardoor zie je nu in allerlei programma's stukken over privacy en vrijheid op internet, die er anders niet waren geweest. Dat is een effectieve manier van beleidsverandering, waarvoor je niet op de Dam hoeft te staan."

Toekomst
De actie met de amendementen stemt Van Daalen optimistisch over wat de organisatie in de toekomst nog kan bereiken. Het tweede punt waar de BoF directeur trots op is, is de Buma/Stemra actie. Die wilden geld zien voor het embedden van YouTube filmpjes, wat voor een golf van verontwaardiging zorgde. Samen met de internet community schreef Bits of Freedom een brief, met als uiteindelijk gevolg dat de regeling binnen een week werd ingetrokken.

Wat betreft dieptepunten vindt Van Daalen vooral de implementatie van de bewaarplicht een tegenvaller. De implementatie vindt plaats achter gesloten deuren zonder dat de burgerrechtenbeweging echt werd betrokken. Daarnaast is de verstrekte informatie is zeer beperkt. "Daardoor konden we geen volwaardige partner in dat proces zijn. Uiteindelijk zijn onze adviezen gewoon genegeerd."

Het andere waar Van Daalen zich over opwindt is "dat het maar door blijft gaan." Zelfs met een organisatie als Bits of Freedom worden er steeds weer wetten aangenomen die de privacy van de burger inperken. Zo oordeelde het CBP dat kentekenherkenning in strijd met de wet is, waarop de minister vervolgens de wet wilde aanpassen. "Dat is toch absurd! De instelling van de overheid is nog lang niet voldoende veranderd." Van Daalen ziet wel lichtpuntjes in partijprogramma's, "maar uiteindelijk moeten wij nog veel te vaak aan de bel trekken."

Hirsch Ballin
Een ander punt waar Van Daalen zich zorgen over maakt is het censuurplan van Hirsch Ballin. "Het is absurd dat een demissionair kabinet met een demissionaire minister het in hun hoofd haalt om iets te introduceren dat echt controversieel is. Dat komt de legitimiteit van het beleid niet ten goede."

Wat betreft de toekomst wil BoF zich het komende half jaar op twee punten richten, namelijk het terugdraaien van de bewaarplicht en het invoeren van netneutraliteit. "In tegenstelling tot het oude Bits of Freedom hebben we gekozen om veel focus in ons werk aan te brengen." Dat betekent dat er wordt gekeken naar twee grondrechten: communicatievrijheid en privacy, en dan voornamelijk op alles wat met internet te maken heeft.

De Europese Commissie zal later dit jaar de bewaarplicht herzien. "Dat is een belangrijke kans om die terug te draaien of een opt-out voor Nederland te bedingen." Netwerkneutraliteit gaat over het dataverkeer van gebruikers en of de internetprovider dat mogen inzien. Als het aan Van Daalen ligt wordt het verboden voor providers om het dataverkeer van klanten aan de hand van inhoud of bestemming te discrimineren, behalve als de veiligheid van het netwerk in gevaar komt of als er sprake is van tijdelijk onvoorziene congestie.

Toch is er ook ruimte om de proefballonnen van Hirsch Ballin af te schieten. "Wij hebben ruimte ingebouwd voor ad-hoc proefballonnetjes die uit de lucht moeten worden gehaald." Naar aanleiding van het plan van de minister werkt BoF nu aan een brief.

Deep packet inspection
Naast het optreden in de media, wist Bits of Freedom in het eerste jaar ook veel aandacht te krijgen door de Big Brother Awards. De prijs voor de grootste privacyschenders van Nederland. In 2007 won de Nederlandse burger de prijs, vanwege de onverschillige houding als het om privacy gaat. Veel mensen geloven nog steeds in en verschuilen zich achter het "ik heb toch niets te verbergen" excuus.

De situatie is volgens Van Daalen iets veranderd. Het gaat dan onder andere om de reacties op plannen van Hirsch Ballin. "Er is een stroming aan het ontstaan die zich daar zorgen over maakt." Het gaat dan niet alleen om de groep burgers die al langer in de privacy geïnteresseerd is, maar ook om doorsnee burgers. Daarnaast was privacy een thema in de verschillende verkiezingsprogramma's en dat was het tot voor kort niet het geval. "Zelfs het CDA had een paragraaf over privacy opgenomen. Het is niet de beste paragraaf ooit, maar het is al stukken beter in vergelijking met Balkenende die in 2002 nog zei dat als je niets te verbergen hebt, je ook niets te vrezen hebt. Het gaat vooruit. Ik weet niet of wij als burger de prijs verdienen, maar we zijn een minder goede kanshebber geworden."

Persoonlijk maakt Van Daalen zich vooral over de bewaarplicht zorgen. "Het is de eerste grootschalige surveillance van Nederlanders. Iets dergelijks bestond er nog niet." Niet alleen met wie je belt en mailt vindt hij ver gaan, maar ook het feit dat je locatie wordt opgeslagen. Gecombineerd met dat veel mensen een mobiele telefoon hebben, betekent dat de overheid vrijwel de gehele bevolking een jaar lang in de gaten houdt. "Ik ben bang dat dat gegeven voor andere grootschalige surveillance gebruikt gaat worden."

Een ander punt dat Van Daalen niet lekker zit is deep packet inspection, het controleren van al het internetverkeer op inhoud, om die te filteren of te blokkeren. De technologie is nog niet ver genoeg gevorderd om dat kosteneffectief te doen, maar in Engeland vinden er al experimenten mee plaats. Zo kan worden gekeken naar alle internetverkeer, onder meer om te zien wat gebruikers allemaal downloaden, die daar vervolgens voor kunnen afrekenen. Ook in Nederland zouden
lobbygroepen dit willen invoeren.

Geen Facebook
Ondanks alle overheidsplannen zijn er toch dingen die burgers kunnen doen. Van Daalen heeft zelf geen Facebookprofiel, althans, niet onder zijn eigen naam. Ook zit hij niet op Hyves en Twitter. Hij gebruikt PGP voor het versleutelen van zijn mail en ook zijn schijf is versleuteld. Natuurlijk reist hij met een anonieme OV-chipkaart, heeft hij voor de invoering van het nieuwe paspoort met vingerafdruk nog snel zijn oude verlengd en probeert hij bewust te zijn van wat hij achterlaat bij derden. "Maar ik denk dat ik het nog veel beter zou kunnen doen."

Reacties (23)
14-08-2010, 11:51 door TD-er
heeft hij voor de invoering van het nieuwe paspoort met vingerafdruk nog snel zijn oude verlengd
Als ze daar nu eens wat meer aandacht aan geven. Want als dat nog 5 jaar doorgaat zit elke Nederlander in die database met zijn vingerafdrukken, of zonder identiteitsbewijs. Dat laatste zou nog een keus kunnen zijn, maar ja dan komt het bijvoorbeeld ook op je rijbewijs en voor je het weet wordt het dusdanig normaal gevonden dat je bij het afsluiten van bijvoorbeeld een hypotheek ze ook al moet afstaan en nog even later zelfs voor de AH-bonuspas, want dan zou je kunnen afrekenen met je vingerafdruk.
*TD-er huivert nog even verder.
14-08-2010, 13:13 door Anoniem
Het kan simpelere.

Gewoon een rfid-schip inplanten bij de geboorte.
Dan weet de overheid altijd wie je bent, en waar je bent.
Ik bedoel dan wel een geharde rfid-chip, die niet dmv electromagnetische straling kapot gemaakt kan worden.
14-08-2010, 14:40 door Anoniem
Het is niet de beste paragraaf ooit, maar het is al stukken beter in vergelijking met Balkenende die in 2002 nog zei dat als je niets te verbergen hebt, je ook niets te vrezen hebt.
De grote misconceptie die er bij de burger bestaat omtrent privacy en waar de overheid graag en bewust gebruik van maakt en bespeelt met FUD. Privacy gaat er niet over wat je te verbergen hebt, maar over de keuzevrijheid rond wat je aan wie ontsluiten en wanneer. Je kunt onmogelijk spreken van vrijheid wanneer er geen keuzevrijheid bestaat: de vrijheid van geloof, van meningsuiting etc. steunen allen op dit principe.
14-08-2010, 17:00 door P5ycH0
Laten we beginnen om onze politici met chips te implanteren.
En dan al hun bewegingen incl. datum/tijd/locatie te publiceren op een publieks toegankelijke website.
Nu alleen nog even deze gegevens verrijken met hun bel geschiedenis, koopgedrag en opnames van alle beveiliging camera's waar ze langslopen. Het sausje: Een complete transcriptie van hun rijgedrag (eventueel icm het drinkgedrag).


Door Anoniem: Het kan simpelere.

Gewoon een rfid-schip inplanten bij de geboorte.
Dan weet de overheid altijd wie je bent, en waar je bent.
Ik bedoel dan wel een geharde rfid-chip, die niet dmv electromagnetische straling kapot gemaakt kan worden.
14-08-2010, 21:01 door [Account Verwijderd]
Door P5ycH0: Laten we beginnen om onze politici met chips te implanteren.
En dan al hun bewegingen incl. datum/tijd/locatie te publiceren op een publieks toegankelijke website.

Prima idee. Uiteindelijk betalen wij als burgers de salarissen en hebben wij er recht op om te weten waar ze uithangen op de momenten wanneer wij ze betalen. Zo kunnen we zien wie er met wie in een achterkamertje zit op elk moment en hoe productief ze zijn, en tegelijk onkostendeclaraties in de gaten houden.

Misschien niet meteen de gegevens publiekelijk maken ivm privacy, maar een speciaal burgertribunaal met vergaande bevoegdheden aanstellen die onregelmatigheden onderzoekt. Uiteindelijk is het dan zo dat wanneer er niets te verbergen valt, ze zich ook geen zorgen hoeven te maken. Burgerinitiatief starten?
14-08-2010, 22:37 door billy
Over cencuur en privacy gesproken. Ik kwam deze link tegen en misschien een aanvulling op het bovenstaande bericht.
http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/archief/2010/ciot2009
15-08-2010, 09:59 door Anoniem
Dit is het beste idee dat ik ooit heb gezien op het net! Zsm mee beginnen!!!
15-08-2010, 13:17 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
15-08-2010, 13:41 door TD-er
Door Peter V: Ik zie niet elk NOS-journaal van 8 uur...maar heb nog nooit EEN onderwerp over dit onderwerp van hun hand gezien. Is dit soms de reden waarom de burger denkt: "ik heb toch niets te verbergen?"
Dat is inderdaad op z'n minst frapant te noemen.
Je zou bijna denken dat GeenStijl een punt heeft door ze steevast "staatsomroep" te noemen.
15-08-2010, 17:18 door Anoniem
Door Rotsmoel:
Misschien niet meteen de gegevens publiekelijk maken ivm privacy, maar een speciaal burgertribunaal met vergaande bevoegdheden aanstellen die onregelmatigheden onderzoekt. Uiteindelijk is het dan zo dat wanneer er niets te verbergen valt, ze zich ook geen zorgen hoeven te maken. Burgerinitiatief starten?

Waarom kunnen deze gegevens niet publiekelijk gemaakt worden?
Als een minister of tweede kamerlid in functie is, zijn zijn handelingen dan geen publieke zaak?
En heeft de burger dan geen recht om die handelingen altijd en overal te kunnen volgen?

Waren het niet diezelfde ministers en tweede kamerleden die zeiden dat ze niets te verbergen hadden?
Dus dan hebben ze ook hun recht verspeeld om zich te beroepen op hun privacy.
Hadden ze maar niet de poltiek in moeten gaan. . . .
16-08-2010, 08:40 door Anoniem
Nog meer censuurplannen uit liefhebbende christelijke hoek, zie hier:

http://www.ouders.nl/mgam2010-geweld.htm

Het duurt niet lang meer of de politie komt savonds controleren of we wel met de handen boven de dekens liggen.

Of die mogen dan ook niet meer omdat de camera's anders niet alles kunnen zien...
16-08-2010, 09:45 door Anoniem
Door billy: Over cencuur en privacy gesproken. Ik kwam deze link tegen en misschien een aanvulling op het bovenstaande bericht.
http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/archief/2010/ciot2009
Twee opmerkingen:
1. Je kunt een link maken door http://naam.domein/paginate tikken.
2. Je hoeft hetzelfde bericht niet drie keer te posten. 1× is duidelijk genoeg ;-).
16-08-2010, 12:42 door jopiter
"Misschien niet meteen de gegevens publiekelijk maken ivm privacy, maar een speciaal burgertribunaal met vergaande bevoegdheden aanstellen die onregelmatigheden onderzoekt."

Wat mij betreft hoeft men geen rekening te houden met de privacy van ministers en parlementsleden. Indien zij niets te verbergen hebben, dan hebben ze toch ook geen behoefte aan privacy ? Zij willen van ons immers ook vastleggen wat wij allemaal doen via bewaarplicht, via de OV-chipkaart, via mobiele telefoongegevens, via nieuwe parkeerautomaten waarop je je kenteken moet intikken, via automatic number plate recognition camera's op de snelwegen, via (etc etc etc) ?
16-08-2010, 12:43 door jopiter
"Je hoeft hetzelfde bericht niet drie keer te posten. 1× is duidelijk genoeg ;-)."

Indien de redactie een beetje meer zou modereren, dan zouden dubbele reacties snel verdwijnen. Zelfs wanneer dubbele reacties anoniem worden gepost, worden ze nog steeds zonder meer geplaatst ;)
16-08-2010, 12:56 door Anoniem
Stoere praat, jongens (?).
Wauwelen op een nerd forum over burgertribunalen en implanteren van chips bij politici.
Gaat vast helpen.

Wil je nog _iets_ nuttigs doen, pak dan liever je creditcard/paypal/cash-overboeking-op-het postkantoor (kost 7,50, maar ja het is je privacy) en doneer aan BoF :
https://www.bof.nl/doe-mee/
eventueel kun je er stickers of een t-shirt voor krijgen (maar dan houdt BoF minder over).

BoF is al blij met twee euri in de maand (24 per jaar), dus doe een rondje minder als je stapt (of een avondje minder) , en zoals het spreekwoord zegt, Put Your Money Where Your Mouth Is.

(je kunt ook nog actief vrijwilliger worden, en je tijd/spreektalent/organisatietalent doneren, maar het minste (en simpelste) wat je kunt doen is gewoon lappen.)
16-08-2010, 13:27 door jopiter
"Stoere praat, jongens. Wauwelen op een nerd forum over burgertribunalen en implanteren van chips bij politici.
Gaat vast helpen. Wil je nog _iets_ nuttigs doen, pak dan liever je creditcard/paypal/cash-overboeking-op-het postkantoor (kost 7,50, maar ja het is je privacy) en doneer aan BoF"

Beetje voorbarige reactie, aangezien je helemaal niet weet wie hier geld doneren aan BoF danwel andere activiteiten ontplooien welke wel helpen. Of denk je dat het leven van de mensen hier enkel bestaat uit het reageren op artikelen op deze website ? Ik moet zeggen dat je nogal negatieve benadering verder niet erg motiveert.
16-08-2010, 13:41 door billy
Dit is de eerste keer dat ik iets plaats al lees ik regelmatig deze site.
Ik vind alleen het commentaar op 4x plaatsen van een bericht nogal overdreven. Hoe het komt weet ik niet en stond er zelf ook van te kijken.Hopelijk komt dit ook niet 4x geplaatst.
Nu even iets anders. Als je de site BoF aanroept (voor eventueel een donatie) wat een https site is krijg ik de mededeling dat hetgeen ik via deze site verstuur helemaal niet beveiligd is.

Zie de mededeling:
U hebt een beveiligde pagina opgevraagd die niet-versleutelde informatie bevat. Informatie die u op deze pagina ziet of invult kan gemakkelijk worden gelezen door derden.
Volgens mij stelt die "s", achter http niets voor of begrijp ik iets niet.
16-08-2010, 14:27 door jopiter
@ Billy:

Welk risico loop je dan bij het bezoeken van Bits of Freedom, waardoor het een probleem zou kunnen vormen dat niet alle informatie encrypted is ? Ik zie het gevaar niet direkt in, immers moet je gevaar wel koppelen aan een risico. Mijns inziens zou BoF net zo gemakkelijk gewoon http kunnen gebruiken.
16-08-2010, 15:08 door billy
@ Jopiter

Dat begrijp ik, maar als ik http(s) zie staan mag ik toch aannemen dat dat de "s" van security is en dat niet zo is dat, wat je invult op die site door derden gelezen kan worden. Deze mededeling krijg ik soms ook als ik de site van ING aanroep voor internetbankieren.
16-08-2010, 15:37 door jopiter
@ Billy

Da's inderdaad waar, en het komt ook wel wat knullig over, al vind ik de encryptie op een bank website wel vele malen belangrijker.
17-08-2010, 13:48 door Anoniem
Chips bij politici inplanten klinkt aardig, maar dan draai je het probleem alleen maar om. Dan komen de burgers in aan de macht, i.e. hetzelfde plaatje als waar nu de politici van beticht worden. Maar de overheid zou ondersteunend moeten werken, en dat is hier, zoals in vele landen, het probleem. In plaats van het concept van nederigheid en dienstbaarheid te profileren, vind de overheid dat ze boven de rest staan. En daar gaat het fout. Identiek aan management in een bedrijf, het omgekeerde piramide plaatje, i.e. management moet de werknemers ondersteunen, niet andersom.
17-08-2010, 14:01 door Anoniem
@Jopiter gister 13:27
ben anoniem gister 12:56

Inderdaad, specifiek van de posters hier (en met name degenen met stoere praats op wie ik reageerde) weet ik niet of die misschien nog iets doen behalve hier posten voor een publiek die het al met het punt eens is.
Maar dit onderwerp wordt natuurlijk ook wel eens besproken in de wandelgangen/koffieautomaat/bar bij IT/security/andere techie bijeenkomsten of conferenties, en ook dan zijn er wel eens mensen met heel wilde ideeen over wat "ze" eigenlijk zouden moeten doen en wat er allemaal anders moet.
Ook dan challenge ik dat wel eens, door te vragen wie er uberhaupt iets doet, zoals bijvoorbeeld een donatie aan het doel waar de discussie over ging. Hoe groter de praat en hoe wilder de plannen waren, des te minder heeft de spreker gedaan.
De kans is een stuk groter dat een tot dan toe zwijgende meeluisteraar opmerkt daar al lang aan te doneren dan dat de grootspreker ook maar een vinger heeft uitgestoken.

Maar uberhaupt zijn donateurs of mensen die actief iets doen voor een doel als BoF gewoon zeldzaam.
Als je zoekt (of oplet) kom je wel eens bedragen of aantallen leden/donateurs tegen voor het type doelstellingen ala BoF.
Dat is gewoon om te huilen.
BoF heeft in 2009 4704 (vierduizend zevenhonderd en vier) euro uit individuele donaties gekregen.
Waarschijnlijk minder dan vijfhonderd mensen dus, die twee of drie biertjes pp *per jaar* ervoor konden missen.
(ik denk dat degenen die dan doneren, meer dan een tientje doen, en het aantal donateurs dus nog wat kleiner is).

Mijn negatieve perceptie is dus niet ongefundeerd, in het algemeen.

Vandaar dat ik wat cynisch ben, en me ook erger wanneer mensen wel zeggen iets erg te vinden, maar (zeer waarschijnlijk) niets doen om bij te dragen aan het oplossen van wat ze verkeerd vinden.
(Voor de goede orde: ik ben geen BoF werknemer/deelnemer of bestuurder. (wel donateur). )
25-08-2010, 14:38 door Mysterio
Ja maar... Nu 'doneren' we al aan onze staat, als we dan ook nog eens BoF moeten gaan betalen om de mensen die wij in de eerste plaats betalen terecht te wijzen klinkt het alsof er ergens iets mis gaat.

Nu ben ik geen fan van de piratenpartij, maar is er dan geen overheidsclub die hier iets tegen doet of roept en al wel van onze centjes wordt betaald?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.