image

Plasterk: in Nederland geldt Nederlandse wet ook voor NSA

dinsdag 29 oktober 2013, 05:16 door Redactie, 9 reacties

Het verzamelen van inlichtingen in of vanuit Nederland door buitenlandse inlichtingendiensten zonder goedkeuring van de overheid is onacceptabel, aldus minister Plasterk in een brief aan de Kamer. Plasterk reageerde op nieuws dat de NSA in december de metadata van 1,8 miljoen telefoontjes had verzameld.

Volgens Plasterk is het Kabinet van mening dat het onderscheppen van metadata en het analyseren daarvan in het algemeen een aanvaardbare methode is in het kader van onderzoek naar terroristen of andere gevaren voor de nationale veiligheid.

De minister stelt dat het afluisteren van telefoonverkeer en het aftappen van e-mailverkeer in Nederland door inlichtingen- en veiligheidsdiensten alleen kan geschieden binnen de kaders van de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en alleen op last van de desbetreffende ministers. "Iedere andere vorm is niet acceptabel."

Bondgenoten

In de brief merkt Plasterk op dat het kan voorkomen dat andere landen kunnen menen dat er een goede reden is om in of vanuit Nederland inlichtingen te verzamelen. In een dergelijk geval dient het desbetreffende land een verzoek te richten tot de AIVD of de MIVD. Het verzoek wordt dan binnen de kaders van de Nederlandse wet beoordeeld. Optreden buiten deze wettelijke kaders is voor het Kabinet niet aanvaardbaar, staat in de brief.

"De AIVD en de MIVD doen om die reden structureel onderzoek naar spionage van buitenlandse mogendheden in Nederland. Indien dergelijke spionage wordt geconstateerd, dan volgen altijd maatregelen. Dat geldt ook als bondgenoten ongewenste spionageactiviteiten in Nederland uitvoeren. In Nederland geldt de Nederlandse wet, ook voor bondgenoten", aldus de minister.

Reacties (9)
29-10-2013, 08:05 door Mozes.Kriebel
Toch jammer dat mensen die verantwoordelijk zijn voor dit soort beleid totaal niet gehinderd worden door enige realiteitszin. Gisteren nog een stukje Tegenlicht gezien: data is handel en aangezien je nationale infrastructuur in handen is van commecrciële bedrijven, is het logisch dat afluisteren, tappen en onderscheppen gefaciliteerd kan worden tegen betaling.
Daarnaast een simpele wedervraag: wat is de sanctie, als een buitenlandse mogendheid dit toch blijkt te doen?

En daarbij: Nederland is zelf ook een koploper op het gebied van aftappen en onderscheppen, dus waar hebben we het over?
29-10-2013, 09:53 door Anoniem
Volgens Plasterk is het Kabinet van mening dat het onderscheppen van metadata en het analyseren daarvan in het algemeen een aanvaardbare methode is in het kader van onderzoek naar terroristen of andere gevaren voor de nationale veiligheid.
Alleen als het gericht is. Als iemand verdacht is kan je vervolgens gaan kijken met wie die persoon contact houdt. Wat de NSA doet is metadata van iedereen bijhouden in een database en daar vervolgens in gaan zoeken. Ze doen het voor alsof dat op hetzelfde neerkomt: het zoeken in de database zou alleen gebeuren als er een verdenking op die persoon rust. Alleen zoeken ze in gegevens die in het verleden zijn vastgelegd, effectief zoeken ze dus al voordat ze toestemming hadden. Dat is sjoemelen met de regels.

Over Echelon kwam in de jaren '90 al naar buiten dat het verbod om eigen burgers grootschalig in de gaten te houden werd omzeild door bijvoorbeeld de Britten Amerikanen in de gaten te laten houden en andersom. Ook dat is sjoemelen met de regels, strikt genomen houden ze zich eraan maar ondertussen behandelen ze de regels als dingen die slim omzeild moeten worden.

Vergaande bevoegdheden brengen een enorme verantwoordelijkheid met zich mee en kunnen alleen worden overgelaten aan partijen met een enorme integriteit. Dit soort gesjoemel geeft me weinig vertrouwen in de haalbaarheid daarvan, en daarmee in de aanvaardbaarheid van de methode.
29-10-2013, 10:00 door Mysterio
Juist... Iedereen moet zich aan de wet houden, maar er is geen controle en geen sanctiemogelijkheid.
29-10-2013, 10:41 door Anoniem
"Alleen als het gericht is. Als iemand verdacht is kan je vervolgens gaan kijken met wie die persoon contact houdt. Wat de NSA doet is metadata van iedereen bijhouden in een database en daar vervolgens in gaan zoeken."

Wat denk je dat men doet in Nederland sinds de invoer van de bewaarplicht, en sinds de invoering van de bevoegdheid van diensten als de AIVD om complete datasets op te vragen bij het bedrijfsleven ? Dit soort datamining wordt hier net zo goed gedaan door politie, inlichtingendiensten, FIOD/SIOD, en vele anderen.
29-10-2013, 11:08 door schele
Tja, zolang de VS voor het grootschalig bespioneren van de hele EU alleen ene paar boze blikken, een tandeloos EP en nietszeggende speeches moet weerstaan zal het ze aan hun reet roesten wat de wetten zijn.

Ook op wereld niveau geldt het Alfa male gedrag en tot op heden zal de VS niet onder de indruk zijn van de tegenstand, mijn god wat een mietjes die Europese Leiders. Doe es wat jongens, sla es met een vuist op tafel, geef es een interview af waarin je zegt "Bama, dit pik ik niet". Maar nee, eerst enquete zus, onderzoek zo, werkgroepje hier, commissie daar om daarna te concluderen "ach ja... "
29-10-2013, 14:57 door Anoniem
Barack, je moet je aan de Nederlandse wet houden, want anders arresteren we je.
29-10-2013, 22:08 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
30-10-2013, 18:11 door Anoniem
Wat is dat toch dat we een ministerie hebben met specialisten in de behartiging van de belangen en rechten van Nederlandse burgers in het buitenland behartigt (Buitenlandse Zaken), maar dat Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie daar steeds in wensen te hobbyen terwijl het uit de BuZ pijnlijk stil blijft?

Voor het overige, mooie woorden, maar ik geloof niet dat ik er veel voor koop.
31-10-2013, 00:52 door Anoniem
Het gaat erom dat de Kamer geen enkele controle heeft in relatie tot GEWENSTE spionage activiteiten van buitenlandse mogendheden in Nederland. Dus we komen er nooit achter wat de NSA met toestemming allemaal nog meer doet.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.