image

Kamervragen over doordrukken EPD

maandag 31 december 2012, 15:34 door Redactie, 14 reacties

Kamerleden van GroenLinks en SP hebben vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gesteld over het doordrukken van het Elektronisch Patientendossier (EPD) en de verwevenheid van Nictiz en VZVZ. Nictiz is het landelijke expertisecentrum voor ICT-innovaties in de zorg. VZVZ houdt zich bezig met beheer en verbetering van de zorginfrastructuur.

Nictiz en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) bereikten eind oktober, samen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ICT-leveranciers, overeenstemming over het gebruik van de landelijke zorginfrastructuur (LSP) van 2013 tot 2016. Beide organisaties hebben zich de afgelopen maanden sterk voor het LSP gemaakt.

Van Gerven (SP) en Voortman (GroenLinks) willen weten wat precies de relatie tussen is de VZVZ en Nictiz en in hoeverre deze relaties juridisch gescheiden zijn. Ook vragen de Kamerleden zich af door wie de VZVZ wordt gefinancierd en of het een soort window-dressing-organisatie is, die in feite wordt aangestuurd door het ministerie van VWS.

Doordrukken
Dat de rol van de VZVZ in de discussie over het EPD, dat inmiddels als Landelijk Schakelpunt (LSP) door het leven gaat, onduidelijk is, blijkt wel uit de verschillende vragen over de organisatie. Zo willen Van Gerven en Voortman ook van de minister weten of de VZVZ als dekmantel wordt gebruikt om het EPD/LSP er alsnog vanuit het ministerie door te drukken.

De VZVZ werd eind 2011 opgericht op initiatief van de koepels van apotheken, huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen Nictiz.

Nictiz
Ook de rol van Nictiz is niet voor de Kamerleden duidelijk. "Is het waar dat het Nictiz voor 2013 een subsidie krijgt van bijna 22 miljoen euro, die met name wordt geïnvesteerd in het LSP? Zo ja, wie kent deze subsidie toe? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de afwijzing van het EPD door de Eerste Kamer?", vragen de Kamerleden zich af.

Als laatste vragen Van Gerven en Voortman of Nictiz het eigendom van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is. De minister zou binnen drie weken antwoord moeten geven.

Reacties (14)
31-12-2012, 16:07 door john west
Als je het niet wil ?
Hun reactie................

Uw e-mail van 11 december jl. over de zorginfrastructuur hebben wij in goede orde ontvangen.

U wilt bezwaar maken tegen het delen van uw medische gegevens. U wilt echter geen kopie van uw identiteitsdocument meesturen.

Vanwege de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg moet het Informatiepunt de identiteit nagaan van degene die het verzoek indient. Daarom vragen we om een kopie van een geldig identiteitsdocument.(rijbewijs/paspoort) Het gaat om een wettelijke verplichting.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij uw identiteit moeten kunnen verifiëren zodat het bezwaar voor de juiste persoon wordt aangebracht. Op deze manier kan tevens worden voorkomen dat iemand anders, zonder uw toestemming, een verzoek voor u indient of weer intrekt. Als u besluit geen kopie van uw identiteitsdocument in te sturen, zijn wij op dit moment helaas niet in staat om uw verzoek door te voeren.

In het eerste kwartaal van 2013 wordt het echter ook mogelijk om online (onder meer via DigiD) toestemming te geven en in te trekken. Hierbij is het niet meer nodig een kopie van een identiteitsdocument mee te sturen.

Eventuele aanmeldingen voor het delen van uw gegevens worden in de eerste week van januari 2013 ongedaan gemaakt. In die week worden alle aanmeldingen zonder toestemming van de patiënt verwijderd uit de zorginfrastructuur. Vanaf dat moment zijn uw medische gegevens niet meer raadpleegbaar via de zorginfrastructuur. Zolang u uw zorgverleners geen toestemming geeft voor het delen van deze gegevens blijft dit zo.


Tot slot bedanken wij u voor de melding over de contactpagina. Deze is inmiddels aangepast.

Wilt u bij een vraag of opmerking over deze reactie het referentienummer vermelden?

Met vriendelijke groet,

Informatiepunt voor Zorgcommunicatie

Postbus 159

2260 AD Leidschendam

https://www.vzvz.nl

T 070 - 317 34 56
31-12-2012, 16:22 door Anoniem
Het wordt je hoe dan ook door de strot gedrukt. Zo zachtjes aan zie ik er maar 1 oplossing voor: zoveel non-informatie erin zien te krijgen dat het niet meer bruikbaar is. Lijkt me een aardig voornemen voor 2013.
31-12-2012, 17:23 door Anoniem
@John West

Je hoeft helemaal geen bezwaar te maken, het is een opt-in regeling dus ze moeten expliciet toestemming van je krijgen, anders moeten eventuele gegevens per 1/1/2013 verwijderd worden uit het EPD/LSP.
31-12-2012, 17:30 door Anoniem

In het eerste kwartaal van 2013 wordt het echter ook mogelijk om online (onder meer via DigiD) toestemming te geven en in te trekken. Hierbij is het niet meer nodig een kopie van een identiteitsdocument mee te sturen.

Maar dit was bij eerdere navraag eerst 1 december 2012 en later 15 december 2012.
Hoe geloofwaardig is dat EPD nog?
31-12-2012, 19:22 door johanw
Maar goed dat ze dat goed controleren, anders zie ik de bui al hangen: patienten worden door artsen of apothekers die daar blijkbaar geld voor krijgen massaal aangemeld voor het LSP. Zoals het nu gaat lijkt het erop dat het LSP gaat floppen wegens weinig aanmeldingen. Ik ben benieuwd hoe hard men mensen gaat pushen om zich aan te melden, na de eerste berichten over apotheken die anders niks meer wilden leveren.

Die vragen zijn trouwens wel snoeihard, blijkbaar zien deze kamerleden ook wel hoe de minister het EPD perse erdoor wil duwen.
31-12-2012, 19:25 door Anoniem
"Als je het niet wil ? Hun reactie................"

Nee, dat is als je het niet wilt, en je niet bereid bent je identiteit aan te tonen. Wel zouden ze je kunnen adviseren om duidelijk op de kopie aan te geven wat de doelstelling is van het verstrekken van de kopie van je ID. Ze houden jou niet tegen om bezwaar in te dienen.
31-12-2012, 19:37 door Anoniem
Als het goed is worden over een luttel aantal uren van enkele miljoenen Nederlanders de gegevens geblokkeerd en blijven er ca 400.000 gebruikers over.
Lijkt me commercieel geen echt succes, dus ik denk dat de term doordrukken inderdaad van toepassing is. Het is volkomen zinloos ook als de meerderheid van de Nederlanders er niet instaat en een hulpverlener iets wil gaan opvragen.
Praktijk zal dus zijn dat men eerst behandeld en misschien later voor aanvullende info het dossier raadpleegt.

Al met al kan dit project wederom het predicaat Rijk krijgen, veel geld, geen behoefte en weinig waar.
31-12-2012, 21:09 door Anoniem
Door johanw: Maar goed dat ze dat goed controleren, anders zie ik de bui al hangen: patienten worden door artsen of apothekers die daar blijkbaar geld voor krijgen massaal aangemeld voor het LSP.

Controle is op zich goed. Alleen is het middel waarmee zij controleren onrechtmatig. Ze zouden moeten stellen, dat het verzoek via de huisarts of apotheek moet komen. Daar kan de identiteit worden gecontroleerd. Het verzenden van een kopie van een legitimatie kan leiden tot identiteitsdiefstal, aangezien anderen (tijdelijk) in het bezit kunnen komen van alles wat ter identificatie nodig is.
31-12-2012, 22:01 door Anoniem
En gaan die vragen nog wat uitmaken? Zoals de vragen over gigaeurofaalproject ov-chipkaart zoveel effect hebben gehad?
02-01-2013, 08:35 door Anoniem
Door Anoniem: Het wordt je hoe dan ook door de strot gedrukt. Zo zachtjes aan zie ik er maar 1 oplossing voor: zoveel non-informatie erin zien te krijgen dat het niet meer bruikbaar is. Lijkt me een aardig voornemen voor 2013.

Sinds 1 januari 2013 is opt in verplicht. Er is expliciete toestemming van de patient nodig om zorginformatie te mogen delen. In jouw geval betekent dat dat je gewoon nee kunt zeggen, en dat je samen met je zorgaanbieder erop toeziet dat dat op de juiste manier in het dossier wordt vastgelegd. Daarna kan een waarnemend arts je dossier niet meer inzien.

De 400000 zijn meestal gebruikers in de twee gebruikende regio´s Twente en Nijmegen. Nieuwe regio´s gaan aansluiten, en dan zal dat aantal vanzelf stijgen.

Voor de beeldvorming. In de regio´s Amsterdam en Utrecht worden wekelijks meer dan 100k berichten via minder beveiligde systemen gedeeld, zonder dat daarvoor ooit toestemming is gevraagd, en met grote risico´s voor security. De zorgaanbieders in die regio´s voorzien een probleem.

Aanpassen van de huidige systemen is niet meer mogelijk want veel te duur en niemand wil dat betalen. Uit de lucht halen is geen optie, want dat vinden zij een groot medisch risico. Enig werkend alternatief is de landelijke infra.

Transitie zal de komende anderhalf jaar gaan lopen. Per 1 juli 2014 gaat namelijk de stekker uit alle huidige onveilige, regionale initiatieven die gebaseerd zijn op OZIS.

Tenslotte. Elk dossier bevat een deel van het totaaldossier, namelijk de laatste 6 maanden. Elk informatiesysteem kan detailinformatie niet delen. Je kunt dus ook samen met je zorgaanbieder in het dossier aangeven welke info je niet gedeeld wil hebben, als je dat granulair zou willen doen.
02-01-2013, 21:33 door Anoniem
frustrerend dat geen politicus een pasje voorstelt.

Dat werkt toch net zo goed, is veel goedkoper, is vele malen veiliger en de informatie wordt niet automatisch ook met amerika gedeeld.
02-01-2013, 22:23 door Anoniem
Ik zie de bijdragen van vandaag en de mijne staat er niet bij. Kunt u mijn bijdrage alsnog plaatsen? Want als ik wel ingelogd was, had mijn bijdrage er meteen gestaan, dus waarom dat modereren? Er is vrijwel geen verschil tussen wel en niet ingelogd zijn. Mijn bijdrage was:

Reactie op John West.

Jij schreef: "Als je het niet wil ?
Hun reactie................
Uw e-mail van 11 december jl. over de zorginfrastructuur hebben wij in goede orde ontvangen.
U wilt bezwaar maken tegen het delen van uw medische gegevens. U wilt echter geen kopie van uw identiteitsdocument meesturen."

Ik heb destijds bezwaar gemaakt tegen het feit dat ze de Nee-optie toepassen (wat algemeen intussen toch wel als not done wordt beschouwd) en tegen het feit dat ze mij vragen om in een herkenbare envelop ZOMAAR een kopie van mijn ID toe te sturen. Op die manier bezorg je de klant (mij dus) een enorm risico op identity theft. De tijdelijke krachten van de post-dienst zien die enveloppen vanuit de verte al liggen en hoeven ze er alleen maar even uit te vissen.

Nee dus. Ik heb de volgende aanpak gevolgd:
- eerst het weigeringsformulier opsturen zonder de kopieën.
- dat werd arrogant geweigerd.
- toen het formulier verstuurd MET kopie echter mijn BSN (persoonsnummer) onleesbaar gemaakt. Verder de kopie zo slecht mogelijk, om te bereiken dat vervolgkopieën nog onleesbaarder zouden zijn. Bij dat verwijderde BSN vermeld: wordt niet vermeld om ID-theft te vermijden.
- dat werd arrogant geweigerd.
- nogmaals opgestuurd met nog meer notities erbij geschreven.
- dat werd arrogant geweigerd.
- nogmaals opgestuurd met nog meer notities erbij geschreven, en een tekst zoals "ik verbied u mij te dwingen mee te doen aan de enorm toenemende misdaad van ID-theft, en een vermelding naar de gevolgen.
- toen kreeg ik een bevestiging dat mijn bezwaar was geaccepteerd.

De grote nadelen:
- je moet een prima administratie bijhouden. Het bovenstaande duurde zo'n beetje een jaar.
- je wordt door je omgeving paranoide genoemd. Welnu dat is niet juist: ik ben slecht zeer goed geïnformeerd en laat niet over mij heen lopen, door deze wereldvreemde regelaartjes achter hun schermen.
03-01-2013, 11:53 door Anoniem
@anoniem hierboven: Interessante achtergrond info (en dat is niet cynisch bedoelt), maar ik denk dat het nu wel duidelijk is: we willen gewoon helemaal niet een landelijk systeem waar meer dan 300 000 mensen (500 000 ?) bij kunnen !
03-01-2013, 15:30 door Anoniem
Door Anoniem: frustrerend dat geen politicus een pasje voorstelt.

Dat werkt toch net zo goed, is veel goedkoper, is vele malen veiliger en de informatie wordt niet automatisch ook met amerika gedeeld.

De storagecapaciteit van een smartcard is hiervoor te klein, een medisch dossier inclusief beelden past hier simpelweg niet op. de alternatieven zijn dan om de smartcard te gebruiken voor basale medische informatie als bloedgroep, allergieën en bijvoorbeeld je actuele medicatiegebruik. Maar wees eerlijk, dat kun je ook zelf op een papiertje in je portemonnee stoppen.

De smartcard gebruiken als toegangscontrole betekent al dat de informatie digitaal elders beschikbaar is (al dan niet centraal opgeslagen) en dus voor datagraaien beschikbaar staat.

Daarbij komt nog dat wanneer je de card als authenticatiemiddel gebruikt en deze niet bij je hebt in geval van nood, het hele systeem nutteloos is. (om even het argument "spoedeisende hulp" teniet te doen, vertrouw gewoon op het vakmanschap van het SEH personeel. die hebben er echt voor geleerd, werkelijk waar....).
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.