image

Raad van State kritisch over verzameldrift overheid

woensdag 17 september 2014, 12:39 door Redactie, 10 reacties

De Raad van State heeft zich kritisch uitgelaten over de aanpak van minister Asscher en minister Opstelten om door het koppelen van allerlei persoonsgegevens fraude tegen te gaan. Het gaat onder meer om gegevens over arbeid, bestuursrechtelijke maatrege­len en sancties, detentie, fiscale gegevens, gegevens over huisvesting, inburgering, re?integratie, schuldenlasten, uitkeringen, vergunningen en zorgverzekeringen.

"De opsomming is zo ruim dat er nauwe­lijks een persoonsgegeven te bedenken is dat er niet onder valt. De opsomming lijkt niet bedoeld om in te perken, maar om zoveel moge­lijk armslag te hebben", aldus het adviesorgaan. Dat adviseert kri­tisch te bekijken of al deze categorieën persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het tegengaan van fraude en of er niet minder zware methoden zijn om mogelijke fraude te ontdekken.

Om de koppelingen mogelijk te maken werd de wet verruimd. Daarbij werd benadrukt dat er geen medische of strafrechtelijke gegevens bij de koppeling zullen worden gebruikt. In het ontwerpbesluit worden zulke gegevens wel opgesomd, zo stelt de Raad van State. Bij strafrechtelijke gegevens gaat het bijvoorbeeld om gegevens over overtredingen, opgelegde boetes en detentie. Bij medische gegevens betreft het gegevens over de zorgverzekering en re-integratie. Het adviesorgaan adviseert dan ook om alle medische en strafrechtelijke gegevens uit het ontwerpbesluit te schrappen.

Wettelijke eisen

Bij elk koppelingsproject wordt aan de hand van een risicomodel vastgesteld of er een verhoogd risico is op fraude. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt echter dat persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt voor 'welbepaalde, uit­drukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden'. Het criterium 'verhoogd risico', dat de regering wil gebruiken, voldoet niet aan die wettelijke eisen, merkt de Raad van State op.

"Het is te weinig toegespitst en maakt het mogelijk persoonsgegevens te gebruiken waarvan maar een klein deel nuttig is voor het bestrijden van misbruik. Dit staat ook wel bekend als het beginsel 'select before you collect'." De Afdeling adviseert in de toelichting bij het ontwerpbesluit dat wordt uitgelegd hoe dat beginsel zal worden toegepast bij het opstellen van de risicomodellen. Verder adviseert de Raad van State dat personen over wie een risicomelding is gedaan hier binnen een bepaalde tijd na het onderzoek over worden geïnformeerd.

Reactie

In een reactie schrijft minister Asscher dat hij het aantal gegevens niet gaat aanpassen. Alleen de medische gegevens zullen worden uitgesloten. Ook zal hij zich niet beperken tot actuele gegevens, omdat volgens hem gegevens van langere tijd geleden soms nodig kunnen zijn. Het actief informeren van burgers zou volgens de minister teveel informatie geven over de werkwijze van de inlichtingeneenheid en zou een "onevenredige inspanning" van de overheid vergen, zo meldt Privacy Barometer.

Reacties (10)
17-09-2014, 13:06 door Anoniem
"Het actief informeren van burgers zou volgens de minister teveel informatie geven over de werkwijze van de inlichtingeneenheid en zou een "onevenredige inspanning" van de overheid vergen, zo meldt Privacy Barometer."

Bestaat er dan geen wettelijke plicht om de burger te informeren welke informatie je opslaat, en met welke doelstelling ? Of zijn dergelijke wettelijke verplichtingen ondergeschikt aan de genoemde belangen van de overheid ?
17-09-2014, 13:58 door Anoniem
Ik wil wel even van minister Asscher en minister Opstelten weten waarvan ik wordt verdacht. Ik voldoe aan een paar punten die in het stuk van de Privacy Barometer genoemd worden.

Peter
17-09-2014, 16:56 door Anoniem
Dat is ook de reden dat ik fel tegen het epd ben e.d ik geef alleen prive gevens prijs indien strikt noodzakelijk.
De rest weiger ik voor te tekeken.
Privacy moet er blijven,en ik zal er voor mij eigen voor zorgen dat dat er ook blijft.
17-09-2014, 17:55 door Anoniem
Degene die is staat is om op de in het wetsvoorstel genoemde gebieden: arbeid, bestuursrechtelijke maatrege­len en sancties, detentie, fiscale gegevens, gegevens over huisvesting, inburgering, re?integratie, schuldenlasten, uitkeringen, vergunningen en zorgverzekeringen in samenhang te frauderen, verdient een trofee!
Het is, zoals gewoonlijk blijkbaar, teveel gevraagd om regels te vereenvoudigen, zodat mensen niet verzuipen in het moeras van wet- en regelgeving. Zo houdt een archaisch systeem zichzelf instand. Als er een technologiesector is die enige kans maakt op groei in dit land, dan is dit onze BIG BROTHER overheid. Dit misschien op basis van het idee: kennis is macht. Op zich niet verbazingwekkend, nu de gewone macht in hoog tempo afbrokkelt. Bovendien het lukt de overheid nu al niet om voor de burgers positief gebruik te maken van geadministreerde gegevens. Denk aan de rampspoed die de RDW ten aanzien van de WAM teweegbrengt en de situatie wanneer er iemand is overleden. In het laatste geval doet de overheid geen enkele moeite om de laatste informatie over allerhande (nuts)voorzieningen op naam van de overledene te doen toekomen aan de directe nabestaanden. Terwijl de overheid over (vrijwel) alle gegevens beschikt. Zolang, onder andere, deze kwesties niet naar tevredenheid van de burgers zijn opgelost en het opnieuw gegevenseenrichtingverkeer betreft, is het je reinste masochisme om de overheid in nog meer gegevens te laten wroeten.
17-09-2014, 19:00 door Anoniem
Eerste wat opvalt is dat het betrokken ministerie uit de hoogte doet met de meest vage motieven. Bij het eerste teken van kritiek doen ze er bovendien nog een schepje bovenop. Onder die omstandigheden is het niet eens zinvol een discussie aan te gaan.

Het zal me vergeven zijn dat ik me eerst en vooral zorgen maak over foutieve informatie die me zou kunnen beschadigen (en waartegen ik me in het licht van de krachtsverhoudingen tussen mij en overheid onmogelijk effectief zou kunnen verweren of ze kunnen bewegen om eventuele schade te herstellen). Om begrijpelijke redenen is foutieve informatie voor mij de grootste dreiging.

Onder die omstandigheden bevalt het me niet om een sleepnet ingericht te zien worden in een situatie waarin het nog maar kort geleden is dat een meer gericht onderzoek (Amsterdam, Schoon Schip) een foutenpercentage van 98% had. Het bevalt me niet dat dit in een onderwerp gezien moet worden waar uitgerekend vandaag van gemeente Amstelveen blijkt dat ze een bedrijf inhuren op basis van: [URL=http://www.nugeld.nl/portemonnee/3880551/controle-bijstand-mag-niet-bedrijf.html]De gemeente hoefde alleen aan het bedrijf te betalen als het onderzoek leidde tot een intrekking, beëindiging of weigering van de bijstandsuitkering. De medewerkers van het commerciële bedrijf voerden het onderzoek helemaal op eigen houtje uit.[/URL], hetgeen een commercieel belang geeft om de beklaagde veroordeeld te krijgen!

Ik kan maar tot een conclusie komen: Hier zijn de spreekwoordelijke half opgeleide tovenaarsleerlingen aan het werk en die zullen zich door geen wijsheid laten afhouden de krachten op te roepen die ze willen. Laat ze hun gang maar gaan, de wal keert vanzelf het schip.
18-09-2014, 10:14 door Anoniem
"Kritisch" waren we ook in '38, maar toch werden de Gele sterren uitgedeeld..... geschiedenis herhaalt zich :'(
18-09-2014, 12:30 door Anoniem
Je kan ook overdrijven @10:14.

Donner zit toch in de Raad van State? Voorheen wantrouwde ik die man, maar als de RvS met dit soort waarschuwingen komt dan was mijn wantrouwen misschien toch onterecht. Ik lees wel vaker dat de RvS met waarschuwingen en kanttekeningen komt, dat lijkt mij toch best een goede vaak. Vooral met dit kletskoekkabinet, die Nederlandse waarden compleet overboord lijkt te gooien. Nooit gedacht dat ik nog liever 4 jaar Balkenende en Donner zou willen, dan dat gespuis dat er nu zit, met hun onbedwingbare controledwang. Lijkt wel OCD!
18-09-2014, 16:15 door Eric-Jan H te D - Bijgewerkt: 18-09-2014, 16:15
Ik hoop op een regering die net als bij de beeldenstorm alle, op het bespioneren en op voorhand verdacht maken van de hele bevolking, gerealiseerde wetten en infrastructuur verbrand en met grote hamers in puin slaat.
22-09-2014, 11:38 door Anoniem
Privacy is the right to be left alone.

Asscher zou eens publiekelijk op zijn vreselijke onkunde gewezen dienen te worden... wat een minkukel
28-09-2014, 13:44 door Anoniem
Dat stelletje paranoïde figuren in Den Haag ge/misbruikt NOG altijd het begrip "...onder het mom van ....' om de wet aan te passen enkel en alleen om hun verknipte ideeën maar door te drukken: zijn wij er voor 'die Haagse kliek?!?' of zijn zij niet simpel gewoon verplicht aan ONS om ons burgers te informeren over het verzamelen cq gebruik van persoonsgegevens en de redenen daarvan?!
En dan dat "zou een onevenredige inspanning van de overheid vergen'.........ik vraag me af in hoeverre ze zich nu eens wérkelijk inspannen om op zinnige wijze bezig te zijn in contact met en voor de burgers, en niet bezig zijn met zich baseren op een 'risicomodel'in plaats van met de werkelijkheid.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.